open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
Рішення

про проведення капітального ремонту

і реставрації меморіального комплексу

"Брестська фортеця-герой"

(укр/рос)

Рада глав урядів Співдружності Незалежних Держав, ґрунтуючись
на Рішенні Ради глав держав Співдружності Незалежних Держав від 21
жовтня 1994 року "Про Міждержавну програму заходів щодо увічнення
пам'яті громадян, що загинули при захисті Батьківщини, і жертв
Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років" ( 997_b31 ),
вирішила:
1. Визнати доцільним здійснити капітальний ремонт і
реставрацію меморіального комплексу "Брестська фортеця-герой".
Зазначені роботи здійснити за рахунок пайової участі держав -
учасниць цього Рішення.
2. Запропонувати Урядові Республіки Білорусь за участю Ради з
культурного співробітництва держав - учасниць Співдружності
Незалежних Держав і Міждержавного координаційного центру з
увічнення пам'яті захисників Батьківщини в місячний строк
підготувати і надати в Міждержавний економічний Комітет
Економічного союзу проект Кошторису витрат на проведення
капітального ремонту і реставрацію меморіального комплексу
"Брестська фортеця-герой".
3. Доручити Міждержавному економічному Комітету Економічного
союзу підготувати пропозиції щодо визначення суми дольових внесків
держав - учасниць Співдружності на фінансування капітального
ремонту і реставрацію меморіального комплексу "Брестська
фортеця-герой" і внести у встановленому порядку на розгляд
чергового засідання Ради глав урядів Співдружності Незалежних
Держав.
Вчинено в місті Москві 12 квітня 1996 року в єдиному дійсному
примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається у
Виконавчому Секретаріаті Співдружності Незалежних Держав, який
надасть кожній державі, що підписала це Рішення, його завірену
копію.
За Уряд За Уряд
Азербайджанської Республіки Республіки Молдова
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Білорусь Російської Федерації
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Вірменія Республіки Таджикистан
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Грузії Туркменистану
(підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Казахстан Республіки Узбекистан
(підпис)
За Уряд За Уряд
Киргизької Республіки України
(підпис) (підпис)
Решение

о проведении капитального ремонта и

реставрации Мемориального комплекса

"Брестская крепость - герой"
(Москва, 12 апреля 1996 года)

Совет глав правительств Содружества Независимых Государств, основываясь на Решении Совета глав государств Содружества
Независимых Государств от 21 октября 1994 года "О
Межгосударственной программе мероприятий по увековечению памяти
граждан, погибших при защите Родины, и жертв Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов" ( 997_b31 ),
решил:
1. Признать целесообразным произвести капитальный ремонт и
реставрацию мемориального комплекса "Брестская крепость - герой".
Указанные работы осуществить за счет долевого участия
государств-участников настоящего Решения. 2. Предложить Правительству Республики Беларусь с участием
Совета по культурному сотрудничеству государств-участников
Содружества Независимых Государств и Межгосударственного
координационного центра по увековечению памяти защитников
Отечества в месячный срок подготовить и представить в
Межгосударственный экономический Комитет Экономического союза
проект Сметы расходов на проведение капитального ремонта и
реставрацию мемориального комплекса "Брестская крепость - герой". 3. Поручить Межгосударственному экономическому Комитету
Экономического союза подготовить предложения по определению суммы
долевых взносов государств-участников Содружества на
финансирование капитального ремонта и реставрацию мемориального
комплекса "Брестская крепость - герой" и внести в установленном
порядке на рассмотрение очередного заседания Совета глав
правительств Содружества Независимых Государств.
Совершено в г. Москве 12 апреля 1996 года в одном подлинном
экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в
Исполнительном Секретариате Содружества Независимых Государств,
который направит каждому государству, подписавшему настоящее
Решение, его заверенную копию.
(Подписи)
Договаривающиеся стороны: Азербайджан Армения Белоруссия Грузия Казахстан Киргизия Молдавия Россия Таджикистан Украина
Информационный вестник Совета
глав государств и Совета глав
правительств СНГ "Содружество", N 2, 1996

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: