open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади
та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової

інформації
{ Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 49, ст. 299 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 133-XIV ( 133-14 ) від 30.09.98, ВВР, 1998, N 45, ст.271
N 207-IV ( 207-15 ) від 24.10.2002, ВВР, 2002, N 48, ст.361
N 3199-IV ( 3199-15 ) від 15.12.2005, ВВР, 2006, N 13, ст.109
N 2938-VI ( 2938-17 ) від 13.01.2011 }

Цей Закон відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР )
визначає порядок всебічного і об'єктивного висвітлення діяльності
органів державної влади та органів місцевого самоврядування
засобами масової інформації і захисту їх від монопольного впливу
органів тієї чи іншої гілки державної влади або органів місцевого
самоврядування, є складовою частиною законодавства України про
інформацію.
Р о з д і л I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі вживаються терміни у такому значенні: висвітлення діяльності органів державної влади та органів
місцевого самоврядування в Україні - одержання, збирання,
створення, поширення, використання і зберігання інформації про
діяльність органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, задоволення інформаційних потреб громадян,
юридичних осіб про роботу цих органів; державне замовлення на висвітлення діяльності органів
державної влади - замовлення на висвітлення діяльності Верховної
Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України,
розміщення якого забезпечує Національна рада України на каналах
Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії
України та інших телерадіоорганізацій України, яке оформляється
відповідно постановами Верховної Ради України, розпорядженнями
Президента України, Кабінету Міністрів України; ( Статтю 1
доповнено абзацом третім згідно із Законом N 133-XIV ( 133-14 )
від 30.09.98 ) засіб масової інформації органу державної влади чи органу
місцевого самоврядування - засіб масової інформації, засновником
(співзасновником) якого є орган державної влади або орган
місцевого самоврядування і який повністю або частково утримується
за рахунок державного чи місцевих бюджетів; порядок висвітлення діяльності органів державної влади та
органів місцевого самоврядування - розклад, обсяг, форми і методи
оприлюднення відомостей про діяльність органів державної влади та
органів місцевого самоврядування в межах визначених цим Законом
квот часу, газетних (журнальних) площ та виділених коштів; офіційні друковані видання органів державної влади та органів
місцевого самоврядування - видання, які спеціально видаються
органами державної влади та органами місцевого самоврядування
(відомості, бюлетені, збірники, інформаційні листки тощо) для
інформування про свою діяльність; інформаційні служби органів державної влади та органів
місцевого самоврядування - структурні підрозділи цих органів, що
виконують інформаційно-аналітичні функції та забезпечують зв'язки
із засобами масової інформації, громадськістю; офіційна інформація органів державної влади та органів
місцевого самоврядування (далі - офіційна інформація) - офіційна
документована інформація, створена в процесі діяльності органів
державної влади та органів місцевого самоврядування, яка
доводиться до відома населення в порядку, встановленому
Конституцією України, Законом України "Про інформацію"
( 2657-12 ), цим Законом.
Стаття 2. Загальні засади висвітлення діяльності органів

державної влади та органів місцевого самоврядування

засобами масової інформації
Засоби масової інформації України відповідно до законодавства
України мають право висвітлювати всі аспекти діяльності органів
державної влади та органів місцевого самоврядування. Органи
державної влади та органи місцевого самоврядування зобов'язані
надавати засобам масової інформації повну інформацію про свою
діяльність через відповідні інформаційні служби органів державної
влади та органів місцевого самоврядування, забезпечувати
журналістам вільний доступ до неї, крім випадків, передбачених
Законом України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ), не чинити на
них будь-якого тиску і не втручатися в їх виробничий процес.
Засоби масової інформації можуть проводити власне дослідження і
аналіз діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, їх посадових осіб, давати їй оцінку, коментувати. Розрив чи змішування змісту офіційної інформації, що
оприлюднюється, коментарями засобу масової інформації або
журналістом не допускається. Право висвітлення і коментування діяльності органів державної
влади та органів місцевого самоврядування, подій державного життя
в Україні гарантується Конституцією, цим Законом, іншими законами
України.

{ Статтю 3 виключено на підставі Закону N 2938-VI ( 2938-17 )
від 13.01.2011 }

Стаття 4. Мова поширення інформації про діяльність органів

державної влади та органів місцевого самоврядування
Мова поширення інформації про діяльність органів державної
влади та органів місцевого самоврядування визначається відповідно
до Конституції України та Закону України "Про мови в Україні"
( 8312-11 ). У разі поширення офіційної інформації іншими мовами
органи державної влади та органи місцевого самоврядування
забезпечують автентичний переклад з державної мови на іншу мову,
на якій поширюється ця інформація. Засобам масової інформації
забороняється самостійний переклад офіційної інформації з
державної мови на іншу мову.
Стаття 5. Порядок фінансування засобів масової інформації по

висвітленню діяльності органів державної влади та

органів місцевого самоврядування
Порядок фінансування засобів масової інформації по
висвітленню діяльності органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, засновниками чи співзасновниками яких є
ці органи, визначається в договорах між органами державної влади
та органами місцевого самоврядування і редакціями засобів масової
інформації, а також у статутах редакцій цих засобів масової
інформації. Недержавні засоби масової інформації висвітлюють діяльність
органів державної влади та органів місцевого самоврядування на
умовах, передбачених в укладеній між цими органами і редакціями
засобів масової інформації угоді. Якщо така угода не укладена, то
редакція недержавного засобу масової інформації має право
самостійно, відповідно до законодавства України, висвітлювати
діяльність органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, визначаючи у своєму статуті джерела фінансування
витрат на це висвітлення. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування в
межах коштів, передбачених у державному або місцевих бюджетах на
висвітлення їх діяльності, формують замовлення засобам масової
інформації на: створення спеціальних звітів і репортажів про важливі події,
що відбуваються в державі, про діяльність органів державної влади
та органів місцевого самоврядування; проведення прямих теле- і радіотрансляцій про їх діяльність; організацію систематичних (проблемних, тематичних) теле- і
радіопередач та сторінок (рубрик) у друкованих засобах масової
інформації; створення та поширення інформації, авторських матеріалів про
діяльність органів державної влади та органів місцевого
самоврядування роз'яснювального характеру; запис і зберігання відео- і аудіоматеріалів про висвітлення
діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування. Видатки на фінансування засобів масової інформації щодо
висвітлення діяльності органів державної влади та органів
місцевого самоврядування передбачаються у Державному бюджеті
України та в місцевих бюджетах окремо. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування у
своїх кошторисах зобов'язані передбачати витрати на висвітлення
своєї діяльності засобами масової інформації.

Р о з д і л II
ІНФОРМАЦІЙНІ СЛУЖБИ ТА ЗАСОБИ

МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА

ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
Стаття 6. Інформаційні служби органів державної влади та

органів місцевого самоврядування
Інформація про діяльність органів державної влади та органів
місцевого самоврядування може отримуватися засобами масової
інформації від цих органів безпосередньо або через їх інформаційні
служби чи бути зібрана працівниками засобів масової інформації. Інформаційні служби (інформаційні управління,
інформаційно-аналітичні підрозділи, прес-служби, прес-центри,
управління і центри громадських зв'язків, прес-бюро,
прес-секретарі та прес-аташе з відповідним апаратом) органів
державної влади та органів місцевого самоврядування збирають,
аналізують, обробляють та оперативно надають інформацію про
діяльність цих органів у повному обсязі засобам масової
інформації, крім випадків, передбачених Законом України "Про
державну таємницю" ( 3855-12 ). Для висвітлення діяльності органів державної влади та органів
місцевого самоврядування їх інформаційні служби мають право
використовувати такі форми підготовки та оприлюднення інформації: випуск і поширення бюлетенів (спеціальних бюлетенів),
прес-релізів, оглядів, інформаційних збірників, експрес-інформації
тощо; проведення прес-конференцій, брифінгів, організація інтерв'ю
з керівниками органів державної влади та органів місцевого
самоврядування для працівників вітчизняних і зарубіжних засобів
масової інформації; підготовка і проведення теле- і радіопередач; забезпечення публікацій (виступів) у засобах масової
інформації керівників або інших відповідальних працівників органів
державної влади та органів місцевого самоврядування; створення архівів інформації про діяльність органів державної
влади та органів місцевого самоврядування; інші форми поширення офіційної інформації, що не суперечать
законодавству України.
Стаття 7. Засоби масової інформації органів державної влади

та органів місцевого самоврядування
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування
мають право засновувати або бути співзасновниками друкованих чи
аудіовізуальних засобів масової інформації в порядку,
встановленому законодавством України, і в межах коштів, що
виділяються з державного чи місцевих бюджетів на висвітлення їх
діяльності, або за рахунок перерозподілу коштів, що виділяються на
забезпечення функціонування цих органів.
Стаття 8. Висвітлення діяльності органів державної влади

та органів місцевого самоврядування інформаційними

агентствами
Інформаційні агентства, створені в Україні відповідно до
Закону України "Про інформаційні агентства" ( 74/95-ВР ), мають
право на поширення інформації про діяльність органів державної
влади та органів місцевого самоврядування.
Інформаційні агентства України, незалежно від їх виду,
відповідно до Конституції України і Закону України "Про
інформаційні агентства" на договірних засадах збирають,
обробляють, створюють, готують до поширення офіційну інформацію
про діяльність органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, випускають і розповсюджують інформаційну продукцію
про діяльність цих органів. Державні інформаційні агентства
систематично інформують громадськість про діяльність органів
державної влади та органів місцевого самоврядування, перебування
вищих посадових осіб у робочих поїздках по Україні, а також про
візити офіційних державних делегацій і вищих посадових осіб в інші
країни, прийом зарубіжних офіційних делегацій і посадових осіб
інших держав. На вимогу Президента України, Голови Верховної Ради України,
Прем'єр-міністра України, Голови Верховного Суду України та Голови
Конституційного Суду України державні інформаційні агентства
зобов'язані передавати тексти їх екстрених виступів та заяв з
важливих питань державного життя.
Р о з д і л III
ФОРМИ І ПОРЯДОК ВИСВІТЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ

ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО

САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ АУДІОВІЗУАЛЬНИМИ

ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Стаття 9. Висвітлення діяльності Верховної Ради України
Порядок і форми обов'язкового висвітлення діяльності
Верховної Ради України аудіовізуальними засобами масової
інформації (виконання державного замовлення) визначаються окремою
Постановою Верховної Ради України на весь період повноважень
Верховної Ради України чергового скликання.
Голова Верховної Ради України в установленому порядку
організовує роботу Апарату Верховної Ради України щодо укладання
договорів з телерадіоорганізаціями про висвітлення діяльності
Верховної Ради України. Стаття 9 із змінами, внесеними згідно із Законами N 133-XIV
( 133-14 ) від 30.09.98, N 207-IV ( 207-15 ) від 24.10.2002,
N 3199-IV ( 3199-15 ) від 15.12.2005 )
Стаття 10. Висвітлення діяльності Президента України
Національна телекомпанія України і Національна радіокомпанія
України висвітлюють діяльність Президента України як
безпосередньо, так і шляхом оприлюднення офіційної інформації,
отриманої від Прес-служби Президента України. Обов'язковому висвітленню в аудіовізуальних засобах масової
інформації підлягають: звернення Президента України з посланнями
до народу та щорічними і позачерговими посланнями до Верховної
Ради України про внутрішнє та зовнішнє становище України; участь
Президента України в офіційних заходах, що проводяться в державі;
ведення переговорів та укладання міжнародних договорів України при
здійсненні керівництва зовнішньоекономічною діяльністю держави;
репортажі про офіційні візити в інші країни та прийоми делегацій і
посадових осіб з інших держав; участь у пленарних засіданнях
Верховної Ради України, в засіданнях Кабінету Міністрів України, в
робочих нарадах з представниками органів державної виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування; видані Президентом
України укази і розпорядження; робочі поїздки по країні та інше.
Стаття 11. Висвітлення діяльності Кабінету Міністрів України,

центральних та місцевих органів виконавчої влади
У засобах масової інформації висвітлюються засідання Кабінету
Міністрів України, на яких розглядаються питання, що належать до
його конституційних повноважень; видані постанови і розпорядження,
заяви Кабінету Міністрів України та Прем'єр-міністра України;
наради з широкого кола соціально-економічних та регіональних
питань; візити офіційних урядових делегацій України за кордон, їх
участь у міжнародних форумах, а також перебування в Україні
офіційних іноземних урядових делегацій; проведення
загальнодержавних і міжнародних заходів, організація яких
покладається на Кабінет Міністрів України. Інформація про діяльність Кабінету Міністрів України,
центральних і місцевих органів виконавчої влади здійснюється у
формі офіційних повідомлень, репортажів, коментарів та інтерв'ю
членів Кабінету Міністрів України і керівників центральних та
місцевих органів виконавчої влади, прес-конференцій, брифінгів,
"круглих столів", щотижневих інформаційних аналітичних передач. Рішення про повну теле- і радіотрансляцію або розширений
теле- і радіозвіт про засідання Кабінету Міністрів України чи
проведення інших важливих державних заходів, організація яких
покладається на Кабінет Міністрів України, приймає Прем'єр-міністр
України не пізніш як за добу до часу теле- і радіотрансляції, за
винятком окремих непередбачених надзвичайних ситуацій, коли теле-
і радіотрансляція здійснюється негайно. Діяльність місцевих органів виконавчої влади висвітлюється
регіональними телерадіоорганізаціями. Місцеві органи виконавчої
влади укладають відповідні угоди на висвітлення їх діяльності з
регіональними телерадіоорганізаціями за рахунок місцевих бюджетів.
Стаття 12. Висвітлення діяльності судів загальної юрисдикції

України та Конституційного Суду України
Висвітлення діяльності судів загальної юрисдикції України та
Конституційного Суду України здійснюється аудіовізуальними
засобами масової інформації на засадах укладених між ними угод та
з урахуванням специфіки роботи цих судів.
Стаття 13. Порядок висвітлення діяльності районних і обласних

рад, Київської та Севастопольської міських рад
Висвітлення діяльності районних і обласних рад, Київської та
Севастопольської міських рад здійснюється на засадах замовлень чи
укладених угод з відповідними державними або недержавними
телерадіоорганізаціями.
Стаття 14. Офіційні виступи і заяви вищих посадових осіб

держави
На вимогу Президента України, Голови Верховної Ради України,
Прем'єр-міністра України, Голови Верховного Суду України, Голови
Конституційного Суду України Національна телекомпанія України і
Національна радіокомпанія України зобов'язані надавати їм
позачергово прямий ефір для екстрених офіційних виступів.
Фінансування витрат на ці заходи поза квотою часу здійснюється з
державного бюджету.
Стаття 15. Обов'язкові теле- і радіопередачі
Державні аудіовізуальні засоби масової інформації
загальнодержавного рівня зобов'язані оперативно забезпечувати в
межах державного замовлення поширення таких теле- і радіопередач: відкриття першого засідання сесії Верховної Ради України
нового скликання, а також висвітлення діяльності Верховної Ради
України в порядку і формах, визначених окремою постановою
Верховної Ради України на кожну поточну сесію Верховної Ради
України; ( Абзац другий частини першої статті 15 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 133-XIV ( 133-14 ) від 30.09.98 ) звернень Президента України до народу України та його
щорічних і позачергових послань до Верховної Ради України, заяв
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Верховного
Суду України та Конституційного Суду України; церемонії складення присяги народові новообраним Президентом
України на урочистому засіданні Верховної Ради України; відкриття першого засідання новосформованого Кабінету
Міністрів України. Державні телерадіоорганізації зобов'язані забезпечити
розповсюдження цих передач у регіонах, на які вони здійснюють
мовлення.
Стаття 16. Висвітлення діяльності органів державної влади та

органів місцевого самоврядування в інформаційних

програмах
Національна телекомпанія України і Національна радіокомпанія
України включають до інформаційних програм у день, коли
відбувалася відповідна подія, повідомлення про: особливо актуальні рішення Верховної Ради України, Президента
України, Кабінету Міністрів України, Верховного Суду України,
Конституційного Суду України; звернення і послання Президента України, заяви Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів України, Верховного Суду України та
Конституційного Суду України; міжнародні контакти та переговори в Україні і за кордоном
Президента України, Голови Верховної Ради України, делегацій
Кабінету Міністрів України, офіційні візити парламентських
делегацій, глав іноземних держав та урядів до України; прес-конференції, важливі зустрічі з громадянами та виступи
Президента України, Голови Верховної Ради України,
Прем'єр-міністра України, Голови Верховного Суду України та Голови
Конституційного Суду України; інші суспільно значимі факти діяльності органів державної
влади України; важливі факти діяльності органів місцевого самоврядування.
Стаття 17. Створення інформаційних відео- і аудіозаписів про

діяльність органів державної влади та органів

місцевого самоврядування та їх зберігання в

державних архівах
Інформаційні служби органів державної влади та органів
місцевого самоврядування самостійно або за допомогою Національної
телекомпанії України і Національної радіокомпанії України
здійснюють відео- та аудіозаписи засідань Верховної Ради України,
офіційних заходів за участю Президента України, засідань Кабінету
Міністрів України, Верховного Суду України, Конституційного Суду
України. Для таких записів встановлюється безстроковий режим
зберігання у державних архівах. Записи заходів закритого типу
здійснюються та зберігаються відповідно до вимог законодавства
України. Відео- та аудіозаписи про діяльність органів державної влади
та органів місцевого самоврядування, що зберігаються в державних
архівах, можуть використовуватися громадянами України і
журналістами відповідно до Закону України "Про Національний
архівний фонд і архівні установи" ( 3814-12 ) та Закону України
"Про державну таємницю" ( 3855-12 ). Норми цієї статті не обмежують права акредитованих
журналістів і технічних працівників здійснювати власний відео- та
аудіозапис на засіданнях, нарадах, інших офіційних заходах для
власних архівів.
Стаття 18. Інші теле- і радіопередачі про діяльність органів

державної влади України та органів місцевого

самоврядування
Державні аудіовізуальні засоби масової інформації в процесі
формування програмної політики повинні передбачати в інших
програмах всебічне і об'єктивне інформування населення про
принципи державного устрою, основні напрями внутрішньої і
зовнішньої політики України, роботу органів державної влади та
органів місцевого самоврядування, позиції депутатських груп і
фракцій у Верховній Раді України, окремих народних депутатів
України, про програму діяльності Кабінету Міністрів України,
розгляд справ і розв'язання спорів судами.
Стаття 19. Регламент висвітлення діяльності органів державної

влади та органів місцевого самоврядування
Для висвітлення діяльності органів кожної із гілок державної
влади та органів місцевого самоврядування в Україні в обсягах
державного замовлення Національній телекомпанії України і
Національній радіокомпанії України відводиться три відсотки від
річного обсягу часу загальнонаціонального каналу, на якому
здійснюється мовлення. У разі проведення спільних заходів цих
органів квота часу для їх висвітлення розподіляється порівну.
Стаття 19-1. Розміщення державного замовлення на аудіо- і

відеоінформаційну продукцію та контроль за

дотриманням порядку, форм і стандартів

мовлення
Розміщення державного замовлення на аудіо- і
відеоінформаційну продукцію про діяльність Верховної Ради України,
Президента України та Кабінету Міністрів України забезпечується
Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення.
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
здійснює контроль за дотриманням порядку, форм і стандартів
мовлення. Закон доповнено статтею 19-1 згідно із Законом N 133-XIV
( 133-14 ) від 30.09.98 )
Р о з д і л IV
ПОРЯДОК ВИСВІТЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ

ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

ДРУКОВАНИМИ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Стаття 20. Висвітлення діяльності органів державної влади

друкованими засобами масової інформації
Діяльність Верховної Ради України, Президента України,
Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади, Верховного Суду України, Конституційного
Суду України висвітлюється в друкованих засобах масової інформації
загальнодержавної та зарубіжної сфери розповсюдження на умовах,
визначених у договорах між органами державної влади і редакціями
цих друкованих засобів масової інформації. У друкованих засобах масової інформації регіональної і
місцевої (обласні, міські, районні) сфери розповсюдження
оприлюднюються відомості про діяльність органів державної влади,
що спеціально готує і надсилає їм державне інформаційне агентство
(ДІНАУ) за рахунок коштів, виділених у державному бюджеті на
зазначені цілі.
Стаття 21. Висвітлення діяльності місцевих органів державної

влади та органів місцевого самоврядування в

друкованих засобах масової інформації
Діяльність місцевих органів державної влади та органів
місцевого самоврядування висвітлюється в друкованих засобах
масової інформації регіональної та місцевої сфери розповсюдження
на умовах, визначених у договорах між цими органами і редакціями
зазначених друкованих засобів масової інформації.
Стаття 22. Опублікування офіційних документів органів

державної влади та органів місцевого

самоврядування
Закони України, постанови Верховної Ради України, укази та
розпорядження Президента України, постанови та розпорядження
Кабінету Міністрів України, постанови Верховного Суду України та
Конституційного Суду України, рішення органів місцевого
самоврядування, інші нормативно-правові акти публікуються в
офіційних виданнях (відомостях, бюлетенях, збірниках,
інформаційних листках тощо) та друкованих засобах масової
інформації відповідних органів державної влади та органів
місцевого самоврядування. Недержавні друковані засоби масової
інформації мають право оприлюднювати офіційні документи органів
державної влади та органів місцевого самоврядування відповідно
до законодавства України і на засадах, передбачених укладеною
угодою між цими органами та редакціями друкованих засобів масової
інформації.
Стаття 23. Особливості висвітлення діяльності органів

державної влади та органів місцевого

самоврядування, виступів народних депутатів

України в друкованих засобах масової інформації
Для висвітлення діяльності органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, виступів народних депутатів України,
депутатів сільських, селищних, районних, міських і обласних рад у
державних друкованих засобах масової інформації, що фінансуються
відповідно за рахунок державного або місцевих бюджетів,
відводиться не більше 20 відсотків газетної площі кожного номера.
У недержавних друкованих засобах масової інформації відомості про
діяльність органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, виступи депутатів усіх рівнів можуть друкуватися
на договірних засадах відповідно до законодавства України.
Р о з д і л V
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

УКРАЇНИ ПРО ПОРЯДОК ВИСВІТЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ

ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО

САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
Стаття 24. Відповідальність за порушення законодавства

України про порядок висвітлення діяльності

органів державної влади та органів

місцевого самоврядування
Особи, винні в порушенні законодавства України про порядок
висвітлення діяльності органів державної влади та органів
місцевого самоврядування засобами масової інформації, несуть
дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну та кримінальну
відповідальність відповідно до законодавства України.
Стаття 25. Підстави відповідальності за порушення

цього Закону
Порушеннями цього Закону вважаються всі допущені в процесі
висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого
самоврядування засобами масової інформації відступи від його норм
та положень, а також порушення, зазначені в статті 47 Закону
України "Про інформацію" ( 2657-12 ), статті 34 Закону України
"Про інформаційні агентства" ( 74/95-ВР ), статті 41 Закону
України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в
Україні" ( 2782-12 ) та статті 46 Закону України "Про
телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ).
Стаття 26. Розгляд спорів
Спори, які виникають у зв'язку з порушеннями порядку
висвітлення діяльності органів державної влади та органів
місцевого самоврядування засобами масової інформації, вирішуються
судом, іншими державними органами у межах їх компетенції та
відповідно до порядку, встановленого законодавством України.
Р о з д і л VI
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України привести свої рішення у
відповідність із цим Законом у тримісячний термін.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 23 вересня 1997 року

N 539/97-ВР

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: