open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ У СПРАВАХ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 176 від 12.04.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

14 червня 1996 р.
vd960412 vn176 за N 300/1325
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Адміністрації

Державної прикордонної служби N 494 ( z0886-04 ) від 30.06.2004 )
Про затвердження Інструкції про порядок тримання та

охорони у Прикордонних військах України затриманих

осіб
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомкордону

N 519 ( z0686-00 ) від 25.09.2000 )

З метою врегулювання згідно з Законом України "Про
Прикордонні війська України" ( 1779-12 ) порядку тримання та
охорони осіб, затриманих за порушення законодавства про державний
кордон України та за підозрою у вчиненні злочину, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок тримання та охорони у
Прикордонних військах України затриманих осіб (додається). 2. Командуванню військами напрямів, з'єднань та частин
організувати вивчення цієї Інструкції та її виконання офіцерами, а
також особовим складом, який залучається до охорони осіб, що
перебувають в ізоляторах тимчасового тримання та інших спеціально
обладнаних приміщеннях. 3. Наказ КДБ СРСР від 8 вересня 1983 року N 0571 вважати
таким, що не застосовується на території України. 4. Наказ оголосити усім зацікавленим особам.
Голова Державного комітету -
командуючий Прикордонними військами
України генерал-полковник В.Банних
Затверджено

наказом Голови Державного комітету -

командуючого Прикордонними військами

України від 12 квітня 1996 року N 176
Інструкція

про порядок тримання та охорони у Прикордонних

військах України затриманих осіб
1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція відповідно до чинного законодавства
України регулює умови тримання та охорони осіб, затриманих в
адміністративному порядку за порушення законодавства про державний
кордон України і за підозрою у вчиненні злочину*. 1.2. Для тримання та охорони затриманих осіб наказом
начальників прикордонних загонів (загонів прикордонного контролю)
та окремих контрольно-пропускних пунктів** утворюються місця
тримання - ізолятори тимчасового тримання (ІТТ) затриманих та інші
спеціально обладнані приміщення, які забезпечують виконання цього
завдання. ІТТ утворюються, як правило, в місцях дислокації
прикордонних частин, спеціальні приміщення створюються в міру
необхідності в місцях дислокації підрозділів прикордонних частин. ___________________

* У подальшому особи, затримані в адміністративному порядку й
за підозрою у вчиненні злочину, будуть іменуватися "затриманими". ** Прикордонні загони (загони прикордонного контролю) та
окремі контрольно-пропускні пункти будуть іменуватися "прикордонні
частини".
1.3. Організація служби в ІТТ та контроль за їх діяльністю
покладається на штаб прикордонної частини. Наказом командира прикордонної частини з числа офіцерів
комендантської роти (взводу) або іншого підрозділу частини
призначається позаштатний начальник ІТТ (відповідальний за
спеціальне приміщення). 1.4. Вся діяльність ІТТ будується на суворому дотриманні
законодавства України. Нагляд за дотриманням законності в ІТТ здійснюється органами
прокуратури України.
2. Приймання та тримання затриманих осіб
2.1. У місцях тримання затриманих поміщаються особи: - затримані згідно зі ст.106 КПК ( 1002-05 ) України за
підозрою у вчинені злочину - до трьох діб; - затримані в адміністративному порядку відповідно до ст.7
Закону України "Про Прикордонні війська України" ( 1779-12 ) - до
трьох діб з письмовим повідомленням про це прокурора протягом
двадцяти чотирьох годин з моменту затримання або на строк до
десяти діб з санкції прокурора, якщо правопорушники не мають
документів, що посвідчують їх особу, а також іноземні громадяни та
особи без громадянства, які порушили державний кордон України, при
відсутності достатніх підстав для порушення щодо них кримінальних
справ, а якщо стосовно цих осіб прийнято керівництвом
Держкомкордону рішення про передачу їх прикордонним властям
суміжної держави, то з санкції прокурора затримані на час,
необхідний для їх передачі. 2.2. Приймання затриманих осіб проводиться цілодобово
начальником ІТТ, а за його відсутності - черговим частини на
підставі таких документів: - протоколу затримання підозрюваного згідно зі ст.106 КПК
України; - протоколу про адміністративне затримання. Всі зазначені документи мають відповідати вимогам,
передбаченим чинним законодавством. Облік затриманих ведеться начальником ІТТ в журналі
реєстрації прибуття і вибуття затриманих осіб (додаток N 1). Документи, які послужили підставою для поміщення в ІТТ,
звільнення, а також інші документи тримання затриманого,
зберігаються в номенклатурній справі штабу. 2.3. При прийманні затриманих їм під підпис (у частині, що
їх стосується) роз'яснюються Правила внутрішнього розпорядку в
ІТТ, обов'язки та права (додаток N 2). 2.4. Перед поміщенням в ІТТ затримані за підозрою у вчиненні
злочину підлягають особистому обшуку (затримані в
адміністративному порядку - особистому огляду), а речі, які є при
них, - огляду. Вилучення в осіб, затриманих за підозрою у вчиненні злочину,
речей і документів оформляються протоколом особистого обшуку
(додаток N 3), а у затриманих в адміністративному порядку -
протоколом особистого огляду, огляду речей та вилучення речей і
документів (додаток N 4). 2.5. Затриманих перед поміщенням в ІТТ у необхідних випадках
піддають медичному огляду, санітарній обробці та профілактичним
щепленням. Санобробка включає миття затриманого у лазні або під душем та
дезінфекцію всього одягу, що йому належить. Про проведену
санобробку робиться запис у санітарному журналі. Якщо виявлено, що
затриманий має садна чи інші тілесні пошкодження або явні ознаки
захворювання, начальник ІТТ вживає заходів до подання йому
лікарської допомоги. Лікар ІТТ складає про це відповідний акт. 2.6. Затримані розміщаються в ІТТ з дотриманням таких вимог
ізоляції: - чоловіки - окремо від жінок; - особи, затримані в адміністративному порядку та затримані
за підозрою у вчиненні злочину, окремо; - неповнолітні окремо від дорослих; - особи, затримані за підозрою у вчинені одного й того ж
злочину в одній і тій же справі, а також затримані в
адміністративному порядку за групове правопорушення, за письмовою
вказівкою особи, яка провадить дізнання (перевірку), або прокурора
- окремо один від одного; - іноземці та особи без громадянства - окремо від інших осіб,
а капітани (шкіпери) суден, їх власники, а також начальники лову -
окремо один від одного та від інших членів даної команди за
вказівкою командира частини або його заступника; ( Абзац
пункту 2.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомкордону
N 519 ( z0686-00 ) від 25.09.2000 ) - за письмовою вказівкою особи, яка провадить дізнання
(перевірку), або прокурора затримані за підозрою у вчиненні
злочину можуть триматися окремо й на інших підставах. 2.7. Жінки можуть прийматися в ІТТ з дітьми у віці до
2 років. ідставою приймання дітей є припис прокурора або органу
дізнання, у провадженні якого перебуває справа. Діти старші
2 років передаються родичам або поміщаються у дитячі установи. 2.8. Забороняється приймати в ІТТ: - заарештованих у дисциплінарному порядку
військовослужбовців; - військовослужбовців і працівників за трудовим договором
частин, підозрюваних у вчинені суспільно небезпечних дій, які
містять ознаки злочинів, не пов'язаних з незаконним перетинанням
кордону.
2.9. Матеріально-побутове забезпечення і медичне
обслуговування затриманих і взятих під варту. 2.9.1. Новоприбулому затриманому начальник ІТТ надає
індивідуальне спальне місце (металева койка або дерев'яні нари). Затримані носять свій одяг і взуття. Особам, які не мають одягу за сезоном, додатково, за
розпорядженням командира прикордонної частини, видається військове
обмундирування без погонів та знаків розрізнення, строк ношення
якого закінчився. 2.9.2. Затримані забезпечуються за встановленими нормами
триразовим гарячим харчуванням харчоблоку частини (підрозділу).
Роздача їжі виконується вивідним через кватирки у дверях камер
(спеціальних приміщень) без відчинення дверей. Проміжки часу між
сніданком та обідом, обідом і вечерею не повинні перевіщувати
6 годин. 2.9.3. Миття затриманих провадиться не менше одного разу на
тиждень у лазнях і відображується в санітарному журналі.
Дезінфекція одягу затриманих осіб у період їх тримання
провадиться за вказівкою лікаря, який обслуговує ІТТ. 2.9.4. Затриманим дозволяється носити волосся, вуса, бороду.
Стрижка голови під машинку, а також зняття вусів і бороди,
відрощування вусів, бороди провадиться затриманим тільки зі згоди
на це органу дізнання, у провадженні якого перебуває кримінальна
справа. Гоління провадиться у присутності вивідного електричною
або механічною бритвою не менше двох разів на тиждень, а також
перед відправленням з місць тримання. 2.9.5. Медичне обслуговування затриманих, в тому числі
забезпечення медикаментами, здійснюється лікарем
військово-медичної служби частини. Медичний огляд, прийом та огляд хворих виконує лікар у
вільній камері або кімнаті у присутності вивідного або начальника
ІТТ. У разі виявлення симптомів інфекційного захворювання можуть
запрошуватися лікарі-спеціалісти установ охорони здоров'я. 2.9.6. Книгами, газетами, журналами та іншими
друкованими виданнями затримані забезпечуються з бібліотеки
частин. Вони видаються начальником варти в камери після підйому і
вилучаються перед відбоєм. Іноземці по можливості забезпечуються
газетами, журналами та іншими виданнями на відповідних іноземних
мовах, виданими в Україні. ( Пункт 2.9.6 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Держкомкордону N 519 ( z0686-00 ) від
25.09.2000 )
2.10. Провадження особистого огляду, особистого обшуку й
огляду речей. 2.10.1. Після прибуття і при вибутті з ІТТ затримані за
підозрою у вчинені злочину, а також затримані в адміністративному
порядку підлягають обшуку, а їх речі - огляду. Обшук або огляд виконується у присутності двох понятих однієї
статі з тим, кого обшукують (оглядають), як правило, начальником
місця тримання або черговим частини в присутності лікаря ІТТ*. При
цьому, за поведінкою того, кого обшукують (оглядають),
здійснюється постійне спостереження, щоб він не міг чого-небудь
знищити, сховати, викинути або проковтнути. Після виведення
затриманого із приміщення, де виконувався (огляд), приміщення
ретельно оглядають. ___________________

* Для обшуку (особового огляду) жінок залучаються
військовослужбовці-жінки або поінструктовані на цей випадок
жінки-працівники за трудовим договором прикордонної частини.
Забороняється виконувати обшук або огляд способом, який
принижує людську гідність. Огляд складається з огляду тіла затриманого, його одягу,
натільної білизни, головного убору, взуття та інших речей і
предметів, які є в нього. Обшукуваному пропонується зняти верхній
одяг, взуття, всю білизну і з дозволу лікаря пластирні наклейки,
гіпсові та інші пов'язки, якщо вони є. Після цього виконується
огляд тіла, при якому ретельно перевіряють міжпальцеві проміжки
рук та ніг, підошви стопи, кисті рук з обох боків, шкіряний
покрив, вушні раковини, порожнину рота і носа, пахвові ямки,
промежину, а також хірургічні рубці і протези, якщо вони є;
волосся на голові розчісують. Огляд одягу, взуття і білизни виконують після огляду тіла.
Одяг ретельно переглядають і прощупують, особливо шви, складки,
подвійний шар матерії і підкладку. Підозрілі місця проколюють
шилом і при необхідності розпорюють по швах; кишені, рукава одягу,
брюки, білизну, шкарпетки, панчохи вивертають навиворіт. Взуття ретельно перевіряють з внутрішнього і зовнішнього
боку, при цьому звертають увагу на підкладки, підклейки і підбори,
які при необхідності можна відпорювати і знімати. Металеві косяки
і підкови з взуття знімають, шнурки вилучають. 2.10.2. При оглядові затриманого в адміністративному порядку
йому пропонується зняти верхній одяг і взуття, які переглядають у
порядку, встановленому для огляду одягу і взуття. Потім переглядають решту одягу, який залишився на затриманому
з метою виявлення на тілі предметів, документів, грошей і
цінностей, які не дозволено зберігати в камері. Після проведення обшуку або огляду ретельно оглядають всі
речі, предмети і продукти, які є при затриманому. При огляді продуктів упаковку з них знімають, сипучі продукти
пересипають в іншу тару, хлібні і ковбасні вироби розрізають на
частини, рідини переливають у підготовлений посуд. При цьому
упаковку, тару і самі продукти ретельно перевіряють. Виявлені під час обшуку й огляду речі, предмети, документи,
вироби, речовини, гроші і цінності, зберігання яких в камері не
дозволено, вилучають. Розпоротий одяг, взуття та інші предмети поновлюють за
рахунок прикордонної частини. 2.10.3. Щодо проведеного обшуку чи огляду й огляду речей
складають протокол, в якому перераховують всі вилучені під час
обшуку (огляду) речі, гроші, цінності, нагороди, документи, інші
предмети та матеріали. Щодо нагород зазначається їх повне
найменування і номери. Протокол обшуку або огляду підписує
начальник ІТТ, інші учасники і поняті. Щодо відмови обшуканого
(оглянутого) підписати протокол і заяви, що від нього надійшли,
робиться застереження у протоколі. Зброя, боєприпаси, вибухові та наркотичні речовини вилучають
і передають для обліку у відповідні служби прикордонної частини,
про що робиться відмітка у протоколі. На виявлені під час обшуку речі виписують квитанцію (додаток
N 5), у двох примірниках: один примірник вручають затриманому за
підозрою у вчиненні злочину, другий - залишається у квитанційній
книжці у начальника ІТТ. Вилучені під час обшуку (огляду) гроші, цінності, нагороди і
документи до них оформляють квитанцією (додаток N 6) у трьох
примірниках; перший - разом з грошима і цінними речами, нагородами
і документами до них не пізніше як у добовий строк з моменту
вилучення передається у фінансове відділення частини; другий -
видається затриманому; третій - залишається у квитанційній книжці.
Затримані в адміністративному порядку отримують на руки копію
протоколу особистого огляду, огляду речей, вилучення речей і
документів. При переведенні затриманого в інший орган вилучені у нього
гроші, цінні речі, нагороди і документи до них, що зберігалися у
фінансовому відділі частини, пересилаються до місця його вибуття. 2.10.4. Особистий обшук та огляд речей провадиться також під
час виведення затриманого за підозрою у вчиненні злочину з камери
і повернення його в камеру. У цих випадках огляд тіла не проводиться, одяг, як правило,
не знімається, а тільки ретельно прощупується. Взуття оглядається
при необхідності. Про виявлення і вилучення заборонених предметів
начальник варти доповідає черговому частини і начальнику ІТТ, а
останній - рапортом командиру частини. Заборонені предмети
вилучаються за актом, який підписує начальник ІТТ, начальник варти
та обшукуваний. 2.10.5. До і після виведення затриманих на прогулянковий
двір, приміщення і маршрути (камери - під час відсутності в них
затриманих) ретельно оглядаються. Про виявлення записок,
предметів, надписів, знаків та інших позначок начальник варти
доповідає черговому частини і начальнику ІТТ, який після
з'ясування обставин і встановлення осіб, які порушили правила
внутрішнього розпорядку, доповідає про це рапортом командиру
частини. 2.10.6. Періодично за вказівкою начальника ІТТ провадиться
особистий огляд й особистий обшук затриманих осіб по камерах і
технічний огляд самих камер. Обшук та огляд провадиться
начальником варти і вивідним у присутності начальника ІТТ.
3. Вибуття затриманих осіб з місця тримання
3.1. Затримані особи вибувають з місць тримання у зв'язку з: - звільненням; - передачею у правоохоронні органи; - поміщенням у медичні установи Міністерства охорони здоров'я
України. Затримані особи вважаються вибулими також у зв'язку зі
смертю. 3.2. Звільнення затриманих осіб виконується начальником ІТТ
або черговим частини негайно, у будь-який час доби, після
отримання відповідного документа. Підставою для звільнення осіб,
затриманих в адміністративному порядку, є постанова органу
дізнання, а затриманих за підозрою у вчиненні злочину - постанова
прокурора. Після закінчення установленого законом строку затримання і
при відсутності відповідного документа про звільнення начальник
ІТТ доповідає про це командиру частини. При цьому затримані
звільняються після доповіді командиру частини. За письмовою заявою затриманого, який підлягає звільненню у
нічний час, його звільнення може бути відкладено до ранку. 3.3. Перед вибуттям затримані в адміністративному порядку
підлягають особистому огляду, а затримані за підозрою у вчинені
злочину - особистому обшуку. Їм повертають нагороди, гроші,
цінності та всі їх особисті речі й предмети, користування якими не
заборонено законодавством України. Затримані в адміністративному
порядку засвідчують отримання підписом на протоколі особистого
огляду, огляду речей і вилучення речей і документів, якими було
оформлено їх вилучення, а затримані за підозрою у вчиненні злочину
розписуються у квитанції, після чого копія квитанції у них
відбирається. Про затримання в адміністративному порядку за порушення
законодавства про державний кордон України за проханням порушника
йому видається довідка встановленої форми (додаток N 7). 3.4. Про смерть затриманого начальник ІТТ негайно доповідає
командиру прикордонної частини та прокурору. Після огляду місця
події і трупа органом дізнання з участю лікаря, а в окремих
випадках у разі наявності ознак насильницької смерті, слідчими
органами з участю судово-медичного експерта, труп направляється в
морг. Констатація смерті затриманого проводиться лікарем, а в
окремих випадках для установлення причини смерті призначається
судово-медична експертиза за постановою органу дізнання або
слідчих органів. Про смерть затриманого повідомляють близьких родичів та
органи реєстрації актів громадянського стану за місцем настання
смерті. У разі невитребування трупа родичами померлого поховання
провадиться через житлово-комунальні господарства. 3.5. Питання про передачу трупів з числа затриманих громадян
суміжних держав вирішується у кожному разі керівництвом Державного
комітету у справах охорони державного кордону України.
4. Матеріальна відповідальність осіб, яких тримають в ІТТ
4.1. Особи, затримані за підозрою у скоєнні злочину, несуть
матеріальну відповідальність за завдані під час перебування в ІТТ
матеріальні збитки у повному розмірі завданих збитків. 4.2. Для встановлення винних, які завдали матеріальних
збитків, начальник ІТТ проводить службове розслідування, яке
призначається командиром прикордонної частини.
5. Приймання та направлення скарг, заяв і листів,

подання відомостей затриманими особами
5.1. Відповідно до закону затримані мають право звертатися зі
скаргами, заявами та листами в державні органи, громадські
організації та до посадових осіб*. ___________________

* Надалі - скарги.
Для написання скарги затриманому на його прохання видають
папір та кулькову ручку, а бажаючому звернутися до прокурора -
конверт, який заклеюється. На його прохання для написання скарги
він може бути виведений в окрему кімнату. 5.2. Скарги затриманих осіб, за винятком адресованих
прокурору, переглядає начальник ІТТ. Скарги осіб, яких тримають в ІТТ (спеціальних приміщеннях) до
трьох діб, адресовані прокурору або особі, яка провадить дізнання,
передаються їм негайно; якщо вони адресовані іншим особам та
органам, - у такому ж порядку передаються особі, яка провадить
дізнання, переглядаються і направляються за належністю. Скарги на дії особи, яка провадить дізнання (перевірку),
передаються прокурору безпосередньо начальником ІТТ. Скарги осіб, затриманих в адміністративному порядку і взятих
під варту, і яких тримають більше трьох діб, начальник ІТТ
направляє: - адресовані прокурору - без перешкод протягом доби з часу їх
подання; - на дії особи, яка провадить дізнання,- прокурору не пізніш
як за добу з часу їх подачі, а скарги на дії і рішення прокурора -
вищому прокурору; - інші скарги, пов'язані з провадженням кримінальної справи,
- особі чи органу, у провадженні якого перебуває кримінальна
справа, не пізніше трьох діб з часу їх подачі. Скарги
розглядаються цією особою чи органом і не пізніше трьох діб з часу
їх надходження направляються за належністю. Якщо у скарзі є
відомості, повідомлення яких може заважати встановленню істини у
кримінальній справі, то скарги за належністю не направляються, про
що орган дізнання повідомляє прокурору й особу, яку тримають під
вартою; - скарги, не пов'язані з провадженням кримінальної справи і
розгляд яких не входить до компетенції командира прикордонної
частини, - за належністю у порядку, встановленому законом. 5.3. Скарга направляється за належністю при супровідному
листі, підписаному командиром частини або його заступником. Під
час направлення скарги з посиланням на хворобу у органи державної
влади, в прокуратуру і суд додається довідка про стан здоров'я.
( Абзац перший пункту 5.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держкомкордону N 519 ( z0686-00 ) від 25.09.2000 ) Про направлення скарги оголошується особі, яка її подала, під
підпис на копії супровідного листа. Результат її розгляду
повідомляється цій особі також під підпис на отриманій відповіді
або на скарзі, розглянутій командиром частини. 5.4. Скарги, що надійшли від затриманих осіб, обліковуються у
спеціальному журналі. 5.5. Скарги і листи, які містять відомості, повідомлення яких
може заважати встановленню істини у кримінальній справі, а також
скарги і листи, які підлягають оголошенню, адресату не
направляються, а передаються в орган дізнання, про що відправникам
оголошується під підпис і повідомляється прокурору. Передача затриманій особі листів з повідомленням про смерть,
тяжку хворобу родича, стихійне лихо або надзвичайну обставину, яка
стосується його сім'ї, здійснюється зі згоди органу дізнання. У
разі незгоди на негайне вручення такого листа, він під підпис
передається особі або органу, у провадженні якого перебуває
кримінальна справа. 5.6. Побачення з родичами або іншими особами можуть
надаватися затриманим тільки з дозволу особи, яка провадить
дізнання (перевірку). Начальник ІТТ повинен забезпечити умови для
проведення побачень. Тривалість побачення затриманого визначається
до однієї години. Іноземцям побачення з представниками посольств і консульств
відповідних держав надається за погодженням з Міністерством
закордонних справ України і з письмового дозволу органу дізнання,
в провадженні якого знаходиться справа. ( Абзац другий
пункту 5.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомкордону
N 519 ( z0686-00 ) від 25.09.2000 ) Особа, взята під варту, має право на побачення з захисником
віч-на-віч, без обмеження кількості побачень та їх тривалості, з
моменту оголошення протоколу про затримання, у вільний від
виконання слідчих дій час.
6. Організація охорони затриманих осіб
Структура охорони 6.1. Охорона затриманих здійснюється внутрішніми і зовнішніми
постами, які входять до варти частини або наряду, виділеними для
охорони затриманих, які утримуються у спеціальному приміщенні. Для
забезпечення охорони наказом командира частини призначається
особовий склад комендантської роти (взводу) або іншого підрозділу,
залученого для несення служби у варті. Для охорони осіб, які
утримуються в спеціальному приміщенні, командиром частини
(прикордонного підрозділу) виділяється наряд, який
підпорядковується черговому частини (підрозділу). 6.2. Склад варти чи наряду (кількості постів і чисельність
змін) по охороні затриманих залежить від кількості і порядку
розташування осіб, взятих під варту. Він включається у табель
постів варти, який підписує начальник штабу і затверджує командир
прикордонної частини. Пости по охороні затриманих і взятих під
варту включаються у постову відомість, яка зберігається у
начальника варти, а наряд по охороні затриманих, які утримуються в
спеціальних приміщеннях, включається до складу внутрішнього наряду
частини (підрозділу). 6.3. Внутрішні пости виставляються біля камер, а зовнішні - в
прогулянкових дворах. Пости біля камер обладнуються прямою
сигналізацією і телефоном для виклику начальника варти. Чатові зі
складу наряду по охороні затриманих, які тримаються у спеціальних
приміщеннях, встановлюються біля дверей приміщення, де також
обладнується пряма сигналізація до чергового частини (підрозділу). 6.4. Чатові і вивідні озброюються автоматами. При
необхідності відчинити камеру (спеціальне приміщення) чатовий
викликає начальника варти (чергового частини, підрозділу). У разі
надходження у вартове приміщення сигналу тривоги від чатового
внутрішнього поста начальник варти (його помічник або розвідний)
негайно прибуває в ІТТ з ключами від камер і діє за обставинами. 6.5. Зміна чатових провадиться начальником варти або
розвідним (черговим частини, підрозділу) не раніше як через дві
години. Здача-приймання поста біля камер провадиться шляхом
звіряння даних постової відомості з кількістю затриманих, взятих
під варту, які перебувають у камерах. 6.6. Особи, поміщені на лікування у медичні установи
Прикордонних військ України та Міністерства охорони здоров'я,
охороняються нарядом, спеціально виділеним для цієї мети
командиром прикордонної частини. Ним же, залежно від місця
лікування, підстави затримання та особи затриманого, взятого під
варту, визначається порядок його охорони.
7. Порядок виведення затриманих осіб з місць тримання
7.1. Затримані особи виводяться з камер: - для давання пояснень або проведення слідчих дій; - для ранкового і вечірнього туалету, справлення природних
потреб, для прогулянок; - для прибирання приміщень і території ІТТ, проведення
особистого обшуку (особистого огляду), медичного огляду і
санітарної обробки; - для передачі конвою або при звільненні з-під варти. 7.2. Виведення затриманих у межах території провадиться
вивідним, а доставка їх у слідчий ізолятор СБ України, для
передачі іншим органам або для проведення слідчих дій з виїздом за
межі частини - спеціально призначеним командиром прикордонної
частини конвоєм, який очолює офіцер або прапорщик, як правило, з
числа особового складу комендантської роти (взводу). При виведенні
затриманих до них може бути застосовано зв'язування рук або
наручники. 7.3. Виведення затриманих для конвоювання за межі частини або
звільнення з-під варти провадиться за вказівкою командира частини
або його заступника та оформляється виключною вимогою
(додаток N 8), підписаною черговим частини, за такою ж вимогою
затримані викликаються для давання пояснень або проведення слідчих
дій. Офіцер, який викликав затриманого, розписується у його
прийманні на звороті вимоги про виклик і з цього моменту несе
особисту відповідальність за охорону доставленого. У вимозі про виклик начальник варти відмічає час виведення і
повернення затриманого в камеру. Виведення затриманих провадиться
в індивідуальному порядку за встановленими маршрутами, які
забезпечують повну ізоляцію від інших затриманих громадян, і
виключають можливість втечі або вчинення небезпечних дій. На
маршрутах не повинно бути предметів, які могли б використати
затримані для вчинення небезпечних дій. Кожний, раніше не
встановлений маршрут, перед виведенням по ньому затриманого,
перевіряється. 7.4. За межі прикордонної частини затримані конвоюються
тільки у світлий час доби на автомашинах. Конвоїри розташовуються
на сидіннях з обох боків від них або один з конвоїрів - позаду
них.
8. Засоби безпеки і підстави застосування зброї
8.1. До затриманих можуть бути застосовані засоби фізичного
впливу, спеціальні засоби і вогнепальна зброя для припинення
фізичного опору, насильницьких дій, безчинств, протидії законним
вимогам посадових осіб ІТТ, якщо інші засоби не забезпечили
виконання покладених на них обов'язків. У разі неможливості уникнути застосування заходів впливу,
вони не повинні перевищувати міри, необхідної для виконання
покладених на варту ІТТ обов'язків, і мають зводитися до завдання
якнайменшої шкоди здоров'ю правопорушників. У разі необхідності
варта ІТТ зобов'язана негайно подати допомогу потерпілим. Застосуванню засобів фізичного впливу, спеціальних засобів і
вогнепальної зброї повинно передувати попередження про такий
намір. Без попередження засоби фізичного впливу, спеціальні засоби і
вогнепальна зброя застосовуються, якщо виникла безпосередня
загроза життю чи здоров'ю посадових осіб і добового наряду по
охороні й триманню осіб або інших осіб. 8.2. Забороняється застосовувати засоби фізичного впливу,
спеціальні засоби і вогнепальну зброю до жінок з явними ознаками
вагітності, осіб похилого віку або з вираженими ознаками
інвалідності і неповнолітніх, крім випадків вчинення ними
групового нападу, який загрожує життю й триманню затриманих або
інших осіб, або збройного опору. Вид спеціального засобу, час початку та інтенсивність його
застосування визначаються з урахуванням обставин, що склалися,
характеру правопорушення і особи правопорушника. 8.3. Всі особи, щодо яких були застосовані засоби фізичного
впливу, спеціальні засоби або вогнепальна зброя, підлягають
обов'язковому медичному огляду. 8.4. Про всі випадки застосування засобів фізичного впливу
або спеціальних засобів, а також випадки застосування вогнепальної
зброї негайно письмово повідомити прокурора.
9. Обов'язки посадових осіб і добового наряду щодо охорони

й тримання затриманих осіб
9.1. Командир прикордонної частини. Командир прикордонної частини несе персональну
відповідальність за правильне використання місць тримання,
організацію належної охорони, матеріально-побутове забезпечення і
медичне обслуговування затриманих осіб, дотримання законності,
прав і обов'язків, які надало їм законодавство України. 9.2. Начальник штабу. Начальник штабу частини здійснює безпосереднє керівництво
охороною, контроль за матеріально-побутовим забезпеченням і
медичним обслуговуванням затриманих осіб. Він повинен: - вживати заходів для забезпечення надійної охорони
затриманих, здійснювати повсякденний контроль за несенням служби
особовим складом варти (наряду); - своєчасно вживати заходів для матеріально-побутового
забезпечення і медичного обслуговування затриманих, дотримання
санітарно-гігієничних правил у місцях тримання, запровадження
технічних засобів охорони, сигналізації та зв'язку. 9.3. Начальник ІТТ. Начальник ІТТ підпорядковується командиру частини, начальнику
штабу та начальнику оперативно-розшукового відділу і несе особисту
відповідальність за додержання встановленого законом порядку
тримання затриманих осіб, їх матеріально-побутове забезпечення,
медичне обслуговування і Правил внутрішнього розпорядку для
затриманих осіб у місцях тримання Прикордонних військ. Варіант
наводиться (додаток N 1). Він зобов'язаний: - прийняти у місця тримання затриманих, розташувати їх по
камерах, організувати їх фотографування, провадити в установленому
порядку особистий обшук й огляд речей, які є при них,
забезпечувати дотримання гарантованих законом прав затриманих
осіб; - за встановленими нормами організувати забезпечення
затриманих всіма видами утримання, а також газетами та іншими
друкованими виданнями; - вести особові справи на затриманих осіб, зберігати
документи і речі осіб, які перебувають під вартою; - приймати і передавати за призначенням скарги, заяви і листи
затриманих осіб; - стежити за порядком у камерах, триманням і правильною
експлуатацією приміщень, технічних засобів охорони, сигналізації і
зв'язку, здійснювати контроль за наявністю та триманням
протипожежного інвентаря; - інструктувати особовий склад варти (наряду); - щодня провадити огляд постів, камер, інших приміщень і
території місця тримання з метою підтримання у справному стані
технічних засобів охорони та обладнання*; _____________

* При відсутності начальника ІТТ огляд провадить черговий
частини
- розробляти розпорядок дня для затриманих, подавати його
начальнику штабу частини на затвердження і контролювати його
виконання; - своєчасно доповідати командиру частини і начальнику штабу
про необхідність вирішення питань ремонту місця тримання,
матеріально-побутового забезпечення і медичного обслуговування
затриманих осіб; - за 12 годин до закінчення строків тримання затриманих
повідомити про це особу, яка провадить дізнання (перевірку),
доповідати командиру частини про закінчення строків їх тримання; - при закінченні строку тримання, встановленого законом, і
відсутності відповідного документа про звільнення затриманого -
доповідати командиру частини, звільняти затриманого і повідомляти
про це особу, яка провадить дізнання (перевірку); - негайно доповідати командиру частини або начальнику штабу
про всі події на місці тримання; - вести журнали: реєстрації прибуття і вибуття затриманих
осіб (додаток N 8), реєстрації заяв і скарг осіб, яких тримають в
місці тримання (додаток N 9), та обліку прогулянок затриманих осіб
у місці тримання (додаток N 10). 9.4. Лікар ІТТ. Для медичного обслуговування затриманих осіб, а також
контролю за санітарним станом ІТТ наказом командира частини
призначається лікар зі складу військово-медичної частини. Він зобов'язаний: - проводити медичний огляд затриманого, результати огляду
заносити в журнал оглядів затриманих ІТТ (додаток N 11); - контролювати проведення санітарної обробки затриманого до
того, як помістити його у камеру, а в подальшому - один раз на
тиждень; - контролювати проведення поточної дезінфекції, дезінсекції
та дератизації приміщень ІТТ, а також заключної дезінфекції камери
після її звільнення; - доповідати начальнику військово-медичної служби частини про
виявлені у затриманого захворювання. 9.5. Черговий частини. Черговий частини здійснює контроль за несенням служби добовим
нарядом по охороні затриманих осіб, а при відсутності начальника
ІТТ здійснює їх приймання і розташування. Він зобов'язаний: - знати кількість осіб, які перебувають під вартою; - особисто перевіряти не менше двох разів на добу (з них один
раз вночі) несення служби вартою (нарядом) по охороні затриманих,
про всі події протягом доби доповідати командиру частини; - провадити під час відсутності начальника ІТТ особистий
огляд й огляд речей затриманих осіб чоловічої і жіночої статі,
огляд постів, камер, інших приміщень і території ІТТ з метою
підтримання технічних засобів охорони обладнання у справному
стані; - при надходженні даних про втечу або підготовку до втечі
затриманих осіб вживати заходів до затримання втікачів, посилення
охорони ІТТ та усунення причин й умов, які сприяли втечі; - вести журнал обліку службових ключів ІТТ та їх видачі
(додаток N 12). 9.6. Начальник варти (старший наряду). Начальник варти частини стосовно включених до складу варти
постів по охороні затриманих осіб керується статтями 105, 217 і
222 Тимчасового статуту гарнізонної та вартової служби Збройних
Сил України і цією Інструкцією. З питань охорони та тримання
затриманих осіб він підпорядковується начальнику ІТТ. Начальник варти (старший наряду) зобов'язаний: - при зміні варти (наряду) перевіряти за іменним списком
наявність у камерах затриманих осіб, прийняти їх під охорону і про
проведені зміни варти і виявлені при цьому недоліки доповісти
черговому частини; - у процесі несення служби за вказівкою начальника ІТТ, а при
його відсутності - чергового частини брати під варту затриманих
осіб на підставі відповідних документів, перелічених у ст.2.2.
цієї Інструкції; - особисто провадити інструктаж варти (наряду) по охороні
затриманих, не менше двох разів на добу (з них один раз уночі)
перевіряти несення служби чатовими; - провадити видачу і приймання дозволених друкованих видань
затриманих, здійснювати ретельну перевірку видань перед видачею і
після повернення. Про виявлені позначки, проколи та інші умовні
знаки доповідати начальнику ІТТ, а при його відсутності -
черговому частини; - у разі пожежі або іншого стихійного лиха в районі
охоронюваного об'єкта, що загрожує життю осіб, які перебувають під
охороною, вивести їх у безпечне місце, дотримуючи при можливості
порядку ізоляції, організувати їх охорону; - негайно доповідати черговому частини і начальнику ІТТ про
всі події й ознаки, підозрілі щодо підготовки до втечі,
самогубства або напад на охорону та інших осіб. Начальник варти має право застосовувати зброю без
попередження сам або складом варти у разі збройного нападу на ІТТ
або чатових відповідно до ст.ст.204, 206, 211 Тимчасового статуту
гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України. 9.7. Вивідний. * ----------- * У разі, коли ІТТ охороняє наряд, функції вивідного виконує
один з чатових, що входять до цього наряду.
Вивідний під час несення служби керується статтями 247, 248
Тимчасового статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил
України і вимогами цієї Інструкції. Він зобов'язаний: - конвоювати за наказом начальника варти або його помічника
затриманих для проведення ранкового і вечірнього туалету,
справлення природних потреб, на прогулянку, для давання пояснень і
на допити; - під час конвоювання затриманих зброю мати у положенні "на
ремінь"; - стежити, щоб затримані не спілкувалися зі сторонніми
особами; - попереджувати затриманих, які здійснюють втечу, вигуком
"стій, стріляти буду"; а при невиконанні цієї вимоги застосовувати
зброю; - роздавати їжу затриманим і взятим під варту; - здійснювати безперервне спостереження за поведінкою
затриманих, які перебувають поза камерою; - під час перебування затриманого у кімнаті для допиту
постійно знаходитися біля дверей і бути готовим виконати
розпорядження особи, яка провадить дізнання (перевірку); - бути присутнім під час миття затриманих та взятих під варту
однієї статі та їх медичного обслуговування лікарем частини. 9.8. Чатовий. Чатовий по охороні місця тримання керується вимогами
ст.ст.235, 241, 244, 245 Тимчасового статуту гарнізонної та
вартової служб Збройних Сил України і вимогами цієї Інструкції. Чатовий внутрішнього поста зобов'язаний: - заступати на пост, перевіряти стан і справність камер та їх
обладнання, засобів зв'язку і сигналізації, прийняти затриманих
осіб за іменним списком, знати в обличчя тих з них, за ким
потрібне посилене спостереження; - вести спостереження за особами, яких тримають під охороною,
заглядаючи в оглядове "вічко" кожної камери не менше як через
5-10 хвилин; про зміни в поведінці затриманого, який викликає
підозру, доповісти начальнику варти або розвідному; - вимикати світло в камерах у темний час доби; - під час виведення затриманих осіб з камер на прогулянку,
санобробку, в туалет передавати їх вивідному і приймати від нього,
рахуючи їх; - при звертанні затриманих осіб з проханням або заявами у
розмову з ними не вступати, а викликати на пост начальника варти; - при виявленні ознак підготовки до втечі і втечі доповісти
начальнику варти і діяти за його вказівкою. При виявленні спроби
членоушкодження або самогубства подати сигнал тривоги, дати
розпорядження іншим затриманим вжити заходів до усунення
зазначених дій і подання першої допомоги. При відсутності в ІТТ
інших затриманих чатовий дає сигнал тривоги і вимагає припинення
дій, спрямованих на членоушкодження або самогубство. 9.9. Чатовий зовнішнього поста зобов'язаний: - недопускати втечі особи, яка перебуває під охороною, і
проникнення на територію ІТТ сторонніх осіб; - спостерігати за вікнами камер, які перебувають у полі зору,
негайно доповідати начальнику варти про підозрілі дії затриманих
осіб. 9.10. Військовослужбовцям, включеним до складу варти, не
дозволяється вступати в неслужбові стосунки з особами, взятими під
варту, а також користуватися їх послугами.
10. Обладнання ізоляторів тимчасового тримання

затриманих осіб
10.1. Ізолятори тимчасового тримання (ІТТ) являють собою
комплекс приміщень, які включають не менше двох камер для тримання
затриманих осіб, кімнату для допитів, кімнату для проведення
обшуку й особистого огляду, комору для зберігання речей,
санпропускник, туалет, умивальник, а також двері для прогулянок. 10.2. У спеціально обладнаних приміщеннях повинно бути не
менше однієї загальної камери з загратованим вікном і дверима,
оббитими листовим залізом з обладнаним в них оглядовим "вічком" і
кватиркою для подавання їжі. 10.3. Камери в ІТТ, якщо вони знаходяться з обох боків
коридору, повинні розташовуватись таким чином, щоб двері
протилежних камер не були одна проти другої. Двері камер мають
відчинятися у бік коридору. Вся площа камери повинна проглядатися
через оглядовий отвір, який влаштовується у дверях. Можуть бути
влаштовані дерев'яні підлоги без плінтусів або бетонні підлоги з
покриттям їх лінолеумом на утепленій основі. У камерах
встановлюються санітарні вузли з умивальниками. У разі
неможливості їх встановлення вони обладнуються в коридорі. Змивні
бачки, труби та інші санітарно-технічні пристрої забиваються у
ніші та обшиваються, а опалювальні прилади надійно загороджуються
металевими сітками або дерев'яними щитами. 10.4. Вікна камер розташовуються на висоті не менше 1,6 м від
підлоги. Ширина вікна - 0,9 м, висота - 0,5 м, замість
підвіконників встановлюються закруглені відкоси. У віконних рамах
монтуються відкидні фрамуги. Зовнішні рами робляться суцільними,
внутрішні одностульчастими. Внутрішні рами вікон камер,
санпропускника і туалету мають склитися прозорим органічним склом
завтошки не менше 4 мм, зовнішні - армованим або рифленим. В усіх вікнах камер та інших приміщень встановлюються грати,
зроблені з круглого заліза діаметром не менше 19 мм, з площею
однієї ланки гратів - 12x20 см. На вікнах камер влаштовуються
жалюзі. 10.5. Двері камер роблять з дощок завтовшки не менше 60 мм, з
внутрішнього боку покриваються листовим або обковуються штамбовим
залізом. З зовнішнього боку вони оббиваються дермантином із шаром
повстини або поролону. В інших приміщеннях двері також мають бути
дерев'яними, окованими залізом або покритими листовим залізом. У
середній частині дверей камер, туалетів, санпропускників на висоті
150 см від полу влаштовуються конусоподібні оглядові "вічка"
діаметром близько 140 мм у бік огляду і 40 мм - з протилежного
боку. Ці отвори мають склитися прозорим органічним склом і
зачинятися кришкою з гуми, що безшумно обертається. Конус отвору
забивається штампованим за формою металевим корпусом. У дверях камер в центрі на висоті 110-115 см від підлоги
обладнуються кватирки розміром не більше 25x22 см, які
відчиняються у бік коридору; для утримання кватирки у
горизонтальному положенні робиться уступ. Двері камер обладнуються спеціальними замками, а вхідні двері
у коридор - двостороннім спеціальним замком. Ключі від замків
виготовляються у 4 екземплярах. Два екземпляри ключів знаходяться
у начальника варти, третій у сейфі начальника місця тримання,
четвертий (резервний) - зберігається в опечатаному вигляді у
чергового частин разом зі зброєю. Ключі від замків спеціальних
приміщень виготовляються в 3-х екземплярах; два з них зберігаються
у чергового частини (підрозділу), а один - у начальника ІТТ. Всі ключі від ІТТ (спеціального приміщення) повинні бути
занесені у відповідний журнал обліку, який зберігається у
чергового частини (підрозділу), в якому обліковується кожна їх
видача і повернення. 10.6. Освітлення в камерах та інших приміщеннях - електричне
з прихованою електропроводкою. Електролампочки монтуються у нішах
на стелі, загороджуються органічним склом або іншим прозорим
матеріалом, який не б'ється. Вимикачі встановлюються з боку
коридору для кожного приміщення. Біля дверей туалету і
санпропускника обладнуються штепсельні розетки. 10.7. Камери в ІТТ (спеціальні приміщення) з розрахунком не
менше 2,5 кв.м на одну особу, а для вагітної жінки або жінки, яка
має при собі дитину - 4,5 кв.м мають бути забезпечені металевими
койками або дерев'яними нарами заввишки 0,5 м, обшитими по краях
кутовим залізом. В них мають бути стіл, табуретки за кількістю
утримуваних осіб, бачок для питної води, якщо в камері відсутній
умивальник, кружка, пластмасова урна для сміття, віник, фанерний
совок. Койки, нари, стіл і табуретки міцно кріпляться до підлоги.
У кімнаті для допиту, крім закріплених столу і табуреток, повинна
бути залізна шафа (ящик) для зберігання документів. Під час
опалювального сезону температура в камерах має підтримуватися не
нижче +18. 10.8. Двір для прогулянок повинен мати площу не менше
16 кв.м. Майданчик двору асфальтується або робиться з
утрамбованого грунту без твердих включень. У центрі двору
встановлюється закріплена в покриття лавка, а в одному з кутів -
пластмасова урна для сміття. Територія двору загороджується цегляною залізобетонною стіною
заввишки 3,5 м. Верх загороди обладнується козирком, виконаним
всередину з натягнутим по ньому у 5, 7 рядів колючим дротом. У
дверях, які використовують для пропуску на територію двору,
обладнується оглядове "вічко". 10.9. Всі пости, внутрішні службові приміщення і двір для
прогулянок обладнуються звуковою або світловою сигналізацією і
телефоном для виклику начальника варти. 10.10. У кожній камері (спеціальному приміщенні) вивішуються
розпорядок дня і календар, а також правила внутрішнього
розпорядку.
11. Перевірка ізоляторів тимчасового тримання
11.1. Право перевірки ІТТ мають: - командуючий Прикордонними військами України, його
заступники, заступники начальника штабу; - інші посадові особи, уповноважені на те вищезгаданими
начальниками; - начальники прикордонних загонів, загонів прикордонного
контролю, окремих контрольно-пропускних пунктів, начальник штабу і
оперативно-розшукового відділу та їх заступники. 11.2. Прокурори, які здійснюють нагляд за додержанням законів
органами Держкомкордону.
Додаток N 1

до Інструкції про порядок тримання та охорони

у Прикордонних військах України затриманих

осіб, затвердженої наказом Голови Державного

комітету у справах охорони державного кордону

України від 12 квітня 1996 року N 176

таємно ____________________________

(по заповненні)
Форма N 1

Інв. N _________

Строк зберігання ________________
Журнал

реєстрації прибуття і вибуття затриманих осіб _____________________________________________ _____________________________________________

(найменування частини, підрозділу)
Том N ________________________

Розпочато "___" ______ 19__ р.

Закінчено "___" ______ 19__ р.

На ___________________ аркушах

Журнал у _______________ томах ————————————————————————————————————————————————————————————————— | N |Прізвище,| Дата і час |Ким |Ким | Дата і час | |п/п|ім'я, по |——————————————|складе-|поруше-|——————————————————| | |батькові |зат-|порушен- |но про-|но кри-|взят-|ви- |звіль-| | | |ри- |ня кримі-|токол |міналь-|тя |буття|нення | | | |ман-|нальної |затри- |ну |під | | | | | |ня |справи |мання |справу |варту| | | |———+—————————+————+—————————+———————+———————+—————+—————+——————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ————————————————————————————————————————————————————————————————— продовження таблиці ————————————————————————————————————————————————————————————— |Підстава до звільнення або|Номер особової справи| Примітки | |взяття під варту (для зат-|взятого під варту | | |риманих) | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————+—————————————————————+——————————| | 10 | 11 | 12 | —————————————————————————————————————————————————————————————
Додаток N 2

до Інструкції про порядок тримання та охорони

у Прикордонних військах України затриманих

осіб, затвердженої наказом Голови Державного

комітету у справах охорони державного кордону

України від 12 квітня 1996 року N 176
Правила

внутрішнього розпорядку для затриманих осіб в

ізоляторі тимчасового тримання Прикордонних

військ України
1. Загальні положення: 1.1. Дія цих правил поширюється на затриманих осіб, яких
тримають в ІТТ Прикордонних військ. 1.2. Прибулі в ІТТ затримані особи проходять медичний огляд,
санітарну обробку і розміщуються по камерах. 1.3. До затриманих осіб, які чинять опір охороні, виявляють
буйство або вчинюють інші насильницькі дії, мають бути застосовані
наручники. 1.4. У разі вчинення особою, затриманою за підозрою у скоєнні
злочину, нападу або іншої навмисної дії, яка безпосередньо
загрожує життю охорони або інших осіб, а також під час втечі з-під
варти як винятковий захід допускається застосування зброї, якщо
іншими засобами неможливо припинити зазначені дії.
2. Обов'язки затриманих осіб в ізоляторах тимчасового
тримання. 2.1. Затримані зобов'язані: - дотримувати встановленого розпорядку дня,
санітарно-гігієнічних правил, мати охайний зовнішній вигляд,
постійно підтримувати чистоту в камері й у дворі для прогулянок; - беззаперечно виконувати вимоги начальника ІТТ й охорони,
вставати під час їх входу в камеру (приміщення), а також під час
входу осіб, які перевіряють ІТТ; - під час прямування по коридору і території двору для
прогулянок не розмовляти і тримати руки в положенні "ззаду"; - бережно ставитися до інвентаря, обладнання та іншого майна
ІТТ; - за призначенням начальника ІТТ почергово нести чергування
по камері, стежити за чистотою, порядком, збереженням обладнання,
інвентаря та іншого майна. 2.2. Затриманим забороняється: - порушувати тишу, непристойно себе поводити, вступати в
суперечки з начальником ІТТ й охороною, перемовлятися,
перестукуватися і листуватися з особами, яких тримають в інших
камерах, котрі прямують по коридору або перебувають на дворі для
прогулянок, викидати що-небудь з вікон, вилазити на підвіконня,
підходити впритул до оглядового отвору дверей камери, зачиняти
його, провадити інші дії, які перешкоджають спостереженню; - виготовляти різні предмети та залишати їх у місцях
тимчасового перебування, робити написи і позначки на стінах, а
також у книгах, предметах і речах, які видаються у користування,
наклеювати на стіни фотографії, малюнки, вирізки з книг, газет та
журналів; - мати при собі і зберігати в камері гроші, цінності,
будь-які предмети й документи, не дозволені для зберігання; - вживати спиртні напої і наркотичні речовини, виготовляти
карти і грати в них, а також займатися іншими азартними іграми; - обмінювати або відчужувати будь-яким способом на свою
користь або користь інших осіб предмети і речі, дозволені для
зберігання у камері; - займатися членоушкодженням; - розвішувати білизну, класти продукти та інші предмети на
опалювальні прилади, зберігати їх під постільними речами; - відправляти на порушення встановленого порядку скарги,
листи і заяви, незалежно від їх змісту; - курити під час прямування по коридору.
3. Права затриманих осіб. 3.1. Затримані за підозрою у скоєнні злочину мають право
знати, в чому вони підозрюються, і давати показання або
відмовитися давати показання та відповідати на запитання; мати
захисника і побачення з ним до першого допиту; подавати докази;
порушувати клопотання і відводи; вимагати перевірки прокурором
правомірності затримання; подавати скарги на дії та рішення особи,
яка здійснює оперативно-розшукові дії і дізнання, слідчого і
прокурора; користуватися своїм одягом та взуттям, а також іншими
необхідними предметами і речами, перелік яких визначено цими
Правилами. 3.2. Затримані в адміністративному порядку мають право: - знати, за що вони затримані; - вимагати перевірки прокурором правомірності затримання; - оскаржувати дії особи, яка проводить перевірку, давати
пояснення і порушувати клопотання; - звертатися зі скаргами та заявами у державні органи,
громадські організації і до посадових осіб; - користуватися своїм одягом, взуттям, мати в камері
(приміщенні) предмети особистого користування і туалету, не
заборонені для зберігання; - особам, яких тримають під вартою більше 3 діб,
користуватись прогулянкою протягом однієї години щодня; - користуватися книгами та іншими друкованими виданнями з
бібліотеки ІТТ (військової частини, підрозділу). Іноземні
громадяни й особи без громадянства по можливості забезпечуються
газетами, журналами та іншими виданнями на відповідних іноземних
мовах, виданими в Україні. Жінки мають право мати при собі дітей у віці до двох років.
Вагітним жінкам і жінкам, які мають при собі дітей, а також
неповнолітнім тривалість щоденної прогулянки встановлюється до
двох годин.
4. Затриманим особам дозволяється: 4.1. Мати при собі і зберігати в камері: - один комплект верхнього одягу, взуття і головний убір за
сезоном; - по одній парі натільної білизни, шкарпеток, панчіх,
рукавичок або рукавиць, три носові хусточки; - одну пару тапочок; - одну коробку зубного порошку, зубну щітку, по одному куску
туалетного і господарського мила, пластмасову мильницю, розчіску
або гребінець; - табачні вироби, сірники (до п'яти коробок); - окуляри, протези і милиці (інвалідам); - чисті зошити, папір, конверти, листівки, поштові марки і
прості олівці; квитанції на гроші, цінності та речі, які вони
здали; - жінкам, крім того, два бюстгалтери, двоє рейтузів, дві
косинки, марлю, вату, губну помаду, крем, вазелін, а тим, хто має
при собі дітей - також предмети догляду за ними. 4.2. У період від підйому до відбою читати, писати, неголосно
розмовляти між собою, лежати без взуття на заправлених койках
(нарах), сидіти, ходити, займатись індивідуальною
гімнастикою, чоловікам роздягатись до пояса в камері і під час
вмивання у туалеті. Під час прогулянки ходити, стояти на місці або сидіти на
лавочці, неголосно розмовляти між собою, виконувати гімнастичні
вправи, які не заважають прогулюватись іншим особам, у жаркий час
роздягатись до пояса (тільки чоловікам). Затримані, які порушили встановлені правила, виводяться з
прогулянки достроково.
Додаток N 3

до Інструкції про порядок тримання та охорони

у Прикордонних військах України затриманих

осіб, затвердженої наказом Голови Державного

комітету у справах охорони державного кордону

України від 12 квітня 1996 року N 176
Протокол

особистого обшуку
Місто (сел.) село _________________ "___" __________ 19__ р.

Офіцер прикордонної військової частини N ____________________ _________________________________________________________________

(звання, прізвище, ім'я, по батькові) присутності понятих, лікаря ІТТ ________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові і _________________________________________________________________

місце проживання) ровів особистий обшук ___________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові) 9___ року народження, доставленого в ІТТ військової частини N ___
"___" ___________ 19___ р. Під час обшуку були оглянуті всі особисті речі і предмети. Під час обшуку вилучено: ____________________________________ _________________________________________________________________
Зворотній бік
Всі перераховані предмети у присутності доставленого в ІТТ,
понятих і лікаря упаковані в ________________________ та опечатані
печаткою N _____ прикордонної військової частини ________________. Заяви і претензії з приводу обшуку __________________________

(якщо _________________________________________________________________
надійшли - викласти їх суть, а якщо ні - зазначити "не надійшли") ----------------------------------------------------------------- Протокол особистого обшуку нами прочитаний

Вилучене під час обшуку у протокол занесено повністю,
правильність записів підтверджую _________________________________

(підпис особи, підданої обшуку)
Поняті: ____________________________________

(прізвище)
Лікар: ____________________________________

(прізвище)
Перекладач: ____________________________________

(прізвище)
Обшук провів і протокол склав ____________________________ ____________________________ ____________________________________

(посада звання) (прізвище)
Додаток N 4

до Інструкції про порядок тримання та охорони

у Прикордонних військах України затриманих

осіб, затвердженої наказом Голови Державного

комітету у справах охорони державного кордону

України від 12 квітня 1996 року N 176
Протокол

особистого огляду, огляду речей і вилучення

речей та документів
Місто (сел.) _____________________________________________________

Я, офіцер прикордонної військової частини N _________________ _________________________________________________________________

(звання, прізвище, ім'я, по батькові) присутності понятих ____________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові і місце _________________________________________________________________

проживання) а підставі п.п.3, 5 ст.7 Закону України "Про Прикордонні війська
України" провів особистий огляд затриманого ______________________ _________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові) _________________________________________________________________
огляд речей і вилучення речей та документів, які є при ньому. Під час особистого огляду речей виявлено і вилучено: ________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

Всі перераховані предмети і документи у присутності
затриманого та понятих упаковані в _______________________________ _________________________________________________________________
та опечатані печаткою N ____ прикордонної військової частини N ___
Підпис затриманого _________________________

Офіцер прикордонної військової частини N ___ ____________________________________________

(звання) (підпис) (прізвище)

Поняті _____________________________________

(підпис) (прізвище) _____________________________________

(підпис) (прізвище)

Перекладач _________________________________

(підпис) (прізвище)

Про проведення особистого огляду громадянина(ки) ____________ _________________________________________________________________

(дата, час і спосіб повідомлення) овідомлений прокурор ____________________________________________
Вилучені предмети і документи одержав повністю. _________________________________________________________________

(підпис) (прізвище)
Додаток N 5

до Інструкції про порядок тримання та охорони

у Прикордонних військах України затриманих

осіб, затвердженої наказом Голови Державного

комітету у справах охорони державного кордону

України від 12 квітня 1996 року N 176
Квитанція N ____________
Прийнято від ________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові) ————————————————————————————————————————————————————————————————— | NN | Найменування | Кількість | Примітка | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Зазначені речі та предмети у квитанцію занесено правильно,
копію квитанції одержав __________________________________________

(підпис) Речі на зберігання прийняв __________________________________

(підпис начальника ізолятора _________________________________________________________________

тимчасового тримання)
Зазначені речі та предмети повністю одержав _________________

(підпис) "____" ______________ 19___ р.
Додаток N 6

до Інструкції про порядок тримання та охорони

у Прикордонних військах України затриманих

осіб, затвердженої наказом Голови Державного

комітету у справах охорони державного кордону

України від 12 квітня 1996 року N 176
Ізолятор тимчасового тримання в/ч ___________

"___" _____________ 19___ р.
Квитанція N _______________
Прийнято через ___________________________________ вилучені у ________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові) ————————————————————————————————————————————————————————————————— | NN |Найменування|Кількість| Вага (г) | Сума грошей | Примітка | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Сума грошей (літерами) ______________________________________ Правильність занесення у квитанцію грошей, цінних речей,
орденів, медалей і документів до них підтверджую, копію квитанції
одержав __________________________________________________________

(підпис затриманого) Здав ________________________________________________________

(підпис начальника ізолятора тимчасового тримання) Прийняв _____________________________________________________

(прізвище і підпис фінансового працівника)
Додаток N 7

до Інструкції про порядок тримання та охорони

у Прикордонних військах України затриманих

осіб, затвердженої наказом Голови Державного

комітету у справах охорони державного кордону

України від 12 квітня 1996 року N 176
Штамп військової частини
Довідка
Видана громадянину(ці) (особі без громадянства) _____________ _________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові) 9___ року народження про те, що він (вона) з ____________________

(число, місяць)
19___ року по ___________________ 19___ року був(ла) затриманий(а)

(число, місяць) _________________________________________________________________

(порушення законодавства про державний кордон України) _________________________________________________________________

(прізвище, ініціали) аправляється _______________________ до місця проживання ________ _________________________________________________________________

(найменування населеного пункту, району, області, краю, _________________________________________________________________

республіки)
Довідка видана для подання за місцем роботи.
Командир військової частини _____________________________________

(підпис) (прізвище)
Додаток N 8

до Інструкції про порядок тримання та охорони

у Прикордонних військах України затриманих

осіб, затвердженої наказом Голови Державного

комітету у справах охорони державного кордону

України від 12 квітня 1996 року N 176
Військова частина N ______

Виклична вимога
Прошу видати із камери N ______ затриманого _________________

(прізвище) _________________________________________________________________

(ім'я, по батькові) ля проведення слідчих дій, давання пояснень, звільнення,
конвоювання. Ким викликається ____________________________________________

(посада, звання, прізвище) ____" ________ 19___ р. _________________________________________

(підпис) Видати затриманого __________________________________________
із камери N ________.

Черговий частини _____________________

(підпис) _________________________________________________________________

лінія відриву Затриманого _________________________________________________
із камери N ________ прийняв.

Вивідний _____________________________

(підпис) ____" ____________ 19___ р.
Зворотний бік
Затриманого ___________ о ____ год. ____ хв. Прийняв ________

Ким викликався _________________________

(підпис) Прийняв затриманого о _____ год. ____ хв.

Вивідний ________________________________

(підпис) Затриманого _________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові) ід вивідного прийняв і помістив у камеру N ______________________
о ______ год. ______ хв.
"____" _______________ 19___ р. Начальник варти ___________

(підпис)
Додаток N 9

до Інструкції про порядок тримання та охорони

у Прикордонних військах України затриманих

осіб, затвердженої наказом Голови Державного

комітету у справах охорони державного кордону

України від 12 квітня 1996 року N 176
Інв. N _________ Форма N 2 Строк зберігання ________________
Журнал N __________

реєстрації заяв і скарг осіб, яких

тримають у місцях тримання __________________________________ __________________________________
Том N ________________________

Розпочато "___" ______ 19__ р.

Закінчено "___" ______ 19__ р.

На ___________________ аркушах

Журнал у _______________ томах ————————————————————————————————————————————————————————————————— |NN|Прізви- |Дата |Кому |Стислий |Коли |Роз- |Резуль- |Місце- | | |ще, |і час|адре-|зміст |і ко-|писка|тати |знаход- | | |ім'я, по|пода-|сова-|скарги, |му |про |розгляду|ження | | |батькові|ння |на |заяви |нап- |одер-|і дата |скарги, | | |особи, |скар-|скар-|(крім ад-|рав- |жання|оголо- |заяви (N| | |яка |ги, |га, |ресованих|лена | |шення |справи, | | |подала |заяви|заява|прокурору|(N і | |затрима-|сторінки| | |заяву, | | |у закри- |дата)| |ному |справи) | | |скаргу | | |тому виг-| | | | | | | | | |ляді) | | | | | |——+————————+—————+—————+—————————+—————+—————+————————+————————| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Додаток N 10

до Інструкції про порядок тримання та охорони

у Прикордонних військах України затриманих

осіб, затвердженої наказом Голови Державного

комітету у справах охорони державного кордону

України від 12 квітня 1996 року N 176
Інв. N _________ Форма N 3 Строк зберігання ________________
Журнал N ___________

обліку прогулянок осіб, яких тримають

у місці тримання ____________________ _____________________________________ _____________________________________

(найменування частини, підрозділу)
Том N ________________________

Розпочато "___" ______ 19__ р.

Закінчено "___" ______ 19__ р.

На ___________________ аркушах

Журнал у _______________ томах ————————————————————————————————————————————————————————————————— |Дата|Кіль- |Прізвища|Час прогулянки|Прізвища |Прізвища вар- | | |кість |затрима-|——————————————|затриманих,|тових, які | | |утриму-|них, |Початок|Кінець|які не були|здійснювали | | |ваних |яких ви-| | |на прогу- |огляд прогу- | | |затри- |водили | | |лянці і з |лянкового дво-| | |маних |на про- | | |якої причи-|ру та спосте- | | | |гулянку | | |ни |реження під | | | | | | | |час прогулянки| |————+———————+————————+———————+——————+———————————+——————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Додаток N 11

до Інструкції про порядок тримання та охорони

у Прикордонних військах України затриманих

осіб, затвердженої наказом Голови Державного

комітету у справах охорони державного кордону

України від 12 квітня 1996 року N 176

таємно ____________________________

(по заповненні)
Інв. N _________ Форма N 4
Строк зберігання _______________
Санітарний журнал N ______________

місця тримання ___________________ __________________________________

(найменування частини, підрозділу)
Том N ________________________

Розпочато "___" ______ 19__ р.

Закінчено "___" ______ 19__ р.

На ___________________ аркушах

Журнал у _______________ томах
1 Розділ

Санітарний стан об'єкта ————————————————————————————————————————————————————————————————— | Дата |Що оглянуто і ре- |Зауваження і пропо-| Вжиті заходи | | |зультати огляду |зиції | | |————————+———————————————————+———————————————————+——————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | —————————————————————————————————————————————————————————————————
2 Розділ

Облік санітарної обробки затриманих і взятих під варту ————————————————————————————————————————————————————————————————— |Да-|Час санобробки|Прізвища |Прізвища |Прізвища вартових, які| |та |(год., хв.) |затрима- |осіб, які |оглядали санпропускник| | |——————————————|них, які |не пройшли|і здійснювали спосте- | | |Початок|Кінець|пройшли |санобробку|реження за затримани- | | | | |санобробку|(причина) |ми, під час миття | |———+———————+——————+——————————+——————————+——————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Додаток N 12

до Інструкції про порядок тримання та охорони

у Прикордонних військах України затриманих

осіб, затвердженої наказом Голови Державного

комітету у справах охорони державного кордону

України від 12 квітня 1996 року N 176

таємно ______________________________

(по заповненні)
Інв. N _________ Форма N 5 Строк зберігання ________________
Журнал N ____________

обліку службових ключів ізолятора тимчасового тримання ______________________________________________________

(найменування частини, підрозділу)
Том N ________________________

Розпочато "___" ______ 19__ р.

Закінчено "___" ______ 19__ р.

На ___________________ аркушах

Журнал у _______________ томах
1. Облік ключів ————————————————————————————————————————————————————————————————— |NN|Від яких две-|Номер|Кількість екземпля-|Дата перевірки наяв-| | |рей приміщен-|ключа|рів ключів |ності ключів і під- | | |ня ключі | | |пис перевіряючого | |——+—————————————+—————+———————————————————+————————————————————| | 1| 2 | 3 | 4 | 5 | ————————————————————————————————————————————————————————————————— Пояснення до форми. Всі екземпляри наявних ключів обліковуються

під одним номером у 1 розділі. Видача ключів

здійснюється тільки черговим по частині з

дозволу командира частини або його

заступника. Наявність ключів перевіряється

начальником штабу частини або його

заступником один раз на місяць.
2. Облік видачі ключів ————————————————————————————————————————————————————————————————— |NN|Номер|Кому вида-|Розписка в одержан-|Розписка чергового у | | |ключа|ний ключ і|ні ключів і дата |прийманні ключів і дата| | | |дата | | | |——+—————+——————————+———————————————————+———————————————————————| | 1| 2 | 3 | 4 | 5 | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Додаток N 13

до Інструкції про порядок тримання та охорони

у Прикордонних військах України затриманих

осіб, затвердженої наказом Голови Державного

комітету у справах охорони державного кордону

України від 12 квітня 1996 року N 176
Анкета

взятого під варту ————————————————————————————————————————————————————————————————— | Питання | Відповіді | ————————————————————————————————————————————————————————————————— 1. Прізвище, ім'я, по батькові
2. Якщо змінював прізвище, ім'я, по

батькові, коли, де і з якої причи-

ни
3. Рік, число, місяць і місце народ-

ження
4. Громадянство
5. Національність
6. Постійне місце проживання (точна

адреса)
7. Освіта загальна і спеціальна (який

навчальний заклад і коли закінчив)
8. Професія, спеціальність
9. Сімейний стан
10. Місце роботи або рід занять перед

взяттям під варту. Якщо не працю-

вав, коли і звідки звільнений
11. Чи має урядові нагороди (які і ко-

ли нагороджений)
12. Відношення до військової служби,

військове звання
13. Чи притягався до кримінальної від-

повідальності (ким, коли і за що

був засуджений)
14. Відомості про близьких родичів ————————————————————————————————————————————————————————————————— |Ступінь спо-|Прізвище, ім'я, по батько-|Місце про-|Місце роботи| |ріднення |ві, рік і місце народження|живання |і посада | ————————————————————————————————————————————————————————————————— Батько
Мати
Дружина
Діти
Брати
Сестри
Місце для розпізнавального
фотознімка затриманого ____________________________________

(особистий підпис взятого під варту)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: