open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
Рішення

про проект Угоди про взаємодію прикордонних

військ держав - учасниць Співдружності Незалежних

Держав при виникненні кризових ситуацій на

зовнішніх кордонах

Рада глав урядів Співдружності Незалежних Держав
вирішила:
схвалити проект Угоди про взаємодію прикордонних військ
держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав при виникненні
кризових ситуацій на зовнішніх кордонах і внести його на розгляд
чергового засідання Ради глав держав Співдружності Незалежних
Держав.
Вчинено в місті Москві 12 квітня 1996 року в єдиному дійсному
примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається у
Виконавчому Секретаріаті Співдружності Незалежних Держав, який
надасть кожній державі - учасниці Співдружності її завірену копію.
Голова Ради глав урядів
Співдружності Незалежних Держав
(підпис)
В. Черномирдін
Проект
УГОДА

про взаємодію прикордонних військ держав - учасниць

Співдружності Незалежних Держав при виникненні кризових

ситуацій на зовнішніх кордонах

Держави - учасниці Співдружності Незалежних Держав, що
підписали цю Угоду, надалі іменовані Сторонами,
визнаючи необхідність взаємодії прикордонних військ при
виникненні кризових ситуацій на зовнішніх кордонах,
керуючись Статутом Співдружності Незалежних Держав
( 997_033 ), Договором про колективну безпеку ( 997_095 ),
Концепцією охорони кордонів держав - учасниць Співдружності
Незалежних Держав з державами, що не входять у Співдружність,
Договором про співробітництво в охороні кордонів держав - учасниць
Співдружності Незалежних Держав з державами, що не входять у
Співдружність ( 997_071 ), своїм національним законодавством,
бажанням сприяти взаємному забезпеченню безпеки своїх зовнішніх
кордонів,
підтверджуючи свою прихильність положенням Гельсінкського
Заключного акта про непорушність кордонів ( 994_055 ),
виражаючи рішучість і надалі забезпечувати непорушність
зовнішніх кордонів в ім'я спокійного життя, безпеки своїх народів
і держав та їхньої територіальної цілісності,
погодилися про нижченаведене:
Стаття 1
У цій Угоді терміни означають:
"зовнішні кордони" - ділянки державних кордонів держав -
учасниць Співдружності з державами, що не входять у Співдружність;
"прикордонні війська" - прикордонні війська держав - учасниць
Співдружності;
"кризова ситуація" - це сукупність військово-політичних і
соціальних конфліктів, що дестабілізують положення на ділянках
зовнішнього кордону і вимагають колективних заходів для її
стабілізації;
"прикордонне угруповання" - формування сил і засобів
прикордонних військ держав - учасниць Співдружності, виділені
Сторонами для виконання завдань з посилення охорони ділянок
зовнішніх кордонів у районі кризової ситуації.
Стаття 2
У випадку виникнення або загрози виникнення кризової ситуації
на будь-якій із ділянок зовнішніх кордонів з боку держави, що не
входить у Співдружність, Сторони з ініціативи однієї або декількох
держав - учасниць Співдружності і на прохання держави, на ділянці
зовнішніх кордонів якої виникла кризова ситуація або загроза її
виникнення, негайно здійснюють консультації і визначають обсяг
допомоги із забезпечення стабільного положення на цих ділянках.
Стаття 3
Кожна зі Сторін з урахуванням свого законодавства і
можливостей формує і готує військові формування для виконання
завдань із стабілізації ситуації на ділянках зовнішніх кордонів
при виникненні кризових ситуацій.
Потреба сил і засобів й умови перебування прикордонного
угруповання Сторони будуть визначатися відповідно до завдань у
кожній конкретній ситуації.
Керівництво прикордонним угрупованням буде покладатися на
призначуваного Радою глав держав Співдружності командуючого за
поданням Ради командуючих Прикордонними військами й узгодженням з
відповідними органами держави, на ділянці зовнішнього кордону якої
виникла кризова ситуація.
Сторони визначають права й обов'язки призначеного ними
командуючого, якими він буде користуватися (керуватися) на період
дії прикордонного угруповання в районі кризової ситуації.
При командуючому створюється Об'єднаний штаб, що складається
з представників прикордонних військ Сторін.
Стаття 4
Сторони зобов'язуються брати участь у фінансуванні
прикордонного угруповання.
Порядок і розміри фінансування, матеріально-технічного
забезпечення дій прикордонного угруповання в районі кризової
ситуації визначаються Радою глав урядів Співдружності.
Стаття 5
Сторони, що беруть участь у створенні прикордонного
угруповання, визначають тривалість його дій на ділянці зовнішнього
кордону, де виникла кризова ситуація, порядок її
введення-виведення і продовження терміну перебування.
Стаття 6
Військовослужбовці прикордонного угруповання, що беруть
участь у районі кризової ситуації, дотримуються Конституції і
законодавства того учасника Співдружності, на території якого вони
діють.
Питання юрисдикції, пов'язані з перебуванням
військовослужбовців прикордонного угруповання на території держави
- учасниці Співдружності, де виникла кризова ситуація, регулюються
в такий спосіб:
1. У справах про злочини, вчинені військовослужбовцями
прикордонного угруповання на території держави тимчасового
перебування, застосовується законодавство цієї держави.
2. Пункт 1 цієї статті не застосовується:
а) у випадку вчинення військовослужбовцями прикордонних
угруповань злочинів, спрямованих проти громадян і країни їхнього
постійного перебування;
б) у випадку вчинення військовослужбовцями прикордонного
угруповання, що знаходяться на території держави тимчасового
перебування, військових злочинів.
У справах, зазначених у підпунктах "а" і "б" цього пункту,
діють суди й інші компетентні органи на основі законів країни
постійного перебування.
Стаття 7
Сторона, на ділянці зовнішнього кордону якої виникла кризова
ситуація, бере на себе зобов'язання із забезпечення угруповання
прикордонних військ, призначеного для надання допомоги в усуненні
цієї ситуації, казарменим і службовим фондом, аеродромами,
пунктами базування, залізничними під'їзними коліями, транспортом,
поштовим, телефонно-телеграфним радіозв'язком і фінансує витрати,
пов'язані з цим.
Сторони гарантують військовослужбовцям, які входять до складу
прикордонного угруповання, правову і соціальну захищеність.
Стаття 8
Сторона, на ділянці зовнішнього кордону якої виникла кризова
ситуація, та інші зацікавлені Сторони забезпечують прикордонне
угруповання, що знаходиться в районі кризової ситуації, необхідною
інформацією.
Керівник прикордонного угруповання вчасно інформує Сторони
про становище і дії в районі кризової ситуації.
Сторони додатково погоджують порядок контролю за діями
прикордонного угруповання й ситуацією на ділянці зовнішнього
кордону, де виникла кризова ситуація.
Стаття 9
За взаємною згодою Сторін в цю Угоду можуть вноситися
доповнення і зміни.
Розбіжності щодо тлумачення і застосування цієї Угоди будуть
вирішуватися шляхом переговорів і взаємних консультацій.
Стаття 10
Ця Угода набуває чинності з дня передачі Сторонами у
депозитарій третього повідомлення про виконання
внутрішньодержавних процедур, необхідних для її набуття чинності.
Стаття 11
Угода укладається терміном на п'ять років і буде автоматично
продовжуватися кожного разу на наступний п'ятирічний період. Кожна
зі Сторін може вийти з цієї Угоди шляхом письмового повідомлення
депозитарію про це не менш ніж за шість місяців до виходу з Угоди.
Ця Угода відкрита для приєднання інших держав - учасниць
Співдружності Незалежних Держав.
Вчинено в місті ________ "__" _______ 1996 року в єдиному
дійсному примірнику російською мовою. Дійсний примірник
зберігається у Виконавчому Секретаріаті Співдружності Незалежних
Держав, який надасть кожній державі, що підписала цю Угоду, його
завірену копію.
За Азербайджанську Республіку За Республіку Молдова
За Республіку Білорусь За Російську Федерацію
За Республіку Вірменія За Республіку Таджикистан
За Грузію За Туркменистан
За Республіку Казахстан За Республіку Узбекистан
За Киргизьку Республіку За Україну

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: