open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 30 березня 1996 р. N 380

Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 367 ( 367-2006-п ) від 25.03.2006 }
Питання Центру по усиновленню дітей

при Міністерстві освіти

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 30 січня
1996 р. N 12 ( 12/96-ВР ) "Про порядок введення в дію Закону
України "Про внесення змін і доповнень до Кодексу про шлюб та
сім'ю України" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Міністерству освіти:
1) створити при Міністерстві Центр по усиновленню дітей (далі
- Центр) та затвердити положення про нього, в якому передбачити,
зокрема, що Центр:
а) є державною установою, яка сприяє влаштуванню дітей-сиріт
і дітей, які залишилися без піклування батьків, в сім'ї громадян
України та іноземних громадян шляхом усиновлення;
б) формує банк даних про дітей-сиріт і дітей, які залишилися
без піклування батьків;
в) надає громадянам України та іноземним громадянам необхідну
інформацію про дітей, стосовно яких виникли підстави для
усиновлення;
г) веде облік іноземних громадян, які виявили бажання
усиновити дитину, перевіряє повноту і правильність оформлення
поданих ними документів;
д) видає громадянам України та іноземним громадянам, які
виявили бажання усиновити дитину, направлення в органи опіки і
піклування за місцем проживання дитини;
е) надає органам опіки і піклування дозвіл на проведення в
установленому порядку усиновлення дитини іноземними громадянами;
є) веде облік дітей, усиновлених іноземними громадянами;
ж) бере участь у розробленні концепцій, проектів актів
законодавства та інших нормативних документів з питань
усиновлення, опіки і піклування;
з) інформує відповідні органи про порушення законодавства
України з питань прав дитини;
и) взаємодіє у процесі виконання покладених на нього завдань
з центральними і місцевими органами державної виконавчої влади,
органами Автономної Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування;
і) має право: здійснювати у межах своїх повноважень контроль за дотриманням
законодавства України про усиновлення, опіку і піклування;
одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих
органів державної виконавчої влади, органів Автономної Республіки
Крим, органів місцевого самоврядування інформацію і документи, а
від Міністерства статистики - безплатно статистичні дані для
виконання покладених на нього завдань;
скликати в установленому порядку наради, проводити семінари і
науково-практичні конференції з питань соціальних, психологічних
та юридичних аспектів усиновлення;
ї) є юридичною особою, має рахунки в установах банків,
печатку із зображенням Державного герба України і своїм
найменуванням.
Передбачити в положенні також, що Центр очолює директор,
якого призначає на посаду та звільняє з посади Міністр освіти за
погодженням з колегією Міністерства;
2) затвердити структуру Центру, виходячи з граничної
чисельності працівників 12 одиниць;
3) вирішити питання про розміщення, кадрове,
матеріально-технічне та фінансове забезпечення Центру.
2. Установити, що витрати на утримання Центру провадяться за
рахунок видатків, що передбачаються у державному бюджеті на
утримання закладів освіти.
3. Міністерству праці за погодженням з Міністерством освіти і
Міністерством фінансів затвердити умови оплати праці та розміри
посадових окладів працівників Центру.
4. Для централізованого обліку дітей-сиріт і дітей, які
залишилися без піклування батьків, та формування банку даних про
цих дітей рекомендувати Урядові Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям ввести в штати Міністерства освіти Автономної
Республіки Крим, управлінь освіти обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій посаду
спеціаліста з питань охорони дитинства (якщо відповідна посада не
була введена згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16
червня 1995 р. N 433 ( 433-95-п ) в межах їх встановленої
граничної чисельності працівників.

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 28

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: