open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
Протокол

про співробітництво між Міністерством юстиції України

та Міністерством юстиції Естонської Республіки

Дата підписання: 10.05.1996 Дата набуття чинності: 10.05.1996
Міністерство юстиції України та Міністерство юстиції
Естонської Республіки, далі - "Договірні Сторони", бажаючи поглибити доброзичливі відносини між двома державами, приймаючи до уваги Договір між Україною та Естонською
Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних
та кримінальних справах, підписаний 15 лютого 1995 року
( 233_659 ), домовились про таке:
Стаття 1
Цілями співробітництва згідно з цим Протоколом можуть бути: 1) проекти обміну юристами; 2) тематичні семінари з правових питань; 3) семінари та інші заходи по навчанню та підвищенню
кваліфікації юристів; 4) взаємні навчальні візити до установ з метою навчання та
підвищення кваліфікації юристів; 5) дискусії за участю фахівців з питань, що стосуються
взаємних інтересів; 6) обмін документами, літературою та іншим відповідним
матеріалом з законодавчими цілями.
Стаття 2
Договірні Сторони співпрацюють у таких галузях: - вдосконалення процесу законотворчості; - організація діяльності судів; - обмін правовою інформацією; - в інших галузях, якщо вони відповідають цілям та інтересам
Сторін.
Стаття 3
З метою вирішення важливих питань співробітництва Договірні
Сторони створюють експертні та робочі групи.
Стаття 4
Договірні Сторони для обговорення питань, що відносяться до
галузей, які представляють інтерес, організовують зустрічі та
консультації на рівні міністрів або призначуваних ними осіб.
Стаття 5
Договірні Сторони створюють умови для прямих зв'язків та
обміну досвідом, організовують консультації, семінари, візити
делегацій та окремих представників Сторін.
Стаття 6
Договірні Сторони обмінюються інформацією про законотворчу
роботу.
Стаття 7
Представники Договірних Сторін по мірі необхідності
зустрічаються для обговорення питань співробітництва.
Стаття 8
Договірні Сторони протягом одного місяця після підписання
цього Протоколу визначають координатора по його виконанню.
Стаття 9
При здійсненні співробітництва Договірні Сторони
використовують мову, прийнятну для обох Сторін.
Стаття 10
Договірні Сторони на засадах взаємної домовленості несуть всі
витрати, що випливають з цього Протоколу.
Стаття 11
Протокол може бути доповнено з письмової згоди обох
Договірних Сторін.
Стаття 12
Протокол набуває чинності з моменту його підписання.
Стаття 13
Цей Протокол буде чинним протягом п'яти років і буде
залишатися чинним на наступні п'ятирічні періоди, якщо одна з
Договірних Сторін письмово не повідомить про свій намір припинити
його дію не менше ніж за шість місяців до дати закінчення строку
дії цього Протоколу.
Вчинено у Таллінні 10 травня 1996 року у двох примірниках,
кожен українською та естонською мовами, причому обидва тексти
мають однакову силу.
Міністр юстиції Міністр юстиції
України Естонської Республіки
(підпис) (підпис)

"Міжнародні договори України
про правову допомогу", 2000 р.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: