open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Попередня
                             
                             
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 325 від 29.12.95

м.Київ

Про затвердження змін та доповнень до Положення про

застосування Національним банком України санкцій за

порушення банківського законодавства
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку

N 38 ( z0177-98 ) від 04.02.98 )

Розглянувши проект змін та доповнень до Положення про
застосування Національним банком України санкцій за порушення
банківського законодавства ( v0249500-95 ), затвердженого
постановою Правління Національного банку України від 16.05.95 р.
N 115, з урахуванням змін та доповнень, внесених постановою
Правління Національного банку від 30.06.95 р. N 168
( v0168500-95 ), Правління П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити зміни і доповнення до Положення про
застосування Національним банком України санкцій за порушення
банківського законодавства (додаток N 1) та ввести їх в дію з
10 січня 1996 року. 2. У зв'язку з затвердженням цих змін і доповнень із
Інструкції про порядок застосування ст.16 Декрету Кабінету
Міністрів України від 19.02.93 "Про систему валютного регулювання
і валютного контролю" ( v1568500-93 ) вилучити: - з абзацу 2 пункту 4 слова: "а також позбавлення ліцензії на
здійснення валютних операцій"; - абзац 2 пункту 5; - з абзацу 2 пункту 7 слова: "та (або) позбавлення ліцензії
Національного банку України на право здійснення валютних
операцій". 3. Надіслати зміни та доповнення до Положення Кримському
республіканському, обласним та по м.Києву і Київській області
управлінням Національного банку України та комерційним банкам для
керівництва і використання в роботі.
Голова Правління В.А.Ющенко

Додаток N 1

до постанови Правління Національного

банку України від 29.12.95 р. N 325

реєстраційний N 338 від 29.12.95 р.
( Додаток N 1 втратив чинність на підставі Постанови Нацбанку

N 38 ( z0177-98 ) від 04.02.98 )
Зміни та доповнення
до Положення про застосування Національним банком України

санкцій за порушення банківського законодавства,

затвердженого постановою Правління Національного банку

України від 16.05.95 р. N 115 ( v0249500-95 ),

з урахуванням змін та доповнень, внесених постановою

Правління Національного банку від 30.06.95 р. N 168
1. Пункт 1.1 розділу 1 після слів "Закону України "Про
господарські товариства" ( 1576-12 )" доповнити словами "Декрету
Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і
валютного контролю" ( 15-93 )" і далі за текстом. 2. Розділ 3 Положення викласти у такій редакції:
"* 3. Відкликання ліцензії на здійснення деяких

чи всіх банківських операцій
------------ * У зв'язку з тим, що в даний час ліцензії на здійснення всіх
банківських операцій, крім валютних, не видаються, питання їх
відкликання це Положення не розглядає.
3.1. Цей розділ встановлює порядок відкликання ліцензії на
право здійснення деяких чи усіх операцій з валютними цінностями: - за систематичне (три і більше разів) порушення
уповноваженими банками або установами уповноважених банків порядку
і умов торгівлі валютними цінностями на міжбанківському валютному
ринку України, встановлених Національним банком; - систематичне (три і більше разів) невиконання
уповноваженими банками обов'язкового продажу надходжень на користь
резидентів в іноземній валюті на міжбанківському валютному ринку
України; - систематичне (три і більше разів) порушення строків продажу
іноземної валюти або строків відрахування коштів у валюті України,
одержаних уповноваженими банками від виконання зазначених операцій
на рахунок резидента; - систематична (три і більше разів) відмова купувати і
продавати іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку
України за дорученням і за рахунок резидентів; - систематичне (три і більше разів) невиконання функцій
агента валютного контролю щодо операцій своїх клієнтів; - систематичне (три і більше разів) порушення порядку роботи
пунктів обміну іноземної валюти; - повторне приховування, перекручення або несвоєчасне подання
звітності про валютні операції; - невиконання вимог Національного банку України щодо
нарощування необхідного розміру статутного фонду; - порушення економічних нормативів протягом трьох місяців
підряд і (або) шести місяців протягом року; - наявність збитків у комерційного банку протягом трьох
місяців підряд. 3.2. Перевірки з питань дотримання валютного законодавства
проводяться працівниками департаменту валютного регулювання
Національного банку або уповноваженими працівниками регіональних
управлінь Національного банку України. 3.3. У разі виявлення порушень валютного законодавства
перевіряючий має отримати від осіб, що допустили порушення,
необхідні пояснення, скласти акт перевірки та протокол за фактом
порушення за встановленою формою і підготувати доповідну записку
та пропозиції щодо відкликання ліцензії на здійснення деяких чи
усіх операцій з валютними цінностями на ім'я керівника управління
валютного контролю та ліцензування, котрий передає ці матеріали на
попередній розгляд Голові Правління (заступнику). Голова приймає
рішення про винесення цих матеріалів на розгляд Комісії з питань
ліцензування, яка, у свою чергу, приймає рішення про винесення цих
матеріалів на розгляд Правління. Керівник управління валютного
контролю та ліцензування за результатами розгляду Комісії готує
проект постанови Правління Національного банку України про
позбавлення банку ліцензії на здійснення деяких чи усіх операцій з
валютними цінностями і передає його на розгляд Правління. 3.4. Правління Національного банку України приймає відповідне
рішення, яке оформлюється постановою. У постанові обов'язково має
зазначатися дата, з якої відкликається ліцензія на право
здійснення деяких чи усіх операцій з валютними цінностями."
3. Пункт 6.1 розділу 6 (у редакції постанови Правління
Національного банку від 30.06.95 р. N 168 ( v0168500-95 )
доповнити абзацем у такій редакції: "Штраф у розмірі неправомірно одержаного доходу може
стягуватись у безспірному порядку і в інших випадках, не
передбачених цим Положенням, але які мають місце у зв'язку з
порушенням суб'єктами банківської діяльності чинного законодавства
чи невиконанням нормативних актів Національного банку України та
неправомірним одержанням доходів." 4. Пункт 6.6 розділу 6 доповнити абзацем 2 у такій редакції: "У цьому разі сума нарахованих штрафів не повинна
перевищувати розмір власних коштів." 5. З пункту 6.7 розділу 6 друге речення вилучити.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: