open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 118 від 24.04.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

9 липня 1996 р.
vd960424 vn118 за N 344/1369
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу

Міністерства інфраструктури

N 245 ( z0765-13 ) від 23.04.2013 }
Про затвердження Положення про порядок видачі дозволів, що регулюють доступ експлуатантів на ринок авіаційних

перевезень та робіт

З метою впорядкування офіційних дій Укравіатрансу щодо видачі
комерційних дозволів, на підставі Конвенції про міжнародну
цивільну авіацію (Чікаго, 1944 р.), Повітряного кодексу України
( 3167-12 ) (Постанова Верховної Ради України від 04.05.93
( 3168-12 ), постанови Кабінету Міністрів України від 28.09.93
N 819 ( 819-93-п ) "Про створення Державного спеціалізованого
фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну
діяльність та участь України у міжнародних авіаційних
організаціях", Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок видачі дозволів, що
регулюють доступ експлуатантів на ринок авіаційних перевезень та
робіт (додається). 2. Начальникам управлінь: - економічного регулювання та ліцензування - Бойко В.І. - зовнішніх зв'язків - Смілянському І.Г. - сертифікації - Нікітіну Р.А. - фінансової діяльності та бухгалтерського обліку -
Чумак Г.П., начальнику Головної інспекції з безпеки польотів -
Голубцю А.В., - авіаційної безпеки - Панфілову Ю.Є.; начальникам відділів: - організації льотної роботи - Кулікову В.В. - сертифікації та ліцензування з питань авіаційної безпеки -
Старохатному П.І. - юридичного забезпечення - Решетовій Л.О. керівникам авіапідприємств та авіакомпаній, рийняти до керівництва зазначене Положення після його державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України. 3. Начальнику відділу авіаційних правил і стандартів
Державного департаменту авіаційного транспорту України
Саричеву О.А. забезпечити державну реєстрацію та розсилку цього
Положення. 4. Затвердити склад Комісії з регулювання комерційних прав
експлуатантів (додаток). 5. Управлінню економічного регулювання та ліцензування разом
з Управлінням координації польотів в місячний термін внести
відповідні зміни в Збірник аеронавігаційної інформації (АІП РФ та
СНД) та до Табелю повідомлень про рух повітряних суден цивільної
авіації (ТПЦА-90). 6. Скасувати наказ Укравіації від 22.04.94 N 37 "Про
Тимчасовий порядок видачі дозволів на використання комерційних
прав, пов'язаних з виконанням нерегулярних повітряних перевезень
та експлуатацією повітряних ліній іноземним експлуатантом на
непаритетних умовах". 7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Державного департаменту - В.П.Шмигуна.
Голова М.О.Марченко
Додаток

до наказу N 118

від 24.04.96
Комісія

з регулювання комерційних прав експлуатантів
1. В.П.Шмигун - Голова комісії, перший заступник Голови
Державного департаменту. 2. В.І.Бойко - заступник Голови комісії, начальник управління
економічного регулювання та ліцензування. 3. І.Г.Смілянський - заступник Голови комісії, начальник
управління зовнішніх зв'язків. 4. В.К.Омельяненко - секретар Комісії, начальник відділу
ліцензування та регулювання комерційних прав. 5. О.В.Мельник - помічник секретаря Комісії, головний
спеціаліст відділу міжнародних договорів та угод управління
зовнішніх зв'язків. Члени Комісії: 6. А.В.Голубець - начальник Головної інспекції з безпеки
польотів. 7. Р.А.Нікітін - начальник управління сертифікації. 8. Г.П.Чумак - начальник управління фінансової діяльності та
бухгалтерського обліку. 9. В.В.Куликов - начальник відділу організації льотної роботи
управління льотної служби. 10. П.І.Старохатний - начальник відділу сертифікації та
ліцензування з питань авіаційної безпеки. 11. Л.О.Решетова - начальник юридичного відділу.
Затверджено

наказом Державного

департаменту авіаційного

транспорту України

від 24.04.96 N 118
Положення

про порядок видачі дозволів, що регулюють доступ

експлуатантів на ринок авіаційних перевезень та робіт
Звід авіаційних правил України

АПУ 12. Економічні питання та страхування
1. Загальні положення та галузь використання
1.1. Це Положення розроблене згідно з Повітряним кодексом
України ( 3167-12 ), поширюється на українських та іноземних
експлуатантів, які здійснюють авіаційну діяльність та виконують
авіаційні роботи на комерційній основі в Україні. 1.2. Положення встановлює порядок видачі дозволів, пов'язаних
з наданням комерційних прав українським та іноземним
експлуатантам, незалежно від форм власності. 1.3. Положення використовується для регулювання доступу
експлуатантів на ринок авіаційних перевезень і робіт.
2. Нормативні посилання
В цьому Положенні використані посилання на такі нормативні
документи: - Повітряний Кодекс України ( 3167-12 ); - постанова Кабінету Міністрів України від 28.09.93 N 819
( 819-93-п ) "Про створення Державного спеціалізованого фонду
фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та
участь України у міжнародних авіаційних організаціях"; - постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.94 N 316
( 316-94-п ) "Про Положення про порядок видачі суб'єктам
підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на
здійснення окремих видів діяльності".
3. Визначення
В цьому Положенні терміни мають такі визначення:
3.1. Орган державного регулювання діяльності авіації України
(державний повноважний орган цивільної авіації) - Державний
департамент авіаційного транспорту України, що має повноваження
безпосередньо виступати від імені держави при виконанні всіх
офіційних процедур в галузі авіації, як то видача дозволів
(ліцензій) на здійснення повітряних перевезень та інших видів
авіаційної діяльності. 3.2. Експлуатант - особа, організація або підприємство, що
експлуатує повітряні судна або пропонує свої послуги в цій галузі. 3.3. Повітряні перевезення - перевезення авіаційним
транспортом пасажирів, багажу, вантажу та пошти на комерційній
основі (за винагороду або по найму). Процес перевезень включає як
прийом та відправку пасажирів, багажу, вантажу та пошти в
аеропорту, так і транспортування їх між пунктами маршруту. 3.4. Авіаційні спецроботи - польоти повітряного судна, під
час яких повітряне судно використовується для забезпечення видів
обслуговування в таких галузях, як сільське господарство,
будівництво, фотографування, топографічна зйомка, спостереження,
патрулювання, пошукові та рятувальні роботи, повітряна реклама та
гасіння лісових пожеж. 3.5. Сертифікат експлуатанта - сертифікат, що дозволяє
експлуатанту виконувати повітряні перевезення у відповідності з
вимогами нормативних документів цивільної авіації (ЦА) у
міжсертифікаційний період. 3.6. Дозвіл - документ, оформлений у встановленому порядку,
що регулює доступ експлуатанта на конкретний ринок авіаційних
перевезень та (або) робіт і пов'язаний з наданням комерційних
прав. 3.7. Ліцензія - документ, оформлений у встановленому порядку,
що дає право експлуатанту (суб'єкту підприємницької діяльності)
виконувати на комерційній основі (за плату або по найму) внутрішні
та міжнародні перевезення пасажирів, вантажу повітряним
транспортом та (або) виконання авіаційно-хімічних робіт при умові
виконання вимог щодо доступу на ринок авіаційних перевезень та
робіт, де існує особливий режим регулювання. 3.8. Повітряна лінія - являє собою авіаційний маршрут, на
якому виконується перевезення пасажирів та (або) вантажу
повітряними суднами на основі виконання регулярних рейсів,
додатково з якими можуть виконуватись і нерегулярні рейси. 3.9. Регулярні рейси - польоти, пов'язані з перевезенням
пасажирів, пошти або вантажу, що заплановані та виконуються у
відповідності з офіційно затвердженим розкладом руху за плату.
Рейси виконуються незалежно від комерційної завантаженості і
доступні для загального користування. 3.10. Нерегулярні (чартерні) рейси (польоти) - до них
відносяться чартерні польоти, які виконуються за плату або
винагороду у відповідності з контрактом між експлуатантом і
замовником, що не пов'язано з обов'язковим виконанням рейсу у
відповідності з розкладом руху. Перевезення реалізуються
експлуатантом не на основі роздрібного продажу. 3.11. Квота на авіаційні перевезення - загальний граничний
обсяг перевезень пасажирів (вантажу) або ємність крісел
(максимальне комерційне навантаження) на окремо визначеному ринку
авіаційних перевезень (повітряній лінії, в сполученні між країнами
або регіонами та інше), в межах якого можуть одержуватись дозволи,
і визначаються Укравіатрансом. 3.12. Режим квотування - режим, при якому на окремо
визначеному ринку авіаційних перевезень застосовується квота на
авіаційні перевезення. 3.13. Характер робіт - перевезення пасажирів, вантажу,
виконання авіаційно-хімічних робіт та інше. 3.14. Паритет - в авіаційних перевезеннях між призначеними
перевізниками (експлуатантами), це - наявність між ними рівної
ємності перевезень. 3.15. Вид перевезень - це внутрішні та міжнародні
перевезення. 3.16. Характер перевезень - це регулярні та нерегулярні
перевезення. 3.17. Вид руху - це пасажирські, вантажні та змішані
перевезення. 3.18. Фінансово-економічна спроможність експлуатанта -
можливість фінансового забезпечення експлуатантом виконання
авіаційних перевезень або робіт з визначеною інтенсивністю при
умові збереження безпеки польотів. 3.19. Бізнес-план - документ, що відображає докладне
техніко-економічне обгрунтування комерційної діяльності
експлуатанта, що планується на зазначений період, з обстежанням
ринку, капіталовкладеннями, враховуючи фінансові і економічні
наслідки цих дій, і повинен бути розроблений відповідно до вимог,
викладених у додатку N 1. 3.20. Комерційне право - право при виконанні міжнародних
польотів здійснювати перевезення пасажирів, вантажу та пошти,
включаючи ємності і напрямки цих перевезень. Надається однією
державою іншій на основі міжнародної угоди. 3.21. Стандартизований рівень забезпечення авіаційної безпеки
- сукупність показників стану захисних заходів стосовно
забезпечення безпеки цивільної авіації, обумовлених обсягом та
якістю застосованих стандартів, норм, правил і процедур, які
повинні відповідати встановленим державою вимогам щодо захисту
цивільної авіації від актів незаконного втручання, інших
протиправних посягань на нормальну діяльність авіації. 3.22. Переважне володіння - наявність 51% акцій у володінні
фізичними або юридичними особами України. 3.23. Ефективний контроль - означає відношення, що оформлені
правами, контрактами або іншими засобами, які разом взяті або
окремо з урахуванням положень відповідного законодавства,
забезпечують можливість прямо або побічно чинити вплив на
експлуатанта, наприклад, за допомогою права використовувати всі
або частину активів експлуатанта, прав або контрактів, які рішуче
впливають на виконання діяльності експлуатанта, а також якщо
керівник та більшість осіб керівного складу не є громадянами
України. 3.24. Звіт керівництва - означає докладну інформацію щодо
надходжень і витрат за відповідний період, враховуючи розподіл між
авіаційною діяльністю та іншими видами діяльності, а також між
грошовими та негрошовими елементами.
4. Порядок надання дозволів
4.1. Дозволи видаються Укравіатрансом. 4.2. Дія Положення в частині видачі дозволів поширюється на
експлуатантів-суб'єктів підприємницької діяльності, що
зареєстровані в Україні, а також на іноземних суб'єктів
підприємницької діяльності, що здійснюють авіаційну діяльність в
Україні відповідно до чинного законодавства. До іноземних суб'єктів підприємницької діяльності
прирівнюються також ті, що зареєстровані в Україні і здійснюють
авіаційну діяльність в Україні з використанням комерційних прав,
якщо в них не забезпечується переважне володіння і ефективний
контроль фізичними або юридичними особами України. 4.3. Видача дозволів має на меті регулювання доступу
експлуатантів, на конкретний ринок повітряних перевезень та (або)
авіаційних робіт, що здійснюється в комерційних цілях, а саме: - експлуатація повітряних ліній (внутрішніх, міжнародних); - виконання чартерних міжнародних перевезень пасажирів
та (або) вантажу з України або в Україну; - виконання польотів в інших державах; - надання інших видів комерційних прав. Доступ експлуатантів на конкретний ринок повітряних
перевезень та (або) авіаційних робіт, що не регулюється дозволами,
виконується на умовах вільної конкуренції. 4.4. Стосовно іноземних експлуатантів видача дозволів має на
меті перевірку його здатності виконувати безпечно повітряні
перевезення і авіаційні роботи та регулювання діяльності, що
пов'язана з використанням комерційних прав в Україні при: - виконанні перевезень і авіаційних робіт на території
України; - експлуатації повітряних ліній, що перетинають кордон
України; - наданні інших видів комерційних прав. 4.5. Можлива видача інших видів дозволів, пов'язаних з
наданням комерційних прав експлуатантам авіаційної техніки
(льотної, технічної або комерційної експлуатації) та суб'єктам їх
забезпечення (аеродромного, зв'язкового, авіаційної безпеки,
паливно-мастильного, агентського та інше), у тому числі іноземним. 4.6. Права, надані дозволом, експлуатант використовує при
наявності у нього діючого сертифікату експлуатанта. Повноваження,
надані дозволом, експлуатант використовує при наявності та
дійсності у нього ліцензії (крім іноземного експлуатанта) на
здійснення відповідного виду діяльності. Для іноземного експлуатанта необхідна наявність документа,
одержаного від авіаційного органу держави реєстрації, що засвідчує
можливість безпечно виконувати польоти (сертифікат експлуатанта
або документ, що його замінює, програма авіаційної безпеки та інші
при потребі). Видані дозволи не підлягають передачі та продажу іншому
експлуатанту. 4.7. При реорганізації експлуатанта (суб'єкта підприємницької
діяльності) або втрати ним дозволу, продовження строку його дії,
видача нового дозволу здійснюється відповідно до цього Положення. 4.8. У разі припинення або закінчення строку дії сертифікату
експлуатанта або ліцензії дія дозволу призупиняється на час
відсутності або недійсності сертифікату або ліцензії. 4.9. Дозволи експлуатантам можуть надаватись на конкурсних
засадах. У разі застосування конкурсу на одержання дозволу на
виконання нерегулярних перевезень по маршрутах, де застосовується
режим квотування, кожний експлуатант може отримати дозвіл у межах
не більше 50 відсотків частини квоти. 4.10. Дозволи надаються з урахуванням пріоритетів розвитку
системи повітряних сполучень згідно з програмою розвитку цивільної
авіації, з метою запобігання виникнення монополії на повітряному
транспорті. 4.11. Розмір плати за видачу дозвола стягується згідно з
постановою КМУ від 28.09.93 р. N 819 ( 819-93-п ) "Про створення
Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних
витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних
авіаційних організаціях".
5. Порядок видачі дозволів експлуатантам
5.1. Порядок видачі дозволів на експлуатацію повітряних
ліній: 5.1.1. Обов'язковою умовою видачі дозволу є наявність
ліцензії на виконання повітряних перевезень та сертифікату
експлуатанта. 5.1.2. Сфера дії дозволу (строк, регіон, характер перевезень
та інше) не повинна виходити за межі дії сертифікату експлуатанта
та ліцензії. 5.1.3. Дозвіл видається на кожну повітряну лінію окремо як
при умові виконання регулярних, так і нерегулярних рейсів. Заявка на видачу дозволу на експлуатацію повітряної лінії
подається в Укравіатранс (додаток N 2). Поза вказаних у заявці
обов'язкових відомостей заявник може повідомити в заявці і іншу
інформацію, яку він вважає важливою і яка має суттєве значення для
вирішення питання про надання відповідного дозволу. 5.1.4. До заявки додаються такі документи: - розрахунковий бізнес-план на експлуатацію повітряної лінії
на термін дії дозволу, але не більше 24 місяців (для регулярних
перевезень); - документ (наприклад, копія договору, декларації), що
засвідчує розмір доходів, які будуть одержані за виконання
перевезень; - копія договору (угоди), які передумовлюють виконання
стандартизованого рівня авіаційної безпеки в аеропортах базування,
відправлення, посадок, призначення; - відомості про парк повітряних суден (тип, кількість,
пасажиромісткість, право володіння, національний та реєстраційний
знаки), які будуть виконувати польоти по запитуваній лінії; - копії свідоцтв про придатність повітряних суден; - протокол узгодження ціни чартерного рейсу або інших умов з
призначеним перевізником України на повітряній лінії; - копії полісів по обов'язковому страхуванню відповідальності
перед пасажирами і третіми особами, а також страхуванню екіпажу та
повітряних суден (для державних авіапідприємств), що виділяються
для експлуатації на цій повітряній лінії (можуть надаватись після
прийняття рішення про видачу дозволу). В полісах страхування
повинні вказуватись географічні обмеження польотів повітряних
суден; - квитанція про оплату з подачею заявки; - інші документи, що додатково може запросити Укравіатранс. 5.1.5. Строки подання та розгляду заявки на регулярну
експлуатацію повітряної лінії 30 днів. Строки розгляду заявки на нерегулярні перевезення по
повітряній лінії становлять десять днів, за винятком вихідних та
святкових днів. 5.1.6. Для продовження строку дії дозволу документи подаються
у порядку і термін, передбачені для одержання дозволу. 5.1.7. Якщо протягом шести місяців з дати початку дії дозволу
експлуатант не розпочав регулярні перевезення по повітряній лінії,
або припинив розпочаті повітряні перевезення більш як на шість
місяців, Укравіатранс має право анулювати дозвіл. Експлуатант
повинен інформувати Укравіатранс про невиконання або припинення
регулярних перевезень відповідно одержаного дозволу, повідомивши
про це за 60 днів до виконання цього рішення. 5.1.8. Дозвіл повинен бути повернений до Укравіатрансу в
тижневий термін після закінчення строку його дії. 5.1.9. При анулюванні дозволу сплачені кошти не повертаються.
5.2. Порядок видачі дозволів на виконання чартерних
міжнародних перевезень пасажирів та (або) вантажу з України або в
Україну: 5.2.1. Обов'язковою умовою одержання дозволу є наявність
ліцензії на повітряні перевезення пасажирів та (або) вантажу та
сертифікату експлуатанта. 5.2.2. Сфера дії дозволу не повинна виходити за межі дії
сертифікату експлуатанта та ліцензії. 5.2.3. Заявка на видачу дозволу на виконання чартерних
міжнародних перевезень пасажирів та (або) вантажу з України або в
Україну, в якій вказано маршрут перевезень, вид руху, строки та
частота перевезень, кількість рейсів, тип повітряного судна,
національні та реєстраційні знаки, кількість крісел,
вантажомісткість та інші відомості, які експлуатант вважає за
необхідне довести, надсилаються до Укравіатрансу. 5.2.4 До заявки додаються такі документи: - копія документу (наприклад, договору з замовниками), що
засвідчує розмір доходів, які будуть одержані за виконання
перевезень; - копія договору, угоди або доповнення до них, які
передумовляють виконання стандартизованого рівня авіаційної
безпеки в аеропортах відправлення, посадок та призначення; - узгодження з призначеним перевізником умов виконання
авіаперевезень (у разі потреби); - відомості про парк повітряних суден (тип, кількість,
пасажиромісткість, право володіння, національний та реєстраційний
знаки), які будуть виконувати польоти по запитуваній лінії; - копії свідоцтв про льотну придатність повітряних суден; - копії полісів по обов'язковому страхуванню відповідальності
перед пасажирами, третіми особами (в тому числі згідно з вимогами
тих країн, куди будуть виконуватись польоти), страхування льотного
складу та повітряних суден; - квитанція про плату з подачею заявки; - інші документи, що додатково може запросити Укравіатранс. 5.2.5. Строки розгляду документів становлять десять днів, за
винятком вихідних та святкових днів. 5.2.6. Для продовження строку дії дозволу документи подаються
у послідовності і термін, передбачені для одержання дозволу. 5.2.7. По закінченню строку дії дозволу (без продовження),
останній повинен бути повернений до Укравіатрансу в тижневий
термін після закінчення цього строку.
5.3. Порядок видачі дозволів на виконання польотів в інших
державах: 5.3.1. Обов'язковою умовою одержання дозволу є наявність
ліцензії на повітряні міжнародні перевезення пасажирів та (або)
вантажу, виконання авіаційно-хімічних робіт або інші види
діяльності, передбачені чинним законодавством України, та
сертифікату експлуатанта. 5.3.2. Сфера дії дозволу не повинна виходити за межі дії
сертифікату експлуатанта та ліцензії. 5.3.3. Заявка на видачу дозволу на виконання польотів в іншій
державі (державах) подається в Укравіатранс з зазначенням строку
польотів, виду руху, типу повітряного судна, національних та
реєстраційних знаків. Поза вказаними у заявці відомостями заявник
може повідомити і іншу інформацію, необхідну для вирішення питання
про надання відповідного дозволу. 5.3.4. До заявки додаються такі документи: - перелік країн (з визначенням аеропортів), де планується
виконання польотів; - копії договорів з відповідними іноземними компаніями
(фірмами), на замовлення яких будуть виконуватись польоти та (або)
авіаційні роботи; - копія договору, угоди або доповнення до них, які
передумовлюють виконання стандартизованого рівня авіаційної
безпеки в аеропортах базування, відправлення, посадок та
призначення; - відомості про парк повітряних суден (тип, кількість,
пасажиромісткість, право володіння, національний та реєстраційний
знаки), які будуть виконувати польоти по запитуваній лінії; - копії свідоцтв про льотну придатність повітряних суден; - копії полісів по обов'язковому страхуванню відповідальності
перед пасажирами, третіми особами (в тому числі згідно з вимогами
тих країн, де будуть відбуватись польоти), страхуванню льотного
складу та повітряних суден (для державних авіапідприємств) (можуть
подаватись після прийняття рішення про видачу дозволу); - квитанція про оплату з подачею заявки; - інші документи, що може запитати Укравіатранс. 5.3.5. Строки розгляду документів становлять десять днів за
винятком вихідних та святкових днів. 5.3.6. Для продовження строку дії дозволу документи подаються
у порядку та термін, передбачені для одержання дозволу. 5.3.7. По закінченню строку дії дозволу (без продовження)
останній повинен бути повернений до Укравіатрансу в тижневий
термін після закінчення цього строку.
5.4. Порядок видачі дозволів на виконання перевезень і
авіаційних робіт на території України іноземним експлуатантом: 5.4.1. Для одержання дозволу іноземний експлуатант направляє
до Укравіатрансу заявку з повною характеристикою типу перевезень
або авіаційних робіт. Поза вказаними обов'язковими відомостями заявник може
повідомити в заявці і іншу інформацію, яку він вважає важливою і
яка має суттєве значення для вирішення питання про надання
дозволу. 5.4.2. До заявки додаються такі документи: - документ, що свідчить про державну належність експлуатанта; - документ, що свідчить про засновників та співвласників
авіакомпанії; - копію сертифікату експлуатанта або документ, що його
замінює з необхідними доповненнями; - відомості про парк повітряних суден (тип, кількість,
пасажиромісткість, вантажомісткість, право володіння, національний
та реєстраційний знаки), на яких планується виконання робіт по
запитуваній лінії; - копії свідоцтва про льотну придатність повітряних суден; - копії договорів про фінансово-комерційне забезпечення, з
питань забезпечення авіаційної безпеки, технічне та інше
співробітництво експлуатанта з іншими фірмами стосовно робіт по
дозволу; - документ, який підтверджує наявність патенту на товарний
(фірмовий) знак підприємства, зразки розфарбування повітряних
суден та текстовий опис; - відомості, які підтверджують бездоганну репутацію
експлуатанта (в тому числі керівників); - відомості про авіаційні пригоди або передумови до них, які
мали місце за останні п'ять років; - відомості про якість послуг, що надаються; - документи про страхування відповідальності перед
пасажирами, третіми особами на поверхні та вантажовласниками; - програма авіаційної безпеки і організаційно-розпорядчі
документи з питань авіаційної безпеки, узгоджені з відповідним
державним органом регулювання діяльності авіаційного транспорту
України; - інші документи, що може запитати Укравіатранс. Перелічені відомості подаються експлуатантом в повному обсязі
при першому зверненні. При подальших зверненнях (продовженні
існуючого дозволу, одержанні іншого дозволу) можна обмежитись
письмовим повідомленням про зміни, які відбулись з часу
попереднього звернення за умовою, що від нього можуть зажадати
додаткову інформацію. 5.4.3. У випадку, коли після направлення заявки і до її
розгляду відбулися зміни в відомостях, які були наведені в заявці
та доданих до неї документах, експлуатант повинен негайно
повідомити про ці зміни. 5.4.4. Строки розгляду документів становлять 20 днів, не
враховуючи вихідні та святкові дні. Для продовження строку дії
дозволу документи подаються у порядку та термін, передбачені для
одержання дозволу. 5.4.5. Після одержання повідомлення від Укравіатрансу про
прийняття рішення стосовно видачі дозволу експлуатант повинен
сплатити державний збір у повному обсязі, після чого може одержати
дозвіл.
5.5. Порядок видачі дозволів на експлуатацію повітряних
ліній, що перетинають кордон України, іноземним експлуатантом: 5.5.1. Експлуатація повітряних ліній, що перетинають кордон
України, здійснюється згідно з міжурядовими угодами про повітряне
сполучення. На експлуатацію кожної повітряної лінії необхідно одержувати
окремий дозвіл. 5.5.2. Для одержання дозволу на експлуатацію повітряної лінії
експлуатант направляє до Укравіатрансу заявку, в якій вказано
маршрут перевезень, вид руху (пасажирський, вантажний, змішаний),
характер перевезень (регулярні, нерегулярні), тип літака та його
ємність. Поза вказаних у заявці обов'язкових відомостей, заявник
може повідомити іншу інформацію, яку він вважає важливою і яка має
суттєве значення для вирішення питання про надання дозволу. 5.5.3. До заявки додаються такі документи: - документ про державну належність експлуатанта; - рішення авіаційної влади країни, до якої належить
експлуатант, про призначення його перевізником до України (для
регулярних рейсів); - документ, який свідчить про засновників та співвласників
експлуатанта (для регулярних рейсів); - копія сертифікату експлуатанта або документ, що його
замінює з необхідними доповненнями; - відомості про парк повітряних суден (тип, кількість,
пасажиромісткість, право володіння, національний та реєстраційний
знаки), які будуть виконувати польоти по запитуваній лінії; - копії свідоцтв про льотну придатність повітряних суден; - документ (копія договору, декларації), що засвідчує розмір
доходів, які будуть одержані за виконання нерегулярних перевезень; - частота рейсів на тиждень (зміни частоти затверджуються
Укравіатрансом за 30 днів до введення змін у розкладі); - копії полісів по обов'язковому страхуванню відповідальності
перед пасажирами і третіми особами; - програма авіаційної безпеки, затверджена авіаційною владою
держави належності експлуатанта; - копія договору з аеропортом України про надання послуг з
питань авіаційної безпеки; - інші документи, що може запитати Укравіатранс. 5.5.4. Строки розгляду документів для одержання дозволів
становлять 30 днів, не враховуючи вихідні та святкові дні. 5.5.5. Після одержання повідомлення від Укравіатрансу про
прийняття рішення стосовно видачі дозволу, експлуатант повинен
сплатити державний збір за одержання дозволу в повному обсязі.
5.6. Порядок видачі інших видів дозволів, пов'язаних з
наданням комерційних прав експлуатантам авіаційної техніки та
суб'єктам їх забезпечення, у тому числі іноземним: 5.6.1. До діяльності, пов'язаної з використанням комерційних
прав, відносяться: - чартерні перевезення іноземними експлуатантами пасажирів та
вантажу з України та в Україну; - інші види перевезень та робіт, що пов'язані з використанням
комерційних прав. 5.6.2. Для одержання дозволу експлуатант повинен надати в
Укравіатранс заявку, в якій вказано: - у разі виконання повітряних перевезень або авіаційних робіт
вся необхідна інформація, що характеризує строки, обсяг та доходи
від виконання льотної експлуатації авіаційної техніки (згідно з
п.5.5.3); - у разі виконання інших видів авіаційних перевезень та робіт
дається опис комерційних прав, на які експлуатант хоче одержати
дозвіл з вказівкою строків, обсягів їх використання та доходів,
які будуть одержані від цього. 5.6.3. Розгляд документів на одержання дозволу становить
20 календарних днів. 5.6.4. Після одержання повідомлення від Укравіатрансу про
прийняття рішення стосовно видачі дозволу експлуатант повинен
сплатити державний збір в повному обсязі, після чого може одержати
дозвіл.
6. Процедура видачі дозволів
6.1.1. Для розгляду документів та прийняття рішення щодо
видачі дозволів створюється Комісія з регулювання комерційних прав
експлуатантів (далі - Комісія). 6.1.2. Комісія створюється наказом Укравіатранса і діє
відповідно до цього Положення. 6.1.3. З числа членів Комісії наказом призначаються Голова
Комісії, його заступники, відповідальний секретар та його
помічник. У разі відсутності Голови комісії його права надаються
одному із заступників. 6.1.4. При відсутності члена Комісії на засіданні, до роботи
в ній, згідно з рішенням Голови і за погодженням з керівником
відповідного відділу, може бути залучений тимчасово інший
представник відділу із занесенням таких змін до протоколу
засідання Комісії. 6.1.5. Комісія проводить засідання, на яких розглядає: - заявки експлуатантів на одержання дозволів; - звернення та інші матеріали, які надходять від
заінтересованих установ, організацій та громадян з питань видачі
дозволів. 6.1.6. По кожному питанню, що розглядається, Комісія приймає
рішення, яке заноситься до протоколу засідання. За проханням
будь-кого з заявників, йому направляється витяг з протоколу щодо
рішення його питання.
6.2. Порядок розгляду заявки у підрозділах Укравіатрансу: Заявки розглядаються підрозділами Укравіатрансу: управлінням
зовнішніх зв'язків, управлінням економічного регулювання та
ліцензування, відділом юридичного забезпечення, управлінням
сертифікації, управлінням льотної служби, Головною інспекцією з
безпеки польотів, управлінням авіаційної безпеки, управлінням
фінансової діяльності та інші підрозділи згідно з наказами
Укравіатрансу. Управління зовнішніх зв'язків перевіряє, чи не порушуються
питання юридичних та міжнародних норм при виконанні запропонованих
перевезень. Управління економічного регулювання та ліцензування приймає
та реєструє документи, аналіз економічної доцільності виконання
зазначених перевезень, виходячи з існуючої ситуації на ринку
авіаційних перевезень та квот, перевірити наявність обов'язкового
страхування при виконанні польотів, а також проводить розрахунок
розміру державного збору, який необхідно отримати з експлуатанта
за одержання ним дозволу. Відділ юридичного забезпечення перевіряє додержання норм
чинного законодавства України. Управління сертифікації дає висновки щодо сертифікату
експлуатанта. Управління льотної служби дає висновки щодо можливості
льотного складу виконувати авіаперевезення згідно з заявкою. Головна інспекція з безпеки польотів перевіряє питання
забезпечення можливості безпечного виконання польотів
експлуатантом. Управління авіаційної безпеки перевіряє питання, пов'язані з
виконанням вимог стандартизованого рівня авіаційної безпеки,
здійснює експертизу заявок експлуатантів з питань авіаційної
безпеки. Управління фінансової діяльності забезпечує проведення
взаєморозрахунків з експлуатантом, пов'язаних зі сплатою
державного збору та контролю своєчасності його сплати. Після розгляду заявки підрозділи Укравіатрансу дають свої
висновки до відділу ліцензування та регулювання комерційних прав,
який після проведення сплати державного збору готує видачу
дозволів.
6.3. Порядок попереднього розгляду заявок: 6.3.1. Заявка та документи до неї попередньо розглядаються у
підрозділах Укравіатрансу з метою визначення відповідності цих
документів вимогам, що встановлені цим Положенням. При відсутності зауважень заявка реєструється у спеціальному
журналі, готується розрахунок державного збору, проект дозволу. 6.3.2. Заявки з необхідними документами приймаються до
розгляду при наявності документа, що свідчить про перерахування
заявником відповідної сплати державного збору при подачі заявки
згідно з додатком до Положення про Державний спеціалізований фонд
фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та
участь України у міжнародних авіаційних організаціях. 6.3.3. Заявки, складені з відступами від потрібних вимог, до
розгляду не приймаються і повертаються заявнику з пропозицією
усунути недоліки. 6.3.4. В процесі попереднього розгляду прийнятих заявок
матеріали направляються до підрозділів Укравіатрансу для розгляду
та складання письмового висновку відносно можливості та
доцільності видачі дозволів. 6.3.5. Попередній висновок, затверджений керівником
відповідного підрозділу, повинен бути наданий відділу ліцензування
та регулювання комерційних прав не пізніше, ніж через 2 робочих
дні з моменту надходження документів у підрозділ. 6.3.6. Всі матеріали (заявки, рішення зборів, протести,
звернення ті інше), які надійшли до Укравіатрансу від установ,
організацій, підприємств та громадян з приводу майбутньої видачі
дозволів на повітряні перевезення і авіаційні роботи,
направляються до Комісії з регулювання комерційних прав
експлуатанта, де розглядаються одночасно з вирішенням питання
відносно видачі дозволу. 6.3.7. Якщо в процесі підготовки до розгляду заявки виникає
необхідність з'ясувати відношення з боку установ, організацій та
підприємств, інтереси яких зачіпаються дозволом, що видається,
відповідний запит направляється до цих організацій заздалегідь, з
визначенням дати проведення засідання Комісії, коли було б бажано
знати їхню думку.
6.4. Порядок розгляду заявок Комісією з регулювання
комерційних прав експлуатантів: 6.4.1. При надходженні висновків відносно заявки експлуатанта
з відділу ліцензування та регулювання комерційних прав до Комісії,
голова Комісії, після вивчення матеріалів та пропозицій, визначає
порядок розгляду заявок та прийняття рішень, тобто: а) вирішити питання про видачу дозволу без обговорення на
засіданні Комісії на підставі поданих документів та пропозицій (у
тому числі від підрозділів Укравіатрансу); б) прийняти рішення після обговорення питання на засіданні
Комісії з урахуванням висловлених думок сторін.
6.4.2. Рішення про видачу дозволу без обговорення питання на
засіданні Комісії може бути прийнято головою Комісії у випадку,
коли в змісті заявки та прикладених до неї матеріалах, які були
одержані на них з підрозділів Укравіатрансу, а також у
листах-відгуках заінтересованих установ, організацій, підприємств
та громадян (одержаних Укравіатрансом) відсутні дані про
обставини, які перешкоджають наданню дозволу або це пов'язано з
терміном розгляду заявки, але після проведення оплати. 6.4.2.1. Без обговорення на засіданні Комісії здійснюється
продовження дії дозволу, якщо за результатом попереднього вивчення
правових, технічних та фінансових сторін діяльності була
встановлена відсутність будь-яких змін у даних, які стосуються
діяльності експлуатанта, змісту та обсягу наданих йому прав у
порівнянні з даними на підставі яких був виданий дозвіл. 6.4.2.2. Рішення про видачу дозволів без обговорення голова
Комісії приймає після одержання письмової згоди всіх членів
Комісії, у зв'язку з чим складається відповідний протокол.
6.4.3. Обговорення питання про видачу дозволу на засіданні
Комісії обов'язкове у всіх випадках, коли надання дозволу або
зміна умов його використання суттєво позначається на організації
повітряних сполучень у регіоні, стосується умов виконання
міжурядових угод про повітряне сполучення з відповідними
державами, зачіпає інтереси установ, організацій, підприємств та
громадян, урахування яких може бути найкраще забезпечене в ході
обговорення відповідних заявок та стверджень сторін. 6.4.3.1. Час і місце засідання Комісії визначає її голова.
Повідомлення про засідання доводиться до всіх заінтересованих
сторін не менше, як за 3 календарні дні до дати проведення
засідання. 6.4.3.2. Засідання Комісії може проводитись за участю всіх
експлуатантів, чиї заявки про видачу дозволу повинні розглядатися,
а також інших заінтересованих сторін.
6.4.4. Уповноважені представники експлуатантів-заявників, а
також інших заінтересованих сторін, які подали до Укравіатрансу
письмові заявки, звернення і т.п., мають право виступати на
засіданні з обгрунтуванням своєї позиції, надавати додаткові
матеріали та вимоги залучення їх до протоколу засідання. Представникам експлуатантів-заявників члени Комісії мають
право задавати питання. При обговоренні питань, які мають
комерційну таємницю, заявник може вимагати присутності тільки
членів Комісії. 6.4.5. Для визначення висновків з питань, які потребують
спеціальних знань, Голова Комісії може запрошувати експертів. 6.4.6. Незалежно від характеру процедури, яка
використовується при розгляді заявок і прийняття до них рішень,
критерії оцінки експлуатанта-заявника повинні відноситись до
основних ознак, що характеризують його діяльність, таких як: - рівень компетентності управління діяльністю підприємства та
характеристика керівного складу; - додержання підприємством та його керуючим складом при
організації та виконанні повітряних перевезень і авіаційних робіт
вимог законодавчих актів і виданих на їх основі інших керівних
документів; - фінансово-економічне становище експлуатанта, достатність
коштів, якими воно розпоряджається на початок робіт згідно з
дозволом, а також його плани на найближче майбутнє з урахуванням
використання прав, передбачених дозволом; - якість обслуговування пасажирів та вантажу відправників та
її відповідність міжнародним стандартам; - внесок експлуатантів для задоволення потреб в
авіатранспортних послугах, для забезпечення інтересів галузі,
підвищення престижу цивільної авіації України; - інші критерії, які можуть бути прийняті до уваги. 6.4.7. Рішення Комісії згідно з розглянутими заявками можуть
містити відмову в наданні дозволу, повне чи часткове задоволення
прохання як по змісту, так і по обсягу прав, що надаються. Рішення Комісії про видачу дозволів вважається прийнятим,
якщо за нього проголосувало не менше 2/3 голосів всіх членів
Комісії при відсутності заперечень з питань безпеки польотів та
авіаційної безпеки. 6.4.8. Будь-яке рішення Комісії оформлюється протоколом, який
підписують всі присутні на засіданні члени Комісії.
6.5. Порядок оформлення і видачі дозволів: 6.5.1. Згідно з рішенням Комісії про видачу дозволів відділ
ліцензування та регулювання комерційних прав здійснює оформлення
та видачу дозволів. 6.5.2. Дозвіл підписується головою Укравіатрансу або його
першим заступником, скріплюється гербовою печаткою. 6.5.3. Дозвіл виписується на спеціальних бланках у двох
примірниках. 6.5.4. Дозвіл видається при наявності документа, що свідчить
про перерахування заявником відповідної плати. 6.5.5. Уповноважений представник заявника одержує перший
примірник дозволу під підпис у спеціальному журналі. Допускається
за проханням заявника, інший спосіб передачі дозволу.
6.6. Порядок обліку і зберігання документів щодо дозволів: 6.6.1. Облік документів, які надійшли до відділу ліцензування
та регулювання комерційних прав з питань видачі дозволів, ведеться
в спеціальному журналі (додаток N 4, форма 1). 6.6.2. Облік виданих дозволів ведеться в спеціальному журналі
(додаток N 4, форма 2). 6.6.3. Облік і зберігання бланків дозволів ведеться на рівні
бланків суворої звітності. 6.6.4. Зберігання документів заявників щодо дозволів та копій
дозволів здійснюється на рівні документів суворої звітності. 6.6.5. Одержані документи щодо дозволів, а також копії
дозволів зберігаються протягом 1 року після закінчення строку їх
дії.
6.7. Контроль за додержанням умов, зазначених у дозволах: 6.7.1. Контроль за додержанням умов, зазначених у дозволах,
здійснюється Укравіатрансом за спеціальним графіком шляхом
проведення інспекцій або в іншому порядку згідно з чинним
законодавством. 6.7.2. У разі необхідності до перевірок можуть залучатись
спеціалісти інших відділів або аудиторські фірми. 6.7.3. За результатами інспекцій складається відповідний акт
з висновками і пропозиціями та доводиться до відома експлуатанта.
6.8. Умови припинення дії та вилучення дозволів: 6.8.1. Припинення дії дозволів здійснюється по закінченню
строку, на який вони були видані. У разі порушення експлуатантом зазначених у дозволі особливих
умов і правил здійснення відповідного виду роботи, Укравіатранс
може дати розпорядження про усунення порушень чи зупинити дію
дозволу на визначений термін або до усунення цих порушень. У разі
повторного або грубого порушення правил здійснення роботи, на яку
видано дозвіл, він може бути анульований за рішенням
Укравіатрансу. Рішення про зупинення дії дозволу чи його анулювання може
бути оскаржено експлуатантом до суду або арбітражного суду. 6.8.2. Рішення про припинення дії дозволу у письмовій формі
направляється експлуатанту, якого це стосується. Отримавши таке
рішення, експлуатант негайно припиняє виконання відповідних
авіаційних робіт, зазначених у дозволах, дія яких припиняється і
повідомляє про це Укравіатранс. 6.8.3. У разі необхідності Укравіатранс може перевірити
виконання експлуатантом прийнятого рішення. 6.8.4. При порушенні експлуатантом прийнятого Укравіатрансом
рішення про припинення дії дозволу, Укравіатранс може прийняти
рішення про вилучення останнього. 6.8.5. Вилучення дозволів може здійснюватись при закінченні
строку їх дії, якщо не передбачається продовження строку дії
означених дозволів. 6.8.6. Вилучені дозволи експлуатант повинен повернути в
Укравіатранс в п'ятиденний термін з дня одержання рішення про це.
6.9. Порядок продовження дії виданих дозволів та внесення до
них змін і доповнень: 6.9.1. Для продовження дії та внесення змін і доповнень до
дозволів експлуатант подає в Укравіатранс заявку у такі ж терміни,
як і для їх одержання. 6.9.2. До заявки додаються документи, що свідчать про зміну
інформації, яка подавалась для одержання дозволів. 6.9.3. Термін розгляду заявок на продовження строку дії та
внесення змін і доповнень до дозволів такий же, як і при розгляді
заявок на одержання зазначених документів. 6.9.4. Процедура розгляду документів і прийняття рішення про
продовження строку дії та внесення змін і доповнень до дозволів
така ж, як і при первинній видачі останніх. 6.9.5. На підставі рішення Комісії Укравіатрансу про
продовження строку дії та внесення змін і доповнень, видається
доповнення до дозволу, скріплене підписом відповідної особи та
гербовою печаткою. 6.9.6. При продовженні терміну дії дозволу загальний термін
не може перевищувати 1 року для дозволів на нерегулярні рейси. До дозволів на нерегулярні рейси вносяться зміни і доповнення
у вигляді окремих документів. Загальна їх кількість не більше
2 (двох).
7. Обов'язки та права Укравіатрансу з питань видачі дозволів
7.1. Обов'язки Укравіатрансу: 7.1.1. Забезпечення своєчасного розгляду документів щодо
видачі дозволів стосовно авіаційних робіт та прийняття по них
рішень. 7.1.2. Періодично та по необхідності перевіряти додержання
експлуатантами вимог дозволів. 7.1.3. Своєчасно сповіщати експлуатантів про зміни в
процедурі видачі дозволів. 7.1.4. Надавати консультації експлуатантам щодо питань видачі
дозволів. 7.1.5. Забезпечувати конфіденційність інформації, яка
надається експлуатантом.
7.2. Права Укравіатрансу: 7.2.1. Вимагати від експлуатантів надання додаткової
необхідної інформації для вирішення питань видачі дозволів. 7.2.2. Перевіряти достовірність наданої інформації шляхом
проведення інспекцій. 7.2.3. Періодично інспектувати виконання експлуатантами вимог
дозволів. 7.2.4. При порушенні вимог дозволів припиняти дію дозволів, а
також вилучати їх у експлуатанта. 7.2.5. У випадку невиконання поточних і можливих фінансових
зобов'язань протягом 6-ти місяців (3-х місяців при валютних
розрахунках) вилучати дозволи, припиняти їх дію та анулювати.
8. Обов'язки та права експлуатанта
8.1. Обов'язки експлуатанта: 8.1.1. Знати вимоги керуючих документів щодо видачі дозволів. 8.1.2. Подавати до Укравіатрансу повну та достовірну
інформацію згідно з вимогами цього Положення. 8.1.3. Надавати Укравіатрансу всю необхідну інформацію
стосовно додержання експлуатантом комерційних прав, наданих
дозволом. 8.1.4. Подавати своєчасно, по закінченні строку дії дозволу,
необхідні документи для продовження строку його дії, або
сповістити Укравіатранс про закінчення діяльності по використанню
прав згідно з цим дозволом. 8.1.5. Сплачувати своєчасно необхідні кошти за одержання
дозволу згідно з існуючими нормативними актами. 8.1.6. Додержуватись вимог дозволу щодо використання
відповідних комерційних прав. 8.1.7. Сприяти Укравіатрансу в проведенні інспекцій та брати
на себе всі витрати по проведенню інспекцій. 8.1.8. Надавати щоквартально Укравіатрансу інформацію за
показниками, які характеризують динаміку обсягів робіт та
фінансовий стан. 8.1.9. Виконувати обов'язки, пов'язані з використанням
дозволу: - експлуатант у будь-який час повинен довести, що він здатний
виконати фактичні і потенційні обов'язки у відповідності з його
бізнес-планом, встановлені на основі реалістичних допущень, на
протязі 24 місяців після початку експлуатації; - якщо Укравіатранс вважає, що у експлуатанта існують суттєві
зміни, пов'язані з умовами існуючого бізнес-плану, експлуатант
повинен розробити новий бізнес-план з урахуванням цих змін; - якщо експлуатант має наміри використовувати повітряне судно
іншого експлуатанта або передати його іншому експлуатанту, то
необхідно одержати згоду на цю операцію від Укравіатрансу, що
повинно бути зазначено в договорі оренди між експлуатантами; - якщо експлуатант припинив роботу на 6 місяців або не
починав її протягом 6 місяців після одержання дозволу, то
Укравіатранс має право поставити питання про повторний розгляд
одержаного дозволу; - одержувати в Укравіатрансі дозвіл на використання
3-літерного коду ІКАО іншої авіакомпанії; - мати надійні канали зв'язку з Укравіатрансом (телефон,
факс, мережа авіаційного наземного зв'язку (АФТН).
8.2. Права експлуатанта: 8.2.1. Подавати заявку на одержання дозволів на авіаційні
роботи згідно зі своїми можливостями. 8.2.2. Приймати участь у засіданні Комісії при обговоренні
його питання згідно з заявкою. 8.2.3. Звертатися, згідно з діючим законодавством, до
відповідних органів у разі відмови по суті його заявки.
Додаток N 1

до Положення про порядок

видачі дозволів, що регулюють

доступ експлуатантів на ринок

авіаційних перевезень та

робіт
Вимоги до бізнес-плану
Бізнес-план експлуатанта повинен бути розроблений відповідно
до таких вимог: - маркетингові викладки стосовно ринку, на якому планується
діяльність експлуатанта; - обгрунтування можливості покриття своїх постійних та
змінних витрат на виконання повітряних перевезень і авіаційних
робіт протягом 3 місяців після початку експлуатації без урахування
надходжень за цей період; - враховувати фінансові зв'язки між основною діяльністю
експлуатанта та іншими видами комерційної діяльності, в яких
приймає участь експлуатант безпосередньо або через інші
підприємства, також можливі договори про спільну діяльність,
оренду майна; - обгрунтування для запланованих цифр доходів і витрат з
урахуванням вартості палива, рівня цін і тарифів, заробітної
плати, технічного обслуговування, амортизації, рівня аеропортових
та аеронавігаційних зборів, страхування, курсу валют, а також
прогнозу завантаження та виручки; - існуючі та очікувані джерела фінансування.
Додаток N 2

до Положення про порядок

видачі дозволів, що регулюють

доступ експлуатантів на ринок

авіаційних перевезень та

робіт
Голові Державного департаменту

авіаційного транспорту України
Заява

на одержання дозволу на експлуатацію

повітряної лінії (виконання чартерних авіаперевезень)
Експлуатант ______________________________________________________

(найменування авіакомпанії, ________________________________________________________________,

авіапідприємства) о зареєстрована _________________________________________________
юридична адреса та банківські реквізити __________________________ _________________________________________________________________
має ліцензію на виконання ________________________________________

(номер та дата видачі) росить видати дозвіл на експлуатацію повітряної лінії (виконання
чартерних авіаперевезень) ________________________________________

(найменування повітряної лінії з зазна- _________________________________________________________________

ченням проміжних пунктів посадки) ля виконання ____________________________________________________

(вид перевезень: внутрішні, міжнародні) _________________________________________________________________

(вид руху: пасажирський, вантажний, змішаний) _________________________________________________________________

(характер перевезень: регулярні, нерегулярні) частотою рейсів ________________________________________________

(з урахуванням літнього та зимового розкладу руху)
на строк з ________________ 199_ р. до __________________ 199_ р.
Тип повітряного судна та кількість крісел ________________________ _________________________________________________________________
Державні реєстраційні знаки повітряних суден, що виділені для
експлуатації повітряної лінії ____________________________________ _________________________________________________________________
Характеристика обслуговування, що надається:
1) на землі: - технічне обслуговування ___________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

- обслуговування пасажирів __________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
2) в польоті _____________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
3) рівень регулярності польотів (для регулярних перевезень) ______ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
До заявки додаються такі документи:

Керівник авіакомпанії
(авіапідприємства) Підпис

М.П. Дата
Додаток N 3

до Положення про порядок

видачі дозволів, що регулюють

доступ експлуатантів на ринок

авіаційних перевезень та

робіт
Україна

Міністерство транспорту

Державний департамент авіаційного транспорту
Дозвіл N _____

від ______________

на виконання авіаційних перевезень

за винагороду або по найму
Найменування експлуатанта ________________________________________
Юридична адреса __________________________________________________ _________________________________________________________________
Найменування повітряної лінії ____________________________________ _________________________________________________________________
Вид перевезень ___________________________________________________

(внутрішні, міжнародні) арактер перевезень ______________________________________________

(регулярні, нерегулярні) трок дії дозволу з ____________ 199_ р. до ______________ 199_ р.
Умови експлуатації повітряної лінії:
а) типи повітряних суден та їх кількість _________________________ _________________________________________________________________
б) державні реєстраційні знаки ___________________________________ _________________________________________________________________
в) тривалість експлуатації:
цілорічна ________________ місяців на рік
сезонна __________________ місяців на рік
г) особливі умови ________________________________________________ _________________________________________________________________

Обов'язки перевізника: а) частота руху не менше _____ рейсів на тиждень по зимовому розкладу не менше _____ рейсів на тиждень по літньому розкладу б) обслуговування пасажирів по F кл.___, C кл.____, Y кл.____ на борту літака та в аеровокзалі в) мінімальний рівень регулярності польотів _________________ _________________________________________________________________

г) інші обов'язки ___________________________________________ _________________________________________________________________
N реєстрації ____________ Дата видачі _____________

Посада Підпис

М.П. Дата
Строк подовжено з __________ 199_ р. до _____________ 199_ р.
Посада Підпис

М.П. Дата
Додаток N 4

до Положення про порядок

видачі дозволів, що регулюють

доступ експлуатантів на ринок

авіаційних перевезень та

робіт
Форма 1

Журнал

обліку документів на отримання дозволів ————————————————————————————————————————————————————————————————— N |Дата прий- |Найменування|Вихідний |Короткий | Примітка | п\п|няття доку- |експлуатанта|номер та |зміст | | |менту | |дата заявки| | | ———+————————————+————————————+———————————+———————————+——————————| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Форма 2

Журнал

обліку виданих дозволів ————————————————————————————————————————————————————————————————— N |Найменування|Номер та дата |Підпис особи, що| Примітка | п\п|експлуатанта|видачі дозволу |одержала дозвіл | | ———+————————————+———————————————+————————————————+——————————————| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | —————————————————————————————————————————————————————————————————

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: