open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 2473-VIII ( 2473-19 ) від 21.06.2018, ВВР, 2018, N 30, ст.239 }
Про внесення змін та доповнень до Закону України

"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 28, ст.135 )
( Вводиться в дію Постановою ВР

N 185/96-ВР від 07.05.96, ВВР, 1996, N 28, ст.136 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до Закону України "Про порядок здійснення розрахунків
в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) (Відомості Верховної
Ради України, 1994 р., N 40, ст.364) такі зміни та доповнення:
1. Статтю 2 доповнити частиною другою такого змісту:
"При застосуванні розрахунків щодо імпортних операцій
резидентів у формі документарного акредитиву термін, передбачений
частиною першою цієї статті, діє з моменту здійснення
уповноваженим банком платежу на користь нерезидента".
2. Статтю 4 викласти в такій редакції:
"Стаття 4. Порушення резидентами термінів, передбачених
статтями 1 і 2 цього Закону, тягне за собою стягнення пені за
кожний день прострочення у розмірі 0,3 відсотка суми
неодержаної виручки (митної вартості недопоставленої продукції) в
іноземній валюті, перерахованої у грошову одиницю України за
валютним курсом Національного банку України на день виникнення
заборгованості.
У разі прийняття судом або арбітражним судом, Міжнародним
комерційним арбітражним судом чи Морською арбітражною комісією при
Торгово-промисловій палаті України позовної заяви резидента про
стягнення з нерезидента заборгованості, яка виникла внаслідок
недотримання нерезидентом термінів, передбачених
експортно-імпортними контрактами, терміни, передбачені статтями 1
і 2 цього Закону, зупиняються і пеня за їх порушення в цей період
не сплачується.
У разі прийняття судом або арбітражним судом рішення про
відмову в позові повністю або частково або припинення (закриття)
провадження у справі чи залишення позову без розгляду терміни,
передбачені статтями 1 і 2 цього Закону, поновлюються і пеня за їх
порушення сплачується за кожний день прострочення, включаючи
період, на який ці терміни було зупинено.
У разі прийняття судом або арбітражним судом рішення про
задоволення позову пеня за порушення термінів, передбачених
статтями 1 і 2 цього Закону, не сплачується з дати прийняття
позову до розгляду судом або арбітражним судом.
Державні податкові інспекції вправі за наслідками
документальних перевірок безпосередньо стягувати з резидентів
пеню, передбачену цією статтею".

3. Частину першу статті 6 після слів "комплексного
будівництва" доповнити словами "оперативного і фінансового
лізингу".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 7 травня 1996 року

N 184/96-ВР

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: