open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 13 травня 1996 р. N 496

Київ
Про хід виконання рішень Президента України

та Кабінету Міністрів України з питань переселення

громадян із зони безумовного (обов'язкового) відселення

та ефективність використання коштів Фонду для здійснення

заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської

катастрофи та соціального захисту населення

Проаналізувавши хід виконання рішень Президента України та
Уряду України з питань переселення громадян із зони безумовного
(обов'язкового) відселення та ефективність використання коштів
Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення (далі -
Фонд), Кабінет Міністрів України відмічає, що протягом 1991 - 1995
років міністерствами, відомствами, будівельними корпораціями,
Київською, Житомирською, Волинською, Рівненською, Чернігівською
обласними державними адміністраціями проведено значну роботу в
цьому напрямі. За цей період споруджено більше як 15 тис. будинків і
квартир, на 34 тис.місць шкіл та дошкільних закладів, на 2 тис.
ліжок лікарень, на 6,5 тис. відвідувань поліклінік і амбулаторій,
газопроводів низького тиску протяжністю 4,5 тис., водогонів - 1,7
тис. і автодоріг 900 кілометрів, багато інших об'єктів. У північні райони Житомирської та Рівненської областей вперше
подано природний газ, для чого прокладено газопроводів високого
тиску протяжністю 443 кілометри. Напередодні 10-ї річниці Чорнобильської катастрофи введено в
дію ряд важливих лікувальних та оздоровчих закладів, вирішено
питання надання житла всім сім'ям з дітьми, які бажають
відселитися із зони безумовного (обов'язкового) відселення
Житомирської та Київської областей. За 1990 - 1995 роки із цієї зони переселено 11,8 тис. сімей.
Разом з тим протягом 1992 - 1995 років не було забезпечено
додержання встановлених Президентом України та Урядом України
термінів завершення роботи з переселення і тому й нині тут
проживає більш як 6 тис.сімей. Це свідчить про те, що діяльність Міністерства у справах
захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС,
Міністерства сільського господарства і продовольства,
Житомирської, Київської та Рівненської обласних державних
адміністрацій, пов'язана з формуванням чорнобильської будівельної
програми, не досить ефективна, погоджені планові ліміти не
забезпечують виконання передбачених обсягів робіт і введення
об'єктів у дію. З 1993 - 1995 років залишилася значна кількість
об'єктів незавершеного будівництва, які руйнуються і
розкрадаються. В Житомирській, Київській, Рівненській обласних державних
адміністраціях відсутня чітка система організаційних заходів щодо
використання за призначенням житла, збудованого для відселення
громадян, та не здійснюється належний контроль за цільовим
використанням коштів Фонду. Під час перевірки стану будівництва ряду об'єктів за
замовленням Київської та Житомирської обласних державних
адміністрацій, Міністерства сільського господарства і
продовольства у 1995 році і січні поточного року виявлено факти
завищення його вартості в обсязі від 10 до 30 відсотків. Із споруджених протягом 1991 - 1995 років більш як 15 тис.
будинків і квартир для переселення громадян із зони безумовного
(обов'язкового) відселення 2,1 тис. заселено громадянами,
віднесеними до інших категорій постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи, у тому числі 249 будинків і квартир
заселено з порушенням встановленого порядку. У процесі виплати компенсацій та наданні пільг громадянам,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у Вінницькій,
Дніпропетровській, Донецькій та Рівненській областях переплачено
майже 90 млрд. карбованців. Ефективність дезактиваційно-відновних робіт в багатьох
випадках низька. Зволікається подання до Кабінету Міністрів України матеріалів
інвентаризації товарно-матеріальних цінностей у зоні відчуження,
де встановлено численні факти їх розкрадання. Виявлені істотні недоліки в організації наукових досліджень
за чорнобильською тематикою. З метою забезпечення виконання рішень Президента України та
Уряду України щодо завершення переселення громадян із зони
безумовного (обов'язкового) відселення та посилення контролю за
цільовим використанням коштів Фонду для розв'язання комплексу
проблем, пов'язаних з Чорнобильською катастрофою, Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Міністерству у справах захисту населення від наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС (Холоша В.І.) разом з Міністерством
фінансів (Германчук П.К.), Міністерством економіки (Гуреєв В.М.),
іншими заінтересованими міністерствами і відомствами доопрацювати
і до 20 травня 1996 р. підготувати проект Національної програми
мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи на 1996 - 2000
роки з урахуванням пріоритетності розв'язання таких проблем: зменшення ризику втрати здоров'я громадянами, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, та населенням, що проживає на
радіоактивно забруднених територіях; відновлення (реабілітація) забруднених радіоактивними
речовинами територій у зоні безумовного (обов'язкового) відселення
і повернення їх народному господарству; здійснення в зоні відчуження заходів, спрямованих на
покращення радіоекологічної ситуації, недопущення поширення
радіонуклідів за межі зони, стабілізацію об'єкта "Укриття" та
перетворення його в екологічно безпечну систему. 2. Київській (Сінько В.Д.) та Житомирській (Малиновський
А.С.) обласним державним адміністраціям: до 20 травня 1996 року доповісти Кабінетові Міністрів України
про відселення сімей з дітьми із зони безумовного (обов'язкового)
відселення; разом з Міністерством у справах захисту населення від
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (Холоша В.І.) провести в
місячний термін опитування громадян, які проживають у зоні
безумовного (обов'язкового) відселення Київської та Житомирської
областей, і за його результатами подати Кабінетові Міністрів
України переліки сімей, що виявили бажання переселитися у нові
місця проживання (із зазначенням відповідних населених пунктів) та
внести пропозиції щодо термінів завершення переселення цих
громадян. 3. Міністерству у справах захисту населення від наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС (Холоша В.І.) разом з Волинською
(Климчук Б.П.), Житомирською (Малиновський А.С.), Київською
(Синько В.Д.), Кіровоградською (Сухомлин М.О.), Рівненською
(Василишин Р.Д.), Полтавською (Залудяк М.І.), Харківською
(Байбіков В.М.) обласними державними адміністраціями передбачити
комплекс заходів, спрямованих на завершення будівництва дитячих,
освітніх та лікувально-оздоровчих закладів за чорнобильською
будівельною програмою, що мають високу будівельну готовність. Визначитися з використанням іншої частини об'єктів
незавершеного будівництва і поінформувати про це в двомісячний
термін Кабінет Міністрів України. 4. Київській (Сінько В.Д.) та Житомирській (Малиновський
А.С.) обласним державним адміністраціям разом з Міністерством у
справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС (Холоша В.І.) перевірити з виїздом на місця стан упорядження
новозбудованих населених пунктів - місць компактного переселення
громадян у Вінницькій, Кіровоградській, Полтавській та Харківській
областях і про наслідки доповісти до 15 липня 1996 р. Кабінетові
Міністрів України. 5. Міністерству фінансів (Германчук П.К.) і Міністерству у
справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС (Холоша В.І.) забезпечити ритмічне фінансування будівництва
об'єктів, пов'язаних з відселенням громадян з територій, які
зазнали радіоактивного забруднення, та здійсненням першочергових
заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи; не
допускати відволікання коштів Фонду на інші цілі. 6. Суворо вказати Міністру у справах захисту населення від
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Холоші В.І. на недоліки в
організації роботи з посилення контролю за цільовим використанням
коштів Фонду та зобов'язати його розглянути рішення Уряду України
з цього питання на колегії Міністерства, вжити дієвих заходів до
усунення виявлених порушень та притягнення винних посадових осіб
до відповідальності і доповісти Кабінету Міністрів України до 20
травня цього року. 7. За недостатній контроль за цільовим використанням коштів,
передбачених на спорудження об'єктів, пов'язаних з переселенням
громадян з територій, які зазнали радіактивного забруднення, та
серйозні недоліки в організації будівництва заступнику Міністра у
справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС Пінчуку В.Я. оголосити догану. 8. Доручити головам обласних державних адміністрацій:
Київської - Сіньку В.Д. та Житомирської - Малиновському А.С.
розглянути питання щодо посилення контролю за цільовим
використанням коштів Фонду та станом переселення громадян з
територій, які зазнали радіоактивного забруднення, на засіданнях
колегій, вжити необхідних заходів для усунення виявлених порушень
та притягнення винних посадових осіб до відповідальності і
доповісти Кабінету Міністрів України до 20 травня цього року. 9. Міністерству у справах захисту населення від наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС (Холоша В.І.), Державному комітетові
з питань науки, техніки та промислової політики (Сторіжко В.Ю.),
Міністерству сільського господарства і продовольства (Гайдуцький
П.І.) разом з Національною академією наук (Патон Б.Є.), іншими
заінтересованими міністерствами і відомствами вжити заходів для
докорінного поліпшення організації наукових досліджень з
чорнобильської тематики і про результати доповісти Кабінетові
Міністрів України до 31 грудня 1996 року. 10. Міністерству у справах захисту населення від наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС (Холоша В.І.), Міністерству фінансів
(Германчук П.К.), Міністерству внутрішніх справ (Кравченко Ю.Ф.)
поінформувати у місячний термін Кабінет Міністрів України про
результати інвентаризації майна в зоні відчуження. 11. Міністерству у справах захисту населення від наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС (Холоша В.І.), Міністерству фінансів
(Германчук П.К.) разом з Урядом Автономної Республіки Крим,
обласними та Київською міською державними адміністраціями внести
на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо створення
контрольно-ревізійних служб у складі управлінь у справах захисту
населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 12. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Віце-прем'єр-міністра України Дурдинця В.В., відділи Кабінету
Міністрів України з питань техногенної безпеки та цивільного
захисту населення і з питань будівництва та архітектури.

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.33

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: