open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
Угода

між Урядом України і Урядом Румунії

про спрощений порядок перетинання спільного

державного кордону громадянами, які проживають

у прикордонних районах і повітах

{ Угоду затверджено Постановою КМ N 904 ( 904-96-п )

від 02.08.96 }
{ Зміни до Угоди додатково див. в Угоді ( 642_023 )

від 19.12.2003 }

Дата підписання: 29.03.1996 Дата затвердження Україною: 02.08.1996 Дата набрання чинності: 14.11.1996

Уряд України і Уряд Румунії, які надалі іменуються "Сторони",
виходячи з бажання подальшого розвитку співробітництва між
двома державами,
прагнучи сприяти розширенню контактів між громадянами обох
держав,
домовились про наступне:
Стаття 1
Громадяни України і громадяни Румунії, які постійно
проживають у прикордонних районах і повітах, вказаних у додатку
N 1 цієї Угоди, можуть перетинати спільний державний кордон і
перебувати у зазначених прикордонних повітах і районах згідно з
положеннями цієї Угоди.
Стаття 2
(1) Громадяни України перетинають спільний державний кордон
за паспортом громадянина України з вкладишем встановленої форми,
громадяни Румунії - за внутрішнім паспортом з дозволом
встановленої форми. Вкладиші заповнюються українською мовою, а
дозволи - румунською мовою.
(2) Відомості про дітей віком до 16 років для громадян
України і до 14 років для громадян Румунії вносяться в документи
на право перетинання спільного державного кордону одного з батьків
або осіб, які їх супроводжують.
(3) При групових поїздках вкладиш або дозвіл оформлюються на
керівника групи, а інші особи перетинають кордон на підставі
списку, до якого вносяться прізвище та ім'я особи, дата
народження, номер паспорту, а також фотокартка неповнолітніх
дітей. Цей список і фотокартки дітей завіряються компетентними
органами Сторін. При цьому особи, внесені до списку, за винятком
неповнолітніх дітей, повинні мати при собі паспорти.
(4) Документи на право перетинання спільного державного
кордону видаються компетентними органами Сторін. Сторони
обмінюються зразками цих документів. У разі введення нових або
внесення змін в діючі документи Сторони негайно по дипломатичних
каналах повідомлятимуть про це одна одну і передаватимуть зразки
таких документів і печаток.
Стаття 3
(1) Громадяни держав Сторін перетинають спільний державний
кордон у спеціально облаштованих пунктах спрощеного пропуску,
зазначених у Додатку N 2 цієї Угоди, пішки, з використанням
річкового і залізничного транспорту, а також автотранспортних
засобів, зареєстрованих у прикордонних областях України і
прикордонних повітах Румунії.
(2) Перетинання спільного державного кордону здійснюється
через найближчі від місця проживання пункти пропуску.
(3) Перетинання спільного державного кордону
здійснюватиметься у режимі, погодженому Прикордонними
Уповноваженими Сторін.
Стаття 4
Беручи до уваги інтереси обох держав, Сторони будуть вживати
необхідних заходів для відкриття нових пунктів спрощеного пропуску
та розвитку інфраструктури діючих пунктів пропуску з метою
поліпшення умов для перетинання державного кордону.
Стаття 5
Громадяни держав Сторін можуть перетинати спільний державний
кордон і перебувати у межах прикордонних районів і повітів, як
правило, не частіше двох разів на місяць строком до п'яти (5) діб
з моменту перетинання державного кордону. У виняткових випадках
цей строк може бути продовжений за рішенням компетентних органів
Сторони перебування відповідно до її законодавства.
Стаття 6
(1) Громадяни держав Сторін, які перетинають спільний
державний кордон, підлягають прикордонному і митному контролю.
(2) У пунктах пропуску митний контроль здійснюється згідно з
законодавством кожної із Сторін.
Стаття 7
(1) Якщо під час перебування громадянина однієї з держав
Сторін на території держави іншої Сторони його документи на право
перетинання спільного державного кордону були загублені або
зіпсувалися, він зобов'язаний негайно повідомити про це
відповідний компетентний орган держави перебування.
(2) В цьому випадку компетентні органи Сторони перебування
видають цій особі довідку про втрату документів, на підставі якої
та за згодою Прикордонних Уповноважених Сторін ця особа
повертається в свою державу.
(3) Якщо загублені документи будуть знайдені, компетентний
орган Сторони перебування у найкоротший строк передаватиме їх у
пункті пропуску компетентному органу іншої Сторони.
Стаття 8
(1) Громадяни держави однієї із Сторін, знаходячись на
території держави іншої Сторони, зобов'язані дотримуватися її
законодавства.
(2) Компетентні органи кожної із Сторін мають право відмовити
у в'їзді або скоротити строк перебування на своїй території
громадянину держави іншої Сторони. Про прийняте рішення
повідомляється відповідна особа та Прикордонні Уповноважені
Сторін.
Стаття 9
Створення нових, відкриття та закриття пунктів спрощеного
пропуску через державний кордон, а також тимчасове обмеження руху
через діючі пункти пропуску здійснюється за домовленістю між
Сторонами, про що вони сповіщають дипломатичним шляхом.
Стаття 10
Кожна із Сторін може тимчасово припинити дію положень цієї
Угоди повністю або частково з причин, пов'язаних з охороною
громадського порядку чи охороною здоров'я населення. Про прийняття
або відміну такого рішення інша Сторона буде негайно, не пізніше
двадцяти чотирьох (24) годин з моменту прийняття відповідного
рішення, проінформована по дипломатичних каналах.
Стаття 11
Питання, пов'язані з виконанням положень цієї Угоди, Сторони
будуть вирішувати шляхом безпосередніх контактів між Прикордонними
Уповноваженими Сторін або дипломатичним шляхом.
Стаття 12
Сторони за взаємною згодою можуть вносити до цієї Угоди зміни
і доповнення.
Стаття 13
(1) Ця Угода укладається на невизначений строк і набуде
чинності на тридцятий (30) день після того, як Сторони шляхом
обміну нотами взаємно повідомлять одна одну про виконання
законодавчих процедур, що необхідні для набуття чинності цією
Угодою.
(2) Кожна із Сторін може припинити дію цієї Угоди,
повідомивши про це іншу Сторону у письмовій формі. У цьому випадку
ця Угода втрачає силу через тридцять (30) днів після дати
отримання іншою Стороною такого повідомлення.
Стаття 14
З дня набуття чинності цією Угодою припиняє свою чинність
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та
Урядом Соціалістичної Республіки Румунії про спрощений перехід
державного кордону ( 642_015 ) від 30 грудня 1985 року.
Вчинено у м. Ізмаїлі 29 березня 1996 року у двох примірниках,
кожний українською та румунською мовою, при цьому обидва тексти
мають однакову силу.
За Уряд України За Уряд Румунії
(підпис) (підпис)

Додаток N 1

До Угоди між Урядом України

і Урядом Румунії

про спрощений порядок

перетинання спільного

державного кордону

громадянами, які проживають

у прикордонних районах

і повітах

ПЕРЕЛІК

прикордонних районів і повітів, жителі

яких мають право на спрощений порядок

перетинання спільного державного кордону

УКРАЇНА РУМУНІЯ
Закарпатська область: Повіти:
1. Виноградівський 1. Сату-Маре
2. Хустський 2. Марамуреш
3. Тячівський 3. Сучава
4. Рахівський 4. Боташани

5. Галац

6. Тулча
Івано-Франківська область:
Верховинський
Чернівецька область:
1. Путильський
2. Вижницький
3. Сторожинецький
4. Глибоцький
5. Герцаївський
6. Новоселицький
Одеська область:
1. Ренійський
2. Ізмаїльський
3. Кілійський

Додаток N 2

До Угоди між Урядом України

і Урядом Румунії

про спрощений порядок

перетинання спільного

державного кордону

громадянами, які проживають

у прикордонних районах

і повітах

ПЕРЕЛІК

пунктів спрощеного пропуску

через спільний державний кордон

і способи його перетину
1. Дякове - Халмеу - автомобільний транспорт, пішки
2. Хижа - Тарна Маре - автомобільний транспорт, пішки
3. Тересва - Кимпулунг ла Тиса - залізничний транспорт
4. Біла Церква - Сігет -
5. Ділове - Валя Вишеулуй - залізничний транспорт
6. Шепіт - Ізвоареле Сучевей - пішки
7. Руська - Улма - автомобільний транспорт, пішки
8. Красноїльськ - Вікову де Сус - автомобільний транспорт, пішки
9. Біла Криниця - Климоуці - пішки
10. Новий Вовчинець - Вишкауці - пішки
11. Багринівка - Вікшани - залізничний транспорт, пішки
12. Порубне - Сірет - автомобільний транспорт, пішки
13. Дяківці - Раковець - автомобільний транспорт, пішки
14. Рені - Галац - річковий транспорт
15. Орлівка - Ісакча - річковий транспорт
16. Ізмаїл - Плаур - річковий транспорт
17. Кілія - Кілія Веке - річковий транспорт
18. Вилкове - Переправа - річковий транспорт

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: