open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
Угода

між Міністерством оборони України та

Міністерством оборони Чеської Республіки

про взаємне співробітництво

Дата підписання: 02.04.1996 Дата набрання чинності для України: 02.04.1996
Міністерство оборони України і Міністерство оборони Чеської
Республіки, які далі іменуються Договірні сторони,
враховуючи сучасну міжнародну ситуацію, зусилля європейських
країн, спрямовані на зміцнення довіри, стабільності та безпеки на
континенті,
керуючись цілями і принципами Статуту Організації Об'єднаних
Націй ( 995_010 ), зокрема принципами невикористання сили або
погрози силою у взаємних відносинах, поважання суверенітету,
недоторканності кордонів, територіальної цілісності, невтручання у
внутрішні справи і мирного вирішення спорів,
беручи до уваги зобов'язання про посилення взаємної довіри
шляхом більшої відкритості у військових справах, прийняті згідно з
Хельсінкським Заключним актом Організації з безпеки і
співробітництва в Європі ( 994_055 ),
підкреслюючи роль армії як стабілізуючого фактора у взаємних
відносинах між державами,
прагнучи до подальшого розвитку та розширення взаємного
співробітництва,
погодились про таке:
СТАТТЯ 1
Обсяг співробітництва
Договірні сторони в рамках наданої їм компетенції
обмінюватимуться інформацією і співробітничатимуть на основі
взаємності і взаємовигоди.
СТАТТЯ 2
Напрямки співробітництва
Договірні сторони співробітничатимуть у таких основних
напрямках:
1. Керівництво збройними силами та планування оборонних
заходів.
2. Будівництво збройних сил у мирний час.
3. Правова робота в збройних силах.
4. Фінансове забезпечення військ.
5. Військова освіта та наука.
6. Підготовка спеціалістів для окремих родів військ.
7. Кадрова робота.
8. Соціальне та правове забезпечення.
9. Медичне забезпечення.
10. Повітряна оборона.
11. Тилове та матеріально-технічне забезпечення.
12. Використання військових полігонів і навчальних центрів.
13. Охорона навколишнього природного середовища.
14. Підготовка військовослужбовців до участі в миротворчій
діяльності в рамках Організації Об'єднаних Націй.
15. Участь військових спостерігачів у військових навчаннях.
16. Редакційно-видавнича робота.
17. Культура, спорт, відпочинок.
18. Інші напрямки за домовленістю Договірних сторін.
СТАТТЯ 3
Механізм співробітництва
Договірні сторони можуть конкретизувати механізм
співробітництва у напрямках, зазначених у статті 2 цієї Угоди, у
виконавчих протоколах, які підписуватимуться міністрами оборони
або уповноваженими ними посадовими особами.
СТАТТЯ 4
Форми співробітництва
Договірні сторони здійснюватимуть співробітництво в таких
основних формах:
1. Офіційні візити та робочі зустрічі міністрів оборони та
інших посадових осіб.
2. Консультації та обмін досвідом, конференції, переговори,
наради, симпозіуми та інше.
3. Переговори постійних і тимчасових робочих груп.
4. Обмін інформацією і документами.
5. Візити до структурних підрозділів та установ збройних сил.
6. Культурні та спортивні заходи.
7. Інші форми за домовленістю Договірних сторін.
СТАТТЯ 5
Планування співробітництва
Конкретні заходи співробітництва розроблятимуться в річних
планах співробітництва, які Договірні сторони готуватимуть щорічно
до 15 листопада на наступний календарний рік.
СТАТТЯ 6
Зобов'язання делегуючої Договірної сторони
1. Делегуюча Договірна сторона є Договірна сторона, що
направляє свою делегацію і персонал, який обслуговує її роботу в
рамках цієї Угоди, на територію держави іншої Договірної сторони.
2. Делегуюча Договірна сторона забезпечує за свій рахунок
членам своєї делегації і персоналу, який обслуговує її роботу, у
зв'язку з їх відрядженням до країни приймаючої Договірної сторони:
проїзд до заздалегідь визначеного місця та повернення назад,
якщо немає іншої домовленості;
особисті витрати на строк відрядження;
необхідні документи на в'їзд до держави приймаючої Договірної
сторони та виїзд із неї.
СТАТТЯ 7
Зобов'язання приймаючої Договірної сторони
1. "Приймаюча Договірна сторона" є Договірна сторона, яка
приймає делегацію іншої Договірної сторони для перебування на
території своєї країни.
2. Приймаюча Договірна сторона забезпечує за свій рахунок
відрядженим на територію її держави членам делегації делегуючої
Договірної сторони і персоналу, який обслуговує їх роботу в рамках
цієї Угоди:
переїзд від заздалегідь визначеного місця по території своєї
країни; харчування, розміщення та культурну програму.
СТАТТЯ 8
Відшкодування витрат в особливих випадках
У випадках, коли Договірні сторони здійснюватимуть
співробітництво в інтересах тільки однієї Договірної сторони, а
витрати на його проведення нестиме інша Договірна сторона, то
Договірні сторони в кожному такому випадку домовлятимуться
заздалегідь про відшкодування цих витрат, які виникли, іншій
Договірній стороні. В цих випадках не використовуються положення
статей 6 і 7 цієї Угоди.
СТАТТЯ 9
Охорона таємних відомостей
1. Інформація, яку Договірні сторони передадуть одна одній
під час співробітництва в рамках цієї Угоди, охоронятиметься
згідно з внутрішнім законодавством держави тієї Договірної
сторони, яка прийняла таку інформацію.
2. Договірні сторони гарантують охорону інформації, яку вони
отримали під час співробітництва в рамках цієї Угоди. Жодна із
Договірних сторін не передаватиме третій стороні таку інформацію
без попередньої письмової згоди Договірної сторони, яка надала цю
інформацію.
СТАТТЯ 10
Вирішення спорів
Спори, якщо вони виникнуть між Договірними сторонами під час
співробітництва в рамках цієї Угоди, вирішуватимуться Договірними
сторонами невідкладно шляхом взаємних переговорів і не
передаватимуться жодному міжнародному суду або третій стороні.
СТАТТЯ 11
Заключні положення
1. Ця Угода набуває чинності з моменту її підписання і
укладається на невизначений строк.
2. Договірні сторони на основі взаємної домовленості можуть у
будь-який час змінити або доповнити цю Угоду.
3. Кожна із Договірних сторін має право припинити дію цієї
Угоди. У цьому випадку чинність цієї Угоди буде припинена після
шести місяців з дня одержання іншою Договірною стороною письмового
попередження про припинення цієї Угоди.
Вчинено в м. Прага 2 квітня 1996 р. у двох примірниках,
кожний українською та чеською мовами, причому обидва тексти мають
однакову силу.
За Міністерство оборони За Міністерство оборони
України Чеської Республіки
(підпис) (підпис)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: