open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний
                             
                             
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 527 від 14.05.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

24 травня 1996 р.
vd960514 vn527 за N 240/1265
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу

Фонду державного майна

N 551 ( z0745-13 ) від 23.04.2013 }
Про затвердження Порядку придбання акцій за їх

номінальною вартістю за компенсаційні сертифікати

керівництвом підприємства

На виконання Указу Президента України від 19.03.96 р.
N 194/96 "Про завдання та особливості приватизації державного
майна у 1996 році" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок придбання акцій за їх номінальною
вартістю за компенсаційні сертифікати керівництвом підприємства
(додається).
2. Директору Департаменту систем продажу акцій С.Лєдомській
забезпечити: 2.1. Державну реєстрацію Порядку в Міністерстві юстиції
України. 2.2. Публікацію Порядку в Державному інформаційному бюлетені
"Про приватизацію" та передачу регіональним відділенням Фонду
державного майна України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Голови Фонду Є.Григоренка.
Голова Фонду державного
майна України Ю.Єхануров
Затверджено

наказом Фонду державного майна

України від 14 травня 1996 року

N 527
Порядок

придбання акцій за їх номінальною вартістю за

компенсаційні сертифікати керівництвом підприємства
Цей Порядок розроблено на виконання п.14 Указу Президента
України "Про завдання та особливості приватизації державного майна
у 1996 році" від 19.03.96 р. N 194/96. Порядок встановлює
процедуру придбання акцій керівництвом підприємства за їх
номінальною вартістю за компенсаційні сертифікати.
1. Право на придбання акцій за їх номінальною вартістю за
компенсаційні сертифікати мають керівники об'єктів приватизації,
їх заступники, керівники структурних підрозділів об'єктів, а також
за рішенням керівника об'єкта - головні спеціалісти. 2. Зазначені в п.1 цього Порядку категорії працівників
підприємства, що приватизується, мають право на додаткове
придбання акцій за їх номінальною вартістю за компенсаційні
сертифікати при умові додержання термінів пільгового продажу
акцій, що визначаються планом розміщення акцій (планом
приватизації). 3. Додаткове придбання акцій за компенсаційні сертифікати
особами, вказаними в п.1 цього Порядку, здійснюється після
закінчення пільгового продажу акцій працівникам підприємства та
прирівняним до них особам, що мають право на пільгове придбання
акцій відповідно до ст.25 Закону України "Про приватизацію майна
державних підприємств" ( 2163-12 ), та підведення підсумків
сертифікатного аукціону, на якому здійснювався продаж акцій
відповідного відкритого акціонерного товариства (далі - ВАТ) за
приватизаційні майнові сертифікати. 4. Розмір пакету, що може бути запропонований для додаткового
придбання, складає до 5% статутного фонду відповідного ВАТ та
формується в межах кількості ще нереалізованих акцій.
5. Вказаний пакет формується з джерел, наведених нижче. 5.1. Акції, спеціально передбачені планом розміщення акцій
ВАТ у складі квоти, що підлягає продажу за компенсаційні
сертифікати (для ВАТ, плани розміщення акцій яких розроблені
відповідно до Типового плану розміщення акцій, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 28.08.95 N 1102
( z0330-95 ) та з урахуванням вимог п.14 Указу Президента України
від 19.03.96 N 194/96). 5.2. Акції, що залишились нереалізованими за підсумками
пільгового продажу акцій та за підсумками сертифікатного аукціону
за приватизаційні майнові сертифікати. 5.3. Акції, що залишаються у власності держави згідно з
планами розміщення акцій (планами приватизації), за окремим
рішенням органу приватизації.
6. Конкретний розмір пакету та джерела його формування
визначаються за рішенням відповідного органу приватизації з
використанням джерел у послідовності, що вказана у п.5 цього
Порядку. При формуванні пакету згідно із п.п. 5.2, 5.3 органом
приватизації вносяться зміни до плану розміщення акцій (плану
приватизації) ВАТ. Зміни затверджуються наказом відповідного
органу приватизації. У разі внесення змін до планів розміщення
акцій (планів приватизації), які були погоджені з Кабінетом
Міністрів України, необхідно узгодити внесення цих змін з
Кабінетом Міністрів України в установленому ним порядку. 7. Додатковий продаж акцій здійснюється: - у місячний термін з дати публікації інформації про підсумки
сертифікатного аукціону з продажу акцій даного ВАТ, якщо ці
підсумки підведено після затвердження протоколу пільгового продажу
акцій; - у місячний термін з дати затвердження протоколу пільгового
продажу акцій у випадку, якщо його затверджено після публікації
інформації про підсумки сертифікатного аукціону. 8. Особи, що придбавають акції, подають до комісії з
пільгового продажу заяву на додаткове придбання акцій за формою,
що встановлюється Фондом державного майна України. Заяви
реєструються у Книзі реєстрації заяв у порядку, встановленому для
пільгового продажу акцій. 9. Сплата акцій здійснюється покупцями при поданні заяви за
номінальною вартістю в повному обсязі без розстрочки платежу. Якщо
на внесену суму припадає неціла кількість акцій, покупець отримує
кількість акцій, округлену до найближчого меншого цілого числа. 10. Результати додаткового продажу акцій оформлюються
протоколом, що складається комісією з пільгового продажу акцій ВАТ
та подається на затвердження відповідному органу приватизації у
триденний термін після завершення додаткового продажу. Протокол
містить дані про кількість акцій, запропонованих для додаткового
продажу, кількість фактично реалізованих акцій, сумарну вартість
(за номіналом) внесених компенсаційних сертифікатів, що підлягає
зарахуванню до позабюджетного фонду приватизації, та кількість
нереалізованих акцій. 11. Відповідний орган приватизації затверджує протокол у
триденний термін з дня його подання комісією з пільгового продажу
акцій ВАТ. 12. Комісія з пільгового продажу акцій ВАТ зараховує
компенсаційні сертифікати, сплачені в ході додаткового продажу
акцій, до позабюджетного фонду приватизації у порядку, визначеному
Фондом державного майна та Національним банком України, у
десятиденний термін з дня затвердження протоколу органом
приватизації. 13. Якщо за підсумками додаткового продажу акцій залишились
нереалізовані акції, такі акції підлягають продажу на
спеціалізованих аукціонах за компенсаційні сертифікати або продажу
за залишки коштів на депозитних приватизаційних рахунках громадян.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: