open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
Рішення

про нормативні документи щодо створення

й удосконалювання об'єднаної системи протиповітряної

оборони держав - учасниць Співдружності

Незалежних Держав

(укр/рос)

Статус Рішення див.( 997_747 )

Дата підписання: 12.04.1996 Дата набрання чинності для України: 12.04.1996
Рада глав урядів Співдружності Незалежних Держав відповідно
до Рішення "Про порядок фінансування і розробки пропозицій щодо
матеріально-технічного забезпечення, надання митних і інших пільг
в інтересах створення й удосконалювання об'єднаної системи
протиповітряної оборони держав - учасниць Співдружності Незалежних
Держав" від 3 листопада 1995 року ( 997_b83 )
вирішила:
1. Затвердити:
а) Положення про щорічне фінансове планування, фінансування
створення, відновлення й удосконалювання об'єднаної системи
протиповітряної оборони держав - учасниць Співдружності Незалежних
Держав, а також Координаційного Комітету з питань протиповітряної
оборони при Раді міністрів оборони держав - учасниць Співдружності
Незалежних Держав (додаток 1);
б) Положення про порядок розміщення і виконання замовлень
озброєння, військової техніки й інших матеріальних засобів для
створення й удосконалювання об'єднаної системи протиповітряної
оборони держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав (додаток
2);
в) Положення про надання митних і інших пільг і звільнення
від нетарифних обмежень озброєння, військової техніки й інших
матеріальних засобів при створенні й удосконалюванні об'єднаної
системи протиповітряної оборони держав - учасниць Співдружності
Незалежних Держав (додаток 3).
2. Рекомендувати державам - учасницям Угоди про створення
об'єднаної системи протиповітряної оборони держав - учасниць
Співдружності Незалежних Держав ( 997_446 ) після виконання
необхідних внутрішньодержавних процедур привести своє національне
законодавство до відповідно вказаних вище затверджених положень.
3. Це Рішення набирає сили з дня його підписання, а для
держав, де це необхідно, після повідомлення сторін про виконання
ними необхідних внутрішньодержавних процедур.
Вчинено в місті Москві 12 квітня 1996 року в єдиному дійсному
примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається у
Виконавчому Секретаріаті Співдружності Незалежних Держав, який
надасть кожній державі, що підписала це Рішення, його завірену
копію.
За Уряд За Уряд
Азербайджанської Республіки Республіки Молдова
За Уряд За Уряд
Республіки Білорусь Російської Федерації
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Вірменія Республіки Таджикистан
(підпис) (підпис)
за національним законодавством
- до п. 7 Положення 1
За Уряд За Уряд
Грузії Туркменистану
(підпис)
з урахуванням особливої думки
За Уряд За Уряд
Республіки Казахстан Республіки Узбекистан
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Киргизької Республіки України
(підпис) (підпис)

із застереженнями

Додаток 1

Затверджено Рішенням Ради

глав урядів Співдружності

Незалежних Держав про

нормативні документи зі

створення й удосконалювання

об'єднаної системи

протиповітряної оборони

держав - учасниць

Співдружності Незалежних

Держав

від 12 квітня 1996 року
ПОЛОЖЕННЯ
про щорічне фінансове планування, фінансування створення,
відновлення й удосконалювання об'єднаної системи протиповітряної
оборони держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав,
а також Координаційного Комітету з питань протиповітряної

оборони при Раді міністрів оборони держав - учасниць

Співдружності Незалежних Держав
Загальні положення
1. Це Положення розроблене на підставі Рішення Ради глав
урядів Співдружності Незалежних Держав "Про порядок фінансування і
розробку пропозицій з матеріально-технічного забезпечення, наданню
митних і інших пільг в інтересах створення й удосконалювання
об'єднаної системи протиповітряної оборони держав - учасниць
Співдружності Незалежних Держав" (ОС ППО СНД) від 3 листопада 1995
року ( 997_b83 ). Воно визначає порядок щорічного фінансового
планування, фінансування створення, відновлення й удосконалювання
об'єднаної системи протиповітряної оборони держав - учасниць Угоди
"Про створення об'єднаної системи протиповітряної оборони держав -
учасниць Співдружності Незалежних Держав" від 10 лютого 1995 року
( 997_446 ) (далі - держави - учасниці Угоди) і фінансування
діяльності Координаційного Комітету з питань протиповітряної
оборони при Раді міністрів оборони держав - учасниць Співдружності
Незалежних Держав (далі - Координаційний Комітет з ППО СНД).
2. Фінансування з бюджетів держав - учасниць Угоди
( 997_446 ) здійснюється виділенням прямих асигнувань на загальні
програми і проекти на основі договорів заінтересованих сторін у
реалізації відповідних загальних програм або проектів.
Фінансування власних частин робіт з реалізації основних
напрямів удосконалювання протиповітряної оборони здійснюється
самостійно кожною державою.
3. Під загальними програмами і проектами розуміються спільні
заходи держав - учасниць Угоди ( 997_446 ) щодо створення й
удосконалювання ОС ППО СНД.
4. Під власною частиною робіт розуміються заходи щодо
реалізації планів створення й удосконалювання національних систем
ППО.
5. Підставою для фінансування є щорічний План виділення
асигнувань на створення і розвиток ОС ППО СНД, що затверджується
Радою глав урядів Співдружності Незалежних Держав з представлення
Ради міністрів оборони держав - учасниць Співдружності Незалежних
Держав (Координаційного Комітету з ППО СНД).
6. Розподіл асигнувань за Планом виділення асигнувань на
створення і розвиток ОС ППО СНД здійснює Координаційний Комітет з
ППО СНД із подальшим затвердженням Радою глав урядів Співдружності
Незалежних Держав або Міждержавним економічним Комітетом
Економічного союзу. Уповноваженим розпорядником асигнувань є
Голова Координаційного Комітету з питань протиповітряної оборони
при Раді міністрів оборони держав - учасниць Співдружності
Незалежних Держав. Грошові кошти, що надходять, знаходяться на
поточному рахунку, що відкривається у встановленому порядку в
Центральному банку Російської Федерації.
7. Вивезення і ввезення озброєння і військової техніки (О і
ВТ), роботи і послуги військового призначення в інтересах
створення і розвитку ОС ППО СНД держави - учасниці Угоди
( 997_446 ) здійснюють без вжиття заходів нетарифних обмежень
(регулювання), митних зборів і платежів, з дотриманням принципу
вільного транзиту на митних кордонах і територіях держав -
учасниць Угоди.
8. Постачання, ремонт озброєння, військової техніки й інших
матеріальних засобів, технічний супровід, здійснення робіт і
надання послуг військового характеру для ОС ППО СНД здійснюється
державами - учасницями Угоди ( 997_446 ) за погодженими цінами і
тарифами, у тому числі і за внутрішньодержавними.
9. Ступінь таємності робіт, пов'язаних із виконанням
загальних програм і проектів щодо створення і розвитку ОС ППО СНД,
визначається рішенням Координаційного Комітету з ППО СНД і є
обов'язковим для суб'єктів фінансово-виробничих відносин.
10. Замовником загальних програм і проектів для ОС ППО СНД є
Координаційний Комітет з ППО СНД, який представляє його Голова.
Замовлення озброєння, військової техніки й інших матеріальних
засобів для ОС ППО СНД у частині власних робіт здійснюється
замовниками міністерств оборони держав - учасниць Угоди
( 997_446 ).
Фінансове планування
11. Порядок планування витрат на ремонт озброєння і
військової техніки, не передбачений загальними програмами і
проектами зі створення й удосконалювання ОС ППО СНД, здійснюється
відповідно до Рішення Ради глав урядів Співдружності Незалежних
Держав "Про ремонт озброєння і військової техніки держав -
учасниць Співдружності Незалежних Держав" від 9 вересня 1994 року
( 997_b42 ) з урахуванням надання митних і інших пільг податкового
характеру.
12. План проведення спільних заходів ОС ППО СНД і кошторис
витрат до нього розробляються Координаційним Комітетом з ППО СНД і
надаються на затвердження Раді міністрів оборони держав - учасниць
Співдружності. У зазначеному Плані передбачаються заходи щодо
забезпечення діяльності Координаційного Комітету з ППО СНД.
13. Держави-учасниці Угоди ( 997_446 ), що беруть участь у
загальних програмах і проектах, погоджених із Міждержавною
комісією з військово-економічного співробітництва держав -
учасниць Співдружності Незалежних Держав через відповідних
замовників, укладають з Міждержавною фінансово-промисловою групою
"Граніт" (МФПГ "Граніт") договори (контракти) на реалізацію
відповідних програм і проектів, що надаються Координаційному
Комітету з ППО СНД.
Фінансування
14. Фінансування загальних програм і проектів провадиться
державами-учасниками Угоди ( 997_446 ), заінтересованими в їхній
реалізації. Розміри внесків визначаються безпосередньо для кожної
програми і проекту.
15. Внески на загальні програми і проекти перераховуються
заінтересованими державами - учасницями Угоди ( 997_446 ) на
рахунок розпорядника засобів ОС ППО СНД у строки, визначені в
рішеннях з реалізації цих програм.
16. Фінансовий звіт про використання асигнувань на загальні
програми і проекти зі створення і розвитку ОС ППО СНД, а також на
забезпечення діяльності Координаційного Комітету з ППО СНД
надаються його Головою на затвердження Ради глав урядів
Співдружності Незалежних Держав.
17. Відповідальність за порушення договірних зобов'язань з
реалізації затверджених Планів щодо створення і розвитку ОС ППО
СНД визначається в договорах (контрактах) між суб'єктами
фінансово-виробничих відносин. Спори у зв'язку з невиконанням або
неналежним виконанням зобов'язань сторонами вирішуються в
Економічному Суді Співдружності Незалежних Держав (для держав, що
підписали Угоду про його статус ( 997_137 ).
18. Фінансування ремонту, модернізації озброєння і військової
техніки, а також робіт, пов'язаних із наданням допомоги у
відновленні, підтриманні бойової готовності, експлуатації і
технічному обслуговуванні озброєння і військової техніки ОС ППО
СНД (включаючи перевезення фахівців і техніки) здійснюється
державами - учасницями Угоди ( 997_446 ) на основі укладених
договорів (контрактів) із МФПГ "Граніт".
Фінансування робіт з відновлення бойової готовності озброєння
і військової техніки ОС ППО СНД, не передбачених щорічними планами
виділення асигнувань на створення і розвиток ОС ППО СНД,
здійснюється за рахунок бюджетних засобів держав - учасниць Угоди
( 997_446 ) в порядку, передбаченому договорами МФПГ "Граніт" із
замовниками міністерств оборони держав - учасниць Угоди.
19. Фінансування науково-дослідних і
професійно-конструкторських робіт (НДР і ПКР) з розробки нового
озброєння і військової техніки для ОС ППО СНД здійснюється
заінтересованими державами - учасницями Співдружності Незалежних
Держав відповідно до прийнятих рішень Ради глав урядів
Співдружності Незалежних Держав. Виділення асигнувань на конкретні
програми здійснюється перерахуванням коштів державі-розробниці
відповідно до пункту 15 цього Положення.
20. Фінансування спільних оперативних навчань (тренувань),
навчально-методичних зборів здійснюється заінтересованими
державами - учасницями Угоди ( 997_446 ), виходячи з Плану
проведення спільних заходів ОС ППО СНД і рівня участі кожної з
держав - учасниць Угоди.
21. Фінансування витрат з навчання військових фахівців у
військово-навчальних закладах і навчальних центрах ППО, навчанню
бойовим розрахункам ОС ППО СНД на полігонах ППО держав - учасниць
Угоди ( 997_446 ) здійснюється кожною державою самостійно на
договірній основі.
22. Фінансування витрат на утримання військ, виділених до
складу ОС ППО СНД, державами - учасницями Угоди ( 997_446 )
здійснюється самостійно.
23. Фінансування витрат, пов'язаних із забезпеченням
діяльності Координаційного Комітету з ППО СНД, у рамках загальних
програм для ОС ППО СНД здійснюється заінтересованими державами -
учасницями Угоди ( 997_446 ).
24. Фінансовий контроль за надходженням і витратою виділених
державами - учасницями Угоди ( 997_446 ) асигнувань здійснюється
суб'єктами фінансових відносин.

Додаток 2

Затверджено Рішенням Ради

глав урядів Співдружності

Незалежних Держав про

нормативні документи щодо

створення й удосконалення

об'єднаної системи

протиповітряної оборони

держав - учасниць

Співдружності Незалежних

Держав

від 12 квітня 1996 року
ПОЛОЖЕННЯ

про порядок розміщення і виконання замовлень озброєння,

військової техніки та інших матеріальних засобів для

створення й удосконалювання об'єднаної системи

протиповітряної оборони держав - учасниць

Співдружності Незалежних Держав
1. Це Положення розроблене відповідно до Рішення Ради глав
урядів Співдружності Незалежних Держав "Про порядок фінансування і
розробки пропозицій з матеріально-технічного забезпечення, надання
митних і інших пільг в інтересах створення й удосконалення
об'єднаної системи протиповітряної оборони держав - учасниць
Співдружності Незалежних Держав" від 3 листопада 1995 року
( 997_b83 ).
2. Джерелом фінансування є асигнування, що виділяються за
рахунок бюджетних коштів держав - учасниць Угоди "Про створення
об'єднаної системи протиповітряної оборони держав - учасниць
Співдружності Незалежних Держав" від 10 лютого 1995 року
( 997_446 ) (далі - держави - учасниці Угоди). Фінансування
замовлень озброєння, військової техніки й інших матеріальних
засобів для створення об'єднаної системи протиповітряної оборони
держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав (далі - ОС ППО
СНД) здійснюється відповідно до Положення про щорічне фінансове
планування, фінансування створення, відновлення й удосконалювання
об'єднаної системи протиповітряної оборони держав - учасниць
Співдружності Незалежних Держав, а також Координаційного Комітету
з питань протиповітряної оборони при Раді міністрів оборони держав
- учасниць Співдружності Незалежних Держав (далі - Координаційний
Комітет з ППО СНД).
3. Замовлення озброєння, військової техніки й інших
матеріальних засобів провадиться на підставі затвердженого Радою
глав урядів Співдружності Незалежних Держав Плану виділення
асигнувань на створення і розвиток ОС ППО СНД.
Замовником загальних програм і проектів для ОС ППО СНД є
Координаційний Комітет з ППО СНД, який представляє його Голова.
Формування державних оборонних замовлень держав - учасниць
Угоди ( 997_446 ) для ОС ППО СНД щодо озброєння і військової
техніки, що виготовляються на підприємствах держав - учасниць
Угоди, здійснюється у встановленому порядку.
Замовлення озброєння, військової техніки й інших матеріальних
засобів для ОС ППО СНД у частині власних робіт здійснюється
замовниками міністерств оборони держав - учасниць Угоди
( 997_446 ).
4. Координаційний Комітет з ППО СНД направляє Начальникові
Озброєння Збройних Сил Російської Федерації до 1 березня року, що
передує запланованому, затвердженою Радою глав урядів
Співдружності План виділення асигнувань на створення і розвиток ОС
ППО СНД, а виписки з нього щодо номенклатури озброєння і
військової техніки, що виготовляється на підприємствах держав -
учасниць Угоди ( 997_446 ), - у міністерства оборони цих держав
для наступного внесення в державні оборонні замовлення і бюджетні
заявки.
5. Міністерства оборони держав - учасниць Угоди ( 997_446 )
направляють виписки з державних оборонних замовлень щодо
номенклатури озброєння, військової техніки й інших матеріальних
засобів для ОС ППО СНД у Координаційний Комітет з ППО СНД, що
доводить їх до Міждержавної фінансово-промислової групи "Граніт"
(далі - МФПГ "Граніт").
6. Держави - учасниці Угоди ( 997_446 ), що беруть участь у
загальних програмах і проектах, погоджених із Міждержавною
комісією з військово-економічного співробітництва держав -
учасниць Співдружності Незалежних Держав, укладають із МФПГ
"Граніт" договори (контракти) про реалізацію відповідних програм і
проектів, що надаються в Координаційний Комітет з ППО СНД.
7. Управління міністерств оборони держав - учасниць Угоди
( 997_446 ), що здійснюють замовлення, на підставі Плану виділення
асигнувань на створення і розвиток ОС ППО СНД і державних
оборонних замовлень держав - учасниць Угоди укладають договори на
виготовлення і постачання озброєння, військової техніки й інших
матеріальних засобів для ОС ППО СНД із МФПГ "Граніт".
8. Відносини між замовниками і постачальниками озброєння,
військової техніки й інших матеріальних засобів регулюються
діючими документами про постачання продукції для військових
організацій, а також правовими і нормативними документами,
прийнятими державами - учасницями Угоди ( 997_446 ).
Замовники зобов'язані контролювати своєчасність і
правильність укладення і виконання договорів, а також своєчасність
здійснення платежів згідно з ними.
9. Виготовлення озброєння і військової техніки для ОС ППО СНД
провадиться відповідно до технічних умов, затверджених у
встановленому порядку і за діючими стандартами. Приймання
озброєння і військової техніки для ОС ППО СНД, що виготовляється
на підприємствах держав - учасниць Угоди ( 997_446 ), здійснюється
військовими представництвами міністерств оборони цих держав.
На озброєння, військову техніку і комплектуючі вироби, що
постачаються державами - учасницями Угоди ( 997_446 ) для ОС ППО
СНД, встановлюється гарантійний строк відповідно до технічних
умов.
10. Розрахунки за готову продукцію для ОС ППО СНД замовники
озброєння і військової техніки здійснюють шляхом оплати рахунків
постачальників згідно з укладеними договорами.
11. Координаційний Комітет з ППО СНД із метою забезпечення
реалізації Плану виділення асигнувань на створення і розвиток ОС
ППО СНД і безумовного виконання договорів, що укладаються,
визначає обсяги авансування підприємств - виготовлювачів озброєння
і військової техніки для ОС ППО СНД.
12. Взаємні постачання спеціальних комплектуючих виробів для
забезпечення виробництва озброєння і військової техніки для ОС ППО
СНД провадяться підприємствами держав - учасниць Угоди
( 997_446 ):
- за договорами з головними підприємствами-виготовлювачами;
- за прямим договором, що укладається МФПГ "Граніт" з
підприємствами - виготовлювачами спеціальних комплектуючих виробів
і погодженим із замовниками.
13. Статус призначення виробу "Для ОС ППО СНД" встановлює
Рада міністрів оборони держав - учасниць Співдружності Незалежних
Держав разом із Міждержавним економічним Комітетом Економічного
союзу. Порядок митного оформлення і провезення озброєння,
військової техніки й інших матеріальних засобів для ОС ППО СНД
через кордони держав - учасниць Угоди ( 997_446 ) визначається
Положенням про надання митних і інших пільг і звільнення від
нетарифних обмежень озброєння, військової техніки й інших
матеріальних засобів при створенні й удосконаленні об'єднаної
системи протиповітряної оборони держав - учасниць Співдружності
Незалежних Держав.
14. Держави - учасниці Угоди ( 997_446 ) не мають права
реекспортувати озброєння і військову техніку, що постачається для
ОС ППО СНД, а також повідомляти технічну інформацію про неї
державам, що не є учасниками цієї Угоди, без письмового узгодження
з Координаційним Комітетом з ППО СНД.
15. Держави - учасниці, що виходять з Угоди ( 997_446 ),
компенсують витрати держав - учасниць Угоди з надання допомоги у
відновленні й удосконалюванні ОС ППО СНД у порядку, встановленому
окремою Угодою.

Додаток З

Затверджено Рішенням Ради

глав урядів Співдружності

Незалежних Держав про

нормативні документи зі

створення й удосконалення

об'єднаної системи

протиповітряної оборони

держав - учасниць

Співдружності Незалежних

Держав

від 12 квітня 1996 р.
ПОЛОЖЕННЯ
про надання митних та інших пільг і звільнення від нетарифних
обмежень озброєння, військової техніки й інших матеріальних

засобів при створенні й удосконаленні об'єднаної системи

протиповітряної оборони держав - учасниць

Співдружності Незалежних Держав
1. Держави - учасниці Угоди "Про створення об'єднаної системи
протиповітряної оборони держав - учасниць Співдружності Незалежних
Держав" від 10 лютого 1995 року ( 997_446 ) (далі - держави -
учасниці Угоди) гарантують надання пільг на постачання озброєння,
військової техніки, матеріально-технічних і транспортних засобів,
роботи і послуги військового призначення відповідно до Переліку
продукції, робіт і послуг військового призначення, що
застосовуються (виконуються) в інтересах об'єднаної системи
протиповітряної оборони держав - учасниць Співдружності Незалежних
Держав (ОС ППО СНД), далі - Перелік (додаток до цього Положення).
2. Вивезення і ввезення продукції, роботи і послуги
військового призначення відповідно до Переліку держави - учасниці
Угоди ( 997_446 ) здійснюють без застосування заходів нетарифних
обмежень (регулювання), митних зборів і платежів, з дотриманням
принципу свободи транзиту на митних кордонах і територіях держав -
учасниць Угоди.
3. Держави - учасниці Угоди ( 997_446 ) звільняють
виготовлену на підприємствах продукцію, роботи і послуги
військового призначення в інтересах ОС ППО СНД від податку на
додану вартість, спеціального податку і податку на прибуток.
4. Постачання озброєння, військової техніки,
матеріально-технічних і транспортних засобів, роботи і послуги
військового призначення для ОС ППО СНД відповідно до Переліку
здійснюються на основі Рішення Ради глав урядів Співдружності
Незалежних Держав "Про надання допомоги в створенні й
удосконалюванні об'єднаної системи протиповітряної оборони держав
- учасниць Співдружності Незалежних Держав" від 3 листопада 1995
року ( 997_542 ).
Підставою для відповідних державних органів держав - учасниць
Угоди ( 997_446 ) до надання митних та інших пільг і звільнення
від нетарифних обмежень озброєння, військової техніки й інших
матеріальних засобів, що постачаються для створення й
удосконалювання ОС ППО СНД, є нормативні документи держав -
учасниць Угоди, розроблені на підставі цього Положення, а також
договори між суб'єктами фінансово-виробничих відносин, погоджені з
Координаційним Комітетом з питань ППО при Раді міністрів оборони
держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав.
Додаток

до Положення про надання

митних і інших пільг і

звільнення від нетарифних

обмежень озброєння,

військової техніки й інших

матеріальних засобів при

створенні й удосконаленні

об'єднаної системи

протиповітряної оборони

держав - учасниць

Співдружності Незалежних

Держав
ПЕРЕЛІК

продукції, робіт і послуг військового призначення,
застосовуваних (виконуваних) в інтересах об'єднаної системи

протиповітряної оборони держав - учасниць

Співдружності Незалежних Держав
------------------------------------------------------------------ Категорія| Продукція, роботи, послуги | ---------+------------------------------------------------------| 1 |Зенітні ракетні системи і комплекси, зенітні керовані | |ракети й аналогічні засоби для ведення бойових дій. | ---------+------------------------------------------------------| 1.1 |Групові і ремонтні комплекти ЗІП до товарів категорії | |2. | ---------+------------------------------------------------------| 1.2 |Допоміжне і тилове спеціальне майно, запасні частини і| |комплектуючі вироби до товарів категорії 2. | ---------+------------------------------------------------------| 1.3 |Технічна документація (нормативно-технічна, | |конструкторська, технологічна, програмна) до товарів | |категорій 2, 2.1, 2.2. | ---------+------------------------------------------------------| 1.4 |Роботи і послуги військового призначення, виконані в | |інтересах Замовника щодо товарів категорій 2, 2.1, | |2.2, 2.3. | ---------+------------------------------------------------------| 1.5 |Ремонт і виготовлення озброєння і військової техніки | |на військово-ремонтних підприємствах. | ---------+------------------------------------------------------| 2 |Автоматизовані системи управління (комплекси засобів | |автоматизації), апаратура радіолокаційна, | |радіонавігаційна, радіоапаратура дистанційного | |управління військового призначення і засоби | |радіолокаційного контролю за повітряною обстановкою | |(радіолокаційні станції виявлення) | ---------+------------------------------------------------------| 2.1 |Групові і ремонтні комплекти ЗІП до товарів категорії | |3. | ---------+------------------------------------------------------| 2.2 |Допоміжне і тилове спеціальне майно, запасні частини і| |комплектуючі вироби до товарів категорії 3. | ---------+------------------------------------------------------| 2.3 |Технічна документація (нормативно-технічна, | |конструкторська, технологічна, програмна) до товарів | |категорії 3, 3.1, 3.2. | ---------+------------------------------------------------------| 2.4 |Роботи і послуги військового призначення, виконувані в| |інтересах Замовника щодо товарів категорій 3, 3.1, | |3.2, 3.3. | ---------+------------------------------------------------------| 2.5 |Ремонт і виготовлення озброєння і військової техніки | |на військово-ремонтних підприємствах. | -----------------------------------------------------------------
Решение

о нормативных документах по созданию

и совершенствованию объединенной системы

противовоздушной обороны государств-участников

Содружества Независимых Государств
(Москва, 12 апреля 1996 года)

Совет глав правительства Содружества Независимых Государств в соответствии с Решением "О порядке финансирования и
разработке предложений по материально-техническому обеспечению,
предоставлению таможенных и других льгот в интересах создания и
совершенствования объединенной системы противовоздушной обороны
государств-участников Содружества Независимых Государств" от 3
ноября 1995 года ( 997_b83 ) решил: 1. Утвердить: а) Положение о ежегодном финансовом планировании,
финансировании создания, восстановления и совершенствования
объединенной системы противовоздушной обороны
государств-участников Содружества Независимых Государств, а также
Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при
Совете министров обороны государств-участников Содружества
Независимых Государств (Приложение 1); б) Положение о порядке размещения и исполнения заказов
вооружения, военной техники и других материальных средств для
создания и совершенствования объединенной системы противовоздушной
обороны государств-участников Содружества Независимых Государств
(Приложение 2); в) Положение о предоставлении таможенных и других льгот и
освобождении от нетарифных ограничений вооружения, военной техники
и других материальных средств при создании и совершенствовании
объединенной системы противовоздушной обороны
государств-участников Содружества Независимых Государств
(Приложение 3). 2. Рекомендовать государствам-участникам Соглашения о
создании объединенной системы противовоздушной обороны
государств-участников Содружества Независимых Государств
( 997_446 ) после выполнения необходимых внутригосударственных
процедур привести свое национальное законодательство в
соответствие с вышеуказанными утвержденными положениями. 3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания, а
для государств, где это необходимо, после уведомления сторон о
выполнении ими необходимых внутригосударственных процедур.
Совершено в г. Москве 12 апреля 1996 года в одном подлинном
экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в
Исполнительном Секретариате Содружества Независимых Государств,
который направит каждому государству, подписавшему настоящее
Решение, его заверенную копию.
(Подписи)
Приложение 1
Утверждено

Решением Совета глав правительств

Содружества Независимых Государств

о нормативных документах по созданию

и совершенствованию объединенной

системы противовоздушной обороны

государств-участников Содружества

Независимых Государств

от 12 апреля 1996 года
Положение

о ежегодном финансовом планировании,

финансировании создания, восстановления и

совершенствования объединенной системы противовоздушной

обороны государств-участников Содружества Независимых

Государств, а также Координационного комитета по

вопросам противовоздушной обороны при Совете

министров обороны государств-участников

Содружества Независимых Государств
Общие положения
1. Настоящее Положение разработано на основании Решения
Совета глав правительств Содружества Независимых Государств "О
порядке финансирования и разработке предложений по
материально-техническому обеспечению, предоставлению таможенных и
других льгот в интересах создания и совершенствования объединенной
системы противовоздушной обороны государств-участников Содружества
Независимых Государств" (ОС ПВО СНГ) от 3 ноября 1995 года
( 997_b83 ). Оно определяет порядок ежегодного финансового
планирования, финансирования создания, восстановления и
совершенствования объединенной системы противовоздушной обороны
государств-участников Соглашения "О создании объединенной системы
противовоздушной обороны государств-участников Содружества
Независимых Государств" от 10 февраля 1995 года ( 997_446 ) (далее
- государства-участники Соглашения) и финансирования деятельности
Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при
Совете министров обороны государств-участников Содружества
Независимых Государств (далее - Координационный комитет по ПВО
СНГ). 2. Финансирование из бюджетов государств-участников
Соглашения ( 997_446 ) осуществляется выделением прямых
ассигнований на общие программы и проекты на основе договоров
заинтересованных сторон в реализации соответствующих общих
программ или проектов. Финансирование собственных частей работ по реализации
основных направлений совершенствования противовоздушной обороны
осуществляется самостоятельно каждым государством. 3. Под общими программами и проектами понимаются совместные
мероприятия государств-участников Соглашения ( 997_446 ) по
созданию и совершенствованию ОС ПВО СНГ. 4. Под собственной частью работ понимаются мероприятия по
реализации планов создания и совершенствования национальных систем
ПВО. 5. Основанием для финансирования является ежегодный План
выделения ассигнований на создание и развитие ОС ПВО СНГ,
утверждаемый Советом глав правительств Содружества Независимых
Государств по представлению Совета министров обороны
государств-участников Содружества Независимых Государств
(Координационного комитета по ПВО СНГ). 6. Распределение ассигнований по Плану выделения ассигнований
на создание и развитие ОС ПВО СНГ осуществляет Координационный
комитет по ПВО СНГ с последующим утверждением Советом глав
правительств Содружества Независимых Государств или
Межгосударственным экономическим комитетом Экономического союза.
Уполномоченным распорядителем ассигнований является председатель
Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при
Совете министров обороны государств-участников Содружества
Независимых Государств. Поступающие денежные средства находятся на
текущем счете, открываемом в установленном порядке в Центральном
банке Российской Федерации. 7. Вывоз и ввоз вооружения и военной техники (В и ВТ), работы
и услуги военного назначения в интересах создания и развития ОС
ПВО СНГ государства-участники Соглашения ( 997_446 ) осуществляют
без применения мер нетарифных ограничений (регулирования),
таможенных сборов и платежей, с соблюдением принципа свободы
транзита на таможенных границах и территориях
государств-участников Соглашения. 8. Поставки, ремонт вооружения, военной техники и других
материальных средств, техническое сопровождение, производство
работ и предоставление услуг военного назначения для ОС ПВО СНГ
осуществляется государствами-участниками Соглашения ( 997_446 ) по
согласованным ценам и тарифам, в том числе и по
внутригосударственным. 9. Степень секретности работ, связанных с выполнением общих
программ и проектов по созданию и развитию ОС ПВО СНГ,
определяется решением Координационного комитета по ПВО СНГ и
является обязательной для субъектов финансово-производственных
отношений. 10. Заказчиком общих программ и проектов для ОС ПВО СНГ
является Координационный комитет по ПВО СНГ, который представляет
его председатель. Заказ вооружения, военной техники и других материальных
средств для ОС ПВО СНГ в части собственных работ осуществляется
заказчиками министерств обороны государств-участников Соглашения
( 997_446 ).
Финансовое планирование
11. Порядок планирования расходов на ремонт вооружения и
военной техники, не предусмотренный общими программами и проектами
по созданию и совершенствованию ОС ПВО СНГ, осуществляется в
соответствии с Решением Совета глав правительств Содружества
Независимых Государств "О ремонте вооружения и военной техники
государств-участников Содружества Независимых Государств" от 9
сентября 1994 года ( 997_b42 ) с учетом предоставления таможенных
и иных льгот налогового характера. 12. План проведения совместных мероприятий ОС ПВО СНГ и смета
расходов к нему разрабатываются Координационным комитетом по ПВО
СНГ и представляются на утверждение Совету министров обороны
государств-участников Содружества. В указанном Плане
предусматриваются мероприятия по обеспечению деятельности
Координационного комитета по ПВО СНГ. 13. Государства-участники Соглашения ( 997_446 ), принимающие
участие в общих программах и проектах, согласованных с
Межгосударственной комиссией по военно-экономическому
сотрудничеству государств-участников Содружества Независимых
Государств через соответствующих заказчиков, заключают с
Межгосударственной финансово-промышленной группой "Гранит" (МФПГ
"Гранит") договоры (контракты) на реализацию соответствующих
программ и проектов, которые представляются в Координационный
комитет по ПВО СНГ.
Финансирование
14. Финансирование общих программ и проектов производится
государствами-участниками Соглашения ( 997_446 ),
заинтересованными в их реализации. Размеры взносов определяются
непосредственно для каждой программы и проекта. 15. Взносы на общие программы и проекты перечисляются
заинтересованными государствами-участниками Соглашения ( 997_446 )
на счет распорядителя средств ОС ПВО СНГ в сроки, определенные в
решениях по реализации этих программ. 16. Финансовый отчет об использовании ассигнований на общие
программы и проекты по созданию и развитию ОС ПВО СНГ, а также на
обеспечение деятельности Координационного комитета по ПВО СНГ
представляется его председателем на утверждение Совета глав
правительств Содружества Независимых Государств. 17. Ответственность за нарушение договорных обязательств по
реализации утвержденных Планов по созданию и развитию ОС ПВО СНГ
определяется в договорах (контрактах) между субъектами
финансово-производственных отношений. Споры в связи с
неисполнением либо ненадлежащим исполнением обязательств сторонами
разрешаются в Экономическом Суде Содружества Независимых
Государств (для государств, подписавших Соглашение о его статусе
( 997_137 ). 18. Финансирование ремонта, модернизации вооружения и военной
техники, а также работ, связанных с оказанием помощи в
восстановлении, поддержании боевой готовности, эксплуатации и
техническом обслуживании вооружения и военной техники ОС ПВО СНГ
(включая перевозки специалистов и техники) осуществляется
государствами-участниками Соглашения ( 997_446 ) на основе
заключенных договоров (контрактов) с МФПГ "Гранит". Финансирование работ по восстановлению боевой готовности
вооружения и военной техники ОС ПВО СНГ, не предусмотренных
ежегодными планами выделения ассигнований на создание и развитие
ОС ПВО СНГ, осуществляется за счет бюджетных средств
государств-участников Соглашения ( 997_446 ) в порядке,
определяемом договорами МФПГ "Гранит" с заказчиками министерств
обороны государств-участников Соглашения. 19. Финансирование научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ (НИР и ОКР) по разработке нового
вооружения и военной техники для ОС ПВО СНГ осуществляется
заинтересованными государствами-участниками Содружества
Независимых Государств в соответствии с принятыми решениями Совета
глав правительств Содружества Независимых Государств. Выделение
ассигнований на конкретные программы осуществляется перечислением
средств государству - разработчику. 20. Финансирование совместных оперативных учений
(тренировок), учебно-методических сборов производится
заинтересованными государствами-участниками Соглашения
( 997_446 ), исходя из Плана проведения совместных мероприятий ОС
ПВО СНГ и степени участия каждого из государств-участников
Соглашения. 21. Финансирование расходов по обучению военных специалистов
в военно-учебных заведениях и учебных центрах ПВО, обучению боевых
расчетов ОС ПВО СНГ на полигонах ПВО государств-участников
Соглашения ( 997_446 ) осуществляется каждым государством
самостоятельно на договорной основе. 22. Финансирование расходов на содержание войск, выделенных в
состав ОС ПВО СНГ, государствами-участниками Соглашения
( 997_446 ) производится самостоятельно. 23. Финансирование расходов, связанных с обеспечением
деятельности Координационного комитета по ПВО СНГ, в рамках общих
программ для ОС ПВО СНГ осуществляется заинтересованными
государствами-участниками Соглашения ( 997_446 ). 24. Финансовый контроль за поступлением и расходованием
выделенных государствами-участниками Соглашения ( 997_446 )
ассигнований осуществляется субъектами финансовых отношений.
Приложение 2
Утверждено

Решением Совета глав правительств

Содружества Независимых Государств

о нормативных документах по созданию

и совершенствованию объединенной

системы противовоздушной обороны

государств-участников Содружества

Независимых Государств

от 12 апреля 1996 года
Положение

о порядке размещения и исполнения заказов

вооружения, военной техники и других материальных

средств для создания и совершенствования объединенной

системы противовоздушной обороны государств-участников

Содружества Независимых Государств
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Решением
Совета глав правительств Содружества Независимых Государств "О
порядке финансирования и разработке предложений по
материально-техническому обеспечению, предоставлению таможенных и
других льгот в интересах создания и совершенствования объединенной
системы противовоздушной обороны государств-участников Содружества
Независимых Государств" от 3 ноября 1995 года ( 997_b83 ). 2. Источником финансирования являются ассигнования,
выделяемые за счет бюджетных средств государств-участников
Соглашения "О создании объединенной системы противовоздушной
обороны государств-участников Содружества Независимых Государств"
от 10 февраля 1995 года ( 997_446 ) (далее - государства-участники
Соглашения). Финансирование заказов вооружения, военной техники и
других материальных средств для создания объединенной системы
противовоздушной обороны государств-участников Содружества
Независимых Государств (далее - ОС ПВО СНГ) осуществляется в
соответствии с Положением о ежегодном финансовом планировании,
финансировании создания, восстановления и совершенствования
объединенной системы противовоздушной обороны
государств-участников Содружества Независимых Государств, а также
Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при
Совете министров обороны государств-участников Содружества
Независимых Государств (далее - Координационный комитет по ПВО
СНГ). 3. Заказ вооружения, военной техники и других материальных
средств производится на основании утвержденного Советом глав
правительств Содружества Независимых Государств Плана выделения
ассигнований на создание и развитие ОС ПВО СНГ. Заказчиком общих программ и проектов для ОС ПВО СНГ является
Координационный комитет по ПВО СНГ, который представляет его
председатель. Формирование государственных оборонных заказов
государств-участников Соглашения ( 997_446 ) для ОС ПВО СНГ по
вооружению и военной технике, изготавливаемых на предприятиях
государств-участников Соглашения, осуществляется в установленном
порядке. Заказ вооружения, военной техники и других материальных
средств для ОС ПВО СНГ в части собственных работ осуществляется
заказчиками министерств обороны государств-участников Соглашения
( 997_446 ). 4. Координационный комитет по ПВО СНГ направляет начальнику
вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации до 1 марта года,
предшествующего планируемому, утвержденный Советом глав
правительств Содружества План выделения ассигнований на создание и
развитие ОС ПВО СНГ, а выписки из него по номенклатуре вооружения
и военной техники, изготавливаемой на предприятиях
государств-участников Соглашения ( 997_446 ), - в министерства
обороны этих государств для последующего включения в
государственные оборонные заказы и бюджетные заявки. 5. Министерства обороны государств-участников Соглашения
( 997_446 ) направляют выписки из государственных оборонных
заказов по номенклатуре вооружения, военной техники и других
материальных средств для ОС ПВО СНГ в Координационный комитет по
ПВО СНГ, который доводит их до Межгосударственной
финансово-промышленной группы "Гранит" (далее - МФПГ "Гранит"). 6. Государства-участники Соглашения ( 997_446 ), принимающие
участие в общих программах и проектах, согласованных с
Межгосударственной комиссией по военно-экономическому
сотрудничеству государств-участников Содружества Независимых
Государств, заключают с МФПГ "Гранит" договоры (контракты) на
реализацию соответствующих программ и проектов, которые
представляются в Координационный комитет по ПВО СНГ. 7. Заказывающие управления министерств обороны
государств-участников Соглашения ( 997_446 ) на основании Плана
выделения ассигнований на создание и развитие ОС ПВО СНГ и
государственных оборонных заказов государств-участников Соглашения
заключают договоры на изготовление и поставку вооружения, военной
техники и других материальных средств для ОС ПВО СНГ и МФПГ
"Гранит". 8. Взаимоотношения между заказчиками и поставщиками
вооружения, военной техники и других материальных средств
регулируются действующими документами о поставках продукции для
военных организаций, а также правовыми и нормативными документами,
принимаемыми государствами-участниками Соглашения ( 997_446 ). Заказчики обязаны контролировать своевременность и
правильность заключения и исполнения договоров, а также
своевременность осуществления платежей по ним. 9. Изготовление вооружения и военной техники для ОС ПВО СНГ
производится в соответствии с техническими условиями,
утвержденными в установленном порядке и по действующим стандартам.
Приемка вооружения и военной техники для ОС ПВО СНГ,
изготавливаемой на предприятиях государств-участников Соглашения
( 997_446 ), производится военными представительствами министерств
обороны этих государств. На вооружение, военную технику и комплектующие изделия,
поставляемые государствами-участниками Соглашения ( 997_446 ) для
ОС ПВО СНГ, устанавливается гарантийный срок в соответствии с
техническими условиями. 10. Расчеты за готовую продукцию для ОС ПВО СНГ заказчики
вооружения и военной техники производят путем оплаты счетов
поставщиков согласно заключенным договорам. 11. Координационный комитет по ПВО СНГ в целях обеспечения
реализации Плана выделения ассигнований на создание и развитие ОС
ПВО СНГ и безусловного выполнения заключаемых договоров определяет
объемы авансирования предприятий-изготовителей вооружения и
военной техники для ОС ПВО СНГ. 12. Взаимные поставки специальных комплектующих изделий для
обеспечения производства вооружения и военной техники для ОС ПВО
СНГ производятся предприятиями государств-участников Соглашения
( 997_446 ): по договорам с головными предприятиями-изготовителями; по прямым договорам, заключаемым МФПГ "Гранит" с
предприятиями-изготовителями специальных комплектующих изделий и
согласованным с заказчиками. 13. Статус предназначения изделия "Для ОС ПВО СНГ"
устанавливает Совет министров обороны государств-участников
Содружества Независимых Государств совместно с Межгосударственным
экономическим комитетом Экономического союза. Порядок таможенного
оформления и провоза вооружения, военной техники и других
материальных средств для ОС ПВО СНГ через границы
государств-участников Соглашения ( 997_446 ) определяется
Положением о предоставлении таможенных и других льгот и
освобождении от нетарифных ограничений вооружения, военной техники
и других материальных средств при создании и совершенствовании
объединенной системы противовоздушной обороны
государств-участников Содружества Независимых Государств. 14. Государства-участники Соглашения ( 997_446 ) не имеют
права реэкспортировать вооружение и военную технику, поставляемую
для ОС ПВО СНГ, а также сообщать техническую информацию о ней
государствам, не являющимся участниками данного Соглашения, без
письменного согласования с Координационным комитетом по ПВО СНГ. 15. Государства-участники, выходящие из Соглашения
( 997_446 ), компенсируют затраты государств-участников Соглашения
по оказанию помощи в восстановлении и совершенствовании ОС ПВО СНГ
в порядке, устанавливаемом отдельным Соглашением.
Приложение 3
Утверждено

Решением Совета глав правительств

Содружества Независимых Государств

о нормативных документах по созданию

и совершенствованию объединенной

системы противовоздушной обороны

государств-участников Содружества

Независимых Государств

от 12 апреля 1996 года
Положение

о предоставлении таможенных и других льгот и

освобождении от нетарифных ограничений вооружения,
военной техники и других материальных средств при создании
и совершенствовании объединенной системы противовоздушной

обороны государств-участников Содружества

Независимых Государств
1. Государства-участники Соглашения "О создании объединенной
системы противовоздушной обороны государств-участников Содружества
Независимых Государств" от 10 февраля 1995 года ( 997_446 ) (далее
- государства-участники Соглашения) гарантируют предоставление
льгот на поставки вооружения, военной техники,
материально-технических и транспортных средств, работы и услуги
военного назначения в соответствии с Перечнем продукции, работ и
услуг военного назначения, применяемых (выполняемых) в интересах
объединенной системы противовоздушной обороны
государств-участников Содружества Независимых Государств (ОС ПВО
СНГ), далее - Перечень (Приложение к настоящему Положению). 2. Вывоз и ввоз продукции, работы и услуги военного
назначения в соответствии с Перечнем государства-участники
Соглашения ( 997_446 ) осуществляют без применения мер нетарифных
ограничений (регулирования), таможенных сборов и платежей, с
соблюдением принципа свободы транзита на таможенных границах и
территориях государств-участников Соглашения. 3. Государства-участники Соглашения ( 997_446 ) освобождают
произведенную на предприятиях продукцию, работы и услуги военного
назначения в интересах ОС ПВО СНГ от налога на добавленную
стоимость, специального налога и налога на прибыль. 4. Поставки вооружения, военной техники,
материально-технических и транспортных средств, работы и услуги
военного назначения для ОС ПВО СНГ в соответствии с Перечнем
осуществляются на основе Решения Совета глав правительств
Содружества Независимых Государств "Об оказании помощи в создании
и совершенствовании объединенной системы противовоздушной обороны
государств-участников Содружества Независимых Государств" от 3
ноября 1995 года ( 997_542 ). Основанием для соответствующих государственных органов
государств-участников Соглашения ( 997_446 ) к предоставлению
таможенных и других льгот и освобождению от нетарифных ограничений
вооружения, военной техники и других материальных средств,
поставляемых для создания и совершенствования ОС ПВО СНГ, являются
нормативные документы государств-участников Соглашения,
разработанные на основании данного Положения, а также договоры
между субъектами финансово-производственных отношений,
согласованные с Координационным комитетом по вопросам ПВО при
Совете министров обороны государств-участников Содружества
Независимых Государств.
Приложение

к Положению о предоставлении таможенных и других льгот

и освобождении от нетарифных ограничений вооружения,

военной техники и других материальных средств при

создании и совершенствовании объединенной системы

противовоздушной обороны государств-участников

Содружества Независимых Государств
Перечень

продукции, работ и услуг военного назначения,

применяемых (выполняемых) в интересах объединенной

системы противовоздушной обороны государств-участников

Содружества Независимых Государств
------------------------------------------------------------------ Категория| Продукция, работы, услуги | ---------+------------------------------------------------------| 1 |Зенитные ракетные системы и комплексы, зенитные| |управляемые ракеты и аналогичные средства для ведения| |боевых действий | | | 1.1 |Групповые и ремонтные комплекты ЗИП к товарам| |категории 2 | 1.2 |Вспомогательное и тыловое специальное имущество,| |запасные части и комплектующие изделия к товарам| |категории 2 | 1.3 |Техническая документация (нормативно-техническая,| |конструкторская, технологическая, программная) к| |товарам категорий 2, 2.1, 2.2 | 1.4 |Работы и услуги военного назначения, выполненные в| |интересах Заказчика в отношении товаров категорий 2,| |2.1, 2.2, 2.3 | 1.5 |Ремонт и изготовление вооружения и военной техники на| |военно-ремонтных предприятиях | ---------+------------------------------------------------------| 2 |Автоматизированные системы управления (комплексы| |средств автоматизации), аппаратура радиолокационная,| |радионавигационная, радиоаппаратура дистанционного| |управления военного назначения и средства| |радиолокационного контроля за воздушной обстановкой| |(радиолокационные станции обнаружения) | | | 2.1 |Групповые и ремонтные комплекты ЗИП к товарам| |категории 3 | 2.2 |Вспомогательное и тыловое специальное имущество,| |запасные части и комплектующие изделия к товарам| |категории 3 | 2.3 |Техническая документация (нормативно-техническая,| |конструкторская, технологическая, программная) к| |товарам категории 3, 3.1, 3.2 | 2.4 |Работы и услуги военного назначения, выполняемые в| |интересах Заказчика в отношении товаров категорий 3,| |3.1, 3.2, 3.3 | 2.5 |Ремонт и изготовление вооружения и военной техники на| |военно-ремонтных предприятиях | -----------------------------------------------------------------
Договаривающиеся стороны: Армения, Белоруссия, Грузия,
Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Украина.
Информационный вестник Совета глав государств
и Совета глав правительств СНГ "Содружество", N 2, 1996

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: