open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Департамент бухгалтерського обліку та розрахунків
Л И С Т
N 332 від 25.12.95

м.Київ
vd951225 vn332

Кримському республіканському,

обласним управлінням

Національного банку України

Промінвестбанку

Банку "Україна" АК

Укрсоцбанку

Ощадбанку

Комерційним банкам

Асоціації українських банків

ОПЕРУ НБУ

Центру міждержавних розрахунків

Центральній розрахунковій палаті

Центральному сховищу

Про План рахунків
( Зміни в текст не внесено. Додатково див. Листи Нацбанку

N 340 ( v0340500-96 ) від 04.01.96

N 12-111/206 ( v_206500-96 ) від 14.02.96

N 12-111/419 ( v_419500-96 ) від 30.03.96

N 12-111/580-2404 ( v2404500-96 ) від 30.04.96

N 120 ( v0365500-96 ) від 27.05.96

N 12-112/798 ( v_798500-96 ) від 20.06.96

N 13-111/1077 ( v1077500-96 ) від 11.07.96

N 13-312/349-3955 ( v3955500-96 ) від 17.07.96

N 204 ( v0204500-96 ) від 02.08.96

N 12-111/1178 ( v1178500-96 ) від 27.08.96

N 245 ( v0386500-96 ) від 23.09.96

N 11-115/1581-6806 ( v6806500-96 ) від 18.11.96

N 309 ( v0309500-96 ) від 27.11.96

N 12-111/1649 ( v1649500-96 ) від 16.12.96

N 326 ( v0326500-96 ) від 20.12.96

N 354 ( v0420500-97 ) від 31.12.96

N 12-211/45 ( v1_45500-97 ) від 16.01.97
Постанову Нацбанку

N 319 ( z0478-97 ) від 14.10.97 )

Надсилаємо План рахунків бухгалтерського обліку в банках
України станом на 1 січня 1996 року. План рахунків складений на основі Плану рахунків
бухгалтерського обліку в банках України (лист від 22.03.95 р.
N 240 ( v0240500-95 ) з урахуванням доповнень до нього (N 240-1
( v2401500-95 ) від 28.04.95 р., N 250 ( v0250500-95 ) від
24.05.95 р., N 253 ( v0253500-95 ) від 29.05.95 р., N 258
( v0258500-95 ) від 05.06.95 р., N 266 ( v0266500-95 ) від
21.06.95 р., N 269 ( va269500-95 ) від 29.06.95 р., N 274
( v0274500-95 ) від 24.07.95 р., N 17010/716 ( v_716500-95 )
з поясненням N 17010/718 ( v_718500-95 ) від 29.08.95 р., N 291
( v0291500-95 ) від 12.09.95 р., N 292 ( v0292500-95 ) від
26.09.95 р., N 313 ( v0313500-95 ) від 25.10.95 р., N 319
( v0319500-95 ) від 09.11.95 р., N 326-5993 ( v5993500-95 )
від 12.12.95 р.). Лист від 22.03.95 р. N 240 та доповнення до нього вважати
недійсними.
Заступник Голови Правління В.М.Кравець
План

рахунків бухгалтерського обліку в банках України
станом на 01 січня 1996 року
А. Балансові рахунки ————————————————————————————————————————————————————————————————— N балансових | Найменування статей |Характе-| рахунків | |ристика | ———————————————| | | першого|другого| | | порядку|порядку| | | ———————+———————+———————————————————————————————————————+————————| 1 | 2 | 3 | 4 | ————————————————————————————————————————————————————————————————— Розділ I
Фонди банків
01 Фонди банків
010 Статутний фонд П

011 Резервний фонд П

012 Спеціальні фонди П

013 Фонд основних засобів та нематеріальних

активів П

015 Фонд зношення основних засобів та нема-

теріальних активів П

016 Фонди економічного стимулювання П

017 Кошти компенсації втрат від знецінення

в 1992 р. статутних фондів банків стро-

ком до 30.04.1997 р. П

*) 018 Результати переоцінки А-П

**) 019 Резерви страхування активних операцій

комерційних банків П
*) облік ведеться за субрахунками:

а) переоцінка іноземної валюти;

б) переоцінка цінних паперів
**) облік ведеться за субрахунками:

01 - резерв по кредитних ризиках;

02 - резерв по ризику цінних паперів
Розділ II
Грошові білети та монета, випущені в обіг
02 Грошові білети і монета, випущені в

обіг
020 Банківські білети, випущені в обіг П НБУ

021 Монета, випущена в обіг П НБУ

023 Гроші, вилучені з обігу і випущені в

обіг до розподілу за валютами А-П НБУ
Розділ III
Грошові кошти
03 Грошові кошти в касах банків
033 Інші грошові кошти А

034 Власні акції, викуплені в акціонерів А КБ

035 Каса установ Національного банку А НБУ

036 Каса комерційних банків А КБ
04 Приписні каси, підкріплення, надлишки

кас у дорозі
040 Приписні каси А

041 Грошові кошти Національного банку Укра-

їни у дорозі А НБУ

044 Грошові кошти комерційних банків у до-

розі А КБ
Розділ IV
05 Дорогоцінні метали
050 Дорогоцінні метали А

051 Монетарні метали А
Розділ V
Іноземна валюта та розрахунки за

іноземними операціями
06 Іноземна валюта в касах банків і у

дорозі
060 Готівкова вільно конвертована валюта та

платіжні документи у вільно конвертова-

ній валюті А

061 Готівкова вільно конвертована валюта у

дорозі А

062 Готівкова неконвертована валюта у доро-

зі А

063 Готівкова неконвертована валюта та пла-

тіжні документи у неконвертованій валю-

ті А
Кредитні і розрахункові операції резидентів
(підприємств, організацій та населення) в іноземній валюті
а) рахунки до запитання:
07 070 Рахунки нефінансових державних підпри-

ємств у вільно конвертованій валюті П
06 065 Рахунки нефінансових державних підпри-

ємств у неконвертованій валюті П
18 180 Рахунки нефінансових недержавних під-

приємств у вільно конвертованій валюті П

185 Рахунки нефінансових недержавних під-

приємств у неконвертованій валюті П
13 135 Рахунки центрального Уряду у вільно

конвертованій валюті П

136 Рахунки центрального Уряду у неконвер-

тованій валюті П

137 Рахунки інших фінансових (небанківсь-

ких) підприємств у вільно конвертованій

валюті П

138 Рахунки інших фінансових (небанківсь-

ких) підприємств у неконвертованій ва-

люті
73 732 Державний валютний фонд Уряду (у вільно

конвертованій валюті) П НБУ
14 145 Рахунки місцевих органів виконавчої

влади у вільно конвертованій валюті П

146 Рахунки місцевих органів виконавчої

влади у неконвертованій валюті П
13 139 Рахунки домашніх господарств у вільно

конвертованій валюті П
14 140 Рахунки домашніх господарств у некон-

вертованій валюті П
17 178 Рахунки некомерційних організацій, що

обслуговують домашні господарства у ві-

льно конвертованій валюті П

179 Рахунки некомерційних організацій, що

обслуговують домашні господарства у не-

конвертованій валюті П
б) депозитні рахунки
63 630 Депозити у вільно конвертованій валюті

резидентів строком до 6 місяців П

631 Депозити у вільно конвертованій валюті

резидентів строком від 6 місяців до

1 року П

632 Депозити у вільно конвертованій валюті

резидентів строком більше року П

636 Депозити у неконвертованій валюті рези-

дентів строком до 6 місяців П

637 Депозити у неконвертованій валюті рези-

дентів строком від 6 місяців до 1 року П

638 Депозити у неконвертованій валюті рези-

дентів строком більше 1 року П
в) короткострокові кредити
97 977 Короткострокові кредити, надані нефіна-

нсовим державним підприємствам у вільно

конвертованій валюті А

978 Короткострокові кредити, надані нефіна-

нсовим державним підприємствам у некон-

вертованій валюті А
24 240 Короткострокові кредити, надані нефіна-

нсовим недержавним підприємствам у ві-

льно конвертованій валюті А
24 241 Короткострокові кредити, надані нефіна-

нсовим недержавним підприємствам у не-

конвертованій валюті А

242 Короткострокові кредити, надані іншим

фінансовим (небанківським) підприємст-

вам у вільно конвертованій валюті А

243 Короткострокові кредити, надані іншим

фінансовим (небанківським) підприємст-

вам у неконвертованій валюті А

244 Короткострокові кредити, надані цент-

ральному Уряду у вільно конвертованій

валюті А

245 Короткострокові кредити, надані цент-

ральному Уряду у неконвертованій валюті А
66 665 Кредити, надані Міністерству фінансів

України у вільно конвертованій валюті А

666 Кредити, надані Міністерству фінансів

України у неконвертованій валюті А
24 246 Короткострокові кредити, надані місце-

вим органам виконавчої влади у вільно

конвертованій валюті А

247 Короткострокові кредити, надані місце-

вим органам виконавчої влади у неконве-

ртованій валюті А

248 Короткострокові кредити, надані домаш-

нім господарствам у вільно конвертова-

ній валюті А

249 Короткострокові кредити, надані домаш-

нім господарствам у неконвертованій ва-

люті А
22 223 Короткострокові кредити, надані некоме-

рційним організаціям, що обслуговують

домашні господарства у вільно конверто-

ваній валюті А

224 Короткострокові кредити, надані некоме-

рційним організаціям, що обслуговують

домашні господарства у неконвертованій

валюті А
г) довгострокові кредити
34 345 Довгострокові кредити, надані нефінан-

совим державним підприємствам у вільно

конвертованій валюті А

346 Довгострокові кредити, надані нефінан-

совим державним підприємствам у некон-

вертованій валюті А

343 Довгострокові кредити, надані нефінан-

совим недержавним підприємствам у віль-

но конвертованій валюті А

344 Довгострокові кредити, надані нефінан-

совим недержавним підприємствам у не-

конвертованій валюті А
44 442 Довгострокові кредити, надані іншим фі-

нансовим (небанківським) підприємствам

у вільно конвертованій валюті А

443 Довгострокові кредити, надані іншим фі-

нансовим (небанківським) підприємствам

у неконвертованій валюті А

444 Довгострокові кредити, надані централь-

ному Уряду у вільно конвертованій валю-

ті А

445 Довгострокові кредити, надані централь-

ному Уряду у неконвертованій валюті А

446 Довгострокові кредити, надані місцевим

органам виконавчої влади у вільно кон-

вертованій валюті А

447 Довгострокові кредити, надані місцевим

органам виконавчої влади у неконверто-

ваній валюті А

448 Довгострокові кредити, надані домашнім

господарствам у вільно конвертованій

валюті А

449 Довгострокові кредити, надані домашнім

господарствам у неконвертованій валюті А
32 323 Довгострокові кредити, надані некомер-

ційним організаціям, що обслуговують

домашні господарства у вільно конверто-

ваній валюті А

324 Довгострокові кредити, надані некомер-

ційним організаціям, що обслуговують

домашні господарства у неконвертованій

валюті А
д) пролонговані кредити і

несплачена в строк заборгованість
11 111 Несплачена в строк заборгованість рези-

дентів за кредитами у вільно конверто-

ваній валюті А

112 Несплачена в строк заборгованість рези-

дентів за кредитами у неконвертованій

валюті А
66 661 Пролонговані кредити, видані резидентам

у вільно конвертованій валюті А

662 Пролонговані кредити, видані резидентам

у неконвертованій валюті А
е) кошти в розрахунках
07 071 Невиплачені перекази із-за кордону у

вільно конвертованій валюті резидентів П
06 068 Невиплачені перекази із-за кордону у

неконвертованій валюті резидентів П
07 077 Дебітори за акредитивами з іноземних

операцій А

078 Кредитори за акредитивами з іноземних

операцій П
87 870 Кошти, зарезервовані з метою погашення

кредитів, що надані іноземними держава-

ми в неконвертованій валюті П

877 Кошти, зарезервовані з метою погашення

кредитів, що надані іноземними держава-

ми у вільно конвертованій валюті П
ж) операції з цінними паперами
19 190 Операції з цінними паперами резидентів

у вільно конвертованій валюті А-П
18 187 Операції з цінними паперами резидентів

у неконвертованій валюті А-П
Кредитні і розрахункові операції банків

у іноземній валюті
а) рахунки до запитання
15 156 Кореспондентські рахунки банків - рези-

дентів в банках України у вільно кон-

вертованій валюті А-П

157 Кореспондентські рахунки банків - рези-

дентів в банках України у неконвертова-

ній валюті А-П

152 Розрахунки між установами одного банку

у вільно конвертованій валюті А-П

155 Розрахунки між установами одного банку

у неконвертованій валюті А-П

150 Рахунки банків - резидентів для обліку

валютної позиції за власною вільно кон-

вертованою валютою А-П

151 Рахунки банків - резидентів для обліку

валютної позиції за власною неконверто-

ваною валютою А-П
б) операції за виданими і

отриманими кредитами
65 657 Міжбанківські кредити, надані та одер-

жані на внутрішньому валютному ринку

резидентами у вільно конвертованій ва-

люті А-П

659 Міжбанківські кредити, надані та одер-

жані на внутрішньому валютному ринку

резидентами у неконвертованій валюті А-П
44 440 Розрахунки між установами одного банку

за перерахуванням кредитних ресурсів у

вільно конвертованій валюті А-П

441 Розрахунки між установами одного банку

за перерахуванням кредитних ресурсів у

неконвертованій валюті А-П
17 177 Розрахунки Національного банку України

з міжнародними організаціями у вільно

конвертованій валюті А НБУ
в) депозитні рахунки
15 158 Міжбанківські депозити резидентів на

внутрішньому валютному ринку у вільно

конвертованій валюті А-П
11 117 Міжбанківські депозити резидентів на

внутрішньому валютному ринку у некон-

вертованій валюті А-П
г) інші розрахунки
11 115 Вільно конвертована валюта, що купуєть-

ся (продається) на внутрішньому валют-

ному ринку за рахунок валютної позиції А-П НБУ

116 Вільно конвертована валюта, що купуєть-

ся (продається) на зовнішньому валютно-

му ринку за рахунок валютної позиції А-П НБУ
07 074 Розрахунки з іноземними державами за

клірингами у вільно конвертованій валю-

ті А-П
97 974 Розрахунки з іноземними державами за

клірингами у неконвертованій валюті А-П
07 076 Дебітори і кредитори банку за операція-

ми з клієнтами у вільно конвертованій

валюті А-П
97 976 Дебітори і кредитори банку за операція-

ми з клієнтами у неконвертованій валюті А-П
09 096 Дебітори і кредитори за господарськими

операціями банку у вільно конвертованій

валюті А-П

097 Дебітори і кредитори за господарськими

операціями банку у неконвертованій ва-

люті А-П
07 079 Дебітори та зобов'язання банку за вида-

ними гарантіями та акцептами А-П
73 733 Офіційний валютний резерв Національного

банку України (у вільно конвертованій

валюті) П НБУ

734 Валютні резерви комерційних банків (у

вільно конвертованій валюті) П КБ
Розрахунки з нерезидентами у іноземній валюті
а) рахунки до запитання
07 072 Рахунки в банках-нерезидентах у вільно

конвертованій валюті А
97 972 Рахунки в банках-нерезидентах у некон-

вертованій валюті А
07 073 Рахунки банків-нерезидентів у вільно

конвертованій валюті в банках України П
97 973 Рахунки банків-нерезидентів у неконвер-

тованій валюті в банках України П
06 064 Рахунки нерезидентів у вільно конверто-

ваній валюті П

066 Рахунки нерезидентів у неконвертованій

валюті П
09 098 Розрахунки банку з філіями, розташова-

ними за межами України у вільно конвер-

тованій валюті А-П

099 Розрахунки банку з філіями, розташова-

ними за межами України у неконвертова-

ній валюті А-П
б) депозитні рахунки
15 159 Міжбанківські депозити нерезидентів на

внутрішньому валютному ринку у вільно

конвертованій валюті А-П
11 118 Міжбанківські депозити нерезидентів на

внутрішньому валютному ринку у неконве-

ртованій валюті А-П
63 633 Депозити у вільно конвертованій валюті

нерезидентів строком до 6 місяців П

634 Депозити у вільно конвертованій валюті

нерезидентів строком від 6 місяців до

1 року П

635 Депозити у вільно конвертованій валюті

нерезидентів строком більше року П

639 Депозити у неконвертованій валюті нере-

зидентів строком до 6 місяців П
73 730 Депозити у неконвертованій валюті нере-

зидентів строком від 6 місяців до

1 року П

735 Депозити у неконвертованій валюті нере-

зидентів строком більше 1 року П
64 645 Міжбанківські депозити резидентів на

зовнішньому валютному ринку у вільно

конвертованій валюті А-П

646 Міжбанківські депозити резидентів на

зовнішньому валютному ринку у неконвер-

тованій валюті А-П
в) короткострокові кредити
07 075 Розрахунки з іноземними банками за

одержаними та наданими кредитами у

вільно конвертованій валюті А-П
97 975 Розрахунки з іноземними банками за

одержаними та наданими кредитами у не-

конвертованій валюті А-П
65 658 Міжбанківські кредити, надані та одер-

жані на внутрішньому валютному ринку

нерезидентами у вільно конвертованій

валюті А-П
66 660 Міжбанківські кредити, надані та одер-

жані на внутрішньому валютному ринку

нерезидентами у неконвертованій валюті А-П
65 655 Кредити, надані нерезидентам (юридичним

та фізичним особам) у вільно конверто-

ваній валюті А

656 Кредити, надані нерезидентам (юридичним

та фізичним особам) у неконвертованій

валюті А
г) довгострокові кредити
34 347 Довгострокові кредити, надані нерезиде-

нтам (юридичним, крім банків, та фізич-

ним особам) у вільно конвертованій ва-

люті А

348 Довгострокові кредити, надані нерезиде-

нтам (юридичним, крім банків, та фізич-

ним особам) у неконвертованій валюті А
д) пролонговані кредити і

несплачена в строк заборгованість
66 663 Пролонговані кредити, видані нерезиден-

там у вільно конвертованій валюті А

664 Пролонговані кредити, видані нерезиден-

там у неконвертованій валюті А
11 113 Несплачена в строк заборгованість нере-

зидентів за кредитами у вільно конвер-

тованій валюті А

114 Несплачена в строк заборгованість нере-

зидентів за кредитами у неконвертованій

валюті А
е) кошти в розрахунках
06 067 Невиплачені перекази із-за кордону у

вільно конвертованій валюті нерезиден-

тів П

069 Невиплачені перекази із-за кордону у

неконвертованій валюті нерезидентів П
ж) операції з цінними паперами
18 186 Операції з цінними паперами нерезиден-

тів у неконветованій валюті А-П

189 Операції з цінними паперами нерезиден-

тів у вільно конвертованій валюті А-П
Незавершені розрахунки між банками держав колишнього

Союзу РСР в іноземній валюті

(відкриваються в установах Національного банку України)
86 865 Сквитовані відповідні авізо

1990-1991 року А-П

866 Сквитовані відповідні авізо 1992 року А-П
83 834 Міждержавні розрахунки установ банків

України з кредитними установами Бєлару-

сі А-П

835 Міждержавні розрахунки установ банків

України з кредитними установами Казах-

стану А-П

836 Міждержавні розрахунки установ банків

України з кредитними установами Узбеки-

стану А-П

837 Міждержавні розрахунки установ банків

України з кредитними установами Таджи-

кистану А-П

838 Міждержавні розрахунки установ банків

України з кредитними установами Туркме-

нії А-П

839 Міждержавні розрахунки установ банків

України з кредитними установами Кирги-

зії А-П
84 843 Міждержавні розрахунки установ банків

України з кредитними установами Молдови А-П

844 Міждержавні розрахунки установ банків

України з кредитними установами Вірме-

нії А-П

848 Міждержавні розрахунки установ банків

України з кредитними установами Азер-

байджану А-П

849 Міждержавні розрахунки установ банків

України з кредитними установами Грузії А-П
85 853 Міждержавні розрахунки установ банків

України з кредитними установами Латвії А-П

854 Міждержавні розрахунки установ банків

України з кредитними установами Литви А-П

855 Міждержавні розрахунки установ банків

України з кредитними установами Естонії А-П

857 Міждержавні розрахунки установ банків

України з кредитними установами Прид-

ністров'я А-П

858 Міждержавні розрахунки установ банків

України з кредитними установами Росії А-П
Розділ VI
Розрахунки за придбані об'єкти

приватизації
09 090 Позабюджетні рахунки Державного фонду

приватизації П

091 Позабюджетні рахунки Фонду приватизації

Автономної Республіки Крим П

092 Позабюджетні рахунки Фонду приватизації

адміністративно-територіальних одиниць П
11 110 Фінансові посередники, визначені Фондом

державного майна для акумулювання при-

ватизаційних коштів П
Розділ VII
Розрахунки з Державним бюджетом

та бюджетними організаціями
08 080 Доходи, що розподіляються між бюджетами А-П
10 100 Доходи Державного бюджету України А-П
12 120 Поточні бюджетні рахунки установ і ор-

ганізацій, що утримуються з Державного

бюджету України П

121 Бюджетні рахунки для покриття заборго-

ваності підприємствам Мінвуглепрому,

Мінпрому та Міненерго П

122 Кошти Державного бюджету цільового при-

значення П

123 Бюджетні рахунки для фінансування дер-

жавного контракту "Урожай-95" П

124 Видатки Державного бюджету України А НБУ

125 Бюджетні позички для фінансування дер-

жавного контракту на поставку у держав-

ні ресурси сільгосппродукції і сировини П

126 Бюджетні рахунки для фінансування дер-

жавного контракту на поставку у держав-

ні ресурси сільгосппродукції і сировини П

127 Бюджетні рахунки для розрахунків за

державним контрактом на поставку у дер-

жавні ресурси сільгосппродукції і сиро-

вини П

128 Погашення бюджетної позички, наданої

для фінансування держконтракту на

сільгосппродукцію в 1994 р. П
Кошти місцевих бюджетів
13 130 Кошти районних, міських, селищних та

сільських бюджетів П

132 Кошти обласних бюджетів П

134 Кошти бюджету Автономної Республіки

Крим П
14 Поточні рахунки та депозити
141 Поточні рахунки установ та організацій,

що утримуються з Державного бюджету П

142 Поточні рахунки установ та організацій,

що утримуються з місцевих бюджетів П

143 Державний інноваційний фонд П

144 Депозити П

147 Кошти бюджету для погашення заборгова-

ності за зовнішніми боргами П

149 Позабюджетний фонд сприяння виробництву

та впровадженню приладів обліку спожи-

вання газу в побуті П
15 Інші розрахунки з державним бюджетом
153 Розрахунки з Міністерством фінансів Ук-

раїни за державними облігаціями колиш-

нього Союзу РСР А-П

154 Розрахунки з Міністерством фінансів Ук-

раїни за державними облігаціями України А-П
Розділ VIII
Розрахунки з кредитними установами
16 Розрахунки з кредитними установами
160 Транзитний кореспондентський рахунок

для сум, що не були підтверджені протя-

гом робочого дня А-П

161 Кореспондентські рахунки комерційних

банків в Національному банку України А-П

162 Кореспондентські рахунки установ Націо-

нального банку у регіональній розрахун-

ковій палаті А-П

163 Рахунки Української державної страхової

комерційної організації "Укрдержстрах" П

164 Кореспондентські рахунки Ощадного банку

в Національному банку України А-П

165 Кореспондентські рахунки Укрексімбанку

в Національному банку України А-П

166 Кореспондентські рахунки Промінвестбан-

ку в Національному банку України А-П

167 Кореспондентські рахунки банку "Украї-

на" в Національному банку України А-П

168 Кореспондентські рахунки Укрсоцбанку в

Національному банку України А-П

169 Кореспондентські рахунки банків-рези-

дентів А-П КБ
17 170 Кореспондентські рахунки банків-нерези-

дентів П
Розділ VIII.1
17 Рахунки міжнародних фінансових

організацій
171 Міжнародний валютний фонд П НБУ

172 Європейський банк реконструкції та роз-

витку П НБУ

173 Міжнародний банк реконструкції та роз-

витку (Світовий банк) П НБУ

174 Багатостороннє агентство з гарантій ін-

вестицій П НБУ
Розділ IX
Капітальні вкладення
18 Фінансування капітальних вкладень
181 Фінансування капітальних вкладень за

рахунок Державного бюджету П

182 Кошти місцевих бюджетів для фінансуван-

ня капітальних вкладень, операційних та

інших витрат П

183 Інші кошти для фінансування капітальних

вкладень П

184 Фінансування капітальних вкладень за

рахунок власних коштів підприємств П

188 Фінансування капітальних вкладень за

окремими рішеннями Уряду П
Розділ X
Операції банків з цінними паперами
19 Операції з цінними паперами
191 Вкладення в акції акціонерних товариств А

192 Вкладення в акції підприємств А

193 Вкладення в недержавні боргові зобов'я-

зання А

194 Вкладення в державні боргові зобов'я-

зання А

195 Враховані банками векселі в портфелі

банку А КБ

196 Враховані банками векселі у кореспон-

дентів А КБ

197 Опротестовані векселі А КБ

198 Операції з лотерейними білетами А-П ОБ

199 Боргові зобов'язання, що обертаються на

ринку П
80 800 Операції з цінними паперами колишнього

Союзу А-П ОБ
Розділ XI *)
Кредитні і розрахункові операції

підприємств, організацій та громадян:
20 Паливної промисловості - розрахун-

кові рахунки
200 Державного комітету нафтової, газової

та нафтопереробної промисловості П

205 Міністерства вугільної промисловості

України П

206 Українського концерну торф'яної промис-

ловості П

208 Державного комітету України по геології

та використанню надр П
*) розрахункові рахунки відкриваються на парних рахунках, наприклад, 200;

позичкові рахунки відкриваються на непарних рахунках, наприклад, 210;
209 Підприємств, організацій та інших утво-

рень з недержавною власністю паливної

галузі П
22 Енергетичної промисловості -

розрахункові рахунки
221 Міністерства енергетики і електрифіка-

ції України П

222 Державного комітету України по викори-

станню ядерної енергії П

229 Підприємств, організацій та інших утво-

рень з недержавною власністю енергетич-

ної галузі П
26 Машинобудівної промисловості -

розрахункові рахунки
260 Міністерства машинобудування, військо-

во-промислового комплексу і конверсії

України П

263 Міністерства промисловості України П

267 Акціонерної компанії "Авто" П

269 Підприємств, організацій та інших утво-

рень з недержавною власністю машинобу-

дівної галузі П
28 Будівельних галузей -

розрахункові рахунки
280 Української державної будівельної кор-

порації "Укрбуд" П

281 Державного комітету України у справах

містобудування і архітектури П

282 Української державної корпорації по бу-

дівництву метрополітенів "Укрметроту-

нельбуд" П

286 Української державної корпорації по

транспортному будівництву "Укртрансбуд" П

288 Української державної корпорації по ви-

конанню монтажних та спеціальних буді-

вельних робіт "Укрмонтажспецбуд" П

289 Підприємств, організацій та інших утво-

рень з недержавною власністю будівель-

них галузей П
30 Лісового господарства -

розрахункові рахунки
301 Міністерства лісового господарства

України П

309 Підприємств, організацій та інших утво-

рень з недержавною власністю лісового

господарства П
34 Інших міністерств і відомств -

розрахункові рахунки
340 Міністерства оборони України П

341 Міністерства внутрішніх справ України П

342 Підприємств і організацій банків П
36 Інших галузей - розрахункові

рахунки
361 Міністерства охорони здоров'я України П

363 Українського національного інформацій-

ного агентства П

366 Українського державного концерну місце-

вої промисловості П

367 Асоціацій, концернів, консорціумів та

інших великих організаційних структур

соціального комплексу П

369 Підприємств, організацій та інших утво-

рень з недержавною власністю інших га-

лузей П
38 Міністерств та відомств агропро-

мислового комплексу - розрахункові

рахунки
381 Державного комітету України по хлібо-

продуктах П

382 Міністерства рибного господарства

України П

383 Міністерства сільського господарства і

продовольства України П

384 Української академії аграрних наук П

385 Державного комітету України з питань

садівництва, виноградарства та винороб-

ної промисловості "Укрсадвинпром" П

386 Поточні рахунки для проведення кампанії

"Урожай-96" П

387 Державного комітету України по водному

господарству П

389 Підприємств, організацій та інших утво-

рень з недержавною власністю П
40 Агропромислового комплексу -

розрахункові рахунки
400 Колективних сільськогосподарських під-

приємств з недержавною власністю П

401 Окремі поточні рахунки для розрахунків

з населенням за прийняті від них сіль-

ськогосподарські продукти формувань з

державною власністю П

402 Сільськогосподарських формувань з не-

державною власністю - окремі поточні

рахунки для розрахунків з населенням за

прийняті від нього сільськогосподарські

продукти П

404 Державного комітету України по харчовій

промисловості П

405 Фермерських господарств П

406 Агроформування з державною власністю П

407 Риболовецьких формувань з недержавною

власністю П

408 Заготівельних організацій П

409 Асоціацій, концернів, консорціумів та

інших великих організаційних структур

агропромислового комплексу, що не вхо-

дять в міністерства цього комплексу П
42 Транспорту і зв'язку - розрахункові

рахунки
420 Державного департаменту авіаційного

транспорту України "Укравіатранс" П

421 Міністерства транспорту України П

422 Доходні рахунки Міністерства транспорту

України П

423 Департаменту морського та річкового

флоту Міністерства транспорту України

(м.Одеса) П

424 Державної акціонерної судноплавної ком-

панії "Укррічфлот" П

425 Української державної корпорації авто-

мобільного транспорту П

426 Державної авіакомпанії "Авіалінії Укра-

їни" П

428 Міністерства зв'язку України П

429 Підприємств, організацій та інших утво-

рень з недержавною власністю транспорту

і зв'язку П
46 Споживчої кооперації та інших

кооперативів - розрахункові

рахунки
460 Центральної спілки споживчих товариств

України П

461 Кооперативів по виробництву товарів на-

родного споживання, наданню послуг і

інших видів діяльності П

465 Центрів науково-технічної творчості мо-

лоді П

466 Товариств (об'єднань) кооперативів П

467 Акціонерних товариств і товариств з об-

меженою відповідальністю П

468 Малих підприємств України П
48 Зовнішніх економічних зв'язків

України - розрахункові рахунки
480 Міністерства зовнішніх економічних

зв'язків і торгівлі України П

489 Підприємств, організацій та інших утво-

рень з недержавною власністю, що займа-

ються зовнішньоекономічними зв'язками і

торгівлею П
50 Житлово-комунального господарства і

побутового обслуговування населення -

розрахункові рахунки
500 Українського союзу об'єднань підпри-

ємств і організацій побутового обслуго-

вування населення П

507 Управлінь по житлово-комунальному і

промисловому будівництву при виконкомах

місцевих Рад народних депутатів П

508 Державного комітету України по житлово-

комунальному господарству П

509 Підприємств, організацій та інших утво-

рень з недержавною власністю житлово-

комунального господарства і побутового

обслуговування П
52 Постачальницькі і збутові організації

- розрахункові рахунки
521 Державної акціонерної компанії "Укрре-

сурси" П

529 Постачальницьких і збутових підпри-

ємств, організацій та інших утворень з

недержавною власністю П
54 Державних комітетів по охороні

природи - розрахункові рахунки
541 Міністерства охорони навколишнього при-

родного середовища та ядерної безпеки

України П

542 Державного комітету України по гідроме-

теорології П

549 Підприємств, організацій та інших утво-

рень з недержавною власністю державних

комітетів по охороні природи П
56 Інших підприємств і організацій

агропромислового комплексу
561 Української кооперативно-державної кор-

порації по агропромисловому будівництву

"Украгропромбуд" П

564 Українського державного концерну по ма-

теріально-технічному і сервісному за-

безпеченню агропромислового комплексу

"Украгротехсервіс" П

565 Агропромислових формувань П

567 Підприємств торгівлі і громадського

харчування агропромислового комплексу

(крім споживчої кооперації) П

569 Підприємств, організацій та інших утво-

рень з недержавною власністю П
58 Будівельних міністерств, відомств і

міністерств будівельних матеріалів

- розрахункові рахунки
581 Української державної корпорації проми-

словості будівельних матеріалів "Укр-

будматеріали" П

587 Управлінь промисловості будівельних ма-

теріалів місцевих Рад народних депута-

тів П

589 Підприємств, організацій та інших утво-

рень з недержавною власністю будівель-

них міністерств, відомств і міністерств

будівельних матеріалів П
60 Інших галузей - розрахункові рахунки
601 Міністерства культури України П

602 Орендних підприємств, що не входять до

складу галузевих і територіальних орга-

нів державного управління П

603 Рахунки юридичних осіб - нерезидентів у

карбованцях П

604 Колективів за участю іноземних інвесто-

рів, що діють на основі договорів (кон-

трактів) П

606 Підприємств і організацій інших мініс-

терств і відомств П

607 Житлово-будівельних й інших будівельних

кооперативів П

609 Асоціацій, концернів, консорціумів та

інших організаційних структур, що не

підпорядковані міністерствам народного-

сподарського комплексу П
Рахунки орендарів на груповій та індивідуальній

оренді і селянських господарств
64 640 Орендарів на груповій оренді в промис-

ловості П

327 Орендарів на індивідуальній оренді в

промисловості П

641 Орендарів на груповій оренді в сільсь-

кому господарстві П

328 Орендарів на індивідуальній оренді в

сільському господарстві П

642 Орендарів на груповій оренді в інших

галузях П

329 Орендарів на індивідуальній оренді в

інших галузях П

643 Кошти селянських господарств П

644 Підприємців, що здійснюють свою діяль-

ність зі створенням юридичної особи П
71 712 Позичкові рахунки підприємців, які

здійснюють свою діяльність без створен-

ня юридичної особи А

715 Підприємців, які здійснюють свою діяль-

ність без створення юридичної особи П

716 Кредити громадянам на споживчі цілі А
62 620 Несплачена в строк заборгованість за

короткостроковими позичками до закінче-

ння дії договору А

621 Несплачена в строк заборгованість за

короткостроковими позичками після за-

кінчення дії договору А

622 Сумнівна до повернення несплачена за-

боргованість за короткостроковими по-

зичками А

623 Пролонговані короткострокові позички А

625 Несплачені в строк проценти за коротко-

строковими позичками до закінчення дії

договору А

626 Несплачені в строк проценти за коротко-

строковими позичками після закінчення

дії договору А

627 Сумнівні до повернення несплачені про-

центи за короткостроковими позичками А
72 Кошти в розрахунках
720 Акредитиви П

721 П

722 Розрахункові чекові книжки П

723 Акцептовані платіжні доручення П

724 Поточні рахунки уповноважених П

725 Розрахунки за разовими заліками А-П

726 Кошти, отримані в рахунок Урядового

кредиту фінансової стабілізації П

727 Заборгованість комерційних банків перед

Національним банком України за розра-

хунками А-П

728 Суми, не стягнені банками за гарантія-

ми, наданими підприємствам та організа-

ціям А

729 Інкасована грошова виручка А-П
Розділ XII
Централізовані розрахунки
67 Рахунки для операцій централізованого

характеру
670 Кошти для надання тимчасової фінансової

допомоги П

671 Рахунки для перерозподілу коштів П

673 Міністерства зв'язку з переказних

операцій П
Розділ XIII
Кошти і операції громадських організацій
69 Поточні рахунки фондів соціального

страхування, профспілкових органі-

зацій, фонду зайнятості населення
691 Кошти Фонду соціального страхування П

692 Кошти Державного фонду охорони праці П

693 Кошти Фонду охорони праці П

695 Поточні рахунки профспілкових організа-

цій П

696 Поточні субрахунки, транзитні і центра-

лізовані рахунки профспілкових органі-

зацій по профвнесках П

697 Умовні транзитні рахунки профспілкових

організацій за профвнесками для обліку

сум надходжень за минулий місяць в пе-

ріод з 1 по 10 число нового місяця П

699 Кошти держфонду сприяння зайнятості на-

селення П
70 Поточні рахунки інших громадських

організацій
700 Поточні рахунки громадських організацій П

701 Інші поточні рахунки П

702 Фонд культури П

704 Фонд милосердя і здоров'я П

705 Фонд миру П

706 Екологічний фонд П

707 Дитячий фонд П
Розділ XIV
Внески, депозити, рахунки громадян
711 Вклади громадян до запитання П

680 Вклади громадян строком до 1 місяця П

681 Вклади громадян строком від 1 до 12 мі-

сяців П

682 Вклади громадян строком більше 1 року П

713 Вклади і депозити державних підпри-

ємств, організацій до 1 місяця П

683 Вклади і депозити державних підпри-

ємств, організацій строком від 1 до

12 місяців П

684 Вклади і депозити державних підпри-

ємств, організацій строком більше року П

714 Вклади і депозити кооперативів і під-

приємців строком до 1 місяця П

685 Вклади і депозити кооперативів і під-

приємців строком від 1 до 12 місяців П

686 Вклади і депозити кооперативів і під-

приємців строком більше року П

703 Ощадні сертифікати комерційних банків,

реалізовані юридичним особам П

717 Ощадні сертифікати комерційних банків,

реалізовані фізичним особам П

710 Кошти фізичних осіб за трастовими

операціями банку П

719 Кошти юридичних осіб за трастовими опе-

раціями банку П

687 Депозитні кошти комерційних банків

строком на 30 днів А-П

688 Депозитні кошти комерційних банків

строком на 90 днів А-П

689 Попередній імпортний депозит П

731 Фонд резервування процентів за вкладами

населення П

752 Фонд резервування процентів за вкладами

і депозитами юридичних осіб П

718 Індексація грошових заощаджень населен-

ня А-П ОБ

753 Строкові депозити організацій, які фі-

нансуються з Державного бюджету П

754 Строкові депозити організацій, які фі-

нансуються з місцевих бюджетів П

755 Строкові депозити державних цільових

фондів П
Розділ XV
Довгострокові вклади і кредити
74 Кошти для довгострокового кредиту-

вання
740 Кошти довгострокового кредитування за

рахунок бюджету П

741 Кошти фонду розвитку виробництва, науки

і техніки державних підприємств П

742 Кошти колективних сільських господарств

на капітальні вкладення П

743 Кошти міжгосподарських підприємств (ор-

ганізацій) на капітальні вкладення П

744 Кошти фонду фінансування капітальних

вкладень споживчої кооперації П

746 Кошти фонду соціального розвитку П

747 Особовий рахунок виконкомів для обліку

коштів на соціальне і культурне будів-

ництво та інші цілі П

749 Кошти позабюджетного фонду виконкомів П
76 Довгострокові кредити підприємствам

і організаціям агропромислового

комплексу:
760 Державно-кооперативним і кооперативно-

державним будівельним організаціям аг-

ропромислового комплексу А

761 Агропромисловим формуванням А

762 Державним сільськогосподарським підпри-

ємствам агропромислового комплексу А

763 Промисловим та іншим державним органі-

заціям агропромислового комплексу А

764 Сільськогосподарським формуванням з не-

державною власністю А

765 Сільськогосподарським міжгосподарським

підприємствам агропромислового комплек-

су А

766 Державним підприємствам, об'єднанням і

організаціям міністерств і відомств, що

входять до агропромислового комплексу

(крім тих, що обліковуються на рахунках

760-765) А

767 Орендарям на груповій і індивідуальній

оренді в сільському господарстві А

768 Орендарям на груповій і індивідуальній

оренді в інших галузях А

769 Кредити під цільові програми, що рефі-

нансуються Національним банком України А
Довгострокові кредити
77 770 Державним підприємствам, об'єднанням і

організаціям, включаючи підприємства,

які працюють на орендних відносинах, що

не входять до складу галузевих і регіо-

нальних органів державного управління

(крім тих, що обліковуються на рахунках

771, 773-777) А

771 Спільним підприємствам, міжнародним

об'єднанням і організаціям А

772 Орендарям на груповій і індивідуальній

оренді в промисловості А

773 Комунальним підприємствам А

774 Риболовецьким формуванням з недержавною

власністю А

775 Кредити підприємствам і організаціям

усіх форм власності за рахунок бюджет-

них коштів А

776 Споживчої кооперації А

777 Кооперативам і малим підприємствам,

створеним громадянами А

778 Державним підприємствам, організаціям,

колективним сільськогосподарським гос-

подарствам, переселенцям, членам садів-

ницьких товариств і населенню на будів-

ництво житлових будинків А

779 Житлово-будівельним кооперативам і ін-

дивідуальним позичальникам через під-

приємства і організації за рахунок їх

власних коштів А
78 780 Несплачена в строк заборгованість за

довгостроковими позичками до закінчення

дії договору А

781 Несплачена в строк заборгованість за

довгостроковими позичками після закін-

чення дії договору А

782 Сумнівна до повернення заборгованість

за несплаченими довгостроковими позич-

ками А

783 Пролонговані довгострокові позички А

785 Несплачені в строк проценти за довгост-

роковими позичками до закінчення дії

договору А

786 Несплачені в строк проценти за довгост-

роковими позичками після закінчення дії

договору А

787 Сумнівні до повернення несплачені про-

центи за довгостроковими позичками А

788 Довгострокові кредити, надані за рішен-

нями законодавчих органів і Уряду Укра-

їни підприємствам і організаціям усіх

форм власності за рахунок власних кош-

тів комерційних банків А
Розділ XVII
80 Розрахунки з Міністерством фінансів

України
801 Емісійні кошти за кредитами, наданими

Міністерству фінансів України на цільо-

ві програми А НБУ

802 Проценти за пільговим кредитом, що під-

лягають відшкодуванню А НБУ

803 Внутрішній державний борг А НБУ

804 Заборгованість Мінфіну України перед

НБУ до затвердження бюджету за поперед-

ній рік А НБУ

805 Кредити, надані Міністерству фінансів А НБУ
Розділ XVIII
Розрахунки з банками
806 Кошти від реалізації іноземної валюти,

отриманої за кредитами міжнародних ор-

ганізацій П НБУ

808 Тимчасова фінансова допомога, надана

установам банків А

809 Тимчасова фінансова допомога, отримана

установами банків П
81 811 Кредити Національного банку України,

надані комерційним банкам за рахунок

інших ресурсів (крім емісії) А

812 Кредити, отримані комерційними банками

від Національного банку України за ра-

хунок інших ресурсів (крім емісії) П

813 Кошти, перераховані комерційними банка-

ми у Фонд страхування депозитів П

815 Накопичувальний рахунок для проведення

розрахунків під час припинення діяльно-

сті банку А-П

816 Кредити Національного банку України,

куплені на цільових кредитних аукціонах

для підприємств агропромислового комп-

лексу та державної кредитної підтримки

підприємств і організацій П

*) 818 Спеціальний фонд валютних ризиків П

819 Фонд створення валютних резервів П
*) облік ведеться за субрахунками:

01 - резерв валютних ризиків;

02 - резерв ризику валютної курсової різниці;

03 - резерв ризику по переоцінці внесків до статутного

фонду в валюті

Позики на різні цілі, які видаються за рахунок

фондів спеціального призначення
82 820 Позики на різні цілі А

821 Кредити Національного банку України для

здійснення цільових державних програм П КБ

822 Кредити Національного банку України,

надані комерційним банкам за рахунок

емісії А НБУ

823 Кредити за рахунок емісії Національного

банку, отримані комерційними банками П КБ

825 Кошти, перераховані банками підприємст-

вам, організаціям, установам, коопера-

тивам для участі в їх господарській

діяльності А

826 Міжбанківський (міждержавний) кредит,

одержаний в банку-кореспонденті П

827 Міжбанківський (міждержавний) кредит,

наданий банку-кореспонденту А

828 Кредити, надані комерційними банками

іншим банкам А КБ

829 Кредити, отримані комерційними банками

від інших комерційних банків П КБ
87 878 Кредити, надані Національному банку ко-

мерційними банками А КБ

879 Кредити, отримані Національним банком

від комерційних банків П НБУ
89 893 Розрахунки між установами одного банку

по перерахуванню кредитних ресурсів А-П КБ

896 Емісійні кошти, направлені на покупку

валюти в Офіційний валютний резерв На-

ціонального банку України А НБУ

897 Несплачена в строк заборгованість за

наданими комерційними банками міжбан-

ківськими кредитами А

898 Пролонговані міжбанківські кредити, на-

дані комерційними банками іншим банкам А

899 Несплачені в строк відсотки за міжбан-

ківськими кредитами А

824 Несплачені в строк проценти комерційни-

ми банками за кредитами Національного

банку А
Розділ XIX
Централізовані рахунки по пенсіях
80 807 Кошти Пенсійного фонду П
81 814 Кошти централізованого фонду соціально-

го страхування колгоспників, колективів

сільськогосподарських підприємств П

817 Кошти для виплати тимчасової допомоги

на неповнолітніх дітей П
Розділ XX
Розрахунки між банками
Розрахунки між банками в межах України
Початкові міжфіліальні обороти
83 830 Початкові міжфіліальні обороти поточно-

го року А-П НБУ

831 Початкові міжфіліальні обороти минулого

року А-П НБУ
Відповідні міжфіліальні обороти
84 840 Відповідні міжфіліальні обороти поточ-

ного року А-П НБУ

841 Відповідні міжфіліальні обороти минуло-

го року А-П НБУ
86 864 Відповідні міжфіліальні обороти 1992 р. А-П НБУ
Сквитовані відповідні міжфіліальні обороти
85 850 Сквитовані відповідні міжфіліальні обо-

роти поточного року А-П

851 Сквитовані відповідні міжфіліальні обо-

роти минулого року А-П
Суми, що не квитуються за табуляграмами

Центральної розрахункової палати
86 860 Суми, що не квитуються за табуляграмами

Центральної розрахункової палати за по-

точний рік А-П

861 Суми, що не квитуються за табуляграмами

Центральної розрахункової палати за ми-

нулий рік А-П
87 Розрахунки між установами банків

через розрахункові палати
872 Внутрішньорегіональні взаємні розрахун- На бала-

ки між установами комерційних банків, нсі РП

що обслуговуються однією Розрахунковою А-П

палатою

873 Початкові операції банку за взаємними На бала-

міжрегіональними розрахунками нсі РКЦ,

РП та

ЦРП

А-П

874 Відповідні операції за взаємними міжре- На бала-

гіональними розрахунками нсі РКЦ,

РП та

ЦРП

А-П

875 Відповідні операції комерційного банку На бала-

за взаємними міжрегіональними розрахун- нсі РП

ками А-П

876 Рахунок міжрегіональних розрахунків На бала-

регіональних палат нсі ЦРП
88 Розрахунки між установами Націо-

нального банку за емісійними

операціями
881 Розрахунки між установами Національного

банку за емісійними операціями А-П НБУ
89 Розрахунки між установами одного

банку
890 Розрахунки між установами одного банку

поточного року (початкові) А-П КБ

891 Розрахунки між установами одного банку

минулого року (початкові) А-П КБ

892 Відповідні обороти за розрахунками між

установами банків поточного року А-П КБ

894 Внутрішньосистемні відповідні обороти

минулого року А-П КБ

895 Сквитовані авізо по розрахунках між ус-

тановами одного банку А-П КБ
Розділ XXI
90 Дебітори і кредитори
902 Суми, перераховані за взаємними розра-

хунками до з'ясування А-П

903 Дебітори і кредитори банку за операція-

ми з клієнтами А-П

904 Дебітори і кредитори за господарськими

операціями банку А-П

907 Розрахунки за факторінговими операціями А-П

908 Транзитні обороти при безпосередній ко-

респонденції МФО і каси А-П

909 Розрахунки за прийняті платежі від на-

селення П
Розділ XXII
Основні кошти і господарські витрати
92 Основні засоби банку
920 Будівлі й споруди А

921 Господарський інвентар А

923 Капітальні витрати на орендовані банком

будівлі А

924 Машини, обладнання, транспортні та інші

засоби для здачі в оренду (лізинг) А

925 Нематеріальні активи А
93 Розрахунки по капітальних вкладен-

нях банку
931 Будівельні та інші матеріали А

932 Дебітори і кредитори за капітальними

вкладеннями А-П

933 Капітальні вкладення, що здійснюються

установами банків А

936 Фінансування капітальних вкладень, що

здійснюються в установах банків П

937 Обладнання, що потребує монтажу А
Видатки і доходи майбутніх періодів
93 939 Еквівалент валютної позиції банку А-П
94 940 Господарські матеріали А

941 Витрати майбутніх періодів А

942 Малоцінні та швидкозношувані предмети А

943 Доходи майбутніх періодів П
Розділ XXIII
Відвернені кошти
95 Відвернені кошти
950 Відвернені кошти за рахунок прибутку

банків поточного року А

951 Відвернені кошти за рахунок прибутку

минулого року А
Розділ XXIV
Доходи і видатки банків
96 Доходи банків
960 Операційні і різні доходи отримані П

961 Операційні і різні доходи неотримані П

969 Штрафи, пені, неустойки одержані П
97 Видатки банків
970 Сплачені операційні і різні видатки А

971 Витрати на утримання апарату управління А

979 Нараховані, але несплачені операційні і

різні видатки А
98 Прибутки і збитки
980 Прибутки і збитки звітного року А-П

981 Прибутки і збитки до звітного року А-П —————————————————————————————————————————————————————————————————
Б. Позабалансові рахунки ————————————————————————————————————————————————————————————————— Номери | Найменування | рахунків | | ————————————————————————————————————————————————————————————————— Розділ I
Резервні фонди грошових білетів і монети

Національного банку України
9001 Гроші у сховищах
9002 Зношені гроші
9003 Резервні фонди Національного банку України
9004 Резервні фонди Національного банку України в дорозі
9011 Дозволи на перерахування із фондів в оборотну касу
9015 Вилучені з обігу купони
9016 Вилучені з обігу купони в дорозі
9017 Гроші, що підлягають знищенню
9901 Резервні фонди банку у сховищах
9902 Резервні фонди банку, відіслані установам банків
9903 Наявна рублева готівка зразка 1961-1992 р.
Розділ II
Забезпечення
9921 Зобов'язання за короткостроковими позиками
9922 Облігації займів, прийняті під заставу за позиками
9924 Машини, обладнання, транспортні та інші засоби,

передані в оренду
Розділ IV
Документи за розрахунковими операціями
9701 Розрахункові документи за заборгованістю відіслані
9702 Платіжні вимоги, що підлягають акцепту
9703 Акцептовані платіжні вимоги, що підлягають оплаті або

оформлені векселями
9704 Прострочена заборгованість за банківськими позичками,

оформлена векселями
9705 Відсотки за безнадійними боргами
9706 Заборгованість за відсотками, що підлягає стягненню

згідно з чинним законодавством
9707 Розрахункова та несформована сума страхового фонду від

кредитних рахунків
9925 Гарантії, поручительства, видані банком
9927 Розрахункові документи для оплати
9928 Розрахункові документи по факторингових операціях
9929 Розрахункові документи обов'язкові до сплати
9930 Реєстри чеків, що чекають оплати
9931 Акредитиви до оплати
Розділ V
Документи і цінності по іноземних операціях
9030 Векселі на користь Багатостороннього агентства за

гарантіями інвестицій
9031 Векселі на користь Міжнародного валютного фонду
9032 Векселі на користь Світового банку
9033 Векселі на користь Європейського банку реконструкції
9034 Цінні папери в іноземній валюті
9934 Документи і цінності за іноземними операціями

комерційного банку
9936 Документи і цінності, відіслані на інкасо
9937 Документи і цінності, прийняті і надіслані на інкасо
9938 Забезпечення за рахунками іноземних кореспондентів
9939 Платіжні документи в іноземній валюті і товарні

документи у іноземних кореспондентів
9940 Акредитиви в іноземній валюті
Розділ VI
Документи по довгостроковому кредитуванню
9941 Зобов'язання за довгостроковими позиками
Розділ VII
Неоплачений статутний фонд комерційних банків
9945 Неоплачені суми статутного фонду акціонерів

(засновників) банку
Розділ VIII
Різні цінності і документи
9953 Цінності на Монетно-банкнотному дворі
9956 Цінності на Монетно-банкнотному дворі
9957 Нерозібрані посилки з цінностями
9959 Бланки суворої звітності
9960 Різні цінності і документи
9961 Різні цінності і документи, відіслані і видані під звіт
9962 Гарантії іноземних банків зі строками дії до одного

року
9963 Кошти на будівництво, передані в порядку дольової

участі
9967 Валютні кошти підприємств, організацій, міністерств,

відомств і Кабінету Міністрів України
Розділ IX
Борги, списані у збиток
9971 Борги, списані у збиток
Розділ X
Цінні папери
9036 Векселі Міністерства фінансів України
9801 Оплачені виграшні цінності та ті, що вийшли в тиражі

погашення
9802 Оплачені виграшні цінності та ті, що вийшли в тиражі

погашення цінності в дорозі
9972 Бланки акцій, облігацій, сертифікатів та лотерейних

білетів, відправлених і виданих під звіт
9973 Бланки акцій, облігацій, сертифікатів та лотерейних

білетів комерційних банків для розповсюдження
9974 Облік цінних паперів, випущених банком
9975 Облік виданих комерційним банкам депозитних

сертифікатів під залучені на депозитні рахунки кошти
9976 Депозитні сертифікати Національного банку України
9977 Бланки акцій підприємств (кооперативів), відіслані і

видані під звіт
9978 Бланки акцій підприємств (кооперативів) у Центральному

сховищі
9980 Бланки акцій підприємств (кооперативів)
9982 Бланки акцій, видані підприємствам, організаціям,

комерційним банкам
9983 Одержані дозволи на випуск акцій
9984 Бланки акцій у дорозі
9985 Акції, продані підприємствами, кооперативами,

організаціями, комерційними банками
9986 Акції за дорученням
9987 Акції на зберіганні
9993 Бланки облігацій позик в Центральному сховищі
9994 Бланки облігацій позик, відіслані і видані під звіт
9995 Бланки облігацій позик
9996 Облігації позик, продані підприємствам, об'єднанням,

організаціям, банкам
9997 Бланки облігацій і акцій, одержаних для знищення
9998 Облігації на зберіганні
9991 Інвестиційні сертифікати на зберіганні
Розділ XI
Документи по приватизації
9153 Компенсація грошових заощаджень сертифікатами
9154 Сума нарахованої компенсації грошових заощаджень в

установах Ощадного банку
9251 Розрахунки з емісії приватизаційних житлових чеків
9252 Розрахунки з емісії приватизаційних майнових

сертифікатів
9253 Майнові сертифікати в установах Ощадного банку
9254 Житлові чеки в установах Ощадного банку
9354 Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним

фондом приватизації
9255 Земельні бони в установах Ощадного банку
9353 Розрахунки майновими сертифікатами з позабюджетним

Державним фондом приватизації
9355 Розрахунки земельними бонами з позабюджетним Фондом

приватизації Автономної Республіки Крим
9453 Розрахунки майновими сертифікатами з позабюджетним

Фондом приватизації Автономної Республіки Крим
9454 Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним

фондом приватизації Автономної Республіки Крим
9553 Розрахунки майновими сертифікатами з позабюджетними

фондами приватизації адміністративно-територіальних

одиниць
9554 Розрахунки житловими чеками з позабюджетними фондами

приватизації адміністративно-територіальних одиниць
9555 Розрахунки земельними бонами з позабюджетними фондами

приватизації адміністративно-територіальних одиниць
9653 Розрахунки установ Ощадного банку за майновими

сертифікатами
9654 Розрахунки установ Ощадного банку за житловими чеками
9655 Розрахунки установ Ощадного банку за земельними бонами
9753 Бланки приватизаційних майнових сертифікатів
9853 Приватизаційні майнові сертифікати у дорозі
9946 Майнові сертифікати, акумульовані на рахунках

фінансових посередників
9947 Житлові чеки, акумульовані на рахунках фінансових

посередників
9948 Земельні бони, акумульовані на рахунках фінансових

посередників
9965 Різні цінності і документи за придбаними об'єктами

приватизації, відправлені
Головний бухгалтер П.М.Сенищ

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: