open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
Протокол N 1

засідання Міжурядової Українсько-Білоруської

комісії з питань торгово-економічного

співробітництва

Дата підписання: 12.04.1996 Дата набрання чинності для України: 12.04.1996
Міжурядова Українсько-Білоруська комісія з питань
торгово-економічного співробітництва провела перше засідання з
залученням експертів відповідних міністерств і відомств України та
Республіки Білорусь.
Список учасників засідання додається.
Порядок денний засідання:
1. Про підписання Угоди між Урядом України й Урядом
Республіки Білорусь про створення Міжурядової
Українсько-Білоруської змішаної комісії з питань
торгово-економічної співпраці ( 112_056 ).
2. Про торгово-економічну співпрацю між Україною і
Республікою Білорусь та заходи для створення сприятливих умов у
взаємній торгівлі.
Про підписання Протоколу узгодження обсягів взаємних поставок
найважливіших видів продукції між Україною і Республікою Білорусь
на 1996 рік ( 112_129 ).
3. Про проект Угоди про спрощений перехід
білорусько-українського кордону в 30-кілометровій зоні.
4. Про співпрацю прикордонних областей України і Республіки
Білорусь.
5. Про врегулювання боргових зобов'язань.
6. Про визнання прав власності Республіки Білорусь на
об'єкти, що розташовані на території України.
7. Про чергове спільне засідання Комісії.
Сторони погодилися створити тимчасові робочі групи для
відпрацювання питань, передбачених порядком денним.
У процесі переговорів розглянуті питання:
1. Про підписання Угоди між Урядом України й Урядом
Республіки Білорусь про створення Міжурядової
Українсько-Білоруської змішаної комісії з питань
торгово-економічного співробітництва ( 112_056 ).
З метою створення умов для більш плідної роботи і правової
регламентації діяльності спільної Комісії, Сторони підписали
Міжурядову Угоду відповідно до норм міжнародного права.
2. Про торгово-економічне співробітництво між Україною і
Республікою Білорусь.
У процесі переговорів розглянуто питання стану двосторонньої
торгово-економічного співробітництва в 1995 році, розкриті
причини, що заважають його розширенню, розглянуті шляхи підвищення
ефективності взаємної торгівлі на 1996 рік.
Сторони вирішили продовжити роботу з реалізації двосторонньої
Угоди про вільну торгівлю між обома країнами від 17.12.92
( 112_007 ) у частині реалізації Статті 1.
Для чого дано доручення зовнішньоекономічним відомствам про
підготовку й узгодження в установленому порядку відповідного
Протоколу і Переліків товарів, що підпадають під вилучення з
режиму вільної торгівлі.
Для створення сприятливих умов у взаємній торгівлі, Сторони
доручать відповідним галузевим міністерствам і відомствам
активізувати роботу з використання можливостей багатосторонньої
Ашхабадської Угоди про загальні умови і механізм підтримки
розвитку виробничої кооперації підприємств і галузей держав -
учасниць СНД від 24.09.93 ( 997_014 ), яким передбачена
максимальна лібералізація взаємних поставок продукції ( без митних
зборів, ПДВ і акцизів).
З метою забезпечення сприяння і контролю з боку Урядів за
взаємними постачаннями найбільш важливих видів продукції, Сторони
погодилися підписати відповідний Протокол про взаємні поставки
( 112_129 ) з Додатками 1 і 2, що буде невід'ємною частиною
Міжурядової Угоди про торгово-економічну співпрацю ( 112_002 ) від
23.12.93.

Інформацію про хід реалізації питань, поставлених у пункті 2,
заслухати на черговому засіданні Комісії.
3. Про проект Угоди про спрощений перехід
білорусько-українського кордону в 30-ти кілометровій зоні ЧАЕС.
Сторони з задоволенням відзначили про виконання Угоди в
цілому та дійшли згоди про підготовку проекту Протоколу про
спеціальний порядок переміщення вантажів у зону відчуження і
назад.
Проект розглянути на другому засіданні Комісії.
4. Про співробітництво прикордонних областей України і
Республіки Білорусь.
Відповідний проект Угоди був ініційований у червні 1994 року
Українською Стороною. На сьогодні він вимагає уточнення.
У зв'язку зі створенням у рамках СНД Митного союзу між
Республікою Білорусь, Російською Федерацією і Казахстаном (у січні
1995 року) ( 997_156 ), а також підписанням 2 квітня того ж року
Договору про поглиблення інтеграції в економічних і гуманітарних
областях, Сторони вирішили продовжити роботу з підготовки
двосторонньої Угоди про співробітництво прикордонних областей на
основі діючої Угоди між Урядом Російської Федерації й Урядом
України про співпрацю прикордонних областей Російської Федерації й
України від 27.01.95. ( 643_702 ).
МВЕСторгу, МЗСу, Мінекономіки, Державному митному комітету,
Мін'юсту України до 01.06.96 підготувати проект відповідної Угоди
і надати її для узгодження Білоруській Стороні.
А також доручити Сторонам розглянути проект Угоди між Урядом
України й Урядом Республіки Білорусь про порядок перетинання
українсько-білоруського державного кордону громадянами, які
проживають у прикордонних районах.
5. Про врегулювання боргових зобов'язань.
Сторони констатують, що Національними банками України і
Республіки Білорусь проведена робота із звірення рахунків.
Для подальшого вирішення питання Сторони погодилися
проінформувати про ситуацію, що склалася, Глав Держав і Урядів.
6. Про визнання прав власності Республіки Білорусь на
об'єкти, що розташовані на території України.
Сторони відзначили, що проведена робота з цього питання
здійснюється відповідно до двосторонньої Угоди від 22.01.93.
( 112_250 ).
Окремо розглянуте питання про створення СП на основі бази
відпочинку "Золоті піски" Генічеського району Херсонської області,
про що надані відповідні доручення.
7. Про чергове спільне засідання Міжурядової
Українсько-Білоруської комісії.
Сторони погодилися друге спільне засідання Комісії провести в
поточному році, щоб доручити секретарям частин Комісії в робочому
порядку внести пропозиції про строки проведення засідання і
погодити порядок денний.
У разі потреби, Сторони сприятимуть в організації зустрічей
представників робочих груп і експертів для підготовки питань до
чергового засідання Комісії.
Голова Української Голова Білоруської
частини комісії - частини комісії -
Віце-прем'єр-міністр заступник Прем'єр-міністра
України Республіки Білорусь
(підпис) (підпис)
В.І.Євтухов С.С.Лінг
СПИСОК

присутніх на спільному засіданні

Українсько-Білоруської Міжурядової комісії

з питань торгово-економічного співробітництва
(м. Київ, 10-12 квітня 1996 р.)
З української Сторони:
Євтухов Василь Іванович - Голова Української частини комісії,
віце-прем'єр-міністр України
Тимощенков Володимир Георгійович - заступник голови
Української частини комісії, заступник міністра машинобудування
ВПК і конверсії України
Ковальов Олександр Миколайович - заступник міністра вугільної
промисловості України
Подоленюк Леонід Матвійович - заступник міністра сільського
господарства і продовольства України
Бондар Володимир Олексійович - перший заступник голови
Національного банку України
Ситарчук Володимир Павлович - завідуючий відділом міжурядових
відносин з країнами СНД і Балтії КМ України
Федоренко Євген Олексійович - керівник ТЕВ у складі
Посольства України в Республіці Білорусь
Христинко Валерій Іванович - заступник Голови Держхарчопрому
України
Ковбасюк Юрій Васильович - начальник відділу управління
зв'язками з міжнародними організаціями Мінфіну України
Трануров Микола Петрович - начальник управління виробничої
кооперації та співробітництва з країнами СНД і Балтії Міністерства
промисловості України
Кухарська Ольга Борисівна - заступник начальника підрозділу
спільного відділу міжурядових торгово-економічних зв'язків
Міністерства економіки України
Демченко Віктор Іванович - заступник начальника
Митно-тарифного управління Державного митного комітету України
Кононенко Андрій Петрович - заступник начальника Управління
міжурядового економічного співробітництва МЗС України
Хамко Зінаїда Аникіївна - начальник спільного відділу
міжурядових торгово-економічних зв'язків ГАК "Укрресурси"
Костенко Олександр Володимирович - секретар Української
частини комісії, заступник начальника управління МВЕСторг України
Боєв Віктор Іванович - секретар Української частини комісії,
начальник відділу Головного управління кооперації та державних
потреб Міністерства машинобудування України
Ковпак Анатолій Дмитрович - начальник Управління МВЕСторгу
України
Тимошенко Олександр Єфстаф'євич - заступник голови Фонду
держмайна України
Нудновський Іван Тимофійович - заступник голови
Держкомкордону України
Козик Лариса Миколаївна - Укрінформ
Шведова Вікторія Володимирівна - Інтерфакс "Україна"
З білоруської Сторони:
Лінг Сергій Степанович - заступник Прем'єр-міністра
Республіки Білорусь (голова Білоруської частини комісії)
Сороговець Олександр Михайлович - заступник начальника
управління регіональної співпраці апарату Міністра із справ СНД
Апарату Кабінету Міністрів Республіки Білорусь (секретар
Білоруської частини комісії)
Аверченко Олександр Михайлович - заступник міністра
сільського господарства і продовольства
Некрашевич Василь Федорович - заступник Міністра з управління
державним майном і приватизації
Зорін Валентин Павлович - Міністр сільського господарства
Костюченко Олексій Олексійович - заступник голови Гомільского
облвиконкому
Кречко Петро Васильович - Голова Держмитниці
Ярмолик Володимир Іванович - заступник міністра
зовнішньоекономічних зв'язків
Хрипач Володимир Вікторович - віце-президент акціонерного
товариства "Белконтракт"
Пясецький Петро Станіславович - радник з торгово-економічних
питань Посольства Республіки Білорусь в Україні
Курашик Віталій Володимирович - посол Республіки Білорусь в
Україні
Снєсар Володимир Михайлович - радник з торгово-економічних
питань Посольства Республіки Білорусь в Україні

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: