open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 13 травня 1996 р. N 510

Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 207 ( 207-2008-п ) від 19.03.2008 }
Про утворення Міжвідомчої ради

з питань роботи з керівниками

державних підприємств, установ

і організацій
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 1238 ( 1238-96-п ) від 05.10.96

N 960 ( 960-2002-п ) від 11.07.2002

N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003 )

Відповідно до Указу Президента України від 10 листопада
1995 р. N 1035 ( 1035/95 ) "Про затвердження Програми кадрового
забезпечення державної служби та Програми роботи з керівниками
державних підприємств, установ і організацій" Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити при Головному управлінні державної служби України
Міжвідомчу раду з питань роботи з керівниками державних
підприємств, установ і організацій у складі начальника зазначеного
Головного управління (голова Міжвідомчої ради), представника
Адміністрації Президента України, представника Секретаріату
Кабінету Міністрів України, заступника Міністра освіти і науки,
заступника Міністра промислової політики, першого заступника
Міністра економіки та з питань європейської інтеграції, заступника
Міністра праці та соціальної політики, заступника Міністра
фінансів, заступника Міністра юстиції, заступника Голови Фонду
державного майна, секретаря Міжвідомчої ради, заступника голови
Федерації профспілок (за згодою), представника Національної
академії наук, представника Українського союзу підприємців і
промисловців (за згодою), інших керівних працівників органів
виконавчої влади, державних підприємств, установ, організацій,
акціонерних товариств, контрольний пакет акцій яких належить
державі. ( Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 1238 ( 1238-96-п )
від 05.10.96, із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 960
( 960-2002-п ) від 11.07.2002, N 1106 ( 1106-2003-п ) від
17.07.2003 ) 2. Покласти на Міжвідомчу раду з питань роботи з керівниками
державних підприємств, установ і організацій (далі - Рада)
координацію роботи з керівниками зазначених підприємств, установ і
організацій, головами правлінь акціонерних товариств, контрольний
пакет акцій яких належить державі (далі - керівники державних
підприємств). ( Абзац перший пункту 2 в редакції Постанови КМ N
1238 ( 1238-96-п ) від 05.10.96 ) З цією метою Рада: вивчає і узагальнює досвід роботи з керівниками державних
підприємств; розробляє рекомендації щодо вдосконалення законодавства з
питань роботи з керівниками державних підприємств; аналізує стан та ефективність використання управлінського
потенціалу керівників державних підприємств; розглядає проекти документів з питань формування єдиної
системи правового забезпечення роботи з керівниками державних
підприємств, у тому числі програм створення кадрового резерву на
посади керівників державних підприємств і освітньо-професійних
програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
керівників державних підприємств. 3. Рада має право: залучати вчених і провідних фахівців для розгляду питань, що
належать до її компетенції; одержувати в установленому порядку безоплатно необхідну для
її діяльності інформацію та матеріали; заслуховувати на своїх засіданнях інформацію відповідальних
працівників органів державної виконавчої влади та керівників
державних підприємств з питань, що належать до її компетенції. 4. Організаційною формою роботи Ради є засідання, які
проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на
півріччя. Рішення Ради оформлюються у вигляді протоколів і рекомендацій
та є обов'язковими для розгляду і врахування в роботі центральними
і місцевими органами державної виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, державними підприємствами. 5. Персональний склад Ради затверджується начальником
Головного управління державної служби України. Організаційне забезпечення діяльності Ради здійснює зазначене
Головне управління. Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 960
( 960-2002-п ) від 11.07.2002 )

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.26

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: