open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 46 від 06.05.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

10 червня 1996 р.
vd960506 vn46 за N 278/1303

Про затвердження Нормативів використання недеревних

рослинних ресурсів

Згідно із Законом України "Про охорону навколишнього
природного середовища" ( 1264-12 ) та з метою раціонального
використання недеревних рослинних ресурсів, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Нормативи використання недеревних рослинних
ресурсів, що додаються. 2. Управлінню біологічних та земельних ресурсів (Чепков Б.М.)
довести затверджені нормативи до Кабінету Міністрів Автономної
Республіки Крим, обласних державних адміністрацій, Державного
комітету охорони навколишнього природного середовища та природних
ресурсів Автономної Республіки Крим, державних управлінь
екологічної безпеки в областях для керівництва в роботі при
встановленні лімітів використання недеревних рослинних ресурсів та
видачі дозволів на їх спеціальне використання. 3. Державній екологічній інспекції забезпечити державний
контроль за дотриманням зазначених нормативів при використанні
недеревних рослинних ресурсів. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Я.Мовчана.
Міністр Ю.Костенко
Затверджено

наказом Мінекобезпеки від

06.05.96 р. N 46
Нормативи використання недеревних рослинних

ресурсів по областях ————————————————————————————————————————————————————————————————— Назви областей |Назви рослин та норми їх заготівлі (в тоннах су-| |хої ваги) | |————————————————————————————————————————————————| |Аїр (Лепе-|Багно |Барвінок|Береза,|Бобівник | |ха), коре-|звичайне,|малий, |бруньки|трилистий,| |невище |пагони |трава | |листя | ———————————————+——————————+—————————+————————+———————+——————————| 1. Автономна | | | | | | Республіка Крим| - | - | - | - | - | 2. Вінницька | 0,5 | - | - | - | - | 3. Волинська | 0,5 | 0,5 | - | 0,2 | 0,1 | 4. Донецька | - | - | - | - | - | 5. Дніпропетро-| | | | | | вська | - | - | - | - | - | 6. Житомирська | 0,5 | 0,2 | - | 0,1 | - | 7. Закарпатська| - | - | - | 0,07 | - | 8. Запорізька | - | - | - | - | - | 9. Івано-Фран- | | | | | | ківська | - | - | - | 0,1 | - | 10. Київська | 0,5 | - | - | - | - | 11. Кіровоград-| | | | | | ська | 0,5 | - | - | - | - | 12. Луганська | - | - | - | - | - | 13. Львівська | 0,5 | - | - | - | - | 14. Миколаївсь-| | | | | | ка | - | - | - | - | - | 15. Одеська | 0,3 | - | - | - | - | 16. Полтавська | 0,5 | - | - | 0,1 | - | 17. Рівненська | 0,2 | 0,1 | - | 0,2 | - | 18. Сумська | 0,3 | - | - | - | - | 19. Тернопіль- | | | | | | ська | 0,3 | - | 0,1 | 0,1 | - | 20. Харківська | 0,2 | - | - | - | - | 21. Херсонська | - | - | - | - | - | 22. Хмельницька| 0,3 | - | - | - | - | 23. Черкаська | 2,0 | - | - | - | - | 24. Чернівецька| - | - | - | - | - | 25. Чернігівсь-| | | | | | ка | 0,5 | - | - | - | 0,5 | ———————————————+——————————+—————————+————————+———————+——————————| Всього по Укра-| | | | | | їні | 7,6 | 0,8 | 0,1 | 0,87 | 0,6 | ————————————————————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————————————————————————————————— Назви областей |Назви рослин та норми їх заготівлі (в тоннах су-| |хої ваги) | |————————————————————————————————————————————————| |Брусни-|Бузина чорна,|Буркун |Валеріа-|Вероніка | |ця, ли-|—————————————|жовтий,|на, ко- |лікарсь- | |стя |квітки |плоди|трава |реневище|ка, трава| ———————————————+———————+———————+—————+———————+————————+—————————| 1. Автономна | | |3,0- | | | | Республіка Крим| - | 2,0 |-5,0 | - | - | - | 2. Вінницька | - | 5,0 | 1,0 | - | - | - | 3. Волинська | 0,2 | 0,5 | - | - | 0,05 | - | 4. Донецька | - | 1,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | 5. Дніпропетро-| | |до | | | | вська | - | 0,3 |10,0 | - | - | - | 6. Житомирська | - | 1,0 | - | - | - | - | 7. Закарпатська| - | 1,5 | - | - | - | 0,1 | 8. Запорізька | - | 0,7 | - | - | - | - | 9. Івано-Фран- | | | | | | | ківська | 0,2 | 0,5 | 3,0 | - | - | - | 10. Київська | 0,1 |0,5-0,8| - | - | - | - | 11. Кіровоград-| | | | | | | ська | - | 0,5 | 1,0 | - | - | - | 12. Луганська | - | - | - | - | - | - | 13. Львівська | - | 1,5 | 3,0 | - | - | - | 14. Миколаївсь-| | | | | | | ка | - | 0,1 | 0,2 | - | - | - | 15. Одеська | - | 0,2 | 1,0 | - | - | - | 16. Полтавська | - | 0,2 | - | - | - | - | 17. Рівненська | 0,01 | 0,2 | - | - | 0,05 | - | 18. Сумська | - | 0,5 | - | - | - | - | 19. Тернопіль- | | | | | | | ська | - | 3,0 | - | - | - | - | 20. Харківська | - | 3,0 |2,0- | - | - | - | | | |3,0 | | | | 21. Херсонська | - | 0,1 | - | - | - | - | 22. Хмельницька| - |1,0-1,5| 5,0 | - | - | - | 23. Черкаська | - | 0,5 |1,0- | - | - | - | | | |-2,0 | | | | 24. Чернівецька| - | 2,0 | - | - | - | - | 25. Чернігівсь-| | | | | | | ка | - | 2,0 | - | - | - | - | ———————————————+———————+———————+—————+———————+————————+—————————| Всього по Укра-| 0,51 | 27,8- |28,2-| 2,0 | 0,1 | 0,1 | їні | | 28,6 |36,2 | | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————————————————————————————————— Назви областей |Назви рослин та норми їх заготівлі (в тоннах су-| |хої ваги) | |————————————————————————————————————————————————| |Гірчак |Глід криваво- |Гороби-|Деревій|Жостір | |перце- |червоний, |на зви-|звичай-|пронос- | |вий, |———————————————|чайна, |ний, |ний, | |трава | плоди | квіти |квіти |трава |плоди | ———————————————+———————+———————+———————+———————+———————+————————| 1. Автономна | | | | | | | Республіка Крим| - |3,0-7,0| 0,2 | - | 3,0 | - | 2. Вінницька | 0,2 | 2,0 | - | - | 2,0 | - | 3. Волинська | - | 0,1 | - | - |1,5-2,0| - | 4. Донецька | 0,5 | 4,5 | 0,2 | - | 3,0 | 0,3 | 5. Дніпропетро-| | | | | | | вська | 2,5 |до 10,0|0,5-1,0| - | 8,0 | - | 6. Житомирська | 1,0 | 3,0 | - | - | 2,0 | - | 7. Закарпатська|2,0-3,0|5,0-6,0| 0,05 | 0,1 |1,5-2,0| - | 8. Запорізька | - |3,0-5,0| 0,5 | - | 1,5 | - | 9. Івано-Фран- | | | | | | | ківська | 0,1 |до 10,0| - |1,0-2,0| 0,5 | - | 10. Київська | 0,3 | 1,0 | - | - | 1,5 | - | 11. Кіровоград-| | | | | | | ська | - | 10,0 | - | - | 2,0 | - | 12. Луганська |4,0-5,0| 5,0 | 0,1 | - |4,0-6,0| - | 13. Львівська | 0,3 | 3,0 | - | - | 2,0 | - | 14. Миколаївсь-| | | | | | | ка | - | 3,0 | 0,5 | - | 0,3 | - | 15. Одеська | 0,1 | 5,0 | - | - | 2,0 | - | 16. Полтавська | - | - | 0,1 | - |0,5-1,0| - | 17. Рівненська | 0,3 | 0,2 | 0,05 | - |2,0-3,0| 0,03 | 18. Сумська | 0,3 | - | - | - |2,0-3,0| - | 19. Тернопіль- | | | | | | | ська | 2,0 |6,0-7,0| 0,2 | - |3,5-4,0| - | 20. Харківська | - |3,0-5,0|0,2-0,3| - | 2,0 | 0,5 | 21. Херсонська | 0,2 | 2,0 | 1,0 | - | 0,5 | 0,2 | 22. Хмельницька| - |до 4,0 | 0,1 | 0,1 | 1,5 | - | 23. Черкаська | 0,2 | 6,0 | - | - | 4,5 | - | 24. Чернівецька| - | 30,0 | 3,0 | - | 5,0 | - | 25. Чернігівсь-| | | | | | | ка | - |4,0-5,0|0,5-1,0| - | 2,0 | - | ———————————————+———————+———————+———————+———————+———————+————————| Всього по Укра-| 14,0- |122,8- |7,2-8,3|1,2-2,2| 58,3- | 1,3 | їні | 16,0 |133,8 | | | 64,3 | | ————————————————————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————————————————————————————————— Назви областей |Назви рослин та норми їх заготівлі (в тоннах су-| |хої ваги) | |————————————————————————————————————————————————| |Звіробій |Золото- |Іван- |Калина |Конвалія | |звичайний,|тисячник|чай, |звичайна, |травнева,| |трава |малий, |трава |——————————|листя | | |трава | |кора|плоди| | ———————————————+——————————+————————+———————+————+—————+—————————| 1. Автономна | | | | | | | Республіка Крим| 2,0-2,5 | - | - | - | - | 0,2 | 2. Вінницька | 2,0-4,0 | - | - | - | - | 0,1 | 3. Волинська | 3,0-4,0 | 0,03 | - |0,02| - | 1,5 | 4. Донецька | 1,0 | - | - | - | - | - | 5. Дніпропетро-| | | | | | | вська | 0,5 | - | - | - | - | - | 6. Житомирська | 1,5 | - | - | - | - | 0,5 | 7. Закарпатська| 5,0-7,0 | - | 0,1 | - | 0,2 | - | 8. Запорізька | 0,5 | 0,05 | - | - | - | - | 9. Івано-Фран- | | | | | | | ківська | 1,5 | 0,05 | - | - | - | - | 10. Київська | 2,0 | - | - | - | - | 0,3 | 11. Кіровоград-| | | | | | | ська | 3,0 | - | - | - | - | 0,1 | 12. Луганська | 4,0 | - | - | - | - | - | 13. Львівська | 4,0 | - | - | - | - | 0,3 | 14. Миколаївсь-| | | | | | | ка | 2,0 | - | - | - | - | - | 15. Одеська | 1,0 | - | - | - | - | 0,1 | 16. Полтавська | 1,0-1,5 | 0,05 | - | - | - | 0,3 | 17. Рівненська | 0,7 | - | - | - | - | 2,5 | 18. Сумська | 5,0 | - | - | - | - | 0,3 | 19. Тернопіль- | | | | | | | ська | 3,0 | 0,05 | - | - | - | - | 20. Харківська | 2,0-3,0 | - | - | - | - | - | 21. Херсонська | 0,3 | - | - | - | - | - | 22. Хмельницька| 6,0-8,0 | - | - | - | - | 0,5 | 23. Черкаська |10,0-15,0 | - | - | - | - | 0,5 | 24. Чернівецька| 3,0 | - | - | - | - | - | 25. Чернігівсь-| | | | | | | ка | 4,0 | - | - | - | - | 0,5 | ———————————————+——————————+————————+———————+————+—————+—————————| Всього по Укра-| | | | | | | їні |68,0-82,0 | 0,23 | 0,1 |0,02| 0,2 | 7,7 | ————————————————————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————————————————————————————————— Назви областей |Назви рослин та норми їх заготівлі (в тоннах су-| |хої ваги) | |————————————————————————————————————————————————| |Кропива |Крушина |Липа сер-|Малина |Материнка| |дводомна,|ламка, |целиста, |звичайна,|звичайна,| |листя |кора |квітки |листя |трава | ———————————————+—————————+————————+—————————+—————————+—————————| 1. Автономна | | | | | | Республіка Крим| - | - | 0,5 | - | 1,5 | 2. Вінницька | 1,5-2,0 | - | 1,0-2,0 | - | 0,3 | 3. Волинська | 2,0-4,0 |5,0-7,0 | 1,5 | - | 0,2 | 4. Донецька | 1,5 | - | 0,1 | - | 0,1 | 5. Дніпропетро-| | | | | | вська | 3,0 | 0,5 | 1,0 | - | - | 6. Житомирська | 1,0 | 2,0 | 0,5 | - | - | 7. Закарпатська| 3,0 | - | 1,0-1,5 | 0,5-0,6 | - | 8. Запорізька | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,1 | 9. Івано-Фран- | | | | | | ківська | 0,5 | 0,3 | 1,0 | - | 0,5 | 10. Київська | 1,0 | 0,3 | 0,5-1,0 | - | 0,5 | 11. Кіровоград-| | | | | | ська | 0,5 | - | 1,0-2,0 | - | 0,5 | 12. Луганська | 2,0-2,5 | - | 0,2 | - | 1,0 | 13. Львівська | 1,0 | 2,0 | 1,0 | - | 0,1 | 14. Миколаївсь-| | | | | | ка | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,2 | 15. Одеська | 0,5 | - | - | - | 0,2 | 16. Полтавська | 0,2 | 0,1 | 0,2 | - | 0,1 | 17. Рівненська | 1,0 | 0,2 | 1,0 | - | 0,8 | 18. Сумська | 1,5 | - | - | - | 0,7 | 19. Тернопіль- | | | | | | ська | 4,0 | 0,1 | 2,0 | - | 0,3 | 20. Харківська | 1,0 | - | 0,5-1,0 | - | 0,5-0,7 | 21. Херсонська | 0,2 | - | 0,1 | - | - | 22. Хмельницька| до 5,0 | 2,0 | 1,0-1,5 | 0,2 | 0,2 | 23. Черкаська | 3,0-3,5 | - | 1,0-2,0 | - | 4,0 | 24. Чернівецька| 1,0-3,0 | 0,1 | 1,0-3,0 | - | 0,3 | 25. Чернігівсь-| | | | | | ка | - | 1,0 | 10,0 | - | 0,1 | ———————————————+—————————+————————+—————————+—————————+—————————| Всього по Укра-| |13,6- | | | | їні |35,4-40,9|15,6 |27,1-34,1| 0,7-0,8 |12,2-12,4| —————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————————————————————————————————————————————————— Назви областей |Назви рослин та норми їх заготівлі (в тоннах су-| |хої ваги) | |————————————————————————————————————————————————| |М'ята |Перестріч|Пижмо |Підбіл зви-|Плаун | |перцева,|гайовий, |звичайне,|чайний (Ма-|булаво-| |листя |трава |квітки |ти-й-мачу- |видний,| | | | |ха), трава |спори | ———————————————+————————+—————————+—————————+———————————+———————| 1. Автономна | | | | | | Республіка Крим| - | - | - | 1,0 | - | 2. Вінницька | - | - | 1,0 | 1,0 | - | 3. Волинська | - | - | 0,2 | 3,0 | - | 4. Донецька | 0,3 | - | 2,0 | 1,5-2,0 | - | 5. Дніпропетро-| | | | | | вська | - | - | 2,0 | 1,0 | - | 6. Житомирська | - | 0,5 | 1,0 | 2,0 | - | 7. Закарпатська| - | 0,1 | 2,5 | 6,5 | - | 8. Запорізька | - | - | 2,0 | 0,2 | - | 9. Івано-Фран- | | | | | | ківська | - | - | 0,1 | 1,0 | - | 10. Київська | - | - | 0,5 | 0,5 | - | 11. Кіровоград-| | | | | | ська | - | - | 2,0 | 1,0 | - | 12. Луганська | - | - | 3,0-5,0 | 1,0-1,5 | - | 13. Львівська | - | - | 0,2 | 3,0 | - | 14. Миколаївсь-| | | | | | ка | - | - | 2,0 | 0,5 | - | 15. Одеська | - | - | 0,2 | 0,2 | - | 16. Полтавська | - | - | 1,0 | 1,0 | - | 17. Рівненська | - | - | 0,5 | 3,0 | - | 18. Сумська | - | - | 0,5 | 1,5-2,0 | 0,005 | 19. Тернопіль- | | | | | | ська | 0,3 | - | 1,0 | 5,0 | - | 20. Харківська | - | - | 2,0 | 1,0 | - | 21. Херсонська | - | - | 0,3 | 0,1 | - | 22. Хмельницька| 6,0 | 0,1 | 1,0 | 2,0 | - | 23. Черкаська | - | - | 2,5 | 2,0 | - | 24. Чернівецька| 0,6 | - | 1,5-2,0 | 1,0-3,0 | - | 25. Чернігівсь-| | | | | | ка | - | - | 2,0 | 5,0 | - | ———————————————+————————+—————————+—————————+———————————+———————| Всього по Укра-| | | | | | їні | 7,2 | 0,7 |31,0-33,5| 45,0-48,5 | 0,005 | ————————————————————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————————————————————————————————— Назви областей |Назви рослин та норми їх заготівлі (в тоннах су-| |хої ваги) | |————————————————————————————————————————————————| |Собача кро-|Сосна |Суниці |Сухоцвіт |Фіалка | |пива серце-|лісова, |лісові,|багновий,|триколір-| |ва, трава |бруньки |листя |трава |на, трава| ———————————————+———————————+————————+———————+—————————+—————————| 1. Автономна | | | | | | Республіка Крим| - | - | - | - | - | 2. Вінницька | 0,5 | 0,5 | - | - | 0,1 | 3. Волинська | 0,1 | 1,0 | - | - | 1,5 | 4. Донецька | 4,0-5,0 | - | - | - | - | 5. Дніпропетро-| | | | | | вська | 8,0 | - | - | - | - | 6. Житомирська | 1,5 |0,5-0,7 | - | 1,0 | 0,2 | 7. Закарпатська| - | - | - | 0,1 | 7,0-10,0| 8. Запорізька | - | - | - | - | - | 9. Івано-Фран- | | | | | | ківська | 0,3 | 0,1 | - | 0,1 | - | 10. Київська | 0,5 | 0,6 | - | 1,0 | 0,5 | 11. Кіровоград-| | | | | | ська | 0,5 | - | - | - | 0,1 | 12. Луганська | 2,0-3,0 | - | - | - | - | 13. Львівська | 0,2 | 0,1 | - | - | 0,1 | 14. Миколаївсь-| | | | | | ка | 0,1 | - | - | - | - | 15. Одеська | - | - | - | - | - | 16. Полтавська | 1,0 | 0,4 | - | - | 0,1 | 17. Рівненська | 0,3 |0,4-1,0 | - | 0,05 | - | 18. Сумська | 2,0-3,0 | - | - | 1,0 | - | 19. Тернопіль- | | | | | | ська | 0,5 | 0,2 | - | - | 1,5-2,0 | 20. Харківська | 3,0 | 0,3 | - | - | - | 21. Херсонська | 0,2 | 0,1 | - | - | - | 22. Хмельницька| до 2,0 |0,2-0,3 | 0,1 | - | - | 23. Черкаська | 1,0 | 0,1 | - | - | 2,0 | 24. Чернівецька| 0,2 | - | - | - | 0,1 | 25. Чернігівсь-| | | | | | ка | 2,0-5,0 | - | - | 1,0 | - | ———————————————+———————————+————————+———————+—————————+—————————| Всього по Укра-| | | | | | їні | 29,9-35,9 |4,5-5,4 | 0,1 | 4,25 |13,2-16,7| ————————————————————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————————————————————————————————— Назви областей |Назви рослин та норми їх заготівлі (в тоннах су-| |хої ваги) | |————————————————————————————————————————————————| |Хамоміла |Цикорій|Цмин піс-|Чебрець,|Чистотіл | |(Ромашка) |дикий, |ковий, |трава |звичайний,| |лікарська,|трава |суцвіття | |трава | |квіти | | | | | ———————————————+——————————+———————+—————————+————————+——————————| 1. Автономна | | | | | | Республіка Крим| - | - | - | 0,5 | 0,2 | 2. Вінницька | - | - | 0,02 | 0,2 | 1,0 | 3. Волинська | - | - | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 4. Донецька | - | - | 2,0 | 0,5-0,7| 0,5-3,0 | 5. Дніпропетро-| | | | | | вська | - | - | 2,5 | - | 7,0-8,0 | 6. Житомирська | - | - | 0,2 | 0,1 | 1,5 | 7. Закарпатська| 0,3-0,5 | - | - | 0,3 | 0,4 | 8. Запорізька | 2,0 | - | 2,5 | 0,5 | 1,0 | 9. Івано-Фран- | | | | | | ківська | 0,4 | - | 0,05 | 0,15 | 0,1 | 10. Київська | - | - | 0,5 | 0,1 | 1,5 | 11. Кіровоград-| | | | | | ська | - | - | 3,0 | 0,2 | 1,0 | 12. Луганська | - | - | 2,5-3,0 | 1,0-1,5| 4,0 | 13. Львівська | - | - | 0,05 | 2,0 | 1,0 | 14. Миколаївсь-| | | | | | ка | 3,0 | 0,1 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 15. Одеська | - | - | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 16. Полтавська | 0,1 | - | 0,2 | 0,1 | 1,0 | 17. Рівненська | - | - | 0,05 | 0,1 | 4,0 | 18. Сумська | - | - | 0,5 | 0,2 | 3,0-4,0 | 19. Тернопіль- | | | | | | ська | 0,1 | - | 0,4 | 0,2 | 2,0-3,0 | 20. Харківська | - | 0,1 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 21. Херсонська | 5,0-9,0 | - | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 22. Хмельницька| - | - | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 23. Черкаська | - | - | 3,0 | 0,3 | 5,0 | 24. Чернівецька| 1,0-2,0 | - | - | 0,2 | 1,0 | 25. Чернігівсь-| | | | | | ка | - | - | 1,0 | 0,5 | - | ———————————————+——————————+———————+—————————+————————+——————————| Всього по Укра-| | | 24,17- | 10,85- | | їні |11,9-17,1 | 0,2 | 24,67 | 11,55 | 42,5-46,0| ————————————————————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————————————————————————————————— Назви областей |Назви рослин та норми їх заготівлі (в тоннах су-| |хої ваги) | |————————————————————————————————————————————————| | Чорниця, | Шипшина, плоди |Ялівець, плоди | |———————————————| | | | плоди | листя | | | ———————————————+———————+———————+————————————————+———————————————| 1. Автономна | | | | | Республіка Крим| - | - | до 50,0 | - | 2. Вінницька | - | - | більше 10,0 | - | 3. Волинська | 0,5 | 0,2 | 1,0 | - | 4. Донецька | - | - | до 50,0 | - | 5. Дніпропетро-| | | | | вська | - | - | 10,0-15,0 | - | 6. Житомирська | - | - | 2,0-4,0 | - | 7. Закарпатська| - | 10,0 | 50,0-60,0 | - | 8. Запорізька | - | - | до 50,0 | - | 9. Івано-Фран- | | | | | ківська | 0,2 | - | 20,0 | - | 10. Київська | - | - | - | - | 11. Кіровоград-| | | | | ська | - | - | 10,0-15,0 | - | 12. Луганська | - | - | - | - | 13. Львівська | - | - | до 40,0 | 2,0 | 14. Миколаївсь-| | | | | ка | - | - | до 50,0 | - | 15. Одеська | - | - | більше 50,0 | - | 16. Полтавська | - | - | 1,5 | - | 17. Рівненська | 0,1 | - | 1,0 | 0,05 | 18. Сумська | 0,3 | - | - | - | 19. Тернопіль- | | | | | ська | - | - | до 15,0 | - | 20. Харківська | - | - | до 50,0 | - | 21. Херсонська | - | - | до 25,0 | - | 22. Хмельницька| - | - | 10,0-15,0 | - | 23. Черкаська | - | - | 22,0 | - | 24. Чернівецька| - | - | 50,0-100,0 | - | 25. Чернігівсь-| | | | | ка | - | - | до 3,0 | - | ———————————————+———————+———————+————————————————+———————————————| Всього по Укра-| | | | | їні | 1,1 | 10,2 | 570,5-647,5 | 2,05 | —————————————————————————————————————————————————————————————————

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: