open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 7 вересня 1998 р. N 1389

Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 1555 ( 1555-2000-п ) від 13.10.2000 )
Про Порядок погодження з Державним агентством з

авторських і суміжних прав документів, пов'язаних з

імпортом, експортом і оптовою торгівлею аудіовізуальними

творами та примірниками фонограм

На виконання Указу Президента України від 20 травня 1998 р.
N 491 ( 491/98 ) "Про впорядкування торгівлі деякими підакцизними
товарами, пов'язаними з використанням аудіовізуальних творів та
примірників фонограм" Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок погодження з Державним агентством з
авторських і суміжних прав документів, пов'язаних з імпортом,
експортом і оптовою торгівлею аудіовізуальними творами та
примірниками фонограм, що додається.
2. Установити, що покриття затрат, пов'язаних з погодженням
зазначених документів та веденням реєстру суб'єктів
підприємницької діяльності, які отримали погодження, здійснюється
за рахунок коштів Державного агентства з авторських і суміжних
прав.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.52

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 7 вересня 1998 р. N 1389
ПОРЯДОК

погодження з Державним агентством

з авторських і суміжних прав документів, пов'язаних
з імпортом, експортом і оптовою торгівлею аудіовізуальними

творами та примірниками фонограм

1. Погодження, яке видається ДААСП на імпорт, експорт і
оптову торгівлю аудіовізуальними творами та примірниками фонограм
(далі - погодження), - це документ, що підтверджує дотримання
вимог авторського права і суміжних прав і є однією з підстав для
видачі МЗЕЗторгом атестата на імпорт, експорт і оптову торгівлю
аудіовізуальними творами та примірниками фонограм (додаток 1).
2. Погодження оформляється на кожну партію продукції.
Партія продукції - це сукупність одиниць продукції одного або
декількох найменувань, що відвантажена або отримана за одним
товарно-транспортним документом.
3. Для одержання погодження суб'єкт підприємницької
діяльності подає до ДААСП такі документи:
а) на імпорт кожної партії аудіовізуальних творів та
примірників фонограм: заяву на отримання погодження у двох примірниках (додаток 2); засвідчені копії угод (договорів) між виробниками чи іншими
особами, яким передані виключні права виробників, та
користувачами, що підтверджують дотримання особою, яка одержує
погодження, вимог авторського права і суміжних прав, із
зазначенням дозволених способів використання (відтворення та/або
опублікування) відповідних аудіовізуальних творів та примірників
фонограм, порядку виплати авторської винагороди, терміну дії угоди
(договору). До копій документів, складених іноземною мовою,
додаються засвідчені копії цих документів у перекладі українською
мовою; перелік аудіовізуальних творів та/або примірників фонограм,
які мають бути ввезені, із зазначенням кількості (додаток 3);
б) на експорт кожної партії аудіовізуальних творів та
примірників фонограм: заяву на отримання погодження у двох примірниках (додаток 2); засвідчені копії угод (договорів) між виробниками чи іншими
особами, яким передані виключні права виробників, та
користувачами, що підтверджують дотримання особою, яка одержує
погодження, вимог авторського права і суміжних прав, із
зазначенням дозволених способів використання (відтворення та/або
опублікування) відповідних аудіовізуальних творів та примірників
фонограм, порядку виплати авторської винагороди, терміну дії угоди
(договору). До копій документів, складених іноземною мовою,
додаються засвідчені копії цих документів у перекладі українською
мовою; перелік аудіовізуальних творів та/або примірників фонограм,
які мають бути вивезені, із зазначенням кількості (додаток 3); для національних та іноземних фільмів на всіх видах носіїв
зображення - засвідчені копії державних посвідчень на право
розповсюдження і демонстрування фільмів, які видаються
Мінкультури;
в) на оптову торгівлю кожною партією аудіовізуальних творів
та примірників фонограм: заяву на отримання погодження у двох примірниках (додаток 2); засвідчені копії угод (договорів) між виробниками чи іншими
особами, яким передані виключні права виробників, та
користувачами, що підтверджують дотримання особою, яка одержує
погодження, вимог авторського права і суміжних прав, із
зазначенням дозволених способів використання (відтворення та/або
опублікування) відповідних аудіовізуальних творів та примірників
фонограм, порядку виплати авторської винагороди, терміну дії угоди
(договору). До копій документів, складених іноземною мовою,
додаються засвідчені копії цих документів у перекладі українською
мовою; перелік аудіовізуальних творів та/або примірників фонограм,
які мають бути реалізовані, із зазначенням кількості (додаток 3); для національних та іноземних фільмів на всіх видах носіїв
зображення - засвідчені копії державних посвідчень на право
розповсюдження і демонстрування фільмів, які видаються
Мінкультури.
4. Відповідальність за достовірність інформації, поданої для
отримання погодження, несе суб'єкт підприємницької діяльності.
5. Рішення про видачу або відмову у видачі погодження
суб'єкту підприємницької діяльності приймається ДААСП не пізніше,
ніж за 10 календарних днів від дати одержання документів.
6. У разі подання документів на отримання погодження з
порушенням вимог щодо їх оформлення вони повертаються заявнику з
обов'язковою відміткою про зміст порушення. Термін розгляду
документів при цьому переривається до подання заявником
переоформлених документів. Після повернення заявнику документів на
переоформлення та їх наступного подання робляться відповідні
відмітки на заяві та в журналі обліку вхідних документів ДААСП.
7. Якщо поданий комплект документів відповідає умовам пункту
3 цього Порядку та підтверджує дотримання вимог законодавства з
авторського права і суміжних прав під час імпорту, експорту та
оптової торгівлі, суб'єкту підприємницької діяльності видається
погодження, один примірник якого зберігається у ДААСП.
8. Рішення про відмову у видачі погодження приймається у
разі, якщо подається неповний або не оформлений належним чином
комплект документів, передбачених пунктом 3 цього Порядку. В обох примірниках заяви робиться відмітка про відмову у
видачі погодження, а також ставиться підпис заявника про отримання
поданих документів та ознайомлення з причиною відмови у видачі
погодження; другий примірник заяви видається заявнику.
9. Прийняті відповідно до пункту 3 цього Порядку документи в
разі одержання погодження заявнику не повертаються.

Додаток 1

до Порядку погодження з Державним

агентством з авторських і суміжних прав

документів, пов'язаних з імпортом,

експортом і оптовою торгівлею

аудіовізуальними творами та

примірниками фонограм
Державне агентство з авторських

і суміжних прав
ПОГОДЖЕННЯ

документів на експорт, імпорт та/чи оптову

торгівлю аудіовізуальними творами та

примірниками фонограм (необхідне підкреслити)
від ________________ N ________________

(дата)
Видане ___________________________________________________________

(для юридичних осіб - повне найменування, _________________________________________________________________
для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, серія, номер _________________________________________________________________
паспорта, коли та ким виданий, місце проживання; ідентифікаційний _________________________________________________________________

код суб'єкта підприємницької діяльності)
Повна юридична адреса ____________________________________________ _________________________________________________________________
Угода (договір) з виробником чи особою, якій передано права
виробника ________________________________________________________

(номер, дата _________________________________________________________________
назва організації чи прізвище виробника та постачальника) _________________________________________________________________
Предмет угоди (імпорт, експорт, оптова торгівля) _________________

(повна назва товару, _________________________________________________________________

кількість, одиниця виміру, _________________________________________________________________

загальна вартість товару прописом)
Посадова особа ДААСП _____________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові) _________________________________________________________________ ______________

(підпис)
М.П.
Додаток 2

до Порядку погодження з Державним

агентством з авторських і суміжних

прав документів, пов'язаних з

імпортом, експортом і оптовою

торгівлею аудіовізуальними творами

та примірниками фонограм
ЗАЯВА

на погодження документів на експорт, імпорт та/чи оптову
торгівлю аудіовізуальними творами та примірниками фонограм
Заявник __________________________________________________________

(для юридичних осіб - повне найменування, для фізичних _________________________________________________________________
осіб - прізвище, ім'я, по батькові, серія, номер паспорта, _________________________________________________________________

коли та ким виданий, місце проживання; _________________________________________________________________
ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності) овна юридична адреса ____________________________________________ _________________________________________________________________
Угода (договір) з виробником чи особою, якій передано права
виробника ________________________________________________________

(номер, дата, _________________________________________________________________
назва організації чи прізвище виробника та постачальника)
Предмет угоди (імпорт, експорт, оптова торгівля) _________________

(повна назва товару, _________________________________________________________________

кількість, одиниця виміру, _________________________________________________________________

загальна вартість товару прописом)
Керівник організації (імпортера, експортера, оптової торгівлі)____ _________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові) __________________ ____________________

(підпис) ОГОДЖЕННЯ ВИДАНЕ ________________________________________________

(дата, номер погодження, _________________________________________________________________
ким видане, посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис) _________________________________________________________________
ВІДМОВЛЕНО У ВИДАЧІ ПОГОДЖЕННЯ У ЗВ'ЯЗКУ З _______________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Подані документи отримав, з причинами відмови ознайомлений _______ _________________________________________________________________

(посада; прізвище, ім'я, по батькові; підпис, дата)

Додаток 3

до Порядку погодження з Державним

агентством з авторських і суміжних

прав документів, пов'язаних з

імпортом, експортом і оптовою

торгівлею аудіовізуальними творами

та примірниками фонограм

ПЕРЕЛІК

аудіовізуальних творів та/або примірників фонограм,

які мають бути ввезені, вивезені, реалізовані

(додаток до угод між виробниками чи іншими особами, яким

передані виключні права виробників, та користувачами)
————————————————————————————————————————————————————————————————— N |Кількість|Вартість|Виробник ау-|Назва|Автори |Викона-| Номер п |примірни-| одного |діовізуально|твору|(прізви|вець |держав- |ків твору|примірни|го твору чи | |ще, |(прізви|ного по- | | ка |фонограми | |ім'я, |ще, |свідчен- | | |(назва, | |по бать|ім'я, |ня (для | | |країна) | |кові, |по бать|оптової | | | | |країна)|кові, |торгівлі | | | | | |країна)|аудіові- | | | | | | |зуальни- | | | | | | |ми тво- | | | | | | |рами) —————————————————————————————————————————————————————————————————
Підписи і печатки сторін

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: