open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО

СЕРЕДОВИЩА ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 47 від 13.05.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

22 травня 1996 р.
vd960513 vn47 за N 238/1263

Про внесення змін та доповнень до наказу

від 09.11.1995 р. N 120 "Про затвердження лімітів

спеціального використання рибних ресурсів

загальнодержавного значення у 1996 р."
Враховуючи рішення V сесії Російсько-Української комісії з
питань рибальства в Азовському морі (3-5 грудня 1995 року) та
наукові обгрунтування можливих обсягів спеціального використання
рибних ресурсів, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити зміни та доповнення до наказу від 09.11.95
N 120 ( z0426-95 ) (додаються). 2. Лов риби у межах господарської частини природного
заповідника "Дунайські плавні" здійснювати за рахунок встановлених
у додатку N 2 до наказу Мінекобезпеки України від 09.11.95 N 120
лімітів спеціального використання рибних ресурсів у р.Дунай з
притоками та озерами на них. 3. Управлінню біологічних та земельних ресурсів (Чепков Б.М.)
довести наказ до Міністерства рибного господарства України,
Головекоінспекції, Держкомприроди Автономної Республіки Крим та
відповідних держуправлінь екобезпеки в областях. 4. Головній екологічній інспекції Мінекобезпеки України,
Державному комітету охорони навколишнього природного середовища та
природних ресурсів Автономної Республіки Крим, Держуправлінням
екологічної безпеки в областях і Держінспекціям охорони Чорного та
Азовського морів взяти для керівництва і контролю зміни до лімітів
використання рибних ресурсів загальнодержавного значення у 1996
році. 5. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника
Управління біологічних та земельних ресурсів Чепкова Б.М.
Міністр Ю.І.Костенко
Затверджено

наказом Мінекономбезпеки

від 13.05.1996 р. N 47
Зміни та доповнення

до наказу від 09.11.1995 р. N 120 "Про затвердження

лімітів спеціального використання рибних ресурсів

загальнодержавного значення у 1996 р."
1. У додатку N 1: 1.1. пункти 5, 7, 10, 13, 16, 20, 21, 28, 31 таблиці викласти
у такій редакції: ————————————————————————————————————————————————————————————————— |NN |Об'єкти лову|Азов-|Чорне |р.Ду-|Лима-|р.Дні-|р.П.Буг|Водос-| |п/п|(добування) |ське |море з|най з|ни |стер |з при-|ховища| | | |море |лима- |при- |пів- |з Дні-|токами,|рр. | | | |з ли-|нами і|тока-|ніч- |стров-|та во-|Дніпра| | | |мана-|зато- |ми та|но- |ським |доймами|та Сі-| | | |ми і |ками, |во- |за- |та Ку-|її ба-|версь-| | | |зато-|а та- |дой- |хід- |чур- |сейну, |кого | | | |ками,|кож |мами |ного |гансь-|а також|Донця | | | |а та-|річки |її |При- |ким |пониззя|з при-| | | |кож |та во-|ба- |чор- |лима- |Дніпра |легли-| | | |річки|дойми |сей- |но- |нами, |та Дні-|ми до| | | |та |його |ну, |мо- |при- |про-Бу-|них | | | |во- |басей-|тонн |р'я, |токами|зький |части-| | | |дойми|ну на | |тонн |та во-|лиман, |нами | | | |його |Крим- | | |дойма-|тонн |цих | | | |ба- |ському| | |ми її | |річок | | | |сей- |півос-| | |басей-| |та їх| | | |ну, |трові,| | |ну, | |прито-| | | |тонн |тонн | | |тонн | |ками, | | | | | | | | | |тонн | |———+————————————+—————+——————+—————+—————+——————+———————+——————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |———————————————————————————————————————————————————————————————| | 5. Оселедець 50 10 330 - 55 50 - | | 7. Судак 800 - 139,4 23 160 30 321 | |10. Піленгас 2820 1000 - 15 - - - | |13. Кефаль - 30 - 10 - - - | |16. Бички 500 100* - 60 - - - | |20. Камбала- | | калкан 110 84 - - - - - | |21. Камбала- | | глоса 45 20 - 27 - - - | |28. Інший дрі- | | бний "Час- | | тик" 500 500 83,5 290 100 80 785 | |31. Рапана - 5900 - - - - - | ————————————————————————————————————————————————————————————————— * - в тому числі: 52 тонни на території Чорноморського

біосферного заповідника
1.2. Доповнити таблицю пунктами 33 та 34 такого змісту: ————————————————————————————————————————————————————————————————— |NN |Об'єкти лову|Азов-|Чорне |р.Ду-|Лима-|р.Дні-|р.П.Буг|Водос-| |п/п|(добування) |ське |море з|най з|ни |стер |з при-|ховища| | | |море |лима- |при- |пів- |з Дні-|токами,|рр. | | | |з ли-|нами і|тока-|ніч- |стро- |та во-|Дніпра| | | |мана-|зато- |ми та|ноза-|вським|доймами|та Сі-| | | |ми і |ками, |во- |хід- |та Ку-|її ба-|версь-| | | |зато-|а та- |дой- |ного |чур- |сейну, |кого | | | |ками,|кож |мами |При- |гансь-|а також|Донця | | | |а та-|річки |її |чор- |ким |пониззя|з при-| | | |кож |та во-|ба- |но- |лима- |Дніпра |легли-| | | |річки|дойми |сей- |мор'я|нами, |та Дні-|ми до| | | |та |його |ну | |при- |про-Бу-|них | | | |во- |басей-| | |токами|зький |части-| | | |дойми|ну на | | |та во-|лиман |нами | | | |його |Крим- | | |дойма-| |цих | | | |ба- |ському| | |ми її | |річок | | | |сей- |півос-| | |басей-| |та їх| | | |ну |трові | | |ну | |прито-| | | | | | | | | |ками | |———+————————————+—————+——————+—————+—————+——————+———————+——————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |———————————————————————————————————————————————————————————————| |33. Атерина - 1000 - - - - - | |34. Чехоня 30 - - - - - - | —————————————————————————————————————————————————————————————————
2. У додатку N 2 пункт 1 таблиці викласти у такій редакції: ————————————————————————————————————————————————————————————————— |NN |Об'єкти |р.Ду- |оз.Ка-|оз.Кар-|оз.Ял-|оз.Ку-|Стен- |оз.Са-| |п/п|лову |най з|гул, |тал, |пуг, |гур- |цовсь-|сик, | | |(добуван-|прито-|тонн |тонн |тонн |луй, |кі |тонн | | |ня) |ками | | | |тонн |плав- | | | | |та | | | | |ні, | | | | |озера-| | | | |тонн | | | | |ми на| | | | | | | | | |них, | | | | | | | | | |тонн | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————| |1. Оселедець 330 - - - - - - | —————————————————————————————————————————————————————————————————
3. У додатку N 3: 3.1. Пункт 3 таблиці викласти у такій редакції: ———————————————————————————————————————————————————————————————— |NN |Об'єкти |Шагани,|Шабо- |Хаджи-|Григор'є|Тилигуль- |Бере- | |п/п|лову (до-|Алібей,|латсь-|бейсь-|вський, |ський, |зансь-| | |бування) |Бурнас,|кий, |кий, |тонн |тонн |кий, | | | |тонн |тонн |тонн | | |тонн | |——————————————————————————————————————————————————————————————| | 3. Судак - — 5 - 3 10 | ————————————————————————————————————————————————————————————————
3.2. Доповнити таблицю додатку N 3 пунктами 14, 15 та 16
такого змісту: ———————————————————————————————————————————————————————————————— |NN |Об'єкти |Шагани,|Шабо- |Хаджи-|Григор'є|Тилигуль- |Бере- | |п/п|лову (до-|Алібей,|латсь-|бейсь-|вський |ський |зансь-| | |бування) |Бурнас |кий |кий | | |кий | |——————————————————————————————————————————————————————————————| |14. Окунь - - Прилов - - - | | не лі- | | міту- | | ється | |15. Амфіподи - - 2 - - - | |16. Дафнії - - 2 - - - | ————————————————————————————————————————————————————————————————
4. Доповнити наказ додатком N 5 такого змісту:
Додаток N 5

до наказу Мінекобезпеки

від 09.11.95 р. N 120

(в редакції наказу

від 13.05.96 р. N 47) ————————————————————————————————————————————————————————————————— |NN |Об'єкти лову |Дністровське |Карачунівське|Макортівське| |п/п|(добування) |водосховище, |водосховище, |водосховище,| | | |тонн |тонн |тонн | |———————————————————————————————————————————————————————————————| | 1. Щука — 1 0,5 | | 2. Судак — 3 0,5 | | 3. Сазан (короп) — 5 1 | | 4. Карась — 5 2 | | 5. Плітка — 50 5 | | 6. Лящ 30 5 2 | | 7. Товстолоб — 20 5 | | 8. Інший крупний 10 — — | | "Частик" | | 9. Інший дрібний 20 5 0,5 | | "Частик" | —————————————————————————————————————————————————————————————————

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: