open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 26 квітня 1996 р. N 458

Київ
Про комісії для розгляду питань, пов'язаних із

встановленням статусу учасника війни, відповідно

до Закону України "Про статус ветеранів війни,

гарантії їх соціального захисту"
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 497 ( 497-2002-п ) від 11.04.2002

N 726 ( 726-2006-п ) від 25.05.2006

N 739 ( 739-2015-п ) від 23.09.2015

N 180 ( 180-2016-п ) від 16.03.2016

N 313 ( 313-2016-п ) від 20.04.2016 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Уряду Автономної Республіки Крим, місцевим державним
адміністраціям і виконавчим комітетам Рад, Міністерству оборони,
Міністерству внутрішніх справ, Службі безпеки, Службі зовнішньої
розвідки, Адміністрації Державної прикордонної служби,
Національній поліції, Головному управлінню Національної гвардії,
Державній службі з надзвичайних ситуацій створити відповідно
республіканську, обласні, міські, районні, районні в містах та
відомчі комісії для розгляду питань, пов'язаних із встановленням
статусу учасника війни відповідно до пунктів 2 і 13 статті 9
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту" ( 3551-12 ). { Абзац перший пункту 1 із
змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 726 ( 726-2006-п )
від 25.05.2006, N 739 ( 739-2015-п ) від 23.09.2015, N 180
( 180-2016-п ) від 16.03.2016, N 313 ( 313-2016-п ) від
20.04.2016 }
Включити до складу зазначених комісій фахівців органів праці
та соціального захисту населення, органів Пенсійного фонду,
органів Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ,
Міністерства фінансів, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки,
Державної служби з надзвичайних ситуацій, медико-соціальних
експертних комісій, управлінь сільського господарства та
продовольства, архівних органів, представників рад ветеранів війни
та праці. У разі потреби до складу комісій можуть залучатися
фахівці органів інших відомств і служб. { Абзац другий пункту 1 із
змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 497 ( 497-2002-п )
від 11.04.2002, N 726 ( 726-2006-п ) від 25.05.2006, N 180
( 180-2016-п ) від 16.03.2016 }
Рекомендувати органам, що створюють ці комісії, затвердити
головами комісій керівників відповідних органів соціального
захисту населення, а міністерствам і відомствам, зазначеним в
абзаці першому цього пункту, - заступників керівників, які
займаються соціальними питаннями.
2. Міністерству соціального захисту населення затвердити
Типове положення про комісії для розгляду питань, пов'язаних із
встановленням статусу учасника війни, передбачивши в ньому,
зокрема, що:
а) комісії розглядають за зверненням громадян справи з питань
встановлення статусу учасника війни за місцем перебування їх на
пенсійному обліку, за місцем роботи, а для осіб, які не є
пенсіонерами, - за місцем проживання;
б) комісії розглядають документи, заслуховують пояснення
громадян, які їх подали, свідків, представників державних органів,
громадських організацій, рад ветеранів, досліджують інші докази та
у 10-денний термін з дня подання документів приймають відповідні
рішення, про що інформують громадян, які подали заяви, надають
допомогу громадянам у розшуку документів та інших доказів,
необхідних для встановлення статусу учасника війни;
в) у разі виникнення спірних питань передають у відповідну
вищестоящу комісію матеріали для розгляду зі своїми пропозиціями і
рекомендаціями;
г) республіканська, обласні, Київська та Севастопольська
міські комісії у 20-денний термін з дня одержання документів
приймають рішення зі спірних питань;
д) рішення комісії оформляється протоколом, який підписується
головою та секретарем комісії; комісії несуть відповідальність за
прийняті рішення;
е) рішення комісій надсилаються для виконання органам
соціального захисту населення за місцем перебування громадян на
пенсійному обліку або за місцем їх проживання. Витяги з рішень
комісій щодо встановлення статусу учасника війни зберігаються в
особистих пенсійних справах громадян і в окремих справах
загального діловодства як обов'язкові документи;
є) за поданням комісій органи соціального захисту населення,
відповідні служби міністерств і відомств видають ветеранам війни
документи про право на пільги, передбачені Законом України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", які
надаються з моменту прийняття рішення комісією;
ж) комісії здійснюють свою діяльність під
організаційно-методичним керівництвом Міністерства соціального
захисту населення.
3. Уряду Автономної Республіки Крим, державним
адміністраціям, виконавчим комітетам Рад затвердити положення про
республіканську, обласні, міські, районні, районні у містах
комісії, а Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ,
Службі безпеки, Службі зовнішньої розвідки - про відомчі комісії.
{ Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 726
( 726-2006-п ) від 25.05.2006, N 180 ( 180-2016-п ) від
16.03.2016, N 313 ( 313-2016-п ) від 20.04.2016 }
4. Для встановлення статусу учасника війни особам, які
народилися до 31 грудня 1932 р. включно і не мають можливості
подати документи, що підтверджують факт роботи в період війни,
Міністерству соціального захисту населення разом з Міністерством
оборони, Міністерством внутрішніх справ, Службою безпеки,
Службою зовнішньої розвідки, Міністерством фінансів скласти
орієнтовний перелік причин, які можуть бути визнані поважними, та
надіслати їх комісіям для використання в роботі. Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 726
( 726-2006-п ) від 25.05.2006 }

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.26

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: