open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ З пунктів 71-76 змін,

що вносяться до актів

Президента України,

затверджених цим Указом,

знято позначку "Опублікуванню

не підлягає" Указом Президента

України від 24 листопада 2009 року

N 963/2009 ( 963/2009 ) }
Про зміни та визнання такими, що втратили

чинність, деяких актів Президента України
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента

N 1499/99 від 25.11.99

N 1579/99 від 16.12.99

N 598/2000 від 14.04.2000

N 724/2000 від 29.05.2000

N 800/2000 від 14.06.2000

N 889/2000 ( 889/2000 ) від 14.07.2000

N 919/2000 ( 919/2000 ) від 25.07.2000

N 926/2000 ( 926/2000 ) від 26.07.2000

N 1038/2000 ( 1038/2000 ) від 31.08.2000

N 1071/2000 ( 1071/2000 ) від 14.09.2000

N 1138/2000 ( 1138/2000 ) від 17.10.2000

N 1159/2000 ( 1159/2000 ) від 23.10.2000

N 1331/2000 ( 1331/2000 ) від 13.12.2000

N 850/2001 ( 850/2001 ) від 21.09.2001

N 944/2001 ( 944/2001 ) від 09.10.2001

N 1071/2001 ( 1071/2001 ) від 13.11.2001

N 301/2002 ( 301/2002 ) від 26.03.2002

N 1158/2002 ( 1158/2002 ) від 16.12.2002

N 390/2003 ( 390/2003 ) від 05.05.2003

N 208/2005 ( 208/2005 ) від 08.02.2005

N 1871/2005 ( 1871/2005 ) від 29.12.2005

N 209/2006 ( 209/2006 ) від 13.03.2006

N 970/2006 ( 970/2006 ) від 15.11.2006

N 803/2007 ( 803/2007 ) від 31.08.2007

N 664/2009 ( 664/2009 ) від 21.08.2009

N 924/2009 ( 924/2009 ) від 12.11.2009

N 723/2010 ( 723/2010 ) від 24.06.2010

N 374/2012 ( 374/2012 ) від 01.06.2012

N 620/2012 ( 620/2012 ) від 31.10.2012

N 582/2016 ( 582/2016 ) від 30.12.2016

Законом

N 2473-VIII ( 2473-19 ) від 21.06.2018,

ВВР, 2018, N 30, ст.239

Указами Президента

N 418/2019 ( 418/2019 ) від 20.06.2019

N 419/2019 ( 419/2019 ) від 20.06.2019 }

У зв'язку з прийняттям Конституції України ( 254к/96-ВР )
п о с т а н о в л я ю:
1. Затвердити зміни, що вносяться до актів Президента України
(додаються).
2. Визнати такими, що втратили чинність, акти Президента
України згідно з переліком, що додається.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 27 січня 1999 року

N 70/99
ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 27 січня 1999 року N 70/99
ЗМІНИ,

що вносяться до актів Президента України

1. У Положенні про порядок здійснення помилування осіб,
засуджених судами України, затвердженому Указом Президента України
від 31 грудня 1991 року N 22 ( 22/91 ):
в абзаці третьому пункту 5 слова "комісії у справах
неповнолітніх" і "виконавчого комітету місцевої Ради народних
депутатів" замінити відповідно словами "служби у справах
неповнолітніх" і "виконавчого органу відповідної ради";
в абзаці другому пункту 8, пункті 24 слова "Відділом у
питаннях громадянства і помилування", "Відділ у питаннях
громадянства і помилування" замінити відповідно словами "Відділом
помилування", "Відділ помилування";
у пункті 17 слова "Служби національної безпеки України"
замінити словами "Служби безпеки України";
у пункті 20 слова "комісії у справах неповнолітніх" замінити
словами "служби у справах неповнолітніх".

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 803/2007 ( 803/2007 ) від 31.08.2007 }

3. В Указі Президента України від 23 травня 1992 року N 303
( 303/92 ) "Про перехід України до загальноприйнятої у міжнародній
практиці системи обліку та статистики":
у статті 1 та частині першій статті 4 слова "Міністерство
статистики" замінити словами "Державний комітет статистики";
у частині другій статті 4 слова "Міністерству статистики
України", "Державним митним комітетом України" замінити відповідно
словами "Державному комітету статистики України", "Державною
митною службою України".
4. У Розпорядженні Президента України від 27 липня 1992 року
N 130 ( 130/92-рп ) "Про порядок доставки дипломатичної пошти
України":
а) у тексті Розпорядження слова "при Міністерстві" замінити
словами "при Державному комітеті";
б) у Положенні про порядок доставки дипломатичної пошти
України, затвердженому зазначеним Розпорядженням:
у пункті 3 слова "державної виконавчої" замінити словом
"виконавчої";
у пунктах 4, 5 і 6 слова "при Міністерстві" замінити словами
"при Державному комітеті".

{ Пункт 5 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1138/2000 ( 1138/2000 ) від 17.10.2000 }

{ Пункт 6 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1071/2000 ( 1071/2000 ) від 14.09.2000 }

{ Пункт 7 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1871/2005 ( 1871/2005 ) від 29.12.2005 }

{ Пункт 8 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 620/2012 ( 620/2012 ) від 31.10.2012 }

{ Пункт 9 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 301/2002 ( 301/2002 ) від 26.03.2002 }

{ Пункт 10 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1158/2002 ( 1158/2002 ) від 16.12.2002 }

{ Пункт 11 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 970/2006 ( 970/2006 ) від 15.11.2006 }

12. В Указі Президента України від 28 серпня 1993 року N 357
( 357/93 ) "Про службові відрядження за кордон посадових осіб
органів державної виконавчої влади" слова "державної виконавчої"
замінити словом "виконавчої".
13. В абзаці першому пункту 1 Розпорядження Президента
України від 28 жовтня 1993 року N 122 ( 122/93-рп ) "Про заходи
щодо забезпечення правопорядку та нормалізації санітарної
обстановки у місті Києві" слова "державної виконавчої" замінити
словом "виконавчої".
( Пункт 14 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 944/2001 ( 944/2001 ) від 09.10.2001 )
( Пункт 15 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1579/99 від 16.12.99 )
16. У Консульському статуті України, затвердженому Указом
Президента України від 2 квітня 1994 року N 127 ( 127/94 ) (із
змінами і доповненнями, внесеними Указами від 5 листопада
1996 року N 1043 ( 1043/96 ) та від 17 лютого 1997 року
N 150 ( 150/97 ):
у статтях 7, 8, 9 і 73 слова "герб", "прапор" в усіх
відмінках замінити відповідно словами "Герб", "Прапор" у
відповідних відмінках;
у статті 23 слово "загальноукраїнського" замінити словом
"всеукраїнського";
у статті 24 слова "державної виконавчої" замінити словом
"виконавчої", а слова "та регіонального" виключити;
у частині першій статті 89, статті 90 слова "державної
виконавчої" замінити словом "виконавчої".
( Пункт 17 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 390/2003 ( 390/2003 ) від 05.05.2003 )
18. В Указі Президента України від 21 квітня 1994 року N 176
( 176/94 ) "Про Київський університет імені Тараса Шевченка" (із
змінами, внесеними Указами від 30 травня 1995 року N 397
( 397/95 ) і від 2 червня 1995 року N 419 ( 419/95 ):
у частині першій статті 2 слова "державної виконавчої" і
"загальнодержавні" замінити відповідно словами "виконавчої"
"державні";
у статті 3 слова "Радам народних депутатів" замінити словами
"органам місцевого самоврядування".

{ Пункт 19 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 374/2012 ( 374/2012 ) від 01.06.2012 }

{ Пункт 20 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 582/2016 ( 582/2016 ) від 30.12.2016 }

{ Пункт 21 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 419/2019 ( 419/2019 ) від 20.06.2019 }

22. В Указі Президента України від 19 серпня 1994 року N 451
( 451/94 ) "Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності
підприємств гірничо-металургійного комплексу":
у преамбулі слова "Міністерства промисловості" замінити
словами "Міністерства промислової політики";
у статті 1 слова "підприємства, що засновані на
загальнодержавній власності та", "Міністерства промисловості"
замінити відповідно словами "державні підприємства, що",
"Міністерства промислової політики".
( Пункт 23 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1331/2000 ( 1331/2000 ) від 13.12.2000 )
( Пункт 24 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1331/2000 ( 1331/2000 ) від 13.12.2000 )
( Пункт 25 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 889/2000 ( 889/2000 ) від 14.07.2000 )
( Пункт 26 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 598/2000 від 14.04.2000 )
( Пункт 27 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 208/2005 ( 208/2005 ) від 08.02.2005 )
( Пункт 28 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 724/2000 від 29.05.2000 )
( Пункт 29 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1499/99 від 25.11.99 )

{ Дію пункту 30 припинено згідно із Законом N 2473-VIII
( 2473-19 ) від 21.06.2018 } 30. В Указі Президента України від 16 березня 1995 року N 227
( 227/95 ) "Про заходи щодо нормалізації платіжної дисципліни в
народному господарстві України" (із змінами і доповненнями,
внесеними Указами від 31 березня 1995 року N 277 ( 277/95 ), від
16 серпня 1995 року N 751 ( 751/95 ), від 9 грудня 1995 року
N 1139 ( 1139/95 ), від 5 квітня 1996 року N 243 ( 243/96 ) та від
3 вересня 1997 року N 949 ( 949/97 ):
у статті 3 слова "державної виконавчої" замінити словом
"виконавчої";
в абзаці другому статті 4 і статті 8 слова "державними
податковими інспекціями", "державні податкові інспекції" замінити
відповідно словами "органами державної податкової служби", "органи
державної податкової служби";
у статті 11 слова "Головну державну податкову інспекцію"
замінити словами "Державну податкову адміністрацію".

( Пункт 31 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 800/2000 від 14.06.2000 )

32. В Указі Президента України від 30 березня 1995 року N 267
( 267/95 ) "Про статус Української державної юридичної академії":
в абзаці першому статті 2 слова "державної виконавчої" і
"загальнодержавній" замінити відповідно словами "виконавчої" і
"державній";
у статті 3 слова "місцевим Радам" замінити словами "органам
місцевого самоврядування".
33. У Положенні про порядок роботи з законопроектами та
іншими документами, що вносяться Президентом України на розгляд
Верховної Ради України, затвердженому Указом Президента України
від 30 березня 1995 року N 270 ( 270/95 ):
у пункті 1 слова "а також в разі повернення Президентом
України в порядку відкладального вето Закону України із
зауваженнями і пропозиціями для повторного розгляду Верховною
Радою України" виключити;
в абзаці другому пункту 2 та абзаці першому пункту 4 слова
"державної виконавчої" замінити словом "виконавчої";
у пункті 5 слово "Уряду" замінити словами "Кабінету
Міністрів";
у пунктах 8, 18 та абзаці другому пункту 21 слова "постійних
комісій", "комісій" замінити словом "комітетів";
у пункті 9 слова "у Загальному відділі" замінити словами "в
Управлінні документального забезпечення та інформатизації";
у пунктах 11 і 14 слова "Юридичного управління" замінити
словами "Головного державно-правового управління";
у пункті 16 слово "Адміністрації" виключити;
у пунктах 17 і 20 слова "у Групі по зв'язках з Верховною
Радою України", "постійних комісіях", "Групи по зв'язках з
Верховною Радою України", "постійних комісій" замінити відповідно
словами "в Управлінні з питань забезпечення зв'язків з Верховною
Радою України", "комітетах", "Управління з питань забезпечення
зв'язків з Верховною Радою України", "комітетів";
пункт 23 виключити.

( Пункт 34 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 919/2000 ( 919/2000 ) від 25.07.2000 )

( Пункт 35 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 889/2000 ( 889/2000 ) від 14.07.2000 )

36. У статті 3 Указу Президента України від 26 квітня
1995 року N 334 ( 334/95 ) "Про запровадження на території України
регіональних графіків початку робочого дня" (із змінами, внесеними
Указом від 30 червня 1995 року N 502 ( 502/95 ) слова "державної
виконавчої" замінити словом "виконавчої".

{ Пункт 37 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 209/2006 ( 209/2006 ) від 13.03.2006 }

38. У Положенні про відзнаку Президента України "Іменна
вогнепальна зброя", затвердженому Указом Президента України від 29
квітня 1995 року N 341 ( 341/95 ):
слова "державної виконавчої" замінити словом "виконавчої";
у пункті 4 слова "органу державної виконавчої влади,
місцевого органу влади і самоврядування" замінити словами "та
місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого
самоврядування".

{ Пункт 39 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 418/2019 ( 418/2019 ) від 20.06.2019 }

40. У частині другій статті 1 та другому реченні статті 6
Указу Президента України від 30 травня 1995 року N 398 ( 398/95 )
"Про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
державних службовців" (з доповненням, внесеним Указом від 5 квітня
1996 року N 247 ( 247/96 ) слова "державної виконавчої" замінити
словом "виконавчої".
41. В Указі Президента України від 16 червня 1995 року N 451
( 451/95 ) "Про Положення про національний заклад (установу)
України":
а) у статті 2 слова "державної виконавчої",
"загальнодержавній" замінити відповідно словами "виконавчої",
"державній";
у статті 3 слова "місцевим Радам" замінити словами "органам
місцевого самоврядування";
б) у Положенні про національний заклад (установу) України,
затвердженому зазначеним Указом:
у пункті 5, абзаці першому пункту 7, абзаці другому пункту
13, абзаці другому пункту 14 слова "державної виконавчої" замінити
словом "виконавчої";
абзац перший пункту 14 викласти в такій редакції:
"14. Національний заклад (установа) України є юридичною
особою, має рахунки в установах банків України, печатку з
зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, може
мати зареєстрований у встановленому порядку товарний знак".

( Пункт 42 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 889/2000 ( 889/2000 ) від 14.07.2000 )

43. В Указі Президента України від 2 серпня 1995 року N 681
( 681/95 ) "Питання підготовки закордонних візитів Президента
України та реалізації досягнутих під час візитів домовленостей":
у статті 2 слова "Управління з питань зовнішньої політики"
замінити словами "Головне управління з питань зовнішньополітичної
діяльності";
у статті 5 слова "Контрольну службу Президента України та
Управління з питань зовнішньої політики" замінити словами "Головне
управління з контролю за виконанням актів Президента України та
Головне управління з питань зовнішньополітичної діяльності";
у тексті Указу слова "державної виконавчої" замінити словом
"виконавчої".
( Пункт 44 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 850/2001 ( 850/2001 ) від 21.09.2001 )
( Пункт 45 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 889/2000 ( 889/2000 ) від 14.07.2000 )
( Пункт 46 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 889/2000 ( 889/2000 ) від 14.07.2000 )

47. У Положенні про Державний комітет України з
енергозбереження, затвердженому Указом Президента України від 6
жовтня 1995 року N 918 ( 918/95 ):
в абзаці першому пункту 1, підпункті 1 пункту 5, абзаці
другому пункту 9 слова "державної виконавчої" замінити словом
"виконавчої";
в абзаці другому пункту 1 слово "відомств" замінити словами
"інших центральних органів виконавчої влади";
перше речення абзацу першого пункту 2 викласти в такій
редакції:
"2. Держкоменергозбереження України у своїй діяльності
керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України,
актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим
Положенням";
у пункті 4:
у підпункті 1 слова "іншими міністерствами і відомствами"
замінити словами "міністерствами, іншими центральними органами
виконавчої влади";
у підпункті 17 слово "загальнодержавній" замінити словом
"державній";
у пункті 5:
у підпункті 2 слово "Уряд" замінити словами "Кабінет
Міністрів";
підпункт 3 викласти у такій редакції:
"3) одержувати в установленому законодавством порядку від
міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади
інформацію, документи і матеріали, а від органів державної
статистики безоплатно - статистичні дані для виконання покладених
на нього завдань";
пункт 6 викласти у такій редакції:
"6. Держкоменергозбереження України у процесі виконання
покладених на нього завдань взаємодіє з іншими центральними і
місцевими органами виконавчої влади, органами Автономної
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, а також з
відповідними органами інших держав";
у пункті 7:
доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого
змісту:
"Нормативно-правові акти Комітету підлягають реєстрації в
порядку, встановленому законом".
У зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно
абзацами третім і четвертим, виклавши їх у такій редакції:
"У випадках, передбачених законодавством, рішення Комітету є
обов'язковими для виконання центральними і місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності та
громадянами.
Комітет у разі потреби видає разом з іншими центральними та
місцевими органами виконавчої влади спільні акти";
пункт 8 викласти у такій редакції:
"8. Держкоменергозбереження України очолює Голова, якого
призначає на посаду та звільняє з посади в установленому порядку
Президент України.
Голова має заступників, які призначаються на посаду та
звільняються з посади відповідно до законодавства. Розподіл
обов'язків між заступниками проводить Голова.
Голова здійснює керівництво Комітетом і несе відповідальність
перед Президентом України та Кабінетом Міністрів України за
виконання покладених на Комітет завдань, визначає ступінь
відповідальності заступників Голови, керівників підрозділів
Комітету";
у пункті 11:
в абзаці першому слова "і фонд оплати праці" виключити;
абзац третій викласти у такій редакції:
"Штатний розпис та єдиний кошторис доходів і видатків
центрального апарату Комітету затверджуються в установленому
законодавством порядку. Положення про його структурні підрозділи
затверджує Голова";
пункт 12 викласти в такій редакції:
"12. Держкоменергозбереження України є юридичною особою, має
самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку з
зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням".
( Пункт 48 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 889/2000 ( 889/2000 ) від 14.07.2000 )
49. У затверджених Указом Президента України від 10 листопада
1995 року N 1035 ( 1035/95 ) (з доповненням, внесеним Указом від 2
червня 1998 року N 581 ( 581/98 ):
а) Програмі кадрового забезпечення державної служби:
в останньому абзаці преамбули слово "Урядом" замінити словами
"Кабінетом Міністрів";
абзац другий пункту 2 розділу "Правові засади кадрового
забезпечення державної служби" викласти у такій редакції:
"на Конституції України";
у додатку до Програми:
у пункті 4 слово "Мінстат" замінити словом "Держкомстат";
у пункті 14 слово "відомства" замінити словами "інші
центральні органи виконавчої влади", слово "Мінпресінформ" -
словом "Мінінформ";
у пункті 17 слова "Агентство координації міжнародної
технічної допомоги" замінити словами "Національне агентство
України з питань розвитку та європейської інтеграції";
у тексті Програми і пунктах 4, 10, 13, 15 - 19 додатка до неї
слова "державної виконавчої" замінити словом "виконавчої";
б) Програмі роботи з керівниками державних підприємств,
установ і організацій:
в абзацах другому, четвертому, шостому, сьомому, десятому,
одинадцятому слова "державної виконавчої" замінити словом
"виконавчої";
у додатку до Програми:
в абзацах сьомому та дев'ятому слова "державної виконавчої"
замінити словом "виконавчої";
в абзаці дев'ятому слово "Уряд" замінити словами "Рада
міністрів".
50. У статті 3 Указу Президента України від 2 грудня 1995
року N 1116 ( 1116/95 ) "Про впорядкування відзначення пам'ятних
дат і ювілеїв" слова "державної виконавчої" замінити словом
"виконавчої".
{ Пункт 51 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 924/2009 ( 924/2009 ) від 12.11.2009 }
( Пункт 52 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1038/2000 ( 1038/2000 ) від 31.08.2000 )
( Пункт 53 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1071/2001 ( 1071/2001 ) від 13.11.2001 )
54. В Указі Президента України від 9 грудня 1995 року N 1144
( 1144/95 ) "Питання підготовки та проведення робочих поїздок
Президента України":
у статті 1 слова "державної виконавчої", "Управління з питань
територій" замінити відповідно словами "виконавчої", "Головне
управління організаційної і кадрової роботи та взаємодії з
регіонами";
у статті 3 слова "державної виконавчої" замінити словом
"виконавчої";
у статті 4 слова "Контрольну службу Президента України та
Управління з питань територій" замінити словами "Головне
управління з контролю за виконанням актів Президента України і
Головне управління організаційної і кадрової роботи та взаємодії з
регіонами".
( Пункт 55 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1159/2000 ( 1159/2000 ) від 23.10.2000 )
56. В Указі Президента України від 22 січня 1996 року N 73
( 73/96 ) "Про видання збірників актів законодавства України":
у преамбулі слова "відповідно до пункту 1 статті 24
Конституційного Договору між Президентом України та Верховною
Радою України" виключити;
у статті 2 слова "державної виконавчої" замінити словом
"виконавчої".
( Пункт 57 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 208/2005 ( 208/2005 ) від 08.02.2005 )
( Пункт 58 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1071/2001 ( 1071/2001 ) від 13.11.2001 )
( Пункт 59 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 889/2000 ( 889/2000 ) від 14.07.2000 )
60. У Положенні про Національну комісію України у справах
ЮНЕСКО, затвердженому Указом Президента України від 26 березня
1996 року N 212 ( 212/96 ):
пункт 2 викласти у такій редакції:
"2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, Статутом національних комісій у
справах ЮНЕСКО, рекомендаціями ЮНЕСКО, а також цим Положенням";
у тексті Положення слова "державної виконавчої" замінити
словом "виконавчої".
( Пункт 61 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 889/2000 ( 889/2000 ) від 14.07.2000 )
62. Частину другу статті 1 Указу Президента України від 26
квітня 1996 року N 300 ( 300/96 ) "Про утворення Чорнобильського
центру з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та
радіоекології" викласти в такій редакції:
"У роботі Центру беруть участь Міністерство енергетики
України, Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи,
Міністерство України у справах науки і технологій, Міністерство
охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки
України, Національна академія наук України та інші органи і
установи".
63. В абзаці третьому статті 1 Указу Президента України від
29 квітня 1996 року N 304 ( 304/96 ) "Про деякі питання надання
вищим навчальним закладам статусу національного" (з доповненням,
внесеним Указом від 26 січня 1998 року N 45 ( 45/98 ) слова
"загальнодержавній", "державної виконавчої" замінити відповідно
словами "державній", "виконавчої".
64. У преамбулі Розпорядження Президента України від 5 травня
1996 року N 100 ( 100/96-рп ) "Про Державну експертну комісію з
питань будівництва і розвитку Збройних Сил та інших військових
формувань України" слова "до законодавства України" замінити
словами "до законів України".
{ Пункт 65 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 723/2010 ( 723/2010 ) від 24.06.2010 }
{ Пункт 66 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 889/2000 ( 889/2000 ) від 14.07.2000 }
67. В абзаці першому пункту 6 Положення про Наглядову раду
Української академії зовнішньої торгівлі при Міністерстві
зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України, затвердженого
Указом Президента України від 20 травня 1996 року
N 363 ( 363/96 ), слова "державної виконавчої" замінити словом
"виконавчої".
( Пункт 68 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 926/2000 ( 926/2000 ) від 26.07.2000 )
( Пункт 69 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1071/2001 ( 1071/2001 ) від 13.11.2001 )
{ Пункт 70 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 664/2009 ( 664/2009 ) від 21.08.2009 }
71. У статті 1 Указу Президента України від 17 лютого
1992 року N 87 ( 87/92 ) "Про перевезення народногосподарських
вантажів літаками та вертольотами Міністерства оборони України,
військових об'єднань і з'єднань, дислокованих на території
України" (із змінами, внесеними Указами від 30 квітня 1992 року
N 284 ( 284/92 ) та від 22 березня 1994 року N 101) ( 101/94 )
слова "відомствами України, а також виконкомами місцевих Рад
народних депутатів" замінити словами "іншими центральними та
місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування".
72. У Положенні про Колегію Служби безпеки України,
затвердженому Указом Президента України від 8 жовтня 1993 року
N 440 ( 440/93 ):
у пункті 2 і абзаці першому пункту 4 слова "Республіки Крим"
замінити словами "в Криму";
пункт 3 викласти у такій редакції:
"3. Колегія у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням".
73. В Указі Президента України від 16 грудня 1993 року N 596
( 596/93 ) "Про Комплексну програму розбудови державного кордону
України":
а) у преамбулі слова "державної виконавчої" замінити словом
"виконавчої";
б) у тексті Комплексної програми розбудови державного кордону
України, затвердженої зазначеним Указом ( 596/93 ), слова "органи
державної виконавчої влади", "Рада міністрів Республіки Крим",
"Республіка Крим", "Державний митний комітет України,
"Міністерство культури України", "Міністерство охорони
навколишнього природного середовища України", "Міністерство
сільського господарства і продовольства України", "Міністерство
лісового господарства України" в усіх відмінках і числі замінити
відповідно словами "органи виконавчої влади", "Рада міністрів
Автономної Республіки Крим", "Автономна Республіка Крим",
"Державна митна служба України", "Міністерство культури і мистецтв
України", "Міністерство охорони навколишнього природнього
середовища та ядерної безпеки України", "Міністерство
агропромислового комплексу України", "Державний комітет лісового
господарства України" у відповідних відмінках і числі.
74. В Указі Президента України від 30 листопада 1994 року
N 709 ( 709/94 ) "Про інформаційно-аналітичне забезпечення
Президента України":
у статті 1 слова "державної виконавчої влади, Урядом
Автономної Республіки Крим, головами обласних, районних, міських,
районних у містах Рад" замінити словами "виконавчої влади, Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, головами обласних, Київської
та Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та
Севастополі державних адміністрацій";
у статтях 2, 3 та 4 слова "Секретаріату Ради національної
безпеки" замінити словами "апарату Ради національної безпеки і
оборони України".
75. В Указі Президента України від 27 лютого 1995 року N 147
( 147/95 ) "Про утворення Генеральної військової інспекції при
Президентові України" (із змінами і доповненнями, внесеними
Указами від 20 жовтня 1995 року N 993 ( 993/95 ) і від 25 березня
1996 року N 210) ( 210/96 ):
у частині четвертій статті 1 слова "Ради національної безпеки
при Президентові України" замінити словами "Ради національної
безпеки і оборони України";
абзац четвертий статті 2 викласти у такій редакції:
"контроль за додержанням у військах законів України, актів
Президента України, Кабінету Міністрів України, рішень Ради
національної безпеки і оборони України та інших
нормативно-правових актів з військових питань".
76. У Положенні про Генеральну військову інспекцію при
Президентові України, затвердженому Указом Президента України від
25 березня 1996 року N 210 ( 210/96 ) (з доповненням, внесеним
Указом від 2 червня 1998 року N 582) ( 582/98 ):
у пункті 2:
абзац перший після слова "безпеки" доповнити словами "і
оборони України";
в абзаці другому слова "безпеки при Президентові України"
замінити словами "безпеки і оборони України";
пункт 3 викласти у такій редакції:
"3. Інспекція у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням";
абзац четвертий пункту 4 викласти у такій редакції:
"контроль за додержанням у військах Конституції України
( 254к/96-ВР ), законів України, актів Президента України,
Кабінету Міністрів України, рішень Ради національної безпеки і
оборони України та інших нормативно-правових актів з військових
питань";
у пункті 5:
у підпункті 11 слова "безпеки при Президентові України"
замінити словами "безпеки і оборони України";
у підпункті 19 слова "Секретаріат" і "безпеки при
Президентові України" замінити відповідно словами "апарат" і
"безпеки і оборони України";
у підпунктах 1 і 3 пункту 6 слова "державної виконавчої"
замінити словом "виконавчої",
в абзаці десятому пункту 10, абзаці першому пункту 11 слова
"Секретаріатом", "Секретаріату" і "безпеки при Президентові
України" замінити відповідно словами "апаратом", "апарату" і
"безпеки і оборони України";
пункт 14 викласти в такій редакції:
"14. Інспекція є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в установах банків, символіку, печатку із зображенням
Державного Герба України і своїм найменуванням".
77. В абзаці першому статті 2 Указу Президента України від 27
червня 1996 року N 468 ( 468/96 ) "Про Єдиний державний реєстр
нормативних актів" слова "державної виконавчої" замінити словом
"виконавчої".

Глава Адміністрації
Президента України М.БІЛОБЛОЦЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 27 січня 1999 року N 70/99
ПЕРЕЛІК

актів Президента України, що втратили чинність

1. Указ Президента України від 31 грудня 1991 року N 24
( 24/91 ) "Про порядок зміни громадянами України національності".
2. Указ Президента України від 15 січня 1992 року N 40
( 40/92 ) "Про порядок забезпечення безпеки вищих посадових осіб
України".
3. Стаття 2 Указу Президента України від 29 лютого 1992 року
N 117 ( 117/92 ) "Про створення Національного космічного агентства
України".
4. Указ Президента України від 4 березня 1992 року
N 128 ( 128/92 ) "Про умови оплати праці працівників судів та
державних нотаріальних контор".
5. Указ Президента України від 11 березня 1992 року N 153
( 153/92 ) "Про органи державної виконавчої влади міста
Севастополя".
6. Указ Президента України від 17 березня 1992 року N 160
( 160/92 ) "Про умови оплати праці працівників органів прокуратури
України".
7. Розпорядження Президента України від 1 квітня 1992 року
N 47 ( 47/92-рп ) "Про зразок гербової печатки Представника
Президента України в області, містах Києві, Севастополі, районі,
районі міста Києва".
8. Указ Президента України від 14 квітня 1992 року
N 252 ( 252/92 ) "Про Положення про місцеву державну
адміністрацію", крім статей 2 і 3.
9. Розпорядження Президента України від 18 квітня 1992 року
N 62 ( 62/92-рп ).
10. Розпорядження Президента України від 21 квітня 1992 року
N 68 ( 68/92-рп ).
11. Розпорядження Президента України від 4 травня 1992 року
N 80 ( 80/92-рп ).
12. Указ Президента України від 27 травня 1992 року N 313
( 313/92 ) "Про Національний комітет боротьби із захворюванням на
СНІД".
13. Указ Президента України від 8 червня 1992 року N 334
( 334/92 ).
14. Розпорядження Президента України від 10 червня 1992 року
N 103 ( 103/92-рп ) "Про затвердження Положення про Міністерство
транспорту України".
15. Розпорядження Президента України від 15 червня 1992 року
N 109 ( 109/92-рп ) "Про затвердження примірного переліку
відділів, управлінь, інших служб районних у м. Севастополі
державних адміністрацій".
16. Указ Президента України від 24 липня 1992 року
N 394 ( 394/92 ) "Про внесення змін і доповнень до Положення про
місцеву державну адміністрацію".
17. Указ Президента України від 17 серпня 1992 року N 417
( 417/92 ).
18. Указ Президента України від 19 серпня 1992 року N 424
( 424/92 ) "Про підвищення розмірів надбавок до посадових окладів
працівників органів прокуратури за класні чини".
19. Указ Президента України від 7 вересня 1992 року N 460
( 460/92 ) "Про надбавки до посадових окладів суддів за
кваліфікаційні класи".
20. Розпорядження Президента України від 16 вересня 1992 року
N 141 ( 141/92-рп ) "Про Положення про Національний комітет
боротьби із захворюванням на СНІД".
21. Указ Президента України від 27 жовтня 1992 року N 516
( 516/92 ) "Про підпорядкування місцевих державних адміністрацій".
22. Указ Президента України від 28 жовтня 1992 року N 547
( 547/92 ) "Про зміни до Положення про місцеву державну
адміністрацію".
23. Указ Президента України від 19 листопада 1992 року N 569
( 569/92 ) "Про внесення змін і доповнень до Положення про місцеву
державну адміністрацію".
24. Розпорядження Президента України від 1 грудня 1992 року
N 192 ( 192/92-рп ) "Питання Національного комітету боротьби із
захворюванням на СНІД".
25. Указ Президента України від 30 листопада 1992 року N 588
( 588/92 ).
26. Указ Президента України від 5 січня 1993 року
N 5 ( 5/93 ) "Про підвищення розмірів надбавок до посадових
окладів працівників органів прокуратури за класні чини".
27. Указ Президента України від 12 травня 1993 року N 168
( 168/93 ) "Про внесення доповнень і змін до пункту 6 Положення
про місцеву державну адміністрацію".
28. Указ Президента України від 13 травня 1993 року N 169
( 169/93 ) "Про Національне агентство морських досліджень і
технологій".
29. Указ Президента України від 27 травня 1993 року N 180
( 180/93 ) "Про деякі питання проходження служби в органах
державної виконавчої влади".
30. Указ Президента України від 28 травня 1993 року N 184
( 184/93 ) "Про Надзвичайну комісію з питань агропромислового
комплексу України".
31. Указ Президента України від 26 липня 1993 року N 278
( 278/93 ) "Про заходи щодо зменшення дефіциту Державного бюджету
України".
32. Указ Президента України від 15 жовтня 1993 року N 459
( 459/93 ) "Про заходи щодо підвищення рівня роботи органів
державної виконавчої влади".
33. Указ Президента України від 18 листопада 1993 року N 540
( 540/93 ) "Про внесення змін і доповнень до Положення про місцеву
державну адміністрацію".
34. Указ Президента України від 13 грудня 1993 року N 579
( 579/93 ) "Про регіональні відділення Фонду державного майна
України".
35. Розпорядження Президента України від 25 грудня 1993 року
N 135 ( 135/93-рп ) "Про поширення чинності Указу Президента
України від 15 жовтня 1993 року N 459 на працівників апаратів
Верховної Ради України, Верховної Ради Республіки Крим та місцевих
Рад народних депутатів".
36. Указ Президента України від 12 березня 1994 року N 84
( 84/94 )"Про зміцнення економічних основ самоврядування міст
України".
37. Указ Президента України від 13 квітня 1994 року N 159
( 159/94 ).
38. Указ Президента України від 4 липня 1994 року N 357
( 357/94 ) "Про Торгово-промислову палату України".
39. Указ Президента України від 6 серпня 1994 року N 429
( 429/94 ) "Про заходи щодо здійснення структурних змін та
забезпечення керівництва у сфері державної виконавчої влади".
40. Указ Президента України від 6 серпня 1994 року N 430
( 430/94 ) "Про забезпечення керівництва структурами державної
виконавчої влади на місцях".
41. Указ Президента України від 25 серпня 1994 року N 474
( 474/94 ).
42. Указ Президента України від 10 грудня 1994 року N 751
( 751/94 ) "Питання прийняття рішень Кабінетом Міністрів України".
43. Указ Президента України від 27 січня 1995 року N 85
( 85/95 ) "Про фінансово-промислові групи в Україні".
44. Указ Президента України від 27 березня 1995 року N 255
( 255/95 ) "Про утворення Агентства координації міжнародної
технічної допомоги".
45. Указ Президента України від 31 березня 1995 року N 278
( 278/95 ) "Про деякі питання взаємовідносин між центральними
органами державної виконавчої влади і органами виконавчої влади
Автономної Республіки Крим".
46. Указ Президента України від 26 червня 1995 року N 488
( 488/95 ) "Про Положення про Агентство координації міжнародної
технічної допомоги".
47. Указ Президента України від 30 червня 1995 року N 499
( 499/95 ) "Про справляння податку на добавлену вартість з
імпортних товарів".
48. Указ Президента України від 7 липня 1995 року N 561
( 561/95 ) "Про забезпечення збирання та переробки відходів і лому
дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння".
49. Розпорядження Президента України від 7 жовтня 1995 року
N 274 ( 274/95-рп ) "Про внесення змін до Розпорядження Президента
України від 16 вересня 1992 року N 141".
50. Указ Президента України від 11 жовтня 1995 року
N 946 ( 946/95 ).
51. Указ Президента України від 2 грудня 1995 року N 1120
( 1120/95 ) "Про зміни до Указу Президента України від 7 липня
1995 року N 561".
52. Указ Президента України від 30 грудня 1995 року N 1194
( 1194/95 ) "Про делегування повноважень державної виконавчої
влади головам та очолюваним ними виконавчим комітетам сільських,
селищних і міських Рад".
53. Указ Президента України від 7 лютого 1996 року N 117
( 117/96 ) "Питання взаємодії Адміністрації Президента України
і апарату Кабінету Міністрів України".
54. Указ Президента України від 5 квітня 1996 року
N 245 ( 245/96 ).
55. Указ Президента України від 31 травня 1996 року N 392
( 392/96 ) "Про впорядкування справляння податку на добавлену
вартість з імпортних товарів".
56. Указ Президента України від 6 липня 1996 року N 518
( 518/96 ) "Про внесення доповнення до Указу Президента України
від 30 грудня 1995 року N 1194".

Глава Адміністрації
Президента України М.БІЛОБЛОЦЬКИЙ

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: