open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 105/45/63 від 04.04.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

31 травня 1996 р.
vd960404 vn105/45/63 за N 263/1288

Про затвердження Порядку дооцінки залишків сортового і гібридного насіння кукурудзи урожаю 1994 року на заготівельних і переробних підприємствах Мінсільгосппроду України за станом на 1 січня 1996 року

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від
19 лютого 1996 року N 128-р ( 128-96-р ), Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок дооцінки залишків сортового і
гібридного насіння кукурудзи урожаю 1994 року на заготівельних і
переробних підприємствах Мінсільгосппроду України за станом на
1 січня 1996 року, що додається. 2. Головхлібопродукту Мінсільгосппроду виручені в результаті
дооцінки кошти срямувати на покриття боргів іноземним фірмам за
поставлене у 1993 році насіння сільськогосподарських культур. З. Контроль за цільовим використанням коштів, одержаних від
реалізації насіння кукурудзи урожаю 1994 року, в частині дооцінки
покласти на виробничі об'єднання елеваторної і зернопереробної
промисловості та Головхлібопродукт Мінсільгосппроду. 4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра сільського господарства і продовольства України
Семенюка В.К.
Міністр сільського господарства
і продовольства України П.І.Гайдуцький
Заступник Міністра
економіки України В.К.Пошивайло
Перший заступник
Міністра фінансів М.І.Сивульський
Затверджено

наказом Міністерства сільського

господарства і продовольства

України, Міністерства економіки

України і Міністерства фінансів

України від 4 квітня 1996 року

N 105/45/63
Порядок

дооцінки залишків сортового і гібридного насіння

кукурудзи урожаю 1994 року на заготівельних і

переробних підприємствах Головхлібопродукту

Мінсільгосппроду України за станом

на 1 січня 1996 року
Міністерство сільського господарства і продовольства,
Міністерство економіки і Міністерство фінансів на виконання
розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1996 року
N 128-р ( 128-96-р ) встановлюють такий порядок дооцінки залишків
сортового і гібридного насіння кукурудзи урожаю 1994 року.
1. Заготівельні і переробні підприємства Головхлібопродукту
Мінсільгосппроду проводять дооцінку фактичних залишків сортового
гібридного насіння кукурудзи за станом на 1 січня 1996 року до
рівня середньої ціни торгів на Українській аграрній біржі, що
склалася за жовтень-грудень 1995 року, з урахуванням сум сортових
надбавок і фактичного виходу каліброваного насіння. Дооцінці підлягає гібридне і сортове насіння кукурудзи тільки
першого покоління.
2. Дооцінка проводиться: 2.1. В частині вартості сировини - на різницю в цінах,
визначену між рівнем середньої ціни торгів на біржі за
жовтень-грудень 1995 року, з урахуванням сум сортових надбавок і
фактичного виходу каліброваного насіння, і рівнем орієнтовної
закупівельної ціни, за якою реалізовувалося зерно кукурудзи в
1994 році за державним контрактом з урахуванням сум сортових
надбавок та фактичного виходу каліброваного насіння. Кошти,
виручені в результаті дооцінки, спрямовуються на покриття боргів
іноземним фірмам за поставлене у 1993 році насіння
сільськогосподарських культур. Рівень середньої ціни торгів кукурудзи на Українській
аграрній біржі за жовтень-грудень 1995 року становив: першого
класу - 22,0, другого та третього - 20,5 млн.крб. за тонну
базисних кондицій. 2.2. В частині витрачених покупних матеріалів
(електроенергії, теплоенергії), що відображені в статтях прямих
витрат, сортове і гібридне насіння кукурудзи переоцінюється
відповідно до Порядку проведення дооцінки залишків
товарно-матеріальних цінностей, встановленого Міністерством
економіки і Міністерством фінансів від 31.05.93
N 37-20/248/07-104 ( z0069-93 ). При цьому сума дооцінки
спрямовується на приріст власних оборотних коштів.
3. Для проведення дооцінки залишків гібридного і сортового
насіння кукурудзи проводиться інвентаризація його наявності.
Дооцінка залишків насіння кукурудзи за рішенням керівництва
підприємства може бути проведена за даними обліку. 4. Для проведення дооцінки наказом по підприємству під
головуванням керівника створюється комісія. Комісія в строк до
25 березня 1996 року складає акт про дооцінку сортового і
гібридного насіння кукурудзи згідно з додатком N 1. 5. У бухгалтерському обліку суми дооцінки сортового і
гібридного насіння кукурудзи, на підставі акта комісії,
відображаються по дебету рахунків обліку виробничих запасів і
товарів та кредиту рахунка 14 "Переоцінка товарно-матеріальних
цінностей", з якого вони списуються в частині вартості сировини
(насіння кукурудзи) у кореспонденції з кредитом рахунка 96
"Цільове фінансування і цільові надходження", субрахунок "Фонд
погашення валютного боргу за насіння сільськогосподарських
культур", а в частині дооцінки покупних матеріалів, електроенергії
і теплоенергії з кредитом рахунка 88 "Фонди спеціального
призначення", субрахунок "Дооцінка товарно-матеріальних
цінностей". 6. Кошти, виручені в результаті дооцінки залишків сортового і
гібридного насіння кукурудзи, в частині вартості сировини,
заготівельні та переробні підприємства 25 числа кожного місяця
перераховують на розрахунковий рахунок Головхлібопродукту
Мінсільгосппроду N 000381604, МФО N 300034 в 4-му відділенні банку
"Україна", вид платежу: "Фонд погашення валютного боргу за насіння
сільськогосподарських культур" та відображають по дебету
рахунка 96 і кредиту рахунка 51 "Розрахунковий рахунок". 7. Головхлібопродукт Мінсільгосппроду на підставі ристоронніх актів звірки розрахунків державного об'єднання
"Украгрохім" з іноземними фірмами за поставлене у 1993 році
насіння сільськогосподарських культур за рахунок коштів фонду
погашення валютного боргу купляє в установленому законодавством
порядку іноземну валюту і у визначені договором терміни
розраховується з інофірмами. 8. Залишки коштів фонду погашення боргу після завершення
розрахунків з інофірмами за поставлене у 1993 році насіння
сільськогосподарських культур використовуються Мінсільгосппродом
за погодженням з Мінекономіки та Мінфіном. 9. Заготівельні і переробні підприємства відпуск та
розрахунки за насіння кукурудзи урожаю 1994 року здійснюють
відповідно до Порядку формування обсягів і виконання закупівлі
сільськогосподарської продукції та продовольства за державним
замовленням у 1996 році, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 12 березня 1996 року N 323 ( 323-96-п ) "Про
задоволення державних потреб у сільськогосподарській продукції на
1996 рік". Зерно, яке надійде в рахунок погашення авансів, в частині
суми дооцінки сортового і гібридного насіння кукурудзи урожаю
1994 року заготівельні і переробні підприємства реалізують за
нарядами Головхлібопродукту Мінсільгосппроду. Виручені від реалізації кошти, за вирахуванням витрат обігу,
заготівельні і переробні підприємства перераховують на
розрахунковий рахунок Головхлібопродукту відповідно до пункту 6
Порядку. 10. Довідку про дооцінку залишків сортового і гібридного
насіння кукурудзи та надходження і перерахування коштів
заготівельні і переробні підприємства подають згідно з
додатком N 2 виробничим об'єднанням елеваторної і зернопереробної
промисловості за станом на 1 квітня, 1 липня та 1 жовтня до 10
числа місяця, наступного за звітним. Зведену довідку виробничі
об'єднання елеваторної і зернопереробної промисловості подають
Головхлібопродукту Мінсільгосппроду до 15 числа місяця, наступного
за звітним. 11. Інформацію про дооцінку залишків сортового і гібридного
насіння кукурудзи урожаю 1994 року та використання коштів,
одержаних від його реалізації заготівельними і переробними
підприємствами, Головхлібопродукт Мінсільгосппроду подає Мінфіну
за станом на 1 квітня, 1 липня та 1 жовтня ц.р. до 25 числа
місяця, наступного за звітним. 12. Контроль за цільовим використанням коштів, одержаних в
частині дооцінки від реалізації насіння кукурудзи урожаю
1994 року, здійснюють виробничі об'єднання елеваторної і
зернопереробної промисловості та Головхлібопродукт
Мінсільгосппроду.

Додаток N 1

до Порядку дооцінки залишків сортового і

гібридного насіння кукурудзи урожаю

1994 року на заготівельних і переробних

підприємствах Головхлібопродукту

Мінсільгосппроду України за станом

на 1 січня 1996 року
Акт

про дооцінку залишків сортового і гібридного

насіння кукурудзи урожаю 1994 року за станом

на 1 ________________ 1996 року
_________________________________________
Комісія в складі, голова _________________________________________
члени ____________________________________________________________ _________________________________________________________________
на підставі наказу по ____________________________________________
від "___"_______ 1996 р. N ____ склала акт в тім, що нею проведена
дооцінка залишків сортового і гібридного насіння кукурудзи урожаю
1994 року за станом на 1 ___________ 1996 року.
Результат дооцінки (в млн.крб. з одним десятковим знаком) ————————————————————————————————————————————————————————————————— | N |Групи|Кіль-|До переоцінки |Після переоцінки|Сума дооцінки| |п/п|стиг-|кі- |————————————————+————————————————+—————————————| | |лості|сть, |ці-|сума |в т.ч.|ці-|сума |в т.ч.|Всьо-|в т.ч. | | |гіб- |тонн |на |всьо-|сиро- |на |всьо-|сиро- |го |сирови-| | |ридів| | |го |вини | |го |вини | |ни | |———————————————————————————————————————————————————————————————| | 1. Ран- | | ньос- | | тиглі | | 2. Се- | | ред- | | ньо- | | ранні | | 3. Се- | | ред- | | ньо- | | сти- | | глі і | | сере- | | дньо- | | пізні | | 4. Піз- | | ньо- | | стиг- | | лі | | | | 5. Разом х х | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Голова комісії ______________________ (підпис)
Члени комісії _______________________ (підписи)
Додаток N 2

до Порядку дооцінки залишків сортового і

гібридного насіння кукурудзи урожаю

1994 року на заготівельних і переробних

підприємствах Головхлібопродукту

Мінсільгосппроду України за станом

на 1 січня 1996 року
Підприємство ________________________
Об'єднання __________________________

Довідка

про дооцінку залишків сортового і гібридного насіння

кукурудзи урожаю 1994 року та надходження і

перерахування коштів заготівельними і переробними

підприємствами

на "___" _____________ 199__ р.
———————————————————————————————————————————————————————————————— | N | Найменування |Кількість, |Вартість,| |п/п| |тонн |млн.крб. | |——————————————————————————————————————————————————————————————| | 1. Залишок насіння кукурудзи урожаю | | 1994 року першого покоління на дату | | дооцінки х | | 2. Сума дооцінки в частині вартості х | | сировини (зерна) | | 3. Отримано суму дооцінки при внутрі- | | системних переміщеннях насіння | | кукурудзи урожаю 1994 року: | | внутріобласних | | міжобласних | | 4. Передано суму дооцінки при внутрі- | | системних переміщеннях насіння | | кукурудзи урожаю 1994 року: | | внутріобласних | | міжобласних | | 5. Сума дооцінки при відпуску насіння | | кукурудзи урожаю 1994 р. в продаж | | 6. Кошти, виручені від реалізації | | насіння кукурудзи в частині до- | | оцінки х | | 7. Фактично перераховано на рахунок | | Головхлібопродукту у фонд пога- | | шення валютного боргу х | | 8. Сума дооцінки в частині вартості | | насіння кукурудзи урожаю 1994 р., | | відпущеного в рахунок авансу під | | державне замовлення 1996 року | | 9. Надійшло товарного зерна в рахунок | | погашення авансів в частині дооцін- | | ки | | в тому числі: | | пшениця | | жито | | кукурудза | | рис | | гречка | | просо | | овес | | ячмінь | | горох | |10. Реалізовано за нарядами Головхлібо- | | продукту | |11. Кошти, виручені від реалізації | | зерна за вирахуванням витрат обігу х | |12. Фактично перераховано на рахунок | | Головхлібопродукту у фонд погашен- | | ня валютного боргу х | |13. Залишок коштів на рахунку під- | | приємства (об'єднання) | | (6-7+11-12) х | ———————————————————————————————————————————————————————————————— Керівник
Головний бухгалтер
"___" ___________ 199__ р.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: