open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
Чинний
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих

актів України з питань пільгового оподаткування

підприємств і організацій всеукраїнських та міжнародних

об'єднань громадян, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 41, ст. 192 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 168/97-ВР від 03.04.97, ВВР, 1997, N 27, ст.156

Кодексом
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,

N 15-16, N 17, ст.112 }

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін і
доповнень до Закону України "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
( 230/96-ВР ) ( Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 35,
ст.162 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести такі зміни і доповнення до деяких законодавчих
актів України з питань оподаткування:
1. У статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України "Про
державне мито" ( 7-93 ) (Відомості Верховної Ради України,
1993 р., N 13, ст.113, N 26, ст.281, N 49, ст.459; 1994 р.,
N 28, ст.241, N 29, ст.257, N 33, ст.300; 1995 р., N 13, ст.85,
N 14, ст.90; 1996 р., N 9, ст.43): в абзацах першому та другому пункту 18 слово "потерпілих"
замінити словом "постраждалих"; пункт 21 після слів "пов'язаним з Чорнобильською катастрофою"
доповнити словами "а дітям, які потерпіли від Чорнобильської
катастрофи, також на оздоровлення"; у пункті 28 слова "українські добровільні товариства "Спілка
"Чорнобиль" замінити словами "всеукраїнські та міжнародні
об'єднання громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, що мають місцеві осередки у більшості областей
України".

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

{ Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 168/97-ВР від 03.04.97 }

4. Статтю 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф"
( 2097-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 19,
ст.259) доповнити новим пунктом "и" такого змісту:
"и) товари (крім підакцизних), що імпортуються
всеукраїнськими та міжнародними об'єднаннями громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у статутній
діяльності яких передбачено надання соціальної і медичної допомоги
постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, підприємствами
та організаціями, засновниками яких є ці об'єднання, за умови, що
особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
становлять не менше 75 відсотків загальної чисельності членів
об'єднань і працюючих на цих підприємствах. Перелік всеукраїнських та міжнародних об'єднань громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, їх підприємств і
організацій, перелік імпортованих ними товарів і граничні обсяги
їх ввезення в Україну затверджуються Кабінетом Міністрів України". У зв'язку з цим пункт "и" вважати пунктом "і".

II. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 10 липня 1996 року

N 303/96-ВР

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Пов'язані судові рішення
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: