open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 21 вересня 1998 р. N 1482

Київ

Про передачу об'єктів права державної

та комунальної власності
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 887 ( 887-99-п ) від 24.05.99

N 290 ( 290-2002-п ) від 13.03.2002

N 1159 ( 1159-2007-п ) від 19.09.2007

N 434 ( 434-2011-п ) від 20.04.2011

N 483 ( 483-2011-п ) від 11.05.2011 }

Відповідно до пункту 5 статті 116 Конституції України
( 254к/96-ВР ) і Закону України "Про передачу об'єктів права
державної та комунальної власності" ( 147/98-ВР ) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про порядок передачі об'єктів права
державної власності і Порядок подання та розгляду пропозицій щодо
передачі об'єктів з комунальної у державну власність та утворення
і роботи комісії з питань передачі об'єктів у державну власність
(додаються).
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 26 червня 1996 р. N 678 ( 678-96-п ) "Про
порядок передачі державного майна" (ЗП України, 1996 р., N 14,
ст. 377).

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 21 вересня 1998 р. N 1482
{ Положення втратило чинність в частині передачі

акцій (часток, паїв), що належать державі у

статутних фондах господарських товариств на

підставі Постанови КМ N 887 ( 887-99-п ) від

24.05.99 }
ПОЛОЖЕННЯ

про порядок передачі об'єктів права державної власності
{ У тексті Положення слово "Мінекономіки" замінено словами

"Міністерство економічного розвитку і торгівлі" у

відповідному відмінку, а слово "Держкомстатом" замінено

словами "Державною службою статистики" згідно з

Постановою КМ N 434 ( 434-2011-п ) від 20.04.2011 }
{ У тексті Положення слова "статутного фонду" замінено

словами "статутного капіталу" згідно з Постановою КМ

N 483 ( 483-2011-п ) від 11.05.2011 }

1. Це Положення визначає порядок безоплатної передачі
об'єктів права державної власності із сфери управління
міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої
влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, Фонду державного
майна, інших державних органів, які відповідно до законодавства
здійснюють функції з управління державним майном, об'єднань
підприємств, яким делеговано функції з управління майном
підприємств і організацій, заснованих на державній власності (далі
- органи, уповноважені управляти державним майном), Національної
академії наук, галузевих академій наук, інших установ та
організацій, яким державне майно передано у безоплатне
користування (далі - самоврядні організації), до сфери управління
інших органів, уповноважених управляти державним майном, або
самоврядних організацій.
Дія цього Положення не поширюється на об'єкти незавершеного
будівництва, фінансування якого здійснюється в поточному році за
рахунок державних капітальних вкладень, та об'єкти капітального
будівництва, які передаються в експлуатацію після його
завершення. Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1159
( 1159-2007-п ) від 19.09.2007; в редакції Постанови КМ N 434
( 434-2011-п ) від 20.04.2011 }
{ Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 290 ( 290-2002-п ) від
13.03.2002 }
2. Об'єктами передачі згідно з цим Положенням є:
а) цілісні майнові комплекси підприємств, установ,
організацій, їх структурних підрозділів (далі - підприємства),
крім об'єктів, визначених підпунктом "д" цього пункту. Структурний
підрозділ підприємства може бути об'єктом передачі після виділення
його в установленому порядку в цілісний майновий комплекс на
підставі розподільного балансу;
нерухоме майно (будівлі, споруди, у тому числі об'єкти
незавершеного будівництва, крім об'єктів, зазначених в абзаці
другому пункту 1 цього Положення, а також нежитлові приміщення),
яке входить до складу цілісних майнових комплексів підприємств, що
не підлягають приватизації, або використовується для розміщення
органів державної влади, після виділення його в окрему облікову
одиницю (інвентарний об'єкт) та за умови подальшого укладення з
іншими балансоутримувачами будинку, в якому передаються
приміщення, договору про спільне користування та утримання будинку
і прибудинкової території; { Підпункт "а" пункту 2 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 434 ( 434-2011-п ) від
20.04.2011 }
б) нерухоме майно (будівлі, споруди, у тому числі об'єкти
незавершеного будівництва, крім об'єктів, зазначених в абзаці
другому пункту 1 цього Положення, а також нежитлові приміщення),
крім майна, зазначеного в абзаці другому підпункту "а" цього
пункту, після виділення його в окрему облікову одиницю
(інвентарний об'єкт) за умови подальшого укладення з іншими
балансоутримувачами будинку, в якому передаються приміщення,
договору про спільне користування та утримання будинку і
прибудинкової території; { Підпункт "б" пункту 2 в редакції
Постанови КМ N 434 ( 434-2011-п ) від 20.04.2011 }
в) акції (частки, паї), що належать державі у майні
господарських товариств (крім передачі акцій державним органам
приватизації засновниками відкритих акціонерних товариств,
створених у процесі корпоратизації);
г) державне майно, що не увійшло до статутного капіталу
господарських товариств, створених у процесі приватизації,
корпоратизації;
ґ) підприємства, показники фінансово-господарської діяльності
яких погіршилися внаслідок неефективного управління ними органами,
уповноваженими управляти державним майном, або самоврядними
організаціями; { Пункт 2 доповнено підпунктом "ґ" згідно з
Постановою КМ N 1159 ( 1159-2007-п ) від 19.09.2007 }
д) цілісні майнові комплекси підприємств, установ,
організацій, їх структурних підрозділів у зв'язку з прийняттям або
скасуванням рішення про їх приватизацію; { Підпункт "д" пункту 2
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1159
( 1159-2007-п ) від 19.09.2007 }
е) інше окреме індивідуально визначене майно підприємств
(крім нерухомого).
3. Ініціатива щодо передачі об'єктів права державної
власності може виходити відповідно від органів, уповноважених
управляти державним майном, або самоврядних організацій.
4. Передача об'єктів права державної власності здійснюється
за рішенням:
а) Кабінету Міністрів України - щодо об'єктів, визначених
підпунктами "а", "в" і "ґ" пункту 2 цього Положення; { Підпункт
"а" пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1159
( 1159-2007-п ) від 19.09.2007 }
б) органів, уповноважених управляти державним майном, або
самоврядних організацій за погодженням з Міністерством
економічного розвитку і торгівлі, Мінфіном і Фондом державного
майна - щодо об'єктів, визначених підпунктами "б" і "е" пункту 2
цього Положення; { Підпункт "б" пункту 4 із змінами, внесеними
згідно з Постановами КМ N 290 ( 290-2002-п ) від 13.03.2002,
N 1159 ( 1159-2007-п ) від 19.09.2007 }
в) засновника господарського товариства та органу,
уповноваженого управляти державним майном, який приймає майно, за
погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі,
Мінфіном і Фондом державного майна - щодо об'єктів, визначених
підпунктом "г" пункту 2 цього Положення;
г) органів, уповноважених управляти державним майном,
самоврядних організацій та Фонду державного майна - щодо об'єктів,
визначених підпунктом "д" пункту 2 цього Положення. { Підпункт "г"
пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 290
( 290-2002-п ) від 13.03.2002, N 1159 ( 1159-2007-п ) від
19.09.2007 }
Передача об'єктів державної власності від одного підприємства
до іншого (у разі коли підприємства належать до сфери управління
одного і того ж органу, уповноваженого управляти державним майном,
або самоврядної організації) здійснюється: { Абзац пункту 4 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1159 ( 1159-2007-п )
від 19.09.2007; в редакції Постанови КМ N 434 ( 434-2011-п ) від
20.04.2011 }
за рішенням Кабінету Міністрів України на підставі пропозиції
органу, уповноваженого управляти державним майном, або самоврядної
організації за погодженням з підприємствами, Фондом державного
майна, Мінфіном і Міністерством економічного розвитку і торгівлі -
щодо цілісних майнових комплексів структурних підрозділів
підприємств, що не підлягають приватизації, і нерухомого майна,
зазначеного в абзаці другому підпункту "а" пункту 2 цього
Положення; { Абзац пункту 4 в редакції Постанови КМ N 434
( 434-2011-п ) від 20.04.2011 }
за рішенням органів, уповноважених управляти державним
майном, за погодженням з підприємствами, Фондом державного майна і
Міністерством економічного розвитку і торгівлі - щодо інших
цілісних майнових комплексів структурних підрозділів підприємств
та нерухомого майна, зазначеного у підпункті "б" пункту 2 цього
Положення; { Абзац пункту 4 в редакції Постанови КМ N 434
( 434-2011-п ) від 20.04.2011 }
за рішенням органу, уповноваженого управляти державним
майном, або самоврядної організації за погодженням з
підприємствами - щодо іншого окремого індивідуально визначеного
майна підприємств (крім нерухомого). { Абзац пункту 4 в редакції
Постанови КМ N 434 ( 434-2011-п ) від 20.04.2011 }
5. Пропозиції щодо передачі об'єктів права державної
власності, яка здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів
України, погоджуються ініціатором передачі з:
відповідним органом, уповноваженим управляти державним
майном, або самоврядною організацією;
відповідним органом охорони культурної спадщини - у разі
передачі об'єктів культурної спадщини, що є пам'ятками; { Пункт 5
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1159 ( 1159-2007-п )
від 19.09.2007 }
Антимонопольним комітетом - шляхом отримання дозволу на
зазначену передачу у випадках, передбачених законодавством про
захист економічної конкуренції; ( Пункт 5 доповнено абзацом згідно
з Постановою КМ N 290 ( 290-2002-п ) від 13.03.2002 )
підприємством - у разі передачі закріпленого за ним на праві
господарського відання (оперативного управління) майна; { Абзац
п'ятий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1159 ( 1159-2007-п ) від 19.09.2007 }
трудовим колективом підприємства - у разі передачі об'єктів
соціальної інфраструктури, споруджених за рахунок коштів цього
підприємства. Згода трудового колективу підприємства подається у
формі виписки з протоколу загальних зборів (конференції
представників).
У разі недосягнення згоди між сторонами, що передають і
приймають об'єкти передачі, або з іншими сторонами, що погоджують
передачу об'єктів, спільним рішенням цих сторін може створюватися
тимчасова узгоджувальна робоча група для опрацювання
взаємоприйнятних рішень та визначення у разі потреби додаткових
умов запропонованої передачі. Якщо виконання зазначених додаткових
умов передачі залежить від органу, не задіяного раніше у процесі
передачі, ініціатор передачі погоджує додаткові умови з цим
органом.
6. Якщо передача здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів
України, пропозиції, погоджені відповідно до вимог пункту 5 цього
Положення, подаються ініціатором такої передачі до Міністерства
економічного розвитку і торгівлі.
У пропозиціях зазначається:
найменування підприємства, його місцезнаходження,
ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, найменування органу, який
здійснює повноваження з управління зазначеним державним майном,
стан приватизації (корпоратизації) підприємства; { Абзац третій
пункту 6 в редакції Постанови КМ N 290 ( 290-2002-п ) від
13.03.2002; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1159
( 1159-2007-п ) від 19.09.2007 }
у разі передачі цілісного майнового комплексу структурного
підрозділу підприємства або нерухомого майна - характеристика
об'єкта, що передається; { Пункт 6 доповнено новим абзацом згідно
з Постановою КМ N 434 ( 434-2011-п ) від 20.04.2011 }
у разі передачі акцій (часток, паїв), що належать державі у
майні господарських товариств, - дані про уповноважену особу
(прізвище, ім'я та по батькові - для фізичної особи, найменування
і місцезнаходження - для юридичної особи), що здійснює управління
зазначеними акціями, частками, паями, дата укладення та термін дії
договору на управління цими акціями, частками, паями. { Абзац
пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1159
( 1159-2007-п ) від 19.09.2007 }
До пропозицій додаються: { Абзац пункту 6 в редакції
Постанови КМ N 290 ( 290-2002-п ) від 13.03.2002 }
нотаріально засвідчені копії статуту (положення)
підприємства, свідоцтва про його державну реєстрацію та довідки з
ЄДРПОУ встановленого Державною службою статистики зразка; { Пункт
6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 290 ( 290-2002-п )
від 13.03.2002; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1159 ( 1159-2007-п ) від 19.09.2007 }
засвідчені в установленому порядку копії балансу, звіту про
фінансові результати, звіту про рух грошових коштів і звіту про
дебіторську та кредиторську заборгованість за останній календарний
рік та на останню звітну дату; { Пункт 6 доповнено абзацом згідно
з Постановою КМ N 290 ( 290-2002-п ) від 13.03.2002; із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1159 ( 1159-2007-п ) від
19.09.2007 }
бізнес-план або техніко-економічне обґрунтування (з
визначенням етапів, термінів, шляхів та засобів реалізації)
ефективного використання державного майна, що є об'єктом передачі,
з визначенням джерел фінансування видатків з його утримання (далі
- економічне обґрунтування), розроблені за встановленою
Міністерством економічного розвитку і торгівлі формою та погоджені
органом, до сфери управління якого передається державне майно;
{ Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 290
( 290-2002-п ) від 13.03.2002; в редакції Постанови КМ N 1159
( 1159-2007-п ) від 19.09.2007; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 434 ( 434-2011-п ) від 20.04.2011 }
витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
щодо об'єктів, права на які підлягають державній реєстрації.
{ Пункт 6 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 434
( 434-2011-п ) від 20.04.2011 }
У разі подання пропозицій, що не відповідають зазначеним
вимогам, Міністерство економічного розвитку і торгівлі у місячний
термін: { Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 290
( 290-2002-п ) від 13.03.2002 }
а) повідомляє про це ініціатора передачі; { Пункт 6 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 290 ( 290-2002-п ) від
13.03.2002 }
б) відмовляє в передачі, якщо: { Пункт 6 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 290 ( 290-2002-п ) від 13.03.2002 }
функціональне призначення об'єкта передачі не відповідає
завданням, покладеним на орган, уповноважений управляти державним
майном, до сфери управління якого пропонується передати майно;
{ Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 290
( 290-2002-п ) від 13.03.2002 }
до суб'єкта господарської діяльності застосовуються такі
судові процедури банкрутства, як санація боржника (крім випадків,
коли об'єктами передачі є житловий фонд та об'єкти соціальної
інфраструктури) або ліквідація банкрута, або майно суб'єкта
господарської діяльності перебуває у податковій заставі; { Пункт 6
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 290 ( 290-2002-п ) від
13.03.2002; в редакції Постанови КМ N 1159 ( 1159-2007-п ) від
19.09.2007 }
об'єкт передачі потребує неадекватних очікуваному
економічному ефекту видатків з державного бюджету. { Пункт 6
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 290 ( 290-2002-п ) від
13.03.2002 }
бізнес-план або техніко-економічне обґрунтування не
відповідають встановленим Міністерством економічного розвитку і
торгівлі вимогам. { Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою
КМ N 1159 ( 1159-2007-п ) від 19.09.2007; із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 434 ( 434-2011-п ) від 20.04.2011 }
Міністерство економічного розвитку і торгівлі на підставі
узгоджених пропозицій, внесених із дотриманням вимог цього
Положення, готує і у місячний термін подає за погодженням з
Мінфіном, Фондом державного майна та Державною службою статистики
проекти відповідних рішень Кабінету Міністрів України.
Органи, до сфери управління яких передаються цілісні майнові
комплекси підприємств, зазначені в підпунктах "а" і "ґ" пункту 2
цього Положення, проводять постійний моніторинг виконання
бізнес-плану та подають Міністерству економічного розвитку і
торгівлі інформацію, необхідну для здійснення ним контролю за
виконанням функцій з управління зазначеними підприємствами.
{ Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1159
( 1159-2007-п ) від 19.09.2007; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 434 ( 434-2011-п ) від 20.04.2011 }
Передача об'єктів, зазначених у підпункті "ґ" пункту 2 цього
Положення, здійснюється на підставі внесених з дотриманням вимог
цього Положення пропозицій Міністерства економічного розвитку і
торгівлі, погоджених з органом, до сфери управління якого
пропонується передати підприємство, а також з Мінфіном, Фондом
державного майна та Державною службою статистики. { Пункт 6
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1159 ( 1159-2007-п )
від 19.09.2007 }
7. У разі коли передача державного майна здійснюється за
рішенням органів, уповноважених управляти державним майном, або
самоврядних організацій, пропозиції щодо передачі (крім випадків
передачі майна, зазначеного в підпункті "д" пункту 2 цього
Положення) погоджуються відповідно до пункту 5 цього Положення
(залежно від виду майна), а також з:
Мінфіном та Фондом державного майна у разі передачі майна із
сфери управління одного органу, уповноваженого управляти державним
майном, або самоврядної організації до сфери управління іншого
органу, уповноваженого управляти державним майном, або самоврядної
організації;
Фондом державного майна у разі передачі структурного
підрозділу підприємства або нерухомого майна від одного
підприємства іншому, якщо вони належать до сфери управління одного
органу, уповноваженого управляти державним майном, або самоврядної
організації.
Узгоджені пропозиції подаються ініціатором передачі до
Міністерства економічного розвитку і торгівлі для погодження такої
передачі.
У пропозиціях зазначаються назва майна, його
місцезнаходження, найменування та місцезнаходження підприємства -
балансоутримувача, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, стан його
приватизації (корпоратизації), найменування органу, уповноваженого
управляти державним майном, або самоврядної організації.
До пропозицій додаються:
а) у разі передачі нерухомого або іншого окремого
індивідуально визначеного майна підприємства:
характеристика об'єкта передачі;
техніко-економічне обґрунтування, що містить детальні
розрахунки видатків, джерела, за рахунок яких утримуються об'єкти,
що передаються, напрями і прогнозовану ефективність їх
використання; { Абзац дев'ятий пункту 7 в редакції Постанови КМ
N 434 ( 434-2011-п ) від 20.04.2011 }
витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно та їх
обмежень щодо об'єктів, права на які підлягають державній
реєстрації;
титули будов та витяг з проектно-кошторисної документації, у
якому зазначено ступінь будівельної готовності об'єкта
незавершеного будівництва; { Абзац одинадцятий пункту 7 в редакції
Постанови КМ N 434 ( 434-2011-п ) від 20.04.2011 }

{ Абзац дванадцятий пункту 7 виключено на підставі Постанови
КМ N 434 ( 434-2011-п ) від 20.04.2011 }

б) у разі передачі структурного підрозділу підприємства:
нотаріально засвідчені копії статуту (положення)
підприємства, свідоцтва про його державну реєстрацію та довідки з
ЄДРПОУ встановленого Державною службою статистики зразка;
витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
щодо об'єктів, права на які підлягають державній реєстрації;
{ Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 434
( 434-2011-п ) від 20.04.2011 }
засвідчені в установленому порядку копії балансу, звіту про
фінансові результати, звіту про рух грошових коштів та звіту про
кредиторську і дебіторську заборгованість за останній календарний
рік та на останню звітну дату;
бізнес-план або техніко-економічне обґрунтування. { Абзац
сімнадцятий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 434 ( 434-2011-п ) від 20.04.2011 }
У разі подання пропозицій, що не відповідають зазначеним
вимогам, Міністерство економічного розвитку і торгівлі у місячний
термін:
а) повідомляє про це ініціатора передачі;
б) відмовляє в передачі у разі, коли:
орган державної податкової служби не погодив передачу майна,
що є об'єктом податкової застави;
подання містить неповну чи недостовірну інформацію щодо
об'єкта передачі;
техніко-економічне обґрунтування, згідно з висновком
Міністерства економічного розвитку і торгівлі, не відповідає
встановленим вимогам. { Абзац двадцять третій пункту 7 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 434 ( 434-2011-п ) від
20.04.2011 } Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 290
( 290-2002-п ) від 13.03.2002; в редакції Постанови КМ N 1159
( 1159-2007-п ) від 19.09.2007 }
8. Передача об'єктів права державної власності здійснюється
комісією з питань передачі об'єктів, до складу якої входять:
представники органу, уповноваженого управляти державним
майном, або самоврядної організації, які приймають та передають
державне майно, місцевого органу виконавчої влади, фінансового
органу, підприємства, представницького органу трудового колективу
підприємства в особі профспілкового комітету (або іншого органу,
який представляє інтереси трудового колективу) і трудового
колективу підприємства, майно якого підлягає передачі, - у разі
передачі підприємств та нерухомого майна;
представники органу, уповноваженого управляти державним
майном, або самоврядної організації, які приймають та передають
державне майно, державного органу приватизації і уповноважена
особа, яка здійснює в установленому порядку управління акціями
(частками, паями), що належать державі у майні господарського
товариства, - у разі передачі цих акцій (часток, паїв);
представники органу, уповноваженого управляти державним
майном, або самоврядної організації, які приймають та передають
державне майно, підприємства і його трудового колективу - у разі
передачі іншого окремого індивідуально визначеного майна (крім
нерухомого).
У разі передачі орендованого майна до складу комісії з питань
передачі об'єктів додатково включаються представники орендодавця і
орендаря.
9. Комісію з питань передачі об'єктів створює та призначає її
голову орган, уповноважений управляти державним майном, або
самоврядна організація, які приймають державне майно.
Комісію очолює:
заступник керівника органу, уповноваженого управляти
державним майном, або самоврядної організації - якщо передача
об'єктів здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України;
керівник структурного підрозділу органу, уповноваженого
управляти державним майном, або самоврядної організації - якщо
передача об'єктів здійснюється за рішенням органу, уповноваженого
управляти державним майном, або самоврядної організації.
Орган, який створює комісію з питань передачі об'єктів, у
триденний термін з дня прийняття рішення про передачу об'єктів
повідомляє відповідні підприємства, установи і організації про
визначення кандидатур до складу комісії.
Відповідні підприємства, установи і організації зобов'язані у
п'ятиденний термін з дня отримання повідомлення делегувати до
складу комісії своїх представників. Якщо у зазначений термін вони
не делегували своїх представників, орган, який створює комісію,
має право затвердити склад комісії без цих представників. При
цьому участь представників від сторін, що приймають і передають
об'єкт, обов'язкова.
Передача майна здійснюється в місячний термін з дня прийняття
рішення про передачу.
10. Передача оформляється актом приймання-передачі за формою
згідно з додатком до Порядку подання та розгляду пропозицій щодо
передачі об'єктів з комунальної у державну власність та утворення
і роботи комісії з питань передачі об'єктів у державну власність,
затвердженого цією постановою. Акт складається у чотирьох
примірниках, підписується головою і членами комісії та
затверджується органом, який створив комісію. Право на управління
об'єктом передачі виникає з дати підписання акта
приймання-передачі.
До акта приймання-передачі підприємства додаються:
нотаріально засвідчені копії статуту підприємства (положення)
і свідоцтва про його державну реєстрацію;
контракт з керівником підприємства;
договір оренди цілісного майнового комплексу;
договори найму (оренди) нежитлових приміщень;
бухгалтерський баланс, складений на останню звітну дату, з
відміткою органу державної податкової служби про його прийняття.
Операції з передачі державного майна відображаються у
бухгалтерському обліку в порядку, визначеному Мінфіном. { Пункт 10
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1159 ( 1159-2007-п )
від 19.09.2007 }
До акта приймання-передачі акцій (часток, паїв), що належать
державі у майні господарських товариств, додаються:
нотаріально засвідчені копії статуту, установчого договору
товариства і свідоцтва про його державну реєстрацію;
бухгалтерські баланси на дату складання акта оцінки цілісного
майнового комплексу і на останню звітну дату;
сертифікат на сумарну номінальну вартість акцій акціонерного
товариства (документ, що засвідчує право власності на частку, пай
у майні господарського товариства) або акції;
договір з уповноваженою особою, що здійснює управління
державними акціями (частками, паями) у майні господарських
товариств.
До акта приймання-передачі об'єктів, зазначених у підпунктах
"а", "б", "г" і "е" пункту 2 цього Положення, додаються: { Абзац
чотирнадцятий пункту 10 в редакції Постанови КМ N 434
( 434-2011-п ) від 20.04.2011 }
зареєстровані в установленому порядку правовстановлюючі
документи на нерухоме майно та земельні ділянки; { Пункт 10
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1159 ( 1159-2007-п )
від 19.09.2007; в редакції Постанови КМ N 434 ( 434-2011-п ) від
20.04.2011 }
копія свідоцтва про реєстрацію об'єкта культурної спадщини як
пам'ятки; { Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 1159 ( 1159-2007-п ) від 19.09.2007 }
виписка з бухгалтерського балансу, складеного на останню
звітну дату, про вартість об'єкта передачі;
титули будов та проектно-кошторисна документація - у разі
передачі об'єктів незавершеного будівництва; { Абзац вісімнадцятий
пункту 10 в редакції Постанови КМ N 1159 ( 1159-2007-п ) від
19.09.2007 }
договори найму (оренди) нежитлових приміщень.
11. Органи, до сфери управління яких передано державне
майно, з дня затвердження акта приймання-передачі зобов'язані:
повідомити у двотижневий строк про таку передачу органам
державної статистики, державної податкової служби, фінансовим
органам, Фонду державного майна для внесення відомостей до Єдиного
реєстру об'єктів державної власності, відповідним органам охорони
культурної спадщини (стосовно об'єктів культурної спадщини, що є
пам'ятками) та Міністерству економічного розвитку і торгівлі
(стосовно об'єктів, передача яких здійснюється за рішенням
Кабінету Міністрів України);
закріпити у двотижневий строк нерухоме та інше окреме
індивідуально визначене майно за відповідним підприємством на
праві господарського відання або оперативного управління;
внести відповідні зміни до установчих документів підприємства
та провести їх державну реєстрацію відповідно до законодавства;
здійснити в установленому законодавством порядку оформлення
та державну реєстрацію речових прав щодо об'єктів передачі, права
на які підлягають такій реєстрації. Пункт 11 в редакції Постанов КМ N 290 ( 290-2002-п ) від
13.03.2002, N 1159 ( 1159-2007-п ) від 19.09.2007, N 434
( 434-2011-п ) від 20.04.2011 }
12. У разі передачі об'єктів, визначених підпунктом "д"
пункту 2 цього Положення, державний орган приватизації у
п'ятиденний термін після прийняття рішення про приватизацію
державного майна підприємства повідомляє про це відповідний орган,
уповноважений управляти державним майном, а також місцевий орган
виконавчої влади.
Орган, уповноважений управляти державним майном, у тижневий
термін з дня отримання зазначеного повідомлення приймає рішення
про передачу майна підприємства у зв'язку з прийняттям рішення про
його приватизацію в управління державному органу приватизації та
повідомляє орган приватизації про кандидатури до складу комісії з
питань передачі об'єкта.
Державний орган приватизації у п'ятиденний термін затверджує
склад комісії з питань передачі об'єкта і призначає свого
представника головою комісії. До складу комісії включаються
представники органу, уповноваженого управляти державним майном,
підприємства і органу приватизації.
Передача майна здійснюється в місячний термін з дня прийняття
рішення про приватизацію.
До акта приймання-передачі майна державного підприємства у
зв'язку з прийняттям рішення про приватизацію додаються:
нотаріально засвідчені копії статуту підприємства і свідоцтва
про його державну реєстрацію;
контракт з керівником підприємства;
бухгалтерський баланс, складений на останню звітну дату, з
відміткою органу державної податкової служби про його прийняття;
перелік майна, яке згідно із законодавством не включається до
статутного капіталу об'єкта приватизації;
інші документи за визначенням комісії з питань передачі
об'єкта.
Державний орган приватизації, який прийняв в управління майно
підприємства, разом з органом, уповноваженим управляти майном,
який передав зазначене майно, зобов'язані в місячний термін після
реєстрації статуту відкритого акціонерного товариства визначити
порядок подальшого ефективного використання державного майна, яке
не увійшло до статутного капіталу господарського товариства.
13. У разі скасування державним органом приватизації рішення
про приватизацію цілісних майнових комплексів підприємств,
установ, організацій, їх структурних підрозділів, визначених
підпунктом "д" пункту 2 цього Положення, державний орган
приватизації у тижневий термін повідомляє про це місцевий орган
виконавчої влади та відповідний орган, уповноважений управляти
державним майном, який до прийняття рішення про приватизацію
здійснював функції з управління цим майном, та делегує кандидатуру
до складу комісії з питань передачі об'єкта.
Орган, уповноважений управляти державним майном, який до
прийняття рішення про приватизацію здійснював функції з управління
державним майном, у тижневий термін з дня отримання зазначеного
повідомлення приймає рішення про прийняття майна підприємства до
сфери свого управління, утворює комісію з питань передачі об'єкта
і призначає голову комісії.
Передача майна здійснюється у місячний термін з дня
скасування рішення про приватизацію.
До акта приймання-передачі зазначених об'єктів додаються
документи, визначені абзацами шостим - десятим пункту 12 цього
Положення. Положення доповнено пунктом 13 згідно з Постановою КМ N 290
( 290-2002-п ) від 13.03.2002 )

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 21 вересня 1998 р. N 1482
ПОРЯДОК

подання та розгляду пропозицій щодо передачі

об'єктів з комунальної у державну власність та утворення

і роботи комісії з питань передачі об'єктів

у державну власність
{ У тексті Порядку слово "Мінекономіки" замінено словами

"Міністерство економічного розвитку і торгівлі" у

відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 434

( 434-2011-п ) від 20.04.2011 }

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до подання та розгляду
пропозицій щодо передачі об'єктів з комунальної у державну
власність, а також утворення і роботи комісії з питань передачі
об'єктів у державну власність відповідно до Закону України "Про
передачу об'єктів права державної та комунальної власності"
( 147/98-ВР ).
2. Ініціатива щодо передачі об'єктів з комунальної у
державну власність може виходити від міністерств, інших
центральних та місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, Фонду державного майна, інших
державних органів, які відповідно до законодавства здійснюють
функції з управління державним майном, об'єднань підприємств, яким
делеговано функції з управління майном підприємств і організацій,
заснованих на державній власності (далі - органи, уповноважені
управляти державним майном), Національної академії наук, галузевих
академій наук, інших установ та організацій, яким державне майно
передано у безоплатне користування (далі - самоврядні
організації), органів місцевого самоврядування. Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 290 ( 290-2002-п ) від
13.03.2002 )
3. Передача об'єктів з комунальної у державну власність
здійснюється за рішенням:
сільських, селищних, міських рад - щодо об'єктів права
комунальної власності відповідних територіальних громад;
районних, обласних рад - щодо об'єктів права спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в
управлінні районних, обласних рад.
Передача об'єктів з комунальної у державну власність
здійснюється за наявності згоди на передачу:
а) Кабінету Міністрів України щодо:
цілісних майнових комплексів підприємств, установ,
організацій, їх структурних підрозділів (далі - підприємства).
Згода на передачу структурних підрозділів дається після їх
виділення в установленому порядку в цілісні майнові комплекси на
підставі розподільного балансу;
нерухомого майна (будівель, споруд, у тому числі об'єктів
незавершеного будівництва, а також нежитлових приміщень після
виділення їх в окрему облікову одиницю (інвентарний об'єкт) на
підставі складання в установленому порядку розподільного балансу
за умови обов'язкового наступного укладення з іншими
балансоутримувачами будинку, в якому розташовані ці приміщення,
угоди про спільне користування та утримання будинку і
прибудинкової території);
акцій (часток, паїв), що належать суб'єктам права комунальної
власності у майні господарських товариств;
об'єктів, зазначених в абзацах другому - четвертому цього
підпункту, у разі застосування до них процедури обміну; { Підпункт
"а" пункту 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1159
( 1159-2007-п ) від 19.09.2007 }
б) органів, уповноважених управляти державним майном, - щодо
іншого окремого індивідуально визначеного майна підприємств (крім
нерухомого майна).
4. Ініціатор передачі об'єктів з комунальної у державну
власність погоджує пропозиції щодо їх передачі з:
Радою міністрів Автономної Республіки Крим або відповідною
обласною державною адміністрацією та відповідним органом місцевого
самоврядування; ( Абзац другий пункту 4 в редакції Постанови КМ
N 290 ( 290-2002-п ) від 13.03.2002 )
органом, уповноваженим управляти державним майном, або
самоврядною організацією, яким передається майно;
відповідним органом охорони культурної спадщини - у разі
передачі об'єктів культурної спадщини, що є пам'ятками; { Пункт 4
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1159 ( 1159-2007-п )
від 19.09.2007 }
підприємством - у разі передачі структурного підрозділу,
нерухомого майна підприємства; { Пункт 4 доповнено абзацом згідно
з Постановою КМ N 1159 ( 1159-2007-п ) від 19.09.2007 }
орендодавцями - у разі передачі орендованого майна;
трудовим колективом підприємства - у разі передачі майна,
закріпленого за цим підприємством, об'єктів соціальної
інфраструктури, споруджених за рахунок коштів цього підприємства.
Згода трудового колективу підприємства подається у формі виписки з
протоколу загальних зборів (конференції представників).
У разі подання пропозиції щодо передачі цілісного майнового
комплексу структурного підрозділу підприємства згода на таку
передачу надається загальними зборами (конференцією представників)
трудового колективу підприємства, з якого виділяється структурний
підрозділ.
У разі передачі акцій (часток, паїв), що належать суб'єктам
права комунальної власності у майні господарських товариств, згода
трудового колективу підприємства не надається.
У разі передачі об'єктів права державної та комунальної
власності шляхом обміну такими об'єктами ініціатори передачі
додають до пропозицій, узгоджених відповідно до пункту 4 та
оформлених відповідно до пунктів 5 і 6 цього Порядку, звіти про
оцінку майна та/або акти оцінки вартості об'єктів. { Пункт 4
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 290 ( 290-2002-п ) від
13.03.2002; в редакції Постанови КМ N 1159 ( 1159-2007-п ) від
19.09.2007 }
У разі коли об'єктами передачі є підприємства, нерухоме майно
(у тому числі об'єкти незавершеного будівництва), акції (частки,
паї), що належать суб'єктам права комунальної власності у майні
господарських товариств, їх вартість визначається шляхом
проведення незалежної оцінки майна. { Пункт 4 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 1159 ( 1159-2007-п ) від 19.09.2007 }
Вартість іншого окремого індивідуально визначеного майна
підприємств визначається на підставі даних бухгалтерського обліку
за умови її відповідності справедливій ринковій ціні. { Пункт 4
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1159 ( 1159-2007-п )
від 19.09.2007 }
У разі недосягнення згоди між сторонами, що передають і
приймають об'єкти передачі, або з іншими сторонами, що погоджують
передачу об'єкта, спільним рішенням цих сторін за участю
ініціатора передачі може створюватися тимчасова узгоджувальна
робоча група для опрацювання взаємоприйнятних рішень та визначення
у разі потреби додаткових умов запропонованої передачі. Якщо
виконання зазначених додаткових умов передачі залежить від органу,
не задіяного раніше у процесі передачі, ініціатор передачі
погоджує додаткові умови з цим органом.
5. У разі коли передача об'єктів з комунальної у державну
власність здійснюється за згодою Кабінету Міністрів України,
пропозиції щодо передачі зазначених об'єктів, погоджені відповідно
до вимог пункту 4 цього Порядку, подаються ініціатором передачі до
Міністерства економічного розвитку і торгівлі.
У пропозиціях зазначається:
а) у разі передачі підприємства - його найменування,
місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ,
найменування органу місцевого самоврядування, який здійснює
управління майном підприємства, стан приватизації (корпоратизації)
підприємства;
б) у разі передачі акцій (часток, паїв), що належать
суб'єктам права комунальної власності у майні господарських
товариств, - дані про уповноважену особу, що здійснює управління
зазначеними акціями (частками, паями), прізвище, ім'я та по
батькові - для фізичної особи, найменування, ідентифікаційний код
згідно з ЄДРПОУ і місцезнаходження - для юридичної особи, що
здійснює управління зазначеними акціями (частками, паями), дата
укладення та термін дії договору про управління такими акціями
(частками, паями), а також дані про реєстратора (найменування,
ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, місцезнаходження), який веде
реєстр власників іменних цінних паперів, що передаються (у разі
існування акцій в документарній формі), або про зберігана
(найменування, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ,
місцезнаходження), який здійснює зберігання цінних паперів, що
передаються, та облік прав власності на них (у разі існування
акцій у бездокументарній формі або їх знерухомлення);
в) у разі передачі закріпленого за підприємством на праві
господарського відання (оперативного управління) майна - назва
майна, його місцезнаходження, найменування, ідентифікаційний код
згідно з ЄДРПОУ підприємства-балансоутримувача, його
місцезнаходження, найменування органу місцевого самоврядування,
який здійснює управління майном підприємства, витяг з Державного
реєстру прав на нерухоме майно та їх обмежень щодо майна, права на
які підлягають державній реєстрації.
До пропозицій щодо об'єктів, зазначених у підпунктах "а" і
"б" пункту 5 цього Порядку додаються:
нотаріально засвідчені копії статуту (положення)
підприємства, свідоцтва про його державну реєстрацію та довідки з
ЄДРПОУ встановленого Державною службою статистики зразка; { Абзац
сьомий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 434
( 434-2011-п ) від 20.04.2011 }
засвідчені в установленому порядку копії балансу, звіту про
фінансові результати, про рух грошових коштів та про дебіторську і
кредиторську заборгованість за останній календарний рік та на
останню звітну дату;
бізнес-план або економічне обґрунтування (з визначенням
етапів, термінів, шляхів та засобів реалізації) ефективного
використання майна, що є об'єктом передачі, з визначенням джерел
фінансування видатків з його утримання (далі - економічне
обґрунтування), розроблені за встановленою Міністерством
економічного розвитку і торгівлі формою, та погоджені органом, до
сфери управління якого передається майно;
у разі існування акцій у документарній формі - виписку про
стан особливого рахунку власника акцій, що передаються;
у разі існування акцій у бездокументарній формі або їх
знерухомлення - виписку про стан рахунку в цінних паперах власника
акцій, що передаються.
До пропозицій, зазначених у підпункті "в" пункту 5 цього
Порядку, додаються:
технічна документація на нерухоме майно;
витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно та їх
обмежень щодо майна, права на які підлягають державній реєстрації;
титули будов та проектно-кошторисна документація щодо
об'єктів незавершеного будівництва;
економічне обґрунтування.
У разі подання пропозицій, що не відповідають зазначеним
вимогам, Міністерство економічного розвитку і торгівлі в місячний
термін:
а) повідомляє про це ініціатора передачі;
б) відмовляє в передачі, якщо:
функціональне призначення об'єкта передачі не відповідає
завданням, покладеним на орган, уповноважений управляти державним
майном, до сфери управління якого пропонується передати майно;
до суб'єкта господарської діяльності застосовуються такі
судові процедури банкрутства, як санація (крім випадків, коли
об'єктами передачі є житловий фонд та об'єкти соціальної
інфраструктури) або ліквідація банкрута, або майно суб'єкта
господарської діяльності перебуває у податковій заставі;
бізнес-план або економічне обґрунтування не відповідає
встановленим Міністерством економічного розвитку і торгівлі
вимогам;
об'єкт передачі потребує неадекватних очікуваному
економічному ефекту видатків з державного бюджету.
Міністерство економічного розвитку і торгівлі на підставі
пропозицій, внесених з дотриманням вимог цього Порядку, готує і у
місячний термін подає за погодженням з Мінфіном, Фондом державного
майна та Державною службою статистики проекти відповідних рішень
Кабінету Міністрів України. { Абзац двадцять четвертий пункту 5 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 434 ( 434-2011-п ) від
20.04.2011 }
Органи, до сфери управління яких передані об'єкти, що
перебували у комунальній власності, у разі передачі підприємств,
акцій (часток, паїв) проводять постійний моніторинг виконання їх
бізнес-плану та подають Міністерству економічного розвитку і
торгівлі інформацію, необхідну для здійснення ним контролю за
виконанням функцій з управління об'єктами державної власності. Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 290
( 290-2002-п ) від 13.03.2002; в редакції Постанови КМ N 1159
( 1159-2007-п ) від 19.09.2007 }
6. Якщо передача здійснюється за згодою органу,
уповноваженого управляти державним майном, або самоврядної
організації, пропозиції щодо передачі погоджуються ініціатором
такої передачі відповідно до пункту 4 цього Порядку, а також з
Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Мінфіном та Фондом
державного майна. ( Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 290 ( 290-2002-п ) від 13.03.2002 )
У пропозиціях зазначається: назва майна, його
місцезнаходження, найменування та місцезнаходження
підприємства-балансоутримувача, найменування органу місцевого
самоврядування, який здійснює управління майном підприємства. До
пропозицій додаються економічне обґрунтування та
фінансово-економічне обґрунтування доцільності здійснення такої
передачі, розроблене органом, до сфери управління якого
передається майно. { Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними
згідно з Постановами КМ N 290 ( 290-2002-п ) від 13.03.2002,
N 1159 ( 1159-2007-п ) від 19.09.2007 }
У разі подання пропозицій, що не відповідають зазначеним
вимогам, Міністерство економічного розвитку і торгівлі у місячний
термін: { Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1159
( 1159-2007-п ) від 19.09.2007 }
а) повідомляє про це ініціатора передачі; { Пункт 6 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 1159 ( 1159-2007-п ) від
19.09.2007 }
б) відмовляє в передачі в разі, коли: { Пункт 6 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 1159 ( 1159-2007-п ) від
19.09.2007 }
орган державної податкової служби не погодив передачу майна,
що є об'єктом податкової застави; { Пункт 6 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 1159 ( 1159-2007-п ) від 19.09.2007 }
подання містить неповну чи недостовірну інформацію про об'єкт
передачі; { Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 1159 ( 1159-2007-п ) від 19.09.2007 }
економічне обґрунтування, згідно з висновком Міністерства
економічного розвитку і торгівлі, не відповідає встановленим
вимогам. { Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1159
( 1159-2007-п ) від 19.09.2007 }

( Абзац пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ N 290
( 290-2002-п ) від 13.03.2002 )

7. Передача об'єктів з комунальної у державну власність
здійснюється комісією з питань передачі об'єктів, до складу якої
входять:
представники виконавчого органу відповідної ради, місцевого
органу виконавчої влади та органу, уповноваженого управляти
державним майном, або самоврядної організації, яким передається
об'єкт, а також фінансового органу, підприємства, трудового
колективу підприємства, майно якого підлягає передачі, - у разі
передачі підприємств та нерухомого майна;
представники виконавчого органу відповідної ради, органу,
уповноваженого управляти державним майном, до сфери управління
якого передається об'єкт, органу приватизації і уповноважена
особа, яка здійснює в установленому порядку управління акціями
(частками, паями), що належать суб'єкту права комунальної
власності у майні господарського товариства, - у разі передачі
акцій (часток, паїв) цього господарського товариства;
представники виконавчого органу відповідної ради та органу,
уповноваженого управляти державним майном, або самоврядної
організації, яким передається об'єкт, а також підприємства,
трудового колективу підприємства, майно якого підлягає передачі, -
у разі передачі окремого індивідуально визначеного майна (крім
нерухомого).
У разі передачі орендованого майна до складу комісії з питань
передачі об'єктів включаються також представники орендодавця і
орендаря.
До роботи комісії можуть залучатися експерти, радники з
правом дорадчого голосу.
8. Комісію з питань передачі об'єктів створює та призначає її
голову орган, уповноважений управляти державним майном, або
самоврядна організація, які приймають об'єкти.
Комісію очолює:
заступник керівника органу, уповноваженого управляти
державним майном, або самоврядної організації - якщо передача
об'єктів у державну власність здійснюється за згодою Кабінету
Міністрів України;
керівник структурного підрозділу органу, уповноваженого
управляти державним майном, або самоврядної організації - якщо
передача об'єктів у державну власність здійснюється за рішенням
органу, уповноваженого управляти державним майном, або самоврядної
організації.
Орган, який створює комісію з питань передачі об'єктів, у
триденний термін з дня отримання рішення про передачу об'єктів з
комунальної у державну власність повідомляє відповідні
підприємства, установи і організації про визначення кандидатур до
складу комісії.
Відповідні підприємства, установи і організації зобов'язані в
п'ятиденний термін з дня отримання повідомлення делегувати до
складу комісії своїх представників. Якщо у зазначений термін вони
не делегували своїх представників, орган, який створює комісію,
має право затвердити склад комісії без цих представників. При
цьому участь представників від сторін, що приймають і передають
об'єкт, обов'язкова.
Голова комісії організовує роботу з передачі об'єкта у
державну власність таким чином, щоб завершити приймання-передачу в
місячний термін з дня прийняття рішення про передачу.
Комісія з питань передачі об'єктів визначає технічний стан
об'єкта передачі та на підставі обстеження, а у разі потреби і
висновків експерта, встановлює відповідність його фізичного зносу
даним бухгалтерського обліку. Якщо об'єкт передачі відповідно до
висновків комісії визнано таким, що потребує ремонту, орган, який
створив комісію, приймає рішення про джерела фінансування і термін
виконання робіт, у тому числі із залученням в установленому
порядку коштів підприємства, установи чи організації, яка передає
цей об'єкт.
9. Передача оформляється актом приймання-передачі за формою
згідно з додатком. Акт складається у чотирьох примірниках,
підписується головою та членами комісії і затверджується органом,
який утворив комісію.
Право власності на об'єкт передачі виникає з дати підписання
акта приймання-передачі.
До акта приймання-передачі підприємства додаються:
нотаріально засвідчені копії статуту підприємства (положення)
і свідоцтва про його державну реєстрацію;
контракт з керівником підприємства;
договір оренди цілісного майнового комплексу;
договори найму (оренди) нежитлових приміщень;
бухгалтерський баланс (кошторис доходів і витрат), складений
на останню звітну дату, з відміткою органу державної податкової
служби про його прийняття.
Операції з передачі комунального майна відображаються у
бухгалтерському обліку в порядку, визначеному Мінфіном. { Пункт 9
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1159 ( 1159-2007-п )
від 19.09.2007 }
До акта приймання-передачі акцій (часток, паїв), що належать
суб'єктам права комунальної власності у майні господарських
товариств, додаються:
нотаріально засвідчені копії статуту, установчого договору
товариства і свідоцтва про його державну реєстрацію;
бухгалтерські баланси на дату складання акта оцінки цілісного
майнового комплексу і на останню звітну дату;
документ, який засвідчує право власності на акції, що
належать суб'єктам права комунальної власності у майні
господарських товариств (у разі існування акцій у документарній
формі - акції або сертифікат на сумарну номінальну вартість акцій
акціонерного товариства, а у разі існування акцій у
бездокументарній формі або їх знерухомлення - виписку про стан
рахунку у цінних паперах), або документ, що засвідчує право
власності на частку, пай у майні господарського товариства;
{ Абзац тринадцятий пункту 9 в редакції Постанови КМ N 1159
( 1159-2007-п ) від 19.09.2007 }
договір з уповноваженою особою, яка здійснює управління
акціями (частками, паями), що належать суб'єктам права комунальної
власності у майні господарських товариств.
До акта приймання-передачі нерухомого та окремого
індивідуально визначеного майна додаються:
витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно та їх
обмежень щодо об'єктів, права на які підлягають державній
реєстрації; { Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 1159 ( 1159-2007-п ) від 19.09.2007 }
копія свідоцтва про реєстрацію об'єкта культурної спадщини як
пам'ятки; { Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 1159 ( 1159-2007-п ) від 19.09.2007 }
виписка з бухгалтерського балансу, складеного на останню
звітну дату, про вартість об'єкта передачі;
титули будов та проектно-кошторисна документація - у разі
передачі об'єктів незавершеного будівництва; { Абзац
дев'ятнадцятий пункту 9 в редакції Постанови КМ N 1159
( 1159-2007-п ) від 19.09.2007 }
договори найму (оренди) нежитлових приміщень.
10. Об'єкти соціальної сфери передаються разом з майном
підприємств, які їх обслуговували, у тому числі основними фондами,
ремонтно-будівельними базами, майстернями, транспортними засобами,
прибиральною технікою, зовнішніми мережами електро-, тепло-,
газо-, водопостачання і водовідведення, а також будівлями,
призначеними для їх обслуговування (бойлерні, котельні,
каналізаційні та водопровідні споруди, вбудовані і прибудовані
приміщення, обладнання тощо) в частині, що визначається комісією з
питань передачі об'єктів, яка здійснює передачу.
11. Органи, до сфери управління яких передано комунальне
майно, зобов'язані:
у двотижневий термін з дня затвердження акта
приймання-передачі повідомити про таку передачу органи державної
статистики, державної податкової служби, фінансові органи, Фонд
державного майна для внесення відомостей до Єдиного реєстру
об'єктів державної власності, реєстратора, який веде реєстр
власників іменних цінних паперів, що передаються (у разі існування
акцій у документарній формі), або зберігача, який здійснює
зберігання цінних паперів, що передаються, та облік прав власності
на них (у разі існування акцій у бездокументарній формі або їх
знерухомлення), відповідні органи охорони культурної спадщини
(стосовно об'єктів культурної спадщини, що є пам'ятками), а
стосовно об'єктів, передача яких здійснювалася за рішенням
Кабінету Міністрів України, - також Міністерство економічного
розвитку і торгівлі;
у двотижневий термін закріпити нерухоме та інше окреме
індивідуально визначене майно за відповідним підприємством
(організацією) на праві господарського відання (оперативного
управління);
у двомісячний термін з дня затвердження акта
приймання-передачі внести відповідні зміни в установчі документи
підприємства та провести їх державну реєстрацію відповідно до
законодавства, а стосовно нерухомого майна провести в
установленому законодавством порядку його державну реєстрацію. Пункт 11 в редакції Постанови КМ N 1159 ( 1159-2007-п ) від
19.09.2007 }

Додаток

до Порядку подання та розгляду пропозицій

щодо передачі об'єктів з комунальної у державну

власність та утворення і роботи комісії з питань

передачі об'єктів у державну власність
АКТ

приймання-передачі

Комісія, створена відповідно до _____________________________ _________________________________________________________________

(назва документа, на підставі якого створена комісія)
у складі _________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
"_____"____________ 19 ___ р. провела обстеження об'єкта передачі
за адресою: ________________________________________________________________,
який належить____________________________________________________,
(найменування підприємства, установи та організації, що передає)
і передається ___________________________________________________.
(найменування підприємства, установи та організації, що приймає)
Комісія встановила:
1. До складу об'єкта передачі входять: ___________________________

(перелік облікових одиниць згідно з балансом) _________________________________________________________________
2. Загальні відомості:
рік введення в експлуатацію ________________________
група капітальності ________________________________
будівельний об'єм (загальний) _______________________куб. м
площа забудови (загальна) ___________________________кв. м
площа земельної ділянки _____________________________га
корисна площа приміщень в будівлях виробничого
призначення ___________кв. м
корисна площа приміщень в будівлях невиробничого
призначення ___________кв. м
загальна площа житлового будинку ___________кв. м,
кількість квартир __________________________
3. Інженерне обладнання об'єкта передачі:
водопроводи з довжиною мереж __________________________ пог. м
каналізація з довжиною мереж __________________________ пог. м
центральне опалення з довжиною мереж ___________________пог. м
у тому числі:
від власної котельні з довжиною мереж _________________ пог. м
від групової котельні з довжиною мереж ________________ пог. м
від ТЕЦ з довжиною мереж ______________________________ пог. м
найбільше теплове навантаження: на опалення ___________ Г/кал
на гаряче водопостачання ______________________________ Г/кал
на вентиляцію__________________________________________ Г/кал
електроосвітлення з довжиною мереж ____________________ пог. м
газопостачання з довжиною мереж________________________ пог. м
стаціонарні електроплити_______________________________ штук
телефонізація з довжиною мереж ________________________ пог. м
радіофікація з довжиною мереж _________________________ пог. м
4. Вартість основних фондів:
відновна вартість _____________________________________ тис. грн.
залишкова вартість ____________________________________ тис. грн.
5. Результати огляду та випробувань ______________________________ _________________________________________________________________
6. Пропозиції комісії ____________________________________________ _________________________________________________________________
7. Разом з об'єктом передається технічна документація: ___________ _________________________________________________________________
8. До акта приймання-передачі додається: 1. ______________________

2. ______________________

3. ______________________

Голова комісії ___________________

Члени комісії ___________________ ___________________ ___________________
"___"_____________ 199 __ р.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: