open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
Угода

про правову допомогу і співробітництво

між Генеральною прокуратурою України і

Генеральною прокуратурою Туркменістану

Дата підписання: 05.04.1996 Дата набуття чинності: 05.04.1996
Генеральна прокуратура України і Генеральна прокуратура
Туркменістану, які далі іменуються Сторони, - виходячи з принципу державного суверенітету, - ґрунтуючись на загальновизнаних нормах міжнародного права, - надаючи важливого значення зміцненню співробітництва в
галузі правових відносин для забезпечення захисту прав громадян і
юридичних осіб, - керуючись принципами рівноправності, взаєморозуміння та
взаємних інтересів, - з метою визначення умов співробітництва в сфері діяльності
Прокуратур, домовились про таке:
Стаття 1
Обсяг правової допомоги
1.1. Правова допомога надається Сторонами в межах, їхньої
компетенції з питань: - що випливають з міжнародних договорів і угод; - правопорушень в економічній та зовнішньоекономічній
діяльності; - охорони навколишнього середовища; - пересилання матеріалів прокурорських перевірок; - здійснення наглядових функцій; - порушення кримінальних справ і розслідування злочинів; - виконання клопотань по кримінальних, цивільних, арбітражних
і господарських справах; - розшуку підозрюваних, обвинувачених, а також етапування
заарештованих та засуджених осіб; - видачі осіб, які скоїли злочини; - розшуку осіб, які пропали безвісті; - розшуку викраденого майна і повернення незаконно придбаних
предметів і цінностей; - надання можливості використання архівних матеріалів, не
зв'язаних з державною таємницею; - реабілітації жертв політичних репресій; - що виникають у процесі перевірки обґрунтованості вироків,
які набрали законної сили, та їх виконання відносно засуджених
судами держав Сторін, які відбувають покарання у виправно-трудових
установах відповідних держав; - обмін інформацією про злочини і причетних до них осіб; - обмін інформацією про законотворчу та правозастосувальну
діяльність. 1.2. Сторони вважають за можливе надавати й іншу правову
допомогу з питань прокурорської діяльності, а також розширювати
непроцесуальне співробітництво, в тому числі обмін досвідом,
надання допомоги у підвищенні кваліфікації працівників прокуратур,
створення груп для координації роботи з окремих напрямів, обмін
статистичною та іншою інформацією.
Стаття 2
Форми співробітництва
2.1. Під час розслідування злочинів, що мають міждержавний
характер (організована злочинність, наркобізнес, тероризм,
екологічні катастрофи та ін.), керівники Сторін або уповноважені
ними особи координують здійснювані заходи. 2.2. Питання про розслідування кримінальних справ про
злочини, скоєні на території обох держав, а також про нагляд по
цих справах вирішується за погодженням керівників Сторін. 2.3. Представники органів запитуючої Сторони мають право бути
присутніми при виконанні слідчих дій, які здійснюються за їх
клопотаннями запитуваною Стороною, та брати у них участь. 2.4. При наявності відповідних даних Сторони повідомляють
одна одну про кримінальне переслідування на території їхніх держав
осіб, які скоїли злочини на території держави іншої Сторони. 2.5. Сторони інформують одна одну про порушення кримінальної
справи, а також про вирок, що набрав чинності сили відносно
громадян держави іншої Сторони.
Стаття 3
Форма клопотання про надання правової допомоги
3.1. Клопотання про надання правової допомоги має бути
оформлено у письмовій формі і містити такі дані: - найменування органів запитуючої і запитуваної Сторони; - найменування справи чи матеріалу, по яких надіслане
клопотання; - зміст клопотання, а по кримінальних справах - опис обставин
скоєного злочину, його юридичну кваліфікацію, стисле викладання
наявних доказів; - прізвища, ім'я, по батькові осіб, відносно яких запитується
допомога, відомості про їхнє місце проживання або перебування, рід
занять, а також іншу інформацію, яка може мати значення при
виконанні клопотання. 3.2. Для виконання дій, що потребують винесення спеціальних
постанов або санкцій прокурорів, ці документи і рішення
приймаються відповідними прокурорами і посадовими особами
зацікавленої Сторони тільки стосовно громадян своєї держави і
додаються до клопотання. Прокуратура - виконавець клопотання не розглядає питання про
законність і обґрунтованість вказаних документів. 3.3. Клопотання про надання правової допомоги підписується
Генеральним прокурором або його заступниками і скріплюється
печаткою. 3.4. У невідкладних випадках клопотання можуть бути
направлені телетайпом, телеграфом, факсом або у інший спосіб,
після чого вони негайно мають бути підтверджені письмово.
Стаття 4
Видача осіб, які скоїли злочини
4.1. Видача осіб, які скоїли злочини на території держави
однієї з Сторін і перебувають на території держави іншої Сторони,
допускається тільки у відповідності з чинним законодавством обох
держав або з міждержавними угодами, якщо це питання не
врегульоване в законодавчому порядку. 4.2. Вимога про видачу особи, яка скоїла злочин, оформляється
в письмовій формі і до неї додаються: - оригінал постанови про арешт, що містить короткі відомості
про обставини злочину, його кваліфікацію, розмір матеріальної
шкоди, дані про особу обвинуваченого (дата і місце народження,
громадянство, національність, місце перебування і т. ін); - оригінал постанови про етапування даної особи; - населений пункт держави, куди необхідно доставити цю особу; - текст закону запитуючої Сторони, на підставі якого особа
притягується до кримінальної відповідальності. 4.3. При одержанні вимоги про видачу, Сторона, до якої
звернута вимога, негайно вживає заходів до взяття такої особи під
варту, за винятком тих випадків, коли відповідно до законодавства
держави Сторони видача не може мати місця. 4.4. Якщо особа, видачі якої вимагає Сторона, притягається до
кримінальної відповідальності на території держави Сторони, до
якої звернута вимога, то видача може бути проведена після
винесення вироку чи відбуття покарання, а також у випадку
помилування або при об'єднанні кримінальних справ.
Стаття 5
Порядок виконання клопотань
5.1. При виконанні клопотань про надання правової допомоги
кожна з Сторін керується законодавством своєї держави. 5.2. Допомога не надається, якщо це суперечить законодавству
Договірних Сторін, міжнародним угодам або порушує їхній
суверенітет. 5.3. Після виконання клопотання Сторона, яка його виконала,
повертає іншій Стороні всі документи про це або своєчасно
повідомляє прокуратуру, від якої виходить клопотання, про
затримку, перешкоди або неможливість виконання клопотання. В разі
пересилки клопотання до іншої прокуратури чи іншого органу про це
повідомляються прокуратура, яка звернулася. 5.4. Клопотання про правову допомогу виконується не пізніше
місячного строку. 5.5. Кожна з Сторін приймає необхідні заходи для забезпечення
конфіденційності при використанні інформації, отриманої від другої
Сторони.
Стаття 6
Витрати, пов'язані з наданням правової допомоги
Договірні Сторони самі несуть витрати під час надання
правової допомоги на їхній території.
Стаття 7
Порядок взаємовідносин прокуратур
Під час надання правової допомоги прокуратури зносяться через
центральні органи.
Стаття 8
Користування мовами під час надання

правової допомоги
У взаємовідносинах з питань надання правової допомоги Сторони
користуються своєю державною мовою, додаючи до оригіналів
документів завірений підписом повноважної особи і скріплений
печаткою переклад тексту російською мовою.
Стаття 9
Набрання чинності Угоди
Ця Угода набирає чинності з дня її підписання Сторонами і
оголошується наказами Генеральних прокурорів.
Стаття 10
Термін дії Угоди
10.1. Угода діє протягом одного року з моменту набрання її
чинності. За взаємною згодою Сторін до Угоди можуть вноситися
зміни й доповнення. При виникненні розбіжностей у тлумаченні або
застосуванні положень цієї Угоди вони вирішуються в дусі
взаємопорозуміння та взаємної поваги. 10.2. Термін дії Угоди вважається продовженим на такий самий
строк, якщо жодна з Сторін за місяць до закінчення терміну
письмово не повідомила іншу Сторону про відмову від Угоди. 10.3. У разі прийняття в державі однієї з Сторін
законодавчого акта, що виключає або обмежує дію цієї Угоди, про це
негайно повідомляється інша Сторона.
Стаття 11
Автентичність тексту
Ця Угода складена в двох примірниках, кожний українською та
туркменською мовами, при цьому обидва тексти мають однакову силу. Кожній Стороні разом із примірником цієї Угоди надається
офіційний текст перекладу російською мовою.
Укладено 5 квітня 1996 року в місті Києві.
Генеральний прокурор Генеральний прокурор
України Туркменістану
(підпис) (підпис)
Г.Ворсінов Б.Аширлієв

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: