open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
07.12.2012 N 1020

Про внесення змін до наказу

Міністерства охорони здоров'я України

від 29 серпня 2008 року N 500

На виконання частини четвертої статті 4, абзацу восьмого
частини другої статті 6, частини п'ятої і шостої статті 8,
частини третьої статті 10, абзацу шостого частини четвертої
статті 11, абзацу другого частини четвертої статті 16 Закону
України "Про екстрену медичну допомогу" ( 5081-17 ) та Плану
організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення
реалізації Закону України "Про екстрену медичну допомогу",
схваленого на засіданні Кабінету Міністрів 10 вересня 2012 року
(протокол N 69), Н А К А З У Ю:
1. Унести до наказу Міністерства охорони здоров'я України від
29 серпня 2008 року N 500 ( v0500282-08 ) "Про заходи щодо
удосконалення надання екстреної медичної допомоги населенню
України" (далі - Наказ) такі зміни:
1.1. Пункт 1 наказу викласти у такій редакції: "1. Затвердити:
1.1. Примірне положення про пункт постійного базування
екстреної (швидкої) медичної допомоги (додається).
1.2. Примірне положення про головного лікаря станції швидкої
медичної допомоги (додається).
1.3. Примірне положення про заступника головного лікаря
станції швидкої медичної допомоги з медичної роботи (додається).
1.4. Опис зовнішнього вигляду обмундирування працівників
екстреної (швидкої) медичної допомоги (додається).
1.5. Примірне положення про заступника головного лікаря
станції швидкої медичної допомоги з організаційно-методичної
роботи (додається).
1.6. Примірне положення про заступника головного лікаря
станції швидкої медичної допомоги з технічних питань (додається).
1.7. Примірне положення про головного фельдшера станції
швидкої та невідкладної медичної допомоги (додається).
1.8. Примірне положення про підстанцію (відділення) швидкої
медичної допомоги (додається).
1.9. Примірне положення про завідувача підстанції
(відділення) швидкої медичної допомоги (додається).
1.10. Примірне положення про старшого фельдшера (сестру
медичну) підстанції (відділення) швидкої та невідкладної медичної
допомоги (додається).
1.11. Примірний перелік оснащення відділення екстреної
(невідкладної) медичної допомоги (додається).
1.12. Примірне положення про лікаря станції (відділення)
швидкої та невідкладної медичної допомоги (додається).
1.13. Примірне положення про фельдшера (сестру медичну)
станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги
(додається).
1.14. Примірне положення про водія виїзної бригади швидкої
медичної допомоги (додається).
1.15. Примірний перелік оснащення відділення екстреної
(невідкладної) медичної допомоги (додається).
1.16. Примірне положення про старшого чергового медичного
працівника станції швидкої медичної допомоги (додається).
1.17. Примірне положення про фельдшера (сестру медичну) по
прийому викликів і передачі їх виїзним бригадам станції швидкої
медичної допомоги диспетчера (додається).
1.18. Примірне положення про старшого лікаря станції
(відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги
(додається).
1.19. Примірне положення про відділ госпіталізації станції
швидкої медичної допомоги (додається).
1.20. Примірні штатні нормативи відділення екстреної
(невідкладної) медичної допомоги (додається).
1.21. Примірне положення про пункт поповнення виїзних бригад
швидкої медичної допомоги (додається).
1.22. Примірне положення про пункт тимчасового базування
бригад швидкої медичної допомоги (додається).
1.23. Примірне положення про інформаційно-аналітичний відділ
станції швидкої медичної допомоги (додається).
1.24. Примірне положення про автоматизовану
інформаційнодиспетчерську службу "Швидка медична допомога - 103"
як складову Державної служби порятунку (112) - (АСУ АІДС ШМД -
103) та (ДСП - 112) (додається).
1.25. Примірне положення про відділ експлуатації
автоматизованої системи управління станції швидкої медичної
допомоги (додається).
1.26. Примірне положення про начальника відділу експлуатації
автоматизованої системи управління станції швидкої медичної
допомоги (додається).
1.27. Примірне положення про аптечне відділення станції
швидкої медичної допомоги (додається).
1.28. Примірне положення про централізоване стерилізаційне
відділення станції швидкої медичної допомоги (додається).
1.29. Примірне положення про дезінфектора станції швидкої
медичної допомоги (додається).
1.30. Примірне положення про відділ зв'язку станції швидкої
медичної допомоги (додається).
1.31. Примірне положення про консультативний телеметричний
центр станції швидкої медичної допомоги (додається).
1.32. Примірний табель обмундирування працівників швидкої та
невідкладної медичної допомоги (додається).
1.33. Примірний перелік оснащення бригади швидкої медичної
допомоги (додається).
1.34. Примірне положення про пункт (відділення) невідкладної
медичної допомоги для дорослого та дитячого населення (додається).
1.35. Примірне положення про завідувача пунктом (відділенням)
невідкладної медичної допомоги для дорослого та дитячого населення
(додається).
1.36. Примірне положення про сестру медичну старшу пункту
(відділення) невідкладної медичної допомоги для дорослого та
дитячого населення (додається).
1.37. Примірне положення про фельдшера (сестру медичну) -
диспетчера пункту (відділення) невідкладної медичної допомоги для
дорослого та дитячого населення (додається).
1.38. Примірне положення про лікаря пункту (відділення)
невідкладної медичної допомоги для дорослого населення
(додається).
1.39. Примірне положення про лікаря-педіатра пункту
(відділення) невідкладної медичної допомоги для дитячого населення
(додається).
1.40. Примірне положення про сестру медичну (фельдшера)
пункту (відділення) невідкладної медичної допомоги для дорослого
та дитячого населення (додається).
1.41. Примірне положення про молодшу медичну сестру пункту
(відділення) невідкладної медичної допомоги для дорослого та
дитячого населення (додається).
1.42. Примірний перелік оснащення пункту (відділення)
невідкладної медичної допомоги для дорослого та дитячого населення
(додається).
1.43. Примірний перелік оснащення бригади пункту (відділення)
невідкладної медичної допомоги для дорослого населення
(додається).
1.44. Примірний перелік оснащення бригади пункту (відділення)
невідкладної медичної допомоги для дитячого населення (додається).
1.45. Форма журналу запису звертань по невідкладну медичну
допомогу (додається).
1.46. Перелік форм первинної облікової та іншої документації
пункту (відділення) невідкладної медичної допомоги для дорослого
та дитячого населення (додається).
1.47. Примірний зразок бланку направлення/ордер на
екстрену/планову госпіталізацію пацієнтів для
амбулаторно-поліклінічних закладів (додається).
1.48. Примірний перелік оснащення підрозділів системи
екстреної (невідкладної) медичної допомоги та їх структурних
одиниць (додається).
1.49. Примірне положення про оперативно-диспетчерську службу
Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
(додається).
1.50. Норматив навантаження диспетчерів
оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної
допомоги з розрахунку 1 цілодобовий пост в
оперативно-диспетчерській службі екстреної медичної допомоги на
30 тисяч звернень на рік.".
1.2. Слова "швидкої медичної допомоги" у всіх відмінках по
тексту Наказу та нормативно-правових актах, затверджених цим
Наказом замінити словами "екстреної (швидкої) медичної допомоги".
2. Унести до Примірного положення про головного лікаря
станції екстреної (швидкої) медичної допомоги, затвердженого
наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня
2008 року N 500 ( v0500282-08 ), такі зміни:
2.1. Пункти 1.1 - 1.4 викласти у такій редакції: "1.1. Головний лікар станції екстреної (швидкої) медичної
допомоги (далі - Головний лікар) - керівник, що здійснює
управління видами діяльності станції екстреної (швидкої) медичної
допомоги (далі - Станції), що покладені на неї статутними або
засновчими документами центру екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф (далі - Центр).
1.2. Головний лікар забезпечує взаємодію і координацію
діяльності всіх функціонально-структурних підрозділів Станції щодо
виконання нею поставлених завдань та функцій, забезпечення
населення території обслуговування своєчасною екстреною медичною
допомогою на догоспітальному етапі у встановленому обсязі. Призначається з числа кваліфікованих лікарів, які мають
спеціалізацію з медицини невідкладних станів, має практичний
досвід лікувальної та організаційної роботи у закладах швидкої
медичної допомоги, має кваліфікаційну категорію за даною
спеціальністю, стаж роботи за фахом не менше 5 років.
Призначається та звільняється директором Центру за погодженням із
територіальним органом управління охорони здоров'я.
1.3. Головний лікар підпорядковується директору Центру,
територіальному органу управління охорони здоров'я. Розпорядження
Головного лікаря є обов'язковими до виконання усіма працівниками
Станції. З цією метою він має у своєму підпорядкуванні апарат
управління, який створюється у відповідності до штатних нормативів
та фактичної потреби. Головний лікар одночасно може бути
заступником директора Центру з питань організації надання
екстреної медичної допомоги та діяти на підставі та у межах
функціональних повноважень, встановлених для керівників Центру.
1.4. У своїй роботі Головний лікар керується чинним
законодавством України, нормативними документами Центру та
розпорядженнями його директора, рішеннями та розпорядженнями
органів місцевої виконавчої влади, директивними і нормативними
документами Міністерства охорони здоров'я, Статутом Станції та цим
Положенням.".
2.2. Пункт 4.10 викласти у такій редакції: "4.10. Приймати та звільняти з роботи працівників Станції
згідно з чинним законодавством, якщо це передбачено статутними,
засновчими або нормативними документами Центру.".
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра О.Толстанова.
В.о. Міністра О.Толстанов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

07.12.2012 N 1020

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

про пункт постійного базування бригад

швидкої медичної допомоги

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Місце розташування пункту постійного базування бригади
швидкої медичної допомоги (далі - Пункт) визначається рішенням
органів місцевого самоврядування за поданням керівника
територіального центру екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф (далі - Центр) в приміщенні придатному для перебування
та роботи бригади швидкої медичної допомоги (далі - Бригада) у
цілодобовому режимі.
1.2. Кількість Пунктів, що розташовуються на підпорядкованій
Центру території, залежить від виконання нормативу прибуття
Бригади до пацієнта з урахуванням стану доріг та щільності
населення. Пункти розташовується у такому місці, з якого відстань до
найвіддаленішого ймовірного місця виклику складає не більше як
30 км.
1.3. Пункт постійного перебування відкривається у першу чергу
на базі закладу охорони здоров'я державної форми власності
(амбулаторія загальної практики/сімейної медицини, дільнична
(районна) лікарня, поліклініка населеного пункту, ФАПу тощо)
шляхом укладання договорів оренди приміщення.
1.4. Бригада приймає виклики від оперативно-диспетчерської
служби Центру за допомогою засобів зв'язку, якими обладнаний
санітарний транспорт, або телефонними засобами мереж загального
користування та мобільного зв'язку.
1.5. Територія обслуговування Пункту визначається керівником
Центру, виходячи з чисельності населення відповідної
адміністративно-територіальної одиниці.
1.6. Бригада у своїй діяльності керується законодавством
України, у тому числі нормативно-правовими актами центрального
органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я, рішеннями та
розпорядженнями відповідних органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування, наказами керівника Центру, цим Положенням.
1.7. Бригада надає екстрену медичну допомогу шляхом виїзду на
місце виклику та безпосередньо на Пункті.
1.8. Бригада підпорядковується керівнику Центру, керівнику
відділення (станції) Центру, в оперативному порядку виконує
розпорядження відповідального диспетчера оперативно-диспетчерської
служби Центру.
1.9. Працівники Бригади, що перебуває на Пункті повинні: 1) дотримуватися графіку роботи Бригади; 2) виконувати свої посадові обов'язки при роботі як у
повсякденних умовах і у разі виникнення надзвичайної ситуації.
1.10. Бригада, перебуваючи на Пункті, веде облік своєї
діяльності за затвердженими статистичними формами та звітує в
установленому порядку перед відповідними службами Центру про свою
завершену роботу.
2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
Основними завданнями Пункту є: 2.1. Наближення надання екстреної медичної допомоги до
населення на визначеній території обслуговування та виконання
нормативу прибуття Бригади до місця виклику.
2.2. Забезпечення транспортування пацієнтів, які потребують
надання екстреної медичної допомоги в умовах
лікувально-профілактичних закладів (далі - Заклад), породіль та
новонароджених при пологах поза лікарнею до відповідних Закладів у
супроводі медичних працівників
2.3. Участь у ліквідації медико-санітарних наслідків
надзвичайної ситуації.
3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ
3.1. У своїй діяльності Бригада виконує такі функції: 3.1.1. Приймає від оперативно-диспетчерської служби виклики
про надання екстреної медичної допомоги; 3.1.2. Надає екстрену медичну допомогу пацієнтам на
догоспітальному етапі, відповідно до медичних показань в межах
визначеної Центром території обслуговування Пункту; 3.1.3. Забезпечує транспортування до Закладу пацієнта, який
потребує екстреної госпіталізації та (або) супроводу медичного
працівника; 3.1.4. Приймає участь в ліквідації медико-санітарних
наслідків надзвичайної ситуації; 3.1.5. Взаємодіє, в межах повноважень визначених Керівником,
в наданні медичної допомоги Бригадою та іншими Закладами і
організаціями відповідної адміністративно-територіальної одиниці
та при необхідності за її межами; 3.1.6. Використовує прогресивні медичні технології в своїй
практичній діяльності; 3.1.7. Веде медичну статистичну облікову документацію та
забезпечує звітування про виконану роботу; 3.1.8. Звітує про використання лікарських, наркотичних
засобів та психотропних речовин, виробів медичного призначення та
здійснює їх обмін; 3.1.9. Проводить санітарну обробку транспортного засобу у
Центрі або на станції (у відділенні).
4. ПРАВА
Працівники Бригади мають право: 4.1. У разі великої кількості пацієнтів викликати собі на
допомогу інші Бригади Центру (станції (відділення).
4.2. Госпіталізувати пацієнта у разі загрози його життю у
найближчий до місця виклику Заклад, де йому може бути надана
необхідна медична допомога.
4.3. Отримувати консультацію від чергових медичних
працівників Центру щодо діагностики та умов надання екстреної
медичної допомоги пацієнтам.
4.4. Вимагати від адміністрації Центру (станції (відділення)
забезпечення Бригади необхідними засобами для виконання своїх
функцій та індивідуального захисту від заражень і уражень.
4.5. Вносити адміністрації Центру, керівникам станції
(відділення) пропозиції щодо покращення організації роботи та
підвищення ефективності надання екстреної медичної допомоги.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
5.1. Відповідальність за своєчасність та якість виконання
Бригадою, яка перебуває на Пункті визначених цим Положенням
завдань і функцій, покладається на керівника Бригади.
5.2. Відповідальність інших працівників Пункту визначається
посадовими інструкціями.
Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомоги М.Хобзей

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

07.12.2012 N 1020

ОПИС

зовнішнього вигляду обмундирування

працівників системи екстреної

медичної допомоги України

Обмундирування для працівників системи екстреної медичної
допомоги (далі - Спеціальний одяг) - це комплект верхнього одягу
встановленого зразка для носіння працівниками (чоловічої та
жіночої статі) під час роботи. Спеціальний одяг призначається для
забезпечення працівників системи екстреної медичної допомоги в
теплу та холодну пори року. Спеціальний одяг видається
індивідуально кожному працівнику системи екстреної медичної
допомоги і використовується при виконанні ними посадових
обов'язків. Спеціальний одяг повинен забезпечувати належні умови
роботи працівників, а саме: захищати від несприятливих погодних умов; не допускати переохолодження в холодну пору року; не перешкоджати тепловіддачі в теплу пору року; не ускладнювати рухів виїзного персоналу, надавати можливість
працювати при наданні екстреної медичної допомоги, проведенні
реанімаційних заходів тощо; тримати при собі найнеобхідніші речі. Спеціальний одяг має бути привабливим, з ознаками професійної
приналежності та забезпечувати ідентифікацію працівників системи
екстреної медичної допомоги оточуючими особами. Спеціальний одяг
повинен забезпечувати видимість працівників служби екстреної
медичної допомоги при роботі в умовах надзвичайних ситуацій, в
нічний час, на автошляхах, надавати можливість розпізнавати
працівників служби екстреної медичної допомоги при скупченні людей
та у громадських місцях та відповідати вимогам Національного
стандарту України ДСТУ EN 471-2001 (EN 471:1994, IDT) "Одяг
спеціальний сигнальний підвищеної видимості".
1. Комплект Спеціального одягу для чоловіків

і жінок для холодної пори року
В індивідуальний комплект для холодної пори року входять:
курткаутеплена, штани утеплені, куртка (жакет), жилет, сорочка
трикотажна, шапка зимова, напівчоботи.
Стислий опис Спеціального одягу та його призначення: 1.1. Куртка утеплена з тканини червоного кольору, прямого
силуету з потайною застібкою, підкладка з тканини типу фліс на
синтапоні, полегшений капюшон. Світло-відбивні стрічки розміщені
на обох рукавах в два ряди та по низу куртки по периметру.
1.2. Штани утеплені з тканини червоного кольору, підкладка
фліс, з високим поясом. Спереду, нижче колін - дві світло-відбивні
стрічки.
1.3. Куртка (жакет) з тканини червоного кольору, без
підкладки із застібкою типу блискавка та пластрон на 5 липучок.
1.4. Сорочка трикотажна з тканини червоного кольору, модель
типу POLO. Комірець фанговий, відкладний, на три пластмасові гудзики,
рукав довгий.
1.5. Шапка зимова червоно-синього кольору пошита з тканини
фліс.
1.6. Жилет з тканини червоного кольору, без підкладки.
1.7. Напівчоботи утеплені чоловічі, жіночі, виготовлені з
натуральної шкіри, чорного кольору, литтєвого методу кріплення.
2. Комплект Спеціального одягу для чоловіків

та жінок для теплої пори року
В індивідуальний комплект для теплої пори року входять:
куртка (жакет), штани літні, футболка (теніска) трикотажна з
короткими рукавами, жилет, туфлі.
Стислий опис Спеціального одягу та його призначення: 2.1. Куртка (жакет) з тканини червоного кольору, кокетки
полочок та спинки - темно-синього кольору, без підкладки із
застібкою типу блискавка та пластрон на 5 липучок (кнопок).
2.2. Штани літні з тканини червоного кольору, вільного крою.
Нижче колін дві світло - відбивні стрічки.
2.3. Футболка (теніска) трикотажна з короткими рукавами з
тканини червоного кольору.
2.4. Жилет з тканини червоного кольору, без підкладки.
2.5. Туфлі, виготовлені з натуральної шкіри, чорного кольору,
литтєвого методу кріплення.
Комплект Спеціального одягу

для працівників виїзного персоналу системи

екстреної медичної допомоги України
------------------------------------------------------------------ N | Назва предмету | Кількість предметів на одну | п/п | | особу | ----+-----------------------------+-----------------------------| 1. |Куртка утеплена | 1 | ----+-----------------------------+-----------------------------| 2. |Куртка (жакет) | 1 | ----+-----------------------------+-----------------------------| 3. |Жилет | 1 | ----+-----------------------------+-----------------------------| 4. |Штани літні | 1 | ----+-----------------------------+-----------------------------| 5. |Штани утеплені | 1 | ----+-----------------------------+-----------------------------| 6. |Футболка (теніска) трикотажна| 2 | ----+-----------------------------+-----------------------------| 7. |Шапка зимова | 1 | ----+-----------------------------+-----------------------------| 8. |Кашкет (бандана) літня | 1 | ----+-----------------------------+-----------------------------| 9. |Сорочка трикотажна | 2 | ----+-----------------------------+-----------------------------| 10. |Напівчоботи утеплені | 1 | ----+-----------------------------+-----------------------------| 11. |Туфлі | 1 | ----+-----------------------------+-----------------------------| 12. |Посвідчення (бедж) | 1 | ----+-----------------------------+-----------------------------| 13. |Кокарда для головних уборів | 2 | |( va102282-12 ) | | ----+-----------------------------+-----------------------------| 14. |Нагрудний знак | 2 | |( va102282-12 ) | | ----+-----------------------------+-----------------------------| 15. |Нарукавний знак | 2 | |( va102282-12 ) | | -----------------------------------------------------------------
Комплект Спеціального одягу

для працівників невиїзного персоналу системи

екстреної медичної допомоги України
------------------------------------------------------------------ N | Назва предмету | Кількість предметів на одну | п/п | | особу | ----+-----------------------------+-----------------------------| 1. |Куртка утеплена | 1 | ----+-----------------------------+-----------------------------| 2. |Куртка (жакет) | 1 | ----+-----------------------------+-----------------------------| 3. |Жилет | 1 | ----+-----------------------------+-----------------------------| 4. |Штани літні | 1 | ----+-----------------------------+-----------------------------| 5. |Футболка (теніска) трикотажна| 2 | ----+-----------------------------+-----------------------------| 6. |Шапка зимова | 1 | ----+-----------------------------+-----------------------------| 7. |Кашкет (бандана) літня | 1 | ----+-----------------------------+-----------------------------| 8. |Сорочка трикотажна | 2 | ----+-----------------------------+-----------------------------| 9. |Напівчоботи утеплені | 1 | ----+-----------------------------+-----------------------------| 10. |Туфлі | 1 | ----+-----------------------------+-----------------------------| 11. |Посвідчення (бедж) | 1 | ----+-----------------------------+-----------------------------| 12. |Кокарда для головних уборів | 2 | |( va102282-12 ) | | ----+-----------------------------+-----------------------------| 13. |Нагрудний знак | 2 | |( va102282-12 ) | | ----+-----------------------------+-----------------------------| 14. |Нарукавний знак | 2 | |( va102282-12 ) | | -----------------------------------------------------------------
Нарукавний знак.

( va102282-12 )
Форма кругла, колір білий, діаметр - 90 мм, обшитий по краю
сріблястою ниткою, в центрі якого знаходиться коло жовтого кольору
діаметром 55 мм. Край жовтого кола обшитий золотистою ниткою. В середині кола
розташована міжнародна емблема екстреної медичної допомоги у
вигляді сніжинки з шістьма променями синього кольору, на фоні якої
розташована електрокардіографічна крива червоного кольору. На білому полі зверху знаходиться малий герб України, на
протилежній стороні від якого напис "Україна" - прописними
літерами. Зліва на білому полі напис "Екстрена медична допомога",
справа - "Медицина катастроф". Всі написи виконуються синім
кольором. Знак розташовується на формі у верхній третині лівого рукава
згідно малюнку 1.
( va102282-12 )
Кокарда на головний убір.

( va102282-12 )
Коло жовтого кольору діаметром 55 мм. Край кола обшитий
золотистою ниткою. В середині кола розташована міжнародна емблема
екстреної медичної допомоги у вигляді сніжинки з шістьма променями
синього кольору, на фоні якої розташована електрокардіографічна
крива червоного кольору. Пришивається посередині спереду головного убору згідно
малюнку 2.

( va102282-12 )
Нагрудний знак.

( va102282-12 )
Знак прямокутної форми розміром 50 х 90 мм жовтого кольору
обшитий сріблястою ниткою. На жовтому полі зліва вишитий напис червоного кольору "103",
а з правої сторони в верхній половині - емблема
адміністративно-територіальної одиниці, під якою - синім кольором
нанесено її назву. Знак розташований зліва на нагрудній кишені згідно малюнку 3.
Зразки нагрудного знаку розробляються та затверджуються
територіальними органами охорони здоров'я.
( va102282-12 )
3. Примірні технічні та технологічні вимоги

до обмундирування працівників системи

екстреної медичної допомоги України
------------------------------------------------------------------ N | Найменування | Характеристика | п/п | | | ----+-----------------------------+-----------------------------| 1 |Куртка утеплена |Основний колір - червоний, | |Мод. 17-19-408-09 |оздоблювальні деталі темно- | |(чоловіча) |синього кольору. | |Куртка утеплена |Куртка виготовляється зі | |Мод. 17-19-408А-09 |змішаної тканини, підкладка з| |(жіноча) |тканини типу фліс темно- | |код червоного кольору 18-0764|синього кольору, на | |код темно-синього кольору |синтепоні. | |19-3920 |Куртка прямого силуету з | | |потайною застібкою на | | |роз'ємну тасьму типу | | |"блискавка" і пластрон на | | |5 кнопок. Застібка переходить| | |на кінці коміра. Комір | | |стояче-відкладний. | | |Капюшон притачений до нижньої| | |частини коміру, зі швом | | |посередині. По передньому | | |краю оброблений прохід для | | |шнура. Шнур з фіксаторами і | | |закріплений. | | |На підкладці з одного боку | | |оброблена кишеня в рамку. | | |Рамка кишені прострочена | | |краєвою строчкою. Кишеня на | | |застібці тасьмою типу | | |"блискавка". Рукава втачні | | |двошовні. Підкладка рукавів | | |темно-синього кольору, | | |тканина - нейлон на | | |синтепоні. По краю | | |настрочений регулятор ширини | | |рукава темно-синього кольору | | |на застібці (липучка) або на | | |кнопках. | | |Пілочки складаються з двох | | |частин-кокетки (темно-синього| | |кольору) та нижньої | | |(основного червоного | | |кольору). На нижніх частинах | | |пілочки розташовані накладні | | |кишені-книжки з клапанами, що| | |застібаються на текстильну | | |застібку (липучка) або | | |кнопку. На верхніх частинах | | |пілочок - накладні кишені | | |"книжка" з клапанами, що | | |застібається на застібку | | |(липучку) або на кнопку. | | |Спинка на кокетці. На спині -| | |світло-відбивний напис | | |"Екстрена медична допомога", | | |або "Медицина катастроф", | | |або "Невідкладна медична | | |допомога", нанесений | | |термодруком. | | |На лівій нагрудній кишені | | |пришитий шеврон. | | |Під кокеткою спинки розміщені| | |складки для об'єму. | | |Світло-відбивні стрічки | | |шириною 50 мм розміщені: на | | |обох рукавах в два ряди з | | |проміжком 5 см; знизу куртки | | |від нижньої частини куртки | | |30 см по периметру куртки. | | |Низ рукавів та низ куртки | | |підігнутий та прострочений | | |оздоблювальною строчкою. | | |Утеплювач куртки синтепон. | | |Куртка виготовляється у | | |відповідності до "Основами | | |промышленной технологии | | |поузловой обработки верхней | | |одежды" (М. Легкая индустрия,| | |1976 г.)" та "Типовой | | |технологической документацией| | |по изготовлению курток | | |спортивно-бытовых" | | |(ЦНИИТЗИЛегпром, 1983 г.). | ----+-----------------------------+-----------------------------| 2. |Блуза/жакет (Куртка літня) |Зі змішаної тканини, | |Мод. 17-19-409-09 |червоного кольору, без | |(чоловіча) |підкладки, із застібкою | |Блуза/жакет (Куртка літня) |"блискавка" та пластрон на | |Мод. 17-19-409А-09 |5 "липучок". | |(жіноча) |Кокетки полочок та спинки, | |код червоного кольору 18-1763|нижня частина коміра-стійки, | |код темно-синього кольору |підклапани та хлястики для | |19-3921 |регулювання рукавів темно- | | |синього кольору. | | |Під кокеткою спинки складки | | |для об'єму. | | |Нижня частина спинки без шва,| | |на спинці світло-відбивний | | |напис "Швидка медична | | |допомога", або "Медицина | | |катастроф", або "Невідкладна | | |медична допомога". | | |Рукава довгі, двошовні, | | |підгортаються - система | | |сафарі. | | |Світловідбивні стрічки | | |шириною 50 мм розміщені: на | | |обох рукавах в верхній | | |третині в два ряди, від | | |притачної частини рукавів | | |відступити 15 см з проміжком | | |5 см; знизу куртки від | | |нижньої частини 30 см від | | |низу виробу і по периметру. | | |Кишені 4: дві нижні червоного| | |кольору накладні типу | | |"книжка" з клапанами, що | | |застібаються на текстильну | | |застібку (липучка) або | | |кнопку, та дві нагрудних | | |накладних, червоного кольору,| | |ліва з прозорим віконцем для | | |беджі. Довжина куртки до | | |середини стегна. | ----+-----------------------------+-----------------------------| 3 |Жилет |З тканини червоного кольору, | |Мод. 17-19-411-09 |без підкладки. | |(чоловічий) |Пілочки із верхньої і нижньої| |код червоного кольору 18-1763|частин. | | |На верхній частині лівої | | |пілочки нагрудна накладна | | |кишеня "книжка" з клапаном, | | |на яку настрочена накладна | | |кишеня з клапаном і застібкою| | |липучка. | | |На нижніх частинах пілочок | | |настрочені накладні кишені | | |типу "книжка" з входом з | | |боку. | | |Над нижніми накладними | | |кишенями "книжка" знаходяться| | |розрізні кишені із застібкою | | |блискавка. | | |Спинка без шва, на спинці | | |світло-відбивний напис | | |"Швидка медична допомога", | | |або "Медицина катастроф", | | |або "Невідкладна медична | | |допомога". | | |Низ пілочок спереду округлої | | |форми. | | |На верхніх частинах пілочок | | |та на спинці зверху по одній | | |світло-відбивній стрічці. | ----+-----------------------------+-----------------------------| 4 |Жилет |З тканини червоного кольору, | |Мод. 17-19-411А-09 |без підкладки. | |(жіночий) |Пілочки із верхньої і нижньої| |код червоного кольору 18-1763|частин. | | |На верхній частині лівої | | |пілочки нагрудна накладна | | |кишеня "книжка" з клапаном, | | |на яку настрочена накладна | | |кишеня з клапаном і застібкою| | |липучка. | | |На нижніх частинах пілочок | | |настрочені накладні кишені | | |типу "книжка" із входом з | | |боку. | | |Над нижніми накладними | | |кишенями "книжка" знаходяться| | |розрізні кишені із застібкою | | |блискавка. | | |Спинка без шва, на спинці | | |світло-відбивний напис | | |"Екстрена медична допомога", | | |або "Медицина катастроф", | | |або "Невідкладна медична | | |допомога". | | |Низ пілочок спереду округлої | | |форми. | | |В бокових швах знизу розрізи.| | |На верхніх частинах пілочок | | |та на спинці зверху по одній | | |світло-відбивній стрічці. | ----+-----------------------------+-----------------------------| 5 |Штани утеплені |З тканини змішаної червоного | |Мод. 17-19-412-09 |кольору, оздоблювальні деталі| |(чоловічі) |темно-синього кольору, | |Штани утеплені |утеплені синтепоном, | |Мод. 17-19-412А-09 |підкладка - фліс, з високим | |(жіночі) |поясом 8,5 см з 5 шльовками | |код червоного кольору 18-0764|для протягування паска, з | |код темно-синього кольору |застібкою блискавка, на | |19-3920 |поясі - 2 гудзики і 2 петлі. | | |На передніх половинках штанів| | |профільовані коліна. | | |Передні половинки з | | |підрізними бочками, які | | |утворюють бокові кишені. | | |На середній третині стегна | | |накладні кишені - книжки з | | |клапанами, що застібаються на| | |текстильну застібку (липучка)| | |або кнопку. | | |На правій кишені настрочена | | |кишеня для сотового телефону.| | |На нижніх частинах штанин дві| | |горизонтальні охоплювальні | | |світло -відбивні стрічки | | |шириною 50 мм. | ----+-----------------------------+-----------------------------| 6 |Штани літні |З тканини змішаної червоного | |Мод. 17-19-413-09 |кольору, оздоблювальні | |(чоловічі) |строчки темно-синього | |Мод. 17-19-413А-09 |кольору, на поясі з | |(жіночі) |5 шльовками для протягування | |код червоного кольору 18-1763|паска, з застібкою блискавка,| |код темно-синього кольору |на поясі - 1 гудзик і | |19-3921 |1 петля. | | |На передніх половинках штанів| | |профільовані коліна. | | |Передні половинки з | | |підрізними бочками, які | | |утворюють бокові кишені. На | | |середній третині стегна | | |накладні кишені -книжки з | | |клапанами, що застібаються на| | |текстильну застібку (липучка)| | |або кнопку. На правій кишені | | |настрочена ще одна кишеня для| | |сотового телефону. | | |На нижніх частинах штанин дві| | |горизонтальні світло - | | |відбивні стрічки шириною | | |50 мм. | ----+-----------------------------+-----------------------------| 7 |Футболка (теніска) трикотажна|Колір: червоний. Модель POLO.| |Мод. 17-19-414-09 |Тканина: пресове полотно | |(чоловіча) |(трикотаж) 38 клас в'язання, | |Мод. 17-19-414А-09 |щільність 220 гр. | |(жіноча) |Комірець фанговий, | | |відкладний. Застібка | | |прорізна планка на три | | |пластмасові ґудзики, діаметр | | |15 мм, 4-х ударний, червоного| | |матового кольору. Модель | | |навипуск, з двома боковими | | |прорізами довжиною 5 см. | | |Рукав короткий. | ----+-----------------------------+-----------------------------| 8 |Сорочка трикотажна |Колір: червоний. Модель POLO.| |Мод. 17-19-415-09 |Тканина: пресове полотно | |(чоловіча) |(трикотаж) 38 клас в'язання, | |Мод. 17-19-415А-09 |щільність 220 гр. | |(жіноча) |Комірець фанговий, | | |відкладний. Застібка | | |прорізна планка на три | | |пластмасові ґудзики, діаметр | | |15 мм, 4-х ударний, червоного| | |матового кольору. | | |Модель навипуск, з двома | | |боковими прорізами довжиною | | |5 см. | | |Рукав довгий. | ----+-----------------------------+-----------------------------| 9 |Шапка зимова |Колір: червоно-синій, | |Мод. 17-19-416-09 |куполоподібної форми. | |(чоловіча) |Пошита з тканини фліс. | |Мод. 17-19-416А-09 | | |(жіноча) | | ----+-----------------------------+-----------------------------| 10 |Шеврон нарукавний. |Малюнок 1 ( va102282-12 ) | |( va102282-12 ) |Шеврон розташовується у | |(не пришивається) |верхній третині лівого рукава| | |куртки та піджаку. | ----+-----------------------------+-----------------------------| 11 |Шеврон нагрудний. |Розробляється та | |( va102282-12 ) |затверджується місцевим | |(не пришивається) |органом управління охорони | | |здоров'я. | | |Розмір 90 х 50 мм, | | |нашивається на куртці та | | |піджаку зліва на рівні лінії | | |грудей. | ----+-----------------------------+-----------------------------| 12 |Напівчоботи утеплені чоловічі|Напівчоботи хромові, | |ОСТ 17-317-74 |виготовлені з натуральної | | |шкіри товщиною 1,4 мм, | | |чорного кольору, | | |клеєбортового методу | | |кріплення з боковою | | |прошивкою. | | |Підошва формована, | | |зносостійка, товщиною 10 - | | |12 мм (виготовлена згідно | | |ТУ 23267384-01-99 та | | |ГОСТ 261677-84). | | |Конструкція заготовки - берці| | |з цільною настроченою | | |союзкою. Підкладка з штучного| | |хутра під союзку та під берці| | |з шкіряною кишенею для | | |розміщення задника. Застібка | | |типу "блискавка". | | |Вкладна устілка - картон | | |взуттєвий, устілковий з | | |настроченим штучним хутром. | | |Основна устілка - шкіркартон | | |з супінатором. Підносок | | |виготовлений з | | |термопластичного матеріалу | | |товщиною 1,0 мм. | | |Задник з термопластичного | | |матеріалу товщиною 1,6 мм. | ----+-----------------------------+-----------------------------| 13 |Туфлі чоловічі |Туфлі хромові, виготовлені з | |ОСТ 17-317-74 |натуральної шкіри товщиною | |ГОСТ 447-91 |1,4 мм, чорного кольору, | | |клейового методу кріплення, | | |прошивні, на формованій | | |підошві товщиною 8 - 10 мм, | | |висота каблука - 20 мм. З | | |обох боків потайні гумові | | |вставки, туфлі на шнурівці. | | |Підкладка під союзку з | | |тканини, під берцями та | | |задником зі шкіри. Устілка | | |вкладна шкіряна. | | |Задник виготовлений з | | |термопластичного матеріалу | | |товщиною 2,0 мм. Підносок - | | |виготовлений з | | |термопластичного матеріалу | | |товщиною 1,0 мм. Основна | | |устілка - шкіркартон типу | | |"тексон" з супінатором. | ----+-----------------------------+-----------------------------| 14 |Напівчоботи утеплені жіночі |Напівчоботи хромові, | |ОСТ 17-317-74 |виготовлені з натуральної | |ТУ 23267384-01-99 та |шкіри товщиною 1,4 мм, | |ГОСТ 261677-84 |чорного кольору, | | |клеєбортового методу | | |кріплення з боковою | | |прошивкою. Підошва формована,| | |зносостійка, товщиною | | |10 - 12 мм. | | |Конструкція | | |заготовки - берці | | |з цільною настроченою | | |союзкою. Підкладка з штучного| | |хутра під союзку та під берці| | |з шкіряною кишенею для | | |розміщення задника. Застібка | | |типу "блискавка". | | |Вкладна устілка - картон | | |взуттєвий, устілковий з | | |настроченим штучним хутром. | | |Основна устілка - шкіркартон | | |з супінатором. | | |Підносок виготовлений з | | |термопластичного матеріалу | | |товщиною 1,0 мм. | | |задник з термопластичного | | |матеріалу товщиною 1,6 мм. | ----+-----------------------------+-----------------------------| 15 |Туфлі жіночі |Туфлі жіночі з хрому, | |ОСТ 17-317-74 |виготовлені з натуральної | |ГОСТ 447-91 |шкіри товщиною 1,4 мм, | | |чорного кольору, клеєвого | | |методу кріплення, прошивні, | | |на формованій підошві | | |товщиною 8 - 10 мм, висота | | |каблука 20 мм. Конструкція | | |заготовки: напівчеревики типу| | |"мокасин" з настроченими | | |берцями на шнурках і | | |відрізним задником, з м'яким | | |кантом. | | |Союзка розрізана з накладною | | |"мокасиновою" вставкою та | | |точним швом по центру | | |носочної частини. | | |Підкладка шкіряна. Устілка | | |вкладна-шкіряна. Задник | | |виготовлений з | | |термопластичного матеріалу | | |товщиною 1,6 мм. Підносок | | |виготовлений з | | |термопластичного матеріалу | | |товщиною 1 мм. | | |Основна устілка - шкіркартон | | |типу "тексон" з супінатором. | ----+-----------------------------+-----------------------------| 16 |Бандана |Виготовляється зі змішаної | |мод. 17-19-417-09 |тканини червоного кольору, | | |стінки верхньої частини | | |різані, лобна частина | | |цільнокрійна з кінцями - | | |зав'язками. | ----+-----------------------------+-----------------------------| 17 |Кашкет |Денце, стінки зі змішаної | |мод. 17-19-168-03 |тканини червоного кольору, | | |козирок з тканини темно- | | |синього кольору, спереду на | | |лобній частині кашкету напис | | |"Екстрена медична допомога", | | |або "медицина катастроф", | | |або "невідкладна медична | | |допомога". | -----------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомоги М.К.Хобзей

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

07.12.2012 N 1020

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК

оснащення відділення екстреної

(невідкладної) медичної допомоги

------------------------------------------------------------------ N | Найменування |Кількість хворих, що поступають на | | | добу | | |-----------------------------------| | | 50 | 150 | 200 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ----------------------------------------------------------------| Пост медсестри для хворих (потерпілих), що знаходяться у | задовільному стані | ----------------------------------------------------------------| 1. |Шафа медична | 1 | 1 | 1 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 2. |Термометр медичний | 2 | 3 | 4 | |цифровий (електронний) | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 3. |Вимірник артеріального | 1 | 1 | 2 | |тиску сфігмоманометр | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 4. |Стетофонендоскоп | 1 | 1 | 2 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 5. |Ваги з ростоміром | 1 | 1 | 1 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 6. |Стіл біля ліжка, тумба | 1 | 1 | 2 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 7. |Контейнер (місткість) |по потребі |по потребі |по потребі | |для | | | | |передстерилізаційного | | | | |очищення дезінфекції і | | | | |стерилізації медичних | | | | |виробів | | | | ----------------------------------------------------------------| Оглядові кабінети для хворих (потерпілих), що знаходяться у | задовільному стані (один кабінет на 25, що поступають на добу, | але не менше двох) | ----------------------------------------------------------------| 8. |Кушетка медична | 2 | 6 | 8 | |оглядова | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 9. |Стіл біля ліжка, тумба | 2 | 6 | 8 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 10. |Опромінювач- | 2 | 6 | 8 | |рециркулятор повітря | | | | |ультрафіолетовий | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 11. |Стілець для лікаря і | 2 | 6 | 8 | |пацієнта | | | | ----------------------------------------------------------------| Гінекологічний оглядовий кабінет (один кабінет на 20 хворих | (потерпілих) гінекологічного профілю в добу, але не менш одного)| ----------------------------------------------------------------| 12. |Кушетка медична | 1 | 1 | 1 | |оглядова | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 13. |Стілець обертається | 1 | 1 | 1 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 14. |Ваги з ростоміром | 1 | 1 | 1 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 15. |Вимірник артеріального | 1 | 1 | 1 | |тиску сфігмоманометр, | | | | |стетофонендоскоп | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 16. |Термометр медичний | 2 | 3 | 3 | |цифровий (електронний) | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 17. |Ширма медична | 1 | 2 | 2 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 18. |Крісло гінекологічне | 1 | 1 | 1 | |оглядове | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 19. |Світильник | 1 | 1 | 1 | |гінекологічний (лампа | | | | |оглядова) | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 20. |Набір для |по потребі,|по потребі,|по потребі,| |гінекологічного огляду | але не | але не | але не | |одноразовий | менше 10 | менше 15 | менше 15 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 21. |Набір інструментів для | 3 | 5 | 5 | |акушерства і | | | | |гінекології | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 22. |Голка для пункції | 2 | 2 | 2 | |заднього зводу піхви | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 23. |Столик для інструментів| 3 | 4 | 4 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 24. |Набір інструментів для | 2 | 2 | 2 | |екстреної акушерсько- | | | | |гінекологічної допомоги| | | | |(прийому пологів) | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 25. |Контейнер (ємкість) для|по потребі |по потребі |по потребі | |передстерилізаційного | | | | |очищення дезінфекції і | | | | |стерилізації медичних | | | | |виробів | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 26. |Опромінювач | 2 | 2 | 2 | |ультрафіолетовий | | | | |бактерицидний (для | | | | |приміщень) | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 27. |Опромінювач- | 1 | 1 | 1 | |рециркулятор повітря | | | | |ультрафіолетовий | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 28. |Шафа медична | 2 | 2 | 2 | ----------------------------------------------------------------| Процедурний кабінет для хворих (потерпілих), що знаходяться у | задовільному стані | ----------------------------------------------------------------| 29. |Шафа медична | 2 | 2 | 2 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 30. |Кушетка медична | 1 | 1 | 1 | |оглядова | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 31. |Опромінювач- | 1 | 1 | 1 | |рециркулятор повітря | | | | |ультрафіолетовий | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 32. |Столик для інструментів| 3 | 3 | 3 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 33. |Матеріал | 1 | 1 | 1 | |перев'язувальний | | | | |хірургічний | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 34. |Контейнер (ємкість) для|по потребі |по потребі |по потребі | |передстерилізаційного | | | | |очищення дезінфекції і | | | | |стерилізації медичних | | | | |виробів | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 35. |Холодильник медичний | 2 | 2 | 2 | ----------------------------------------------------------------| Пост медсестри для хворих (потерпілих), що знаходяться у стані | середньої тяжкості (один пост на 150 хворих (потерпілих), що | поступають на добу, але не менш одного) | ----------------------------------------------------------------| 36. |Шафа медична | 1 | 1 | 1 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 37. |Термометр медичний | 1 | 3 | 4 | |цифровий | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 38. |Вимірник артеріального | 1 | 1 | 2 | |тиску сфігмоманометр | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 39. |Стетофонендоскоп | 1 | 1 | 2 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 40. |Стіл біля ліжка, тумба | 1 | 1 | 2 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 41. |Контейнер (ємкість) для|по потребі |по потребі |по потребі | |передстерилізаційного | | | | |очищення дезінфекції і | | | | |стерилізації медичних | | | | |виробів | | | | ----------------------------------------------------------------| Оглядові кабінети для хворих (потерпілих), що знаходяться у | стані середньої тяжкості (один кабінет (12 каталок) на | 150 хворих (потерпілих), що поступають на добу, | але не менш одного) | ----------------------------------------------------------------| 42. |Шафа медична | 1 | 1 | 1 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 43. |Ширма медична | 2 | 5 | 7 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 44. |Штатив для тривалих | 3 | 10 | 10 | |інфузійних вливань | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 45. |Опромінювач- | 1 | 2 | 2 | |рециркулятор повітря | | | | |ультрафіолетовий | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 46. |Каталка медична | 4 | 12,5 | 16 | |лікарняна | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 47. |Крісло-коляска | 2 | 5 | 7 | |лікарняна | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 48. |Кушетка медична | 1 | 1 | 2 | |оглядова | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 49. |Стіл приліжковий, тумба| 1 | 1 | 2 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 50. |Опромінювач- |по потребі |по потребі |по потребі | |рециркулятор повітря | | | | |ультрафіолетовий | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 51. |Електрокардіограф | 1 | 2 | 2 | |одноканальний, | | | | |трьохканальний | | | | |портативний | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 52. |Дефібрилятор | 1 | 2 | 4 | |автоматичний зовнішній | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 53. |Монітор приліжковий для| 1 | 2 | 4 | |контролю фізіологічних | | | | |параметрів | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 54. |Набір реанімаційний для| 1 | 1 | 1 | |швидкої допомоги | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 55. |Стілець (табурет) | 1 | 1 | 2 | |медичний | | | | ----------------------------------------------------------------| Процедурний кабінет для хворих (потерпілих), що знаходяться у | стані середньої тяжкості | ----------------------------------------------------------------| 56. |Шафа медична | 2 | 2 | 2 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 57. |Опромінювач- | 1 | 1 | 1 | |рециркулятор повітря | | | | |ультрафіолетовий | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 58. |Стіл для інструментів | 3 | 3 | 3 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 59. |Матеріал |по потребі,|по потребі,|по потребі,| |перев'язувальний | але не | але не | але не | |хірургічний | менше 1 | менше 1 | менше 1 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 60. |Контейнер (ємкість) для|по потребі |по потребі |по потребі | |передстерилізаційного | | | | |очищення дезінфекції і | | | | |стерилізації медичних | | | | |виробів | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 61. |Холодильник медичний | 1 | 2 | 2 | ----------------------------------------------------------------| Пост медсестри палати для тимчасового розміщення хворих | (потерпілих) з неадекватною поведінкою (у стані психомоторного | збудження) і хворих (потерпілих) з підозрою на наявність | інфекційних захворювань | ----------------------------------------------------------------| 62. |Шафа медична | 1 | 1 | 1 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 63. |Стіл для інструментів | 1 | 1 | 1 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 64. |Вимірювач артеріального| 1 | 1 | 1 | |тиску сфігмоманометр | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 65. |Стетофонендоскоп | 1 | 1 | 1 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 66. |Термометр медичний | 1 | 2 | 2 | |цифровий | | | | ----------------------------------------------------------------| Палата для тимчасового розміщення хворих (потерпілих) з | неадекватною поведінкою (у стані психомоторного збудження) | (1 палата на 50 хворих (потерпілих), що поступають, в добу, | але не менше 2) | ----------------------------------------------------------------| 67. |Кушетка медична | 4 | 6 | 8 | |оглядова | | | | ----------------------------------------------------------------| Кабінет клініко-лабораторної діагностики | ----------------------------------------------------------------| 68. |Аналізатор | 1 | 1 | 1 | |гематологічний | | | | |автоматичний | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 69. |Аналізатор біохімічний | 1 | 1 | 1 | |автоматичний | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 70. |Аналізатор для | 1 | 1 | 1 | |діагностики | | | | |невідкладних станів | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 71. |Аналізатор сечі | 1 | 1 | 1 | |скринінговий на смужках| | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 72. |Пристрій для фіксації і| 1 | 1 | 1 | |забарвлення крові | | | | |(стейнер) | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 73. |Коагулометр | 1 | 1 | 1 | |автоматичний, | | | | |аналізатор здатності | | | | |згущуватися, аналізатор| | | | |гемостаза | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 74. |Центрифуга лабораторна | 1 | 1 | 1 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 75. |Мікроскоп бінокулярний | 1 | 2 | 2 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 76. |Освітлювач для | 1 | 2 | 2 | |мікроскопів | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 77. |Меблі для лабораторій | 1 | 1 | 1 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 78. |Термостат повітряний і | 1 | 1 | 1 | |сухоповітряний | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 79. |Контейнер для | 1 | 2 | 2 | |заготівлі, зберігання і| | | | |транспортування крові і| | | | |біоматеріалу | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 80. |Аналізатор глюкози в | 1 | 1 | 1 | |крові (глюкометр) | | | | |експрес-аналізатор | | | | |портативний | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 81. |Лічильник лейкоцитарної| 1 | 1 | 1 | |формули крові | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 82. |Колориметр | 1 | 1 | 1 | |фотоелектричний | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 83. |Ваги лабораторні | 1 | 1 | 1 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 84. |Холодильник медичний | 1 | 1 | 1 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 85. |Шафа сушарно- | 1 | 1 | 1 | |стерилізаційна | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 86. |Шафа медична | 1 | 1 | 1 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 87. |Стіл для інструментів | 1 | 1 | 1 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 88. |Опромінювач- |по потребі |по потребі |по потребі | |рециркулятор повітря | | | | |ультрафіолетовий | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 89. |Місткість для збору |по потребі |по потребі |по потребі | |відходів | | | | ----------------------------------------------------------------| Кабінет електрокардіографічного дослідження (один кабінет | на 150 хворих (потерпілих), що поступають на добу, | але не менш одного) | ----------------------------------------------------------------| 90. |Електрокардіограф | 1 | 1 | 1 | |багатоканальний з | | | | |синдромальним | | | | |заключенням | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 91. |Шафа медична | 1 | 1 | 1 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 92. |Опромінювач- | 1 | 1 | 1 | |рециркулятор повітря | | | | |ультрафіолетовий | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 93. |Стіл для інструментів | 1 | 1 | 1 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 94. |Кушетка медична | 1 | 1 | 1 | |оглядова | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 95. |Стіл біля ліжка, тумба | 1 | 1 | 1 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 96. |Стіл для інструментів | 1 | 1 | 1 | ----------------------------------------------------------------| Рентгенологічний кабінет | ----------------------------------------------------------------| 97. |Апарат | 1 | 1 | 1 | |рентгенографічний | | | | |діагностичний | | | | |(цифровий) | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 98. |АРМ (автоматизоване | 1 | 1 | 1 | |робоче місце) лікаря- | | | | |рентгенолога | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 99. |АРМ медичної | 1 | 1 | 1 | |сестри/рентгенлаборанта| | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 100.|Шафа медична | 2 | 2 | 2 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 101.|Опромінювач- | 1 | 1 | 1 | |рециркулятор повітря | | | | |ультрафіолетовий | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 102.|Стіл для інструментів | 2 | 2 | 2 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 103.|Кушетка медична | 1 | 1 | 1 | |оглядова | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 104.|Засоби індивідуального | 3 | 3 | 3 | |захисту при | | | | |рентгенологічних | | | | |дослідженнях (комплект)| | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 105.|Ширма захисна, екран | 1 | 1 | 1 | ----------------------------------------------------------------| Приміщення для проявки касет рентгенографії | ----------------------------------------------------------------| 106.|Машина проявочна | 1 | 1 | 1 | |(апарат) для | | | | |рентгенівської плівки | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 107.|Шафа сушильна для | 1 | 1 | 1 | |рентгенівських плівок | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 108.|Стелаж медичний | 1 | 1 | 1 | ----------------------------------------------------------------| Кабінет комп'ютерної томографії | ----------------------------------------------------------------| 109.|Томограф рентгенівський| 1 | 1 | 1 | |комп'ютерний | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 110.|АРМ лікаря-рентгенолога| 1 | 1 | 1 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 111.|АРМ медичної | 1 | 1 | 1 | |сестри/рентгенлаборанта| | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 112.|Меблі для лікарняних | 1 | 1 | 1 | |приміщень | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 113.|Стелаж медичний | 1 | 1 | 1 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 114.|Шафа для зберігання | 1 | 1 | 1 | |хімічних реактивів і | | | | |матеріалів | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 115.|Ін'єктор автоматичний | 1 | 1 | 1 | |для введення | | | | |контрастної речовини | | | | |для ангіографії | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 116.|Принтер медичний, | 1 | 1 | 1 | |відеопринтер | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 117.|Шафа медична | 2 | 2 | 2 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 118.|Опромінювач- | 1 | 1 | 1 | |рециркулятор повітря | | | | |ультрафіолетовий | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 119.|Стіл для інструментів | 2 | 2 | 2 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 120.|Кушетка медична | 1 | 1 | 1 | |оглядова | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 121.|Холодильник медичний | 1 | 1 | 1 | ----------------------------------------------------------------| Кабінет ультразвукової діагностики | ----------------------------------------------------------------| 122.|Апарат (сканер) | 1 | 1 | 1 | |ультразвуковий | | | | |діагностичний медичний | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 123.|Апарат (сканер) | 1 | 1 | 1 | |ультразвуковий | | | | |діагностичний | | | | |переносний | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 124.|Шафа медична | 1 | 1 | 1 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 125.|Опромінювач- | 1 | 1 | 1 | |рециркулятор повітря | | | | |ультрафіолетовий | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 126.|Стіл для інструментів | 1 | 1 | 1 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 127.|Кушетка медична | 1 | 1 | 1 | |оглядова | | | | ----------------------------------------------------------------| Кабінет ендоскопії | ----------------------------------------------------------------| 128.|Стойка ендоскопічна | 1 | 1 | 1 | |апаратна | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 129.|Джерело світла | 2 | 2 | 2 | |ендоскопічне | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 130.|Відеокомплекс, | 1 | 1 | 1 | |відеосистема | | | | |ендоскопічна | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 131.|Відеогастроскоп | 1 | 1 | 1 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 132.|Гастроскоп | 1 | 1 | 1 | |(гастрофіброскоп | | | | |фиброгастроскоп) | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 133.|Відеодуоденоскоп | 1 | 1 | 1 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 134.|Відеобронхоскоп гнучкий| 1 | 1 | 1 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 135.|Апарат | 2 | 2 | 2 | |електрохірургічний | | | | |високочастотний | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 136.|Приладдя для ендоскопії| 1 | 1 | 1 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 137.|Аспіратор | 2 | 2 | 2 | |(відсмоктувач) | | | | |ендоскопічний | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 138.|Ректоскоп (проктоскоп) | 1 | 1 | 1 | |для дорослих | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 139.|Інструменти для | 1 | 1 | 1 | |відкритої, | | | | |напівзакритої | | | | |ендоскопічній хірургії | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 140.|Устаткування | 1 | 1 | 1 | |дезінфекції | | | | |передстерилізаційного | | | | |очищення і стерилізації| | | | |гнучких ендоскопів | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 141.|Устаткування для УЗ | 1 | 1 | 1 | |очищення лабораторного | | | | |посуду і інструментів | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 142.|Кронштейн ендоскопічний| 4 | 4 | 4 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 143.|Щипці біопсійні |по потребі |по потребі |по потребі | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 144.|Інструменти для | 1 | 1 | 1 | |відкритої, | | | | |напівзакритої | | | | |ендоскопічній хірургії | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 145.|Катетер аспіраційний | 2 | 2 | 2 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 146.|Електроди для | 2 | 2 | 2 | |ендоскопії | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 147.|Екстрактор | 1 | 1 | 1 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 148.|Кліпси судинні незнімні| 1 | 1 | 1 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 149.|Голка ін'єкційна | 2 | 2 | 2 | |одноразового | | | | |застосування | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 150.|Набор для лігування |по потребі |по потребі |по потребі | |варикозно розширених | | | | |вен (ВРВ) стравоходу і | | | | |шлунку | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 151.|Зонд для коагуляції | 2 | 2 | 2 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 152.|Щипці до ендоскопів | 1 | 1 | 1 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 153.|Провідник для введення | 2 | 2 | 2 | |катетера | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 154.|Катетер дренажний | 1 | 1 | 1 | |хірургічний | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 155.|Петля полипная |по потребі |по потребі |по потребі | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 156.|Загубник |по потребі,|по потребі,|по потребі,| | | але не | але не | але не | | | менше 15 | менше 30 | менше 40 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 157.|Катетер | 4 | 4 | 4 | |трахеобронхіальний для | | | | |відсмоктування слизу | | | | |(набір) | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 158.|Електроди для | 2 | 2 | 2 | |електрохірургічних | | | | |операцій, одноразові | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 159.|Стелаж медичний | 1 | 1 | 1 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 160.|Стіл операційний | 1 | 1 | 1 | |(хірургічний) | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 161.|Шафа медична | 2 | 2 | 2 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 162.|Стіл для інструментів | 1 | 1 | 1 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 163.|Кушетка медична | 1 | 1 | 1 | |оглядова | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 164.|Стіл біля ліжка, тумба | 1 | 1 | 1 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 165.|Холодильник медичний | 1 | 1 | 1 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 166.|Опромінювач- | 1 | 1 | 1 | |рециркулятор повітря | | | | |ультрафіолетовий | | | | ----------------------------------------------------------------| Перев'язувальний кабінет (з шлюзом і приміщенням для | перев'язувального матеріалу) (один кабінет на 150 хворих | (потерпілих) в добу але не менш одного) | ----------------------------------------------------------------| 167.|Шафа медична | 2 | 2 | 2 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 168.|Опромінювач- | 2 | 2 | 2 | |рециркулятор повітря | | | | |ультрафіолетовий | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 169.|Стіл для інструментів | 4 | 4 | 4 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 170.|Стіл перев'язувальний | 1 | 1 | 1 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 171.|Стіл операційний | 1 | 1 | 1 | |(хірургічний) | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 172.|Санітарне устаткування | 2 | 2 | 2 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 173.|Набір перев'язувальний | 5 | 18 | 22 | |(великий) | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 174.|Набір перев'язувальний | 5 | 20 | 25 | |(малий) | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 175.|Голка для | 4 | 10 | 12 | |спинномозкової і | | | | |люмбальної пункції | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 176.|Матеріал |по потребі,|по потребі,|по потребі,| |перев'язувальний | але не | але не | але не | |хірургічний | менше 10 | менше 10 | менше 10 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 177.|Контейнер (ємкість) для|по потребі |по потребі |по потребі | |передстерилізаційного | | | | |очищення дезінфекції і | | | | |стерилізації медичних | | | | |виробів | | | | ----------------------------------------------------------------| Кабінет для гіпсування (один кабінет на 150 хворих (потерпілих) | на добу, але не менш одного) | ----------------------------------------------------------------| 178.|Шафа медична | 1 | 1 | 1 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 179.|Опромінювач- | 1 | 1 | 1 | |рециркулятор повітря | | | | |ультрафіолетовий | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 180.|Стіл для гіпсових робіт| 1 | 1 | 1 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 181.|Стіл перев'язувальний | 1 | 1 | 1 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 182.|Стіл для інструментів | 2 | 2 | 2 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 183.|Набір інструментів для | 1 | 2 | 3 | |накладення гіпсових | | | | |пов'язок | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 184.|Санітарне устаткування | 2 | 2 | 2 | ----------------------------------------------------------------| Кабінет передопераційної підготовки | ----------------------------------------------------------------| 185.|Шафа медична | 1 | 1 | 1 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 186.|Опромінювач- | 1 | 1 | 1 | |рециркулятор повітря | | | | |ультрафіолетовий | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 187.|Каталка медична | 1 | 1 | 1 | |лікарняна | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 188.|Стіл біля ліжка, тумба | 1 | 1 | 1 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 189.|Стіл для інструментів | 1 | 1 | 1 | ----------------------------------------------------------------| Палата реанімації та інтенсивної терапії (одна палата | на 50 хворих (потерпілих) в добу, але не менш однієї) | ----------------------------------------------------------------| 190.|Ліжко | 5 | 16 | 20 | |багатофункціональне | | | | |реанімаційне для палат | | | | |інтенсивної терапії | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 191.|Стіл біля ліжка, тумба | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 192.|Візок міжкорпусний | 1 | 1 | 1 | |вантажний | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 193.|Стійка (штатив) для | 11 | 32 | 40 | |інфузійних систем | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 194.|Система для | 10 | 32 | 40 | |централізованого | | | | |подання кисню | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 195.|Консоль палатна | 5 | 16 | 20 | |настінна | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 196.|Зволожувач з | 10 | 32 | 40 | |підігріванням дихальних| | | | |сумішей і кисню | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 197.|Матрац | 2 | 4 | 6 | |противопролежневий, | | | | |система | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 198.|Монітор приліжковий для| 5 | 16 | 20 | |контролю фізіологічних | | | | |параметрів | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 199.|Електрокардіограф | 1 | 2 | 2 | |одноканальний, | | | | |трьохканальний | | | | |портативний | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 200.|Електрокардіостимулятор| 2 | 5 | 7 | |(кардіостимулятор) | | | | |зовнішній | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 201.|Апарат для проведення | 1 | 1 | 2 | |внутрішньоаортальної | | | | |(інтрааортальної) | | | | |балонної контрпульсації| | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 202.|Аспіратор | 2 | 5 | 7 | |(відсмоктувач) | | | | |хірургічний | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 203.|Дефібрилятор | 1 | 4 | 6 | |кардіосинхронізований | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 204.|Апарат штучної | 1 | 2 | 3 | |вентиляції легенів | | | | |(ШВЛ) | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 205.|Апарат штучної | 1 | 2 | 3 | |вентиляції легенів | | | | |(ШВЛ) портативний | | | | |(апарат керованої і | | | | |допоміжної штучною | | | | |вентиляцією легенів | | | | |(ШВЛ) для швидкої | | | | |допомоги портативний) | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 206.|Апарат дихальний ручний| 1 | 2 | 2 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 207.|Набір інтубаційний | 2 | 4 | 6 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 208.|Набір для катетеризації|по потребі,|по потребі,|по потребі,| |вен і судин | але не | але не | але не | |одноразового | менше 5 | менше 16 | менше 20 | |застосування | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 209.|Насос шприцевий | 5 | 16 | 20 | |інфузійний (дозатор | | | | |лікарських засобів) | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 210.|Насос інфузійний | 5 | 16 | 20 | |роликовий (інфузомат) | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 211.|Набір реанімаційний для| 1 | 1 | 2 | |швидкої допомоги | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 212.|Апарат рентгенівський | 1 | 1 | 1 | |(мобільний) для | | | | |операційних з штативом | | | | |типу С-дуга | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 213.|Набір для веносекції | 1 | 2 | 2 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 214.|Набір інструментів | 1 | 2 | 2 | |поліклінічний | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 215.|Набір для трахеостомії | 1 | 2 | 2 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 216.|Шафа для медикаментів | 2 | 5 | 7 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 217.|Шафа медична | 5 | 16 | 20 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 218.|Опромінювач | 1 | 2 | 2 | |ультрафіолетовий | | | | |бактерицидний (для | | | | |приміщень) | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 219.|Світильник безтіньовий | 2 | 4 | 5 | |медичний пересувний | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 220.|Стілець для лікаря і | 2 | 4 | 5 | |пацієнта | | | | ----------------------------------------------------------------| Палата динамічного спостереження і короткострокового перебування| (одне ліжко на 5 хворих (потерпілих) в добу) | ----------------------------------------------------------------| 221.|Ліжко функціональне | 10 | 30 | 40 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 222.|Стіл біля ліжка, тумба | 10 | 30 | 40 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 223.|Опромінювач- |по потребі |по потребі |по потребі | |рециркулятор повітря | | | | |ультрафіолетовий | | | | ----------------------------------------------------------------| Санітарна кімната | ----------------------------------------------------------------| 224.|Опромінювач- | 1 | 1 | 1 | |рециркулятор повітря | | | | |ультрафіолетовий | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 225.|Каталка медична | 1 | 1 | 1 | |лікарняна | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 226.|Стіл біля ліжка, тумба | 1 | 1 | 1 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 227.|Стіл для інструментів | 1 | 1 | 1 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 228.|Кушетка медична | 1 | 1 | 1 | |оглядова | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 229.|Шафа медична | 1 | 1 | 1 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 230.|Шина для лікування | 1 | 2 | 3 | |переломів стегна і | | | | |гомілки для дорослих | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 231.|Шина дротяна і щипці | 2 | 4 | 6 | |для виготовлення шин | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 232.|Шина дротяна і щипці | 2 | 4 | 6 | |для виготовлення шин | | | | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 233.|Бандаж (комір шийний) | 2 | 3 | 4 | ----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| 234.|Шина вакуумна | 2 | 3 | 4 | |транспортна для | | | | |дорослих і дітей | | | | ----------------------------------------------------------------| Приміщення для зберігання прибирального інвентарю | ----------------------------------------------------------------| 235.|Устаткування для миття | 2 | 2 | 4 | |і дезінфекції | | | | ----------------------------------------------------------------| Приміщення для миття, дезінфекції і сушки допоміжного | устаткування і матеріалів | ----------------------------------------------------------------| 236.|Устаткування для миття | 3 | 4 | 6 | |і дезінфекції | | | | -----------------------------------------------------------------
Директор департаменту
реформ та розвитку
медичної допомоги М.Хобзей

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

07.12.2012 N 1020

ПРИМІРНІ ШТАТНІ НОРМАТИВИ

відділення екстреної (невідкладної)

медичної допомоги

------------------------------------------------------------------ Найменування посад | Кількість штатних одиниць | -------------------------------+--------------------------------| 1 | 2 | ----------------------------------------------------------------| 1. Лікарський персонал | ----------------------------------------------------------------| Завідувач відділенням |1 на відділення | -------------------------------+--------------------------------| Старший лікар |1,5 на 50 хворих (потерпілих), | |що поступають на добу (для | |забезпечення цілодобової роботи)| -------------------------------+--------------------------------| Лікар |4,75 на 20 хворих (потерпілих), | |що поступають на добу (для | |забезпечення цілодобової роботи)| -------------------------------+--------------------------------| Лікар-лаборант з клінічної |1,5 на 50 хворих (потерпілих), | біохімії |що поступають на добу (для | |забезпечення цілодобової роботи)| -------------------------------+--------------------------------| Лікар-рентгенолог |1,5 на 50 хворих (потерпілих), | рентгенологічного кабінету |що поступають на добу (для | |забезпечення цілодобової роботи)| -------------------------------+--------------------------------| Лікар-рентгенолог кабінету |1,5 на 50 хворих (потерпілих), | комп'ютерної томографії |що поступають на добу (для | |забезпечення цілодобової роботи)| -------------------------------+--------------------------------| Лікар ультразвукової |1,5 на 50 хворих (потерпілих), | діагностики кабінету |що поступають на добу (для | ультразвукової діагностики |забезпечення цілодобової роботи)| -------------------------------+--------------------------------| Лікар-ендоскопіст кабінету |1,5 на 50 хворих (потерпілих), | ендоскопії |що поступають на добу (для | |забезпечення цілодобової роботи)| -------------------------------+--------------------------------| Лікар анестезіолог палати |4,75 на 8 ліжок (для | інтенсивній терапії і |забезпечення цілодобової роботи)| реанімації | | ----------------------------------------------------------------| 2. Середній медичний персонал | ----------------------------------------------------------------| Сестра медична старша |1 на відділення | -------------------------------+--------------------------------| Сестра медична |4,75 на 50 хворих (потерпілих), | |що поступають на добу (для | |забезпечення цілодобової роботи)| -------------------------------+--------------------------------| Сестра медична процедурного |3,25 на 50 хворих (потерпілих), | кабінету |що поступають на добу (для | |забезпечення цілодобової роботи)| -------------------------------+--------------------------------| Сестра медична |3,25 на 50 хворих (потерпілих), | перев'язувального кабінету |що поступають на добу (для | |забезпечення цілодобової роботи)| -------------------------------+--------------------------------| Сестра медична - анестезист |4,75 на 4 ліжка (для | палати інтенсивної терапії і |забезпечення цілодобової роботи)| реанімації | | -------------------------------+--------------------------------| Фельдшер-лаборант кабінету |3,25 на 50 хворих (потерпілих), | клініко-лабораторної |що поступають на добу (для | діагностики |забезпечення цілодобової | |роботи) | -------------------------------+--------------------------------| Рентгенолаборант |3,25 на 50 хворих (потерпілих), | рентгенологічного кабінету |що поступають на добу (для | |забезпечення цілодобової | |роботи) | -------------------------------+--------------------------------| Рентгенолаборант кабінету |3,25 на 50 хворих (потерпілих), | комп'ютерної томографії |що поступають на добу (для | |забезпечення цілодобової | |роботи) | -------------------------------+--------------------------------| Сестра медична кабінету |1,5 на 50 хворих (потерпілих), | ендоскопії |що поступають на добу (для | |забезпечення цілодобової | |роботи) | ----------------------------------------------------------------| 3. Молодший медичний персонал | ----------------------------------------------------------------| Реєстратор медичний |4,75 на 50 хворих (потерпілих), | |що поступають на добу (для | |забезпечення цілодобової | |роботи) | -------------------------------+--------------------------------| Дезінфектор |3,25 на 50 хворих (потерпілих), | |що поступають на добу (для | |забезпечення цілодобової | |роботи) | -------------------------------+--------------------------------| Сестра-господиня |1 на відділення | -------------------------------+--------------------------------| Молодша медична сестра |1 на 1 посаду медичної сестри | перев'язувального кабінету |перев'язувального кабінету | -------------------------------+--------------------------------| Молодша медична сестра |1 на 1 посаду медичної сестри | процедурного кабінету |процедурного кабінету | -------------------------------+--------------------------------| Молодша медична сестра |11,75 на 50 хворих | |(потерпілих), що поступають на | |добу (для забезпечення | |цілодобової роботи) | -------------------------------+--------------------------------| Молодша медична сестра |1 на 100 хворих (потерпілих), | (санітарка-буфетниця) |що поступають на добу | -------------------------------+--------------------------------| Молодша медична сестра по |1,5 на 50 хворих (потерпілих), | прийому речей |що поступають на добу (для | |забезпечення цілодобової | |роботи) | -------------------------------+--------------------------------| Молодша медична сестра |2 на норму виконуваних робіт | (санітарка-прибиральниця) |(для двократного прибирання | |приміщень) | -------------------------------+--------------------------------| Молодша медична |4,75 на 6 ліжок (для | сестра з догляду |забезпечення цілодобової | за хворими палати інтенсивної |роботи) | терапії і реанімації | | -------------------------------+--------------------------------| Молодша медична сестра з |1,5 на 50 хворих (потерпілих), | догляду за хворими |що поступають на добу (для | |забезпечення цілодобової | |роботи) | ----------------------------------------------------------------| Допоміжні служби | ----------------------------------------------------------------| Персонал допоміжних служб |Відповідно до прийнятих | |нормативів розрахунків | -----------------------------------------------------------------
Для надання екстреної медичної допомоги хворим (потерпілим),
що потребують динамічного спостереження і короткострокового
лікування, додатково вводиться посада лікаря відділення з
розрахунку 1,5 на 50 хворих (потерпілих), що поступають на добу
(для забезпечення цілодобової роботи). Для надання екстреної медичної допомоги хворим (потерпілим),
що потребують динамічного спостереження і короткострокового
лікування, додатково вводиться посада сестри медичної палати
динамічного спостереження і короткострокового перебування з
розрахунку 1,5 на 50 хворих (потерпілих), що поступають на добу
(для забезпечення цілодобової роботи). Для транспортування хворих (потерпілих) додатково вводиться
посада молодшої медичної сестри палати динамічного спостереження і
короткострокового перебування з розрахунку 1,5 на 50 хворих
(потерпілих), що поступають на добу (для забезпечення цілодобової
роботи).
Директор департаменту
реформ та розвитку
медичної допомоги М.Хобзей

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

07.12.2012 N 1020

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК

оснащення підрозділів системи екстреної

(невідкладної) медичної допомоги

та їх структурних одиниць

------------------------------------------------------------------------------------------------------- N п/п | Перелік оснащення | Структурний підрозділ | Кількість| -----------+-------------------------------------------------+----------------------------+----------| 1. | | Центральна |Диспетчерський| | | |диспетчерська| пункт | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 1.1. |Стіл комп'ютерний | + | + |Відповідно| | | | |до | | | | |кількості | | | | |робочих | | | | |місць | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 1.2. |Автоматизоване робоче місце диспетчера: | | |Відповідно| |-------------------------------------------------+-------------+--------------|до | |1. системний блок; | + | + |кількості | |-------------------------------------------------+-------------+--------------|робочих | |2. монітор; | + | + |місць | |-------------------------------------------------+-------------+--------------| | |3. клавіатура; | + | + | | |-------------------------------------------------+-------------+--------------| | |4. мишка; | + | + | | |-------------------------------------------------+-------------+--------------| | |5. стандартне та прикладне програмне | + | + | | |забезпечення; | | | | |-------------------------------------------------+-------------+--------------| | |6. інші периферійні пристрої (принтер, | + | + | | |копіювальний пристрій) | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 1.3. |Система запису звернень по телефону | + | + |1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 1.4. |Стіл письмовий | + | + |Відповідно| | | | |до | | | | |кількості | | | | |робочих | | | | |місць | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 1.5. |Крісло-стілець | + | + |Відповідно| | | | |до | | | | |кількості | | | | |робочих | | | | |місць | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 1.6. |Шафа для документів | + | + | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 1.7. |Телефон-факс | + | + | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 1.8. |Телефон прямого зв'язку | + | + | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 1.9. |Міський телефон | + | + | 2 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 1.10. |Мобільний телефон з безлімітним стартовим пакетом| + | + | 2 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 1.11. |Радіостанція | + | + | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 1.12. |Селекторний зв'язок в приміщенні | + | + | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 1.13. |Система гучномовного оповіщення | + | + | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 1.14. |Карта-схема району обслуговування | + | + | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 1.15. |Довідник телефонів закладів охорони здоров'я та | + | + | 1 шт. | |оперативних служб | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 1.16. |Кнопка екстреного виклику оперативних служб | + | + | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 1.17. |Годинник | + | + | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 1.18. |Настільна лампа | + | + |Відповідно| | | | |до | | | | |кількості | | | | |робочих | | | | |місць | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 1.19. |Шафа для одягу | + | + | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 1.20. |Кондиціонер | + | + | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 1.21. |Система протипожежної сигналізації | + | + | 1 шт. | -----------+---------------------------------------------------------------+--------------+----------| 2. | Бригада екстреної (швидкої) медичної допомоги | | | -----------+---------------------------------------------------------------+--------------+----------| 2.1. |Устаткування для перенесення пацієнта: | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.1.1. |Основні ноші/шасі | + | | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.1.2. |Приймальний пристрій для нош | + | | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.1.3. |Вакуумний матрац | + | | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.1.4. |Пристрій для перенесення пацієнта, що сидить | + | | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.1.5. |Простирадло для перенесення або матрац для | + | | 1 шт. | |транспортування | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.1.6. |Носилки для підбирання (ковшові ноші) з ременями | + | | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.1.7. |Довга спинна дошка з пристроєм іммобілізації | + | | 2 шт. | |голови та ременями безпеки (доросла та дитяча) | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.2. |Типи устаткування та іммобілізації: | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.2.1. |Пристрій іммобілізації, набір для переломів | + | | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.2.2. |Шийний та верхньоспинний пристрій іммобілізації. | + | | 1 набір | |Шийно-комірцевий набір, короткі спинні дошки | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.2.3. |Хустки медичні для іммобілізації | + | | 4 шт. | -----------+---------------------------------------------------------------+--------------+----------| 2.3. |Типи вентиляційного/респіраційного устаткування: | | | -----------+---------------------------------------------------------------+--------------+----------| 2.3.1. |Стаціонарний кисень (не менше, ніж 1000 л за | + | | 1 шт. | |нормальної температури та тиску) швидке з'єднання| | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.3.2. |Портативний кисень (не менше, ніж 400 л за | + | | 1 шт. | |нормальної температури та тиску) швидке з'єднання| | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.3.3. |Засоби для реанімації з масками, дихальними | + | | 1 шт. | |трубками для осіб різного віку та кисневими | | | | |ємностями | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.3.4. |Апарат для штучної вентиляції легень ручний | + | | 1 шт. | |(дихальний мішок) для дорослих та дітей до 15 кг | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.3.5. |Стаціонарний неручний прилад відсмоктування з | + | | 1 шт. | |мінімальним тиском мінус 65 кПа та з мінімальним | | | | |об'ємом 1 л | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.3.6. |Ручний портативний прилад відсмоктування | + | | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.4. |Типи діагностичного устаткування: | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.4.1. |Ручний ВР монітор (розмір манжети 10 см - 66 см) | + | | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.4.2. |Автоматичний ВР монітор (розмір манжети 10 см - | + | | 1 шт. | |66 см) | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.4.3. |Оксиметр | + | | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.4.4. |Стетоскоп | + | | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.4.5. |Термометр (мінімальний діапазон | + | | 1 шт. | |від 28 град.C до 42 град.C) | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.4.6. |Пристрій для вимірювання цукру в крові | + | | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.4.7. |Діагностична лампа | + | | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.4.8. |Молоток неврологічний | + | | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.5. |Наркотичні та психотропні засоби: | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.5.1. |Знеболювальний засіб | + | | 9 шт. | -----------+---------------------------------------------------------------+--------------+----------| 2.6. | Типи інфузійних матеріалів та устаткування: | | | -----------+---------------------------------------------------------------+--------------+----------| 2.6.1. |Розчини для вливання, л | + | | 4 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.6.2. |Устаткування для ін'єкцій та вливань, набір | + | | 2 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.6.3. |Система вливання, яка дає можливість | + | | 1 шт. | |використовувати рідину, підігріту | | | | |до 37 град.C +- 2 град.C | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.6.4. |Установка для вливання | + | | 2 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.6.5. |Пристрій для вливання під тиском | + | | 1 шт. | -----------+---------------------------------------------------------------+--------------+----------| 2.7. | Типи устаткування для пацієнтів, стан яких загрожує життю: | | | -----------+---------------------------------------------------------------+--------------+----------| 2.7.1. |Дефібрилятор з ритмом та записувачем показників | + | | 1 шт. | |пацієнта | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.7.2. |Кардіомонітор | + | | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.7.3. |Електрокардіограф з можливістю телеметричної | + | | 1 шт. | |передачі ЕКГ- сигналу | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.7.4. |Зовнішній електрокардіостимулятор (може входити | + | | 1 шт. | |до складу монітора-дефібрилятора) | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.7.5. |Апарат для ШВЛ | + | | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.7.6. |РЕЕР-клапан, регульований або статичний | + | | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.7.7. |Капнометр | + | | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.7.8. |Вхідний отвір для вентиляції за допомогою маски з| + | | 1 шт. | |отвором для кисню | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.7.9. |Ротовий повітропровід або носоглотковий | + | | 1 шт. | |повітропровід | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.7.10. |Катетер відсмоктування | + | | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.7.11. |Портативна сучасна система реанімації | + | | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.7.12. |Складники портативної системи догляду за диханням| + | | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.7.13. |Устаткування для інтубації, зокрема ручка | + | | 1 шт. | |ларингоскопа з відповідними клинками | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.7.14. |Хірургічні щипці | + | | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.7.15. |Внутрішній зонд | + | | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.7.16. |Ендотрахеальні трубки із з'єднувачами | + | | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.7.17. |Затискач для утримання газів у трубі | + | | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.7.18. |Матеріал для фіксування ендотрахеальних трубок | + | | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.7.19. |Пульверизатор | + | | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.7.20.1. |Набір для конікотомії: | + | | 1 наб. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.7.20.2. |Серветки 5 х 5 см | + | | 2 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.7.20.3. |Скальпель (одноразовий) | + | | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.7.20.4. |Трубка інтубаційна приблизно 10 х 4 см | + | | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.7.20.5. |Хірургічні рукавички стерильні | + | | 2 пари | -----------+---------------------------------------------------------------+--------------+----------| 2.8. |Перев'язувальні матеріали та засоби догляду: | | | -----------+---------------------------------------------------------------+--------------+----------| 2.8.1. |Постільна білизна | + | | 2 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.8.2. |Ковдра | + | | 2 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.8.3. |Матеріал для лікування поранень | + | | 1 набір | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.8.4. |Матеріал для лікування ударів та опіків | + | | 1 набір | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.8.5. |Контейнер для реплантації із внутрішньою | + | | 1 набір | |температурою (4 +- 2) град.C, яка утримується | | | | |протягом не менше, ніж 2 години | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.8.6. |Ниркоподібна чаша | + | | 2 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.8.7. |Мішечок для блювотних мас | + | | 2 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.8.8. |Памперси для дорослих різних розмірів. | + | | 3 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.8.9. |Контейнер для використаних шприців та голок | + | | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.8.10. |Шлункова трубка з приладдям | + | | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.8.11. |Рукавички хірургічні стерильні, пари | + | | 5 п. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.8.12. |Рукавички оглядові нестерильні одноразові | + | | 100 шт. | |(латексні або неопренові) | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.8.13. |Комплект пологовий: | + | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.8.13.1. |Затискач одноразовий для пуповини | + | | 2 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.8.13.2. |Груша гумова | + | | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.8.13.3. |Ножиці | + | | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.8.13.4. |Пелюшки | + | | 2 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.8.13.5. |Пінцет | + | | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.8.13.6. |Простирадло | + | | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.8.13.7. |Серветки 33 х 45, 14 х 16 | + | | 4 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.8.13.8. |Еритроміцин 1% мазь (для профілактики бленореї) | + | | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.8.13.9. |Рукавички хірургічні стерильні, пари | + | | 2 пари | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.8.14. |Сумка для відходів | + | | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.8.15. |Клінічна сумка для відходів | + | | 1 шт. | -----------+-----------------------------------------------------------------------------------------| 2.9. |Особисті засоби захисту (на кожного члена бригади для захисту та ідентифікації персоналу | |як працівників автомобіля швидкої медичної допомоги): | -----------+-----------------------------------------------------------------------------------------| 2.9.1. |Захисний одяг, зокрема куртка чи плащ, що | + | | 1 компл. | |відбивають світло та дають можливість помічати їх| | | | |здалеку | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.9.2. |Захисний одяг (підвищений рівень захисту) | + | | 1 компл. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.9.3. |Безпечні рукавички для відходів | + | | 1 п. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.9.4. |Безпечне взуття, пари | + | | 1 п. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.9.5. |Безпечний шолом | + | | 1 шт. | -----------+---------------------------------------------------------------+--------------+----------| |Примітка. цифри подано з розрахунку на 1 члена бригади | | | -----------+---------------------------------------------------------------+--------------+----------| 2.9.6. |Особисті засоби захисту від інфекції: | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.9.6.1. |Малий епідеміологічний комплект: | + | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.9.6.1.1. |Антибіотики широкого спектру дії (для екстреної | + | | 2 конв. | |неспецифічної профілактики) | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.9.6.1.2. |Респіратори ватно-марлеві | + | | 3 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.9.6.1.3. |Рукавички гумові побутові (для відходів) | + | | 3 пари | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.9.6.1.4. |Засоби для поточної дезинфекції | + | | 1 набір | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.9.6.1.5. |Захисні окуляри | + | | 3 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.9.6.1.6. |Спирт 70% (для прополіскування порожнини рота при| + | | 1 фл. | |підозрі на чуму), у фл. (100 мл) | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.9.6.1.7. |Стерильні пакети для відбору матеріалу | + | | 5 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.9.6.1.8. |Стрептоміцин для закапування очей і носа при | + | | 1 фл. | |підозрі на чуму | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.10. |Засоби для порятунку та захисту: | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.10.1. |Матеріали для очищення та дезінфекції | + | | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.10.2. |Набір інструментів для подання світлового | + | | 1 шт. | |аварійного сигналу | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.10.3. |Інструмент для розрізування ременів крісла | + | | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.10.4. |Прожектор | + | | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.10.5. |Попереджувальний трикутник/попереджувальні лампи | + | | 2 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.10.6. |Вогнегасник | + | | 2 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.11. |Засоби комунікації: | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.11.1. |Мобільний радіопередавач | + | | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.11.2. |Портативний радіопередавач | + | | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.11.3. |Доступ до громадської телефонної мережі, | + | | 1 шт. | |наприклад, через звичайний радіопередавач або | | | | |мобільний (стільниковий) телефон | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.11.4. |Портативна оповіщувальна аварійна система на одну| + | | 1 шт. | |особу (може входити до портативної радіостанції) | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.11.5. |Система внутрішньої комунікації між водієм та | + | | 1 шт. | |медичним салоном. | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.11.6. |GPS-навігатор або карта доріг і вулиць) | + | | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.12. |МЕДИЧНА ВАЛІЗА | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.12.1. |Перев'язувальний матеріал: | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.12.1.1. |Бинт 7 х 14 см | + | | 4 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.12.1.2. |Бинт 5 х 10 см | + | | 6 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.12.1.3. |Бинт трубчатий еластичний (різних розмірів) | | | 1 набір | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.12.1.4. |Лейкопластир | + | | 1 рулон | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.12.1.5. |Серветки стерильні 15 х 15 см | + | | 2 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.12.1.6. |Серветки стерильні 5 х 5 см | + | | 6 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.12.2. |Медичні інструменти та вироби медичного | | | | |призначення: | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.12.2.1. |Грілка хімічна багаторазового використання | + | | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.12.2.2. |Елемент для локального охолодження | + | | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.12.2.3. |Груші гумові | + | | 1 набір | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.12.2.4. |Джгут кровоспинний | + | | 4 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.12.2.5. |Затискач кровоспинний | + | | 4 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.12.2.6. |Зонд шлунковий для дітей | + | | 2 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.12.2.7. |Зонд шлунковий для дорослих | + | | 2 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.12.2.8. |Зонд жолобуватий металевий | + | | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.12.2.9. |Катетери внутрішньовенні різних розмірів | | | 5 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.12.2.10. |Пристрій для вливання в малі вени типу "метелик" | | | 3 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.12.2.11. |Катетер урологічний еластичний | + | | 3 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.12.2.13. |Мензурка мірна | + | | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.12.2.14. |Напальник металевий | + | | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.12.2.15. |Ножиці прямі хірургічні | + | | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.12.2.16. |Ножиці для розрізування одягу | + | | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.12.2.17. |Окуляри захисні | + | | 3 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.12.2.18. |Пінцет хірургічний | + | | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.12.2.19. |Шприцевий дозатор (інфузомат) | + | | 2 | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.12.2.20. |Простирадло термоізоляційне | + | | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.12.2.21. |Респіратори ватно-марлеві | | | 3 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.12.2.22. |Шприц 50,0 (для інфузійних дозаторів) | + | | 2 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.12.2.23. |Подовжувач для інфузійного насоса 1,5 м | + | | 2 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.12.2.24. |Шприц 20,0 | + | | 6 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.12.2.25. |Шприц 10,0 | + | | 2 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.12.2.26. |Шприц 5,0 | + | | 2 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.12.2.27. |Шприц 2,0 | + | | 2 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.12.2.28. |Шприц 1,0 | + | | 2 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.12.3. |Медичні комплекти. | + | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.12.3.1. |Комплект санітарний: | + | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.12.3.2. |Пакети для збору біологічних рідин | | | 5 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.12.3.3. |Мішок для утилізації біологічних відходів | + | | 1 шт. | |(70 х 250 см) | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.12.3.4. |Мішок санітарний для транспортування хворих на | + | | 1 шт. | |педикульоз | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.12.3.5. |Протипедикульозний засіб спрей - Перметрін | + | | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.12.3.6. |Простирадло | + | | 2 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.12.3.7. |Серветки на підголовник 50 х 40 см | + | | 4 шт. | |одноразові | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.12.3.8. |Рушники паперові | + | | 1 рулон | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13. |Лікарські засоби: | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.1. |Адреноміметики: | + | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.1.1. |Допамін 4,0% 5 мл в амп. | + | | 3 амп. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.1.2. |Добутамін 250 мг 50 мл в амп. | + | | 1 амп. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.1.3. |Фенілефрину гідрохлорид (мезатон) 1% 1 мл в амп. | + | | 3 амп. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.1.4. |Епінефрин (адреналін) 0,1% в амп. (1 мл) | + | | 5 амп | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 213.1.5. |Норепінефрин (норадреналін) 0,2% 1 мл в амп. | + | | 1 амп. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.2. |Антиангінальні: | + | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.2.1. |Ізосорбіду мононітрат або ізосорбіду динітрат | + | | 1 шт. | |(Ізо-мік, Ізокет) спрей дозов. підязич. | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.2.2. |Гліцерил тринітрат (нітрогліцерин) 1% 2 мл в амп.| + | | 5 амп. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.2.3. |Гліцерил тринітрат (нітрогліцерин) 0,0005 в табл.| + | | 1 фл. | |(флакон). або спрей дозов. підязич. | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.3. |Антиаритмічні препарати: | + | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.3.1. |Аденозин (аденозинтрифосфорна кислота) 1% | + | | 6 амп. | |1 мл в амп. | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.3.2. |Аміодарон (кордарон) 150 мг 3 мл в амп. | + | | 4 амп. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.3.3. |Верапаміл (фіноптин) 0,25% 2 мл | + | | 2 амп | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.3.4. |Лідокаїн 2% 2 мл в амп | + | | 5 амп. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.3.5. |Прокаїнамід (новокаїнамід) 10% 5 мл в амп. | + | | 4 амп. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.4. |Антибіотики: | + | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.4.1. |Хлорамфенікол (левоміцетину сукцинат) 0,5 г у фл.| + | | 3 фл. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.5. |Антигістамінні препарати: | + | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.5.1. |Дифенгідрамін (димедрол) 1% 1 мл в амп. | + | | 1 амп. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.5.2. |Клемастин (тавегіл) 1 мл в амп. | + | | 2 амп. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.5.3. |Хлоропірамін (супрастин) 2% 1 мл в амп. | + | | 2 амп. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.6. |Антидоти: | + | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.6.1. |Кислота ліпоєва 0,5% 2 мл в амп. | + | | 3 амп. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.6.2. |Метилтіонінію хлорид (метиленовий синій) 1% 10 мл| + | | 3 амп. | |в амп. | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.6.3. |Натрію тіосульфат 30% 5 мл в амп. | + | | 3 амп. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.6.4. |Налоксон (налорфін) 0,5% 1 мл в амп. | + | | 6 амп. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.6.5. |Неостигмін (прозерин) 0,05% 1 мл в амп. | + | | 3 амп. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.6.6. |Унітіол 5% 5 мл в амп. | + | | 4 амп. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.7. |Антисептики: | + | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.7.1. |Йоду р-н спиртовий 5% 10 мл у фл. | | | 1 фл. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.7.2. |Перекис водню р-н 3% 40 мл у фл. | + | | 1 фл. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.7.3. |Діамантовий зелений р-н спиртовий 1% 20 мл у фл. | + | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.8. |Антитромботичні засоби: | + | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.8.1. |Ацетил саліцилат лізину (ацелізин) 1 г пор. д/п | + | | 2 фл. | |ін. р-ну у фл. | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.8.2. |Гепарин 5 мл (5 тис. ОД. в 1 мл) | + | | 3 фл. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.8.3. |Гепарин низькомолекулярний (еноксапарин натрій | + | | 2 дози | |0,4) шприц-доза | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.8.4. |Фондапаринкус (Арікстра) 2,5 мг 0,5 мл | + | | 2 амп. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.8.5. |Металізе 50 мг пор. д/п ін. р-ну з розч. 10 мл | + | | 1 фл. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.8.6. |Стрептокіназа 15000000 МО пор. | + | | 1 фл. | |ліофіл. д/п р-ну д/ін. | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.9. |Антихолінергічні засоби: | + | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.9.1. |Атропіну сульфат 0,1% 1 мл в амп. | + | | 10 амп. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.10. |Бета-адреноблокатори: | + | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.10.1. |Метопролол (беталок) 0,1% 5 мл в амп. | + | | 2 амп. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.10.2. |Пропранололу гідрохлорид 0,1% 5 мл в амп. | + | | 1 амп. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.10.3. |Есмолол (бревіблок) 100 мг 10 мл в амп. | + | | 2 амп. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.11. |Бронхолітики: | + | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.11.1 |Сальбутамол (вентолін) аерозоль д/інг. уфл. | + | | 1 фл. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.11.2. |Фенотерол (беродуал, беротек) аерозоль у фл. | + | | 1 фл. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.12. |Вітаміни: | + | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.12.1. |Аскорбінова кислота 5% 1 мл в амп. | + | | 6 амп. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.12.2. |Піридоксин (вітамін B6) 5% 1 мл в амп. | | | 2 амп. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.12.3. |Тіамін хлорид (вітамін B1) 5% 1 мл в амп. | + | | 6 амп. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.13. |Гангліоблокатори: | + | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.13.1. |Гексаметонію бензосульфонат (бензогексоній) 2,5% | + | | 3 амп. | |1 мл в амп. | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.14. |Гемостатичні засоби: | + | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.14.1. |Амінокапронова кислота 5% 100 у фл. | + | | 2 фл. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.14.2. |Етамзилат (діцинон) 12,5% 2 мл в амп. | + | | 3 амп. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.15. |Гіпотензивні: | + | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.15.1. |Клонідин (клофелін, гемітон) 0,01% 1 мл в амп. | + | | 3 амп. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.15.2. |Лабеталол (лакардія) р-н д/ін. 5 мг/мл фл. 4 мл | + | | 1 фл. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.15.3. |Ніфедипін (Фармадипін) крап, д/перорал. заст. 2% | + | | 1 фл. | |25 мл у фл. | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.16. |Гормональні засоби: | + | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.16.1. |Дексаметазон 0,4% 1 мл в амп. | + | | 10 амп. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.16.2. |Преднізолон 30 мг 1 мл в амп. | + | | 5 амп. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.17. |Діуретики: | + | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.17.1. |Маннітолу гексанітрат (манніт) 15% 200 мл р-н | + | | 2 фл. | |інф.фл. | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.17.2. |Фуросемід (лазикс) 1% 2 мл в амп. | + | | 5 амп. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.18. |Ентеросорбенти: | + | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.18.1. |Вугілля медичне активоване в конв. | + | | 3 уп. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.18.2. |Поліметилсилоксану гідрогель (Ентеросгель) 45 г у| + | | 2 фл. | |фл. | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.19. |Засоби для загальної анестезії: | + | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.19.1. |Азоту оксид 5 л газ під тиском 50 атм | | | 1 балон | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.19.2. |Кетамін (каліпсол, кеталар) 5% 2 мл в амп. | + | | 2 амп. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.19.3. |Тіопентал натрію 1 г ліофіл. пор. д/ін. уфл. | + | | 1 фл. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.20. |Кровозамінники та перфузійні розчини: | + | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.20.1. |Гідроксиетилкрохмаль (Рефортан) 6% 250 мл у фл. | + | | 3 фл. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.20.2. |Декстроза (глюкоза) 5% 200 мл у фл. | + | | 2 фл. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.20.3. |Електроліт "Ацесоль" 200 мл у фл. | + | | 2 фл. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.20.4. |Електроліт "Трисоль" 200 мл у фл. | + | | 2 фл. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.20.5. |Електроліт "Хлосоль" 400 мл у фл. | + | | 2 фл. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.20.6. |Електроліт "Дисоль" 200 мл у фл. | + | | 3 фл. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.20.7. |Реосорбілакт 200 мл у фл. | + | | 1 фл. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.20.8. |Натрію хлорид 0,9% 200 мл у фл. | + | | 4 фл. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.20.9. |Натрію гідрокарбонат 4% 100 мл у фл. | + | | 2 фл. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.21. |Міорелаксанти: | + | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.21.1. |Суксаметонію хлорид (дитілін) р-н д/ін. 2% 5 мл в| + | | 2 амп. | |амп. | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.22. |Місцеві анестетики: | + | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.22.1. |Проксиметакаїн (алкаїн) 0,5% 15 мл очні крап. у | + | | 1 фл. | |фл. - крап. | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.23. |Наркотичні анальгетики: | + | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.23.1. |Морфіну гідрохлорид 1% 1 мл в амп. | + | | 3 амп. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.23.2. |Омнопон 2% 1 мл в амп. | + | | 1 амп. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.23.3. |Трамадол 5% 2 мл в амп. | + | | 1 амп. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.23.4. |Тримеперидин (промедол) 2% 1 мл в амп. | | | 1 амп. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.23.5. |Фентаніл 0,005% 2 мл в амп. | + | | 3 амп. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.24. |Ненаркотичні анальгетики: | + | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.24.1. |Ацетилсаліцилова кислота (аспірин) 0,325 мг (або | + | | 1 конв. | |0,5) в табл. | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.24.2. |Диклофенак 2,5% 3,0 в амп. | + | | 3 амп. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.24.3. |Кеторолак (кетанов) 3% 1 мл р-н д/ін. в амп. | + | | 3 амп. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.24.4. |Метамізол натрію (анальгін) 50% 2 мл в амп. | + | | 6 амп. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.24.5. |Метам ізол натрій + Пітофенон + Фенпіверинію | + | | 5 амп. | |бромід (баралгін, реналган) 5 мл р-н д/ін. в амп.| | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.25. |Нейролептики: | + | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.25.1. |Хлорпромазин (аміназин) 2,5% 2 мл в амп. | + | | 3 амп. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.26. |Психостимулюючі та ноотропні засоби: | + | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.26.1. |Гамма- амінобутирова кислота (оксибутират натрію)| + | | 3 амп. | |20% 10 мл | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.26.2. |Кофеїн-бензоат натрію 20% 2 мл в амп. | | | 3 амп. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.26.3. |Пірацетам 20% 5 мл в амп. | + | | 3 амп. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.27. |Седативні засоби: | + | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.27.1. |Етиловий ефір альфа-бром ізовалеріанової | + | | 1 фл. | |кислоти + Фенобарбітал + Олія м'яти | | | | |перцевої (корвалол, корвалдін, барбовал) | | | | |25 мл крап, д/пероральн. застосув. | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.28. |Серцеві глікозиди: | + | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.28.1. |Дігоксин 0,025% 1 мл в амп. | + | | 5 амп. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.29. |Спазмолітики: | + | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.29.1. |Амінофілін (еуфілін) 2% 5 мл в амп. | + | | 2 амп. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.29.2. |Дротаверин (но-х-ша, но-шпа) 2 мл в амп. | + | | 3 амп. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.29.3. |Магнію сульфат 25% 10 мл в амп. | + | | 5 амп. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.29.4. |Папаверину гідрохлорид 2% 2 мл в амп. | | | 3 амп. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.29.5. |Платифіліну гідротартрат 0,2% 1 мл в амп. | + | | 3 амп. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.30. |Спирти: | + | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.30.1. |Спирт нашатирний (аміак) 10% 40 мл д/зовнішн. | + | | 1 фл. | |застое, у фл. | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.30.2. |Спирт етиловий 70% 30 мл у фл. | + | | 1 фл. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.31. |Стимулятори перистальтики: | + | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.31.1. |Метоклопрамід (церукал) 0,5% 2 мл в амп. | + | | 3 амп. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.32. |Препарати калію: | + | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.32.1. |Аспарагінат K-Mg ("Аспаркам") 5 мл в амп. | + | | 3 амп. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.32.2. |Калію хлорид 4% 10 мл в амп. | + | | 3 амп. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.33. |Препарати кальцію: | + | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.33.1. |Кальцію глюконат 10% 10 мл в амп. | | | 3 амп. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.34. |Транквілізатори: | + | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.34.1. |Діазепам (сибазон, реланіум, реліум) 0,5% 2 мл в | + | | 4 амп. | |амп. | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.35. |Інші засоби: | + | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.35.1. |Вода для ін'єкцій 10 мл в амп. | + | | 20 амп. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.35.2. |Натрію хлорид 0,9% 10 мл в амп. | + | | 10 амп. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.35.3. |Декстроза (глюкоза) 40% 20 мл в амп. | + | | 10 амп. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.35.4. |Сульфокамфокаїн 10% 2 мл в амп. | + | | 3 амп. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.35.5. |Вазелінове масло 30 мл у фл. | + | | 1 фл. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.35.6. |Аерозоль протиопікова "Пантенол" або протиопікова| + | | 1 фл. | |рідина 200 мл у фл. | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.35.7. |Норфлоксацин 0,3% 10 мл крап. очні/вушні | + | | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.35.8. |Сульфацетамід (сульфацил натрію) крап. очні 30% | + | | 1 фл. | |10 мл у фл. | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.35.9. |Швидкі тести для визначення кардіомаркерів | + | | 3 шт. | |(Troponin I та Troponin I, CK-MB, Mioglobin) | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.13.35.10.|Діагностичні тест-смужки для визначення кетонів у| + | | 40 шт. | |сечі | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.14. |Примірний перелік медикаментів в укладці для | + | | | |чергувань бригади на масових заходах | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.14.1. |Антиангінальні: | + | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.14.1.1. |Ізосорбіду мононітрат або ізосорбіду динітрат | + | | 2 фл. | |(Ізо-мік, Ізокет) спрей дозов. підязич. | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.14.2. |Антибактеріальні: | + | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.14.2.1. |Сульфацетамід (сульфацил натрію) крап, очні 30% | + | | 2 фл. | |10 мл у фл. | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.14.2.2. |Норфлоксацин 0,3% 10 мл крап.очні/вушні у фл. | + | | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.14.2.3. |Ніфуроксазид 0,1 табл. в конв. | + | | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.14.3. |Антидіарейні препарати: | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.14.3.1. |Лоперамід 0,1 в конв. | + | | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.14.4. |Антисептики: | + | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.14.4.1. |Йоду р-н спиртовий 5% 10 мл у фл. | + | | 1 фл. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.14.4.2. |Перекис водню р-н 3% 40 мл у фл. | + | | 1 фл. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.14.4.3. |Діамантовий зелений р-н спиртовий 1% 20 мл у фл. | + | | 1 фл. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.14.4.4. |Декаметоксин (септефрил) в табл. конв. | + | | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.14.5. |Бета-адреноблокатори: | + | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.14.5.1. |Пропранолол (анаприлін) 0,04 табл. у фл. | + | | 1 уп. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.14.6. |Бронхолітики: | + | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.14.6.1. |Сальбутамол (вентолін) аерозоль д/інг. у фл. | + | | 1 фл. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.14.6.2. |Фенотерол (беродуал, беротек) аерозоль у фл. | + | | 1 фл. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.14.7. |Гіпотензивні: | + | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.14.7.1. |Каптоприл + Гіпохлоротіазид (каптопрес) табл. в | + | | 1 шт. | |конв. | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.14.7.2. |Еналаприл 0,1 табл. в конв. | + | | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.14.7.3. |Ніфедипін (фенігідин, корінфар) 0,01 табл. в | + | | 1 шт. | |конв. | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.14.7.4. |Ніфедипін (Фармадипін) крап. д/перорал. заст. 2% | + | | 1 фл. | |25 мл у фл. | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.14.8. |Діуретики: | + | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.14.8.1. |Фуросемід 0,04 табл. в конв. | + | | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.14.9. |Ентеросорбенти: | + | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.14.9.1. |Вугілля медичне активоване табл. в конв. | + | | 5 конв. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.14.9.2. |Поліметилсилоксану гідрогель (Ентеросгель) 45 г у| + | | 3 фл. | |фл. | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.14.10. |Седативні: | + | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.14.10.1. |Настоянка валеріани 30 мл | + | | 1 фл. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.14.10.2. |Етиловий ефір альфа-бром ізовалеріанової | + | | 1 фл. | |кислоти + Фенобарбітал + Олія м'яти перцевої | | | | |(корвалол, корвалдін, барбовал) 25 мл крап. | | | | |д/пероральн. застосув. | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.14.10.3. |Ментол в ментиловому ефірі ізовалеріанової | + | | 1 шт. | |кислоти (валідол) табл. під яз. в конв. | | | | |Корвалмент | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.14.11. |Спазмолітики: | + | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.14.11.1. |Дротаверин (но-х-ша, но-шпа) 0,04 у фл. | + | | 1 фл. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.14.12. |Спазмолітичні та антихолінергічні в комбінації: | + | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.14.12.1. |Екстракт беладонни + Фенілсаліцилат ("Бесалол") в| + | | 1 конв. | |табл. | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.14.13. |Ненаркотичні анальгетики: | + | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.14.13.1. |Кислота ацетилсаліцилова (аспірин) 0,325 в конв. | | | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.14.13.2. |Кислота ацетилсаліцилова + Фенацетин + Кофеїн + | + | | 1 шт. | |Кислота лимонна ("Цитрамон") табл. в конв. | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.14.13.3. |Метамізол натрію (анальгін) 0,5 в конв. | + | | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.14.13.4. |Парацетамол 0,325 мг в капс. в конв. | + | | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.14.14. |Стимулятори перистальтики: | + | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.14.14.1. |Метоклопрамід (церукал) 0,01 в табл. | + | | 1 конв. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.14.15. |Інші засоби: | + | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.14.15.1. |Спирт нашатирний (аміак) 10% 40 мл д/зовнішн. | + | | 1 фл. | |застос. у фл. | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.14.15.2. |Сольові суміші для пероральної регідрації | + | | 3 уп. | |(регідрон, гастроліт, нормогідрон або аналогічні)| | | | |упак. | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.14.15.3. |Пакет санітарний ПСКБ-17 | + | | 3 шт. | -----------+-----------------------------------------------------------------------------------------| 3. |Мобільний шпиталь територіального центру медицини катастроф | -----------+-----------------------------------------------------------------------------------------| 3.1. |Меблі медичні: | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.1.1. |Ноші складні | | | 24 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.1.2. |Столик інструментальний складний | | | 2 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.1.3. |Ноші вакуумні | | | 6 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.1.4. |Ноші медичні з фіксатором для голови (дошка) | | | 50 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.1.5. |Столик маніпуляційний складний | | | 4 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.1.6. |Стіл перев'язувальний складний | | | 2 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.2. |Устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне: | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.2.1. |Мед. ножиці прямі 160 мм | | | 6 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.2.2. |Роторозширювач | | | 20 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.2.3. |Мед. ножиці для розрізання пов'язок 185 мм | | | 20 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.2.4. |Щипці гортанні для видалення сторонніх тіл | | | 6 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.2.5. |Фіксатор шиї | | | 50 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.2.6. |Шина гнучка типу "Sam Splint" | | | 7 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.2.7. |Лоток ниркоподібний пластиковий | | | 10 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.2.8. |Ручка для скальпеля | | | 10 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.2.9. |Портативний рентген апарат | | | 1 компл. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.2.10. |Апарат ультразвуковий діагностичний | | | 1 компл. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.2.11. |Апарат для інвазивної та неінвазивної вентиляції | | | 1 компл. | |легенів | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.2.12. |Набір для надання першої допомоги (пневматичний) | | |10 компл. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.2.13. |Електричний аспіраційний відсмоктувач | | | 8 компл. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.2.14. |Кружка Есмарха | | | 2 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.2.15. |Дефібрілятор-монітор дворежимний з автономним | | | 6 компл. | |живленням з можливостью спостереження ЕКГ сигналу| | | | |та термопринтером. Оснащений модулем зовнішньої | | | | |кардіостимуляції | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.2.16. |Шприцевий насос | | | 2 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.2.17. |Електрокардіограф портативний з монітором | | |10 компл. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.2.18. |Рукоятка до ларингоскопу середня | | | 10 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.2.19. |Клинок вигнутий N 1 | | | 10 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.2.20. |Клинок вигнутий N 3 | | | 10 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.2.21. |Клинок вигнутий N 4 | | | 10 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.2.22. |Клинок прямий N 3 | | | 10 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.2.23. |Система моніторингу стану пацієнта | | | 8 компл. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.2.24. |Санітарна сумка для надання першої допомоги з | | |19 компл. | |кисневим дозатором та апаратом дихальним ручним | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.2.25. |Концентратор кисню | | | 1 | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.2.26. |Набір для надання першої допомоги універсальний | | |10 компл. | |(механічний) | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.2.27. |Набір для надання першої допомоги для дітей | | | 9 компл. | |500 мл (механічний) | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.2.28. |Набір для надання першої допомоги для дітей | | | 9 компл. | |240 мл (механічний) | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.2.29. |Набір операційний малий | | | 2 компл. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.2.30. |Протигаз | | | 90 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.3. |Коагулятор | | | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.4. |Штатив розбірний для внутрішньовенних вливань | | | 8 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.5. |Кромплект вакуумних шин | | | 20 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.6. |Світильник операційний безтіньовий | | | 1 шт. | |п'ятирефлекторний пересувний (аварійне | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| |живлення) | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.7. |Пульсоксиметр | | | 8 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.8 |Механічний тонометр | | | 20 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.9. |Система контролю глюкози в крові | | |12 компл. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.10. |Вироби з текстилю інші: | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.10.1. |Ширма розбірно-складна | | | 4 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.10.2. |Сортувальний (майданчик комплект) | | | 1 компл. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.10.3. |Намет каркасний | | | 2 компл. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.10.4. |Намет пневмокаркасний (у комплекті) | | | 1 компл. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.10.5. |Намет для деконтамінації (у комплекті) | | | 1 компл. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.11. |Термоковдра | | | 80 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.12. |Тканини спеціальні: | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.12.1. |Рушники вафельні | | | 25 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.12.2. |Прапор України | | | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.13. |Мотузки, канати, шпагат та сіткове полотно: | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.13.1. |Мотузка господарча, м. | | | 500 м | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.14. |Доповнення до одягу шкіряні та одяг спеціальний: | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.14.1. |Легкий захисний костюм тип Л-1 | | |80 компл. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.14.2. |Набір захисний для особливо-небезпечних інфекцій | | |20 компл. | |(протичумний) | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.15. |Кейс для зберігання лікарських засобів | | | 8 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.16. |Рушники паперові | | | 12 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.17. |Журнал для реєстрації | | | 5 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.18. |Папір Формат А4 N 500 | | | 5 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.19. |Балони кисневі | | |21 компл. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.20. |Серветки одноразові асептичні | | | 25 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.21. |Сумка лікарська | | | 12 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.22. |Рідина для біотуалета | | | 10 фл. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.23. |Мило рідке 5 л | | | 2 л | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.24. |Тара з пластмас: | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.24.1. |Ємкість-контейнер для дезінфекції 40 л | | | 1 компл. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.24.2. |Ємкість-контейнер для дезінфекції 5 л | | | 4 компл. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.24.3. |Ємкості для паливно-мастильних матеріалів 20 л | | | 5 компл. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.24.4. |Мішки для сміття 120 л N 10 | | | 10 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.24.5. |Мішки для сміття 35 л N 10 | | | 10 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.24.6. |Мішки для сміття 60 л N 15 | | | 10 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.24.7. |Ємкість-контейнер для дезінфекції 20 л | | | 4 компл. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.25. |Рукомийник | | | 2 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.26. |Дозиметр-радіометр індівідуальний | | | 12 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.27. |Захисні окуляри | | | 80 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.28. |Стілець складний | | | 30 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.29. |Електрогенератор 10 кВт | | | 2 компл. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.30. |Джерела аварійного, безперебійного живлення | | | 6 компл. | |медичної апаратури | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.31. |Освітлювальні пристрої | | |24 компл. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.32. |Ліхтар налобний | | |30 компл. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.33. |Ліхтар акумуляторний | | |30 компл. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.34. |Подовжувач на 6 м | | | 15 м | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.35. |Подовжувач на 10 м | | | 10 м | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.36. |Подовжувач на 50 м | | | 4 м | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.37. |Гучномовець | | | 1 компл. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.38. |Сортувальні браслети | | | 250 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.39. |Сортувальні картки | | | 250 екз. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.40. |Ключ вибухобезпечний (для кисневих балонів) | | | 2 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.41. |Комплект інструментів для ремонту обладнання та | | | 1 компл. | |матеріальної частини | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.42. |Конвектори електричні | | | 8 компл. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.43. |Санітарний автомобіль підвищеної прохідності | | | 1 | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.44. |Автопричеп-контейнер пристосований для | | | 1 шт. | |перевезення медичного обладнання | | | | -----------+------------------------------------------------------------------------------+----------| 4. | Мобільний диспетчерський пункт керування оперативно-штабної бригади | | | територіального центру ЕМД | | -----------+------------------------------------------------------------------------------+----------| 4.1. |Мобільний диспетчерський пульт керування | | | 2 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 4.2. |Системний блок з операційною системою windows | | | 2 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 4.3. |Монітор 24 | | | 2 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 4.4. |Спеціалізоване програмне забезпечення для: | | | 2 шт. | |управління радіозв'язком, відстеження | | | | |місцезнаходження бригад за допомогою GPS | | | | |навігації, запису переговорів в системі зв'язку. | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 4.5. |Мікрофон та звукові колонки | | | 2 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 4.6. |Автомобільна радіостанція | | | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 4.7. |Носима радіостанція | | | 2 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 4.8. |Модем для бездротового Інтернету 3G(4G) | | | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 4.9. |Автомобільна 3G антена HSDPA WCDMA UMTS 20Дб | | | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 4.10. |Ноутбук з класом захисту від води та пилу IP65 та| | | 1 шт. | |захистом від ударів | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 4.11. |Перетворювач напруги 2000 W (інвертор 12/220 В | | | 1 шт. | |2000 Вт) | | | | -----------+---------------------------------------------------------------+--------------+----------| 5. | Учбово-тренувальний відділ центру екстреної медичної допомоги | | | | медицини катастроф | | | -----------+---------------------------------------------------------------+--------------+----------| 5.1. |Дефібрилятор тренувальний АЗД для серії 9300 | | | 2 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 5.2. |Набір комплектуючих для письмової полиц | | | 32 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 5.3. |Набір "легені" для манекена (24 шт.) | | | 1 компл. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 5.4. |Манекекн-тренажер | | | 5 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 5.5. |Модель-імітатор | | | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 5.6. |Реанімаційний тренажер з рухомою щелепою | | | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 5.7. |Набір мішок "легені" для манекенів (100 шт.) | | | 1 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 5.8. |Стілець "Исо" | | | 32 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 5.9. |Ноутбук | | | 4 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 5.10. |Друкуючі пристрої: | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 5.10.1. |Багатофункціональний пристрій (ф. А-3) Xerox WC | | | 1 шт. | |5020 B | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 5.10.2. |Багатофункц. пристрій (ф. А-4) Canon i-SENSYS | | | 6 шт. | |MF4410 | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 5.11. |Цифр, відеокамера Flash Sony Bloggie MHS-FS1 | | | 3 шт. | |Black | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 5.12. |Проектори та екрани | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 5.12.1. |Проектор Epson ЕВ X10 + cable 10 m | | | 3 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 5.12.2. |Екран Projecta Pro Viev 152 х 152 MW | | | 4 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 5.12.3. |Кріплення для проектора Chief RSMAU | | | 3 шт. | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 5.12.4. |Труба до кріплення Chief 120 - 180 см | | | 3 шт. | -----------+---------------------------------------------------------------+--------------+----------| 6. | Відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги лікарні | | | -----------+---------------------------------------------------------------+--------------+----------| 6.1. |Приміщення для очікування пацієнтів та їх | | | | |супроводжуючих | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 6.2. |Приміщення для реєстрації та диспетчерська | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 6.3. |Приміщення сортування хворих | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 6.4. |Приміщення для проведення інтенсивної терапії: | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 6.4.1. |Реанімаційна палата | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 6.4.2. |Спеціалізоване приміщення для надання допомоги | | | | |при поєднаних ушкодженнях для проведення | | | | |операційних втручань, маніпуляцій та обстежень за| | | | |життєвими показаннями | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 6.4.3. |Лікарсько-медсестринський пост | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 6.5. |Палати для пацієнтів | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 6.6. |Ізольовані палати для осіб з неадекватною | | | | |поведінкою | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 6.7. |Оглядовий кабінет з маніпуляційною | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 6.8. |Кабінет хірурга з малою операційною залою та | | | | |гіпсувальною кімнатою | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 6.9. |Кабінет огляду пацієнтів офтальмологом та | | | | |отоларингологом | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 6.10. |Кабінет огляду хворих щелепно-лицьовим хірургом | | | | |(за наявності відповідного відділення) | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 6.11. |Кабінет акушера-гінеколога | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 6.12. |Кабінет педіатра з окремим приміщенням для | | | | |очікування пацієнтів та їх родичів (за наявності | | | | |відповідного відділення) | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 6.13. |Лабораторія експрес-діагностики | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 6.14. |Кабінет рентгенодіагностики зі стаціонарним та | | | | |пересувним обладнанням | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 6.15. |Кабінет УЗ-діагностики та ендоскопії | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 6.16. |Кабінет завідувача відділення | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 6.17. |Кабінет старшої медичної сестри відділення | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 6.18. |Кімната лікарів (ординаторська) | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 6.19. |Кімната медичних сестер | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 6.20. |Кімната молодшого медичного персоналу | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 6.21. |Учбова кімната | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 6.22. |Стерилізаційна | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 6.23. |Кімната для зберігання ліків, препаратів крові | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 6.24. |Кімната для зберігання додаткового медичного | | | | |обладнання | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 6.25. |Кімната для зберігання м'якого інвентарю | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 6.26. |Кімната для зберігання твердого інвентарю | | | | |(додаткові ліжка-каталки та інше) | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 6.27. |Камера схову речей пацієнтів | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 6.28. |Кімната санітарної обробки пацієнтів | | | | -----------+-------------------------------------------------+-------------+--------------+----------| 6.29. |Майданчик для приземлення санітарної авіації | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомоги М.К.Хобзей

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

07.12.2012 N 1020

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

про оперативно-диспетчерську службу

Центру екстреної медичної

допомоги та медицини катастроф

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Оперативно-диспетчерська служба (далі - ОДС) є
структурним підрозділом центру екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф (далі - Центр).
1.2. ОДС Центру з використанням телекомунікаційних мереж,
програмних, технічних та інших засобів у цілодобовому режимі
забезпечує інформаційний супровід надання екстреної медичної
допомоги у повсякденному режимі, під час ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації та під час дії особливого періоду.
1.3. ОДС у своїй роботі керується законодавством України, у
тому числі нормативно-правовими актами центрального органу
виконавчої влади у сфері охорони здоров'я, рішеннями та
розпорядженнями відповідних органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування, наказами Керівника Центру, цим Положенням.
1.4. ОДС Центру приймає виклики екстреної медичної допомоги,
що здійснюються за єдиним телефонним номером виклику екстреної
медичної допомоги 103, або від операторів системи надання
екстреної допомоги населенню за телефонним номером 112.
1.5. Для ефективного виконання своїх завдань у структурі ОДС
розмежовуються диспетчери з прийняття викликів та диспетчери
напрямків, можуть утворюватись цілодобові диспетчерські пости, які
розміщуються на базі станцій екстреної (швидкої) медичної
допомоги, її структурних підрозділів або на базі відокремлених
підрозділів центру.
1.6. ОДС підпорядковується керівнику центру.
1.7. Розпорядження ОДС є обов'язковими для виконання
бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги (далі - Бригади).
2. ЗАВДАННЯ
2.1. ОДС відповідно до своїх завдань зобов'язана: прийняти виклик екстреної медичної допомоги, забезпечити його
оброблення та оперативне реагування на такий виклик; під час оброблення виклику екстреної медичної допомоги
сформувати інформацію про місце події, характер та особливості
невідкладного стану людини, вид допомоги, необхідний для такого
стану, та повідомити про це абонента, який зробив виклик екстреної
медичної допомоги; передати інформацію про виклик екстреної медичної допомоги,
характер та особливості невідкладного стану людини Бригаді, а
також, у разі необхідності, підрозділам аварійно-рятувальних,
аварійних служб, правоохоронних органів; визначити заклад охорони здоров'я державної форми власності
(далі - заклад охорони здоров'я), до якого Бригада повинна
здійснити перевезення пацієнта у невідкладному стані, передати цю
інформацію Бригаді та відповідному закладу охорони здоров'я; здійснювати інформаційний супровід надання екстреної медичної
допомоги та прийняти інформацію про результат її надання на місці
події, під час перевезення та прибуття пацієнта до закладу охорони
здоров'я; здійснювати оперативну інформаційно-консультативну підтримку
звернень населення за медичною допомогою; оперативно забезпечувати виїзну консультативну медичну
допомогу за зверненнями закладів охорони здоров'я; передавати інформацію про виникнення надзвичайної ситуації
підрозділам аварійно-рятувальних, аварійних служб, правоохоронних
органів; зберігати протягом трьох років інформацію про виклик
екстреної медичної допомоги, зафіксовану за допомогою аудіозапису
або іншого носія.
3. ФУНКЦІЇ
ОДС виконує такі функції: 3.1. Забезпечення заповнення первинної медичної документації
у вигляді електронної картки виклику.
3.2. Автоматичне визначення місця знаходження абонента та
номера його телефону.
3.3. Автоматична реєстрація мовної інформації (переговорів)
абонента з диспетчером.
3.4. Передача виклику та електронної картки виклику Бригадам.
3.5. Контроль за роботою Бригад.
3.6. Координація роботи Бригад та закладів охорони здоров'я
відповідної адміністративно-територіальної одиниці під час надання
екстреної медичної допомоги пацієнтам.
3.7. Оперативне реагування на надзвичайні ситуації,
координація роботи Бригад під час ліквідації їх медико-санітарних
наслідків.
3.8. Прийняття інформації про необхідність надання виїзної
консультативної допомоги закладам охорони здоров'я відповідної
адміністративно-територіальної одиниці.
3.9. Формування банку інформаційних даних про виклики
екстреної медичної допомоги та медичної статистики.
3.10. Надання довідок медико-інформаційного характеру
населенню.
4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ
4.1. ОДС має право: отримувати від абонента точні відповіді на запитання
диспетчера (підстави до виклику, точну адресу виклику, телефон на
місці виклику, прізвище пацієнта, маршрут під'їзду, орієнтири
адреси виклику); перенаправляти виклики, які не підлягають виконанню до інших
закладів охорони здоров'я відповідної
адміністративно-територіальної одиниці або оперативних служб
відповідно до їх компетенції; відмовляти у визначеному порядку у виконанні виклику при
відсутності підстав для здійснення виклику бригадою.
4.2. ОДС зобов'язана: у разі відмови у здійсненні виклику надавати інформацію
особі, що звернулась за екстреною медичною допомогою, про телефон
та адресу закладу охорони здоров'я, до якого вона може звернутися; з метою рятування життя пацієнта оперативно вирішувати
питання щодо вибору найближчого закладу охорони здоров'я для його
госпіталізації; реєструвати заяви громадян, які звернулись за екстреною
медичною допомогою; розробляти та надавати пропозиції керівнику центру щодо
удосконалення і покращення організації надання екстреної медичної
допомоги.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
5.1. Відповідальність за своєчасність та якість виконання
завдань і функцій ОДС визначених цим Положенням покладається на
керівника ОДС Центру.
5.2. Відповідальність працівників ОДС визначається їх
посадовими інструкціями, затвердженими в установленому порядку
керівником Центру.
Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомоги М.Хобзей
{ Додатки 1.2; 1.3; 1.5 - 1.10; 1.12 - 1.14; 1.16 - 1.19;
1.21 - 1.47 не наводяться }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: