open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
Угода

між Міністерством охорони здоров'я Вірменії

та Міністерством охорони здоров'я України

про співробітництво в галузі медицини та

охорони здоров'я на 1996 - 1998 роки

Дата підписання: 14.05.1996 Дата набуття чинності: 14.05.1996
Міністерство охорони здоров'я Вірменії та Міністерство
охорони здоров'я України, надалі іменуються як Сторони, виходячи з
суверенності держав та традиційних зв'язків в галузі медицини та
охорони здоров'я, що склалися, а також враховуючи зацікавленість
обох Сторін в подальшому розвитку взаємовигідного та рівноправного
співробітництва на довгостроковій і стабільній основі, уклали дану
Угоду.
Стаття 1
Сторони, з урахуванням переходу на ринкові відносини,
сприятимуть розширенню прямих зв'язків між установами охорони
здоров'я, науковими та іншими закладами та організаціями, які
надалі в тексті Угоди іменуються "організації, які
співробітничають".
Стаття 2
Сторони домовились розвивати взаємовигідне співробітництво в
наступних галузях охорони здоров'я і медичної науки: - надання спеціалізованої допомоги дорослому і дитячому
населенню; - охорона навколишнього середовища; - фармація і медична техніка; - підготовка наукових і медичних кадрів; - спільне проведення наукових розробок; - створення аналітично-інформаційних систем в охороні
здоров'я; - економіка охорони здоров'я і медичної науки; - обмін оперативною інформацією з надзвичайних ситуацій, що
мають взаємний інтерес; - санаторно-курортне лікування.
Стаття 3
Сторони взаємно визнають дипломи вищих і середніх спеціальних
медичних навчальних закладів держав.
Стаття 4
Зв'язки між організаціями, які співробітничають, здійснюються
на основі прямих угод, які повинні відповідати законодавствам обох
держав і підлягають узгодженню в Міністерствах охорони здоров'я
обох Сторін. Організації, що співробітничають, несуть юридичну і
економічну відповідальність за дотримання договірних зобов'язань.
Згідно взаємної домовленості зацікавлені організації підписують
вказані угоди, що виходять з програми співробітництва (стаття 2
Угоди).
Стаття 5
Сторони домовились здійснювати практику проведення
консультацій і лікування на комерційній основі, крім випадків з
екстреними та невідкладними станами, та впроваджувати взаємні
розрахунки за договірними цінами або діючими прейскурантами,
прийнятними для Сторін.
Стаття 6
Сторони домовились не вводити обмеження при заключенні угод
між організаціями, які співробітничають, на надання послуг, крім
тих, які мають обмеження в державі.
Стаття 7
З боку Міністерства охорони здоров'я Вірменії та Міністерства
охорони здоров'я України в лікувально-консультативному, науковому
та інших видах співробітництва беруть участь установи охорони
здоров'я, науково-дослідні та інші заклади, підпорядковані
вищевказаним міністерствам.
Стаття 8
Двостороннє співробітництво між державами по статті 2 даної
Угоди здійснювати на комерційній основі шляхом взаємного
направлення хворих в спеціалізовані медичні центри для
консультацій та лікування, проведення спільних наукових
досліджень, взаємних консультацій, обміну спеціалістами і
медико-технічною інформацією, розробки методичних матеріалів по
впровадженню нових методів діагностики і лікування у визначених
напрямках охорони здоров'я, організації симпозіумів, публікацій
монографій та статей, оформлення спільних патентів та інших видів
співробітництва, по яких буде досягнута домовленість. Порядок виконання ст. 2 та ст. 8 повинен бути обумовлений
окремою угодою.
Стаття 9
Сторони сповіщатимуть одна одну про плани проведення з'їздів,
конференцій та інших подібних заходів. На прохання наукових і
медичних товариств та інших організацій своїх держав надавати
сприяння в прийомі спеціалістів, які беруть участь у цих заходах.
Стаття 10
Сторони погодились в екстремальних ситуаціях надавати взаємну
екстрену лікувально-консультативну допомогу.
Стаття 11
Сторони проводять спільну роботу по оптимізації учбових
планів і програм вищих і середніх спеціальних учбових закладів,
налагоджують прямі творчі зв'язки між цими закладами та обмін
студентами на комерційній основі.
Стаття 12
Сторони надають можливість підвищення кваліфікації медичних,
викладацьких і наукових кадрів в підпорядкованих закладах шляхом
виділення путівок на існуючі цикли, включаючи стажування на
робочих місцях на комерційній основі у відповідності з діючими
прейскурантами або за договірними цінами, прийнятними для Сторін.
Стаття 13
Сторони встановлюють прямі творчі зв'язки між санітарними
епідеміологічними службами Вірменії і України, зараховують
співробітників на курси інформації та стажировки, які проводять
НДІ та СЕС, шляхом обміну досвідом по удосконаленню діяльності
санепідслужби.
Стаття 14
Дана угода може бути змінена або доповнена рішенням Сторін, і
ця зміна оформлена як доповнення до Угоди та підписана
уповноваженими Сторін.
Стаття 15
Спори між організаціями, що співробітничають, вирішуються
узгодженими рішеннями Сторін, які уклали дану Угоду.
Стаття 16
Сторони домовились узгодити відповідно до цієї Угоди всі
договори, що мали місце між організаціями, що співробітничають.
Стаття 17
Строк дії даної Угоди автоматично подовжується на кожний
наступний рік, якщо одна з Сторін за 30 календарних днів до
припинення строку дії не повідомить у письмовій формі іншу Сторону
про будь-які зміни в тексті Угоди; у випадку її розторгнення
Сторони повинні повідомити одна одну про це якнайменше за шість
місяців до припинення строку дії Угоди.
Стаття 18
Дана Угода набуває чинності з дня підписання.
Вчинено у м. Єреван 14 травня 1996 р. у двох примірниках
вірменською, українською та російською мовами, при цьому всі три
тексти є автентичні. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення тексту статей
цієї Угоди перевагу має текст російською мовою.
Міністр охорони здоров'я Міністр охорони здоров'я
Вірменії України

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: