open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Концепцію трансформації митного тарифу України

на 1996-2005 роки відповідно до системи ГАТТ/СОТ

З метою забезпечення реалізації державної політики щодо
захисту інтересів вітчизняних товаровиробників, створення умов для
приєднання України до Генеральної угоди з тарифів і торгівлі
(ГАТТ) ( 995_264 ) та вступу до Світової організації торгівлі
(СОТ), проведення переговорів щодо гарантованого взаємного доступу
до товарних ринків п о с т а н о в л я ю:
1. Затвердити Концепцію трансформації митного тарифу України
на 1996-2005 роки відповідно до системи ГАТТ/СОТ (додається). 2. Кабінету Міністрів України подати у двотижневий строк
пропозиції щодо утворення делегації України для проведення
переговорів з питань приєднання України до Генеральної угоди з
тарифів і торгівлі (ГАТТ) та вступу до Світової організації
торгівлі (СОТ).

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 6 квітня 1996 року

N 255/96

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 6 квітня 1996 року N 255/96
КОНЦЕПЦІЯ

трансформації митного тарифу України на

1996-2005 роки відповідно до системи ГАТТ/СОТ
1. Ця Концепція визначає основні засади та загальні напрямки
трансформації ставок ввізного мита митного тарифу України для їх
реалізації Українською Стороною у переговорному процесі щодо
забезпечення гарантованого взаємного доступу до товарних ринків у
рамках приєднання України до Генеральної угоди з тарифів і
торгівлі (ГАТТ) ( 995_264 ) та вступу до Світової організації оргівлі (СОТ).
2. Трансформація митного тарифу України має на меті
реалізацію таких завдань: інтеграція економіки України у світову ринкову систему; забезпечення доступу товарів, що експортуються з України, до
зовнішніх ринків; забезпечення стабільного та передбачуваного розвитку
економіки України, залучення іноземних інвестицій; приведення товарної номенклатури, а також рівня ставок
ввізного мита митного тарифу України у відповідність з вимогами
Гармонізованої системи опису та кодування товарів 1996 року
Світової Ради митного співробітництва (далі - ГС 1996 СРМС) та
рішень Уругвайського раунду переговорів у рамках ГАТТ; запровадження режиму найбільшого сприяння у сфері зовнішньої
торгівлі з країнами-членами СОТ. Кінцевою метою трансформації митного тарифу України є
досягнення після закінчення перехідного періоду рівня
середньозваженої ставки ввізного мита* не більш як 14 відсотків. _________________
* Середньозважена ставка ввізного мита - це відношення ставки на
певний вид товару, помноженої на обсяг його імпорту, до загального
обсягу імпорту всіх товарів.
3. Трансформація митного тарифу України має здійснюватися
згідно з такими принципами: поступовість зміни чинних ставок ввізного мита; запобігання імпорту певного товару, що призводить або може
призвести до заподіяння серйозної шкоди галузі національного
виробництва, у процесі реформування внутрішнього ринку шляхом
поступової - від трьох до десяти років (перехідний період) -
гармонізації згідно з вимогами ГАТТ/СОТ граничних рівнів ставок
ввізного мита; гарантування на засадах взаємності доступу до внутрішнього
ринку України імпортерів - країн-членів СОТ.
4. Під час трансформації митного тарифу України здійснюється
перехід до товарної номенклатури митного тарифу за шестизначним
рівнем ГС 1996 СРМС.
5. Трансформація митного тарифу України включає заходи щодо
поступового запровадження в установленому порядку ставок ввізного
мита, які відповідають вимогам ГС 1996 РМС та рішень Уругвайського
раунду переговорів у рамках ГАТТ, захисту інтересів вітчизняних
товаровиробників та забезпечення необхідних надходжень до
державного бюджету і здійснюватиметься за Схемою трансформації
митного тарифу України на 1996-2005 роки. При цьому мають встановлюватися: ставки ввізного мита на промислові товари, граничний рівень
яких не перевищує 30 відсотків, а на сільськогосподарську
продукцію - 70 відсотків від їхньої митної вартості; низькі ставки ввізного мита на сировину, середні - на
напівфабрикати та високі - на готову продукцію; високі ставки ввізного мита на хімічні товари, які включено
до гармонізованого тарифу ГАТТ/СОТ, якщо аналогічні товари
виробляються або можуть вироблятися в Україні, з поступовим
зниженням таких ставок протягом перехідного періоду до рівня,
визначеного гармонізованим тарифом ГАТТ/СОТ на відповідні товари.
Високі ставки не повинні встановлюватися на напівфабрикати, що
використовуються для виробництва в Україні хімічних товарів; високі ставки ввізного мита на товари, виготовлені з чорних
металів, якщо аналогічні товари виробляються або можуть
вироблятися в Україні; високі ставки ввізного мита на літаки цивільної авіації та
запчастини до них з дальшим зменшенням протягом перехідного
періоду до рівня, передбаченого рішенням Уругвайського раунду
переговорів у рамках ГАТТ; високі ставки ввізного мита на сільськогосподарські машини та
обладнання, якщо аналогічні машини та обладнання виробляються в
Україні, з одночасним встановленням низьких ставок мита на ті види
машин, обладнання, що не виробляються в Україні й потрібні для
розвитку агропромислового комплексу; високі ставки ввізного мита на предмети розкоші й автомобілі.
При цьому передбачається, що ставки ввізного мита на підакцизні
товари не можуть перевищувати 70 відсотків від їхньої митної
вартості; середні ставки ввізного мита на текстиль, одяг та іншу
продукцію легкої промисловості з поступовим переходом протягом
перехідного періоду до низьких ставок мита.
6. У ході трансформації митного тарифу України має
враховуватися процес реструктуризації найбільш важливих галузей
економіки України шляхом застосування до товарів, імпорт яких
призводить або може призвести до заподіяння серйозної шкоди галузі
національного виробництва, високих ставок ввізного мита з
визначенням терміну у межах перехідного періоду, який необхідний
для приведення цих ставок у відповідність з вимогами ГАТТ/СОТ.

Глава Адміністрації Президента України Д.ТАБАЧНИК

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: