open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
Рішення

про проект Перспективного плану

інтеграційного розвитку Співдружності

Незалежних Держав у 1996 - 1997 рр.

Рада глав урядів Співдружності Незалежних Держав
вирішила:
1. Схвалити проекти Перспективного плану інтеграційного
розвитку Співдружності Незалежних Держав у 1996-1997 рр. і Рішення
Ради глав держав Співдружності Незалежних Держав про Перспективний
план інтеграційного розвитку Співдружності Незалежних Держав у
1996-1997 рр. (додаються).
2. Міждержавному економічному Комітетові Економічного союзу і
Виконавчому Секретаріату СНД за участю держав і органів
Співдружності організувати з врахуванням обговорення, що
відбулося, остаточне доопрацювання проекту Перспективного плану і
внести його на розгляд Ради глав держав Співдружності.
Вчинено в місті Москві 12 квітня 1996 року в єдиному дійсному
примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається у
Виконавчому Секретаріаті Співдружності Незалежних Держав, що
надасть кожній державі, що підписала це Рішення, його завірену
копію.
За Уряд За Уряд
Азербайджанської Республіки Республіки Молдова
(підпис) (підпис)
з особливою позицією
За Уряд За Уряд
Республіки Білорусь Російської Федерації
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Вірменія Республіки Таджикистан
(підпис) (підпис)
доопрацювати в МЕК
За Уряд За Уряд
Грузії Туркменистану
(підпис)
з урахуванням особливої позиції
За Уряд За Уряд
Республіки Казахстан Республіки Узбекистан
(підпис)
За Уряд За Уряд
Киргизької Республіки України
(підпис) (підпис)

із застереженнями
Проект
РІШЕННЯ

про Перспективний план

інтеграційного розвитку Співдружності

Незалежних Держав у 1996-1997 рр.

Рада глав держав Співдружності Незалежних Держав
вирішила:
1. Затвердити Перспективний план інтеграційного розвитку
Співдружності Незалежних Держав у 1996-1997 рр. (додається).
2. Доручити Міждержавному економічному Комітету Економічного
союзу, Раді міністрів закордонних справ держав - членів
Співдружності, Раді міністрів оборони держав - учасниць
Співдружності і Раді командуючих Прикордонними військами вносити
необхідні зміни й уточнення в Перспективний план інтеграційного
розвитку Співдружності Незалежних Держав у 1996-1997 рр. (щодо
відповідних розділів) на основі наступних рішень Ради глав держав
і Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав.
3. Главам урядів держав - учасниць Співдружності вжити
заходів до розроблення національних програм щодо реалізації
Перспективного плану інтеграційного розвитку Співдружності
Незалежних Держав у 1996-1997 рр.
4. З метою правового забезпечення інтеграційного розвитку
Співдружності Незалежних Держав і зближення національного
законодавства держав - учасниць Співдружності вважати за необхідне
активну участь усіх органів Співдружності у розробленні проектів
модельних законів і рекомендаційних законодавчих актів для держав
- учасниць Співдружності Незалежних Держав одночасно з
підготовленням проектів міжнародних договорів, виконання яких
потребує створення визначеної нормативно-правової бази.
Встановити, що органи Співдружності Незалежних Держав вносять
підготовлені ними проекти модельних законів і рекомендаційних
законодавчих актів на розгляд Міжпарламентської Асамблеї держав -
учасниць Співдружності Незалежних Держав.
5. Доручити Міждержавному економічному Комітету Економічного
союзу і Виконавчому Секретаріату Співдружності інформувати Раду
глав держав і Раду глав урядів Співдружності Незалежних Держав про
хід реалізації Перспективного плану інтеграційного розвитку
Співдружності Незалежних Держав у 1996-1997 рр.
6. Вважати таким, що втратило чинність Рішення Ради глав
держав Співдружності Незалежних Держав про Меморандум Ради глав
держав Співдружності Незалежних Держав "Основні напрямки
інтеграційного розвитку Співдружності Незалежних Держав" і
Перспективний план інтеграційного розвитку Співдружності
Незалежних Держав від 21 жовтня 1994 року ( 997_681 ) в частині
Перспективного плану інтеграційного розвитку Співдружності
Незалежних Держав.
Вчинено в місті _________ 1996 року в єдиному дійсному
примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається у
Виконавчому Секретаріаті Співдружності Незалежних Держав, що
надасть кожній державі, що підписала це Рішення, його завірену
копію.
За Азербайджанську Республіку За Республіку Молдова
За Республіку Білорусь За Російську Федерацію
За Республіку Вірменія За Республіку Таджикистан
За Грузію За Туркменистан
За Республіку Казахстан За Республіку Узбекистан
За Киргизьку Республіку За Україну
Проект
ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ІНТЕГРАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

СПІВДРУЖНОСТІ НЕЗАЛЕЖНИХ ДЕРЖАВ У 1996-1997 рр.
I. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
(Пропозиції Міждержавного економічного Комітету

Економічного союзу. Розділ проекту Плану схвалений

Президією МЕК 22 березня 1996 р. і доопрацьований

у відповідності з його Рішенням)
------------------------------------------------------------------------ Найменування | Орган СНД, |Терміни|Статутний орган,| розроблювальних проектів | відповідальний | | що приймає | і проведених заходів | за виконання | | рішення | --------------------------+------------------+-------+----------------| 1 | 2 | 3 | 4 | ----------------------------------------------------------------------| I. ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО | 1. Загальноекономічні документи | ----------------------------------------------------------------------| Концепція економічного|МЕК за участю| III | СГГ | інтеграційного розвитку|наукових |квартал| | Співдружності Незалежних|організацій держав|1996 р.| | Держав |- учасниць СНД | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Угода про взаємодію держав|МЕК разом із| III | СГП | - учасниць СНД у|зацікавленими |квартал| | проведенні структурної|міждержавними і|1996 р.| | перебудови національних|міжурядовими | | | економік |органами СНД | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Модельні закони про|Правова | III | СГП, МПА | транснаціональні |консультативна |квартал| | корпорації, регулювання|рада, |1996 р.| | міждержавного ринку цінних|Науково-консульта-| | | паперів, про акціонерні|тивний центр | | | товариства і про іпотеку |приватного права | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Порядок контролю за|МЕК, Рада| III | СГП | реекспортом товарів і|керівників |квартал| | видачею дозволів на|зовнішньоекономіч-|1996 р.| | реекспорт |них відомств | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Концепція створення|МЕК, Міждержавна| III | МЕК | механізму антимонопольного|рада з|квартал| | регулювання в рамках|антимонопольної |1996 р.| | загального економічного|політики за участю| | | простору СНД |наукових | | | |організацій | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Протокол про механізм|МЕК, Рада| III | СГП | реалізації Угоди про|керівників |квартал| | створення зони вільної|зовнішньоекономіч-|1996 р.| | торгівлі держав - учасниць|них відомств | | | СНД від 15 квітня 1994 р. | | | | ( 997_051 ) | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Основи єдиної методології|МЕК, Міждержавна| IV | СГП | ціноутворення на продукцію|рада з|квартал| | і послуги природних|антимонопольної |1996 р.| | монополій на основі|політики за участі| | | погоджених методів|інших зацікавлених| | | калькулювання собівартості|міждержавних і| | | продукції та здійснення|міжурядових | | | регулювання цін і тарифів |органів СНД і| | | |наукових | | | |організацій | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Угода про механізм|МЕК, Міждержавна| I | МЕК | контролю за дотриманням|рада з|квартал| | антимонопольних вимог при|антимонопольної |1997 р.| | створенні |політики | | | транснаціональних структур| | | | (у тому числі| | | | фінансово-промислових | | | | груп) за участю| | | | суб'єктів держав -| | | | учасниць, що господарюють,| | | | СНД | | | | ----------------------------------------------------------------------| 2. Формування Митного союзу | ----------------------------------------------------------------------| Положення про порядок|МЕК | II | МЕК | організації взаємодії| |квартал| | міністерств і відомств| |1996 р.| | держав - учасниць Митного| | | | союзу з Міждержавним| | | | економічним Комітетом | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| План заходів щодо|МЕК | II | МЕК | розширення Митного союзу з| |квартал| | урахуванням | |1996 р.| | різношвидкісного характеру| | | | проведення реформ і| | | | особливостей стану| | | | економіки окремих держав -| | | | учасниць СНД | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Протокол про механізм|МЕК | II | МЕК | взаємних консультацій між| |квартал| | державами - учасницями| |1996 р.| | Митного союзу і прийняття| | | | ними рішень щодо зміни| | | | діючих нормативних актів в| | | | галузі тарифного| | | | регулювання | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Протокол про єдині форми|Міждержавний | III | МЕК | статистичної звітності із|статистичний |квартал| | зовнішньоекономічної |комітет СНД за|1996 р.| | діяльності для суб'єктів|участю Ради| | | держав - учасниць, що|керівників митних| | | господарюють, Митного|служб, Ради| | | союзу |керівників | | | |зовнішньоекономіч-| | | |них відомств | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Концепція розвитку Митного|МЕК за участю| III | МЕК | союзу держав - учасниць|міждержавних і|квартал| | СНД |міжурядових |1996 р.| | |органів СНД і| | | |наукових | | | |організацій | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Угода про торговельні|МЕК, Рада| III | СГГ | режими держав - учасниць|керівників |квартал| | Митного союзу у відношенні|зовнішньоекономіч-|1996 р.| | з третіми країнами й|них відомств | | | економічними угрупованнями| | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Угода про єдині принципи|МЕК, Рада| III | СГП | здійснення валютного|керівників митних|квартал| | контролю митними службами|служб |1996 р.| | держав - учасниць Митного| | | | союзу | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Протокол про створення|МЕК, Рада| II | СГП | загальної митної території|керівників митних|квартал| | держав - учасниць Митного|служб, Рада|1997 р.| | союзу |керівників | | | |зовнішньоекономіч-| | | |них відомств | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Угода держав - учасниць|МЕК, Міждержавна| III | СГП | Митного союзу про|рада з|квартал| | конкуренцію й обмеження|антимонопольної |1997 р.| | монополістичної діяльності|політики | | | на товарних ринках | | | | ----------------------------------------------------------------------| 3. Створення Платіжного і Валютного союзів | ----------------------------------------------------------------------| Положення про порядок|Міждержавний | II | МЕК | здійснення |валютний комітет|квартал| | платіжно-розрахункових |разом з|1996 р.| | операцій між суб'єктами|Міждержавним | | | держав - учасниць, що|банком і за участю| | | господарюють, Платіжного|національних | | | союзу |(центральних) | | | |банків, | | | |національних | | | |міністерств | | | |фінансів | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Конвенція про координацію|Міждержавний | III | СГП | діяльності на ринках|валютний комітет|квартал| | цінних паперів держав -|за участю|1996 р.| | учасниць СНД |національних | | | |(центральних) | | | |банків і фондових| | | |бірж | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Протокол про умови,|Міждержавний | III | СГП | порядок і процедуру|валютний комітет,|квартал| | входження держав -|Міждержавний банк |1996 р.| | учасниць СНД у Платіжний| | | | союз | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Концепція принципів|Міждержавний | III | СГГ | квотувань національних|валютний комітет|квартал| | валют |за участю|1996 р.| | |національних | | | |(центральних) | | | |банків і| | | |національних | | | |міністерств | | | |фінансів | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Угода про загальні|Міждержавний | III | МЕК | принципи бухгалтерського|валютний комітет,|квартал| | обліку й аудиту в державах|Міждержавний банк |1996 р.| | - учасницях СНД | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Конвенція про єдині|Міждержавний | III | СГП | принципи визначення|валютний комітет,|квартал| | ліквідності застави в|МЕК за участю|1996 р.| | державах - учасницях СНД |національних | | | |(центральних) | | | |банків, | | | |національних | | | |міністерств | | | |фінансів, | | | |національних | | | |академій наук | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Угода про загальні|Міждержавний | III | СГП | принципи страхування|валютний комітет,|квартал| | економічних ризиків у|МЕК за участю|1996 р.| | державах - учасницях СНД |національних | | | |страхових компаній| | | |і наукових| | | |організацій у| | | |галузі економіки | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Єдині правила розрахунку і|Міждержавний | IV | МЕК | клірингу з операцій з|валютний комітет |квартал| | цінними паперами на| |1996 р.| | території держав -| | | | учасниць СНД | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Методика уніфікації|Міждержавний | IV | МЕК | калькулювання собівартості|валютний комітет,|квартал| | і ціноутворення в державах|МЕК за участю|1996 р.| | - учасницях СНД |наукових | | | |організацій в| | | |галузі економіки | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Конвенція з податкової|Міждержавний | IV | СГГ | політики держав - учасниць|валютний комітет,|квартал| | СНД |МЕК за участю|1996 р.| | |національних | | | |податкових служб | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Договір про взаємне|Міждержавний | II | СГП | співробітництво з питань|валютний комітет,|квартал| | роботи податкових служб|МЕК за участю|1997 р.| | держав - учасниць|національних | | | Платіжного союзу |податкових служб | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Концепція формування|Міждержавний | IV | СГГ | Валютного союзу держав -|валютний комітет|квартал| | учасниць СНД |за участю|1996 р.| | |національних | | | |(центральних) | | | |банків, | | | |міністерств | | | |фінансів | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Угода про введення в|Міждержавний | IV | МВК | державах - учасницях СНД|валютний комітет|квартал| | однакової (стандартної)|за участю|1996 р.| | документації при|національних | | | здійсненні банківських|(центральних) | | | операцій |банків, | | | |Міждержавного | | | |банку | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Угода про поетапне|Міждержавний | I | СГП | формування Валютного союзу|валютний комітет,|квартал| | держав - учасниць СНД |Міждержавний банк|1997 р.| | |за участю| | | |національних | | | |(центральних) | | | |банків | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Протокол про погоджені|Міждержавний | I | СГП | заходи для стабілізації|валютний комітет,|квартал| | національних валют |Міждержавний банк|1997 р.| | |за участю| | | |національних | | | |(центральних) | | | |банків | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Угода про єдині принципи|Міждержавний | II | СГП, | валютного регулювання в|валютний комітет,|квартал| національні | державах - учасницях СНД |Міждержавний банк,|1997 р.| (центральні) | |МЕК за участю| | банки | |національних | | | |(центральних) | | | |банків і| | | |міністерств | | | |фінансів | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| План поетапного формування|Міждержавний | II | МЕК | на території держав -|валютний комітет|квартал| | учасниць СНД Валютного|за участю|1997 р.| | союзу |національних | | | |(центральних) | | | |банків і| | | |міністерств | | | |фінансів | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Угода про випуск і|Міждержавний банк| III | СГП | введення в дію|за участю|квартал| | міждержавних кредитних|національних |1997 р.| | зобов'язань |(центральних) | | | |банків | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Декларація про міждержавну|Міждержавний | IV | СГП | валютну одиницю і|валютний комітет|квартал| | створення зони звертання|за участю|1997 р.| | міждержавної валютної|національних | | | одиниці |міністерств | | | |фінансів і| | | |національних | | | |(центральних) | | | |банків | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Єдині правила проведення|Міждержавний | IV | СГП, | торгів на валютних біржах|валютний комітет|квартал| національні | держав - учасниць СНД і|за участю|1997 р.| (центральні) | Порядок встановлення|національних | | банки | центральними |(центральних) | | | (національними) банками|банків, | | | курсів іноземних валют і|Міждержавного | | | використання цих курсів |банку і| | | |міністерств | | | |фінансів | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Протокол про створення і|Міждержавний | IV | МЕК | функціонування |валютний комітет,|квартал| | стабілізаційних фондів|Міждержавний банк|1997 р.| | національних (центральних)|за участю| | | банків |національних | | | |(центральних) | | | |банків | | | ----------------------------------------------------------------------| II. СТВОРЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОСТОРУ | ----------------------------------------------------------------------| Програма першочергових|Міждержавний | III | МЕК | заходів щодо створення|комітет з|квартал| | загального |науково-техноло- |1996 р.| | науково-технологічного |гічного розвитку| | | простору держав - учасниць|(МК НТР),| | | СНД |Міждержавна | | | |науково-технічна | | | |рада (МНТР) | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Положення про Міждержавну|МК НТР, МНТР | III | МЕК | науково-технічну раду зі| |квартал| | змінами і доповненнями | |1996 р.| | --------------------------+------------------+-------+----------------| Угода про формування і|МК НТР, МНТР | IV | СГП | статус міждержавних| |квартал| | наукових і| |1996 р.| | науково-технологічних | | | | програм і проектів | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Конвенція про створення і|МК НТР, МНТР | IV | СГГ | статус міжнародних| |квартал| | наукових організацій | |1996 р.| | Конвенція про створення і| | | | статус міжнародних| | | | науково-дослідних центрів | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Угода про створення|МК НТР, МНТР | IV | МЕК | Міжбібліотечного | |квартал| | абонемента держав -| |1996 р.| | учасниць СНД | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Угода про порядок|МК НТР | IV | СГП | безвалютного обміну| |квартал| | науковими виданнями і| |1996 р.| | періодикою, перекладною| | | | закордонною науковою і| | | | науково-педагогічною | | | | літературою | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Угода про вільний доступ|МК НТР | IV | СГП | до відкритої| |квартал| | науково-технічної | |1996 р.| | інформації і матеріалів,| | | | що не мають комерційного| | | | характеру | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Установчі документи зі|МК НТР | IV | МЕК | створення Міжнародного| |квартал| | наукового центру на базі| |1996 р.| | Фізико-технічного | | | | інституту ім. А. Ф. Іоффе| | | | (м. Санкт-Петербург) | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Установчі документи щодо|МК НТР | IV | МЕК | створення Міжнародного| |квартал| | науково-технічного центру| |1996 р.| | зі зварювання і| | | | споріднених технологій на| | | | базі МНТК "ІЕЗ ім. Є. О.| | | | Патона" (м. Київ) | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Угода про порядок|МК НТР, МНТР | IV | СГП | залучення до виконання| |квартал| | національних | |1996 р.| | науково-технологічних | | | | програм дослідницьких| | | | центрів, вчених і фахівців| | | | держав - учасниць СНД | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Угода про створення|МК НТР | IV | СГГ | Міждержавного Фонду| |квартал| | науково-технічного | |1997 р.| | співробітництва держав -| | | | учасниць СНД | | | | ----------------------------------------------------------------------| III. СПІВРОБІТНИЦТВО У ВИРОБНИЧІЙ І ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ | 1. Співробітництво в галузевих комплексах | ----------------------------------------------------------------------| Угода про співробітництво|МЕК за участю| III | СГП | в легкій промисловості|національних |квартал| | держав - учасниць СНД |відомств легкої|1996 р.| | |промисловості, | | | |Об'єднання | | | |профспілок | | | |працівників | | | |текстильної і| | | |легкої | | | |промисловості | | | |суверенних | | | |незалежних держав | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Програма забезпечення|МЕК, Міждержавна| III | СГП | сільськогосподарською |рада керівників|квартал| | технікою агропромислових|міністерств і|1996 р.| | комплексів держав -|відомств з| | | учасниць СНД на 1996-2000|співробітництва в| | | роки |галузі | | | |машинобудування | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Концепція формування|Міжурядова рада з| IV | СГП | загального аграрного ринку|питань АПК, МЕК |квартал| | держав - учасниць СНД | |1996 р.| | --------------------------+------------------+-------+----------------| Угода про спільні заходи|Міждержавна рада| IV | СГП | для розвитку експортного|керівників |квартал| | потенціалу машинобудівного|міністерств і|1996 р.| | комплексу держав -|відомств із| | | учасниць СНД |співробітництва в| | | |галузі | | | |машинобудування | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Угода про проведення|Міждержавна рада| I | СГП | погодженої політики в|керівників |квартал| | галузі машинобудування і|міністерств і|1997 р.| | приладобудування |відомств із| | | |співробітництва в| | | |галузі | | | |машинобудування | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Програма погоджених дій|Міжурядова рада з | I | СГП | щодо формування загального|питань АПК, МЕК |квартал| | аграрного ринку держав -| |1997 р.| | учасниць в СНД | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Пакет документів щодо|Міжурядова рада з | I | СГП | економічного механізму|питань АПК, МЕК |квартал| | функціонування загального| |1997 р.| | аграрного ринку держав -| | | | учасниць СНД | | | | ----------------------------------------------------------------------| 2. Співробітництво в паливно-енергетичному комплексі | ----------------------------------------------------------------------| Угода про проведення|Міжурядова рада з| II | СГП | погодженої політики в|нафти і газу, МЕК |квартал| | галузі транзиту нафти і| |1996 р.| | нафтопродуктів ( 997_081 )| | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Програма співробітництва|Міжурядова рада| II | СГП | держав - учасниць|керівників |квартал| | Співдружності в галузі|міністерств і|1996 р.| | хімічної та нафтохімічної|відомств держав -| | | промисловості на 1996-2000|учасниць | | | рр. |Співдружності | | | |із співробітництва| | | |в галузі хімії та| | | |нафтохімії | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Концепція співробітництва|Міжнародна | III | СГП | держав - учасниць|паливно-енергетич-|квартал| | Співдружності в галузях|на асоціація, |1996 р.| | паливно-енергетичного |Міжурядова рада з| | | комплексу |нафти і газу,| | | |Електроенергетична| | | |рада, Міждержавне| | | |Євроазіатське | | | |об'єднання вугілля| | | |і металу, МЕК | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Угода про формування|Електроенергетична| III | СГГ | Електроенергетичного союзу|рада, Міжурядова|квартал| | держав - учасниць СНД |рада з нафти і|1996 р.| | |газу, Міждержавне| | | |Євроазіатське | | | |об'єднання вугілля| | | |і металу | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Перспективний план|Міністерське | III | СГП | розвитку співробітництва в|співробітництво |квартал| | мирному використанні|Росії, органи|1996 р.| | атомної енергії,|управління атомної| | | підвищенні безпеки ядерних|енергетики і| | | установок |промисловості | | | |Республіки | | | |Вірменія, | | | |Республіки | | | |Білорусь, | | | |Російської | | | |Федерації, | | | |Республіки | | | |Узбекистан, | | | |України та ін.,| | | |МЕК | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Угода про довгострокові і|Органи управління| IV | СГП | невідкладні заходи з|атомної енергетики|квартал| | забезпечення безпечної|і промисловості|1996 р.| | експлуатації |Республіки | | | атомно-енергетичних |Вірменія, | | | комплексів |Республіки | | | |Білорусь, | | | |Російської | | | |Федерації, | | | |Республіки | | | |Узбекистан, | | | |України та ін. | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Угода про основні принципи|Міжурядова рада з| IV | СГП | співробітництва держав -|нафти і газу,|квартал| | учасниць Співдружності в|Електроенергетична|1996 р.| | галузях |рада, Міждержавне| | | паливно-енергетичного |Євроазіатське | | | комплексу |об'єднання вугілля| | | |і металу, МЕК | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Угода про стратегію|Органи управління| II | СГГ | розвитку атомної|атомної енергетики|квартал| | енергетики в регіонах|і промисловості|1997 р.| | держав - учасниць СНД |Республіки | | | |Вірменія, | | | |Республіки | | | |Білорусь, | | | |Російської | | | |Федерації, | | | |Республіки | | | |Узбекистан, | | | |України та ін. | | | ----------------------------------------------------------------------| 3. Конверсія оборонних галузей промисловості | ----------------------------------------------------------------------| Пакет документів, що|РМО, МЕК | II | СГП | регламентують створення і| |квартал| | функціонування об'єднаної| |1996 р.| | системи ППО держав -| | | | учасниць СНД ( 997_455 ) | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Угода про створення|Державний концерн| III | СГП | Міждержавної |Російської |квартал| | фінансово-промислової |Федерації "Граніт"|1996 р.| | групи "Граніт" | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Угода між урядами держав -|МКВЕС, МЕК | IV | СГП | учасниць Співдружності про| |квартал| | порядок взаємодії при| |1996 р.| | здійсненні експорту| | | | спеціального майна в треті| | | | країни | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Угода про основні напрямки|МКВЕР, МЕК,| II | СГП | довгострокової |Міждержавна рада|квартал| | спеціалізації в оборонних|керівників |1997 р.| | галузях промисловості|міністерств і| | | держав - учасниць СНД |відомств із| | | |співробітництва в| | | |галузі | | | |машинобудування | | | ----------------------------------------------------------------------| 4. Співробітництво у виробничій та інвестиційній діяльності | ----------------------------------------------------------------------| Конвенція про захист прав |Міждержавний | II | СГГ | інвестора |валютний комітет,|квартал| | |МЕК |1996 р.| | --------------------------+------------------+-------+----------------| Конвенція про створення|Рада керівників| IV | СГГ | транснаціональних |міністерств та|квартал| | корпорацій |відомств із|1996 р.| | |співробітництва в| | | |галузі | | | |машинобудування, | | | |МЕК | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Угода про взаємне визнання|Міждержавна рада з| IV | СГП | державних ліцензій на|будівельної |квартал| | здійснення будівельної|діяльності, МЕК |1996 р.| | діяльності, виданих| | | | ліцензійними органами| | | | держав - учасниць СНД | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Угода про підтримку та|Міждержавні і| IV | СГП | розвиток малого|міжурядові органи|квартал| | підприємництва |СНД, МЕК |1996 р.| | --------------------------+------------------+-------+----------------| Конвенція про сертифікацію|Міждержавна рада з| I | СГП | будівельної техніки і|будівельної |квартал| | продукції, випущеної на|діяльності, МЕК |1997 р.| | території держав -| | | | учасниць СНД | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Конвенція про будівельні|Міждержавна рада з| III | СГГ | норми, правила і стандарти|будівельної |квартал| | на території держав -|діяльності, МЕК |1997 р.| | учасниць СНД | | | | ----------------------------------------------------------------------| IV. СПІВРОБІТНИЦТВО В ГАЛУЗІ ТРАНСПОРТУ І ЗВ'ЯЗКУ | ----------------------------------------------------------------------| Концепція встановлення|Координаційна | II | СГП | погодженої тарифної|транспортна |квартал| | політики на транспортні|нарада, Рада з|1996 р.| | послуги |залізничного | | | |транспорту, Рада з| | | |авіації і| | | |використання | | | |повітряного | | | |простору, | | | |Міждержавна рада| | | |шляховиків | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Схема єдиного|Координаційна | I | СГП | транспортного простору|транспортна |квартал| | держав - учасниць СНД,|нарада, Рада з|1997 р.| | включаючи залізничний,|залізничного | | | повітряний, водний,|транспорту, Рада з| | | автомобільний види|авіації і| | | транспорту та їх|використання | | | взаємозв'язок з|повітряного | | | трубопровідним |простору, | | | транспортом |Міждержавна рада| | | |шляховиків, | | | |Міждержавний | | | |авіаційний Комітет| | | |(МАК) | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Програма захисту|Координаційна | II | МЕК | навколишнього природного|транспортна |квартал| | середовища від шкідливого|нарада, Рада з|1997 р.| | впливу транспортних|залізничного | | | засобів і систем |транспорту, Рада з| | | |авіації і| | | |використання | | | |повітряного | | | |простору, | | | |Міждержавна рада| | | |шляховиків | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Угода про страхування|МЕК за участю| II | СГП | цивільної відповідальності|відповідних |квартал| | перевізників, що|міждержавних і|1997 р.| | здійснюють міждержавні|міжурядових | | | перевезення, перед|органів СНД | | | пасажирами на морському,| | | | водному (річковому),| | | | залізничному й| | | | автомобільному транспорті | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Програма забезпечення|Координаційна | III | МЕК | безпеки пасажирів і|транспортна |квартал| | цілісності перевезених|нарада, Рада з|1997 р.| | вантажів на транспорті |залізничного | | | |транспорту, Рада з| | | |авіації і| | | |використання | | | |повітряного | | | |простору, | | | |Міждержавна рада| | | |шляховиків | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Програма спільного|Координаційна | IV | СГП | використання транспортних|транспортна |квартал| | інфраструктур держав -|нарада, Рада з|1997 р.| | учасниць СНД з врахуванням|залізничного | | | положень Концепції|транспорту, Рада з| | | встановлення погодженої|авіації і| | | тарифної політики на|використання | | | транспортні послуги і|повітряного | | | Схеми єдиного|простору, | | | транспортного простору|Регіональна | | | держав - учасниць СНД |співдружність в| | | |галузі зв'язку,| | | |Міждержавна рада з| | | |космосу, | | | |Міждержавна рада| | | |шляховиків | | | ----------------------------------------------------------------------| V. СПІВРОБІТНИЦТВО В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА | ----------------------------------------------------------------------| Угода про контроль за|Міждержавна | I | МЕК | транскордонними |екологічна рада |квартал| | перевезеннями небезпечних| |1996 р.| | та інших відходів | | | | ( 997_312 ) | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Угода про співробітництво|МЕК, наукові| III | СГП | в галузі вивчення,|установи й|квартал| | розвідки і використання|організації держав|1996 р.| | мінерально-сировинних |Співдружності | | | ресурсів держав - учасниць| | | | СНД | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Пропозиції щодо участі|МЕК, наукові| III | МЕК | держав - учасниць СНД у|установи й|квартал| | порятунку басейну|організації держав|1996 р.| | Аральського моря |Співдружності | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Програма проведення|МЕК за участю| IV | МЕК | державами - учасницями СНД|Міждержавної |квартал| | спільних заходів в галузі|екологічної ради,|1996 р.| | охорони навколишнього|Міждержавної ради| | | природного середовища,|з надзвичайних| | | попередження і ліквідації|ситуацій, | | | надзвичайних ситуацій |національних | | | |наукових установ| | | |держав - учасниць| | | |СНД | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Пропозиції щодо спільного|МЕК, наукові| II | СГП | використання природних|установи й|квартал| | ресурсів басейнів морів,|організації держав|1997 р.| | річок і озер держав -|- учасниць| | | учасниць СНД |Співдружності | | | ----------------------------------------------------------------------| VI. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ | ----------------------------------------------------------------------| Система єдиних|Міждержавний | II | МЕК | інформаційно-статистичних |статистичний |квартал| | даних і перелік основних|комітет, МЕК |1996 р.| | статистичних показників з| | | | соціально-економічних | | | | питань розвитку| | | | інтеграційних процесів у| | | | державах - учасницях СНД | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Концепція формування|Виконавчий | IV | СГП | інформаційного простору|Секретаріат |квартал| | Співдружності Незалежних|Співдружності за|1996 р.| | Держав |участю держав і| | | |органів | | | |Співдружності | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Система обміну матеріалами|Виконавчий | III | СГП | інформаційних агентств|Секретаріат |квартал| | держав - учасниць СНД |Співдружності |1996 р.| | |разом з| | | |Інформаційною | | | |радою СНД | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Принципи регулювання|МЕК | I | МЕК | ціноутворення, | |квартал| | оподатковування, митних| |1997 р.| | зборів на інформаційні| | | | товари і послуги на| | | | території держав -| | | | учасниць СНД | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Реалізація другого етапу|Виконавчий | I | СГП | автоматизованої системи|Секретаріат СНД |квартал| | обміну інформацією держав| |1997 р.| | - учасниць СНД | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Розроблення міждержавної|Міждержавний | I | МЕК | інформаційної системи|статистичний |квартал| | "Статистика" |комітет |1997 р.| | ----------------------------------------------------------------------| VII. СПІВРОБІТНИЦТВО В ГУМАНІТАРНІЙ І СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРАХ | ----------------------------------------------------------------------| Програма культурного|Рада з культурного| II | МЕК | співробітництва між|співробітництва |квартал| | державами - учасницями СНД|держав - учасниць|1996 р.| | на період до 2000 р. |СНД, МЕК | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Установчі документи із|Рада з культурного| II | СГП | створення Фонду підтримки|співробітництва |квартал| | культурного |держав - учасниць|1996 р.| | співробітництва |СНД, МЕК | | | держав - учасниць СНД | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Міждержавна комплексна|Комітет із справ| II | МЕК | програма охорони здоров'я|воїнів-інтернаціо-|квартал| | і реабілітації|налістів при Раді|1996 р.| | воїнів-інтернаціоналістів |глав урядів держав| | | та членів їхніх родин на|- учасниць СНД | | | 1997-2000 рр. | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Концепція формування|Консультативна | II | СГП | загального ринку праці і|рада з праці,|квартал| | регулювання міграції|міграції і|1996 р.| | робочої сили |соціального | | | |захисту населення | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Угода із запобігання|Консультативна | III | СГП | нелегальної трудової|рада з праці,|квартал| | міграції й організації|міграції і|1996 р.| | міграційного контролю в|соціального | | | рамках держав - учасниць|захисту населення | | | СНД | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Програма розвитку охорони|Рада з охорони| III | МЕК | здоров'я, медичної і|здоров'я |квартал| | фармацевтичної | |1996 р.| | промисловості, | | | | профілактики захворювань і| | | | забезпечення | | | | санітарно-епідеміологічно-| | | | го благополуччя в державах| | | | - учасницях СНД | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Угода про взаємне визнання|МЕК, | III | СГП | пільг і гарантій для|Консультативна |квартал| | громадян, що постраждали|рада з праці,|1996 р.| | від впливу радіації|міграції і| | | (Чорнобиль, |соціального | | | Семипалатинськ, "Маяк" та|захисту | | | ін.) |населення, Рада із| | | |охорони здоров'я | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Концепція загальних|Консультативна | IV | СГП | принципів надання|рада з праці,|квартал| | соціальних гарантій|міграції і|1996 р.| | малозабезпеченим |соціального | | | категоріям населення та|захисту населення | | | особам, що потребують| | | | соціальної підтримки | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Угода про документ єдиного|Консультативна | IV | СГП | зразка, що підтверджує|рада з праці,|квартал| | трудову діяльність|міграції і|1996 р.| | працівників на|соціального | | | підприємствах, в|захисту населення | | | організаціях і установах| | | | усіх форм власності держав| | | | - учасниць СНД | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Угода про загальні|Консультативна | IV | СГП | принципи інформаційної|рада з праці,|квартал| | системи ринку праці і|міграції і|1996 р.| | створення бази даних|соціального | | | вакансій у державах -|захисту населення | | | учасницях СНД | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Єдиний |Консультативна | IV | СГП | тарифно-кваліфікаційний |рада з праці,|квартал| | довідник робіт і професій|міграції і|1996 р.| | робітників (ЄТКД) і|соціального | | | Кваліфікаційний довідник|захисту населення | | | посад службовців (КД) для| | | | держав - учасниць СНД | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| План заходів щодо|Рада з охорони| IV | СГП | відновлення і розвитку|здоров'я, Рада з|квартал| | санаторно-курортних, |туризму, МЕК |1996 р.| | оздоровчих, туристичних| | | | установ і організацій з| | | | урахуванням інтересів| | | | держав - учасниць| | | | Співдружності | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Угода про єдині принципи|МЕК за участю| III | СГП | організації системи вищої|національних |квартал| | і середньої фахової освіти|органів освіти СНД|1997 р.| | з врахуванням більш| | | | повного використання| | | | навчально-матеріальної | | | | бази і| | | | науково-педагогічних | | | | кадрів держав - учасниць| | | | СНД, що забезпечують| | | | підвищення віддачі| | | | сукупного інтелектуального| | | | потенціалу Економічного| | | | союзу | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Угода про визнання на|МЕК за участю| III | СГП | територіях держав -|національних |квартал| | учасниць СНД дипломів,|органів освіти|1997 р.| | посвідчень про освіту,|СНД, | | | документів про присвоєння|Консультативна | | | звання, розряду,|рада з праці,| | | кваліфікації та інших|міграції і| | | необхідних для|соціального | | | працевлаштування |захисту населення | | | документів | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Модельний трудовий кодекс|Міжпарламентська | IV | СГП | держав - учасниць СНД, а|Асамблея, Правова|квартал| | також модельні закони про|консультативна |1997 р.| | зайнятість, біженців і|рада, | | | соціальне страхування |Консультативна | | | |рада з праці,| | | |міграції і| | | |соціального | | | |захисту населення,| | | |МЕК | | | -----------------------------------------------------------------------
II. РОЗВИТОК ВІЙСЬКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

В СПІВДРУЖНОСТІ НЕЗАЛЕЖНИХ ДЕРЖАВ
(Пропозиції держав узагальнені Штабом з координації

військового співробітництва і погоджені на засіданні

Ради міністрів оборони 27 березня 1996 року)
---------------------------------------------------------------------------- | Найменування | Орган СНД, |Терміни|Статутний орган,| N | розроблювальних проектів | відповідальний | | що приймає | | і проведених заходів | за виконання | | рішення | ---+--------------------------+------------------+-------+----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | --------------------------------------------------------------------------| 1. Загальні заходи | --------------------------------------------------------------------------| 1. |Проведення Міжнародної|Виконавчий | IV | РМІД, РМО | |науково-практичної |Секретаріат, РМІД,|квартал| | |конференції: "Розвиток|РМО |1996 р.| | |стратегічного партнерства| | | | |і військово-політичної| | | | |інтеграції держав -| | | | |учасниць СНД" | | | | ---+--------------------------+------------------+-------+----------------| 2. |Підготовка Програми|РМО, міністерства| II | СГГ | |розвитку військового|оборони держав -|квартал| | |співробітництва держав -|учасниць |1997 р.| | |учасниць СНД до 2000 року|Співтовариства, | | | |(загальні принципи, цілі і|ШКВС | | | |завдання розвитку| | | | |військового | | | | |співробітництва, | | | | |пріоритетні напрямки| | | | |розвитку військового| | | | |співробітництва в| | | | |політичній, економічній і| | | | |військовій сферах,| | | | |Перспективний план| | | | |розвитку військового| | | | |співробітництва держав -| | | | |учасниць СНД) | | | | ---+--------------------------+------------------+-------+----------------| 3. |Розроблення Концепції|МК ВЕС, РМО, РОМІД|1996 - | СГГ, СГП | |військово-технічного | |1997 | | |співробітництва держав -| |рр. | | |учасниць СНД | | | | ---+--------------------------+------------------+-------+----------------| 4. |Розроблення Програми|РМО, МК ВЕС |1996 - | СГГ, СГП | |озброєння держав -| |1997 | | |учасниць СНД (ДКБ) | |рр. | | ---+--------------------------+------------------+-------+----------------| 5. |Підготовка Програми|МК ВЕС, РМО |1996 - | СГП | |військово-економічного | |1997 | | |співробітництва держав -| |рр. | | |учасниць СНД, визначення| | | | |конкретних заходів для| | | | |відновлення коопераційних| | | | |зв'язків з виробництва| | | | |озброєння і військової| | | | |техніки | | | | ---+--------------------------+------------------+-------+----------------| 6. |Підготовка міжурядової|МК ВЕС, РМО, МЕК, | IV | СГП | |Угоди про мобілізаційну|РМІД |квартал| | |підготовку підприємств| |1997 р.| | |промисловості держав -| | | | |учасниць СНД | | | | ---+--------------------------+------------------+-------+----------------| 7. |Підготовка міжурядової|МК ВЕС, РМО, МЕК, |1996 р.| СГП | |Угоди про взаємне|РМІД | | | |розміщення оборонних| | | | |замовлень держав -| | | | |учасниць СНД, умов| | | | |постачань, технічного| | | | |обслуговування, ремонту й| | | | |утилізації озброєння і| | | | |військової техніки | | | | ---+--------------------------+------------------+-------+----------------| 8. |Розроблення пропозицій із|РМО, МК ВЕС, МЕК | IV | СГП | |збереження, розвитку і| |квартал| | |використання в існуючій| |1996 р.| | |інфраструктурі тилу армій| | | | |Співдружності складів і| | | | |баз пального, стаціонарних| | | | |нафтопроводів, комплектів| | | | |польових магістральних| | | | |трубопроводів, | | | | |автомобільних засобів| | | | |заправлення і| | | | |транспортування пального | | | | ---+--------------------------+------------------+-------+----------------| 9. |Експертна оцінка договорів|РМІД, РМО |впро- | СГГ, СГП | |і, угод у рамках СНД у| |довж | | |галузі військового| |1996 | | |співробітництва і| |року | | |підготовка пропозицій з| | | | |їхнього відновлення або| | | | |денонсації і про створення| | | | |механізму їхньої| | | | |реалізації | | | | --------------------------------------------------------------------------| 2. Заходи щодо формування системи безпеки Співдружності на основі | Договору про колективну безпеку ( 997_095 ) і двосторонні угоди | --------------------------------------------------------------------------| 10.|Розроблення основних|РМІД, РМО Генсек| I | СКБ | |положень коаліційної|СКБ |квартал| | |стратегії держав -| |1997 р.| | |учасниць Договору про| | | | |колективну безпеку від 15| | | | |травня 1992 року| | | | |( 997_095 ) | | | | ---+--------------------------+------------------+-------+----------------| 11.|Розроблення принципів|РМІД, РМО Генсек| IV | СКБ | |спільного забезпечення|СКБ |квартал| | |регіональної безпеки| |1996 р.| | |держав - учасниць Договору| | | | |про колективну безпеку від| | | | |15 травня 1992 року| | | | |( 997_095 ) | | | | ---+--------------------------+------------------+-------+----------------| 12.|Розроблення пропозицій|РМО | IV | СКБ | |з організації| |квартал| | |регіональних систем| |1996 р.| | |колективної безпеки з| | | | |рішенням питань| | | | |розподілу регіонів| | | | |колективної оборони,| | | | |складів, дислокації| | | | |Коаліційних угруповань| | | | |військ (сил), їхніх| | | | |управлінь і всебічного| | | | |забезпечення, спільного| | | | |використання елементів| | | | |військової інфраструктури | | | | ---+--------------------------+------------------+-------+----------------| 13.|Підготовка документів із|РМО |впро- | СГГ, СГП | |завершення формування ОС| |довж | | |ППО держав - учасниць СНД | |1996 | | | | |року | | ---+--------------------------+------------------+-------+----------------| 14.|Розроблення Концепції|РМО | III | СГП | |інформатизації | |квартал| | |повсякденної діяльності й| |1997 р.| | |автоматизації управлінь у| | | | |збройних силах держав -| | | | |учасниць СНД | | | | ---+--------------------------+------------------+-------+----------------| 15.|Розроблення Концепції|РМО, РМІД, МК ВЕС |впро- | СГГ, СГП | |інформаційної безпеки| |довж | | |держав - учасниць СНД у| |1996 - | | |військовій сфері | |1997 | | | | |рр. | | ---+--------------------------+------------------+-------+----------------| 16.|Підготовка міждержавних|РМО, МК ВЕС | IV | СГГ, СГП | |нормативно-правових | |квартал| | |документів з питань:| |1997 р.| | |використання систем| | | | |супутникового зв'язку| | | | |військового призначення в| | | | |інтересах управління| | | | |збройними силами держав -| | | | |учасниць СНД; | | | | ---+--------------------------+------------------+-------+----------------| |організації зв'язків|РМО, МК ВЕС | IV | СГГ, СГП | |взаємодії по мережах| |квартал| | |телефонного і телеграфного| |1997 р.| | |засекреченого та| | | | |відкритого зв'язку,| | | | |передачі даних і| | | | |кольорової графічної| | | | |інформації; | | | | ---+--------------------------+------------------+-------+----------------| |створення єдиної мережі|РМО, МЕК | III | СГГ, СГП | |транспортних комунікацій| |квартал| | |оборонного значення, що| |1997 р.| | |відповідає вимогам| | | | |масового військового руху,| | | | |евакуаційних і| | | | |народногосподарських | | | | |перевезень в інтересах| | | | |держав - учасниць Договору| | | | |про колективну безпеку | | | | |( 997_095 ) | | | | ---+--------------------------+------------------+-------+----------------| 17.|Розроблення Угоди із|РМО | I | СГГ, СГП | |створення Координаційної| |квартал| | |ради топографічних служб| |1997 р.| | |збройних сил держав -| | | | |учасниць СНД | | | | ---+--------------------------+------------------+-------+----------------| 18.|Підготовка Положення про|генеральні | III | СКБ | |Коаліційні угруповання|(головні) штаби|квартал| | |військ (сил) держав -|збройних сил |1997 р.| | |учасниць Співдружності |держав - учасниць | | | | |Співдружності, | | | | |Штаб КВС СНД | | | ---------------------------------------------------------------------------
III. МИРОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВ - УЧАСНИЦЬ

СПІВДРУЖНОСТІ
(Пропозиції підготовлені Штабом з координації військового співробітництва і погоджені на засіданні Ради міністрів

оборони 27 березня 1996 року)
---------------------------------------------------------------------------- | Найменування | Орган СНД, |Терміни|Статутний орган,| N | розроблювальних проектів | відповідальний | | що приймає | | і проведених заходів | за виконання | | рішення | ---+--------------------------+------------------+-------+----------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ---+--------------------------+------------------+-------+----------------| 1. |Створення на постійній|РМО, РМІД | IV | СГГ | |основі національних| |квартал| | |формувань держав -| |1996 р.| | |учасниць Співдружності для| | | | |використання в операціях з| | | | |підтримки миру | | | | ---+--------------------------+------------------+-------+----------------| 2. |Організація підготовки і|РМО, РМІД |впро- | СГП | |навчання військового і| |довж | | |цивільного персоналу| |1996 - | | |національних формувань| |1997 | | |держав - учасниць| |рр. | | |Співдружності, призначених| | | | |для участі в операціях з| | | | |підтримки миру | | | | ---+--------------------------+------------------+-------+----------------| 3. |Подальший розвиток|РМІД, РМО |впро- | СГГ | |правових основ колективної| |довж | | |миротворчої діяльності| |1996 - | | |держав - учасниць| |1997 | | |Співдружності | |рр. | | ---+--------------------------+------------------+-------+----------------| 4. |Розроблення Настанов з|РМО | IV | СГГ | |підготовлення і проведення| |квартал| | |операцій з підтримки миру| |1996 р.| | |в СНД | | | | ---+--------------------------+------------------+-------+----------------| 5. |Підготовка Угоди про|РМО, РМІД, МЕК | IV | СГП | |матеріально-технічне і| |квартал| | |фінансове забезпечення| |1997 р.| | |операцій з підтримки миру| | | | |в рамках СНД | | | | ---------------------------------------------------------------------------
IV. СПІВРОБІТНИЦТВО 3 ПИТАНЬ БОРОТЬБИ ІЗ ЗЛОЧИННІСТЮ
(Розділ проекту Плану внесений Робочою групою

держав - учасниць СНД відповідно до Рішення СГП

від 3 листопада 1995 року)
------------------------------------------------------------------------ Найменування | Орган СНД, |Терміни|Статутний орган,| розроблювальних проектів | відповідальний | | що приймає | і проведених заходів | за виконання | | рішення | --------------------------+------------------+-------+----------------| Реалізувати Міждержавну|Держави - учасники|1996 - | СГП, СГГ | програму спільних заходів|Співдружності |1997 | | боротьби з організованою| |рр. | | злочинністю та іншими| | | | видами небезпечних| | | | злочинів на території| | | | держав - учасниць СНД на| | | | період до 2000 року | | | | ( 997_327 ) | | | | -----------------------------------------------------------------------
V. СПІВРОБІТНИЦТВО В ПРИКОРДОННИХ ПИТАННЯХ
(Розділ проекту Плану схвалений на засіданні

Ради командуючих Прикордонними військами 29.02.96)
---------------------------------------------------------------------------- | Найменування | Орган СНД, |Терміни|Статутний орган,| N | розроблювальних проектів | відповідальний | | що приймає | | і проведених заходів | за виконання | | рішення | ---+--------------------------+------------------+-------+----------------| |3 метою реалізації| | | | |положень Концепції і| | | | |Договору про| | | | |співробітництво в охороні| | | | |кордонів держав - учасниць| | | | |Співдружності Незалежних| | | | |Держав з державами, що не| | | | |входять у Співдружність| | | | |( 997_071 ), розробити: | | | | ---+--------------------------+------------------+-------+----------------| 1. |Проект Декларації про|РМІД, РКПВ, ШКВС |1996- | СГГ | |принципи підтримання| |1997 | | |режиму кордонів держав -| |рр. | | |учасниць Співдружності| | | | |Незалежних Держав з| | | | |третіми країнами | | | | ---+--------------------------+------------------+-------+----------------| 2. |Проект Угоди про взаємодію|РКПВ |1996 р.| СГГ | |прикордонних військ держав| | | | |- учасниць Співдружності| | | | |Незалежних Держав при| | | | |виникненні кризових| | | | |ситуацій на зовнішніх| | | | |кордонах ( 997_882 ) | | | | ---+--------------------------+------------------+-------+----------------| 3. |Проект Угоди про|РКПВ, РМІД |1996- | СГП | |співробітництво | |1997 | | |прикордонних військ у| |рр. | | |сфері прикордонного| | | | |контролю в пунктах| | | | |пропуску через зовнішні| | | | |кордони держав - учасниць| | | | |Співдружності | | | | ---+--------------------------+------------------+-------+----------------| 4. |Проект Угоди про|РКПВ |1996 р.| СГП | |співробітництво | | | | |прикордонних військ держав| | | | |- учасниць Співдружності| | | | |Незалежних Держав у| | | | |питаннях науково-дослідної| | | | |діяльності ( 997_457 ) | | | | ---+--------------------------+------------------+-------+----------------| 5. |Проект Програми з|РКПВ, ПВ|1996- | СГП, РКПВ | |реалізації Угоди про|зацікавлених |1997 | | |пільгові постачання|держав - учасниць|рр. | | |прикордонним військам|Співдружності | | | |держав - учасниць| | | | |Співдружності спеціальної| | | | |техніки прикордонних| | | | |військ та інших| | | | |матеріальних засобів | | | | |( 997_b47 ) | | | | ---+--------------------------+------------------+-------+----------------| 6. |Проект Концепції|РКПВ |1996 р.| СГП | |міждержавної підсистеми| | | | |інформаційного обміну між| | | | |прикордонними військами| | | | |держав - учасниць| | | | |Співдружності Незалежних| | | | |Держав | | | | ---+--------------------------+------------------+-------+----------------| 7. |Проект Угоди про обмін|РКПВ |1996 р.| СГП | |інформацією з питань| | | | |охорони зовнішніх кордонів| | | | |держав - учасниць| | | | |Співдружності ( 997_315 ) | | | | ---+--------------------------+------------------+-------+----------------| 8. |Проект Програми з|РКПВ |1996 р.| СГП | |реалізації Угоди про| | | | |співробітництво в| | | | |підготовці і підвищенні| | | | |кваліфікації військових| | | | |кадрів для прикордонних| | | | |військ держав - учасниць| | | | |Співдружності ( 997_101 ) | | | | ---+--------------------------+------------------+-------+----------------| 9. |Проект Угоди про|РКПВ |1996 р.| СГП | |організацію | | | | |санаторно-курортного | | | | |лікування й організованого| | | | |відпочинку | | | | |військовослужбовців і| | | | |членів їхніх родин,| | | | |робітників та службовців| | | | |прикордонних військ держав| | | | |- учасниць Співдружності| | | | |Незалежних Держав | | | | | ( 997_272 ) | | | | ---------------------------------------------------------------------------
VI. СПІВРОБІТНИЦТВО В ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
(Розділ проекту Плану схвалений на засіданні Ради міністрів

закордонних справ держав - членів Співдружності

2 квітня 1996 р.)
---------------------------------------------------------------------------- | Найменування | Орган СНД, |Терміни|Статутний орган,| N | розроблювальних проектів | відповідальний | | що приймає | | і проведених заходів | за виконання | | рішення | ---+--------------------------+------------------+-------+----------------| 1. |Активізація зусиль з|РМІД, РМО |Постій-| СГГ, РМІД | |врегулювання конфліктів на| |но | | |території держав -| | | | |учасниць СНД. Налагодження| | | | |взаємодії в миротворчій| | | | |діяльності | | | | ---+--------------------------+------------------+-------+----------------| 2. |Продовження в ООН і ОБСЄ|РМІД |Постій-| РМІД | |лінії на підвищення| |но | | |відповідальності цих| | | | |організацій за| | | | |врегулювання конфліктів на| | | | |території держав -| | | | |учасниць СНД і їх велику| | | | |причетність у цьому| | | | |процесі | | | | ---+--------------------------+------------------+-------+----------------| 3. |Проведення консультацій|РМІД |Постій-| РМІД | |зовнішньополітичних | |но | | |відомств зацікавлених| | | | |держав - учасниць СНД з| | | | |актуальних міжнародних| | | | |проблемах | | | | ---+--------------------------+------------------+-------+----------------| 4. |Проведення багаторівневих|РМІД |Постій-| РМІД | |міжміністерських зустрічей| |но | | |з метою обміну досвідом і| | | | |консультацій з питань| | | | |зовнішньополітичної | | | | |діяльності держав,| | | | |регіональної і глобальної| | | | |безпеки, а також з питань| | | | |сесій ГА ООН, Ген-| | | | |конференцій ЮНЕСКО, МАГАТЕ| | | | |та інших міжнародних| | | | |організацій. Запрошувати| | | | |для участі в консультаціях| | | | |представників зацікавлених| | | | |відомств | | | | ---+--------------------------+------------------+-------+----------------| 5. |Розроблення механізму|РМІД, Рада|Постій-| РМІД | |координації діяльності|керівників |но | | |держав - учасниць СНД у|зовнішньоекономіч-| | | |відносинах з міжнародними|них відомств | | | |економічними | | | | |організаціями: з питань| | | | |вступу в ГУТТ/ВТО; з| | | | |питань співробітництва з| | | | |МВФ, МБРР та іншими | | | | ---------------------------------------------------------------------------

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: