open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Рішення

колегії Міністерства освіти і науки України
N 8/1-19 від 26.07.2001

Про результати апробації навчальної літератури

у 2000/01 навчальному році

Заслухавши та обговоривши доповідну записку Департаменту
розвитку загальної, середньої та позашкільної освіти,
Науково-методичного центру середньої освіти "Про результати
апробації навчальної літератури у 2000/01 навчальному році", Колегія У Х В А Л Ю Є:
1. Доповідну записку "Про результати апробації навчальної
літератури у 2000/2001 навчальному році" взяти до уваги.
2. Департаменту розвитку загальної середньої, дошкільної та
позашкільної освіти (Романенко В.П.), Науково-методичному центру
середньої освіти (Завалевський Ю.І.), Міністерству освіти
Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
обласним інститутам післядипломної педагогічної освіти спланувати
і провести науково-методичну роботу щодо апробації навчальної
літератури у 2001/02 навчальному році. Взято до уваги, що
апробація навчальної літератури, яка видана поза бюджетним
фінансуванням, здійснюється за кошти видавництв чи інших
організацій на договірних засадах.
3. Департаменту розвитку загальної середньої, дошкільної та
позашкільної освіти (Романенко В.П.), Науково-методичному центру
середньої освіти (Завалевський Ю.І.) спільно з АПН України з метою
надання допомоги у проведенні апробації навчальної літератури: до 01.12.01 р. узагальнити матеріали результатів апробації
навчальної літератури: навчальним книгам, що успішно пройшли апробацію, надати гриф
"Затверджено Міністерством освіти і науки України"; провести у IV кварталі 2001 року нараду працівників управлінь
освіти і науки обласних державних адміністрацій та обласних
інститутів післядипломної педагогічної освіти з питання
організації апробації навчальної літератури.
4. Методично-видавничому центру організації випуску та
доставки освітянської літератури (Харламова Т.Б.) забезпечити
видання, доставку та відповідне розподілення навчальної
літератури, що апробується.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника
міністра Огнев'юка В.О.
Голова колегії, міністр В.Г.Кремень

Доповідна записка

про результати апробації навчальної літератури

у 2000/01 навчальному році
З метою входження України в європейський і світовий освітній
простори, виведення освіти України на рівень найбільш розвинутих
країн світу, потрібно докорінно реформувати її концептуальні,
структурні та організаційні засади. Отже, освіта в Україні виходить на якісно новий рівень, що
зумовлено змінами у суспільно-політичному житті, економічному
розвитку суспільства і засвідчено Декларацією про державний
суверенітет України ( 55-12 ), Конституцією України
( 254к/96-ВР ), Законом України "Про освіту" ( 1060-12 ),
Державною національною програмою "Освіта" (Україна XXI ст.)
( 896а-93-п ). Розбудова нової освітньої системи в Україні передбачає
вирішення проблеми з розробки навчальних книг нового покоління,
які мають репрезентувати нове розуміння бази знань, новітні
методики і технології навчання та засоби формування особистості. З цією метою протягом останніх років Міністерством освіти і
науки України, Академією педагогічних наук України та за участю
педагогів-практиків, працівників закладів освіти проводиться
апробація навчальної літератури, яка визначає організаційну та
науково-методичну роботу в системі середньої освіти в Україні щодо
з'ясування доступності навчальних книг, їх відповідності
психолого-педагогічним і методичним вимогам до
навчально-виховного процесу. Головне завдання апробації - це процес перевірки якості
навчальної літератури, який має на меті схвалення (відхилення)
навчальних видань як таких, що відповідають (не відповідають)
вимогам Державного стандарту, основним принципам навчання в
середній школі, віковим пізнавальним можливостям учнів. Для проведення апробації здійснено відповідну підготовчу
роботу. Зокрема зорієнтовано місцеві органи управління освітою,
методичні служби на необхідність такої перевірки навчальних книг,
визначено основні етапи проведення апробації, перелік питань для
аналізу пробних та експериментальних підручників. Науково-методичним центром середньої освіти проведено нараду
заступників директорів інститутів післядипломної педагогічної
освіти, на яких покладено питання організаційно-методичного
забезпечення апробації підручників та науково-методичного
керівництва цією роботою. Певну підготовчу роботу проведено з
учителями, методистами, керівниками органів управління освітою. З належною відповідністю, професійною зацікавленістю
організовано апробацію підручників у Волинській, Донецькій,
Закарпатській, Івано-Франківській, Житомирській, Київській,
Полтавській, Одеській, Миколаївській, Харківській, Чернівецькій,
Тернопільській, Хмельницькій областях. Тут здійснено ретельний
підбір закладів освіти, учителів; до вивчення якості навчальної
книги залучено методистів районних методкабінетів, обласних
інститутів післядипломної педагогічної освіти та методичні
об'єднання вчителів. З метою одержання об'єктивних результатів у кожному
навчальному закладі визначались класи, де організація навчання
здійснювалась за новоствореними підручниками. На певних етапах
навчання проводився їх аналіз і визначались позитивні та негативні
сторони підручника, робились конкретні зауваження, вносились
пропозиції. Початкова освіта - невід'ємна складова загальної середньої
освіти, основними завданнями якої є оволодіння учнями основами
наукових знань, які стануть базою для подальшого вивчення окремих
предметів (освітніх галузей), виховання національної
самосвідомості, формування творчої особистості. За статистичними даними про апробацію у 2000/01 навчальному
році у початковій школі апробувались навчальна література, зокрема
читанки: "Чарівний струмок", 3(2) кл., (авт. Жовнір-Коструба С.С. та
ін.); "Чиста криниця", 4(3) кл. (авт. Жовнір-Коструба С.С. та ін.).
Ці видання рекомендовано для доопрацювання, оскільки
вчителі-практики вважають доцільним, включити до них більше віршів
для вивчення напам'ять та творів про пори року (згідно програми). Такі підручники, як: "Математика", 1 кл. (авт. Богданович М.В.), Комплект: "Математика" (підручник, зошит з математики), 1 кл.
(авт. Кочина Л.П., Листопад Н.П.); "Золоте джерельце" - читанка, 2(1) кл. (авт. Жовнір-Коструба
С.С. та ін.), рекомендовані для доопрацювання та повторної
апробації. У підручнику "Математика", 1 кл. (авт. Богданович М.В.)
обмаль творчих завдань, вправ для самостійної роботи учнів,
нечітко виділений теоретичний матеріал, недостатня кількість
тренувальних вправ. У комплекті "Математика" (підручник, зошит з математики), 1
кл. (авт. Кочина Л.П., Листопад Н.П.) недостатня кількість
тренувальних вправ на вивчення окремих понять, деякі завдання є
складними, не досить вдале художнє оформлення підручника. Щодо читанки "Золоте джерельце", 2(1) кл. (авт.
Жовнір-Коструба С.С. та ін.), то для удосконалення видання
пропонується співвіднести програмні твори для заучування напам'ять
зі змістом підручника. У зв'язку з доопрацюванням, відповідно до нових програм з
української та російської мов для 1-2 класів, розроблених
відповідно до Державного стандарту початкової освіти,
рекомендовано продовжити апробацію підручників: "Буквар", 1 кл. (для шкіл з українською мовою навчання) (авт.
Прищепа К.С., Колесніченко В.І.); "Буквар", 1 кл. (для шкіл з російською мовою навчання (авт.
Прищепа К.С., Колесніченко В.І.); "Супутник букваря", 1 кл. (авт. Вашуленко М.С.); Навчально-методичний комплект з російської мови (для шкіл з
російською мовою навчання), 2(1) кл. (авт. Малихіна О.В.,
Мартинова Р.Ю.). Предмети суспільно-гуманітарного напряму виконують навчальну
і мислеоформлюючу функції, відіграють значну виховну роль та
спрямовані на неупереджене відображення суспільних явищ, виховання
свідомого громадянина України. У загальноосвітніх навчальних закладах України апробовувалась
навчальна література з гуманітарних предметів. До видання з грифом
"Затверджено Міністерством освіти і науки України" рекомендовано
підручники: "Українська література", 11 кл. (авт. Мовчан Р.В. та ін.); "Литература", 7 кл. (авт. Симакова Л.А.); "Історія України", 9 кл. (авт. Мороко В.П., Турченко Ф.Г.); "Всесвітня історія", 8 кл. (авт. Бірульов І.М.); "Всесвітня історія", 9 кл. (авт. Білоножко С.В. та ін.). За результатами апробації підручник "Історія середніх віків",
7 кл. (авт. Карліна О.) рекомендовано для повторної апробації за
умови усунення наступних недоліків: структуру навчального матеріалу та меторичний апарат подати з
урахуванням вікових особливостей учнів; змістове наповнення доповнити прикладами документальних
джерел та проблемними завданнями особистісно орієнтованого
характеру; історичні події конкретизувати чітким визначенням їх причин,
основних напрямів, етапів та наслідків. До підручників, які рекомендовано для доопрацювання з
подальшим розглядом комісіями, висловлені такі зауваження: до підручника "Французька мова" для 9 класу (авт. Тимченко
О.Т.) бажано включити більше вправ на засвоєння граматичного
матеріалу та вправ комунікативного спрямування, додати
ілюстративний матеріал; мова підручника "Основи правознавства" для 9 класу
загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Наровлянський О.Д.)
ускладнює сприйняття інформації; підручник рясніє помилками
(наприклад ст. 54, 55, 61...); дрібний шрифт, велика кількість
чорного кольору робить підручник непривабливим; підручник "Основи правознавства" для 9 класу
загальноосвітніх навчальних закладів (за ред. Усенка І.Б.) надто
переобтяжений науково-теоретичним матеріалом. У такому вигляді
він більше придатний для спеціалізованих шкіл; в мові викладу
домінує академічне визначення понять і термінів; більшість
запитань мають суто репродуктивний характер. У зв'язку з несвоєчасною доставкою видавництвом
"Аквілон-Прес" підручника "Історія середніх віків" для 7 класу
загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Крижанівський О.П.,
Хірна О.О.) на місця, матеріали апробації даного видання не
надійшли. Отже, протягом двох навчальних років апробація
зазначеного підручника не проходила з причини його відсутності.
Оскільки видавництво "Аквілон-Прес" не бере на себе зобов'язання
надати необхідну кількість примірників підручника для апробації,
він не може бути внесений до наказу "Про апробацію навчальної
літератури у 2001/02 н. р." Серед новостворених підручників і навчальних посібників з
предметів природничо-математичного циклу рекомендовано до видання
з грифом "Затверджено Міністерством освіти і науки України": "Фізика", 7 кл. (авт. Коршак Є.В. та ін); "Фізика", 8 кл. (авт. Бугайов О.І., Смолянець В.В.); "Фізика", 8 кл. (авт. Коршак Є.В. та ін.); "Фізика", 10 кл. (авт. Гончаренко С.У.); "Фізика", 11 кл. (авт. Гончаренко С.У.); "Математика", 6 кл. (за ред. Янченко Г.М.); "Основи безпеки життєдіяльності", 5 кл. (авт. Воронцова Т.В.
та ін.). Рекомендовано продовжити апробацію: підручника "Математика", 6 кл. (авт. Возняк Г.М., Литвиненко
Г.М.); підручника "Інформатика", 10-11 кл. та посібника
"Інформатика", 10-11 кл. тому, що апробація проводилась неповний
рік, і матеріали результатів апробації відносяться до першої
половини підручника; підручників "Біологія", 6 кл. (авт. Мусієнко М.М.), "Хімія",
8 кл. (авт. Попель П.П., Слободяник М.С.) у зв'язку з тим, що
апробація проводилася лише один рік; підручників з географії: "Географія материків і океанів", 7
клас (авт. Пестушко В.Ю. та ін.), "Фізична географія України", 8
клас (авт. Заставний Ф.Д.), "Економічна і соціальна географія
України", 9 клас (авт. Заставний Ф.Д.), тому що не всі регіони
були своєчасно забезпечені ними.
Незважаючи на економічні обставини в країні, реалізується
право національних меншин на повноцінну освіту рідною мовою та
вивчення української мови. Для задоволення потреб національних меншин у вивченні рідної
та української мов щороку видаються нові підручники. У 2000/2001
навчальному році апробацію проходили підручники: "Українська мова", 5 клас (авт. Скаб М.В.) (для шкіл з
угорською мовою навчання), "Українська мова", 7 клас (авт.
Лук'янюк А.М.) (для шкіл з румунською мовою навчання). Зазначені
видання рекомендовано для доопрацювання тому, що практичні
завдання не повністю сприяють виробленню мовленнєвих умінь і
навичок учнів. "Буквар" (авт. Криган С.Г.) (з українською мовою для шкіл з
румунською мовою навчання) рекомендовано продовжити апробацію
через несвоєчасне видання; "Українська мова", 2 клас (авт. Радевич-Винницький Я.К.) (для
шкіл з польською мовою навчання), "Українська мова", 5 клас (авт.
Скаб М.В.) (для шкіл з польською мовою навчання) рекомендовано для
доопрацювання з подальшим розглядом комісією через відсутність
наступності в навчанні та недостатню кількість вправ, що не може
забезпечити грунтовність знань; "Болгарська мова", 2 клас (авт. Митєва Т.В., Терзі В.М.)
рекомендовано для доопрацювання. Для шкіл з угорською мовою навчання апробовувались
підручники: "Буквар" (авт. Оноді Г.), "Читанка", 2 клас (авт. Івашкович
М.М.), які рекомендовано для доопрацювання відповідно до вимог
нового Державного стандарту початкової освіти.
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України "Про
апробацію навчальної літератури" N 433/50 від 06.09.2000 р. у
2000/2001 н. р. передбачалось провести апробацію 54 назв
підручників і навчальних посібників, у т.ч. для початкової школи
- 12, гуманітарного напряму - 9, природничо-математичного - 23,
шкіл з мовами національних меншин - 10. Із переліку літератури,
передбаченої цим наказом, проведено апробацію 52 назв (додаток
1). Апробація здійснювалася у 698 загальноосвітніх навчальних
закладах, практично в усіх областях України. За новими
підручниками працювали понад тисячу вчителів та майже 30 тисяч
учнів. За результатами апробації та висновками відповідних
предметних комісій Науково-методичної Ради Міністерства освіти і
науки України 12 назв навчальних книг рекомендовано з грифом
"Затверджено Міністерством освіти і науки України", 4 -
рекомендовано для доопрацювання, 4 - для доопрацювання та
повторної апробації, 19 - для продовження апробації, 13 - для
доопрацювання з подальшим розглядом предметними комісіями
(додаток 2).
Начальник департаменту розвитку
загальної середньої, дошкільної
та позашкільної освіти В.П.Романенко
Директор Науково-методичного
центру середньої освіти Ю.І.Завалевський
Додаток 1
Інформація

про результати апробації навчальної літератури у

2000/01 навчальному році
------------------------------------------------------------------------- N |Предмет Типового |К-ть |Задіяно для|Висновки предметних комісій | п/п| навчального |наймену-|апробації |НМР з питань освіти | | плану |вань |-----------|Міністерства освіти і науки | | |підруч- |шкіл|класів|України | | |ників | | | | ---+-----------------+--------+----+------+----------------------------| 1.|Українська мова | 5 | 75 | 75 |для доопрацювання - 2 | | | | | |для доопрацювання та | | | | | |повторної апробації - 1 | | | | | |продовжити апробацію - 2 | ---+-----------------+--------+----+------+----------------------------| 2.|Математика | 2 | 48 | 61 |для доопрацювання та | | | | | |повторної апробації - 2 | ---+-----------------+--------+----+------+----------------------------| 3.|Природознавство | 1 | | |продовжити апробацію - 1 | ---+-----------------+--------+----+------+----------------------------| 4.|Українське | | | | | |народознавство | 3 | 44 | 44 |продовжити апробацію - 3 | ---+-----------------+--------+----+------+----------------------------| 5.|Українська | | | | | |література | 1 | 22 | 27 |до видання як стабільний - 1| ---+-----------------+--------+----+------+----------------------------| 6.|Іноземна мова | | | |для доопрацювання з | |(французька мова)| 1 | 10 | 18 |подальшим розглядом | | | | | |комісією з іноземних мов - 1| ---+-----------------+--------+----+------+----------------------------| 7.|Історія | 5 | 31 | 62 |до видання як стабільні - 3 | | | | | |для доопрацювання та | | | | | |повторної апробації - 1 | | | | | |не пройшов апробацію - | | | | | |недостатнє забезпечення | | | | | |областей підручником - 1 | ---+-----------------+--------+----+------+----------------------------| 8.|Основи | | | |для доопрацювання з | |правознавства | 2 | 35 | 60 |подальшим розглядом | | | | | |комісією - 2 | ---+-----------------+--------+----+------+----------------------------| 9.|Хімія | 2 | 65 | 145 |для доопрацювання з | | | | | |подальшим розглядом | | | | | |комісією - 1 | | | | | |продовжити апробацію - 3 | ---+-----------------+--------+----+------+----------------------------| 10.|Математика | 4 | 44 | 83 |до видання як стабільний - 1| | | | | |продовжити апробацію - 2 | ---+-----------------+--------+----+------+----------------------------| 11.|Біологія | 5 | 64 |201 |для доопрацювання з | | | | | |подальшим розглядом | | | | | |комісією - 3 | | | | | |продовжити апробацію - 1 | | | | | |не пройшов апробацію - | | | | | |недостатнє забезпечення | | | | | |областей підручником - 1 | ---+-----------------+--------+----+------+----------------------------| 12.|Географія | 3 | 37 | 45 |продовжити апробацію - 23 | ---+-----------------+--------+----+------+----------------------------| 13.|Фізика | 5 |155 |173 |до видання як стабільні - 5 | ---+-----------------+--------+----+------+----------------------------| 14.|Природознавство | 1 | 66 | 67 |для доопрацювання з | | | | | |подальшим розглядом | | | | | |комісією - 1 | ---+-----------------+--------+----+------+----------------------------| 15.|ОБЖД | 1 | 28 | 41 |до видання як стабільний - 1| ---+-----------------+--------+----+------+----------------------------| 16.|Інформатика | 2 | 17 | 22 |продовжити апробацію - 2 | ---+-----------------+--------+----+------+----------------------------| 17.|Російська мова і | | | | | |література (НМК з| | | | | |російської мови) | 1 | | |продовжити апробацію - 21 | ---+-----------------+--------+----+------+----------------------------| 18.|Література | 1 | 54 | 82 |до видання як стабільний - 1| ---+-----------------+--------+----+------+----------------------------| 19.|Буквар (угорською| | | |для доопрацювання з | |мовою) | 1 | 67 | 67 |подальшим розглядом | | | | | |комісією - 1 | ---+-----------------+--------+----+------+----------------------------| 20.|Читанка (угорсько| | | |для доопрацювання з | |мовою) | 1 | 67 | 67 |подальшим розглядом | | | | | |комісією - 1 | ---+-----------------+--------+----+------+----------------------------| 21.|Буквар (українсь-| | | | | |кою мовою для | | | | | |шкіл з румунською| | | | | |мовою навчання) | 1 | | |продовжити апробацію - 21 | ---+-----------------+--------+----+------+----------------------------| 22.|Українська мова | | | | | |(для шкіл з | | | | | |польською мовою | 2 | 4 | 8 |для опрацювання з подальшим | |навчання) | | | |розглядом комісією - 2 | |(для шкіл з | | | | | |угорською мовою | | | | | |навчання) | 1 | 67 | 67 |для доопрацювання - 1 | |(для шкіл з | | | | | |угорською мовою | | | | | |навчання) | 1 | 98 | 98 |для доопрацювання - 1 | ---+-----------------+--------+----+------+----------------------------| 23.|Болгарська мова | 1 | | 15 |для доопрацювання з | | | | | |подальшим розглядом | | | | | |комісією - 1 | ------------------------------------------------------------------------
з грифом "Затверджено Міністерством освіти і

науки України" - 12;

рекомендовано для доопрацювання - 4;

рекомендовано для доопрацювання та повторної

апробації - 4;

рекомендовано продовжити апробацію - 19;

рекомендовано для доопрацювання з подальшим

розглядом предметними комісіями - 13. -------------------------------------------- Всього апробовувалось - 52.
Додаток 2
---------------------------------------------------------------------------------------- N | Назва | Автор | Клас| Видавництво, | Примітка | п/п| | | | рік видання | | --------------------------------------------------------------------------------------| Рекомендовано до видання з грифом | "Затверджено Міністерством освіти і науки України" | --------------------------------------------------------------------------------------| 1 |Всесвітня історія |Бірюльов І.М. | 8 |"Генеза", 1999 |за рахунок | | | | | |держбюджету | ---+---------------------+------------------+------+--------------------+-------------| 2.|Всесвітня історія |Білоножко С.В. | 9 |"Генеза", 1999 |за рахунок | | |та ін. | | |держбюджету | ---+---------------------+------------------+------+--------------------+-------------| 3.|Історія України |Мороко В.П., | 9 |"Генеза", 1999 |за рахунок | | |Турченко Ф.Г. | | |держбюджету | ---+---------------------+------------------+------+--------------------+-------------| 4.|Математика |за ред. | 6 |"Підручники і |за кошти | | |Янченко Г М. | |посібники", 2000 |видавництва | ---+---------------------+------------------+------+--------------------+-------------| 5.|Фізика |Коршак Є.В. | 7 |"Перун", 2000 |за рахунок | | |та ін. | | |держбюджету | ---+---------------------+------------------+------+--------------------+-------------| 6.|Фізика |Бугайов О.І., | 7 |"Школяр", 1999 |за кошти | | |Смолянець В.В. | | |видавництва | ---+---------------------+------------------+------+--------------------+-------------| 7.|Фізика |Коршак Є.В. | 8 |"Перун", 2000 |за рахунок | | |та ін. | | |держбюджету | ---+---------------------+------------------+------+--------------------+-------------| 8.|Фізика |Гончаренко С.У. | 10 |"Освіта", 1996 |за рахунок | | | | | |держбюджету | ---+---------------------+------------------+------+--------------------+-------------| 9.|Фізика |Гончаренко С.У. | 11 |"Освіта", 1996 |за рахунок | | | | | |держбюджету | ---+---------------------+------------------+------+--------------------+-------------| 10.|Основи безпеки |Воронцова Т.В., | 5 |"Алатон", 2000 |за кошти | |життєдіяльності |Мацебула Н. В., | | |видавництва | | |Репік І.А. | | | | ---+---------------------+------------------+------+--------------------+-------------| 11.|Українська |Мовчан Р.В. | 11 |"Перун", 1998 |за рахунок | |література |та ін. | | |держбюджету | ---+---------------------+------------------+------+--------------------+-------------| 12.|Литература |Симакова Л.А. | 7 |"Вежа", 1999 |за рахунок | | | | | |держбюджету | --------------------------------------------------------------------------------------| Рекомендовано для доопрацювання | --------------------------------------------------------------------------------------| 13.|Читанка "Чарівний |Жовнір-Коструба | 3 (2)|"Форум", 2000 |за рахунок | |струмок" |С.С., Жовнір- | | |держбюджету | | |Іваньо Н.С., | | | | | |Жовнір О Д. | | | | ---+---------------------+------------------+------+--------------------+-------------| 14.|Читанка "Чиста |Жовнір-Коструба | 4 (3)|"Форум", 2000 |за рахунок | |криниця" |С.С., Жовнір- | | |держбюджету | | |Іваньо Н.С., | | | | | |Жовнір О.Д. | | | | ---+---------------------+------------------+------+--------------------+-------------| 15.|Українська мова |Скаб М.В. | 5 |"Світ", 1999 |за рахунок | | | | | |держбюджету | ---+---------------------+------------------+------+--------------------+-------------| 16.|Українська мова |Лук'янюк К.М., | 7 |"Світ", 1999 |за рахунок | | |Скаб М. В. | | |держбюджету | --------------------------------------------------------------------------------------| Рекомендовано для доопрацювання та повторної апробації | --------------------------------------------------------------------------------------| 17.|Математика |Богданович М.В. | 1 |"Махаон", 1999 |за кошти | | | | | |видавництва | ---+---------------------+------------------+------+--------------------+-------------| 18.|Математика |Кочина Л.П., | 1 |"Літера", 2000 |За кошти | | |Листопад Н.П. | | |видавництва | ---+---------------------+------------------+------+--------------------+-------------| 19.|Читанка "Золоте |Жовнір-Коструба | 3 (2)| "форум", 2000 |за рахунок | |джерельце" |С.С., Жовнір- | | |держбюджету | | |Іваньо Н.С., | | | | | |Жовнір О.Д. | | | | ---+---------------------+------------------+------+--------------------+-------------| 20.|Історія середніх |Карліна О. | 7 | "Генеза", 1998 |за рахунок | |віків | | | |держбюджету | --------------------------------------------------------------------------------------| Рекомендовано продовжити апробацію | --------------------------------------------------------------------------------------| 21.|Буквар (для шкіл |Прищепа К.С., | 1 |"Форум", 2000 |за рахунок | |з українською мовою |Колесниченко В.І. | | |держбюджету | |навчання) | | | | | ---+---------------------+------------------+------+--------------------+-------------| 22.|Буквар (для шкіл з | | | | | |російською мовою | | | | | |навчання) | | | | | ---+---------------------+------------------+------+--------------------+-------------| 23.|Супутник букваря |Вашуленко М.С., | 1 |"Педагогічна |за рахунок | | |Вашуленко В.Ф. | |думка", 2000 |держбюджету | ---+---------------------+------------------+------+--------------------+-------------| 24.|Навчально-методичний |Малихіна О.В.. | 1 |Інститут методів |за кошти | |комплекс | | |навчання |Інституту | |з російської мови | | |іноземних мов | | | | | |АПН України, 1999 | | ---+---------------------+------------------+------+--------------------+-------------| 25.|Природознавство |Байбара Т.М., | 3 (2)|"Веселка", 2000 |за рахунок | | |Коваль Н.С. | | |держбюджету | ---+---------------------+------------------+------+--------------------+-------------| 26.|Математика |Возняк Г.М., | 5 |"Освіта", 2000 |за рахунок | | |Литвиненко Г.М., | | |держбюджету | | |Маланюк М.П. | | | | ---+---------------------+------------------+------+--------------------+-------------| 27.|Математика |Місюра Т.В., | 5 |"Факт", 2000 |за кошти | | |Зарецька І.Т., | | |видавництва | | |Владимирова Т.В. | | | | ---+---------------------+------------------+------+--------------------+-------------| 28.|Математика |Возняк Г.М., | 6 |"Освіта", 2000 |за рахунок | | |Литвиненко Г.М. | | |держбюджету | ---+---------------------+------------------+------+--------------------+-------------| 29.|Інформатика |Зарецька І.Т., | 10-11|"Факт", 1999 |за кошти | | |Колодяжний Б.Г. | | |видавництва | ---+---------------------+------------------+------+--------------------+-------------| 30.|Інформатика |Верлань А.Ф., | 10-11|"Квазар-Мікро", |за кошти | | |Апатова Н.Ф. | | 1998 |видавництва | ---+---------------------+------------------+------+--------------------+-------------| 31.|Біологія |Мусієнко М.М. | 6 |"Генеза", 1999 |за рахунок | | | | | |держбюджету | ---+---------------------+------------------+------+--------------------+-------------| 32.|Хімія |Попель П.П., | 8 |"Академія", 2000 |за кошти | | |Слободяник М.С. | | |видавництва | ---+---------------------+------------------+------+--------------------+-------------| 33.|Географія материків |Пестушко В.Ю., | 7 |"Абрис", 2000 |за рахунок | |і океанів |Сасихов В.0., | | |держбюджету | | |Уварова Г.Є. | | | | ---+---------------------+------------------+------+--------------------+-------------| 34.|Фізична |Заставний Ф.Д. | 8 |"Форум", 2000 |за рахунок | |географія України | | | |держбюджету | ---+---------------------+------------------+------+--------------------+-------------| 35.|Економічна і |Заставний Ф.Д. | 9 |"Форум", 2000 |за рахунок | |соціальна географія | | | |держбюджету | |України | | | | | ---+---------------------+------------------+------+--------------------+-------------| 36.|"Живиця" - навчальний|Жовнір-Іваньо | 2 (1)|"Арка", 2000 |за рахунок | |посібник з |Н.С., | | |держбюджету | |з українського |Жовнір О.Д., | | | | |народознавства |Коструба Т.Н. | | | | ---+---------------------+------------------+------+--------------------+-------------| 37.|"Дивосвіт" - |Жовнір-Іваньо | 3 (2)|"Арка", 2000 |за рахунок | |навчальний посібник |Н.С., | | |держбюджету | |з українського |Жовнір О.Д. | | | | |народознавства | | | | | ---+---------------------+------------------+------+--------------------+-------------| 38.|"Перлина" - |Жовнір-Іваньо | 3 (2)|"Арка", 2000 |за рахунок | |навчальний посібник |Н.С., | | |держбюджету | |з українського |Жовнір О.Д., | | | | |народознавства |Коструба Т.Н. | | | | ---+---------------------+------------------+------+--------------------+-------------| 39.|Буквар (українською |Криган С.Г. | 1 |"Світ", 2000 |за рахунок | |мовою навчання для | | | |держбюджету | |румунських шкіл) | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------| Рекомендовано для доопрацювання з подальшим розглядом | предметними комісіями | --------------------------------------------------------------------------------------| 40.|Французька мова |Тимченко О.Т. | 8 |"Вежа", 1999 |за рахунок | | | | | |держбюджету | ---+---------------------+------------------+------+--------------------+-------------| 41.|Основи правознавства |Усенко І.Б. | 9 |"Перун", 1997 |за рахунок | | | | | |держбюджету | ---+---------------------+------------------+------+--------------------+-------------| 42.|Основи правознавства |Наровлянський О.Д.| 9 |Магістр-S |за кошти | | | | | |видавництва | ---+---------------------+------------------+------+--------------------+-------------| 43.|Природознавство |Ільченко В.Р., | 5 |"Генеза", 1999 |за рахунок | | |Гуз К.Ж. | | |держбюджету | ---+---------------------+------------------+------+--------------------+-------------| 44.|Біологія |Шабанов Д.А. | 7 |"Торсінг", 2000 |за кошти | | |та ін. | | |видавництва | ---+---------------------+------------------+------+--------------------+-------------| 45.|Біологія людини |Шабатура М.Н., | 8 |"Генеза", 2000 |за рахунок | | |Матяш Н.Ю., | | |держбюджету | | |Мотузний В.О. | | | | ---+---------------------+------------------+------+--------------------+-------------| 46.|Загальна біологія |Кучеренко М.Є. | 10-11|"Генеза", 1999 |за рахунок | | |та ін. | | |держбюджету | ---+---------------------+------------------+------+--------------------+-------------| 47.|Хімія |Буринська Н.М., | 11 |"Перун", 1999 |за рахунок | | |Величко Л.П. | | |держбюджету | ---+---------------------+------------------+------+--------------------+-------------| 48.|Буквар |Оноді Г. | 1 |"Світ", 1999 |за рахунок | | | | | |держбюджету | ---+---------------------+------------------+------+--------------------+-------------| 49.|Читанка |Івашкович М.М. | 4 |"Світ", 2000 |за рахунок | | | | | |держбюджету | ---+---------------------+------------------+------+--------------------+-------------| 50.|Українська мова (для |Радевич- | 2 |"Світ", 2000 |за рахунок | |польських шкіл) |Винницький Я.К. | | |держбюджету | ---+---------------------+------------------+------+--------------------+-------------| 51.|Українська мова |Скаб М.В., | 5 |"Світ", 1999 |за рахунок | |(для польських шкіл) |Скаб М.С. | | |держбюджету | ---+---------------------+------------------+------+--------------------+-------------| 52.|Болгарська мова |Митєва Т.В., | 2 |"Світ", 1999 |за рахунок | | |Терзі В.М. | | |держбюджету | ---------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 3
Перелік

навчальної літератури, якій надано гриф

"Затверджено Міністерством освіти і науки України"
1. "Українська література", 11 кл. (авт. Мовчан Р.В. та ін.);
2. "Литература", 7 кл (авт. Симакова Л.А.);
3. "Історія України", 9 кл. (авт. Мороко В.П., Турченко Ф.Г.);
4. "Всесвітня історія", 8 кл. (авт. Бірульов І.М.);
5. "Всесвітня історія", 9 кл. (авт. Білоножко С.В. та ін.).
6. "Фізика", 7 кл. (авт. Коршак Є.В. та ін.);
7. "Фізика", 8 кл. (авт. Бугайов О.І., Смолянець В.В.);
8. "Фізика", 8 кл. (авт. Коршак Є.В. та ін.);
9. "Фізика", 10 кл. (авт. Гончаренко С.У.); 0. "Фізика", 11 кл. (авт. Гончаренко С.У.);
11. "Математика", 6 кл. (за ред. Янченко Г.М.);
12. "Основи безпеки життєдіяльності", 5 кл. (авт. Воронцова Т.В. та ін.).
"Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України",
N 22, листопад 2001 р.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: