open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 23 від 03.02.97 Зареєстровано в юридичному

м.Київ департаменті Нацбанку

17 лютого 1997 р.
vd970203 vn23 за N 424

Про затвердження Доповнення N 2 до

"Правил організації бухгалтерської та

статистичної звітності в банках України"
(Із змінами і доповненнями, внесеними

листом Національного банку України

від 14 травня 1997 року N 14-110/1288-3383

( v3383500-97 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку

N 436 ( v0436500-97 ) від 12.12.97 )

У зв'язку з впровадженням нових форм і доповнень до діючих
форм бухгалтерської та статистичної звітності, що надаються
комерційними банками Національному банку України, Правління
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Доповнення N 2 до "Правил організації
бухгалтерської та статистичної звітності в банках України",
затверджених постановою Правління Національного банку України від
29 березня 1996 року N 80 ( v0080500-96 ) (додається). 2. Нові форми та доповнення до діючих форм бухгалтерської та
статистичної звітності, передбачені Доповненням N 2, вводяться в
дію, починаючи із звітності за січень 1997 року. 3. Структурним підрозділам Національного банку України, які
впроваджують нові форми бухгалтерської та статистичної звітності,
а також вносять зміни до діючих форм, подати департаменту
інформатизації (А.С.Савченко) замовлення на розроблення
програмного забезпечення. 4. Департаменту інформатизації (А.С.Савченко) розробити
програмне забезпечення оброблення інформації щодо нових форм
бухгалтерської та статистичної звітності та внести зміни до
діючого програмного забезпечення згідно із Доповненням N 2 до
"Правил організації бухгалтерської та статистичної звітності в
банках України". 5. Скасувати, починаючи із звітності за січень 1997 року, дію
форм бухгалтерської та статистичної звітності N 703, ПС з
додатками NN 1, 2, 3, ЛБ з додатками NN 1, 2, додатка N 2 до форми
N 25, затверджених постановою Правління Національного банку
України від 29 березня 1996 року N 80 ( v0080500-96 ).
Голова Правління В.А.Ющенко
Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

від 3 лютого 1997 р. N 23

(реєстр. N 424 від 17.02.97 р.)
( Доповнення N 2 втратило чинність на підставі Постанови

Нацбанку N 436 ( v0436500-97 ) від 12.12.97 )
Доповнення N 2

до "Правил організації

бухгалтерської та статистичної

звітності в банках України",
затверджених постановою Правління

Національного банку України

від 29 березня 1996 р. N 80

(реєстр. N 356 від 02.04.1996 р.)

1. Зміни і доповнення до табеля форм банківської

статистичної звітності, що надаються Національному

банку України

(зразки форм додаються)

1.1. Доповнити табель форм банківської статистичної звітності
новими формами: - N 444 "Дані про сплату комерційними банками пені за
перевищення нормативного терміну проходження платежів"; - НТ-1 "Звіт про дотримання економічних нормативів"; - НТ-2 "Звіт про дотримання оціночних показників"; - НТ-3 "Звіт про надані банком "великі" кредити"; - НТ-4 "Звіт про надані банком "великі" кредити" (у розрізі
"великих" кредитів); - НТ-5 "Звіт про надані банком кредити інсайдерам"; - НТ-6 "Звіт про надані банком "великі" кредити" (у розрізі
позичальників). 1.2. Викласти зміни і доповнення до діючих форм NN 721, 722,
741, 714, 747, 747Д, 748, 412, 412Д, 760, 761, 762, 2, додатка N 2
до форми N 25, форм NN 26, 27, 33, 32, 33, 34, 35 у новій
редакції. 1.3. Виключити форми звітності: - N 703 "Звіт про рух коштів на позичкових рахунках та
обороти за факторинговими операціями"; - додаток N 2 до форми N 25 "Дані про рух коштів на
кореспондентських рахунках", затвердженої постановою Правління
Національного банку України від 29 березня 1996 р. N 80; - форма ПС "Звіт про платоспроможність банку"; додаток N 1
"Основний капітал банку"; додаток N 2 "Активи банку"; додаток N 3
"Перелік "великих" кредитів, наданих банком"; - форма ЛБ "Звіт про ліквідність банку"; додаток N 1
"Розшифровка окремих рахунків пасиву балансу банку"; додаток N 2
"Розшифровка окремих рахунків активу балансу банку". Викласти інструкцію до форм NN 701, 704, 705, інструкцію до
форми N 702, інструкцію до форм NN 708, 709, інструкцію до форми
N 710 у новій редакції (додається).
2. Зміни і доповнення до табеля форм державної

статистичної звітності, що надаються Міністерству

статистики України

(додаються)
2.1. Викласти порядок надання форм 1-ПВ (термінова) місячна,
квартальна та 3-ПВ (термінова) квартальна у новій редакції. 2.2. Доповнити табель форм державної статистичної звітності
новою формою 5-с (поштова) квартальна; 2.3. Виключити форми 1-ПВ (поштова) річна, 1-ПВ (термінова)
місячна "Звіт з праці малих підприємств та кооперативів", 7-ПВ
(поштова) річна, 8-ЗЕЗ (поштова) місячна.
3. Зміни і доповнення до Номенклатури статистичної

звітності за кредитами банків України
Розділ "Перелік шифрів та видів неплатежів" викласти у новій
редакції (додається).
Форма НТ-1 (місячна)

Затверджена постановою Правління

Національного банку України

від 3 лютого 1997 р. N 23

Погоджена з Міністерством

статистики України

Надається електронною поштою

та поштою:

* філіями комерційних банків,

комерційними банками, які не

мають філій - регіональним

управлінням НБУ

до 10 числа після звітного

періоду;

* регіональними управліннями НБУ -

департаменту банківського

нагляду НБУ

до 14 числа після звітного

періоду
Звіт про дотримання економічних нормативів

протягом _________ місяця ____ року
______________________ ____________________
(назва банку) (адреса банку)
(гривні) ————————————————————————————————————————————————————————————————— | Економічні нормативи діяльності, у т.ч. Дати |——————————————————————————————————————————————————— | Н1 | Н2 | Н3 | Н4 | Н5 | Н6 | Н7 | Н8 | Н9 —————————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+————+———— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 —————————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+————+———— | | | | | | | | | —————————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+————+———— .. | | | | | | | | | —————————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+————+———— ередньозваже-| | | | | | | | | а (звітна) | | | | | | | | | —————————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+————+———— ількість по-| | | | | | | | | ушень за | | | | | | | | | вітний період| | | | | | | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————— ейтингова оцінка ____________________

Підтверджую ачальник відділу банківського нагляду ____________________ регіонального
управління НБУ ___________________

"___"_____________199__ р. Керівник __________________
_____________________________ Головний бухгалтер ________
(прізвище виконавця, телефон)
Примітка. У разі заповнення форми користуватися Інструкцією
N 10 "Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних
банків", затвердженою постановою Правління Національного банку
України від 30 грудня 1996 р. N 343 ( v0010500-96 ).
Форма НТ-2 (місячна)

Затверджена постановою Правління

Національного банку України

від 3 лютого 1997 р. N 23

Погоджена з Міністерством

статистики України

Надається електронною поштою

та поштою:

* філіями комерційних банків,

комерційними банками, які не

мають філій - регіональним

управлінням НБУ

до 10 числа після звітного

періоду;

* регіональними управліннями НБУ -

департаменту банківського

нагляду НБУ

до 14 числа після звітного

періоду
Звіт про дотримання оціночних показників

протягом _________ місяця ____ року
______________________ ____________________
(назва банку) (адреса банку)
(гривні) ————————————————————————————————————————————————————————————————— | Економічні показники діяльності, у т.ч. Дати |——————————————————————————————————————————————————— | П1 | П2 | П3 | П4 | П5 | П6 | П7 —————————————+——————+———————+———————+———————+———————+——————+————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 —————————————+——————+———————+———————+———————+———————+——————+————— | | | | | | | —————————————+——————+———————+———————+———————+———————+——————+————— .. | | | | | | | —————————————+——————+———————+———————+———————+———————+——————+————— ередньозваже-| | | | | | | а (звітна) | | | | | | | —————————————+——————+———————+———————+———————+———————+——————+————— ількість по-| | | | | | | ушень за | | | | | | | вітний період| | | | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Підтверджую ачальник відділу банківського нагляду ____________________ регіонального
управління НБУ ___________________

"___"_____________199__ р. Керівник __________________
_____________________________ Головний бухгалтер ________
(прізвище виконавця, телефон)
Примітка. У разі заповнення форми користуватися Інструкцією
N 10 "Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних
банків", затвердженою постановою Правління Національного банку
України від 30 грудня 1996 р. N 343 ( v0010500-96 ).
Форма НТ-4

(щоденна на момент видачі кредиту)

Затверджена постановою Правління

Національного банку України

від 3 лютого 1997 р. N 23

Погоджена з Міністерством

статистики України

Надається електронною поштою:

* комерційними банками-юридичними

особами, філіями комерційних

банків іноземних держав -

департаменту банківського

нагляду НБУ

до 12 години наступного дня
Звіт про надані банком "великі" кредити

(у розрізі "великих" кредитів)

за _____________ 199__ р.
________________________ ____________________
(назва банку) (адреса банку)
(гривні) ————————————————————————————————————————————————————————————————— | |Сума заборгованості |% | |Про- |Кла- | Застава N |Пози-|————————————————————|від|Строк|цент-|сифі- |——————————— /п|чаль-|за |за вра-|100% |ВК | |на |кація |вид**|вар- |ник* |кре- |ховани-|поза- | | |став-|пози- | |тість | |дитом|ми век-|балан-| | |ка |чаль- | | | | |селями |сових | | | |ника | | | | | |зо- | | | |(ін- | | | | | |бов'я-| | | |сайдер,| | | | | |зань | | | |клієнт,| | | | | | | | | |інше) | | ——+—————+—————+———————+——————+———+—————+—————+———————+—————+————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ——+—————+—————+———————+——————+———+—————+—————+———————+—————+————— ——+—————+—————+———————+——————+———+—————+—————+———————+—————+————— ————————+—————+———————+——————+———+—————+—————+———————+—————+————— сього | | | | | | | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————— Примітки: * для юридичних осіб: назва, ЗКПО, юридична адреса,
МФО, N рахунку; для фізичних осіб: ПІБ, N, дата та ким виданий
паспорт;
** нерухомість (адреса, N і дата реєстрації ФДМ, (БТІ для
фізичних осіб), підтвердження права власності); транспортні засоби
(державний реєстраційний номер, підтвердження права власності);
інше (державний реєстраційний номер, підтвердження права
власності).
У разі заповнення форми користуватися Інструкцією N 10 "Про
порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків",
затвердженою постановою Правління Національного банку України від
30 грудня 1996 р. N 343 ( v0010500-96 ).
"___"_____________199__ р. Керівник __________________
_____________________________ Головний бухгалтер ________
(прізвище виконавця, телефон)
Форма НТ-6 (місячна)

Затверджена постановою Правління

Національного банку України

від 3 лютого 1997 р. N 23

Погоджена з Міністерством

статистики України

Надається електронною поштою

та поштою:

* комерційними банками-юридичними

особами, філіями комерційних

банків іноземних держав -

департаменту банківського

нагляду НБУ

до 10 числа після звітного

періоду
Звіт про надані банком "великі" кредити

(у розрізі позичальників)

за станом на ____________ 199__ р.
________________________ ____________________
(назва банку) (адреса банку)
(гривні) ————————————————————————————————————————————————————————————————— | | Сума заборгованості | | | |———————————————————————————————————————|Стан за- |% N |Пози- |за кре-|за МБК|за вра-|100% по-|Усього|боргова- |від /п|чальник*|дитом | |хованими|забалан-| |ності |ВК | | | |вексе- |сових | |(нормаль-| | | | |лями |зобов'я-| |на, про- | | | | | |зань | |лонгована| | | | | | | |простро- | | | | | | | |ена,без- | | | | | | | |надійна) | ——+————————+———————+——————+————————+————————+——————+—————————+——— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ——+————————+———————+——————+————————+————————+——————+—————————+——— ——+————————+———————+——————+————————+————————+——————+—————————+——— ———————————+———————+——————+————————+————————+——————+—————————+——— сього | | | | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Примітки: * для юридичних осіб: назва, ЗКПО, юр.адреса, МФО,
N рахунку; для фізичних осіб: ПІБ, N, дата та ким виданий паспорт. У разі заповнення форми користуватися Інструкцією N 10 "Про
порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків",
затвердженою постановою Правління Національного банку України від
30 грудня 1996 р. N 343 ( v0010500-96 ).

"___"_____________199__ р. Керівник __________________
_____________________________ Головний бухгалтер ________
(прізвище виконавця, телефон)
Форма N 26 (місячна)

Затверджена постановою Правління

Національного банку України

від 3 лютого 1997 р. N 23

Погоджена з Міністерством

статистики України

Надається електронною поштою:

* філіями комерційних банків,

комерційними банками, які не

мають філій (зведену за регіоном) -

регіональним управлінням НБУ

у встановлений ними термін;

* регіональними управліннями НБУ -

Центральній розрахунковій палаті

10 числа після звітного періоду;

* Центральною розрахунковою палатою -

департаменту валютного

регулювання НБУ

12 числа після звітного періоду
Дані про кількість пунктів обміну іноземної валюти

за станом на _____________ 199__ року
__________________ ____________________
(назва банку) (адреса банку)
————————————————————————————————————————————————————————————————— Кількість пунктів обміну іноземної валюти ————————————————————————————————————————————————————————————————— | З них | Забезпечених оргтехнікою |—————————————————————+———————————————————————————————————— | | | Комп'ютерами | ЕККА сього | на |тих, що |——————————————————+————————————————— |агентських |діють як |усього |з них вне-|усього|з них вне- |угодах |приписні | |сені до| |сені до | |каси | |реєстру | |Державного | | | |НБУ | |реєстру ——————+———————————+—————————+———————+——————————+——————+—————————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ——————+———————————+—————————+———————+——————————+——————+—————————— ——————+———————————+—————————+———————+——————————+——————+—————————— ——————+———————————+—————————+———————+——————————+——————+—————————— —————————————————————————————————————————————————————————————————

"____"_______________ 199_ р. Керівник _____________________
_____________________________ Головний бухгалтер ___________
(прізвище виконавця, телефон)
Форма N 27 (місячна)

Затверджена постановою Правління

Національного банку України

від 3 лютого 1997 р. N 23

Погоджена з Міністерством

статистики України

Надається електронною поштою:

* філіями комерційних банків,

комерційними банками, які не

мають філій(зведену за регіоном) -

регіональним управлінням НБУ

у встановлений ними термін;

* регіональними управліннями НБУ -

Центральній розрахунковій палаті

10 числа після звітного періоду;

* Центральною розрахунковою палатою -

департаменту валютного

регулювання НБУ

12 числа після звітного періоду
Звіт про оборот готівкової валюти в обмінних пунктах

за _____________ 199_ року
_________________ ______________
(назва банку) (адреса банку)
(одиниць валюти, гривневий

еквівалент - у копійках) ————————————————————————————————————————————————————————————————— | | Оборот обмінних пунктів | |————————————————————————————————————————————— од |Назва валюти | Усього |в тому числі тих, що ді- алюти| | |ють на агентських угодах | |———————————————————+————————————————————————— | | куплено | продано | куплено | продано —————+—————————————+—————————+—————————+———————————+————————————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 —————+—————————————+—————————+—————————+———————————+————————————— 001 | Долар США | | | | —————+—————————————+—————————+—————————+———————————+————————————— 048 | Німецька | | | | | марка | | | | —————+—————————————+—————————+—————————+———————————+————————————— 858 | Російський | | | | | рубль | | | | —————+—————————————+—————————+—————————+———————————+————————————— 980 |Українська | | | | |гривня | | | | |(еквівалент) | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————
"____"____________199 р. Керівник ___________________
Головний бухгалтер _________ ____________________________
(прізвище виконавця, телефон)
Форма N 33 (за запитом)

Затверджена постановою Правління

Національного банку України

від 3 лютого 1997 р. N 23

Погоджена з Міністерством

статистики України

Надається електронною поштою:

* регіональними управліннями НБУ -

департаменту валютного

регулювання НБУ

за запитом
Інформація про надані дозволи на право здійснення

операцій з валютними цінностями
____________________

(назва) ___________________
(код області)
————————————————————————————————————————————————————————————————— | | | | |Дозвіл філіям, відді- | | | | Ліцензія головного |ленням, облдирекціям, N |МФО |Код |Назва| банку |управлінням /п|банку|банку|банку|——————————————————————+————————————————————— | | | |N |перелік всіх |N |перелік всіх | | | |дата|пунктів ліцензії |дата|пунктів ліцензії ——+—————+—————+—————+————+—————————————————+————+———————————————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ——+—————+—————+—————+————+—————————————————+————+———————————————— ——+—————+—————+—————+————+—————————————————+————+———————————————— ——+—————+—————+—————+————+—————————————————+————+———————————————— ——+—————+—————+—————+————+—————————————————+————+———————————————— ——+—————+—————+—————+————+—————————————————+————+———————————————— ——+—————+—————+—————+————+—————————————————+————+———————————————— ——+—————+—————+—————+————+—————————————————+————+———————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————————
"____"______________ 199 р. Керівник __________________
_________________________ Головний бухгалтер_________
(прізвище виконавця, телефон)
Викласти інструкцію до форм NN 701, 704, 705, інструкцію до
форми N 702, інструкцію до форм NN 708, 709, інструкцію до форми
N 710 у новій редакції:
"Інструкція до форм N 701, N 704, N 705

(зі змінами і доповненнями, внесеними листами НБУ

від 07.06.96 N 14-011/1008-3132 ( v3132500-96 ),

від 31.07.96 N 14-011/1341-4240 ( v4240500-96 )

та від 13.11.96 N 14-011/2154-6734 ( v6734500-96 )
Загальні положення
Інформацію про кількість угод, суми і процентні ставки за
кредитами та депозитами комерційних банків за формами NN 701, 704,
705 одержують регіональні управління НБУ від усіх банків і всіх
філій, які розташовані на їх території, включаючи: a) самостійні банки з правами юридичної особи без філій; b) обласні управління Агропромбанку, Промінвестбанку,
Укрсоцбанку, Ексімбанку, Ощадного банку України(зведену інформацію
по області); c) філії і операційні управління усіх інших комерційних
банків, крім перелічених у п."b" (надають інформацію самостійно
регіональним управлінням НБУ); d) самостійні банки і філії банків інших держав. Регіональні управління, які одержали вищезазначену
інформацію, передають її у розрізі банків і в цілому по області
Національному банку один раз на місяць до 11 числа за минулий
місяць. Нові банки, які щойно зареєстровані, надають інформацію з
наступного місяця після їх реєстрації. Якщо банк не проводить
кредитних та депозитних операцій за місяць, то надається нульова
інформація. Інформація за формами NN 701, 704, 705 надається
диференційовано за такими термінами: до 1 місяця;

від 1 до 3 місяців;

від 3 до 6 місяців;

від 6 до 12 місяців;

понад 12 місяців. Надані кредити та кошти, залучені протягом місяця, групуються
за вищезазначеними термінами, за кожним з яких вказується
кількість укладених угод, розраховується сума наданих кредитів чи
залучених депозитів, яка відображається в копійках, та
середньозважена процентна ставка. Приклад розрахунку середньозваженої процентної ставки.
Припустимо, що за місяць банк уклав 3 кредитні угоди терміном від
1 до 3 місяців на загальну суму 2200000 коп. за такими ставками:
200000 коп. (на строк 1,5 місяця) - ставка 30% річних; 1000000 коп. (на строк 2 місяці) - ставка 40% річних; 1000000 коп. (на строк 3 місяці) - ставка 45% річних. Тоді процентна ставка становитиме 41.36% річних і має
розраховуватися за формулою: [(200000 х 30 + 1000000 х 40 + 1000000 х 45)/2200000].
Форма N 701
Звіт про кількість угод, суми і процентні ставки

за кредитами комерційних банків за галузями
При складанні звіту за формою N 701 враховується кількість
угод, обсяги і процентні ставки за кредитами, що надані
комерційними банками підприємствам і домашнім господарствам, які
обліковуються на позичкових рахунках розділів 11 та 15 "Плану
рахунків бухгалтерського обліку в банках України" ( v0448500-97 ),
крім рахунків за заборгованістю, не сплаченими в строк процентами
та пролонгованими кредитами. Коди галузей та видів власності наведені у графі 2 форми
N 701. За зазначеними кодами визначається кількість угод, сума
фактично наданих кредитів та процентна ставка, яка розраховується
як середньозважена. Облік за галузями народного господарства здійснюється
відповідно до "Номенклатури статистичної звітності за позиками
банків України". Класифікація балансових рахунків із символами за
галузями народного господарства надавалась у додатку до Пояснення
щодо складання звіту за формами NN 701, 704, 705 (листи N 14031/15
від 12.04.94 та N 14031/23 від 24.05.94). У подальшому коригування Класифікації повинно самостійно
здійснюватись комерційними банками відповідно до змін та доповнень
до "Номенклатури статистичної звітності за позиками банків
України" та своєчасно контролюватись регіональними управліннями.
Форма N 704
Звіт про кількість угод, суми і процентні ставки

за міжбанківськими кредитами комерційних банків
При складанні звіту за формою N 704 враховується кількість
угод, обсяги і процентні ставки за кредитами, що надані та
отримані комерційними банками і обліковуються на рахунках розділу
18 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України. При визначенні суми фактично наданих міжбанківських кредитів
враховуються кредити, що обліковуються на рахунках NN 828, 795
(код 3). Процентна ставка розраховується як середньозважена. При визначенні суми фактично отриманих міжбанківських
кредитів враховуються кредити, що обліковуються на рахунках N 829
та N 360 (код 4). (Змінено згідно з листом НБУ від 14.05.97 р.
N 14-110/1288-3383 ( v3383500-97 ).
Форма N 705
Звіт про кількість угод, суми і процентні ставки

за депозитами комерційних банків
При складанні звіту за формою N 705 враховується кількість
угод, обсяги і процентні ставки за депозитами, залученими
комерційними банками, які обліковуються в розділі 14 "Плану
рахунків бухгалтерського обліку в банках України" ( v0448500-97 ). При визначенні суми депозитів державних господарств (код 51)
враховуються депозити, які обліковуються на таких рахунках - NN
713, 683, 684, 753, 754, 755, 757; недержавних господарств (код
52) - NN 714, 685, 686, 758. При визначенні суми депозитів населення (код 6) враховуються
депозити, які обліковуються на таких рахунках - NN 711, 680, 681,
682, 718, 756. При визначенні коштів фізичних осіб за трастовими операціями
комерційних банків (код 71) враховуються суми, які обліковуються
на рахунку N 710, кошти юридичних осіб (код 72) - на рахунку
N 719. При визначенні суми за ощадними сертифікатами комерційних
банків, реалізованими фізичним особам (код 81), враховуються суми,
що обліковуються на рахунку N 717, реалізованими юридичним особам
(код 82) - рахунку N 703. При визначенні суми депозитів, отриманих від
банків-нерезидентів (код 9) враховуються депозити, які
обліковуються на рахунку N 751. Процентні ставки за визначеними сумами депозитів
розраховуються як середньозважені. Зазначена щомісячна інформація необхідна для регулювання
грошово-кредитного ринку."
"Інструкція до форми N 702

(зі змінами і доповненнями, внесеними

листами НБУ від 04.06.96 N 14-011/981-3037,

від 31.07.96 N 14-011/1341-4240 ( v4240500-96 ) та

від 13.11.96 N 14-011/2154-6734 ( v6734500-96 )
Звіт про процентні ставки, суми наданих кредитів

і залучених депозитів
Інформацію про суми і процентні ставки за кредитами і
депозитами комерційних банків одержують регіональні управління НБУ
від усіх банків і всіх філій, які розташовані на їх території,
включаючи: a) самостійні банки з правами юридичної особи без філій; b) обласні управління Агропромбанку, Промінвестбанку,
Укрсоцбанку, Ексімбанку, Ощадного банку (зведену інформацію по
області); c) філії і операційні управління усіх інших комерційних
банків, крім перелічених у п."b" (надають інформацію самостійно
регіональним управлінням НБУ); d) самостійні банки і філії інших держав. Регіональні управління, які одержали вищезазначену
інформацію, передають її електронною поштою у розрізі банків
комп'ютерному центру Національного банку щоденно до 15 години дня
за минулий робочий день. Нові банки, які щойно зареєстровані, надають інформацію через
місяць після їх реєстрації. Якщо банк протягом робочого дня не
проводить кредитних та депозитних операцій, то надається нульова
інформація. При складанні звіту враховуються обсяги і процентні ставки за
залученими депозитами і наданими кредитами комерційних банків за
день. При визначенні суми фактично залучених коштів на депозити
комерційних банків враховуються депозити, які обліковуються на
рахунках 14 розділу "Плану рахунків бухгалтерського обліку в
банках України" ( v0448500-97 ), в тому числі: - надходження за вкладами населення - NN 711, 680, 681, 682,
718, 756; - депозити державних підприємств, організацій, кооперативів і
підприємств NN 713, 683, 684, 753, 754, 755, 714, 685, 686, 751,
757, 758. При визначенні суми кредитів фактично наданих банками
фізичним та юридичним особам враховуються кредити, які
обліковуються на всіх позичкових рахунках розділів 11 і 15 "Плану
рахунків бухгалтерського обліку в банках України", крім рахунків
за заборгованістю, не сплаченими в строк процентами та
пролонгованими кредитами. Суми за кредитами і за депозитами відображаються в копійках. Процентна ставка за кредитами і за депозитами розраховується
як середньозважена. Зазначена інформація необхідна для регулювання
грошово-кредитного ринку."
"Інструкція до форм NN 708, 709

(зі змінами і доповненнями, внесеними
листом НБУ від 13.11.96 N 14-011/2154-6734 ( v6734500-96 )
Загальні положення
Інформацію про суми і процентні ставки за кредитами та
депозитами комерційних банків в іноземній валюті за формами
звітності NN 708,709 одержують регіональні управління НБУ від усіх
банків і всіх філій, які розташовані на їх території, включаючи: a) самостійні банки з правами юридичної особи без філій; b) обласні управління Агропромбанку, Промінвестбанку,
Укрсоцбанку, Ексімбанку, Ощадного банку України (зведену
інформацію по області); c) філії і операційні управління усіх інших комерційних
банків, крім перелічених у п."b" (надають інформацію самостійно
регіональним управлінням НБУ); d) самостійні банки і філії банків інших держав. Регіональні управління, які одержали вищезазначену
інформацію, передають її у розрізі банків та в цілому по області
Національному банку один раз на місяць до 11 числа за минулий
місяць. Нові банки, які щойно зареєстровані, надають інформацію з
наступного місяця після їх реєстрації. Якщо банк не проводить
кредитних та депозитних операцій за місяць, то надається нульова
інформація. Інформація за формами NN 708, 709 надається диференційовано
за такими термінами:

до 1 місяця;

від 1 до 3 місяців;

від 3 до 6 місяців;

від 6 до 12 місяців;

понад 12 місяців. Надані кредити та кошти, залучені протягом місяця, групуються
за вищезазначеними термінами, за кожним з яких розраховується
загальна сума наданих кредитів та залучених депозитів і
відображається в одиницях виміру іноземної валюти та
середньозважена процентна ставка. Приклад розрахунку середньозваженої процентної ставки.
Припустимо, що за місяць банк уклав три кредитні угоди терміном
від 1 до 3 місяців на суму 2200 дол. за такими ставками:

200 дол. (на строк 1,5 місяця) - ставка 10% річних;

1000 дол. (на строк 2 місяці) - ставка 15% річних;

1000 дол. (на строк 3 місяці) - ставка 20% річних.
Тоді середньозважена процентна ставка становитиме 16.82%
річних і має розраховуватись за формулою: [(200 x 10 + 1000 x 15 + 1000 x 20)/2200 = 16.82].
Форма N 708
Звіт про суми і процентні ставки за кредитами

комерційних банків в іноземній валюті
При складанні звіту за формою N 708 враховуються обсяги і
процентні ставки за кредитами, що надані комерційними банками
підприємствам і домашнім господарствам в іноземній валюті, які
обліковуються на позичкових рахунках розділу 5 "Плану рахунків
бухгалтерського обліку в банках України" ( v0448500-97 ), а саме,
у підрозділах: - кредитні і розрахункові операції резидентів (підприємств,
організацій та населення ) в іноземній валюті, в тому числі: в) короткострокові кредити - NN 977, 978, 240, 241, 242, 243,
246, 247, 248, 249, 223, 224; г) довгострокові кредити - NN 345, 346, 343, 344, 442, 443,
448, 449, 323, 324. - розрахунки з нерезидентами в іноземній валюті, в тому
числі: в) короткострокові кредити - NN 655, 656; г) довгострокові кредити - NN 347, 348. Сума наданих кредитів розраховується за вищенаведеними
рахунками загальною сумою (за резидентами і нерезидентами) з
диференціацією: - за строками виданих кредитів - 1, 3, 6, 12 та понад 12
місяців; - за видами валют, в тому числі у вільно конвертованій -
долари США (код 001), німецькі марки (код 048); у неконвертованій
- російські рублі (код 858). Процентна ставка враховується відповідно - за строками
фактично наданих кредитів та за видами валют.
Форма N 709
Звіт про суми і процентні ставки за депозитами

комерційних банків в іноземній валюті
При складанні звіту за формою N 709 враховуються обсяги і
процентні ставки за депозитами в іноземній валюті залучених
комерційними банками, які обліковуються в розділі 5 "Плану
рахунків бухгалтерського обліку в банках України" ( v0448500-97 ),
а саме, у підрозділах: - кредитні і розрахункові операції резидентів (підприємств,
організацій та населення) в іноземній валюті, в тому числі: б) депозитні рахунки - NN 630, 631, 632, 636, 637, 638, 227,
228. (Змінено згідно з листом НБУ від 14.05.97 р.
N 14-110/1288-3383 ( v3383500-97 ). - розрахунки з нерезидентами в іноземній валюті, в тому
числі: б) депозитні рахунки - NN 633, 634, 635, 639, 730, 735. Сума залучених депозитів розраховується за вищенаведеними
рахунками загальною сумою (за резидентами і нерезидентами) з
диференціацією: - за строками залучених депозитів - 1, 3, 6,12 та понад 12
місяців; - за видами валют, в тому числі у вільно конвертованій -
долари США (код 001), німецькі марки (код 048); у неконвертованій
- російські рублі (код 858). Процентна ставка розраховується як середньозважена відповідно
- за строками фактично залучених депозитів та за видами валют.
Зазначена щомісячна інформація необхідна для регулювання
грошово-кредитного ринку."
"Інструкція до форми N 710

(зі змінами і доповненнями, внесеними
листами НБУ від 31.07.96 N 14-011/1341-4240 ( v4240500-96 )

та від 13.11.96 N 14-011/2154-6734 ( v6734500-96 )
Звіт про суми і процентні ставки за

міжбанківськими кредитами
Інформацію про суми і процентні ставки за міжбанківськими
кредитами комерційних банків одержують регіональні управління НБУ
від усіх банків і всіх філій, які розташовані на їх території,
включаючи: a) самостійні банки з правами юридичної особи без філій; b) обласні управління Агропромбанку, Промінвестбанку,
Укрсоцбанку, Ексімбанку, Ощадного банку України (зведену
інформацію по області); c) філії і операційні управління усіх інших комерційних
банків, крім перелічених у п."b" (надають інформацію самостійно
регіональним управлінням НБУ); d) самостійні банки і філії інших держав. Регіональні управління, які одержали вищезазначену
інформацію, передають її електронною поштою у розрізі банків
комп'ютерному центру Національного банку щоденно до 15 години дня
за минулий робочий день. Нові банки, які щойно зареєстровані, надають інформацію через
місяць після їх реєстрації. Якщо банк протягом робочого дня не
проводить кредитних та депозитних операцій, то надається нульова
інформація. При складанні звіту за формою інформація подається за
наданими та отриманими міжбанківськими кредитами окремо за такими
термінами:

на 1 день;

від 1 до 7 днів;

від 7 до 21 дня;

від 21 до 30 днів;

понад 30 днів. Обсяги наданих та отриманих міжбанківських кредитів
групуються за вищезазначеними 5 термінами і за кожним терміном
окремо розраховується сума наданих та отриманих кредитів та
середньозважена процентна ставка. При визначенні суми фактично наданих міжбанківських кредитів
враховуються кредити, що обліковуються на рахунках NN 828, 795
"Плану рахунків бухгалтерського обліку в банках України". При визначенні суми фактично отриманих міжбанківських
кредитів, враховуються кредити, що обліковуються на рахунках N 829
та N 360 "Плану рахунків бухгалтерського обліку в банках України"
( v0448500-97 ). (Змінено згідно з листом НБУ від 14.05.97 р.
N 14-110/1288-3383 ( v3383500-97 ). Суми за міжбанківськими кредитами відображаються в копійках. Зазначена інформація необхідна для регулювання
грошово-кредитного ринку."
3. Зміни і доповнення до Номенклатури статистичної звітності

за кредитами банків України
У Номенклатурі статистичної звітності за кредитами банків
України, затвердженій постановою Правління Національного банку
України від 29 березня 1996 р. N 80, викласти розділ "Перелік
шифрів та видів неплатежів" у новій редакції:
"Перелік шифрів та видів неплатежів ————————————————————————————————————————————————————————————————— NN | | иф-| Шифри неплатежів | Назва видів неплатежів ів | | ———+——————————————————————————————+—————————————————————————————— 01 |Не сплачена в строк заборгова-|Не сплачена в строк заборгова- |ність за короткостроковими|ність за короткостроковими |кредитами |кредитами | | 02 |Не сплачена в строк заборгова-|Не сплачена в строк заборгова- |ність за довгостроковими кре-|ність за довгостроковими кре- |дитами |дитами | | 03 |Прострочена та сумнівна до по-|Прострочена та сумнівна до по- |вернення заборгованість за|вернення заборгованість за |кредитами на споживчі цілі |кредитами на споживчі цілі | | 04 |Розрахункові документи з ос-|Розрахункові документи з ос- |новної діяльності, обов'язкові|новної діяльності, обов'язкові |до оплати |до оплати | | 06 |Сумнівна до повернення неспла-|Сумнівна до повернення неспла- |чена заборгованість за корот-|чена заборгованість за корот- |костроковими кредитами |костроковими кредитами | | 08 |Сумнівна до повернення забор-|Сумнівна до повернення забор- |гованість за несплаченими дов-|гованість за несплаченими дов- |гостроковими кредитами |гостроковими кредитами | | 09 |Документи по нарахуванню сум|Документи по нарахуванню сум |штрафів, пені, неустойки в|штрафів, пені, неустойки в |картотеці N 2 |картотеці N 2 —————————————————————————————————————————————————————————————————
Примітки: 1. Кожному підприємству в банку за кожним шифром, процентною
ставкою і символом звітності за короткостроковими позичками може
бути відкритий тільки один особовий позичковий рахунок. 2. Заборгованість з усіх видів кредитів і неплатежів, які
передбачені переліком шифрів об'єктів короткострокового
кредитування, включається до звітності за відповідними балансовими
рахунками і символами у міру надання кредитів. 3. Роз'яснення до змісту окремих об'єктів кредитування надає
Національний банк України. 4. Введення нових шифрів кредиту і неплатежів може
здійснюватися тільки за погодженням з Національним банком України. 5. Рахунки NN 622, 782 включаються до звіту форми N 721 за
відповідними символами. Пролонговані кредити за рахунками NN 623,
783 не включаються до звіту за формою N 721. У звіті за формою
N 722 пролонгована заборгованість за рахунком N 623 відображається
шифром кредиту 31 "Відстрочена заборгованість за позичками" в
розрізі балансових рахунків."
1. Зміни і доповнення до табеля форм банківської

статистичної звітності, що надаються

Національному банку України
1.1. Доповнити табель форм банківської статистичної звітності
новими формами (зразки форм додаються): ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | Форма статистичної | | | | | | N | звітності |Спосіб | Пері- | Хто надає | Кому надається |Термін надання|Примітка /п|————————————————————————|надання| одич- | | | | | назва |номер| | ність | | | | ——+——————————————————+—————+———————+———————+———————————————————+———————————————————+——————————————+———————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ——+——————————————————+—————+———————+———————+———————————————————+———————————————————+——————————————+———————— . Дані про сплату ко- 444 Елект- Квар- Філії комерційних Регіональні управ- До 10 числа мерційними банками ронною тальна банків, комерційні ління НБУ після звітно- пені за перевищення поштою банки України, які го періоду нормативного термі- не мають філій
ну проходження пла- Регіональним уп- Управлінню платіж- До 15 числа тежів равлінням НБУ них систем та ка- після звітно- сового виконання го періоду Держбюджету НБУ через Центральну розрахункову палату
2. Звіт про дотриман- НТ-1 Елект- Місячна Філії комерційних Регіональні управ- До 10 числа ня економічних ронною банків, комерційні ління НБУ після звітно- нормативів поштою, банки України, які го періоду поштою не мають філій

Регіональним уп- Департаменту бан- До 15 числа равлінням НБУ ківського нагляду після звітно- НБУ через Цент- го періоду ральну розрахунко- ву палату
3. Звіт про дотриман- НТ-2 Елект- Місячна Філії комерційних Регіональні управ- До 10 числа ня оціночних по- ронною банків, комерційні ління НБУ після звітно- казників поштою, банки України, які го періоду поштою не мають філій

Регіональним уп- Департаменту бан- До 15 числа равлінням НБУ ківського нагляду після звітно- НБУ через Цент- го періоду ральну розрахунко- ву палату
4. Звіт про надані НТ-3 Елект- Місячна Комерційні банки- Департаменту бан- До 10 числа анком "великі" ронною юридичні особи, ківського нагляду після звітно- редити поштою, філії комерційних НБУ через Цент- го періоду поштою банків іноземних ральну розрахунко- держав ву палату
5. Звіт про надані НТ-4 Елект- Щоденна Комерційні банки- Департаменту бан- До 12 години банком "великі" ронною на мо- юридичні особи, ківського нагляду наступного кредити (у розрізі поштою мент філії комерційних НБУ через Цент- дня "великих" креди- видачі банків іноземних ральну розрахунко- тів) кредиту держав ву палату
6. Звіт про надані НТ-5 Елект- Місячна Комерційні банки- Департаменту бан- До 10 числа банком кредити ін- ронною юридичні особи, ківського нагляду після звітно- сайдерам поштою, філії комерційних НБУ через Цент- го періоду поштою банків іноземних ральну розрахунко- держав ву палату
7. Звіт про надані НТ-6 Елект- Місячна Комерційні банки- Департаменту бан- До 10 числа банком "великі" ронною юридичні особи, ківського нагляду після звітно- кредити (у розрізі поштою, філії комерційних НБУ через Цент- го періоду позичальників) поштою банків іноземних ральну розрахунко- держав ву палату
1.2. Викласти зміни і доповнення до діючих форм у такій редакції:
1. Звіт про залишки 721 Елект- Місячна Філії комерційних Регіональним уп- Згідно з тер- Внесені простроченої за- ронною банків, комерційні равлінням НБУ міном, вста- зміни у боргованості за поштою банки України, які новленим ре- колон- позичками банку і не мають філій, та гіональними ках 6, про залишки розра- філії комерційних управліннями 7 хункових докумен- банків іноземних
тів, обов'язкових держав.
до сплати Регіональні управ- Департаменту бух- 7 числа після ління НБУ (в роз- галтерського облі- звітного пе- різі філій регіо- ку через Централь- ріоду ну) ну розрахункову палату
2. Звіт про залишки 722 Елект- Місячна Філії комерційних Регіональним уп- Згідно з тер- Внесені заборгованості за ронною банків, комерційні равлінням НБУ міном, вста- зміни у короткостроковими поштою банки України, які новленим ре- колон- позичками не мають філій, та гіональними ках 6, філії комерційних управліннями 7 банків іноземних

держав.

Регіональні управ- Департаменту бух- 9 числа після ління НБУ (в роз- галтерського облі- звітного пе- різі філій регіо- ку через Централь- ріоду ну) ну розрахункову палату
3. Звіт про довгост- 741 Елект- Місячна Філії комерційних Регіональним уп- Згідно з тер- Внесені рокове кредитуван- ронною банків, комерційні равлінням НБУ міном, вста- зміни у ня підприємств, поштою банки України, які новленим ре- колон- організацій, кол- не мають філій, та гіональними ках 5, госпів і населення філії комерційних управліннями 6, 7, 8 банків іноземних

держав.

Регіональні управ- Департаменту бух- 7 числа після ління НБУ (в роз- галтерського облі- звітного пе- різі філій регіо- ку через Централь- ріоду ну) ну розрахункову палату
4. Звіт про кількість 714 Елект- Річна Філії комерційних Регіональним уп- Згідно з тер- Внесені клієнтів і особо- ронною банків, комерційні равлінням НБУ міном, вста- зміни у вих рахунків поштою, банки України, які новленим ре- колон- а також на не мають філій гіональними ках 4, паперових управліннями 6, 7, 8 носіях (за

юридичними Регіональні управ- Департаменту бух- 3 лютого особами) ра- ління НБУ (в роз- галтерського облі- зом з річ- різі філій регіо- ку через Центральну ним звітом ну) розрахункову палату
5. Звіт про касові 747 Елект- 5 разів Філії комерційних Регіональним уп- Згідно з тер- Внесені обороти банку за ронною на мі- банків, комерційні равлінням НБУ міном, вста- зміни у п'ять днів поштою сяць банки України, які новленим ре- колон- не мають філій гіональними ках 6, управліннями 7
Регіональні управ- Департаменту го- 6, 11, 16, 21 ління НБУ (зведену тівково-грошового і 26 числа за регіоном) обігу НБУ
6. Звіт про касові 747Д Елект- Щоденна Філії комерційних Регіональним уп- Згідно з тер- Внесені обороти банку за ронною банків, комерційні равлінням НБУ міном, вста- зміни у один день поштою банки України, які новленим ре- колон- не мають філій гіональними ках 6, управліннями 7
Регіональні управ- Департаменту го- Щодня, крім ління НБУ (зведену тівково-грошового неділі за регіоном) обігу НБУ
7. Звіт про касові 748 Елект- Місячна Філії комерційних Регіональним уп- Згідно з тер- Внесені обороти банку ронною банків, комерційні равлінням НБУ міном, вста- зміни у поштою банки України, які новленим ре- колон- не мають філій гіональними ках 6, управліннями 7
Регіональні управ- Департаменту го- 1 числа до 15 ління НБУ (зведену тівково-грошового години за регіоном) обігу НБУ
8. Звіт про касове 412 Елект- Місячна Філії комерційних Регіональним уп- Згідно з тер- Внесені виконання Держав- ронною банків, комерційні равлінням НБУ міном, вста- зміни у ного бюджету Укра- поштою банки України, які новленим ре- колон- їни (доходи) не мають філій гіональними ках 6, управліннями 7
Регіональні управ- Управлінню платіж- 6 числа після ління НБУ (зведену них систем та ка- звітного пе- за регіоном) сового виконання ріоду Держбюджету НБУ через Центральну розрахункову палату
9. Звіт за доходами 412Д Елект- Щоденна Філії комерційних Регіональним уп- До 10 години Внесені Державного бюджету ронною банків, комерційні равлінням НБУ зміни у України поштою банки України, які колон- не мають філій ках 6, 7 Регіональні управ- Управлінню платіж- До 16 години ління НБУ (зведену них систем та ка- за регіоном) сового виконання Держбюджету НБУ через Центральну розрахункову палату
10.Звіт про залишки 760 Елект- За за- Філії комерційних Регіональним уп- За запитом Внесені на валютних рахун- ронною питом банків, комерційні равлінням НБУ зміни у ках, відкритих у поштою банки України, які колон- комерційних банках не мають філій. ках 5, України Регіональні управ- Департаменту бух- 6, 8 ління НБУ (зведену галтерського облі- за регіоном) ку НБУ
11.Залишки валютних 761 Елект- За за- Філії комерційних Регіональним уп- За запитом Внесені коштів на депозит- ронною питом банків, що мають равлінням НБУ зміни у них рахунках ко- поштою ліцензію на право колон- мерційних банків здійснення валют- ках 5, них операцій. 6, 8 Регіональні управ- Департаменту бух- ління НБУ галтерського облі- ку через Центральну розрахункову палату
12.Розшифровка валют- 762 Елект- Щоденна Філії комерційних Регіональним уп- Згідно з тер- Внесені них рахунків ко- ронною банків, що мають равлінням НБУ міном, вста- зміни у мерційних банків поштою ліцензію на право новленим ре- колонці за видами валют здійснення валют- гіональними 8 них операцій управліннями
Регіональні управ- Департаменту ва- До 15 години ління НБУ лютного регулюван- наступного дня ня через Центральну розрахункову палату
13.Звіт про прибутки 2 Елект- Квар- Комерційні банки - Регіональним уп- Квартальна - Внесені і збитки (консолі- ронною тальна, юридичні особи, равлінням НБУ 10 числа піс- зміни у дований) поштою, річна філії комерційних ля звітного колон- поштою банків іноземних кварталу, ках 6, держав річна - до 7, 8 1 лютого
Регіональні управ- через Центральну Квартальна - ління НБУ розрахункову палату 15 числа піс- -департаменту бан- ля звітного ківського нагляду кварталу, НБУ (за комерцій- річна - до 10 ними банками); лютого -фінансовому де- партаменту НБУ (по управлінню)
Фінансовий депар- Мінстату України Квартальна - тамент НБУ (зведений звіт за 5 травня,5 сер- системою банків) пня, 5 листопа- да, річна - до 15 березня
14.Додаток N 2 до фор- Елект- Щоденна Філії комерційних Регіональним уп- Згідно з тер- Внесені ми N 25 "Дані про ронною банків, комерційні равлінням НБУ міном, вста- зміни у рух коштів в укра- поштою банки України, які новленим ре- колонці їнських гривнях на не мають філій гіональними 2 кореспондентських (зведену за регіо- управліннями рахунках іноземних ном)
банків в українсь-
ких банках" Регіональні управ- Департаменту ва- До 15 години ління НБУ (зведену лютного регулюван- наступного за регіоном) ня НБУ дня

15.Дані про кількість 26 Елект- Місячна Філії комерційних Регіональним уп- Згідно з тер- Зразок пунктів обміну ронною банків, комерційні равлінням НБУ Ре- міном, вста- форми іноземної валюти поштою банки України, які гіональним управ- новленим ре- додаєть- не мають філій лінням НБУ гіональними ся (зведену за регіо- управліннями ном)
Регіональні управ- Центральній розра- 10 числа піс- ління НБУ хунковій палаті ля звітного періоду
Центральна роз- Департаменту ва- 12 числа піс- рахункова палата лютного регулюван- ля звітного ня НБУ періоду
16.Звіт про оборот 27 Елект- Місячна Філії комерційних Регіональним уп- Згідно з тер- Зразок готівкової валюти ронною банків, комерційні равлінням НБУ Ре- міном, вста- форми в обмінних пунктах поштою банки України, які гіональним управ- новленим ре- додаєть- не мають філій лінням НБУ гіональними ся (зведену за регіо- управліннями ном)
Регіональні управ- Центральній розра- 10 числа піс- ління НБУ хунковій палаті ля звітного періоду
Центральна роз- Департаменту ва- 12 числа піс- рахункова палата лютного регулюван- ля звітного ня НБУ періоду
17.Звіт про надані 32 Елект- За за- Філії комерційних Регіональні управ- За запитом Внесені дозволи на продов- ронною питом банків, комерційні ління НБУ зміни у ження терміну за- поштою банки України, які колон- вершення розрахун- не мають філій ках 5, ків за експорт- (зведену за регіоном) 6, 8 но-імпортними опе-
раціями Регіональним уп- Департаменту ва- равлінням НБУ лютного регулю- вання НБУ
18.Інформація про на- 33 Елект- За за- Регіональним уп- Департаменту ва- За запитом Внесені дані дозволи на ронною питом равлінням НБУ лютного регулю- зміни у право здійснення поштою вання НБУ колон- операцій з валют- ках 5, ними цінностями 6, 8. Зразок форми додаєть- ся
19.Звіт про підприєм- 34 Елект- За за- Регіональним уп- Департаменту ва- За запитом Внесені ства, які порушу- ронною питом равлінням НБУ лютного регулю- зміни у ють вимоги індиві- поштою вання НБУ колон- дуальних ліцензій ках 5, НБУ на право відк- 6, 8 риття та викорис-
тання рахунків за
межами України
20.Звіт про рух кош- 35 Елект- Квар- Регіональним уп- Департаменту ва- 30 числа піс- Внесені тів на рахунках ронною тальна равлінням НБУ лютного регулю- ля звітного зміни у підприємств України поштою вання НБУ періоду колонці 8 за межами України

1.3. Виключити форми звітності:
1. Звіт про рух кош- 703 Елект- Місячна Філії всіх комер- Регіональним уп- Згідно з тер- тів на позичкових ронною ційних банків равлінням НБУ міном, вста- рахунках та оборо- поштою новленим ре- ти за факторинго- гіональними вими операціями управліннями. Регіональні управ- Департаменту бух- 9 числа кож- ління НБУ (зведену галтерського облі- ного місяця за регіоном) ку та розрахунків
2. Додаток N2 до фор- Елект- Щоденна Філії всіх комер- Регіональним уп- Згідно з тер- ми N25 "Дані про ронною ційних банків равлінням НБУ міном, вста- рух коштів на ко- поштою новленим ре- респондентських гіональними рахунках" управліннями. Регіональні управ- Департаменту ва- До 15 години ління НБУ (зведену лютного регулюван- наступного за регіоном) ня дня
3. Звіт про платосп- ПС Елект- Місячна Комерційні банки - Регіональним уп- 8 робочий день роможність банку ронною юридичні особи, равлінням НБУ від встанов- поштою філії комерційних леного термі- банків іноземних ну надання держав балансу
Регіональні управ- Департаменту бан- 12 числа кож- ління НБУ ківського нагляду ного місяця

Додаток N1 до фор- Елект- Місячна Комерційні банки - Регіональним уп- 8 робочий день ми ПС "Основний ронною юридичні особи, равлінням НБУ від встанов- капітал банку" поштою філії комерційних леного термі- банків іноземних ну надання держав балансу
Регіональні управ- Департаменту бан- 12 числа кож- ління НБУ ківського нагляду ного місяця

Додаток N2 до фор- Елект- Місячна Комерційні банки - Регіональним уп- 8 робочий день ми ПС "Активи бан- ронною юридичні особи, равлінням НБУ від встанов- ку" поштою філії комерційних леного термі- банків іноземних ну надання держав балансу
Регіональні управ- Департаменту бан- 12 числа кож- ління НБУ ківського нагляду ного місяця

Додаток N3 до фор- Елект- Місячна Комерційні банки - Регіональним уп- 8 робочий день ми ПС "Перелік ве- ронною юридичні особи, равлінням НБУ від встанов- ликих кредитів, поштою філії комерційних леного термі- наданих банком" банків іноземних ну надання держав балансу
Регіональні управ- Департаменту бан- 12 числа кож- ління НБУ ківського нагляду ного місяця
4. Звіт про ліквід- ЛБ Елект- Місячна Комерційні банки - Регіональним уп- 8 робочий день ність банку ронною юридичні особи, равлінням НБУ від встанов- поштою філії комерційних леного термі- банків іноземних ну надання держав балансу
Регіональні управ- Департаменту бан- 12 числа кож- ління НБУ ківського нагляду ного місяця
Додаток N1 до фор- Елект- Місячна Комерційні банки - Регіональним уп- 8 робочий день ми ЛБ "Розшифровка ронною юридичні особи, равлінням НБУ від встанов- окремих рахунків поштою філії комерційних леного термі- пасиву балансу банків іноземних ну надання банку" держав балансу
Регіональні управ- Департаменту бан- 12 числа кож- ління НБУ ківського нагляду ного місяця
Додаток N2 до фор- Елект- Місячна Комерційні банки - Регіональним уп- 8 робочий день ми ЛБ "Розшифровка ронною юридичні особи, равлінням НБУ від встанов- окремих рахунків поштою філії комерційних леного термі- активу балансу банків іноземних ну надання банку" держав балансу
Регіональні управ- Департаменту бан- 12 числа кож- ління НБУ ківського нагляду ного місяця ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Форма N 444 (квартальна)

Затверджена постановою Правління

Національного банку України

від 3 лютого 1997 р. N 23

Погоджена з Міністерством

статистики України

Надається електронною поштою:

* філіями комерційних банків,

комерційними банками, які не

мають філій - регіональним

управлінням НБУ до 10 числа

після звітного періоду;

* регіональними управліннями НБУ -

управлінню платіжних систем та

касового виконання Держбюджету

НБУ через Центральну розрахункову

палату до 15 числа після звітного

Дані про сплату комерційними банками пені

за перевищення нормативного терміну проходження платежів

за ___________________ 199__ року

(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)
___________________ ____________________
(назва банку) (адреса банку)
(вартісні показники - в копійках) ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | За результатами перевірок |Сплачено пені з початку | Сплачено пені | обласними управліннями НБУ | року з причин: |————————————————————————————————————————————————| встановлені порушення |——————————————————————— азва| з початку року |у тому числі за__квартал| з початку року |несвоєчас- | | ан- |———————————————————————+————————————————————————+—————————————————————————————|ного прове-| | ів- | | | | | | | | | | |дення роз-| | ької| | | з них: | | | з них: | | | | з них: |рахункових |неви-|тех- ста-| | | | | | | | | | |документів |ко- |ніч- ови | | |———————————| | |———————————|кіль-|кіль- |усьо-|——————————+———————————|рис- |ні код |кіль-|усьо-|на |до |кіль-| усьо-|на |до |кість|кість |го |на |до |при |при |тання| ан- |кість|го |ко- |Дер- |кість| го |ко- |Дер- |пере-|випад-|спла-|ко- |Дер-|наяв-|від- |спец-| у) |вип- | |ристь|жав- |вип- | |ристь|жав- |вірок|ків |чено |ристь|жав-|ності|сут- |зв"яз| |пад- | |клі- |ного |пад- | |клі- |ного | | |пені |клі- |ного|кош- |ності|ку | |ків | |єнта |бюд- |ків | |єнта |бюд- | | | |єнта |бюд-|тів |кош- | | | | | |жету | | | |жету | | | | |жету|на |тів | | | | | | | | | | | | | | | |кор- |на ко| | | | | | | | | | | | | | | |рахун|рраху| | | | | | | | | | | | | | | |ку |нку | | ————+—————+—————+—————+—————+—————+——————+—————+—————+—————+——————+—————+—————+————+—————+—————+—————+————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— "___"________ 199_ р. Керівник _________________ _____________________________ Головний бухгалтер _______

(прізвище виконавця, телефон)

Форма НТ-3 (місячна)

Затверджена постановою Правління

Національного банку України

від 3 лютого 1997 р. N 23

Погоджена з Міністерством

статистики України

Надається електронною поштою

та поштою:

* комерційними банками-юридичними

особами, філіями комерційних

банків іноземних держав-департаменту

банківського нагляду НБУ

до 10 числа після звітного періоду
Звіт про надані банком "великі" кредити

(у розрізі "великих" кредитів)

за станом на _________ 199__ р.
__________________ ______________________
(назва банку) (адреса банку)
(гривні) ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | Сума заборгованості | |Сума |Сума |Саль-|Строк|Про- |Стан |Кіль- |Кла- | Застава N |Пози-|———————————————————————|% від|на по-|на кі-|до | |центна|забор- |кість |сифіка-|———————————— /п|чаль-|за кре-|за вра-|100% |ВК |чаток |нець | | |ставка|гова- |разів |ція по-|вид **|вар- |ник *|дитом |ховани-|позаба-| |звіт- |звіт- | | | |ності |про- |зичаль-| |тість | | |ми |лансо- | |ного |ного | | | |(нор- |лонга-|ника | | | | |вексе- |вих зо-| |пері- |пері- | | | |мальна,|ції |(інсай-| | | | |лями | | |оду |оду | | | |пролон-| |дер, | | | | | | | | | | | | |гована,| |клієнт,| | | | | | | | | | | | |прост- | |інше) | | | | | | | | | | | | |рочена,| | | | | | | | | | | | | | |безна- | | | | | | | | | | | | | | |дійна) | | | | ——+—————+———————+———————+———————+—————+——————+——————+—————+—————+——————+———————+——————+———————+——————+————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 ————————+———————+———————+———————+—————+——————+——————+—————+—————+——————+———————+——————+———————+——————+————— сього | | | | | | | | | | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Примітки: * для юридичних осіб: назва, ЗКПО, юридична адреса,
МФО, N рахунку; для фізичних осіб: ПІБ, N, дата та ким виданий
паспорт; ** нерухомість (адреса, N і дата реєстрації ФДМ, (БТІ для
фізичних осіб), підтвердження права власності); транспортні засоби
(державний реєстраційний номер, підтвердження права власності);
інше (державний реєстраційний номер, підтвердження права
власності). У разі заповнення форми користуватися Інструкцією N 10 "Про
порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків",
затвердженою постановою Правління Національного банку України від
30 грудня 1996 р. N 343 ( v0010500-96 ).
"___"___________199__ р. Керівник ______________________ ____________________________ Головний бухгалтер ____________
(прізвище виконавця, телефон)

Форма НТ-5 (місячна)

Затверджена постановою Правління

Національного банку України

від 3 лютого 1997 р. N 23

Погоджена з Міністерством

статистики України

Надається електронною поштою

та поштою:

* комерційними банками-юридичними

особами, філіями комерційних

банків іноземних держав -

департаменту банківського

нагляду НБУ

до 10 числа після звітного періоду

Звіт про надані банком кредити інсайдерам

(у розрізі позичальників)

за станом на ___________ 199__ р.
___________________ _______________________
(назва банку) (адреса банку)

(гривні) ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | Сума сукупної заборгованості | |Сума на|Сума на |Сальдо|Класифі- | Застава |Позичаль-|—————————————————————————————————|% від|початок |кінець | |кація по- |——————————————— /п|ник* |за креди-|за врахо-|100% поза- |ВК |звітного|звітного| |зичаль- |вид** |вартість | |том |ваними |балансових | |періоду |періоду | |ника | | | | |векселями |зобов'язань| | | | |(інсайдер,| | | | | | | | | | |клієнт, | | | | | | | | | | |інше) | | ——+—————————+——————————+——————————+———————————+—————+————————+————————+——————+——————————+——————+———————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ——+—————————+——————————+——————————+———————————+—————+————————+————————+——————+——————————+——————+———————— ————————————+——————————+——————————+———————————+—————+————————+————————+——————+——————————+——————+———————— сього | | | | | | | | | | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Примітки: * для юридичних осіб: назва, ЗКПО, юридична адреса,
МФО, N рахунку; для фізичних осіб: ПІБ, N, дата та ким виданий
паспорт; ** нерухомість (адреса, N і дата реєстрації ФДМ, (БТІ для
фізичних осіб), підтвердження права власності); транспортні засоби
(державний реєстраційний номер, підтвердження права власності);
інше (державний реєстраційний номер, підтвердження права
власності). У разі заповнення форми користуватися Інструкцією N 10 "Про
порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків",
затвердженою постановою Правління Національного банку України від
30 грудня 1996 р. N 343 ( v0010500-96 ).
"___"_____________ 199__ р. Керівник __________________ ____________________________ Головний бухгалтер ________
(прізвище виконавця, телефон)

2. Зміни та доповнення до табеля форм державної

статистичної звітності, що надаються Міністерству

статистики України
2.1. Викласти порядок надання форм у такій редакції: ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— N |Форма статистичної | | Пері-| | | | | звітності |Спосіб | одич-| Хто надає | Кому надається | Термін | Примітка |—————————————————————|надання| ність| | | надання | /п| назва |номер| | | | | | ——+———————————————+—————+———————+———————+———————————————————+———————————————————+——————————————+————————————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ——+———————————————+—————+———————+———————+———————————————————+———————————————————+——————————————+————————————— . Звіт з праці 1-ПВ Термі- Місячна Комерційні банки, Органам державної 7 числа після Доповнення (тер- нова філії комерційних статистики за міс- звітного пе- N1,затвердже- міно- банків, установи цезнаходженням ріоду не постановою ва) НБУ Правління НБУ від 23 жовтня Квар- Комерційні банки - Регіональним уп- 9 числа після 1996 р. N278. тальна юридичні особи равлінням НБУ звітного пе- Лист Мініс- (зведений звіт за ріоду за терства ста- філіями) І квартал, тистики Укра- І півріччя, їни від 9 місяців, 21.10.96 р. за рік - N17-1-5/83 13 січня
Регіональні управ- Фінансовому депар- 11 числа піс- ління, установи таменту НБУ ля звітного НБУ (разом з копі- періоду та за ями звітів комер- І квартал, ційних банків) І півріччя, 9 місяців,
2. Звіт про викорис- 3-ПВ Термі- Квар- Комерційні банки, Органам державної 7 числа після Доповнення тання робочого ча- нова тальна філії комерційних статистики за міс- звітного пе- N1,затвердже- су банків, установи цезнаходженням ріоду не постановою НБУ Правління НБУ від 23 жовтня Комерційні банки - Регіональним уп- 9 числа після 1996 р. N278. юридичні особи равлінням НБУ звітного пе- Лист Мініс- (зведений звіт за ріоду за терства ста- філіями) І квартал, тистики Укра- І півріччя, їни від 9 місяців, 21.10.96 р. за рік - N17-1-5/83 13 січня
Регіональні управ- Фінансовому депар- 11 числа піс- ління, установи таменту НБУ ля звітного НБУ (разом з копі- періоду та за ями звітів комер- І квартал, ційних банків) І півріччя, 9 місяців, за рік -
2.2. Доповнити табель форм державної статистичної звітності новою формою:
1. Звіт про затрати 5-с Пошто- Квар- Філії комерційних Органам державної 21 числа піс- Лист Мініс- на виробництво ва тальна банків, комерційні статистики за міс- ля звітного терства ста- продукції, робіт, банки, регіональні цезнаходженням періоду, за тистики Укра- послуг управління НБУ IV квартал - їни від 10 лютого 21.10.96 2.3. Виключити форми звітності:
1. Звіт з праці 1-ПВ Поштова Річна Комерційні банки, Органам державної 15 січня Форма скасо- філії комерційних статистики за міс- вана наказом банків, установи цезнаходженням Міністерства НБУ статистики України від Комерційні банки - Регіональним уп- 15 січня 26.09.96 р. юридичні особи равлінням НБУ N283 (Лист (зведений звіт за Міністерства філіями) статистики України від Регіональні управ- Фінансовому депар- 20 січня 21.10.96 р. ління, установи таменту НБУ (ра- N17-1-5/83) НБУ зом з копіями зві- тів комерційних банків)
Національний банк Міністерству ста- України (зведений тистики України звіт за системою

НБУ)
2. Звіт з праці малих 1-ПВ Тер- Місячна Малі підприємства Філіям комерційних 7 числа після Лист Мініс- підприємств та ко- (тер- міно- та кооперативи банків звітного пе- терства ста- оперативів міно- ва ріоду тистики Ук- ва) раїни від Філії всіх комер- Органам державної 7 числа після 21.10.96 р. ційних банків статистики за міс- звітного пе- N17-1-5/83 цезнаходженням ріоду
3. Звіт з праці малих 7-ПВ Пошто- Річна Малі підприємства Філіям всіх комер- 16 січня Форма скасо- підприємств та ва та кооперативи ційних банків вана наказом кооперативів Міністерства Філії всіх комер- Органам державної статистики ційних банків статистики за міс- України від цезнаходженням, 26.09.96 р. копію - фінансово- N283 му департаменту НБУ
4. Звіт про експорт 8-ЗЕЗ Пошто- Місячна Філії всіх комер- Органам державної 10 числа після Форма скасо- (імпорт) товарів ва ційних банків, статистики за міс- звітного пе- вана наказом установи НБУ цезнаходженням ріоду Міністерства —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: