open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 16 січня 1996 р. N 78

Київ
Про випуск облігацій внутрішньої

державної позики 1996 року
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 434 ( 434-96-п ) від 18.04.96

N 457 ( 457-96-п ) від 25.04.96 )
Відповідно до Закону України "Про цінні папери та фондову
біржу" ( 1201-12 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Випустити облігації внутрішньої державної позики 1996
року з терміном погашення 28, 63, 91, 182, 273 дні та один рік. Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 434 ( 434-96-п ) від
18.04.96 )
2. Затвердити Основні умови випуску та порядок розміщення
облігацій внутрішньої державної позики 1996 року (додаються). 3. Міністерству фінансів: здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики 1996
року згідно з Основними умовами випуску та порядком розміщення
облігацій внутрішньої державної позики 1996 року; за погодженням з Національним банком визначати обсяги емісії
облігацій внутрішньої державної позики 1996 року за термінами
погашення у межах загального обсягу емісії; виступати від імені Кабінету Міністрів України гарантом
своєчасного погашення облігацій, що випускаються відповідно до
цієї постанови. 4. Прийняти пропозицію Національного банку про виконання ним
обов'язків генерального агента з обслуговування випуску та
погашення облігацій внутрішньої державної позики 1996 року. 5. Доручити Міністерству фінансів за погодженням з
Національним банком вирішувати питання розміщення, випуску та
погашення облігацій внутрішньої державної позики 1996 року, які не
визначені Основними умовами випуску та порядком розміщення
внутрішньої державної позики 1996 року.

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.18
ЗАТВЕРДЖЕНІ

постановою Кабінету Міністрів України

від 16 січня 1996 р. N 78

Основні умови випуску та порядок розміщення

облігацій внутрішньої державної позики 1996 року
1. Облігації внутрішньої державної позики 1996 року ( далі -
державні облігації ) випускаються на пред'явника загальним
обсягом емісії 70 000 000 000 000 (сімдесят трильйонів)
карбованців. Термін погашення державних облігацій 28, 63, 91,
182, 273 дні та один рік з виплатою доходу з розрахунку 90
відсотків річних. За облігаціями з терміном погашення 182, 273
дні та один рік виплата доходу здійснюється щоквартально, за
облігаціями з терміном погашення 28, 63, 91 день - під час
погашення. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 434 ( 434-96-п ) від 18.04.96, N 457 ( 457-96-п ) від 25.04.96 ) 2. Державні облігації випускаються номінальною вартістю 10
та 100 млн. карбованців. Погашення та виплата доходу здійснюється
у безготівковій формі. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 434 ( 434-96-п ) від 18.04.96 ) 3. Державні облігації виготовляються у вигляді бланків
спеціального зразка, які мають відповідний ступінь захисту і такі
реквізити: найменування цінного паперу; найменування емітента; номінальна вартість; термін погашення; розмір та терміни виплати відсотків; місце і дата випуску; серія та номер облігації; підпис керівника органу, що виконує функції емітента, та
відбиток печатки цього органу. До державної облігації додається купонний лист на виплату
відсотків, який містить такі дані: порядковий номер купона на виплату відсотків; серія та номер облігації; найменування емітента і дата виплати відсотків. 4. Державні облігації можуть існувати у вигляді записів на
відповідних електронних рахунках у системі електронного обігу
цінних паперів. Кожний такий випуск оформлюється глобальним
сертифікатом на відповідний рахунок. Сертифікат зберігається в
Національному банку. Державна облігація у вигляді електронного
запису вважається придбаною з моменту реєстрації її набувача
Національним банком. 5. Розміщення державних облігацій здійнюється на добровільних
засадах серед фізичних та юридичних осіб. 6. Кошти, що надходять від розміщення державних облігацій,
зараховуються до Державного бюджету на окремий рахунок. 7. Операції, пов'язані з розміщенням та погашенням державних
облігацій, здійснюються через установи Національного банку, а
також комерційні банки - ділери, які виконують зазначені операції
у порядку і на умовах, визначених Національним банком. 8. Право володіння державними облігаціями у вигляді записів
на рахунках у системі електронного обігу цінних паперів засвідчує
виписка з рахунку, завірена: для ділерів - підписом посадової особи та печаткою
Національного банку; для інших осіб - підписом посадової особи та печаткою ділера. 9. Випуск державних облігацій вважається таким, що відбувся,
якщо у період розміщення було продано не менше 20 відсотків
кількості, передбаченої до випуску. 10. При розміщенні державних облігацій Мінфін може укласти з
Національним банком окрему угоду щодо купівлі останнім цих
облігацій. Національний банк має право здійснювати додаткове
розміщення державних облігацій, не реалізованих у встановлений
період розміщення. Дані про загальні обсяги розміщення державних
облігацій та їх не розміщені залишки передаються Мінфіну. 11. Виплата доходів та погашення державних облігацій
здійснюється установами Національного банку та ділерами у межах
коштів, що надходять від Мінфіну.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: