open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 4 квітня 1996 р. N 403

Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 934 ( 934-97-п ) від 27.08.97 )
Про умови оплати праці працівників

апарату Представництва Президента України

в Автономній Республіці Крим

На виконання Указу Президента України від 31 січня 1996 р.
N 100 ( 100/96 ) та розпорядження Президента України від 19 лютого
1996 р. N 39 ( 39/96-рп ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити посадові оклади керівників, спеціалістів і
службовців апарату Представництва Президента України в Автономній
Республіці Крим згідно з додатками 1 і 2. 2. Установити надбавки за особливий характер роботи та
інтенсивність праці Постійному Представникові Президента України в
Автономній Республіці Крим та його заступникам у розмірі 90
відсотків посадового окладу з урахуванням доплати за ранг. 3. Надати Постійному Представникові Президента України в
Автономній Республіці Крим право: а) установлювати керівникам підрозділів, спеціалістам і
службовцям посадові оклади в межах мінімального і максимального
розмірів; б) установлювати: заступникам керівників структурних підрозділів, не
передбачених цією постановою, посадові оклади на 2-7 відсотків
нижче посадового окладу відповідного керівника; посадові оклади окремих спеціалістів, не передбачені цією
постановою, стосовно розмірів посадових окладів, визначених для
відповідних категорій працівників; керівникам і заступникам керівників структурних підрозділів,
спеціалістам і службовцям надбавки; за високі досягнення у праці або за виконання особливо
важливої роботи у розмірі до 75 відсотків посадового окладу. У
разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і
порушення трудової дисципліни ці надбавки скасовуються або
зменшуються; за знання та використання у роботі іноземної мови - до 10
відсотків посадового окладу; спеціалістам і службовцям - доплати за виконання обов'язків
тимчасово відсутніх працівників цих же категорій персоналу (у разі
хвороби, відпустки без збереження заробітної плати, з інших
причин) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу за основною
посадою, використовуючи для цієї мети до 50 відсотків посадового
окладу відсутнього працівника. Доплати за виконання обов'язків
тимчасово відсутніх працівників - жінок, які перебувають у
відпустці, по вагітності та родах, а також осіб, які перебувають у
частково оплачуваній відпустці по догляду за дитиною до досягнення
нею віку, передбаченого чинним законодавством, у розмірі до 30
відсотків посадового окладу за основною роботою, використовуючи на
цю мету всю економію заробітної плати на посадах, що займають
відсутні з цих причин працівники; в) преміювати працівників апарату відповідно до їх особистого
вкладу в загальні результати роботи в межах фонду преміювання,
створеного у розмірі 6-місячного фонду заробітної плати за
посадовими окладами апарату Представництва та економії фонду
заробітної плати; г) надавати працівникам апарату матеріальну допомогу у
розмірі середньомісячного заробітку. 4. З метою залучення до роботи в апарат Представництва
Президента України в Автономній Республіці Крим
висококваліфікованих спеціалістів виплачувати працівникам апарату,
які мають учений ступінь кандидата або доктора наук з відповідної
спеціальності, доплату в розмірах відповідно 15 і 20 відсотків
посадового окладу. 5. Оплата праці робітників, зайнятих обслуговуванням апарату
Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим,
провадиться відповідно до наказу Міністерства праці від 4 серпня
1993 р. N 61 ( z0108-93 ) "Про умови оплати праці робітників,
зайнятих обслуговуванням органів державної виконавчої влади,
прокуратури, судових та інших органів", із змінами та
доповненнями, внесеними наказами Міністерства праці від 25 січня
1995 р. N 6 ( z0036-95 ) і від 12 лютого 1996 р. N 16
( z0090-96 ). 6. Міністерству фінансів профінансувати видатки на утримання
Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим за
рахунок асигнувань, затверджених у Державному бюджеті України на
1996 рік для утримання органів державної виконавчої влади. 7. Міністерствам, відомствам України і Уряду Автономної
Республіки Крим надавати Представництву Президента України в
Автономній Республіці Крим практичну допомогу у питаннях
матеріального і технічного забезпечення. 8. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 8 червня 1994 р. N 376 ( 376-94-п ) "Про
умови оплати праці, фінансове та матеріально-технічне забезпечення
Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим".

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.26

Додаток N 1

до постанови Кабінету Міністрів України

від 4 квітня 1996 р. N 403
ПОСАДОВІ ОКЛАДИ

керівників і спеціалістів апарату Представництва

Президента України в Автономній Республіці Крим ————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування посад |Місячні посадові |оклади (тис.крб.) ————————————————————————————————————————————————————————————————— Постійний Представник Президента України
в Автономній Республіці Крим 17100
Перший заступник Постійного Представника 16200
Заступник Постійного Представника 15300
Керівники управлінь 13500
Заступники керівників управлінь 12600
Завідуючі відділами, керівник прес-служби 9900-10800
Головний бухгалтер 9900-10800
Завідуючі секторами, заступник головного
бухгалтера 9000-9900
Помічники: Постійного Представника, першого
заступника, заступника 8100-9000
Референти приймальних: Постійного Представника,
першого заступника, заступника 7200-8100
Головні: спеціалісти, консультанти 7650-8550
Провідні: спеціалісти, консультанти 6750-7650
Спеціалісти 1 категорії 5750-6750
Спеціалісти 2 категорії 4950-5850
Спеціалісти 4050-4950
Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Додаток N 2

до постанови Кабінету Міністрів України

від 4 квітня 1996 р. N 403
ПОСАДОВІ ОКЛАДИ

службовців апарату Представництва Президента

України в Автономній Республіці Крим ————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування посад |Місячні посадові |оклади (тис.крб.) ————————————————————————————————————————————————————————————————— Завідуючий архівом, протокольною частиною,
канцелярією, підрозділом по обліку і доставці
документів 4800-6240
Завідуючий бібліотекою 4800-6240
Старші: інспектор, статистик, завідуючі:
друкарським бюро, копіювально-розмножувальним
бюро 4800-5760
Відповідальний черговий 5760-6240
Завідуючі: експедицією, господарством,
складом; касир, інспектор, статистик,
бібліотекар 3840-4320
Секретар керівника 3840-4320
Комендант 4320-4800
Стенографістка 1 категорії, оператор
комп'ютерного набору 4320-4800
Стенографістка 2 категорії,
секретар-стенографістка, друкарка 1 категорії,
друкарка диктофонної групи 3360-4320
Друкарка 2 категорії, секретар-друкарка 3360-4320
Діловод, архіваріус 3360-3840
Експедитор 2400-2880
Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: