open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
10.11.2008 N 1023

Про організацію та проведення

конкурсу-захисту сучасної моделі

навчального закладу - Школи сприяння здоров'ю

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 10
січня 2002 р. N 14 ( 14-2002-п ) "Про затвердження Міжгалузевої
комплексної програми "Здоров'я нації" на 2002 - 2011 роки" та
продовження роботи щодо зміцнення здоров'я дітей та учнівської
молоді, формування у них позитивної мотивації на здоровий спосіб
життя Н А К А З У Ю:
1. Провести у 2009 році конкурс-захист сучасної моделі
навчального закладу (дошкільного, загальноосвітнього,
позашкільного та професійно-технічного) - Школи сприяння здоров'ю.
2. Затвердити Умови організації та проведення
конкурсу-захисту сучасної моделі навчального закладу - Школи
сприяння здоров'ю (додаток 1).
3. Затвердити склад журі конкурсу-захисту сучасної моделі
навчального закладу - Школи сприяння здоров'ю.
4. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим,
управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій:
4.1. Провести обласні, міські та районні, в Автономній
Республіці Крим - республіканський - конкурси, залучивши місцеві
органи управлінь освіти, районні, міські методичні кабінети,
обласні інститути післядипломної педагогічної освіти, педагогічні
та учнівські колективи дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних
і професійно-технічних навчальних закладів.
4.2. До 1 лютого 2009 року затвердити координатора
регіональної та міської мережі Шкіл сприяння здоров'ю і повідомити
Міністерство освіти і науки України.
4.3. Поновити банки даних про регіональну мережу Шкіл
сприяння здоров'ю до 1 квітня 2009 року та направити на
електронних носіях поштою на адресу: 04070, м. Київ-70,
вул. П.Сагайдачного, 37, Інститут інноваційних технологій і
змісту освіти.
4.4. Подати до 1 травня 2009 року заявку про участь
навчальних закладів регіону в заключному етапі конкурсу та
супроводжуючі матеріали.
5. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти
Міністерства освіти і науки України (Завалевський Ю.І.):
5.1. Провести заключний етап конкурсу-захисту в травні -
червні 2009 року.
5.2. Опублікувати наказ в "Інформаційному збірнику
Міністерства освіти і науки України" та розмістити на сайті
www.mon.gov.ua.
6. Директору видавництва "Педагогічна преса" (Кузнецову Ю.Б.)
висвітлювати на сторінках педагогічної преси кращий досвід роботи
навчальних закладів - учасників конкурсу-захисту сучасної моделі
навчального закладу - Школи сприяння здоров'ю.
7. Контроль за виконанням даного наказу покласти на
заступника Міністра Полянського П.Б.
Міністр І.О.Вакарчук

Додаток 1

до наказу МОН України

10.11.2008 N 1023

УМОВИ

організації та проведення

конкурсу-захисту сучасної моделі

навчального закладу - школи сприяння здоров'ю

1. Актуальність Педагогічні колективи навчальних закладів, які входять до
Національної мережі шкіл сприяння здоров'ю, активно працюють над
впровадженням здоров'язберігаючих педагогічних технологій, що
підвищують ефективність навчально-виховного процесу, створюють
здоровий освітній простір, в якому учні, вчителі, медичні
працівники, батьки, займають чітку громадянську позицію щодо
виконання державних і національних програм, указів Президента
України, постанов Кабінету Міністрів України, спрямованих на
утвердження здорового способу життя, профілактики тютюнокуріння,
алкоголізму, захворюванню на ВІЛ-інфекцію/СНІД та інші небезпечні
хвороби, вживання наркотичних речовин серед дітей та учнівської
молоді. Національна мережа Шкіл сприяння здоров'ю налічує близько 3
тисяч навчальних закладів. Тобто кожний десятий загальноосвітній
навчальний заклад України визначив пріоритетом своєї діяльності
збереження і зміцнення здоров'я дитини.
2. Мета
2.1. Подальший розвиток Національної мережі шкіл сприяння
здоров'ю.
2.2. Створення здоров'язберігаючого середовища в навчальних
закладах.
2.3. Формування методичних прийомів мотивації на здоровий
спосіб життя через розвиток усіх аспектів здоров'я: духовність,
інтелект, фізичний розвиток, соціальний захист, формування
особистості лідера, емоційно здорової людини.
2.4. Залучення батьківської громадськості, представників
медичної галузі, місцевих органів самоврядування, громадських
організацій та об'єднань до проведення превентивних заходів з
профілактики негативних проявів у дитячому та молодіжному
середовищі, формування культури здоров'я в підростаючого
покоління.
3. Завдання конкурсу
3.1. Визначення та підтримка навчальних закладів, які обрали
пріоритетним напрямом своєї діяльності збереження і зміцнення
здоров'я учнів і вихованців, формування в них позитивної мотивації
на здоровий спосіб життя, культури здоров'я.
3.2. Впровадження інноваційних здоров'язберігаючих
педагогічних технологій навчання і виховання в практику роботи
навчальних закладів.
3.3. Побудова цілісної, педагогічно доцільної системи
виховання, створення здорового освітнього середовища в
загальноосвітніх, професійно-технічних і позашкільних навчальних
закладах.
3.4. Впровадження інноваційних методичних прийомів і
відповідної матеріальної бази для забезпечення духовного,
інтелектуального, фізичного та соціального розвитку дітей та
учнівської молоді.
3.5. Поширення та впровадження кращого педагогічного досвіду
Шкіл сприяння здоров'ю.
4. Учасники конкурсу-захисту У конкурсі беруть участь педагогічні колективи
загальноосвітніх, дошкільних, професійно-технічних і позашкільних
навчальних закладів. Відбір кандидатів щодо участі в конкурсі-захисті починається
з навчальних закладів району, міста, регіону. Обмежень щодо
кількісного складу учасників конкурсу немає.
5. Критерії діяльності навчального закладу як Школи сприяння
здоров'ю
5.1. Наявність власного проекту Школа сприяння здоров'ю.
5.2. Власна концептуальна модель навчального закладу - Школи
сприяння здоров'ю та її науково-методичне обґрунтування.
5.3. Науково-методичне забезпечення навчально-виховного
процесу загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів у
напрямі формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя,
культуру здоров'я дітей та учнівської молоді.
5.4. Досвід роботи навчального закладу в регіоні як Школи
сприяння здоров'ю (створення психологічного мікроклімату між
учнями, учителями; сприяння здоров'ю і добробуту учасників
навчально-виховного процесу; врахування ролі харчування в школі;
співпраця школи, батьків, громадськості).
5.5. Наявність соціально важливих справ, цільових програм з
різних напрямів просвітницької діяльності щодо пропаганди
здорового способу життя.
5.6. Система комплексного моніторингу стану здоров'я учнів
(системи динамічного нагляду за станом здоров'я на основі
комплексних психологічних, соціальних і медичних обстежень дітей).
5.7. Валеологізація навчально-виховного процесу.
5.8. Проведення масових акцій і заходів, пов'язаних із
пропагандою здорового способу життя.
5.9. Проведення дослідно-експериментальної роботи з розробки
моделей Школи сприяння здоров'ю.
5.10. Проведення науково-практичних конференцій, семінарів,
семінарів-тренінгів з проблем формування навичок здорового способу
життя.
5.11. Підготовка та видання навчально-методичних матеріалів з
досвіду роботи навчального закладу як Школи сприяння здоров'ю.
6. Організація конкурсу-захисту Конкурс-захист сучасної моделі навчального закладу - Школи
сприяння здоров'ю проводять Міністерство освіти і науки України,
Інститут інноваційних технологій і змісту освіти. Конкурс-захист проводиться поетапно: районний (міський),
обласний і завершальний. Для проведення конкурсу-захисту на всіх етапах створюються
оргкомітети та конкурсні комісії. Їх склад затверджується
відповідним органом управління освіти. Оргкомітети та конкурсні
комісії вирішують всі питання, пов'язані з організацією та
проведенням конкурсу. Конкурс-захист проводиться у терміни: районний етап - січень; обласний - лютий - березень,
заключний етап - травень - червень. Журі конкурсу-захисту визначає навчальні заклади і рекомендує
їх до складу Національної мережі шкіл сприяння здоров'ю. Всеукраїнський етап конкурсу-захисту проводиться в м. Києві у
травні - червні 2009 року. Провести обласні, міські, районні презентації сучасних
моделей загальноосвітніх навчальних закладів - Шкіл сприяння
здоров'ю, круглі столи, диспути, збори-зустрічі учнівського
самоврядування; забезпечити висвітлення ходу конкурсу-захисту в
засобах масової інформації.
7. Вимоги щодо участі в конкурсі-захисті Для участі в конкурсі-захисті сучасної моделі навчального
закладу - Школи сприяння здоров'ю супроводжуючі матеріали
надсилаються до 1 травня 2009 року на адресу: 04070, м. Київ-70,
вул. П.Сагайдачного, 37, Інститут інноваційних технологій і змісту
освіти Міністерства освіти і науки України. Перелік супроводжуючих матеріалів
7.1. Заявка від відповідного органу управління освітою.
7.2. Опис діяльності навчального закладу - Школи сприяння
здоров'ю (до 6 сторінок друкованого тексту) за орієнтовною
структурою: - відповідність мети і завдань діяльності навчального закладу
сприяння здоров'ю його моделі: коротка творча характеристика
педагогічного та учнівського колективів, передбачена новизна їх
діяльності; - зміст роботи, наявність дослідно-експериментальної роботи,
діагностики, моніторингу стану здоров'я учасників
навчально-виховного процесу; участь працівників медичної галузі,
науковців, психологів та інших; - створення банку даних про інноваційні технології щодо
формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя,
превентивного виховання, збереження та зміцнення здоров'я,
практичне використання нових досліджень психолого-педагогічної
науки тощо; - відгук-характеристику науковців регіональних вищих
навчальних закладів і філіалів академічних інститутів Академії
педагогічних наук України та Академії медичних наук України; - відгуки педагогічних і учнівських колективів навчальних
закладів, органів управління освіти і науки, обласних інститутів
післядипломної педагогічної освіти, райміськметодкабінетів,
батьків, учених, громадських організацій, органів самоврядування
населення тощо; - інші матеріали, що характеризують діяльність закладу
(статут, концепція, плани та програми, аналітичні та діагностичні
матеріали, схеми, паспорти здоров'я, щоденники здоров'я, посібники
тощо); - конкурсні роботи надсилаються в двох примірниках,
українською мовою, комп'ютерний набір, кегль 14, інтервал 1,5.
Обов'язково додається електронна версія у текстовому редакторі
Word; - у супроводжуючих документах зазначається повна адреса
навчального закладу, контактний телефон, прізвище, ім'я та по
батькові директора навчального закладу повністю; - обов'язково враховується оформлення конкурсних матеріалів.
8. Окремі уточнення для переможців попередніх років
конкурсу-захисту сучасної моделі навчального закладу - Школи
сприяння здоров'ю Навчальним закладам - переможцям попереднього конкурсу для
підтвердження їх ефективної діяльності як освітньо-інформаційних
центрів Національної мережі шкіл сприяння здоров'ю необхідно
представити: - навчальний заклад - супутник, якому вони допомогли
організаційно та методично у своєму становленні як Школи сприяння
здоров'ю або перехід їх на нову сходинку як Школи сприяння
здоров'ю (у поданих матеріалах не допускається повторення
інформації, яка висвітлювалась у попередньому конкурсі-захисті); - нові педагогічні напрацювання, які досягнуті педагогічним
колективом за останні три роки між конкурсами: розробки
експериментальних авторських програм, навчальних посібників,
рекомендацій та іншої методичної літератури з проблеми формування
навичок здорового способу життя, культури здоров'я; поширення
досвіду навчального закладу на всеукраїнських конференціях,
семінарах, висвітлення в педагогічній пресі.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: