open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 29 квітня 1996 р. N 474

Київ
Про розв'язання соціально-економічних та

техногенних проблем у м. Бориславі

Львівської області

Внаслідок необгрунтованої забудови у період до 1972 року
значна частина будівель центру м. Борислава споруджена на
території недіючих шурфів-колодязів і ліквідованих та неозначених
на поверхні свердловин, що створює реальну загрозу їх руйнування
та призводить до значної загазованості в місті в цілому, особливо
в будинках, розташованих на місцях старих недіючих розробок та
поблизу них. З метою забезпечення розв'язання соціально-економічних та
техногенних проблем у м. Бориславі Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити першочергові заходи, спрямовані на зниження
рівня загазованості в м. Бориславі для забезпечення безпечного
проживання населення, на 1996 рік згідно з додатком.
2. Виділити Львівській обласній державній адміністрації 170
млрд.крб. на відшкодування витрат, пов'язаних із фінансуванням
заходів щодо відселення мешканців будинків, споруджених на
території недіючих шурфів-колодязів і свердловин.
Міністерству фінансів профінансувати зазначені витрати за
рахунок резервного фонду Кабінету Міністрів України.
3. Державному комітетові нафтової, газової та нафтопереробної
промисловості разом з Львівською обласною державною адміністрацією
розробити проект програми заходів щодо подолання
соціально-економічних та техногенних наслідків довготривалого
нафтовидобування в Бориславському нафтопромисловому районі та
разом з Міністерством економіки і Міністерством фінансів
опрацювати механізм фінансування зазначених заходів і подати
матеріали Кабінетові Міністрів України до 1 серпня 1996 року.

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.33

Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України

від 29 квітня 1996 року N 474

ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ,

спрямовані на зниження рівня загазованості

в м. Бориславі для забезпечення безпечного

проживання населення, на 1996 рік
------------------------------------------------------------------ Найменування заходу |Обсяги| Джерело | Виконавець |фінан-| фінансування | |суван-| | |ня, | | |млн. | | |крб. | | ----------------------------------------------------------------- 1. Виконання 77760 кошти акціонер- підприємство
ремонтно-ліквідаційних ного товариства "Борислав- робіт з герметизації "Укрнафта" нафтогаз" діючих свердловин і ліквідації свердловинних перетоків
2. Реконструкція пункту 18500 -"- -"-
збору нафти N 1
3. Будівництво 20000 -"- -"-
трубопроводів для
підключення свердловин
до вакуумної системи
4. Проведення оцінки 6000 Національний Українсь-
впливу загазованості в фонд охорони кий науко-
м. Бориславі на стан праці вий гігіє-
здоров'я населення нічний

центр МОЗ
5. Будівництво житла для 60000 резервний фонд Борис-
відселення мешканців Кабінету Мі- лавський
будинків з ністрів Украї- міськви-
несприятливими умовами ни конком
проживання
6. Будівництво школи в 110000 резервний фонд -"-
мікрорайоні Коваліва, Кабінету Мі-
куди відселятимуться ністрів Украї-
мешканці будинків з ни
несприятливими умовами
проживання
7. Виконання 6000 кошти Держнаф- підприєм-
ремонтно-ліквідаційних тогазпрому ство "Бо-
робіт з герметизації рислав-
недіючих свердловин нафтогаз-

пром"
8. Виконання 7560 -"- -"-
ремонтно-ліквідаційних
робіт на недіючих
шурфах-колодязях
9. Буріння дегазаційних 3500 -"- -"-
свердловин
10. Ремонт і технічне 7300 -"- -"-
обслуговування
дегазаційних свердловин
11. Проведення оцінки 6000 Національний експерт-
ефективності заходів з фонд охорони но-технічний дегазації території м. праці центр Борислава з Держнагляд- розробленням охоронпраці рекомендацій щодо подальшого зниження рівня загазованості
12. Реконструкція та 14000 кошти Львівсь- управління
капітальний ремонт кої обласної житлово-
системи спецвентиляції державної ад- комуна-
на каналізаційних міністрації льного
мережах центральної господар-
частини м. Борислава ства

Львівської

обласної

державної

адміністра-

ції
------------------------------------------------------------------ Усього: 336620
--------------- Примітка: Перерозподіл коштів може провадитися у межах

визначених обсягів фінансування.

Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: