open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента

N 686/2008 ( 686/2008 ) від 05.08.2008 }
Про заходи щодо вдосконалення

кон'юнктурно-цінової політики у сфері

зовнішньоекономічної діяльності

З метою забезпечення виконання міжнародних зобов'язань
України, прискорення ринкових перетворень в економіці України,
координації зовнішньоекономічної діяльності, а також надання
методичної, інформаційно-аналітичної та експертної допомоги
суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності України та відповідно до
частини другої статті 25 Конституційного Договору між Президентом
України та Верховною Радою України "Про основні засади організації
та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в
Україні на період до прийняття нової Конституції України"
( 1к/95-ВР ) п о с т а н о в л я ю:
1. Установити, що контрактні ціни у сфері
зовнішньоекономічної діяльності визначаються суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності України на договірних засадах з
урахуванням попиту та пропозиції, а також інших факторів, які
діють на відповідних ринках на час укладення зовнішньоекономічних
угод (контрактів). У випадках, визначених цим Указом, контрактні ціни у сфері
зовнішньоекономічної діяльності визначаються суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності України відповідно до індикативних
цін, запроваджуваних Міністерством зовнішніх економічних зв'язків
і торгівлі України. 2. Установити, що Міністерство зовнішніх економічних зв'язків
і торгівлі України може запроваджувати індикативні ціни на товари: щодо експорту яких застосовано антидемпінгові заходи або
розпочато антидемпінгові розслідування чи процедури в Україні або
за її межами; щодо яких застосовуються спеціальні імпортні процедури
відповідно до статті 19 Закону України "Про зовнішньоекономічну
діяльність" ( 959-12 ); щодо експорту яких встановлено режим квотування,
ліцензування; щодо експорту яких встановлено спеціальні режими; експорт яких здійснюється у порядку, передбаченому статтею 20
Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"; в інших випадках на виконання міжнародних зобов'язань
України. 3. Затвердити Положення про індикативні ціни у сфері
зовнішньоекономічної діяльності (додається). 4. Установити, що Міністерство зовнішніх економічних зв'язків
і торгівлі України та уповноважені ним організації здійснюють
розробку методик утворення індикативних цін та визначення їх
рівнів, проведення офіційних зовнішньоекономічних експертиз,
відповідних тендерів, конкурсів, аукціонів, а також забезпечують
методичне керівництво і надають допомогу з цих питань. 5. Зобов'язати делегації, представників України при укладенні
міжнародних договорів України, у тому числі міжвідомчого
характеру, керуватися індикативними цінами на відповідні товари, а
в необхідних випадках - методиками, зазначеними у статті 4 цього
Указу. 6. Міністерству зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі
України створити Державний інформаційно-аналітичний центр
моніторингу зовнішніх товарних ринків (далі - Центр) з покладанням
на нього функцій з моніторингу зовнішніх експортних та імпортних
товарних ринків та цін, що складаються на таких ринках, формування
кон'юнктурно-інформаційної системи, сертифікації експертних
організацій у сфері зовнішньоекономічної діяльності, надання
інформаційної, консультативної та експертної допомоги
підприємствам, установам та організаціям при здійсненні ними
зовнішньоекономічної діяльності, підготовки експертних висновків
для Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України
під час проведення Міністерством офіційних експертиз. 7. Установити, що рішення Міністерства зовнішніх економічних
зв'язків і торгівлі України, прийняті відповідно до цього Указу,
не підлягають державній реєстрації в установленому порядку. 8. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента
України від 18 листопада 1994 року N 691 ( 691/94 ) "Про
індикативні ціни на товари при здійсненні суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності України експортно-імпортних
операцій" (із змінами, внесеними Указом Президента України від 25
вересня 1995 року N 881/95 ( 881/95 )). 9. Кабінету Міністрів України привести рішення Уряду у
відповідність з цим Указом. 10. Цей Указ набирає чинності з дня його підписання.

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 10 лютого 1996 року

N 124/96

Затверджено

Указом Президента України

від 10 лютого 1996 року N 124/96
ПОЛОЖЕННЯ

про індикативні ціни у сфері

зовнішньоекономічної діяльності

1. Це Положення встановлює порядок запровадження індикативних
цін, визначення їх рівнів та застосування таких цін. 2. Для цілей цього Положення під індикативними розуміються
ціни на товари, які відповідають цінам, що склалися чи складаються
на відповідний товар на ринку експорту або імпорту на момент
здійснення експортної (імпортної) операції з урахуванням умов
поставки та умов здійснення розрахунків, визначених згідно з
законодавством України. 3. Індикативні ціни можуть запроваджуватись на товари: щодо експорту яких застосовано антидемпінгові заходи або
розпочато антидемпінгові розслідування чи процедури в Україні або
за її межами; щодо яких застосовуються спеціальні імпортні процедури
відповідно до статті 19 Закону України "Про зовнішньоекономічну
діяльність" ( 959-12 ); щодо експорту яких встановлено режим квотування,
ліцензування; щодо експорту яких встановлено спеціальні режими; експорт яких здійснюється у порядку, передбаченому статтею 20
Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"; в інших випадках на виконання міжнародних зобов'язань
України. 4. Індикативні ціни розробляє Міністерство зовнішніх
економічних зв'язків і торгівлі України та уповноважені ним
організації на базі результатів аналізу інформації, одержаної від
митних, фінансових, статистичних державних органів, банківських,
інформаційних та інших установ і організацій України, з інших
джерел, за відповідними методиками. При цьому враховуються
стандарти якості товарів, чинні в Україні та визнані у світовій
практиці, передбачені законодавством України умови поставки і
розрахунків, стан кон'юнктури зовнішніх та внутрішніх ринків,
цінова інформація та прогнози щодо можливих цінових коливань,
контрактна практика щодо відповідного товару на відповідному ринку
та інша інформація кон'юнктурно-цінового характеру. 5. Рішення про запровадження індикативних цін на відповідні
товари, зазначені у пункті 3 цього Положення, приймає та переліки
індикативних цін затверджує Міністерство зовнішніх економічних
зв'язків і торгівлі України. Таке рішення та переліки індикативних цін публікуються
Міністерством зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України
або уповноваженими ним організаціями в газеті "Урядовий кур'єр" не
менш як раз на місяць. 6. Якщо в період між публікаціями рішення та переліків,
зазначених у абзаці першому пункту 5 цього Положення, виникли
істотні зміни кон'юнктури ринку певного товару та цін на такий
товар, Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі
України приймає рішення про зміну індикативних цін і публікує його
у газеті "Урядовий кур'єр". 7. Індикативні ціни, запроваджені відповідно до пункту 3
цього Положення, є обов'язковими до використання суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності всіх форм власності при укладенні
та здійсненні зовнішньоекономічних угод (контрактів).

Глава Адміністрації Президента України Д.ТАБАЧНИК

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: