open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
Рішення

про хід реалізації національних програм

державної підтримки залізничного транспорту

(укр/рос)

Розглянувши доповідь Ради в сфері залізничного транспорту
держав - учасниць Співдружності про хід реалізації національних
програм державної підтримки залізничного транспорту, Рада глав
урядів Співдружності Незалежних Держав
вирішила:
1. Зазначити, що відповідно до Рішення Ради глав урядів
Співдружності про заходи для поліпшення роботи залізниць держав -
учасниць Співдружності від 9 грудня 1994 року ( 997_403 ) в
більшості держав - учасниць Співдружності розроблено програми
державної підтримки залізниць за вмістом вантажних і пасажирських
вагонів, локомотивів, моторовагонного рухливого складу,
залізничної колії і шляхової техніки, пристроїв блокування і
зв'язку в робочому стані.
2. Просити уряди держав - учасниць Співдружності, що ще не
прийняли програми державної підтримки залізничного транспорту,
завершити цю роботу в другому кварталі 1996 року.
3. Міністерствам економіки, фінансів, залізничним
адміністраціям держав - учасниць Співдружності разом з іншими
заінтересованими органами державного управління вжити заходів щодо
практичної реалізації розроблених програм державної підтримки
залізниць.
4. Доручити Раді залізничного транспорту держав - учасниць
Співдружності разом із Міждержавним економічним Комітетом
Економічного союзу розробити в першому півріччі 1996 року комплекс
заходів для регулювання тарифної політики в міждержавному
сполученні на залізничному транспорті, спрямованих на забезпечення
вільного переміщення товарів по території держав - учасниць
Співдружності і всемірного нарощування внутрішнього товарообігу.
Вчинено в місті Москві 12 квітня 1996 року в одному дійсному
примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається у
Виконавчому Секретаріаті Співдружності Незалежних Держав, який
надасть кожній державі, що підписала це Рішення, його завірену
копію.
За Уряд За Уряд
Азербайджанської Республіки Республіки Молдова
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Білорусь Російської Федерації
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Вірменія Республіки Таджикистан
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Грузії Туркменистану
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Казахстан Республіки Узбекистан
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Киргизької Республіки України
(підпис) (підпис)
Решение

о ходе реализации национальных программ

государственной поддержки железнодорожного транспорта
(Москва, 12 апреля 1996 года)

Рассмотрев доклад Совета по железнодорожному транспорту
государств-участников Содружества о ходе реализации национальных
программ государственной поддержки железнодорожного транспорта,
Совет глав правительств Содружества Независимых Государств
решил:
1. Отметить, что в соответствии с Решением Совета глав
правительств Содружества о мерах по улучшению работы железных
дорог государств-участников Содружества от 9 декабря 1994 года
( 997_403 ) в большинстве государств-участников Содружества
разработаны программы государственной поддержки железных дорог по
содержанию грузовых и пассажирских вагонов, локомотивов,
моторовагонного подвижного состава, железнодорожного пути и
путевой техники, устройств блокировки и связи в работоспособном
состоянии. 2. Просить правительства государств-участников Содружества,
которые еще не приняли программы государственной поддержки
железнодорожного транспорта, завершить эту работу во втором
квартале 1996 года. 3. Министерствам экономики, финансов, железнодорожным
администрациям государств-участников Содружества совместно с
другими заинтересованными органами государственного управления
принять меры по практической реализации разработанных программ
государственной поддержки железных дорог. 4. Поручить Совету по железнодорожному транспорту
государств-участников Содружества совместно с Межгосударственным
экономическим Комитетом Экономического союза разработать в первом
полугодии 1996 года комплекс мер по регулированию тарифной
политики в межгосударственном сообщении на железнодорожном
транспорте, ориентированных на обеспечение свободного перемещения
товаров по территории государств-участников Содружества и
всемерное наращивание внутреннего товарооборота.
Совершено в г. Москве 12 апреля 1996 года в одном подлинном
экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в
Исполнительном Секретариате Содружества Независимых Государств,
который направит каждому государству, подписавшему настоящее
Решение, его заверенную копию.
(Подписи)
Договаривающиеся стороны: Азербайджан, Армения, Белоруссия,
Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан,
Туркмения, Узбекистан, Украина.
Информационный вестник Совета глав государств и
Совета глав правительств СНГ "Содружество", N 2, 1996

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: