open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ПО ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВУ
Н А К А З
N 35 від 30.04.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

6 червня 1996 р.

за N 273/1298
{ Наказ скасовано на підставі Наказу Міністерства

з питань житлово-комунального господарства

N 337 ( v0337662-10 ) від 16.09.2010 }
Про затвердження Інструкції про порядок видачі

довідок-характеристик на об'єкти нерухомого

майна, що знаходяться у власності юридичних та

фізичних осіб та зареєстровані в бюро технічної

інвентаризації
{ Дію Наказу відновлено згідно з Висновком

Міністерства юстиції

N 1 ( v00_1323-04 ) від 11.08.2004 }
{ Рішення про державну реєстрацію Наказу скасовано

на підставі Наказу Міністерства юстиції

N 1067/5 ( v1067323-10 ) від 18.05.2010

Висновку Міністерства юстиції

N 3/103 ( v_103323-10 ) від 17.05.2010 }
{ Виключено з державного реєстру нормативно-правових актів

01.06.2010 }

Відповідно до Правил державної реєстрації об'єктів нерухомого
майна, що знаходяться у власності юридичних та фізичних осіб,
затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 13.12.95 р.
N 56 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 19.01.96 р.
N 31/1056 ( z0031-96 ), та положень Інструкції про порядок
вчинення нотаріальних дій нотаріусами України (п.п.50, 117),
затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 14.06.94 р.
N 18/5 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07.07.94 р.
за N 152/361 ( z0152-94 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок видачі
довідок-характеристик на об'єкти нерухомого майна, що знаходяться
у власності юридичних та фізичних осіб та зареєстровані в бюро
технічної інвентаризації (додається). 2. Інструкцію про порядок видачі довідок-характеристик на
жилі будинки (домоволодіння) для подання в державні нотаріальні
контори, затверджену Міністерством житлово-комунального
господарства УРСР за погодженням з Міністерством юстиції УРСР
07.10.77 р., вважати такою, що втратила чинність. 3. Контроль за виконанням наказу покласти на Житлове
управління (Орловський).
Перший заступник Голови Комітету Г.М.Семчук
Затверджено

наказом Державного комітету України

по житлово-комунальному господарству

від 30.04.96 р. N 35
Інструкція

про порядок видачі довідок-характеристик на об'єкти

нерухомого майна, що знаходяться у власності

юридичних та фізичних осіб та зареєстровані в бюро

технічної інвентаризації
1. Загальні положення
1.1. Інструкція визначає порядок видачі довідок-характеристик
на об'єкти нерухомого майна, що знаходяться у власності юридичних
та фізичних осіб. 1.2. Довідка-характеристика може бути видана тільки на ті
об'єкти нерухомого майна, що знаходяться у власності юридичних та
фізичних осіб, стосовно яких проведено технічну інвентаризацію і
державну реєстрацію у відповідному бюро технічної інвентаризації.
Довідка-характеристика (додаток N 1) видається за рахунок коштів
власників нерухомого майна.
2. Порядок оформлення довідок-характеристик
2.1. Кожній видачі довідки-характеристики обов'язково передує
обстеження об'єктів нерухомості незалежно від того, коли була
видана попередня довідка-характеристика. 2.2. Довідка-характеристика видається на замовлення власника
нерухомого майна або за його дорученням на підставі матеріалів
інвентаризаційної справи з урахуванням всіх змін, виявлених при
обстеженні об'єкта нерухомості, а також даних про його державну
реєстрацію в бюро технічної інвентаризації. 2.3. Довідка-характеристика для оформлення спадщини видається
згідно з письмовим запитом нотаріуса за рахунок коштів
зацікавленої особи за даними технічної інвентаризації, проведеної
на найближчий до дня відкриття спадщини час, і ця дата вказується
в довідці. 2.4. Виявлені при обстеженні самовільно побудовані,
прибудовані чи реконструйовані об'єкти нерухомого майна заносяться
у довідку-характеристику. 2.5. Якщо власник, який звернувся за
довідкою-характеристикою, подає відповідні документальні
підтвердження, що він не має відношення до самовільно побудованих
чи реконструйованих об'єктів нерухомого майна, то ця обставина
вказується у довідці-характеристиці. 2.6. В разі виявлених при обстеженні змін в об'єкті
нерухомого майна, внаслідок чого змінилась жила чи загальна площа,
в довідці-характеристиці вказується номер і дата рішення місцевого
органу державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, на
підставі якого зроблені побудова, добудова, перебудова,
реконструкція. 2.7. При видачі довідки-характеристики на об'єкт, до якого
здійснена на підставі належно оформлених документів добудова,
надбудова, або будується новий об'єкт, вказуються усі наявні
будівлі з їх характеристикою, процент готовності об'єктів, що
будуються, і номер та дата рішення місцевого органу державної
виконавчої влади, місцевого самоврядування, що дозволив це
будівництво. 2.8. Якщо один із співвласників об'єкта нерухомого майна
відчужує належну йому частку, в довідці-характеристиці вказується
розмір жилої (загальної) площі, що знаходиться в його власності, з
розшифруванням приміщень, будівель тощо. 2.9. При видачі довідки-характеристики для відчуження частини
від цілого об'єкта або частини від частини об'єкта бюро технічної
інвентаризації розраховує ідеальну частку об'єкта, що
відчужується, і в примітці вказує найменування і площу приміщень,
що відчужуються, а також вартість і розмір ідеальної частки. 2.10. Ідеальні частки всіх співвласників у сумі повинні
складати одиницю. 2.11. У випадках, коли сума ідеальних часток складає величину
більше або менше одиниці, то довідка-характеристика видається
після уточнення ідеальних часток у встановленому чинним
законодавством порядку. 2.12. Якщо частина об'єкта нерухомого майна не зареєстрована
в бюро технічної інвентаризації або не перереєстрована після зміни
ідеальних часток, то ця обставина відображається в
довідці-характеристиці. 2.13. У довідці-характеристиці для оформлення продажу,
дарування, обміну, спадщини на квартиру в багатоповерховому чи
багатоквартирному будинку вказується тільки власник (співвласники)
квартири, правовстановлюючий документ і номер квартири. 2.14. При відчуженні незакінченого будівництва об'єкта або
оформленні на нього спадщини, бюро технічної інвентаризації
визначає вартість об'єкта, процент його готовності і на підставі
цих даних видає спеціальну довідку (додаток N 2). 2.15. На прохання замовника бюро технічної інвентаризації
може провести експертну оцінку об'єкта нерухомого майна, яка
вказується у довідці-характеристиці. 2.16. У довідці-характеристиці на об'єкт нерухомого майна, що
знаходиться у власності юридичної особи, а також на квартири в
багатоквартирному будинку вказується балансова вартість об'єкта
згідно з довідкою власника.
3. Порядок заповнення і видачі довідок-характеристик
3.1. Лицьова сторона довідки-характеристики заповнюється за
даними реєстрової книги про державну реєстрацію об'єктів
нерухомого майна, де вказується: - назва юридичної особи, прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи, якій видається довідка-характеристика; - адреса об'єкта; - реєстраційний номер об'єкта; - назва юридичної особи, прізвище, ім'я та по батькові
фізичних осіб, які зареєстровані власниками об'єкта нерухомого
майна, та правовстановлюючі документи, що підтверджують право
власності; - часткова участь кожного співвласника в спільній власності
на об'єкт нерухомого майна. 3.2. Розділ довідки-характеристики "Коротка технічна
характеристика" заповнюється на підставі наявних в бюро технічної
інвентаризації інвентаризаційних матеріалів, де вказуються: - відомості про земельну ділянку, на якій розташований
об'єкт; - найменування будівель, споруд та їх літеровка; - матеріали стін кожної будівлі та споруди; - розмір жилої та нежилої площі; - вартість будівель і споруд за даними інвентаризації, у тому
числі й самовільних з урахуванням діючої індексації; - процент зношеності. 3.3. Довідка-характеристика має бути виготовлена і повністю
оформлена до дня, призначеного замовнику для її одержання, з
урахуванням бажання замовника. Ця дата вказується в кутовому
штампі довідки-характеристики. 3.4. Довідка-характеристика підписується посадовою особою,
яка її склала та керівником бюро технічної інвентаризації або
уповноваженою особою і скріплюється печаткою бюро. 3.5. Термін дії довідки-характеристики - 3 місяці з дня її
видачі.
Додаток N 1

до Інструкції про порядок видачі

довідок-характеристик на об'єкти

нерухомого майна, що знаходяться у

власності юридичних та фізичних осіб

та зареєстровані в бюро технічної

інвентаризації
Дійсна протягом 3-х місяців
Довідка-характеристика
Видана ______________________________________________________

(назва юридичної особи, прізвище, ім'я та по батькові _________________________________________________________________

фізичної особи) ля ______________________________________________________________
про те що ________________________________________________________

(назва об'єкта) місті, селі, селищі ________________ по вул/пров.пл.____________
N _____________ зареєстровано в ______________ бюро технічної
інвентаризації в реєстровій книзі N ______ під реєстровим N ______
за: ————————————————————————————————————————————————————————————————— |NN|Назва юридичної особи, |Документи, що |Частки |Примітка | |пп|прізвище,ім'я та по |підтверджують | | | | |батькові фізичної особи|право власності| | | |——+———————————————————————+———————————————+————————+———————————| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ————————————————————————————————————————————————————————————————— ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Коротка технічна характеристика
1. Розташований на земельній ділянці площею ___________ кв.м.
крім того лишки __________ кв.м. (рішення від ________ N_________) _________________________________________________________________
(найменування місцевого органу державної виконавчої влади, _________________________________________________________________

місцевого самоврядування) амовільно зайнятої землі площею ________________________ кв.м.

2. Будівлі та споруди ————————————————————————————————————————————————————————————————— |Літер і |Назва |Матеріа-|Розмір |Вартість |Процент|Примітка| |номер за|будівель|ли стін |жилої |(інвента- |зносу | | |планом |та спо- |будівель|(нежи- |ризаційна,| | | |земель- |руд |та спо- |лої) |балансова,| | | |ної ді- | |руд |площі |експертна)| | | |лянки | | | | | | | |————————+————————+————————+————————+——————————+———————+————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Всього вартість ___________________________ крб.

(сума прописом) тому числі побудовано самовільно _______________________________
вартістю __________________________________ крб.

(сума прописом) а заявою власника відчужуються __________________________________ _________________________________________________________________

(приміщення, будівлі, споруди) ила площа ________________ кв.м., вартістю ______________________ _________________ крб., згідно з проведеним розрахунком складають
ідеальну частку __________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Начальник бюро
технічної інвентаризації _____________________

(підпис)

М.П. Склав _____________________

(прізвище, ініціали)
Додаток N 2

до Інструкції про порядок видачі

довідок-характеристик на об'єкти

нерухомого майна, що знаходяться у

власності юридичних та фізичних осіб

та зареєстровані в бюро технічної

інвентаризації
Довідка
Видана ______________________________________________________ _________________________________________________________________

(назва юридичної особи, прізвище, ім'я та по батькові _________________________________________________________________

фізичної особи) тому, що готовність незавершеного будівництва об'єкта нерухомого
майна, що знаходиться в місті, селищі, селі ______________________
по вул.(пров.) _______________________ N _________________________
складає __________ відсотків і його вартість з урахуванням діючої
індексації становить _____________________________________________ _________________________________________________________________

Крім того на земельній ділянці знаходяться __________________ _________________________________________________________________

(будівлі, споруди) _________________________________________________________________
вартістю _________________________________________________________ _________________________________________________________________

(з урахуванням діючої індексації) Довідка видана для подання в ________________________________ _________________________________________________________________
Начальник бюро
технічної інвентаризації _________ ______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

М.П.
Склав ____________________

(прізвище, ініціали)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: