open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
ВИЩИЙ АРБІТРАЖНИЙ СУД УКРАЇНИ
Л И С Т
N 01-8/128 від 29.03.96

м.Київ

Про перелік питань, вміщених в інформаційних листах

Вищого арбітражного суду України за станом

на 1 січня 1996 року
У порядку інформації доводиться до відома Перелік питань,
вміщених в інформаційних листах Вищого арбітражного суду України
за станом на 1 січня 1996 року.
Перелік питань, вміщених в інформаційних листах Вищого
арбітражного суду України за станом на 1 січня 1996 року
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— N п/п | Питання |N і дата | | |інформаційного | | |листа | ———————+————————————————————————————————————————————————————————————————+———————————————| |ПИТАННЯ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУ | | | | | 1. |Доарбітражне врегулювання господарських спорів | | | | | 1.1. |Чи має право заінтересована сторона звернутися до арбітражного |01-8/565 | |суду з заявою про вирішення переддоговірного спору в разі |від 12.05.92 | |ухилення підприємства, організації, які одержали протокол |( v_565800-92 )| |розбіжностей, від передачі спору на вирішення арбітражного суду?| | | | | 1.2. |Який встановлено порядок доарбітражного врегулювання |01-8/1386 | |розбіжностей, що виникли при укладанні договору підряду на |від 20.11.92 | |капітальне будівництво? |( v1386800-92 )| | | | 1.3. |Який встановлено порядок списання сум за визнаними претензіями |01-8/1076 | |з підприємств України господарюючими суб'єктами |від 05.10.93 | |держав-учасниць СНД? |( v1076800-93 )| | | | 1.4. |Чи має право звернутись з претензією до залізниці об'єднання |01-8/891 | |(підприємство) без оформлення переуступки такого права |від 08.12.94 | |переуступочним написом, якщо згідно з транспортними документами |( v_891800-94 )| |вантажоодержувачем (вантажовідправником) є структурна одиниця | | |об'єднання (підприємства), яка не має статусу юридичної особи? | | | | | 1.5. |Чи вправі юридична особа звернутись до арбітражного суду з |01-8/281 | |заявою про визнання недійсним рішення контрольно-ревізійної |від 27.04.95 | |служби без попереднього розгляду скарги за підпорядкованістю? |( v_281800-95 )| | | | 2. |Підвідомчість господарських спорів | | | | | 2.1. |Чи підвідомчі арбітражним судам спори про визначення |01-8/1386 | |договірної ціни об'єктів будівництва? |від 20.11.92 | | |( v1386800-92 )| 2.2. |Чи має право арбітражний суд виключити залізницю з числа |01-8/672 | |відповідачів та надіслати позовні матеріали за належною |від 14.06.93 | |підвідомчістю до порушення провадження у справі в даному |( v_672800-93 )| |арбітражному суді, якщо позивачі без достатніх підстав | | |притягають до участі у справі залізницю, чим штучно змінюють | | |територіальну підвідомчість спору? | | | | | 2.3. |Чи підвідомчі арбітражним судам справи, пов'язані з оскарженням |01-8/1076 | |постанов митних органів України про накладення адміністративних |від 05.10.93 | |стягнень? |( v1076800-93 )| | | | 2.4. |Чи підвідомчі арбітражному суду заяви про визнання недійсними |01-8/368 | |актів органів управління, які ліквідовано? |від 06.06.94 | | |( v_368800-94 )| 2.5. |Чи підлягають розгляду в арбітражних судах України заяви про |01-8/732 | |визнання недійсними винесених на підставі пункту 46 статті |від 16.10.95 | |12 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з |( v_732800-95 )| |організованою злочинністю" постанов слідчих обласних управлінь | | |МВС про накладення арешту на майно підприємства? | | | | | 3. |Учасники арбітражного процесу | | | | | 3.1. |Сторони в арбітражному процесі | | | | | 3.1.1. |До кого (підприємства, що ліквідується, або ліквідаційної |01-8/368 | |комісії) слід звертатись з позовом в разі відхилення претензії |від 06.06.94 | |кредитора в період ліквідації підприємства? |( v_368800-94 )| | | | 3.1.2. |Чи вправі відділення залізниці звертатися до арбітражного суду |01-8/237 | |з позовами про стягнення заборгованості за перевезення вантажів?|від 07.04.94 | | |( v_237800-94 )| 3.2. |Участь прокурора в арбітражному процесі | | | | | 3.2.1. |Хто вирішує питання про те, який прокурор буде брати участь |01-8/912 | |в арбітражному процесі при розгляді справи? |від 03.08.92 | | |( v_912800-92 )| 3.2.2. |Чи мають право прокурори звертатися до арбітражного суду з |01-8/499 | |позовами в інтересах усіх юридичних осіб, незалежно від форм |від 12.07.95 | |власності? |( v_499800-95 )| | | | 4. |Докази | | | | | 4.1. |Чи зобов'язаний відповідач у випадку невизнання позову з |01-8/598 | |мотиву відсутності вини довести свої заперечення? |від 20.05.92 | | |( v_598800-92 )| 4.2. |Якими доказами позивач повинен довести наявність обставин, |01-8/1485 | |що надають йому право на відшкодування витрат на лікування |від 08.12.92 | |громадян? |( v1485800-92 )| | | | 5. |Арбітражні витрати | | | | | 5.1. |Арбітражні витрати | | | | | 5.1.1. |Чи відносяться до поняття "Арбітражні витрати" витрати |01-8/672 | |позивачів та відповідачів, пов'язані з оплатою ними послуг |від 14.06.93 | |адвокатів або юридичних кооперативів? |( v_672800-93 )| | | | 5.2. |Державне мито | | | | | 5.2.1. |Який встановлено порядок сплати і зарахування державного |01-8/288 | |мита? |від 03.03.92 | | |( v_288800-92 )| | |05-2/297 | | |від 14.09.94 | | | | | |01-8/472 | | |від 29.06.95 | | |( v_472800-95 )| | |01-8/844 | | |від 27.11.95 | | |( v_844800-95 )| | |01-8/857 | | |від 29.11.95 | | |( v_857800-95 )| 5.2.2. |В яких випадках державні органи приватизації звільнені від |01-8/1076 | |сплати державного мита? |від 05.10.93 | | |( v1076800-93 )| 5.2.3. |Чи необхідне вчинення на квитанції кредитної установи |01-8/847 | |написів про зарахування мита до держбюджету та підпис двох |від 22.11.94 | |осіб і відтиск печатки кредитної установи в разі сплати |( v_847800-94 )| |позивачем мита готівкою? | | | | | 5.2.4. |Який порядок обчислення держмита з заяв, у яких об'єднано |01-8/280 | |декілька вимог, пов'язаних між собою підставами виникнення? |від 27.04.95 | | |( v_280800-95 )| 5.2.5. |Який встановлено порядок оформлення документа про сплату |01-8/281 | |держмита позивачами-банками? |від 27.04.95 | | |( v_281800-95 )| 5.2.6. |Який порядок сплати державного мита підприємствами і |01-8/430 | |організаціями, розташованими в Автономній Республіці Крим? |від 16.06.95 | | |( v_430800-95 )| 5.2.7. |Чи вправі Міністерство фінансів України вирішувати питання |01-8/453 | |щодо звільнення від сплати державного мита організацій, які |від 26.06.95 | |звертаються до арбітражного суду? |( v_453800-95 )| | | | 5.2.8. |На кого покладаються витрати, пов'язані зі сплатою державного |01-8/453 | |мита, у випадку припинення провадження у справах за мотивом |від 26.06.95 | |сплати відповідачем боргу після звернення кредитора з позовом? |( v_453800-95 )| | | | 5.2.9. |Як повинен арбітражний суд розподілити витрати, пов'язані зі |01-8/453 | |сплатою державного мита у випадку, коли позов про зворотне |від 26.06.95 | |стягнення безпідставно списаних коштів задоволено? |( v_453800-95 )| | | | 5.2.10.|Як розподіляється державне мито у випадку, коли арбітражний |01-8/732 | |суд на підставі п. 3 ст. 83 Арбітражного процесуального кодексу |від 16.10.95 | |України зменшує розмір неустойки (штрафу, пені), яка підлягає |( v_732800-95 )| |стягненню з сторони, що порушила зобов'язання? | | | | | 6. |Порушення провадження у справі та підготовка справи до розгляду | | |у засіданні арбітражного суду | | | | | 6.1. |Прийняття позовної заяви | | | | | 6.1.1. |Чи може арбітражний суд прийняти позовну заяву підприємства, |01-8/672 | |організації з інших держав-учасниць СНД про стягнення з |від 14.06.93 | |відповідача, який знаходиться в Україні, суми, визнаної ним |( v_672800-93 )| |за претензією? | | | | | 6.2. |Відмова у прийнятті позовної заяви | | | | | 6.2.1. |Чи правомірно арбітражні суди відмовляють у прийнятті |01-8/564 | |позовної заяви про стягнення сум основної заборгованості та |від 12.05.92 | |майнових санкцій на підставі пункту 2 статті 62 Арбітражного |( v_564800-92 )| |процесуального кодексу України в зв'язку з тим, що такий спір | | |був розглянутий арбітражним судом біржі? | | | | | 6.2.2. |Чи вправі арбітражний суд відмовити у прийнятті заяви про |01-8/732 | |визнання недійсним нового рішення органу державної податкової |від 16.10.95 | |інспекції, прийнятого відповідно до акта перевірки, який раніше |( v_732800-95 )| |вже був підставою для прийняття визнаного недійсним рішення | | |цього органу? | | | | | 6.3. |Повернення позовної заяви | | | | | 6.3.1. |Оскільки з 01.01.93 застосування інкасової форми розрахунків |01-8/672 | |за відвантажену продукцію, надані послуги, виконані роботи |від 14.06.93 | |визнано недоцільним, чи має арбітражний суд підстави для |( v_672800-93 )| |повернення позовних матеріалів з посиланням на п. 8 ст. 63 | | |Арбітражного процесуального кодексу України? | | | | | 6.4. |Порушення провадження у справі | | | | | 6.4.1. |Який процесуальний документ повинен виносити суддя арбітражного |01-8/281 | |суду у випадку надходження позовних матеріалів з іншого |від 27.04.95 | |арбітражного суду за підвідомчістю в порядку, передбаченому |( v_281800-95 )| |статтею 17 Арбітражного процесуального кодексу України? | | | | | 6.5. |Підготовка справи до розгляду | | | | | 6.5.1. |На кого покладено обов'язок установлення адреси боржника, |01-8/732 | |коли боржник змінив адресу, не повідомивши про це реєструючий |від 16.10.95 | |орган чи кредитора? |( v_732800-95 )| | | | 7. |Вирішення господарських спорів | | | | | 7.1. |Зупинення провадження у справі | | | | | 7.1.1. |Чи вправі арбітражний суд зупиняти провадження у справі до |01-8/672 | |розгляду претензії зовнішньоторговельної організації іноземним |від 14.06.93 | |поставщиком при розгляді спорів між поставщиками і покупцями |( v_672800-93 )| |імпортних товарів? | | | | | 7.2. |Права арбітражного суду при прийнятті рішення | | | | | 7.2.1. |Чи має право арбітражний суд зменшити розмір відповідальності |01-8/598 | |боржника? |від 20.05.92 | | |( v_598800-92 )| 7.2.2. |Чи вправі арбітражний суд зменшити розмір відповідальності |01-8/672 | |клієнта за несвоєчасне вивезення вантажу з залізничної станції? |від 14.06.93 | | |( v_672800-93 )| 7.3. |Окрема ухвала. Повідомлення арбітражного суду | | | | | 7.3.1. |Як арбітражні суди координують свою діяльність з органами |01-8/912 | |прокуратури? |від 03.08.92 | | |( v_912800-92 )| | | | |ПИТАННЯ МАТЕРІАЛЬНОГО ПРАВА | | | | | 1. |Банкрутство | | | | | 1.1. |Чи може брати участь у процесі розгляду справи про визнання |01-8/847 | |боржника банкрутом громадянин як кредитор? |від 22.11.94 | | |( v_847800-94 )| 1.2. |Чи може арбітражний суд, розглядаючи спір про визнання |01-8/847 | |товариства з обмеженою відповідальністю банкрутом, накласти |від 22.11.94 | |арешт на майно його учасників? |( v_847800-94 )| | | | 1.3. |Чи є виконавчими документами у розумінні статті 5 Закону України|01-8/453 | |"Про банкрутство" опротестований вексель і платіжні доручення |від 26.06.95 | |на перерахування не внесених у строк податків і неподаткових |( v_453800-95 )| |платежів, подані до установ банку? | | | | | 1.4. |В якому порядку здійснюється визнання недійсними угод, укладених|01-8/453 | |боржниками відповідно до статті 15 Закону України "Про |від 26.06.95 | |банкрутство"? |( v_453800-95 )| | | | 1.5. |Кому надане право пред'явлення претензії і подання позову про |01-8/453 | |стягнення заборгованості за заявами підприємств-банкрутів? |від 26.06.95 | | |( v_453800-95 )| 1.6. |Чим підтверджується відсутність у банкрута майна, на яке може |01-8/453 | |бути звернене стягнення? |від 26.06.95 | | |( v_453800-95 )| 1.7. |Чи може переглядатись справа за нововиявленими обставинами, коли|01-8/732 | |після ліквідації підприємства-банкрута виявлені належні йому |від 16.10.95 | |кошти? |( v_732800-95 )| | | | 2. |Вина | | | | | 2.1. |За яких умов майнова відповідальність покладається на боржника |01-8/598 | |за зобов'язанням? |від 20.05.92 | | |( v_598800-92 )| 2.2. |В яких випадках боржник звільняється від обов'язку доведення |01-8/598 | |відсутності вини у невиконанні або неналежному виконанні |від 20.05.92 | |зобов'язання? |( v_598800-92 )| | | | 3. |Власність | | | | | 3.1. |Чи має право власник, який передав майно за договором схову, |01-8/237 | |вимагати від охоронця повернення свого майна, якщо після сплати |від 07.04.94 | |вартості втраченого майна воно було відшукано і повернуто |( v_237800-94 )| |охоронцю? | | | | | 4. |Забезпечення виконання зобов'язань | | | | | 4.1. |Чи вправі державне підприємство укладати договори поруки? |01-8/847 | | |від 22.11.94 | | |( v_847800-94 )| 5. |Збитки | | | | | 5.1. |Яким чином вирішується питання про відшкодування боржником |01-8/598 | |збитків, завданих невиконанням зобов'язання, якщо невиконання |від 20.05.92 | |або неналежне виконання зобов'язання виникло з вини обох сторін?|( v_598800-92 )| | | | 5.2. |За якими цінами визначається розмір збитків, заподіяних |01-8/672 | |унаслідок втрати майна? |від 14.06.93 | | |( v_672800-93 )| 5.3. |Чи має право сторона за договором вимагати від несправної |01-8/368 | |сторони відшкодування відсотків, сплачених банку за користування|від 06.06.94 | |кредитом? |( v_368800-94 )| | | | 6. |Земельні правовідносини | | | | | 6.1. |Яку форму повинна мати згода землекористувача (володільця) на |01-8/672 | |вилучені місцевими радами народних депутатів землі у |від 14.06.93 | |землекористувачів? |( v_672800-93 )| | | | 6.2. |Чи відносяться спори, пов'язані з поверненням самовільно |01-8/672 | |зайнятих земельних ділянок, до категорії майнових, і хто може |від 14.06.93 | |визначити вартість земельної ділянки? |( v_672800-93 )| | | | 6.3. |Чи правомірні вимоги залізниці підвищити орендну плату за |01-8/847 | |користування вільними ділянками землі у смузі відводу для |від 22.11.94 | |складування вантажів підприємств і організацій тощо |( v_847800-94 )| | | | 7. |Капітальне будівництво | | | | | 7.1. |Якими актами законодавства слід керуватись при вирішенні спорів,|01-8/1386 | |пов'язаних з укладанням та виконанням договору підряду на |від 20.11.92 | |капітальне будівництво? |( v1386800-92 )| | | | 7.2. |Чи мають право сторони при укладанні договору підряду на |01-8/1386 | |капітальне будівництво підвищувати розмір санкцій, встановлених |від 20.11.92 | |Правилами про договори підряду на капітальне будівництво? |( v1386800-92 )| | | | 7.3. |Яку майнову відповідальність несе замовник за необгрунтовану |01-8/1386 | |відмову від оплати рахунків за виконані монтажно-будівельні |від 20.11.92 | |роботи та прострочку платежу? |( v1386800-92 )| | | | 7.4. |Чи вправі підрядчик продовжувати будівельні роботи без згоди |01-8/672 | |замовника та чи має право замовник нараховувати санкції за |від 14.06.93 | |прострочку виконання робіт, якщо строк дії договору закінчився? |( v_672800-93 )| | | | 7.5. |Як вирішуються спори, пов'язані з невиконанням замовником |01-8/368 | |по будівництву жилих будинків зобов'язання щодо передачі |від 06.06.94 | |дольщику обумовленої договором жилої площі? |( v_368800-94 )| | | | 8. |Кредитні правовідносини | | | | | 8.1. |Чи підлягає стягненню у безспірному порядку на підставі |01-8/732 | |виконавчих написів нотаріусів заборгованість за кредитним |від 16.10.95 | |договором |( v_732800-95 )| | | | 9. |Купівля-продаж | | | | | 9.1. |Чи є найменування товару ознакою поняття "аналогічний товар"? |01-8/1076 | | |від 05.10.93 | | |( v1076800-93 )| 10. |Ліквідація юридичних осіб | | | | | 10.1. |До якого моменту ліквідоване підприємство має право звернутись |01-8/368 | |до арбітражного суду з заявою про визнання недійсним акта про |від 06.06.94 | |його ліквідацію? |( v_368800-94 )| | | | 11. |Оренда | | | | | 11.1. |За якими цінами повинна обчислюватись вартість майна, переданого|01-8/672 | |орендодавцем за договором оренди орендарю, яке останній |від 14.06.93 | |відмовився повернути після розірвання договору оренди? |( v_672800-93 )| | | | 11.2. |Чи може бути розірваний достроково договір оренди, якщо |01-8/237 | |орендарем своєчасно не вноситься орендна плата і якщо її розмір |від 07.04.94 | |установлено без урахування рівня інфляційних процесів? |( v_237800-94 )| | | | 12. |Перевезення | | | | | 12.1. |Автоперевезення | | | | | 12.1.1.|Яку відповідальність несе транспортно-експедиційне підприємство |01-18/1131 | |автотранспорту перед замовником у разі невиконання зобов'язань |від 23.12.91 | |щодо витребування від залізничних станцій, порту (пристані), |( v1131800-91 )| |аеропорту комерційних та інших актів? | | | | | 12.1.2.|Чи мають право автотранспортні підприємства стягувати у |01-18/1131 | |безспірному порядку з вантажоодержувачів штраф за простій |від 23.12.91 | |контейнерів, належних залізниці? |( v1131800-91 )| | | | 12.1.3.|Чи повинен суб'єкт підприємницької діяльності мати ліцензію |01-8/453 | |на здійснення автоперевезень, якщо вони здійснюються ним |від 26.06.95 | |виключно в межах власних потреб? |( v_453800-95 )| | | | 12.2. |Залізничні перевезення | | | | | 12.2.1.|Чи діють норми Статуту залізниць СРСР щодо відповідальності |01-8/962 | |морських портів за простій вагонів при перевезенні експортних |від 18.08.93 | |та імпортних вантажів? |( v_962800-93 )| | | | 12.2.2.|Як визначається середньодобова кількість наданих і забраних |01-8/386 | |вагонів на під'їзні колії? |від 08.06.94 | | |( v_386800-94 )| 12.2.3.|Який порядок визначення розміру фактичної втрати вантажу |01-8/891 | |при перевезеннях залізничним транспортом? |від 08.12.94 | | |( v_891800-94 )| 13. |Приватизація | | | | | 13.1. |Чи потрібна згода орендаря при прийнятті державним органом |01-8/1076 | |приватизації рішення про приватизацію зданого в оренду |від 05.10.93 | |державного майна? |( v1076800-93 )| | | | 13.2. |Чи необхідна подача покупцем - юридичною особою до відповідного |01-8/237 | |органу приватизації заяви про приватизацію, якщо товариство |від 07.04.94 | |покупців вже зареєстровано? |( v_237800-94 )| | | | 13.3. |За яких умов об'єкт приватизації може бути проданий на |01-8/237 | |аукціоні, за конкурсом? |від 07.04.94 | | |( v_237800-94 )| 13.4. |Чи може орган приватизації відмовити покупцям у приватизації |01-8/237 | |у випадку, коли місцева рада народних депутатів не затвердила |від 07.04.94 | |відповідного переліку підприємств? |( v_237800-94 )| | | | 13.5. |Чи відповідає вимогам Закону договір купівлі-продажу з аукціону |01-8/847 | |об'єкта приватизації підприємству, створеному спільно |від 22.11.94 | |українським та іноземним суб'єктами підприємницької діяльності? |( v_847800-94 )| | | | 13.6. |Які наслідки пропуску місячного строку, встановленого Законом |01-8/453 | |України "Про приватизацію майна невеликих державних підприємств |від 26.06.95 | |(малу приватизацію)"? |( v_453800-95 )| | | | 14. |Розрахунки | | | | | 14.1. |Чи має право підприємство (організація) на зворотне стягнення |01-8/303 | |сум, списаних з нього у безспірному порядку з порушенням |від 05.03.92 | |законодавства? |( v_303800-92 )| | | | 14.2. |Чи має право поставщик, посилаючись на інфляцію, вимагати від |01-8/237 | |покупця (платника) оплати продукції за більш високою ціною, ніж |від 07.04.94 | |це обумовлено договором? |( v_237800-94 )| | | | 14.3. |На кого покладено відповідальність за несвоєчасне зарахування |01-8/237 | |коштів на рахунок одержувача? |від 07.04.94 | | |( v_237800-94 )| 14.4. |Чи поширюється дія постанови Кабінету Міністрів України від |01-8/847 | |11.06.94 р. N 387 "Про часткове звільнення підприємств і |від 22.11.94 | |організацій тепло-, водопостачання і водовідведення від сплати |( v_847800-94 )| |пені за несвоєчасні розрахунки за газ, електроенергію та | | |придбану теплоенергію" на підприємства, що споживають газ та | | |електроенергію для вироблення тепла і подачі води бюджетним | | |організаціям? | | | | | 14.5. |Яким нормативним актом - "Правилами подачі та використання |01-8/281 | |природного газу в народному господарстві України", затвердженими|від 27.04.95 | |наказом Держкомнафтогазу від 01.11.94 р. N 355, чи Постановою |( v_281800-95 )| |Верховної Ради України від 24.12.94 р. "Про відповідальність за | | |несвоєчасне виконання грошових зобов'язань" - слід керуватись | | |при визначенні розміру пені, яка підлягає стягненню за | | |несвоєчасні розрахунки за газ? | | | | | 15. |Сільське господарство | | | | | 15.1. |Чи справляється на території України плата за трудові ресурси |01-18/1139 | |за працівників, які проживають у сільській місцевості? |від 25.12.91 | | |( v1139800-91 )| 15.2. |Чи діє на території України інструкція про порядок обслуговуван-|01-8/847 | |ня в гарантійний період експлуатації проданої колгоспам, |від 22.11.94 | |радгоспам та іншим сільськогосподарським підприємствам техніки, |( v_847800-94 )| |затверджена постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від | | |04.04.83 р. N 271? | | | | | 15.3. |Чи підлягають оподаткуванню доходи, одержані селянським |01-8/453 | |(фермерським) господарством від інших, крім виробництва і |від 26.06.95 | |переробки сільськогосподарської продукції, видів діяльності? |( v_453800-95 )| | | | 16. |Соціальний захист інвалідів | | | | | 16.1. |Чи зобов'язане підприємство відраховувати до відділень Фонду |01-8/732 | |України соціального захисту інвалідів цільові кошти, призначені |від 16.10.95 | |для працевлаштування інвалідів, у випадках, коли відповідно |( v_732800-95 )| |обладнане робоче місце не введено в дію шляхом працевлаштування?| | | | | 16.2. |Чи вправі відділення Фонду соціального захисту інвалідів |01-8/281 | |України, при зверненні до арбітражного суду з позовами про |від 27.04.95 | |стягнення з підприємств та організацій коштів за незабезпечення |( v_281800-95 )| |робочих місць для працевлаштування інвалідів, одночасно заявляти| | |вимоги про стягнення пені за несвоєчасне виконання грошових | | |зобов'язань? | | | | | 17. |Тара | | | | | 17.1. |Який порядок оплати тари? |01-8/234 | | |від 31.03.94 | | |( v_234800-94 )| 17.2. |Чи правомірні вимоги покупця про стягнення з одержувача тари |01-8/281 | |(виготовлювача продукції) витрат, пов'язаних з поверненням тари |від 27.04.95 | |автотранспортом? |( v_281800-95 )| | | | 17.3. |Чи зобов'язаний покупець (одержувач) сплачувати поставщику, крім|01-8/281 | |штрафу за порушення строку повернення засобів упаковки, ще й |від 27.04.95 | |вартість їх у разі втрати цих засобів за умов, коли покупцем |( v_281800-95 )| |сплачена заставна вартість тари, що нижча за фактичну? | | | | | 18. |Угоди. Загальні положення | | | | | 18.1. |Чи дійсний договір, який не був завізований головним |01-8/237 | |бухгалтером? |від 07.04.94 | | |( v_237800-94 )| 19. |Шкода | | | | | 19.1. |Від кого страхова компанія має право вимагати відшкодування |01-18/1131 | |виплачених за договором страхування сум - від організації чи |від 23.12.91 | |від її працівника, якщо шкоду заподіяно з його вини, під час |( v1131800-91 )| |виконання своїх трудових (службових) обов'язків? | | | | | 19.2. |Які правові підстави відшкодування підприємствами (організація- |01-8/1485 | |ми) витрат лікувальних закладів на лікування громадян? |від 08.12.92 | | |( v1485800-92 )| 19.3. |Чи є підстави для відшкодування моральної шкоди, пов'язаної з |01-8/281 | |невиконанням чи неналежним виконанням договірних зобов'язань? |від 27.04.95 | | 2 |( v_281800-95 )| —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: