open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Департамент бухгалтерського обліку та розрахунків
Л И С Т
N 12-214/376-2366 від 29.04.96

м.Київ
vd960429 vn12-214/376-2366

Кримському республіканському

управлінню

Обласним та по м.Києву і

Київській області управлінням

Національного банку України

Комерційним банкам

Асоціації українських банків
( Лист втратив чинність на підставі Листа Нацбанку

N 12-214/608-3454 ( v3454500-96 ) від 24.06.96 )
Про черговість платежів
( Зміни в текст не внесено.

Додатково див. Листи Нацбанку

N 12-214/393-2523 ( v2523500-96 ) від 08.05.96

N 12-214/461-2816 ( v2816500-96 ) від 23.05.96

N 12-214/470 ( v_470500-96 ) від 29.05.96 )

На виконання Указів Президента України від 16.08.95 р.
N 751/95 "Про внесення змін до Указу Президента України від
16 березня 1995 року N 227" та від 05.04.96 р. N 243/96 "Про
заходи щодо стабілізації фінансового стану підприємств" Кабінет
Міністрів України і Національний банк України прийняли рішення від
18.04.96 р. N 67-1004/98 і N 12-214/337 ( v_337500-96 ) "Про
черговість платежів".
Національний банк України зобов'язує установи банків прийняти
до виконання вищезазначену Урядову телеграму і в практичній
діяльності керуватися таким:
1. Банки у першочерговому порядку списують: 1.1. Суми фінансових санкцій з рахунків відповідальних
зберігачів до Державного бюджету України на підставі поданих
Держкомрезервом України витягів з наказів та інкасових доручень
(розпоряджень) відповідно до Постанови Верховної Ради України від
20.02.96 р. N 57/96-ВР "Про механізм застосування міри
відповідальності юридичних осіб, на зберіганні яких знаходяться
матеріальні ресурси державного резерву, за самовільне їх
відчуження (використання, реалізацію)". В інкасовому дорученні (розпорядженні) на списання сум
фінансових санкцій у рядку "Призначення платежу" має бути
посилання на цю Постанову Верховної Ради України і наказ
Держкомрезерву України. 1.2. Кошти з розрахункових рахунків підприємств до повного
погашення кредитів, що надані відповідно до постанов Кабінету
Міністрів України і Національного банку України від 01.06.95 р.
N 380 ( 380-95-п ), від 30.06.95 р. N 479 ( 479-95-п ) і від
09.08.95 р. N 620 ( 620-95-п ), і відсотків за користування цими
кредитами.
2. Банки виконують доручення підприємств, організацій і
установ (далі - підприємств) усіх форм власності, у тому числі
бюджетних організацій, у такій черговості: 2.1. Платежі на потреби підприємства вугледобувним та
гірничорудним підприємствам у розмірі 25 відсотків, іншим
підприємствам - 15 відсотків від надходжень на розрахунковий
рахунок за попередній місяць, включаючи суми сплачених векселів у
разі проведення заліків взаємної заборгованості між суб'єктами
господарювання. Підприємствам Держкоматому України, як виняток, дозволено
використовувати на потреби підприємства у 1996 році кошти у
розмірі 50 відсотків від надходжень на їх розрахункові рахунки з
врахуванням сум за векселями. 2.1.1. Використання коштів на потреби підприємства на банки
не поширюється. 2.1.2. Обсяг бартерних операцій підприємства при розрахунку
коштів на потреби підприємства не враховується. 2.1.3. Для підприємств з сезонним характером виробництва і
реалізації продукції та підприємств з тривалістю виробничого циклу
понад 6 місяців сума коштів на потреби підприємства визначається
виходячи з 1/12 річного обсягу реалізації продукції на поточний
рік. Характер виробництва підприємств визначається на підставі
"Загального класифікатора галузей народного господарства". До сільськогосподарських підприємств з сезонним характером
виробництва і реалізації продукції, за роз'ясненнями
Мінсільгосппрода України, відносяться радгоспи, колективні
сільськогосподарські підприємства, колгоспи, селянські спілки,
сільськогосподарські агрофірми, асоціації, кооперативи, спілки
селян-співвласників, міжгосподарські сільськогосподарські
підприємства, селянські та фермерські господарства. 2.1.4. Для визначення суми коштів на потреби підприємства
протягом 5 робочих днів поточного місяця підприємство надає банку,
що його обслуговує, розрахунок, за дані якого несе
відповідальність керівник підприємства. Розрахунок перевіряється банком і затверджується його
керівником або уповноваженою ним особою. У разі несвоєчасного подання підприємством банку цього
розрахунку на поточний місяць, використання коштів на потреби
підприємства здійснюється з дати його надходження до банку. Сума коштів на потреби підприємства обчислюється за формулою:

S х 15 (25) %

100 %
S - сума місячних надходжень коштів на розрахунковий рахунок
(за виключенням надходжень на цей рахунок усіх видів позик та
бюджетних коштів) і сплачених векселів за попередній місяць або
1/12 річного обсягу реалізації продукції на поточний рік. 2.1.5. Кошти на потреби підприємства можуть використовуватися
як частинами протягом поточного місяця, так і разово шляхом їх
бронювання за певний період часу. Невикористана сума коштів за заявкою керівника підприємства
може бронюватися. Кошти, які не були використані або заброньовані
на потреби підприємства, банк в кінці операційного дня направляє
на задоволення вимог до розрахункового рахунку цього підприємства
з дотриманням встановленої черговості. 2.1.6. Використання коштів на потреби підприємства
здійснюється за розпорядженням його керівника на будь-які цілі,
включаючи виплату заробітної плати, прирівняних до неї платежів, а
також перерахування сум, утриманих із заробітної плати. У разі отримання підприємством заробітної плати та
прирівняних до неї платежів за рахунок коштів на потреби
підприємства, ним подаються банку розрахункові документи на
одночасне перерахування утриманих із заробітної плати сум, у тому
числі внесків до Пенсійного фонду України відповідно до Постанови
Верховної Ради України від 07.02.96 р. N 36/96-ВР "Про внесення
змін до Постанови Верховної Ради України "Про порядок введення в
дію Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону
України "Про пенсійне забезпечення". 2.1.7. У разі недостатності коштів на потреби підприємства
для виплати заробітної плати, прирівняних до неї платежів та
перерахування сум, утриманих із заробітної плати, сплата усіх цих
платежів проводиться пропорційно питомій вазі кожного елементу. На суму несплаченої заробітної плати підприємство надає банку
заявку, яка враховується ним на позабалансовому рахунку N 9929 і
включається у розрахунок пропорційності сум при черговій виплаті
заробітної плати. 2.1.8. У разі не сплати у повній сумі за рахунок коштів на
потреби підприємства заробітної плати, прирівняних до неї платежів
і перерахування утриманих із неї сум, 50 відсотків від поточних
надходжень на розрахунковий рахунок підприємства направляються на
виплату простроченої понад 15 днів заробітної плати, прирівняних
до неї платежів і утримань із неї, а за рахунок інших 50 відсотків
здійснюється перерахування платежів, зазначених у пункті 2.2. 2.1.9. До поняття "заробітна плата та прирівняні до неї
платежі" відносяться крім виплат, які сплачуються за рахунок фонду
споживання, такі елементи платежів: - допомога за тимчасовою непрацездатністю; - виплати за вагітністю і пологами; - одноразова допомога у разі народження дитини; - допомога з догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку; - грошові виплати матерям (батькам), зайнятим доглядом трьох
і більше дітей віком до 16 років; - допомога за тимчасовою непрацездатністю у зв'язку з
доглядом за хворою дитиною; - допомога на дітей віком до 16 років (учнів - до 18 років); - виплати малозабезпеченим дітям до 18 років, дітям до
3-х років із Пенсійного фонду України; - виплати на харчування чорнобильців і дітей та інші виплати,
що передбачені Законом України "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
( 796-12 ); - допомога та пенсії, які сплачуються працівникам у разі
ушкодження їх здоров'я згідно з Законом України "Про охорону
праці" ( 2694-12 ); - виплати на поховання; - витрати на відрядження; - стипендії.
2.2. Платежі до бюджету сум податків, зборів, інших
обов'язкових платежів та внесків до державних цільових фондів, а
також розпорядження органів, що мають право на безспірне стягнення
не внесених у строк платежів та сум нарахованих фінансових санкцій
згідно з Декретом Кабінету Міністрів України від 21.01.93 р.
N 8-93 "Про стягнення не внесених у строк податків і неподаткових
платежів". 2.2.1. До державних цільових фондів відносяться Фонд для
здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи та соціального захисту населення, Пенсійний фонд
України, Державний інноваційний фонд, Державний фонд сприяння
зайнятості населення, Фонд соціального страхування, Відрахування
та збори на будівництво, ремонт і утримання автомобільних доріг та
інші згідно з чинним законодавством. 2.2.2. У разі відсутності коштів на розрахунковому рахунку
підприємства, банк приймає розрахункові документи на сплату
платежів, зазначених у пункті 2.2.1., та враховує їх на
позабалансовому рахунку N 9929. Сплата внесків і платежів у
розрізі елементів здійснюється при надходженні коштів на
розрахунковий рахунок підприємства пропорційно питомій вазі
кожного елементу платежів, а у середині кожного елементу - згідно
з календарною черговістю надходження розрахункових документів.
2.3. Платежі за безспірним стягненням та безакцептним
списанням коштів, крім випадків, зазначених у пунктах 1 і 2.2. 2.3.1. Безспірне стягнення та безакцептне списання коштів з
розрахункового рахунку підприємства здійснюється у випадках,
передбачених чинним законодавством України: - рішеннями судів і арбітражних судів; - статтею 8 Арбітражного процесуального Кодексу України
( 1798-12 ), затвердженого Постановою Верховної Ради України від
06.11.91 р. N 1799-12, про списання у безспірному порядку визнаної
боржником суми претензії; - статтею 48 Закону України "Про банки і банківську
діяльність" ( 872-12 ) щодо безспірного стягнення штрафу у розмірі
неправомірно одержаного доходу та вилучення з обігу фіктивних
коштів; - статтею 7 Закону України "Про транспорт" ( 232/94-ВР ) щодо
безакцептного списання коштів із споживачів транспортних послуг; - статтею 25 Закону України "Про обмеження монополізму та
недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій
діяльності" ( 2132-12 ) щодо стягнення штрафу за порушення
антимонопольного законодавства; - статтею 25 Закону України "Про Єдиний митний тариф"
( 2097-12 ) за мито, не сплачене у строки, на які було надано
відстрочку та розстрочку сплати; - статтею 3 Закону України "Про відповідальність підприємств,
їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері
містобудування" ( 208/94-ВР ) щодо штрафу, не сплаченого у
15-денний термін з дня його накладення; - статтею 7 Закону України "Про акцизний збір на алкогольні
напої та тютюнові вироби" ( 329/95-ВР ) за непогашені вексельні
суми за акцизний збір; - Указом Президента України від 25.06.93 р. N 235/93 "Про
заходи щодо поліпшення розрахунків за продукцію і послуги
комунальних енергетичних і водопровідно-каналізаційних
підприємств"; - Указом Президента України від 16.03.95 р. N 227/95 "Про
заходи щодо нормалізації платіжної дисципліни в народному
господарстві України" за кредиторську заборгованість за
енергоносії та погашення кредитів, одержаних на їх сплату, а також
штраф з підприємств оптової та роздрібної торгівлі; - Указом Президента України від 17.03.95 р. N 237/95 "Про
заходи щодо поліпшення розрахунків за послуги, що надаються
Державною службою охорони при Міністерстві внутрішніх справ
України" за послуги охорони за договорами (угодами); - Указом Президента України від 12.06.95 р. N 436/95 "Про
застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання
обігу готівки"; - Постановою Верховної Ради України від 25.06.93 р.
N 3324-12 "Про норматив обігу платіжних документів України" та
пунктом 5 Постанови Верховної Ради України від 23.12.93 р.
N 3789-12 "Про заходи щодо стабілізації соціально-економічного
становища в Україні"; - в інших випадках, що передбачені Законами України та
Указами Президента України. 2.3.2. Відповідальність за достовірність даних розрахункового
документа на безспірне стягнення коштів покладається на стягувача,
який оформив цей документ та надав його до банку, що його
обслуговує. 2.3.3. Згідно з Указом Президента України від 16.03.95 р.
N 227/95 безакцептному списанню підлягає сума кредиторської
заборгованості за енергоносії та погашення кредитів, одержаних на
їх сплату. Енергоносіями, за методологією Європейської економічної
комісії ООН і відповідно до прийнятих у міжнародній практиці
стандартів, вважаються: кам'яне і буре вугілля, торф, інші види
первинного твердого палива, кам'яновугільні брикети, кокс, інші
види вторинного твердого палива, буровугільні і торф'яні брикети,
сира нафта, газ нафтопереробки, нафтопродукти, природний газ,
природні енергетичні ресурси (ядерна, гідравлічна та геотермальна
енергія, інші природні енергоресурси), електроенергія,
теплоенергія (пара і гаряча вода). У платіжних вимогах на безакцептне списання платежів за
енергоносії у рядку "Призначення платежу" робиться такий запис
"Кредиторська заборгованість за енергоносії (їх вид) згідно з
договором (дата і номер) та актом звірки (дата)" або "Кредиторська
заборгованість за кредити, які надані для розрахунків за
енергоносії" і посилання на вищезазначений Указ. У разі відсутності коштів на розрахунковому рахунку
підприємства для безакцептного списання кредиторської
заборгованості за такими платежами та обліку розрахункових
документів на їх списання за позабалансовим рахунком N 9929,
списання заборгованості здійснюється з депозитного рахунку
підприємства у національній валюті України або іноземній валюті. У такому випадку банк зобов'язує підприємство-платника
протягом 5 робочих днів перерахувати відповідну суму коштів з
депозитного рахунку на розрахунковий (у разі необхідності
здійснюється продаж відповідної суми іноземної валюти на
міжбанківському валютному ринку України в установленому порядку
через уповноважений банк). У разі, якщо платник не здійснить у зазначений термін
перерахування коштів на розрахунковий рахунок, банк ставить до
відома податкову інспекцію, і списання суми кредиторської
заборгованості здійснюється за її розпорядженням.
2.4. Інші платежі у порядку календарної черговості
надходження розрахункових документів.

( Лист втратив чинність на підставі Листа Нацбанку

N 12-214/608-3454 ( v3454500-96 ) від 24.06.96 )
3. Згідно з Указом Президента України від 05.04.96 р.
N 243/96 "Про заходи щодо стабілізації фінансового стану
підприємств": - підприємства усіх форм власності звільнені від сплати пені,
що нарахована відповідно до статті 2 Указу Президента України від
16.03.95 р. N 227/95 "Про заходи щодо нормалізації платіжної
дисципліни в народному господарстві України" за станом на 1 квітня
1996 року з суми простроченої заборгованості на користь кредиторів
та не сплачена в установленому порядку на день набрання чинності
цим Указом, крім підприємств-боржників, які в договорах з
кредиторами передбачили стягнення пені та її розмір. Розмір пені, стягнення якої передбачено в договорах з
кредиторами, не може перевищувати 50 відсотків від суми
заборгованості; - продовжено до 1 грудня 1996 року строк повернення одержаних
підприємствами у 1994-1995 роках кредитів Національного банку
України через державний бюджет та бюджетних позичок і сплати
відсотків від сум простроченої заборгованості за користування цими
коштами за станом на 1 квітня 1996 року без нарахування при цьому
відсотків за користування зазначеними коштами на час відстрочки. У зв'язку з вищевикладеним та у разі, якщо умови стягнення
пені не передбачені договором між платником та одержувачем коштів
і відсутні рішення суду про стягнення пені, банк повертає
підприємству розрахункові документи на сплату пені, які
враховувались за позабалансовим рахунком N 9929. Наявність умови
про стягнення пені підтверджується копією договору, що завірена
стягувачем. На зворотному боці розрахункового документа
вказується: "Повертається згідно з пунктом 1 Указу Президента
України від 05.04.96 р. N 243".
4. Банки у позачерговому порядку виконують доручення
підприємств оптової та роздрібної торгівлі (незалежно від форм
власності) на перерахування товаровиробникам виручки, отриманої
від реалізації сільськогосподарської продукції та продовольства,
що придбано у товаровиробників агропромислового комплексу України. Платіжні доручення надаються підприємствами оптової та
роздрібної торгівлі не пізніше наступного дня зарахування виручки
від реалізації продукції (продовольства). У платіжному дорученні у рядку "Призначення платежу" має бути
вказано "Виручка від реалізації продукції (продовольства) _________________________, що зарахована на розрахунковий рахунок

(вид продукції) _______________".
(дата, сума)

Після цього усі інші платежі цих підприємств здійснюються на
загальних підставах. 4.1. Банки також зобов'язані приймати до виконання платіжні
вимоги від податкових інспекцій на стягнення до місцевого бюджету
штрафу з підприємств оптової та роздрібної торгівлі незалежно від
форм власності у розмірі 50 відсотків від сум, які не перераховані
в установлені строки зазначеним товаровиробникам. У платіжних вимогах у рядку "Призначення платежу" має бути
вказано "Штраф за нецільове використання виручки від реалізації
сільськогосподарської продукції та продовольства _______________".

(сума) Банки приймають на виконання від податкової інспекції
платіжні вимоги на безспірне стягнення пені у розмірі 1,5 відсотка
від суми платежу до місцевого бюджету за кожний банківський день
прострочення платежу. Товаровиробник сільськогосподарської продукції та
продовольства має право також на стягнення в претензійно-позовному
порядку пені у розмірі 1,5 відсотка від суми простроченого платежу
за кожний день прострочення на його користь, якщо більший розмір
пені не обумовлено угодою сторін.
5. Банки всі грошові надходження підприємству в національній
валюті України зараховують тільки на розрахунковий (поточний)
рахунок, за винятком розрахунків, що здійснюються за спеціальними
режимами згідно з рішенням Кабінету Міністрів України і
Національного банку України. У разі виконання банками розрахункових операцій з порушенням
порядку черговості, у доход Державного бюджету України вилучаються
за рахунок прибутку банку, що залишається після сплати податків,
кошти у розмірі сум, перерахованих з порушенням. 5.1. Положення пункту 5 Указу Президента України від
16.03.95 р. N 227/95 не поширюються на правовідносини, що
виникають з уступки вимоги, переведення боргу та зарахування
зустрічної вимоги. Уступка вимоги кредитором іншій особі (статті 197-200
Цивільного кодексу України ( 1540-06 ) передбачає виникнення
зобов'язань між новим кредитором та боржником. Розрахункові
відносини між ними здійснюються також через їх розрахункові
рахунки. Такі ж зобов'язання виникають у разі переведення свого боргу
до іншої особи (стаття 201 Цивільного кодексу України ( 1540-06 ). У разі зарахування зустрічної однорідної вимоги, платіжні
взаємовідносини не здійснюються взагалі.
6. Повернення помилково зарахованих коштів платнику або за
призначенням має бути здійснено як підприємством, на рахунок якого
зараховані кошти, так і банком протягом 5 днів з дня їх
зарахування. Повернення помилково зарахованих коштів здійснюється
позачергово, оскільки вони функції платежу не виконують і не мають
відношення до черговості платежів. У разі відсутності відповідної суми на розрахунковому рахунку
підприємства, повернення коштів здійснюється за мірою їх
надходження. Повернення платником помилково зарахованих йому коштів
здійснюється за його дорученням. Виправлення помилок в обліку банків здійснюється методом
зворотного сторно на підставі складених виправних ордерів. Якщо помилково зараховані кошти у вищезазначений термін не
будуть повернені з вини банку, з його керівника і головного
бухгалтера стягується податковою інспекцією до Державного бюджету
України штраф у розмірі двох неоподатковуваних мінімумів
заробітної плати.
7. На розрахунки між резидентами і нерезидентами за
експортно-імпортними операціями, які здійснюються через "Лоро"
рахунки нерезидентів в українських банках, поширюється дія
Інструкції Національного банку України "Про порядок здійснення
розрахунків у іноземній валюті за експортно-імпортними операціями
на умовах відстрочки платежів чи поставок" від 16.06.94 р. N 139
( v0139500-94 ) та зміни і доповнення до неї від 24.02.95 р.
N 19011/649 ( v_649500-95 ).

З прийняттям цього порядку вважати такими, що втратили
чинність, нормативні документи Національного банку України від
04.04.95 р. N 22017/230 ( v_230500-95 ), від 13.06.95 р. N 262
( v0262500-95 ), від 01.08.95 р. N 22017/618 ( v3723500-95 ), від
18.10.95 р. N 312-4993 ( v4993500-95 ), від 30.10.95 р. N 314-5147
( v5147500-95 ), від 15.12.95 р. N 329 ( va329500-95 ), від
12.03.96 р. N 12-214/193-1270, від 18.03.96 р. N 12-214/206-1348
( v1348500-96 ), від 27.03.96 р. N 12-214/239-1611
( v1611500-96 ).
Заступник Голови Правління В.М.Кравець

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: