open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
br> Угода

між Урядом України та Урядом Республіки Вірменія

про співробітництво в галузі стандартизації,

метрології та сертифікації

Дата підписання: 14.05.1996 Дата набрання чинності для України: 09.09.1996
Уряд України та Уряд Республіки Вірменія, які в подальшому
іменуються "Сторонами", з метою усунення технічних бар'єрів в економічних і торгових
взаєминах, прагнучи розвивати співробітництво в галузі стандартизації,
метрології та сертифікації, виходячи з принципів і норм, прийнятих
міжнародними організаціями, керуючись економічними інтересами обох Сторін, уклали Угоду про нижчевикладене:
Стаття 1
Сторони взаємно визнають чинні державні системи
стандартизації, забезпечення єдності вимірювань і сертифікації. Сторони: забезпечують взаємоподання нормативних і довідкових
документів зі стандартизації, метрології та сертифікації за
узгодженими умовами; взаємно визнають у погодженому Сторонами порядку результати
державних випробувань, затвердження типу, повірки, калібрування,
метрологічної атестації засобів вимірювань і організації, що
акредитують повірочні і випробувальні лабораторії та центри, а
також акредитовані ними лабораторії та Центри, які здійснюють
повірку, випробування й калібрування засобів вимірювань; визнають органи з сертифікації іншої Сторони, акредитовані
випробувальні лабораторії та центри, сертифікати і знаки
відповідності на продукцію, що взаємно поставляється.
Відповідність за безпеку продукції несе її виготовлювач, а за
достовірність сертифікатів відповідності - орган, що видав
сертифікат. Кожна з Сторін може застосовувати нормативні документи з
стандартизації, метрології та сертифікації іншої Сторони, якщо
їхні вимоги не суперечать установленому національним органом з
стандартизації, метрології та сертифікації порядку згідно з чинним
законодавством держави.
Стаття 2
Сторони співпрацюватимуть на основі Угод, протоколів і
програм, ще передбачають: сприяння в розробленні нормативних і методичних документів з
стандартизації, метрології та сертифікації; навчання та підвищення кваліфікації кадрів; створення, удосконалення і звіряння національних еталонів
одиниць фізичних величин і вихідних зразкових засобів вимірювань; створення і використання стандартних зразків складу і
властивостей речовин і матеріалів, а також стандартних довідкових
відомостей про фізичні константи й властивості речовин і
матеріалів; подальше розвинення, удосконалення та гармонізацію державних
систем сертифікації; розвиток інформаційної діяльності в галузі стандартизації,
метрології та сертифікації.
Стаття 3
Сторони взаємно сприятимуть вступу до міжнародних організацій
в галузі стандартизації, метрології та сертифікації, членом яких є
одна з Сторін, а також в роботі цих організацій.
Стаття 4
Сторони забезпечують конфіденційність отриманої документації
та інформації про роботи, що проводяться в межах цієї Угоди, та
про добуті науково-технічні результати, якщо Сторона, яка їй
передає, застережує про їхню конфіденційність.
Стаття 5
Науково-технічна інформація, яка отримується однією з Сторін
в процесі співробітництва, може вільно нею використовуватися, якщо
інша Сторона не наголошувала на її конфіденційності. Ця інформація
може передаватися третій державі лише за згодою Сторони, яка її
надала.
Стаття 6
Координація робіт за цією Угодою та їхня реалізація
покладаються: в Україні - на Державний комітет України по стандартизації,
метрології та сертифікації: в Республіці Вірменія - на Управління стандартизації,
метрології та сертифікації Республіки Вірменія.
Стаття 7
Положення цієї Угоди в разі необхідності конкретизуються
додатковими угодами і протоколами між Державним комітетом України
по стандартизації, метрології та сертифікації та Управлінням
стандартизації, метрології та сертифікації Республіки Вірменія.
Стаття 8
Ця Угода не порушує права і зобов'язання, що виходять з
договорів, укладених Сторонами і їхніми організаціями з іншими
державами.
Стаття 9
Всі спірні питання, пов'язані із тлумаченням та виконанням
цієї Угоди, вирішуватимуться через взаємні консультації і
переговори на різних рівнях.
Стаття 10
Ця Угода укладається на невизначений термін і набуває
чинності з дати останнього повідомлення про виконання Сторонами
всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних згідно з їх
законодавством для набуття чинності цією Угодою. Кожна з Сторін може денонсувати цю Угоду, письмово
сповістивши іншу Сторону про свій намір. Дія Угоди припиняється через 6 місяців від дня одержання
іншою Стороною такого повідомлення. Вчинено в м. Єревані 14 травня 1996 року в двох дійсних
примірниках, кожний українською, вірменською та російською мовами,
причому всі тексти є автентичними.
За Уряд України За Уряд Республіки

Вірменія
(підпис) (підпис)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: