open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 16 грудня 1995 р. N 1007

Київ
Про затвердження Положення

про порядок передачі, обігу, виплати доходу

та погашення облігацій державної зовнішньої

позики України 1995 року
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 553 ( 553-96-п ) від 22.05.96 )

На виконання Указу Президента України від 5 жовтня 1995 р.
N 912 ( 912/95 ) "Про випуск облігацій державної
зовнішньої позики України 1995 року" Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про порядок передачі, обігу, виплати
доходу та погашення облігацій державної зовнішньої позики України
1995 року, що додається.
2. ( Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ N 553
( 553-96-п ) від 22.05.96 ) Фонду державного майна, Міністерству
фінансів разом з Національним банком у десятиденний термін внести
до відомчих нормативних актів, що регулюють процес приватизації
державного майна, зміни, які випливають з цієї постанови.
Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.18
ЗАТВЕРДЖЕНЕ

постановою Кабінету Міністрів України

від 16 грудня 1995 р. N 1007
ПОЛОЖЕННЯ

про порядок передачі, обігу, виплати доходу

та погашення облігацій державної зовнішньої

позики України 1995 року
1. Це Положення визначає механізм передачі, обігу, виплати
доходу та погашення облігацій державної зовнішньої позики України
1995 року (далі - облігації), випущених відповідно до Указу
Президента України від 5 жовтня 1995 р. N 912 ( 912/95 ) та на
виконання Угоди від 18 березня 1995 р. між Урядом України і
Російським акціонерним товариством "Газпром" про принципи
врегулювання заборгованості України за поставки російського
природного газу в 1994 році і забезпечення поточних платежів у
1995 році. 2. Передача облігацій у власність Російського акціонерного
товариства "Газпром" (далі - РАТ "Газпром") здійснюється за
адресою: Україна, м.Київ, вул.Дегтярівська, 38/44. 3. Облігації передаються представникам РАТ "Газпром" після
перевірки їх повноважень. Повноваження мають бути підтверджені
довіреністю, договором доручення або іншим аналогічним документом.
Передача-приймання облігацій оформляється актом, який складається
у двох примірниках і підписується повноважними представниками РАТ
"Газпром" і Мінфіну. 4. Облігації передаються та приймаються пакунками без
поаркушного перерахунку, з перевіркою зазначених на ярликах
реквізитів (кількість облігацій в пакунках, серія і номер першої
та останньої в пакунку облігації, номінальна вартість однієї
облігації, сумарна номінальна вартість усіх облігацій в пакунку). 5. Пакунки із зовнішніми пошкодженнями або без ярликів та
пакунки, які не мають реквізитів, зазначених у пункті 4 цього
Положення, не передаються представникам РАТ "Газпром" і підлягають
перепакуванню та переоформленню. 6. Поаркушний перерахунок облігацій, відповідність їх номерів
і серій Умовам випуску державних облігацій з метою врегулювання
заборгованості України за поставку природного газу в 1994 році
(далі - Умови випуску) здійснюється представниками РАТ "Газпром" у
присутності уповноважених представників Мінфіну. 7. У разі виявлення недостачі чи надлишку облігацій, а також
виявлення облігацій, що не відповідають Умовам випуску,
складається відповідний акт у двох примірниках, який підписується
уповноваженими представниками РАТ "Газпром" та Мінфіну. При цьому
один примірник акта передається представникові РАТ "Газпром", а
другий разом з ярликом відповідного пакунку та з контрольним
талоном - уповноваженому представникові Мінфіну. 8. Після виконання визначених в акті вимог примірник акта РАТ
"Газпром" передається Мінфіну. 9. Після остаточного поаркушного перерахунку облігацій,
перевірки відповідності номерів та їх серій Умовам випуску
складається акт у двох примірниках (по одному для кожної із
сторін) про повну передачу облігацій. Цей акт підписується
уповноваженими представниками РАТ "Газпром" і Мінфіну. 10. Облігації підлягають вільному обігу на території України
та за її межами. 11. Придбання та відчуження облігацій резидентами України
здійснюється відповідно до вимог законодавства України. *) 12. Прийняття для погашення облігацій та купонів, які є
невід'ємною їх частиною, а також здійснення платежів за
облігаціями згідно з Умовами випуску провадяться генеральним
платіжним агентом або додатковими платіжними агентами Уряду
України. 13. Функції генерального платіжного агента Уряду України
виконує Національний банк. Додаткові платіжні агенти Уряду України
призначаються Мінфіном за погодженням з Національним банком.
Повідомлення про призначення додаткового платіжного агента Уряду
України публікується у газетах "Урядовий кур'єр" та "Фінансова
Україна". Взаємовідносини між Мінфіном і зазначеними платіжними
агентами визначаються договорами, що укладаються між ними. 14. На платіжного агента покладаються: відповідальне зберігання погашених облігацій та купонів до
них; формування загального реєстру власників облігацій,
пред'явлених для сплати доходу та погашення; перевірка справжності облігацій та купонів, що приймаються
для сплати; здійснення платежів за рахунок коштів і за дорученням
Мінфіну; знищення облігацій та купонів до них за письмовим
розпорядженням Мінфіну. Формування загального реєстру власників облігацій
здійснюється платіжним агентом при пред'явлені їх для сплати
доходу та погашення. Пред'явлення купонів для сплати здійснюється разом з
облігаціями, починається за 30 календарних днів і закінчується не
пізніш як за 7 календарних днів до дати відповідного платежу.
Купони, пред'явлені для сплати, відділяються платіжним агентом від
купонного листа. Пред'явлення для погашення облігацій і останніх купонів, які
підлягають сплаті, провадиться не пізніше як за 30 календарних
днів до відповідної дати погашення. Облігації, що погашаються,
передаються платіжному агенту, а їх власникам видається довідка
про прийняття цих облігацій. 15. На підставі загального реєстра власників облігацій,
пред'явлених для сплати доходу та погашення, Мінфін перераховує на
рахунок платіжного агента кошти у валюті випуску, необхідні для
виконання зобов'язань перед пред'явниками облігацій. Купони облігацій з датами сплати 1 квітня 1995 р., 1 липня
1995 р., 1 жовтня 1995 р. для оплати не приймаються. 16. Перерахування коштів у валюті випуску для сплати доходу
та погашення облігацій здійснюється платіжним агентом на рахунок
власника в терміни, визначені Умовами випуску. Платежі за
облігаціями здійснюються відповідно до законодавства України. 17. ( Пункт 17 виключено на підставі Постанови КМ N 553
( 553-96-п ) від 22.05.96 ) Облігації, які належать РАТ "Газпром"
та іншим суб'єктам, визначеним РАТ "Газпром", можуть обмінюватися
на акції підприємств, що приватизуються. З цією метою власник
облігації подає заяву на участь у торгах на Українській фондовій
біржі в порядку, передбаченому правилами торгівлі цієї біржі. При
цьому, облігації, які передбачається обміняти на акції, до
початку торгів передаються на зберігання платіжному агенту. Загальна номінальна вартість облігацій, що можуть бути
обмінені на акції підприємств, які приватизуються, визначена
Угодою від 18 березня 1995 р. між Урядом України і Російським
акціонерним товариством "Газпром" про принципи врегулювання
заборгованості України за поставки російського природного газу в
1994 році і забезпечення поточних платежів у 1995 році. 18. ( Пункт 18 виключено на підставі Постанови КМ N 553
( 553-96-п ) від 22.05.96 ) У разі коли власник облігації чи
уповноважена ним особа є переможцем аукціону, між ним і продавцем
акцій укладається угода, якою передбачається порядок розрахунків. 19. ( Пункт 19 виключено на підставі Постанови КМ N 553
( 553-96-п ) від 22.05.96 ) Вартість пакета акцій, що придбаває
власник облігацій, перераховується у валюту випуску облігацій за
формулою:

Ц (крб.) х К В (дол.США) = -------------- , К (курс НБУ)
де: В (дол.США) - вартість пакета акцій, що підлягає обміну

на облігації, виражена в доларах США;

Ц (крб.) - ціна продажу пакета акцій на аукціоні,

виражена в українських карбованцях;

К - коєфіцієнт перерахунку вартості об'єкта

приватизації для іноземного інвестора, що

встановлюється відповідно до Закону України

"Про приватизацію майна державних

підприємств";

К (курс НБУ) - курс українського карбованця до долара США,

що встановлюється Національним банком на

день проведення аукціону.
20. ( Пункт 20 виключено на підставі Постанови КМ N 553
( 553-96-п ) від 22.05.96 ) Облігації, обмінені на акції
підприємств, що приватизуються, після належного оформлення угоди,
укладеної на аукціоні, передаються платіжним агентом Мінфіну.
Порядок обліку та погашення цих облігацій визначається Мінфіном
та Фондом державного майна. 21. ( Пункт 21 виключено на підставі Постанови КМ N 553
( 553-96-п ) від 22.05.96 ) У разі коли власник облігації не став
переможцем аукціону, облігації, передані на зберігання платіжному
агенту, повертаються власникові. 22. Облігації, власником яких є РАТ "Газпром", можуть також
обмінюватися на матеріально-технічні ресурси за його заявками. Загальна номінальна вартість облігацій, що можуть бути
обмінені на матеріально-технічні ресурси, визначена Угодою від 18
березня 1995 р. між Урядом України і Російським акціонерним
товариством "Газпром" про принципи врегулювання заборгованості
України за поставки російського природного газу в 1994 році і
забезпечення поточних платежів у 1995 році. Поставки матеріально-технічних ресурсів здійснюються
компанією "Укрресурси" на підставі договорів (контрактів), що
укладаються з РАТ "Газпром". Умови і терміни здійснення такого обміну і розрахунків за
продукцію погоджуються з Мінфіном та МЗЕЗторгом. Облігації, які
пропонуються для обміну на матеріально-технічні ресурси,
передаються РАТ "Газпром" платіжному агенту на зберігання для
подальшого обміну. Копії реєстрів облігацій, одержаних на зберігання,
передаються платіжним агентом компанії "Укрресурси" та Мінфіну. 23. У разі готовності продукції для поставки компанія
"Укрресурси" подає Мінфіну відповідні платіжні доручення. Після
одержання коштів за платіжними дорученнями компанія "Укрресурси"
забезпечує відвантаження продукції відповідно до договорів
(контрактів), укладених з РАТ "Газпром". Умови попередньої оплати продукції встановлюються в договорах
(контрактах), що укладаються компанією "Укрресурси" з РАТ
"Газпром". 24. Після одержання повідомлення компанії "Укрресурси" про
відвантаження продукції, що поставляється в обмін на облігації, та
підтвердження від РАТ "Газпром" про її одержання платіжний агент
передає відповідну кількість облігацій Мінфіну. Порядок обліку та погашення облігацій, обмінених на
матеріально-технічні ресурси, визначається Мінфіном. ———————— * Поняття "резиденти" визначається відповідно до Декрету
Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 р. N 15 ( 15-93 )
"Про систему валютного регулювання і валютного контролю".

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: