open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про делегацію України в Конгресі місцевих

і регіональних влад Ради Європи
{ Назва Указу із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 535/2012 ( 535/2012 ) від 03.09.2012 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента

N 243/97 від 19.03.97

N 472/97 від 30.05.97

N 430/98 від 07.05.98

N 212/2003 ( 212/2003 ) від 13.03.2003

N 568/2008 ( 568/2008 ) від 18.06.2008

N 723/2010 ( 723/2010 ) від 24.06.2010

N 535/2012 ( 535/2012 ) від 03.09.2012

N 60/2013 ( 60/2013 ) від 01.02.2013

N 253/2015 ( 253/2015 ) від 05.05.2015 }

1. Затвердити Положення про делегацію України в Конгресі
місцевих і регіональних влад Ради Європи (додається).
{ Текст Указу в редакції Указу Президента N 535/2012 ( 535/2012 )
від 03.09.2012 }

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 29 квітня 1996 року

N 305/96
ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 29 квітня 1996 року N 305/96
ПОЛОЖЕННЯ

про делегацію України в Конгресі місцевих

і регіональних влад Ради Європи
{ Назва Положення із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 535/2012 ( 535/2012 ) від 03.09.2012 }
{ В тексті Положення абревіатуру "КМРВЄ" замінено словом

"Конгрес" у відповідних відмінках згідно з Указом

Президента N 568/2008 ( 568/2008 ) від 18.06.2008 }

1. Це Положення, розроблене на підставі Статуту Конгресу
місцевих і регіональних влад Ради Європи, ухваленого Комітетом
Міністрів Ради Європи 19 січня 2011 року, визначає порядок та
критерії формування делегації України в Конгресі місцевих і
регіональних влад Ради Європи (далі - Конгрес). Пункт 1 в редакції Указів Президента N 212/2003 ( 212/2003 ) від
13.03.2003, N 568/2008 ( 568/2008 ) від 18.06.2008, N 535/2012
( 535/2012 ) від 03.09.2012 }
2. Делегація України в Конгресі складається з виборних
посадових осіб, депутатів відповідних органів місцевого
самоврядування - сільських, селищних, міських, районних у містах,
районних та обласних рад. Пункт 2 в редакції Указу Президента N 430/98 від 07.05.98 )
3. Склад делегації України в Конгресі формується з
урахуванням:
а) збалансованого за географічним фактором представництва
делегатів від усіх регіонів України;
б) пропорційного представництва органів місцевого
самоврядування різних рівнів;
в) пропорційного представництва різних політичних сил,
представлених в органах місцевого самоврядування;
г) пропорційного представництва чоловіків і жінок, при цьому
не менш як тридцять відсотків представників і заступників
представників становитимуть жінки; Підпункт "г" пункту 3 в редакції Указу Президента N 535/2012
( 535/2012 ) від 03.09.2012 }
{ Пункт 3 в редакції Указу Президента N 568/2008 ( 568/2008 ) від
18.06.2008 }
4. Україна має в Конгресі дванадцять місць (шість - в Палаті
місцевих влад і шість - в Палаті регіонів), що відповідає
кількості місць, які належать їй в Парламентській Асамблеї Ради
Європи.
Делегація України в Конгресі складається з шести
представників та шести заступників представників із числа
відповідних сільських, селищних, міських голів, депутатів
відповідних сільських, селищних, міських та районних у містах рад
- у Палаті місцевих влад і такої ж кількості представників та
заступників представників із числа виборних посадових осіб,
депутатів відповідних районних та обласних рад - у Палаті
регіонів. ( Абзац другий пункту 4 в редакції Указів Президента
N 430/98 від 07.05.98, N 212/2003 ( 212/2003 ) від 13.03.2003 )
Заступники представників є членами цих палат нарівні з
представниками.
5. Пропозиції щодо кандидатур до складу делегації України в
Конгресі (окремо до Палати місцевих влад і до Палати регіонів)
подаються провідними неурядовими організаціями, що представляють
різні форми місцевого самоврядування в Україні і зареєстровані
згідно з законодавством України в Міністерстві юстиції України, до
виконавчого комітету Ради регіонального розвитку, який діє
відповідно до Указу Президента України від 21 квітня 2015 року
N 224 ( 224/2015 ) "Про Раду регіонального розвитку". { Абзац
перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 253/2015 ( 253/2015 ) від 05.05.2015 }
Виконавчий комітет Ради регіонального розвитку подає
Президентові України відповідні пропозиції щодо складу делегації
України в Конгресі. { Абзац другий пункту 5 в редакції Указу
Президента N 253/2015 ( 253/2015 ) від 05.05.2015 } Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 723/2010 ( 723/2010 ) від 24.06.2010 }
6. Персональний склад делегації України в Конгресі
затверджується Президентом України строком на чотири роки.
Повноваження делегації є дійсними до відкриття сесії, наступної за
закінченням строку повноважень делегації. Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 568/2008 ( 568/2008 ) від 18.06.2008; в редакції Указу
Президента N 535/2012 ( 535/2012 ) від 03.09.2012 }
7. У разі дострокового припинення повноважень виборних
посадових осіб, депутатів органів місцевого самоврядування, які є
членами делегації України в Конгресі, виконавчий комітет Ради
регіонального розвитку готує відповідно до вимог пунктів 3-5 цього
Положення та подає у шестимісячний строк Президентові України
пропозиції щодо заміни зазначених осіб у складі делегації України
в Конгресі на строк до закінчення її повноважень.
За результатами проведення в Україні чергових виборів
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад
та сільських, селищних, міських голів або позачергових виборів
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад
та сільських, селищних, міських голів у більшості регіонів
виконавчий комітет Ради регіонального розвитку не пізніше ніж за
один місяць до початку наступної пленарної сесії Конгресу подає
Президентові України пропозиції щодо оновлення складу делегації
України в Конгресі. Пункт 7 в редакції Указу Президента N 568/2008 ( 568/2008 ) від
18.06.2008; із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 723/2010 ( 723/2010 ) від 24.06.2010, N 253/2015 ( 253/2015 )
від 05.05.2015 }
8. Забезпечення постійного зв'язку з Конгресом, інформування
Генерального Секретаря Ради Європи про порядок та критерії
формування делегації в Конгресі, про її склад і наступні зміни,
здійснення організаційного забезпечення української делегації
покладається на Міністерство закордонних справ України.
Для забезпечення діяльності делегації України в Конгресі у
Державному управлінні справами утворюється секретаріат делегації,
що працює на постійній основі. { Абзац другий пункту 8 в редакції
Указу Президента N 243/97 від 19.03.97; із змінами, внесеними
згідно з Указом Президента N 212/2003 ( 212/2003 ) від 13.03.2003;
в редакції Указу Президента N 723/2010 ( 723/2010 ) від
24.06.2010; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 253/2015 ( 253/2015 ) від 05.05.2015 }
На час підготовки і проведення сесій Конгресу, засідань його
статутних органів, а також заходів за участю членів делегації
України в Конгресі, обраних на керівні посади в Конгресі,
Державним управлінням справами для забезпечення діяльності
делегації України в Конгресі можуть залучатися в установленому
порядку експерти і перекладачі. { Абзац пункту 8 в редакції Указів
Президента N 723/2010 ( 723/2010 ) від 24.06.2010, N 60/2013
( 60/2013 ) від 01.02.2013, N 253/2015 ( 253/2015 ) від
05.05.2015 }
На період проведення сесій Конгресу може формуватися
представницька частина делегації України з числа представників
національних асоціацій, політичних та громадських діячів, які
займаються проблемами місцевого самоврядування. Представницька
частина делегації фінансується за рахунок організації, що її
направляє.
9. Витрати, пов'язані з участю представників делегації
України в сесіях Конгресу, засіданнях його статутних органів
(добові, оплата проживання у готелі та проїзду за маршрутом Київ -
Страсбург - Київ), покриваються за рахунок коштів Ради Європи.
{ Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 568/2008 ( 568/2008 ) від 18.06.2008 }
Витрати, пов'язані з участю заступників представників
делегації України в сесіях Конгресу, покриваються за рахунок
коштів бюджетів відповідних місцевих органів або організацій, що
їх відряджають. У разі заміщення представника заступником
представника під час роботи сесії Конгресу витрати покриваються за
рахунок коштів Ради Європи.
Фінансове забезпечення організаційно-господарських витрат
делегації здійснюється за рахунок коштів, що виділяються Кабінетом
Міністрів України. { Абзац третій пункту 9 в редакції Указу
Президента N 243/97 від 19.03.97; із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 253/2015 ( 253/2015 ) від 05.05.2015 }
10. Члени делегації України в Конгресі подають у десятиденний
строк до Міністерства закордонних справ України звіти за
результатами участі в роботі Конгресу та його статутних органах.
{ Положення доповнено пунктом 10 згідно з Указом Президента
N 568/2008 ( 568/2008 ) від 18.06.2008 }
Глава Адміністрації
Президента України Д.ТАБАЧНИК

{ Склад делегації виключено на підставі Указу Президента
N 535/2012 ( 535/2012 ) від 03.09.2012 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: