open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 31 від 28.03.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

8 квітня 1996 р.
vd960328 vn31 за N 164/1189
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінпраці

N 84 ( z0681-96 ) від 06.11.96 )
Про норми оплати праці експертів, які залучаються для проведення державної наукової та науково-технічної

експертизи
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від
12 січня 1996 року N 31-р за погодженням з Міністерством фінансів
України Н А К А З У Ю:
1. Затвердити норми оплати праці експертів, які залучаються
для проведення державної наукової та науково-технічної експертизи,
що проводиться за рахунок коштів державного бюджету, що додаються. 2. Визнати таким, що втратив чинність пункт 2 постанови
Міністерства праці від 18.09.92 N 43 "Про оплату праці працівників
державних науково-дослідних, конструкторських, технологічних,
проектних (проектно-вишукувальних), вишукувальних та інших
наукових організацій України". 3. Цей наказ набуває чинності через 10 днів після державної
реєстрації.
Міністр М.Г.Каскевич

Затверджено

наказом Міністерства праці

України від 28.03.96 N 31
Норми

оплати праці експертів, які залучаються для проведення

державної наукової та науково-технічної експертизи, що

проводиться за рахунок коштів державного бюджету

тис.крб. ————————————————————————————————————————————————————————————————— Види робіт | Розмір оплати | |—————————————————————————| |за індивідуа-|за експерти| |льну експерти|зу у складі| |зу |експертної | | |групи | ————————————————————————————————————————————————————————————————— Керівництво роботою експертної групи - до 3000
Участь у засіданні експертної групи - до 300
Складання висновків по розділу чи ок-
ремому питанню об'єкта наукової та
науково-технічної експертизи до 3000 до 2600
Складання висновку в цілому (зведеного
висновку) по об'єкту наукової та нау-
ково-технічної експертизи до 4400 до 3000
Складання висновку в цілому з викона-
них робіт по національних, міждержав-
них, галузевих, міжгалузевих, інвацій-
них програмах та проектах державного
значення до 5000 -
Консультації по окремих питаннях екс-
пертизи, попередній аналіз об'єкта
наукової та науково-технічної експер-
тизи до 500 до 500
Примітка: Якщо експерт при розгляді одного об'єкта наукової та

науково-технічної експертизи виконує кілька видів

вищезгаданих робіт, то сумарний розмір оплати не повинен

перевищувати 3000 тис.крб. (експертиза у складі

експертної групи, індивідуальна експертиза) та

4400 тис.крб. (складання висновку в цілому по об'єкту

наукової та науково-технічної експертизи), крім того,

5000 тис.крб. (складання висновку в цілому по об'єкту

наукової та науково-технічної експертизи з виконаних

робіт по національних, міждержавних, галузевих,

міжгалузевих, інваційних програмах та проектах

державного значення).

При експертизі об'єкта, виконаного на іноземній мові

(крім російської), розмір оплати за проведення

експертизи підвищується на 15 відсотків.

В окремих випадках за поданням ДКНТП за погодженням з

Мінпраці та Мінфіном розміри оплати за проведення

експертизи великомасштабних об'єктів можуть перевищувати

норми, затверджені цим наказом, за умови обов'язкового

дотримання обмежень, визначених Законом України "Про

наукову і науково-технічну експертизу" ( 51/95-ВР ), в

розмірах коштів, що спрямовані на покриття витрат на

експертизу.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: