open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
Угода

між Урядом України і Урядом Російської Федерації

про співробітництво в галузі транспортування

ядерних матеріалів

(укр/рос)

{ Угоду затверджено Постановою КМ

N 980 ( 980-96-п ) від 19.08.96 }

Дата підписання: 12.04.1996 Дата затвердження Україною: 19.08.1996 Дата набрання чинності для України: 12.04.1996
Уряд України і Уряд Російської Федерації, які надалі
іменуються Сторонами,
виходячи з дружніх стосунків між Україною і Російською
Федерацією,
прагнучи до розвитку співробітництва в галузі мирного
використання ядерної енергії,
визнаючи необхідність транспортування свіжого і
відпрацьованого ядерного палива та інших ядерних матеріалів між
Україною і Російською Федерацією,
враховуючи важливість забезпечення виконання вимог з безпеки
та фізичного захисту ядерних матеріалів при їх перевезеннях,
приймаючи до уваги Угоду про основні принципи співробітництва
в галузі мирного використання атомної енергії, що укладена
державами-учасницями СНД в м. Мінську 26 червня 1992 року
( 997_599 ),
керуючись Угодою між Урядом України і Урядом Російської
Федерації про науково-технічне і економічне співробітництво в
галузі атомної енергетики, підписаною 14 січня 1993 року в
м. Москві ( 643_033 ), Угодою про перевезення спеціальних вантажів
і продукції військового призначення, укладеною
державами-учасницями СНД в м. Мінську 26 травня 1995 року,
документами Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), а
також діючими на територіях України та Російської Федерації
законодавствами і нормативними актами з транспортування ядерних
матеріалів,
погодились про таке:
Стаття 1
Сторони співробітничають у галузі забезпечення безпечного
транспортування залізницями між Україною і Російською Федерацією
свіжого та відпрацьованого ядерного палива, продуктів і відходів
від переробки відпрацьованого ядерного палива, природного урану,
гексафториду урану та інших ядерних матеріалів, які відносяться до
ядерного паливного циклу, а також порожніх транспортно-пакувальних
комплектів (далі іменуються спеціальними вантажами).
Стаття 2
Компетентними органами Сторін з виконання цієї Угоди є:
від Української Сторони від Російської Сторони
з питань забезпечення фізичного захисту спеціальних вантажів
(крім охорони) та розгляду спірних питань:
------------------------------------------------------------------ Державний Комітет України |Міністерство Російської | з використання атомної енергії |Федерації з атомної енергії | -----------------------------------------------------------------
з питань регулювання і нагляду за ядерною та радіаційною
безпекою, а також за фізичним захистом:
------------------------------------------------------------------ Міністерство охорони навколишнього|Федеральний нагляд Росії з | природного середовища і ядерної |ядерної та радіаційної | безпеки України |безпеки | -----------------------------------------------------------------
з питань забезпечення охорони спеціальних вантажів:
------------------------------------------------------------------ Міністерство внутрішніх справ |Міністерство внутрішніх справ| України |Російської Федерації | -----------------------------------------------------------------
з питань транспортування:
------------------------------------------------------------------ Міністерство транспорту України |Міністерство шляхів | |сполучення Російської | |Федерації і Міністерство | |Російської Федерації з | |атомної енергії | -----------------------------------------------------------------
з питань митного контролю:
------------------------------------------------------------------ Державний митний комітет України |Державний митний комітет | |Російської Федерації | -----------------------------------------------------------------
з питань прикордонного контролю:
------------------------------------------------------------------ Державний комітет у справах |Федеральна прикордонна служба| охорони державного кордону України|Російської Федерації | -----------------------------------------------------------------
з питань ліквідації наслідків аварій і захисту населення у
випадку виникнення ядерного інциденту при транспортуванні
спеціальних вантажів:
------------------------------------------------------------------ Штаб цивільної оборони України |Міністерство Російської | |Федерації з атомної енергії і| |Міністерство Російської | |Федерації у справах цивільної| |оборони, надзвичайних | |ситуацій і ліквідації | |наслідків стихійного лиха | -----------------------------------------------------------------
з питань контролю за виконанням вимог екологічної безпеки:
------------------------------------------------------------------ Міністерство охорони навколишнього|Міністерство охорони | природного середовища і ядерної |навколишнього природного | безпеки України |середовища і природних | |ресурсів Російської Федерації| -----------------------------------------------------------------
Стаття 3
Транспортування спеціальних вантажів між Україною та
Російською Федерацією здійснюються в першочерговому порядку після
узгодження при плануванні перевезень відповідними компетентними
органами Сторін на підставі вимог законодавства і нормативних
актів України і Російської Федерації, а також діючих міжнародних
документів, які регламентують перевезення залізницею спеціальних
вантажів. Список цих документів наведений в Додатку 1, який є
невід'ємною частиною цієї Угоди.
Сторони забезпечують конфіденційність інформації, яка
пов'язана з перевезеннями спеціальних вантажів, і вживають
відповідні заходи, які виключають її розголошення.
Компетентні органи Сторін інформують один одного про намічені
перевезення спеціальних вантажів не пізніше, ніж за 15 днів до
початку вказаних перевезень.
Стаття 4
Супровід спеціальних вантажів при транспортуванні по
території України і Російської Федерації здійснюється
відповідальним представником Російської Сторони та російським
технічним персоналом, який підготований до дій в аварійних
ситуаціях.
Українська Сторона на території своєї держави надає у випадку
необхідності супровідному російському технічному персоналу:
канали зв'язку;
медичне обслуговування;
технічне забезпечення рухомого складу та інше необхідне
забезпечення.
Стаття 5
Кожна Сторона в межах цієї Угоди, свого національного
законодавства та відповідно до міжнародного права вживають
необхідні заходи для забезпечення фізичного захисту спеціальних
вантажів, які знаходяться в межах території її держави, на рівні
не нижчому, ніж передбачено Конвенцією про фізичний захист
ядерного матеріалу від 3 березня 1980 року ( 995_024 ).
Охорона спеціальних вантажів на території Російської
Федерації здійснюється російським озброєним караулом, на території
України українським озброєним караулом.
Пунктами зміни караулу та передачі обов'язків щодо
забезпечення охорони транспортів із спеціальними вантажами є
українські залізничні станції Хутір Михайлівський та
Купянськ-Сортирувальний (далі іменуються - станції).
Порядок зміни караулу і передачі обов'язків по забезпеченню
охорони транспортів із спеціальними вантажами, умови перебування
російського озброєного караулу на території України, порядок
доступу уповноважених осіб до транспортного засобу визначаються у
Додатку N 2, який є невід'ємною частиною цієї Угоди.
На дільниці руху державний кордон України - станція охорону
транспортів із спеціальними вантажами здійснює російський
озброєний караул відповідно до уставу внутрішніх військ
Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації і положеннями
цієї Угоди.
Українська Сторона забезпечує на своїй території особисту
безпеку призначених для охорони транспорту із спеціальним вантажем
російських військових, їх розміщення, безперешкодне повернення в
Російську Федерацію у повному складі з озброєнням і спорядженням,
яке є в наявності, у випадку необхідності здійснює їх побутове
забезпечення і медичне обслуговування, а також використання
караулом ліній зв'язку.
Відповідальність за утрату спеціальних вантажів або їх
частини несе Сторона, під юрисдикцією якої знаходиться караул,
який здійснює охорону спеціальних вантажів в момент утрати, а в
тих випадках, коли спеціальні вантажі транспортувались без охорони
- Сторона, на території якої виникла утрата.
Стаття 6
Прикордонний, митний та інші види державного контролю
транспорту, особового складу караулу і супровідного технічного
персоналу при перетині ними державного кордону здійснюється в
пріоритетному порядку відповідно до законодавства і нормативних
актів України і Російської Федерації.
Караул, що здійснює охорону спеціальних вантажів, не
перешкоджає проведенню прикордонного, митного та інших видів
державного контролю особам, які пред'явили посвідчення відповідних
органів контролю.
Стаття 7
Відповідальність за ядерну шкоду, яку може завдати ядерний
інцидент під час транспортування спеціальних вантажів між Україною
і Російською Федерацією, несе відповідно до національного
законодавства Сторони, на території якої стався ядерний інцидент.
Відповідальність за вказану ядерну шкоду переходить до іншої
Сторони в момент перетину державного кордону транспорту із
спеціальними вантажами.
Стаття 8
Українська Сторона надає допомогу Російській Стороні і третім
країнам у вирішенні питань, пов'язаних з транзитом спеціальних
вантажів через її територію. Порядок здійснення транзиту
спеціальних вантажів через територію України визначається окремими
міжурядовими угодами за участю України, Російської Федерації і
третіх країн.
Стаття 9
До цієї Угоди можуть вноситься зміни або доповнення за
письмової згоди обох Сторін.
Спірні питання, які виникнуть при реалізації цієї Угоди,
будуть вирішуватися Сторонами шляхом консультацій і переговорів.
Ця Угода набуває чинності з дня її підписання. Угода
укладається на невизначений термін і буде діяти до тих пір, поки
одна із Сторін не сповістить в письмовій формі іншу Сторону, не
пізніше ніж за 6 місяців, про свій намір припинити її дію.
Вчинено в м. Москва, 12 квітня 1996 року в двох примірниках,
кожний українською і російською мовами, причому обидва тексти
мають однакову силу.
За Уряд України За Уряд Російської Федерації
(підпис) (підпис)
Додаток N 1

до Угоди між Урядом України

і Урядом Російської

Федерації про

співробітництво в галузі

транспортування ядерних

матеріалів
ПЕРЕЛІК

міжнародних документів, які регламентують перевезення

спеціальних вантажів залізничним і водним транспортом
Правила безпечного перевезення радіоактивних речовин (серія
видань МАГАТЕ з безпеки N 6), 1985, 1990 (виправлене)
Правила безпечного перевезення відпрацьованого ядерного
палива від атомних електростанцій країн-членів РЕВ. Частина 1.
Перевезення залізничним транспортом, Москва, 1988
Конвенція про фізичний захист ядерного матеріалу від 3
березня 1980 року ( 995_024 ). INFCIRC/274/Rev. 1, МАГАТЕ, 1980
Конвенція про оперативне сповіщення про ядерну аварію від 26
вересня 1986 року ( 995_026 )
Конвенція про допомогу у випадку ядерної аварії або
радіаційної аварійної ситуації від 26 вересня 1986 року
( 995_027 )
Міжнародне транскордонне переміщення радіоактивних відходів.
Кодекс практики. INFCIRC/386, МАГАТЕ, 1990
Додаток N 2

до Угоди між Урядом України

і Урядом Російської

Федерації про

співробітництво в галузі

транспортування ядерних

матеріалів
ПОРЯДОК

зміни українського і російського караулів,

передачі обов'язків щодо забезпечення охорони

транспортів із спеціальними вантажами
1. У відповідності до правил, які діють на території України,
під охорону беруться транспортні засоби зі свіжим і з
відпрацьованим ядерним паливом.
2. Компетентний орган держави-вантажовідправника,
відповідальний за забезпечення фізичного захисту перевезень
спеціальних вантажів, не пізніше, ніж за 15 діб до початку
перевезення, повідомляє відповідному компетентному органу
держави-вантажоодержувача такі відомості:
назва пункту передачі відповідальності за охорону
транспортного засобу із спеціальними вантажами, дату і час
прибуття транспорту в цей пункт;
кількість вагонів, платформ, які підлягають охороні;
прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи Російської
Сторони, що супроводжує вантаж;
номер аварійної картки на спеціальний вантаж.
3. При перевезенні свіжого ядерного палива із Російської
Федерації в Україну при перетині державного кордону відповідальна
особа Російської Сторони, що супроводжує вантаж, пред'являє
представникам митного та прикордонного контролю України і
начальнику українського караулу охорони зразки відбитків на
пломбах спеціального вантажу, дозволяє доступ в службові
приміщення у вагоні супроводу і до вантажу, перевірку стану
радіаційної безпеки представникам державної
санітарно-епідеміологічної служби та інспекції з нагляду за
ядерною безпекою України, причеплення вагону для розміщення
караулу охорони Української Сторони.
4. При перевезенні відпрацьованого ядерного палива з
території України в Російську Федерацію:
а) військові російського караулу внутрішніх військ
Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації в військовій
формі встановленого зразка прибувають на територію України не
пізніше, ніж за одну годину до прибуття транспорту із спеціальними
вантажами;
б) при перетині державного кордону начальник російського
караулу пред'являє уповноваженим особам митного і прикордонного
контролю України посвідчення начальника караулу, посвідчення на
відрядження, список військовослужбовців російського караулу і
документи, які посвідчують їх особу, а також перелік табельної
зброї. Зброя і боєприпаси доставляються в закритому на замок
металевому ящику, ключі від якого знаходяться у начальника караулу
і видаються особовому складу у встановленому порядку при прийманні
спеціального вантажу під охорону;
в) до прийому транспорту із спеціальними вантажами під
охорону за заявкою начальника російського караулу Українська
Сторона надає приміщення для тимчасового розміщення
військовослужбовців Російської Федерації, телефонний зв'язок,
медичне та побутове забезпечення, сприяє в забезпеченні збереження
зброї і боєприпасів;
г) військовослужбовці Російської Федерації на території
України дотримуються законів цієї держави, а функції охорони
транспорту із спеціальними вантажами здійснюють у відповідності з
законодавством Російської Федерації;
д) під час приймання спеціального вантажу під охорону
транспорт повинен бути виведений з-під контактної мережі і
загальмований не менше ніж на одну годину;
е) начальник російського караулу після огляду транспорту із
спеціальним вантажем оформляє описи на транспорт, який
охороняється, в 2-х примірниках. Відповідальний представник
Російської Сторони, який супроводжує транспорт із спеціальним
вантажем, завіряє підпис начальника російського караулу щодо
прийняття транспорту із спеціальним вантажем під його охорону.
Перший примірник опису з гербовою печаткою військової частини, від
якої призначено російський караул, та з підписом начальника
караулу залишає у себе. В описі начальника українського караулу
відповідальний представник Російської Сторони, який супроводжує
спеціальний вантаж, завіряє підписом здачу з-під охорони
транспорту із спеціальним вантажем і перший примірник з гербовою
печаткою залишає у себе. Другі примірники описів щодо прийняття
(здачі) спеціального вантажу, завірені підписом відповідального
представника Російської Сторони, начальники караулів залишають у
себе;
є) після закінчення процедури з оформлення описів
начальниками караулів проводиться заміна вартових.
5. Вантаж не доглядається у випадку відповідності відбитків
на пломбах спеціального вантажу зразкам, цілості пломб і упаковок.
6. Відповідальність за охорону переходить з моменту підпису
начальниками караулів відповідних документів. Процедура передачі
вказаної відповідальності за охорону визначається Компетентними
органами Сторін, відповідальними за забезпечення фізичного захисту
спеціальних вантажів та їх охорону.
7. Представники прикордонних і митних служб допускаються
начальником караулу до транспорту зі спеціальним вантажем, що
охороняється, з дозволу і в присутності відповідального
представника Російської Сторони, який супроводжує вантаж.
8. У випадку виникнення спірних питань начальники караулів
складають акт, який затверджується відповідальним представником
Російської Сторони, який супроводжує вантаж.
Цей Порядок може бути застосований під час транзиту ядерних
матеріалів через територію України.
Цей Порядок може доповнюватись і змінюватись за згодою обох
Сторін, які підписали Угоду, у випадку зміни умов і порядку
транспортування ядерних матеріалів.
Соглашение

между Правительством Российской Федерации

и Правительством Украины о сотрудничестве

в области транспортирования

ядерных материалов
(Москва, 12 апреля 1996 года)

Правительство Российской Федерации и Правительство Украины,
далее именуемые Сторонами, исходя из дружественных отношений между Российской Федерацией
и Украиной, стремясь к развитию сотрудничества в области мирного
использования атомной энергии, признавая необходимость транспортирования свежего и
отработавшего ядерного топлива и других ядерных материалов между
Российской Федерацией и Украиной, учитывая важность обеспечения выполнения требований по
безопасности и физической защите ядерных материалов при их
перевозках, принимая во внимание Соглашение об основных принципах
сотрудничества в области мирного использования атомной энергии
( 997_599 ), заключенное государствами - участниками СНГ в
г. Минске 26 июня 1992 года, руководствуясь Соглашением между Правительством Российской
Федерации и Правительством Украины о научно-техническом и
экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики,
подписанным 14 января 1993 года в г. Москве ( 643_033 ),
Соглашением о перевозках специальных грузов и продукции военного
назначения, заключенным государствами - участниками СНГ в
г. Минске 26 мая 1995 года, документами Международного агентства
по атомной энергии (МАГАТЭ), а также действующими на территориях
Российской Федерации и Украины законодательствами и нормативными
актами по транспортированию ядерных материалов, согласились о нижеследующем:
Статья 1
Стороны сотрудничают в области обеспечения безопасного
транспортирования железнодорожным транспортом между Российской
Федерацией и Украиной свежего и отработавшего ядерного топлива,
продуктов и отходов от переработки отработавшего ядерного топлива,
природного урана, гексафторида урана и других ядерных материалов,
относящихся к ядерному топливному циклу, а также порожних
транспортно-упаковочных комплектов (далее именуются - специальные
грузы).
Статья 2
Компетентными органами Сторон по выполнению настоящего
Соглашения являются:
от Российской Стороны от Украинской Стороны
по вопросам обеспечения физической защиты специальных грузов
(кроме охраны) и рассмотрению спорных вопросов:
Министерство Российской Государственный комитет
Федерации по атомной Украины по использованию
энергии ядерной энергии
по вопросам регулирования и надзора за ядерной и радиационной
безопасностью, а также за физической защитой:
Федеральный надзор России по Министерство охраны
ядерной и радиационной окружающей природной среды и
безопасности ядерной безопасности Украины
по вопросам обеспечения охраны специальных грузов:
Министерство внутренних дел Министерство внутренних дел
Российской Федерации Украины
по вопросам транспортирования:
Министерство путей сообщения Министерство транспорта
Российской Федерации и Украины
Министерство Российской Федерации
по атомной энергии
по вопросам таможенного контроля:
Государственный таможенный Государственный таможенный
комитет Российской Федерации комитет Украины
по вопросам пограничного контроля:
Федеральная пограничная служба Государственный комитет по
Российской Федерации делам охраны государственной

границы Украины
по вопросам ликвидации последствий аварий и защиты населения в
случае возникновения ядерного инцидента при транспортировании
специальных грузов:
Министерство Российской Федерации Штаб гражданской обороны
по атомной энергии и Министерство Украины
Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий
по вопросам контроля за выполнением требований экологической
безопасности:
Министерство охраны окружающей Министерство охраны
среды и природных ресурсов окружающей природной среды
Российской Федерации и ядерной безопасности

Украины.
Статья 3
Транспортирование специальных грузов между Российской
Федерацией и Украиной осуществляется в первоочередном порядке
после согласования при планировании перевозок соответствующими
компетентными органами Сторон на основании требований
законодательства и нормативных актов Российской Федерации и
Украины, а также действующих международных документов,
регламентирующих перевозки железнодорожным транспортом специальных
грузов. Список этих документов приведен в Приложении 1, которое
является неотъемлемой частью настоящего Соглашения. Стороны обеспечивают конфиденциальность информации, связанной
с перевозками специальных грузов, и принимают соответствующие
меры, исключающие ее разглашение. Компетентные органы Сторон информируют друг друга о
намеченных перевозках специальных грузов не менее чем за 15 дней
до начала указанных перевозок.
Статья 4
Сопровождение специальных грузов при транспортировании по
территориям Российской Федерации и Украины осуществляется
ответственным представителем Российской Стороны и российским
техническим персоналом, подготовленным к действиям в аварийных
ситуациях. Украинская Сторона на территории своего государства
предоставляет в случае необходимости сопровождающему российскому
техническому персоналу: каналы связи; медицинское обслуживание; техническое обеспечение подвижного состава и другое
необходимое обеспечение.
Статья 5
Каждая Сторона в рамках настоящего Соглашения, своего
национального законодательства и в соответствии с международным
правом принимает надлежащие меры для обеспечения физической защиты
специальных грузов, находящихся в пределах территории ее
государства, на уровне, не ниже уровня, предусмотренного
Конвенцией о физической защите ядерного материала от 3 марта 1980
года ( 995_024 ). Охрана специальных грузов осуществляется на территории
Российской Федерации российским вооруженным караулом, на
территории Украины - украинским вооруженным караулом. Пунктами смены караула и передачи обязанностей по обеспечению
охраны транспорта со специальными грузами являются украинские
железнодорожные станции Хутор Михайловский и Купянск-Сортировочный
(далее именуются - станции). Порядок смены караула и передачи обязанностей по обеспечению
охраны транспорта со специальными грузами, условия пребывания
российского вооруженного караула на территории Украины, порядок
доступа уполномоченных лиц в транспортное средство определяются в
Приложении 2, которое является неотъемлемой частью настоящего
Соглашения. На участке движения государственная граница Украины - станция
охрану транспорта со специальными грузами осуществляет российский
вооруженный караул в соответствии с уставом внутренних войск
Министерства внутренних дел Российской Федерации и положениями
настоящего Соглашения. Украинская Сторона обеспечивает на своей территории личную
безопасность назначенных для охраны транспорта со специальными
грузами российских военнослужащих, их размещение,
беспрепятственное возвращение в Российскую Федерацию в полном
составе и с имеющимся вооружением и снаряжением, в случае
необходимости осуществляет их бытовое обеспечение и медицинское
обслуживание, а также использование караулом линий связи. Ответственность за утерю специальных грузов или их части
несет Сторона, под юрисдикцией которой находился караул,
осуществлявший охрану специальных грузов в момент утери, а в тех
случаях, когда специальные грузы транспортировались без охраны, -
Сторона, на территории которой произошла утеря.
Статья 6
Пограничный, таможенный и иные виды государственного контроля
транспорта, личного состава караула и сопровождающего технического
персонала при пересечении ими государственной границы
осуществляются в приоритетном порядке в соответствии с
законодательствами и нормативными актами Российской Федерации и
Украины. Караул, осуществляющий охрану специальных грузов, не
препятствует проведению пограничного, таможенного и иных видов
государственного контроля лицам, предъявившим удостоверения
соответствующих органов контроля.
Статья 7
Ответственность за ядерный ущерб, который может быть причинен
ядерным инцидентом при транспортировании специальных грузов между
Российской Федерацией и Украиной, несет в соответствии с ее
национальным законодательством Сторона, на территории которой
произошел ядерный инцидент. Ответственность за указанный ядерный ущерб переходит к другой
Стороне в момент пересечения государственной границы транспортом
со специальными грузами.
Статья 8
Украинская Сторона оказывает содействие Российской Стороне и
третьим странам в решении вопросов, связанных с транзитом
специальных грузов через ее территорию. Порядок осуществления
транзита специальных грузов через территорию Украины определяется
отдельными межправительственными соглашениями с участием
Российской Федерации, Украины и третьих стран.
Статья 9
В настоящее Соглашение могут вноситься изменения или
дополнения с письменного согласия обеих Сторон. Спорные вопросы, возникающие при реализации настоящего
Соглашения, будут решаться Сторонами путем консультаций и
переговоров. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания.
Соглашение заключается на неопределенный срок и будет действовать
до тех пор, пока одна из Сторон не уведомит в письменной форме
другую Сторону не менее чем за шесть месяцев о своем намерении
прекратить его действие.
Совершено в г.Москве 12 апреля 1996 года в двух подлинных
экземплярах, каждый на русском и украинском языках, причем оба
текста имеют одинаковую силу.
(Подписи)
Приложение 1

к Соглашению между Правительством Российской

Федерации и Правительством Украины о сотрудничестве в

области транспортирования ядерных материалов

от 12 апреля 1996 года
Список

международных документов, регламентирующих перевозки

специальных грузов железнодорожным и водным транспортом
Правила безопасной перевозки радиоактивных веществ (серия
изданий МАГАТЭ по безопасности N 6), 1985, 1990 (исправленное) Правила безопасной перевозки отработавшего ядерного топлива
от атомных электростанций стран - членов СЭВ. Часть 1. Перевозка
железнодорожным транспортом, Москва, 1988 Конвенция о физической защите ядерного материала от 3 марта
1980 года ( 995_024 ). INFCIRC/274/Rev. 1, МАГАТЭ, 1980 Конвенция об оперативном оповещении о ядерной аварии от 26
сентября 1986 года ( 995_026 ) Конвенция о помощи в случае ядерной аварии или радиационной
аварийной ситуации от 26 сентября 1986 года ( 995_027 ) Международное трансграничное перемещение радиоактивных
отходов. Кодекс практики. INFCIRC/386, МАГАТЭ, 1990
Приложение 2

к Соглашению между Правительством Российской

Федерации и Правительством Украины о сотрудничестве в

области транспортирования ядерных материалов

от 12 апреля 1996 года
Порядок

смены российского и украинского караулов,

передачи обязанностей по обеспечению охраны

транспорта со специальными грузами
1. В соответствии с правилами, действующими на территории
Украины, под охрану берутся транспортные средства со свежим и с
отработавшим ядерным топливом. 2. Компетентный орган государства - грузоотправителя,
ответственный за обеспечение физической защиты перевозки
специальных грузов, не позднее чем за 15 суток до начала перевозки
сообщает соответствующему компетентному органу государства -
грузополучателя следующие сведения: наименование пункта передачи ответственности за охрану
транспортного средства со специальными грузами, дату и время
прибытия транспорта в указанный пункт; количество вагонов, платформ, подлежащих охране; фамилию, имя, отчество ответственного представителя
Российской Стороны, сопровождающего груз; номер аварийной карточки на специальный груз. 3. При перевозке свежего ядерного топлива из Российской
Федерации в Украину при пересечении государственной границы
ответственный представитель Российской Стороны, сопровождающий
груз, предъявляет представителям таможенного и пограничного
контроля Украины и начальнику украинского караула охраны образцы
оттисков на пломбах специального груза, разрешает доступ в
служебные помещения в вагоне сопровождения и к грузу, проверку
состояния радиационной безопасности представителям государственной
санитарно-эпидемиологической службы и инспекции по надзору за
ядерной безопасностью Украины, прицепку вагона для размещения
караула охраны Украинской Стороны. 4. При перевозке отработавшего ядерного топлива с территории
Украины в Российскую Федерацию: а) военнослужащие российского караула внутренних войск
Министерства внутренних дел Российской Федерации в военной форме
установленного образца прибывают на территорию Украины не позднее
чем за один час до прибытия транспорта со специальными грузами; б) при пересечении государственной границы начальник
российского караула предъявляет уполномоченным лицам таможенного и
пограничного контроля Украины удостоверение начальника караула,
командировочное удостоверение, список военнослужащих российского
караула и документы, удостоверяющие их личность, а также перечень
табельного оружия. Оружие и боеприпасы доставляются в запертом
металлическом ящике, ключи от которого находятся у начальника
караула, и выдаются личному составу в установленном порядке при
приеме специального груза под охрану; в) до приема транспорта со специальными грузами под охрану по
заявке начальника российского караула Украинская Сторона
предоставляет помещение для временного размещения военнослужащих
Российской Федерации, телефонную связь, медицинское и бытовое
обеспечение, оказывает содействие в обеспечении сохранности оружия
и боеприпасов; г) военнослужащие Российской Федерации на территории Украины
соблюдают законы этого государства, а функции по охране транспорта
со специальными грузами осуществляют в соответствии с
законодательством Российской Федерации; д) при приеме специального груза под охрану транспорт должен
быть выведен из-под контактной сети и заторможен не менее чем на
один час; е) начальник российского караула после осмотра транспорта со
специальным грузом оформляет описи на охраняемый транспорт в 2-х
экземплярах. Ответственный представитель Российской Стороны,
сопровождающий транспорт со специальным грузом, заверяет подпись
начальника российского караула о приема транспорта со специальным
грузом под его охрану. Первый экземпляр описи с гербовой печатью
воинской части, от которой назначен российский караул, и подписью
начальника караула оставляет у себя. В описи начальника
украинского караула ответственный представитель Российской
Стороны, сопровождающий груз, заверяет подписью сдачу из-под
охраны транспорта со специальным грузом и первый экземпляр с
гербовой печатью оставляет у себя. Вторые экземпляры описей о
приеме (сдаче) специального груза, заверенные подписью
ответственного представителя Российской Стороны, начальники
караулов оставляют у себя; ж) по окончании процедуры по оформлению описей начальниками
караулов производится смена часовых. 5. Груз не досматривается в случае соответствия отпечатков на
пломбах специального груза образцам, сохранности пломб и упаковок. 6. Ответственность за охрану специальных грузов переходит с
момента подписания начальниками караулов соответствующих
документов. Процедура передачи указанной ответственности
определяется компетентными органами Сторон, ответственными за
обеспечение физической защиты специальных грузов и их охраны. 7. Представители пограничных и таможенных служб допускаются
начальником караула к охраняемому транспорту со специальным грузом
с разрешения и в присутствии ответственного представителя
Российской Стороны, сопровождающего груз. 8. В случае возникновения спорных вопросов начальники
караулов составляют акт, который утверждается ответственным
представителем Российской Стороны, сопровождающим груз. Настоящий Порядок может применяться при транзите ядерных
материалов по территории Украины. Настоящий Порядок может быть дополнен и изменен с согласия
обеих Сторон, подписавших Соглашение, в случае изменения условий и
порядка транспортирования ядерных материалов.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: