open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
Угода

між Урядом України і Урядом Республіки

Вірменія про культурне співробітництво
{ Угоду затверджено Постановою КМ

N 917 ( 917-96-п ) від 05.08.96 }

Дата підписання: 14.05.1996 Дата набуття чинності: 09.09.1996
Уряд України і Уряд Республіки Вірменія, далі "Сторони", враховуючи прагнення народів обох країн до кращого
ознайомлення з людськими цінностями, культурою і наукою іншої
країни, керуючись взаємною заінтересованістю у розвитку і поглибленні
співробітництва і обміні в галузях культури, науки, освіти, переконані в тому, що таке співробітництво сприятиме розвитку
двосторонніх відносин, поглибленню традиційних дружніх контактів, погодились про таке:
Стаття 1
Сторони заохочуватимуть і розвиватимуть співробітництво в
галузях культури, науки, освіти, інформації, молодіжних,
спортивних і туристичних обмінів з метою взаємного ознайомлення із
способом життя і культурною спадщиною та сучасними культурними і
науковими досягненнями обох країн, а також обміну професійним
досвідом.
Стаття 2
Сторони заохочуватимуть співробітництво та прямі контакти між
відповідними міністерствами, відомствами та іншими державними
установами, вищими та середніми учбовими закладами, науковими
установами, творчими спілками, фондами, громадськими, молодіжними,
спортивними та іншими неурядовими організаціями, а також між
громадянами, які працюють в галузях співробітництва, передбачених
цією Угодою.
Стаття 3
З метою співробітництва в галузі освіти Сторони: 1. Сприятимуть обміну між академіями, вищими та середніми
спеціальними учбовими закладами, загальноосвітніми школами,
професійно-технічними училищами та іншими учбовими та
науково-дослідними закладами. 2. Сприятимуть взаємним візитам учених та викладачів для
читання лекцій, проведенню спільних наукових досліджень, участі в
конгресах, конференціях і семінарах. 3. Заохочуватимуть і сприятимуть обміну студентами,
аспірантами та молодими вченими для навчання, стажування, участі в
семінарах та проведення наукових досліджень. 4. Надавати стипендії особам іншої Сторони, згаданим в пункті
3 цієї статті, для навчання або для продовження освіти у
відповідних наукових і учбових закладах. 5. Розвивати обмін педагогічною і методичною літературою,
учбовим і наочним приладдям, учбовими фільмами.
Стаття 4
Сторони співробітничатимуть, прагнучи до такого висвітлення
історії, географії і культури іншої країни в шкільних підручниках,
яке сприяло б кращому взаєморозумінню між ними.
Стаття 5
Сторони, прагнучи до подальшого розвитку співробітництва в
галузі викладання та наукових досліджень, визнають еквівалентними
атестати про середню освіту, свідоцтва та дипломи про
професійно-технічну, середню спеціальну освіту, незалежно від
існуючої системи оцінки знань учнів. Сторони проведуть роботу, необхідну для урегулювання питань,
пов'язаних із взаємним визнанням дипломів про вищу освіту.
Стаття 6
Сторони сприятимуть створенню умов, необхідних для
задоволення культурних і релігійних потреб, а також збереження
національних традицій та мови для осіб вірменської національності,
що мешкають в Україні, а також осіб української національності, що
мешкають у Вірменії. Вони заохочуватимуть діяльність громадських
культурних організацій національних меншин, надаючи їм в рамках
чинного внутрішнього законодавства право отримувати допомогу від
іншої країни.
Стаття 7
Сторони сприятимуть розвитку двостороннього культурного
співробітництва на взаємовигідній основі. З цією метою вони сприятимуть в межах своїх можливостей,
зокрема: 1) гастрольним поїздкам художніх колективів, груп окремих
виконавців з концертами, театральними постановками та іншими
художніми програмами, незалежно від того, чи здійснюються вони на
основі угод між відповідними організаціями і установами або
комерційним шляхом; 2) організації поїздок художників, архітекторів, скульпторів,
композиторів, письменників, журналістів, працівників видавництв,
бібліотек, музеїв, архівів та інших представників культури для
розвитку співробітництва, обміну досвідом або з метою
ознайомлення; 3) проведенню виставок, організації доповідей і лекцій; 4) здійсненню обміну книгами і архівними документами та
мікрофільмами соціального, культурного і наукового характеру,
грамзаписами та магнітофонними записами культурного змісту; 5) виданню перекладів творів художньої, наукової і фахової
літератури.
Стаття 8
Сторони сприятимуть співробітництву в галузі кіно. З цією
метою вони заохочуватимуть, зокрема, проведення тижнів і прем'єр
кінофільмів, обмін художніми, документальними і хронікальними
кінофільмами, спільне виробництво художніх і документальних
кінофільмів. Сторони заохочуватимуть безпосереднє співробітництво між
кіноорганізаціями і кінопродюсерами, обмін делегаціями працівників
кіно та окремими фахівцями.
Стаття 9
Сторони сприятимуть співробітництву в галузі телебачення та
радіомовлення, зокрема обміну телевізійними і радіопрограмами,
наданню послуг при їх підготовці, спільному виробництву
телевізійних фільмів. Сторони заохочуватимуть безпосереднє співробітництво між
організаціями телебачення та радіомовлення, а також сприятимуть
обміну делегаціями і окремими творчими групами.
Стаття 10
Сторони піклуватимуться про збереження пам'яток та об'єктів
історії і культури іншої країни, що знаходяться на їхніх
територіях, і забезпечуватимуть доступ до них.
Стаття 11
Кожна із Сторін може заснувати на території іншої країни свій
культурний центр, який сприятиме здійсненню цілей цієї Угоди.
Юридичний статус та умови діяльності центрів регулюватимуться
окремими протоколами.
Стаття 12
Сторони сприятимуть співробітництву та обміну в галузі спорту
і фізичної культури, а також між молодіжними організаціями і
закладами позашкільної освіти.
Стаття 13
Виходячи із цілей цієї Угоди, Сторони заохочуватимуть
туристичний обмін для організації відпочинку та кращого взаємного
ознайомлення з життям і культурою обох країн.
Стаття 14
Сторони сприятимуть співробітництву в галузі охорони
авторських прав.
Стаття 15
Для здійснення цілей цієї Угоди Сторони погоджуватимуть
дворічні програми співробітництва. При цьому не виключене сприяння іншим заходам, що не увійшли
до програм, але за своїм характером відповідають цілям цієї Угоди.
Стаття 16
Сторони сприятимуть прямому співробітництву між телеграфними
агентствами, органами масової інформації, а також організаціями
журналістів для обміну інформацією, інформаційними матеріалами і
підвищення професійного рівня журналістів.
Стаття 17
Сторони заснують Змішану Комісію, яка буде збиратись не рідше
одного разу протягом терміну дії дворічної програми
співробітництва почергово в Республіці Вірменія і Україні. На своїх сесіях Змішана Комісія підводитиме підсумки обміну і
співробітництва, розроблятиме дворічні програми, передбачені
статтею 14 цієї Угоди, та погоджуватиме технічні і фінансові умови
її здійснення. За взаємною домовленістю в період між сесіями
Змішаної Комісії в дворічні програми можуть вноситися доповнення
або зміни. Сторони не пізніше ніж за місяць до закінчення терміну діючої
програми обмінюватимуться своїми проектами програм.
Стаття 18
Спори по тлумаченню або застосуванню цієї Угоди повинні
розв'язуватися шляхом консультацій між обома Сторонами.
Стаття 19
Сторони на основі взаємності і відповідно до чинного
законодавства своїх держав всіляко сприятимуть створенню умов для
досягнення цілей цієї Угоди.
Стаття 20
Ця Угода набуває чинності після того, як Сторони обміняються
повідомленнями про те, що необхідні для цього внутрішньодержавні
процедури виконані. Ця Угода діятиме протягом п'яти років, вона автоматично
продовжуватиметься кожного разу на наступні п'ятирічні періоди,
якщо жодна із Сторін не пізніше ніж за шість місяців до закінчення
чергового п'ятирічного періоду не направить іншій Стороні письмове
повідомлення про своє бажання припинити її дію. Припинення дії Угоди не буде підставою для відміни діючих
програм, що прийняті на її основі, якщо Сторони не домовляться про
інше.
Вчинено в м. Єревані 14 травня 1996 року в двох примірниках
українською та вірменською мовами, при цьому обидва тексти є
автентичними.
За Уряд За Уряд
України Республіки Вірменія
(підпис) (підпис)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: