open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
Угода
між Міністерством зв'язку України і Міністерством транспорту

і зв'язку Естонської Республіки про співробітництво

у галузі зв'язку
Дата підписання: 10.05.1996

Дата набрання чинності: 10.05.1996

Міністерство зв'язку України і Міністерство транспорту і
зв'язку Естонської Республіки (далі "Сторони"), прагнучи розвивати взаємовигідне співробітництво у галузі
зв'язку і забезпечувати безперебійне функціонування мереж та
засобів електричного та поштового зв'язку у двох державах, також
удосконалювати правове регулювання в цій сфері, погодились про наступне:
Стаття 1
Сторони будують свої відносини у галузі зв'язку згідно з
загальноприйнятими нормами та принципами міжнародного права
положеннями Актів Всесвітнього поштового союзу рекомендаціями
Міжнародного союзу електрозв'язку. Питання, не врегульовані цією Угодою, а також міжнародними
угодами, учасницями яких є обидві Сторони, вирішуються відповідно
до законодавства кожної Сторони.
Стаття 2
Сторони забезпечують на територіях своїх держав
безперешкодний прийом, обробку, перевезення та доставку адресатам
всіх поштових відправлень і документальних повідомлень, що
пересилаються, а також надають можливість розповсюдження
періодичних видань іншої Сторони, зареєстрованих в установленому
порядку. Порядок обміну грошовими переказами між Україною і Естонською
Республікою та здійснення взаємних розрахунків готівкою
визначається спеціальними угодами між відповідними відомствами
Сторін.
Стаття 3
Сторони гарантують свободу транзиту через свої території всіх
видів електричного зв'язку, поштових відправлень, програм
телебачення і радіомовлення.
Стаття 4
Розрахунки і платежі, які випливають із виконання цієї Угоди,
здійснюватимуться згідно з угодами, які діють між Сторонами, або
їх відповідними відомствами на день платежу.
Стаття 5
Сторони організують на взаємовигідних умовах обмін
інформацією і досвідом по вдосконаленню законодавства, регулюванню
та технічному розвитку в галузі зв'язку.
Стаття 6
Сторони сприяють одна одній у пріоритетній передачі по
мережах і засобах зв'язку повідомлень про стихійні лиха і аварії.
Стаття 7
Сторони сприяють зміцненню контактів між підприємствами і
відомствами Сторін, які при необхідності можуть укласти між собою
спеціальні угоди про співробітництво в сфері своєї діяльності.
Стаття 8
Сторони вирішуватимуть всі спірні питання, які можуть
виникнути в зв'язку із тлумаченням чи застосуванням цієї Угоди,
шляхом переговорів і взаємних консультацій.
Стаття 9
Ця Угода не зачіпає прав і зобов'язань Сторін, які випливають
з інших, укладених ними міжнародних угод.
Стаття 10
При взаємному письмовому обміні, консультаціях та нарадах
Сторони використовуватимуть англійську або російську мову. В разі
потреби, в кожному окремому випадку може бути використана якась
інша мова, згідно з домовленістю обох Сторін.
Стаття 11
Ця Угода набуває чинності з дня її підписання і залишається
чинною до закінчення 90 днів з дня, коли одна із Сторін в
письмовій формі повідомить іншу Сторону про свій намір припинити
її дію.
Вчинено в м. Таллінні 10 травня 1996 р. в двох примірниках,
кожний українською та естонською мовами, при цьому обидва тексти є
автентичні.
Міністр зв'язку Міністр транспорту і зв'язку
України Естонської Республіки
В. Єфремов К. Кукк

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: