open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 29 квітня 1996 р. N 468

Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 948 ( 948-97-п ) від 31.08.97 )
Про внесення змін

до постанови Кабінету Міністрів України

від 18 березня 1996 р. N 346

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня
1996 р. N 346 (346-96-п ) "Про умови оплати праці працівників
підприємств і організацій житлово-комунального господарства" такі
зміни: 1) назву постанови та преамбулу постанови після слів
"житлово-комунального господарства" доповнити словами "що
дотуються з бюджету": 2) у пункті 1: абзац перший викласти у такій редакції: "1. Установити, що уповноважені власником органи державної
виконавчої влади (особи) та виконавчі органи місцевих Рад (особи)
ведуть переговори і укладають угоди (колективні договори) на
підприємствах житлово-комунального господарства і міського
електротранспорту, які перебувають у комунальній власності та
дотуються з бюджету, в межах граничних розмірів тарифних ставок і
посадових окладів, передбачених у додатках N 1 - 3"; абзац третій виключити; абзац п'ятий викласти у такій редакції: "Спеціалістам і службовцям (за винятком керівників і їх
заступників) можуть встановлюватися доплати за суміщення професій
і посад, розширення зон обслуговування і виконання додаткових
обсягів робіт та виконання обов'язків тимчасово відсутніх
працівників в межах економії фонду оплати за посадовими окладами
вивільнених (тимчасово відсутніх) працівників у розмірі не більше
як 100 відсотків окладу за основним місцем роботи працівника за
будь-якої кількості суміщень"; абзац сьомий виключити; у абзаці десятому слова "у розмірі до 20 відсотків тарифної
ставки" замінити словами "у розмірах, передбачених галузевими
(регіональними) угодами"; абзац чотирнадцятий викласти у такій редакції: "Спеціалісти і службовці можуть преміюватись за високу
культуру і якість обслуговування та результати господарської
діяльності в межах 50 відсотків фонду оплати праці спискового
складу працівників, обчисленого за встановленими окладами.
Індивідуальні розміри цих премій максимальними розмірами не
обмежуються"; абзаци п'ятнадцятий і шістнадцятий виключити; 3) пункт 2 виключити; 4) пункт 3 викласти у такій редакції: "3. Уряду Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і
Севастопольській міським державним адміністраціям розробити і до 1
липня 1996 р. затвердити показники обсягів виробництва продукції
(робіт, послуг), за якими встановлюються конкретні розміри
посадових окладів керівників підприємств і організацій
житлово-комунального господарства та їх структурних підрозділів. Державному комітетові по житлово-комунальному господарству
разом з Міністерством праці, Міністерством фінансів, Міністерством
економіки та представниками Уряду Автономної Республіки Крим,
обласних, Київської і Севастопольської міських державних
адміністрацій та галузевого об'єднання профспілок розробити до
1 липня 1996 р. рекомендації щодо умов оплати праці робітників
житлово-комунального господарства": 5) у абзаці першому пункту 4 слова "розміри тарифних ставок"
виключити; 6) пункт 6 виключити. 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 березня
1996 р. N 346 і ця постанова вводяться в дію з 1 травня 1996 року
в установленому порядку.

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.26
Додаток N 1

до постанови Кабінету Міністрів України

від 29 квітня 1996 р. N 468
ГРАНИЧНІ РОЗМІРИ ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ

керівників, спеціалістів і службовців підприємств

міського електричного транспорту,

водопровідно-каналізаційного та теплового

господарства
(тис. крб.) ————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування посад | Максимальний | посадовий оклад ————————————————————————————————————————————————————————————————— Директор, начальник за контрактом
Головний інженер 16260
Начальники служб 10500
Головні спеціалісти 9800
Начальники виробничих, технічних та
інших функціональних відділів
району теплових мереж, диспетчерської
служби 9800
Головні спеціалісти служб 8400
Начальники інших відділів, лабораторій 8400
інспекцій
Начальники відділів у службах 8050
Начальник штабу цивільної оборони 7700
Начальник адміністративно-
господарського відділу 6300
Провідні спеціалісти 8050
Спеціалісти, диспетчери:

I категорії 7700

II категорії 7350
Спеціалісти, ревізори 7000
Техніки:

I категорії 5600

II категорії 4900
Техніки всіх спеціальностей 4550
Начальники: цеху, очисної станції,
ремонтної майстерні, району, дистанції 9800
котельні
Начальники: відділень, дільниць; старший 8750
майстер
Начальники: станцій, маршрутів; майстри 8400

Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Додаток N 2

до постанови Кабінету Міністрів України

від 29 квітня 1996 р. N 468
ГРАНИЧНІ РОЗМІРИ ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ

керівників і спеціалістів житлових

підприємств, організацій
(тис. крб.) ————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування посад | Максимальний | посадовий оклад ————————————————————————————————————————————————————————————————— Начальник за контрактом
Головний інженер 14350
Головні спеціалісти 9800
Начальники виробничих, технічних та інших
функціональних відділів 9800
Начальники служб 8400
Начальники інших відділів, лабораторій 8400
Начальник штабу цивільної оборони 7350
Начальник господарського відділу 6300
Провідні спеціалісти 8050
Спеціалісти:

I категорії 7700

II категорії 7000
Спеціалісти 6300
Техніки всіх спеціальностей:

I категорії 5600

II категорії 4900
Техніки всіх спеціальностей 4550
Начальник житлової ремонтно-експлуатаційної
дільниці 9800
Виконавець робіт 8750
Начальник ремонтного цеху, завідуючий
підсобним виробництвом 8750
Майстер житлової ремонтно-експлуатаційної дільниці 8050
Майстер, механік: ремонтного цеху, підсобного
виробництва 7350
Начальники інших дільниць 7000

Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Додаток N 3

до постанови Кабінету Міністрів України

від 29 квітня 1996 р. N 468
ГРАНИЧНІ РОЗМІРИ ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ

службовців підприємств і організацій

житлово-комунального господарства

(тис. крб.) ————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування посад | Максимальний | посадовий оклад ————————————————————————————————————————————————————————————————— Завідуючі: канцелярією, центральним складом,
кладовою; старший товарознавець 5600
Завідуючі: друкарським бюро,
паспортно-довідковим бюро; гуртожитку; старші:
касир, інкасатор, інспектор; товарознавець,
комендант, стенографістка I категорії 5250
Касир, інкасатор, контролер ломбарду,
інспектор, стенографістка II категорії,
друкарка I категорії; завідуючий:
архівом, господарством, складом 4900
копіювально-розмножувальним бюро
Друкарка II категорії,
секретар-стенографістка, паспортист, оператор
диспетчерського обслуговування ліфтів,
диспетчерської служби (підприємства,
організації), черговий з видачі довідок,
статистик, експедитор з перевезення вантажів, 4550
старший табельник, черговий по гуртожитку
Секретар-друкарка, рахівник, калькуляторник,
табельник архіваріус, нарядник, обліковець, 4200
агент з постачання

Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: