open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 96 від 14.05.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

27 червня 1996 р.
vd960514 vn96 за N 333/1358

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінфіну

N 113 ( z0337-99 ) від 27.04.99 )
Про затвердження Положення про порядок реєстрації

(перереєстрації) підприємств, установ, організацій

і громадян-підприємців, які здійснюють операції з

дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, та

видачу спеціальних реєстраційних посвідчень

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
31 серпня 1994 року N 601 ( 601-94-п ) "Питання державного
пробірного нагляду", Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок реєстрації
(перереєстрації) підприємств, установ, організацій і
громадян-підприємців, які здійснюють операції з дорогоцінними
металами і дорогоцінним камінням, та видачу спеціальних
реєстраційних посвідчень (додається). 2. Державній пробірній палаті України разом з Юридичним
управлінням Мінфіну забезпечити державну реєстрацію цього
Положення у встановлений чинним законодавством термін у
Міністерстві юстиції України. 3. Державній пробірній палаті України (Лісовська Н.Б.)
довести це Положення до відома суб'єктів підприємництва та
забезпечити контроль за дотриманням його вимог.
Міністр П.К.Германчук
Затверджено

наказом Міністерства

фінансів України від

14 травня 1996 року

N 96
Положення

про порядок реєстрації (перереєстрації) підприємств,

установ, організацій і громадян-підприємців, які

здійснюють операції з дорогоцінними металами і

дорогоцінним камінням, та видачу спеціальних

реєстраційних посвідчень
1. Це Положення розроблене відповідно до Декрету Кабінету
Міністрів України від 17 травня 1993 року N 53 ( 53-93 ) "Про
державний пробірний нагляд", постанови Кабінету Міністрів України
від 31 серпня 1994 року N 601 ( 601-94-п ) "Питання державного
пробірного нагляду" та інших нормативних актів. 2. Систему органів державного пробірного нагляду України
складають Державна пробірна палата України, підпорядковані їй
регіональні державні управління пробірного нагляду та постійні
контролери на спеціалізованих підприємствах з виробництва
дорогоцінних металів і обробки алмазної сировини, які визначаються
Урядом України. 3. Терміни і поняття вживаються у цьому Положенні в такому
значенні: Державний пробірний нагляд - система організаційно-технічних
і правових заходів, спрямованих на здійснення державного контролю
за видобуванням, виробництвом, використанням, обігом, обліком і
зберіганням дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та
виробів з них, виконанням операцій із зазначеними цінностями, а
також на забезпечення залучення до вторинної переробки відходів і
брухту, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння. Дорогоцінні метали - золото, срібло, платина і метали
платинової групи (паладій, іридій, родій, рутеній, осмій) у
будь-якому вигляді та стані, у тому числі в самородному та
афінованому вигляді, а також у сировині, ювелірних, побутових та
інших виробах, монетах, сплавах, напівфабрикатах, промислових
продуктах, хімічних сполуках, відходах, брухті тощо. Дорогоцінне каміння - природні алмази, смарагди, рубіни,
сапфіри, олександрити, а також природні перли і бурштин у
сировинному (натуральному ) та обробленому вигляді. Цінності - дорогоцінні метали і (або) дорогоцінне каміння. Вироби з дорогоцінних металів - вироби, виготовлені із
сплавів дорогоцінних металів або сплавів дорогоцінних металів із
кольоровими металами. Видобування дорогоцінних металів - вилучення дорогоцінних
металів з надр і відходів гірничо-збагачувального або
металургійного виробництва з одержанням концентратів та інших
напівпродуктів, що містять дорогоцінні метали. Видобування дорогоцінного каміння - вилучення дорогоцінного
каміння з руд або пісків та його сортування. Виробництво дорогоцінних металів - вилучення дорогоцінних
металів з концентратів та інших напівпродуктів, відходів і брухту,
що містять ці метали, а також афінаж дорогоцінних металів. Афінаж дорогоцінних металів - процес очищення вилучених
дорогоцінних металів від домішок і супутніх компонентів, доведення
дорогоцінних металів до рівня, що відповідає державним стандартам
і технічним умовам, що діють на території України, або міжнародним
стандартам. Рекуперація дорогоцінного каміння - вилучення дорогоцінного
каміння з відпрацьованих або виведених з експлуатації з інших
причин інструментів та інших виробів технічного призначення, а
також з відходів, що містять дорогоцінне каміння, з наступним
доведенням (очищенням) до рівня, що відповідає технічним умовам
або класифікатору алмазів. Використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння -
переробка, оброблення, витрачання і застосування дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння для виробничих, наукових,
навчальних, військових і соціально-культурних цілей. Проба - державний стандарт, що визначає цінність сплаву, з
якого виготовлено вироби з дорогоцінних металів, і засвідчує вміст
вагових одиниць основного дорогоцінного металу в одній тисячі
вагових одиниць сплаву. Державне пробірне клеймо - знак встановленого єдиного зразка,
що засвідчує цінність виробів з дорогоцінних металів. Іменник - спеціальний знак, що засвідчує виготовлювача
ювелірних, побутових та інших виробів з дорогоцінних металів. Операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням -
дії, пов'язані з: - переходом права власності та інших прав на дорогоцінні
метали і дорогоцінне каміння; - надходженням дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
та продукції з них до місць зберігання, фондів і запасів, а також
їх зберіганням, експонуванням, відпуском у встановленому порядку; - зміненням вмісту або фізичного стану дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння у будь-яких речовинах і матеріалах під час
їх видобування, виробництва і використання; - ввезенням дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння,
виробів і матеріалів, що їх містять, в Україну з-за кордону та
вивезенням з України. Спеціальний облік застосовується у зв'язку з обмеженим правом
доступу до інформаційних даних, що входять до системи діяльності
органів державного пробірного нагляду у сфері видобування,
виробництва, використання, обігу дорогоцінних металів та продукції
з них, виконання операцій із зазначеними цінностями, з урахуванням
особливостей державного регулювання діяльності юридичних і
фізичних осіб та спрямований на: - створення єдиної інформаційної системи реєстрації та видачі
спеціальних реєстраційних посвідчень на підприємницьку діяльність
і забезпечення її функціонування; - ведення єдиного банку даних суб'єктів підприємництва, що
здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним
камінням; - ведення єдиного банку даних реєстрації видів діяльності з
дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням; - ведення єдиного банку даних державних пробірних клейм; - ведення єдиного банку даних іменників. Спеціальне реєстраційне посвідчення є офіційним і
обов'язковим документом, який дозволяє суб'єктам підприємництва
протягом встановленого терміну здійснювати конкретні види
діяльності з дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням та
виробами з них у сфері видобування, виробництва, використання,
експонування, обігу та виконання операцій із зазначеними
цінностями, та встановлює обов'язкові особливі умови та правила,
визначені цим Положенням, при дотриманні яких дозволяється
здійснення вказаних нижче видів діяльності. 4. Положення визначає єдиний порядок спеціальної реєстрації і
перереєстрації (далі - реєстрації) та спеціальні умови видачі
органами державного пробірного нагляду України (далі - органи
державного пробірного нагляду) підприємствам, установам і
організаціям, незалежно від їх організаційних форм і форм
власності та громадянам-підприємцям (далі - суб'єкти
підприємництва) спеціальних реєстраційних посвідчень на здійснення
операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням у сфері
видобування, виробництва, використання та обігу зазначених
цінностей. Суб'єктами правовідносин, які підлягають реєстрації за цим
Положенням, є також громадяни України, іноземці, особи без
громадянства (далі - суб'єкти підприємництва), які здійснюють
підприємницьку діяльність з дорогоцінними металами і дорогоцінним
камінням без створення юридичної особи (майстри-ювеліри, майстри з
ремонту годинників або побутової техніки, торговці, посередники в
торгівлі, зубні лікарі, зубні техніки, експерти тощо). Під спеціальною реєстрацією в органах державного пробірного
нагляду розуміється єдина система дозвільних заходів, що включає
експертну оцінку виконання дотримання суб'єктами підприємництва
визначених цим Положенням особливих вимог та готовності їх до
здійснення операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним
камінням. 5. Реєстрація відокремлених підрозділів (філії, відділення,
представництва тощо), які створені юридичними особами - суб'єктами
підприємництва, проводиться у порядку, встановленому цим
Положенням. 6. Усі суб'єкти підприємництва, в тому числі банківські
установи, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і
дорогоцінним камінням, підлягають обов'язковій реєстрації в
органах державного пробірного нагляду з видачею спеціальних
реєстраційних посвідчень за встановленою формою (додаток N 1). 7. У Державній пробірній палаті України, яка є Головним
державним управлінням пробірного нагляду України і одночасно
виконує функції регіонального Центрального державного управління
пробірного нагляду, підлягають реєстрації суб'єкти підприємництва,
які здійснюють такі види діяльності: 1) видобування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння; 2) заготівлю відходів і брухту дорогоцінних металів, їх
первинну обробку та переробку з одержанням концентратів та інших
напівпродуктів, що призначені для афінажу; 3) виробництво дорогоцінних металів; 4) виготовлення промислової продукції з дорогоцінних металів,
що відповідає державним стандартам і (або) технічним умовам, що
діють на території України, або міжнародним стандартам; 5) скуповування у населення ювелірних та інших побутових
виробів із дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та брухту
таких виробів; 6) закупівлю та реалізацію сировини природних ювелірних і
технічних алмазів; 7) огранку та іншу обробку дорогоцінного каміння, у тому
числі огранку алмазів у діаманти; 8) виготовлення інструменту та інших виробів технічного
призначення з природних алмазів; 9) збирання, вилучення дорогоцінного каміння з відпрацьованих
або виведених з експлуатації інструментів та інших виробів
технічного призначення, а також з відходів, що містять дорогоцінне
каміння; 10) рекуперацію дорогоцінного каміння; 11) інші види діяльності, які відповідно до чинного
законодавства підлягають державному пробірному нагляду. Перелік видів діяльності, які підлягають реєстрації у
Державній пробірній палаті України, може бути розширений за
рішенням Голови Державної пробірної палати України. Державна пробірна палата України може делегувати право
здійснювати реєстрацію зазначених у цьому пункті видів діяльності
регіональним державним управлінням пробірного нагляду. 8. У регіональних державних управліннях пробірного нагляду
підлягають реєстрації суб'єкти підприємництва, які здійснюють такі
види діяльності: 1) виготовлення ювелірних, побутових та інших виробів із
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння; 2) виготовлення промислової та іншої продукції, що вміщує
дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння; 3) приймання під заставу, експонування, зберігання, надання
посередницьких та інших послуг, а також послуг з оцінки
дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, ювелірних, побутових
та інших виробів з них; 4) продаж (роздрібний, оптовий, комісійний) дорогоцінних
металів, дорогоцінного каміння, ювелірних, побутових та інших
виробів з них; 5) надання суб'єктами підприємництва послуг щодо схоронності,
зберігання та транспортування дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння; 6) діяльність торговельних організацій із закупівлі-продажу
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння; 7) інші види діяльності, які відповідно до чинного
законодавства підлягають державному пробірному нагляду. 9. Суб'єкти підприємництва набувають права здійснювати
зазначені у пунктах 7 і 8 цього Положення види діяльності лише за
умови їх реєстрації в органах державного пробірного нагляду та
отримання спеціального реєстраційного посвідчення. 10. Рішенням Державної пробірної палати України може бути
доповнений перелік видів діяльності, які підлягають обов'язковій
реєстрації в органах державного пробірного нагляду, якщо це
випливає із змісту чинного законодавства. 11. Суб'єкти підприємництва, що здійснюють декілька видів
діяльності з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням,
повинні зареєструвати кожен з них. Повний перелік видів діяльності
вказується у спеціальному реєстраційному посвідченні. 12. Суб'єкти підприємництва зобов'язані використовувати
дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння та здійснювати операції
із зазначеними цінностями виключно у відповідності з видом
діяльності, зазначеним у спеціальному реєстраційному посвідченні. 13. Суб'єкти підприємництва, які одержали спеціальне
реєстраційне посвідчення, неправомічні вступати у взаємовідносини
щодо видів діяльності, зазначених у пунктах 7 і 8 цього Положення,
з іншими суб'єктами підприємництва, які не мають спеціального
реєстраційного посвідчення на відповідний вид діяльності. Суб'єкти підприємництва та фізичні особи, винні у порушенні
зазначених вимог, притягуються до відповідальності згідно з чинним
законодавством, а також до них застосовуються заходи впливу,
передбачені цим Положенням. 14. Здійснення зазначених у пунктах 7 і 8 видів діяльності
без спеціального реєстраційного посвідчення органу державного
пробірного нагляду на території України забороняється. Особи,
винні у порушенні цих вимог, притягуються до відповідальності
згідно з чинним законодавством. 15. Суб'єкти підприємництва, які виготовляють ювелірні,
побутові та інші вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння, зобов'язані мати іменник, відбиток якого проставляється
виготовлювачем на всіх виробах. Відбиток іменника щорічно підлягає
реєстрації в органах державного пробірного нагляду. Використання іменника, не зареєстрованого в органах
державного пробірного нагляду, забороняється. 16. Усі ювелірні та інші побутові вироби з дорогоцінних
металів, виготовлені в Україні, ввезені з-за кордону для продажу,
або ті, що вивозяться з України, повинні відповідати пробам,
установленим Декретом Кабінету Міністрів України від 17 травня
1993 року N 53 ( 53-93 ) "Про державний пробірний нагляд", і мати
державне пробірне клеймо України. Державні пробірні клейма виготовляються лише за замовленням
Державної пробірної палати України. 17. Відповідно до статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України
"Про державний пробірний нагляд" ( 53-93 ) Державний митний
комітет України щомісячно подає Державній пробірній палаті України
відомості про суб'єкти підприємництва, загальну вагу або кількість
ввезених ними в Україну з-за кордону дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння, ювелірних, побутових та інших виробів з
них. 18. Не підлягають реєстрації в органах державного пробірного
нагляду суб'єкти підприємництва, які використовують срібловмісні
світлочутливі матеріали (крім кінокопіювальних підприємств та
кіностудій), дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, що входять
до складу обладнання, приладів, електронної техніки,
пускорегулюючих пристроїв і автоматики, в комплектуючих виробах
або деталях, а також які використовують за рік менше 100 каратів
природних алмазів у багатокристальному інструменті.
19. Для реєстрації та одержання спеціального реєстраційного
посвідчення на види діяльності, зазначені у пунктах 7 і 8 цього
Положення, суб'єкти підприємництва подають до відповідного
регіонального державного управління пробірного нагляду, в регіоні
діяльності якого вони знаходяться, такі документи: 19.1. Суб'єкти підприємництва - юридичні особи: 1) заяву за встановленою формою (додаток N 2); 2) реєстраційну картку за встановленою формою (додаток N 3); 3) копії установчих документів (статуту, положення,
установчого договору); 4) копію свідоцтва про державну реєстрацію як суб'єкта
підприємництва; 5) копію свідоцтва органу статистики; 6) копію довідки або відмітку державної податкової інспекції
про взяття на облік; 7) копії форм державної статистичної звітності з дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння, затверджених Мінстатом України (N 1-дм "Звіт про залишки, надходження і витрати природних та
синтетичних алмазів і надтвердих матеріалів в інструменті,
порошках та пастах"; N 2-дм "Звіт про залишки, надходження і витрати дорогоцінних
металів та виробів з них"; Додаток до ф.N 2-дм "Звіт про залишки, надходження і здачу
до Держфонду дорогоцінних металів у вигляді лому і відходів"; N 3-дм "Звіт про залишки, надходження і витрати природних
алмазів для виготовлення алмазних інструментів і брильянтів
(діамантів)"; N 4-дм "Звіт про залишки, надходження і витрати дорогоцінних
металів, що містяться у приладах, устаткуванні та інших виробах"; N 4-ф "Звіт музею про наявність експонатів, які містять
благородні (дорогоцінні) метали та коштовне (дорогоцінне) каміння"
за останній звітний період ( рік), з розшифровкою (до форми
N 2-дм) дорогоцінних металів за їх видами, пробою та лігатурною
масою, або довідку про відсутність дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння, яка підписується керівником та головним
бухгалтером і засвідчується печаткою); 8) копію ліцензії на діяльність, що відповідно до чинного
законодавства ліцензується, за винятком ліцензій, що оформляються
Мінфіном, які подаються окремо; 9) копію документа, що підтверджує право на володіння
(оренду) приміщенням для здійснення операцій з дорогоцінними
металами і дорогоцінним камінням; 10) документи, що засвідчують наявність матеріально-технічної
бази для здійснення заявлених видів діяльності та забезпечення
схоронності дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння; 11) копію відомчої (внутрішньої) інструкції та іншої
нормативно-технічної документації про порядок здійснення операцій
з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням; 12) копії документів, що засвідчують рівень освіти та
кваліфікації працівників, що безпосередньо пов'язані із
здійсненням діяльності з дорогоцінними металами і дорогоцінним
камінням (якщо цього вимагають види діяльності); 13) документ, що підтверджує сплату (платіжне доручення,
квитанція) за видачу спеціального реєстраційного посвідчення. Відокремлені підрозділи, зазначені у пункті 4 цього
Положення, крім документів, передбачених підпунктами 1, 2, 8, 9,
10, 11, 12, 13 пункту 19, подають копії Положення та документа про
створення цих підрозділів (рішення, наказ тощо). 19.2. Суб'єкти підприємництва (громадяни-підприємці) -
фізичні особи: 1) заяву за встановленою формою (додаток N 2); 2) реєстраційну картку за встановленою формою (додаток N 3); 3) копію свідоцтва про державну реєстрацію як суб'єкта
підприємництва; 4) копію довідки або відмітку державної податкової інспекції
про взяття на облік; 5) копію ліцензії на діяльність, що відповідно до чинного
законодавства ліцензується, за винятком ліцензій, що оформляються
Мінфіном, які подаються окремо; 6) копію документа, що підтверджує право на володіння
(оренду) приміщенням для здійснення операцій з дорогоцінними
металами і дорогоцінним камінням; 7) довідку про наявність матеріально-технічної бази,
нормативно-технічної та іншої документації, що стосується
заявлених видів діяльності; 8) копії документів, що засвідчують рівень освіти та
кваліфікації громадянина-підприємця і фахівців, які працюють у
нього за наймом (якщо цього вимагають види діяльності). У разі, якщо вказані у пункті 19 цього Положення копії
документів нотаріально не засвідчені, то одночасно пред'являються
оригінали цих документів. У разі потреби, за вимогою органів державного пробірного
нагляду, суб'єкти підприємництва зобов'язані подавати інші
необхідні документи, що можуть мати важливе значення для
реєстрації. 19.3. Юридичною особою подається заява на бланку
підприємства, установи, організації, яка підписується керівником
та головним бухгалтером і засвідчується печаткою. Підпис заяви, яка подається фізичною особою, потребує
нотаріального засвідчення, або особистого пред'явлення паспорта. 19.4. Заявлені види діяльності з дорогоцінними металами і
дорогоцінним камінням повинні бути відображені в установчих
документах юридичної особи. 19.5. Суб'єкти підприємництва несуть відповідальність за
відповідність установчих документів чинному законодавству та
достовірність інформації в документах, поданих на реєстрацію до
органів державного пробірного нагляду.
20. Провадження справ з реєстрації та видачі спеціальних
реєстраційних посвідчень на здійснення операцій з дорогоцінними
металами і дорогоцінним камінням здійснюють Державна пробірна
палата України та регіональні державні управління пробірного
нагляду. 21. Органи державного пробірного нагляду проводять попередньо
розгляд заяви з метою визначення повноти та достатності поданих
документів та дотримання правил їх оформлення. Підставою для відхилення заяви від подальшого розгляду може
бути невідповідність номенклатури документів, їх змісту або
оформлення вимогам цього Положення. У разі відхилення заяви від подальшого розгляду в
повідомленні наводяться мотиви, які призвели до такого рішення. 22. Органи державного пробірного нагляду після надходження
документів, зазначених у пункті 19 цього Положення, проводять
інспекційне обстеження стану приміщень та наявності відповідної
виробничої бази з метою перевірки їх відповідності вимогам роботи
з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням по кожному виду
діяльності. Рішення про таке обстеження приймає керівник
відповідного органу державного пробірного нагляду. 23. У разі виявлення при інспекційному обстеженні органом
державного пробірного нагляду неготовності суб'єкта підприємництва
до здійснення операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним
камінням, відсутності або недосконалості обліку дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння, нормативно-технічної
документації, вагового господарства, повіреного метрологічною
службою, невідповідності виробничої бази заявленим видам
діяльності з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням або
інших недоліків, про це складається акт. До усунення недоліків спеціальне реєстраційне посвідчення не
видається. Повторне обстеження може проводитись у місячний термін після
надходження інформації про усунення визначених актом недоліків. 24. Рішення про реєстрацію суб'єкта підприємництва або
відмова в реєстрації приймається протягом 30 днів з дня подачі до
органу державного пробірного нагляду всіх документів, що
відповідають вимогам цього Положення. В окремих випадках в залежності від специфіки, складності та
обсягів робіт, які необхідно виконати, термін прийняття рішення
про видачу або про відмову у видачі спеціального реєстраційного
посвідчення може бути продовжений керівником органу державного
пробірного нагляду додатково на 30 днів. 25. Видача спеціального реєстраційного посвідчення на види
діяльності, зазначені у пункті 8 цього Положення, здійснюється
Державною пробірною палатою України на підставі одержаних від
регіональних державних управлінь пробірного нагляду документів
суб'єктів підприємництва з необхідними експертними висновками
комісії цих управлінь. У разі, якщо суб'єктами підприємництва заявлені одночасно
види діяльності, зазначені у пунктах 7 і 8 цього Положення, видача
спеціального реєстраційного посвідчення здійснюється Державною
пробірною палатою України на підставі експертних висновків комісії
регіональних державних управлінь пробірного нагляду. При цьому на
види діяльності, зазначені у пункті 8 цього Положення, до
експертних висновків додаються відповідні документи суб'єктів
підприємництва. 26. Суб'єкти підприємництва, які заявляють види діяльності,
зазначені у пункті 8 або одночасно у пунктах 7 і 8, подають
документи, передбачені пунктом 19 цього Положення, до відповідного
регіонального державного управління пробірного нагляду і один
примірник заяви надсилають до Державної пробірної палати України. 27. Спеціальне реєстраційне посвідчення видається на термін
не більше 3 років. Якщо термін дії ліцензії на діяльність, що відповідно до
чинного законодавства ліцензується, перевищує 3 роки, після
закінчення цього терміну суб'єкт підприємництва підлягає
перереєстрації в порядку, встановленому цим Положенням для
реєстрації. 28. У разі зміни назви, організаційної форми або форми
власності суб'єкта підприємництва, а також заявлення нового виду
діяльності, проводиться його перереєстрація в порядку,
встановленому цим Положенням для реєстрації. 29. Спеціальне реєстраційне посвідчення підписується
керівником органу державного пробірного нагляду або особою, яка
його заміняє, і засвідчується гербовою печаткою цього органу. Передача спеціального реєстраційного посвідчення іншим
юридичним або фізичним особам забороняється. 30. Спеціальне реєстраційне посвідчення оформляється на
бланках за формою, затвердженою Міністерством фінансів (додаток
N 1). Бланки спеціальних реєстраційних посвідчень є документами
суворої звітності, які виготовляються друкарським способом, мають
серію та номер. Бланки спеціальних реєстраційних посвідчень виготовляються за
замовленням Державної пробірної палати України. Облік та зберігання бланків спеціальних реєстраційних
посвідчень здійснюють органи державного пробірного нагляду
України. 31. У видачі спеціального реєстраційного посвідчення може
бути відмовлено за таких умов: - відсутності одного з документів, перерахованих у пункті 19
цього Положення; - наявності в документах, поданих суб'єктом підприємництва,
недостовірної або перекрученої інформації; - заборони займатися підприємницькою діяльністю згідно з
чинним законодавством; - негативного висновку регіонального органу державного
пробірного нагляду щодо готовності суб'єкта підприємництва до
здійснення ним заявленого виду діяльності з дорогоцінними металами
і дорогоцінним камінням; - відсутності документів, що підтверджують сплату штрафів,
передбачених чинним законодавством, у разі виявлення факту
діяльності без спеціального реєстраційного посвідчення. Рішення про відмову у реєстрації (перереєстрації) та видачі
спеціального реєстраційного посвідчення повідомляється суб'єктам
підприємництва у письмовій формі із зазначенням мотивів відмови. 32. У разі порушення суб'єктами підприємництва вимог чинного
законодавства та цього Положення Державна пробірна палата України
може призупинити дію спеціального реєстраційного посвідчення або
анулювати його у випадках: - подання суб'єктами підприємництва відповідної заяви; - виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих на
реєстрацію; - порушення вимог до умов користування спеціальним
реєстраційним посвідченням; - порушення встановленого порядку здійснення операцій з
дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням; - невиконання суб'єктами підприємництва приписів або
розпоряджень контролюючих органів щодо усунення виявлених
порушень; - ліквідації юридичної особи або припинення терміну дії
свідоцтва про державну реєстрацію; - спроби недопущення представника органу державного
пробірного нагляду до ревізії, перевірки або відмови від
пред'явлення документів для проведення перевірки; - скасування спеціального реєстраційного посвідчення судом. У разі призупинення дії спеціального реєстраційного
посвідчення або його анулювання за порушення суб'єкт
підприємництва зобов'язаний у місячний термін вжити заходів до
усунення виявлених порушень. 33. Рішення органів державного пробірного нагляду про відмову
в реєстрації або анулювання спеціального реєстраційного
посвідчення може бути оскаржене суб'єктом підприємництва у
судовому порядку. 34. За реєстрацію та видачу спеціального реєстраційного
посвідчення стягується плата відповідно до пробірного тарифу, що
затверджується Міністерством фінансів України. У разі прийняття нормативних актів, що встановлюють інший
розмір плати, її величина визначається на підставі цих актів. Плата вноситься на рахунок органу державного пробірного
нагляду, що здійснює реєстрацію. 35. Органи державного пробірного нагляду можуть надавати у
разі потреб допомогу суб'єктам підприємництва в оформленні заявки
та інших необхідних документів за окремими розцінками, що
встановлюються Державною пробірною палатою України. 36. При перереєстрації суб'єктів підприємництва з видачею
спеціального реєстраційного посвідчення нового зразка замість
старого зразка плата не стягується за умови непроведення зміни
назви, організаційної форми або форми власності суб'єкта
підприємництва. 37. У разі втрати спеціального реєстраційного посвідчення
проводиться повторна реєстрація у встановленому цим Положенням
порядку і оплатою відповідно до пробірного тарифу з видачею нового
спеціального реєстраційного посвідчення. 38. Суб'єкти підприємництва, яким видано спеціальне
реєстраційне посвідчення , зобов'язані надавати органам державного
пробірного нагляду необхідні для здійснення контролю відомості та
документи. 39. Суб'єкти підприємництва, які здійснюють діяльність,
пов'язану із скуповуванням у населення дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння, зобов'язані щорічно до 30 січня подавати в
Державну пробірну палату України форми статистичної звітності
N 2-дм та додаток до ф.N 2-дм. Суб'єкти підприємництва, які здійснюють діяльність, пов'язану
із збиранням, первинною обробкою та переробкою відходів і брухту,
що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, вилученням
дорогоцінних металів з концентратів, інших напівпродуктів та
афінажом дорогоцінних металів, рекуперацією дорогоцінного каміння,
огранкою алмазів у діаманти, зобов'язані щорічно до 30 січня
подавати в Державну пробірну палату України звіти за формами
згідно з додатками NN 5, 6, 7, 8. 40. Державна пробірна палата України має право одержувати в
установленому порядку безкоштовно від міністерств, інших
центральних органів державної виконавчої влади, місцевих державних
адміністрацій, підприємств, установ і організацій інформацію,
необхідну для виконання покладених на органи державного пробірного
нагляду завдань. 41. Контроль за дотриманням суб'єктами підприємництва умов і
правил діяльності з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням
та вимог цього Положення здійснюють Державна пробірна палата
України та підпорядковані їй регіональні державні управління
пробірного нагляду. Перелік органів державного пробірного нагляду України та
регіонів їх діяльності додається (додаток N 4).
Голова Державної пробірної палати
України Міністерства фінансів України Н.Б.Лісовська
Додаток N 1

до Положення про порядок реєстрації

(перереєстрації) підприємств, установ,

організацій і громадян-підприємців, які

здійснюють операції з дорогоцінними

металами і дорогоцінним камінням, та

видачу спеціальних реєстраційних

посвідчень
Міністерство фінансів України
Державна пробірна палата України
або _____________________________________________________ державне

(найменування управління, що видає посвідчення) правління пробірного нагляду
Спеціальне реєстраційне посвідчення

(на термін ____ років)
На підставі Декрету Кабінету Міністрів України "Про державний
пробірний нагляд" та згідно з заявою _____________________________ _________________________________________________________________
_____________________________________________________ Міністерства
(найменування органу державного пробірного нагляду) інансів України дозволяє ________________________________________

(назва суб'єкта підприємництва - _________________________________________________________________

юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові _________________________________________________________________
громадянина-підприємця - фізичної особи та його паспортні дані, _________________________________________________________________

адреса) дійснювати операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним
камінням за такими видами діяльності: _________________________________________________________________
(види діяльності, пов'язані з виробництвом та використанням _________________________________________________________________
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, заготівлею та _________________________________________________________________
переробкою їх відходів і брухту тощо; цільове призначення _________________________________________________________________
використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння; види _________________________________________________________________

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння)
Зареєстровано "__" _____________ 199__ р. N ____ серія _____
Керівник ______________________________

(найменування органу
МП ______________________________ ________ __________

державного пробірного нагляду) підпис прізвище
Додаток N 2

до Положення про порядок реєстрації

(перереєстрації) підприємств, установ,

організацій і громадян-підприємців, які

здійснюють операції з дорогоцінними

металами і дорогоцінним камінням, та

видачу спеціальних реєстраційних

посвідчень
Голові Державної пробірної палати

України або керівнику регіонального

державного управління пробірного

нагляду ___________________________________
Заява
Про реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємництва -
юридичної або фізичної особи, що передбачає здійснення
операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням
__________________________________________________________________
(повна та скорочена назва юридичної особи, організаційно-правова _________________________________________________________________
форма, або прізвище, ім'я та по батькові громадянина-підприємця - _________________________________________________________________

фізичної особи та його паспортні дані) _________________________________________________________________

адреса _________________________________________________________________

телефон факс
просить зареєструвати як суб'єкта підприємництва, що передбачає
виконання робіт з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням
та видати спеціальне реєстраційне посвідчення на здійснення
операцій із зазначеними цінностями за такими видами діяльності: __ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(термін, на який заявляється спеціальне реєстраційне посвідчення)
Відокремлені підрозділи (філії, відділення, представництва
тощо), адреса, види діяльності з дорогоцінними металами і
дорогоцінним камінням ____________________________________________ _________________________________________________________________
Суб'єкт підприємництва ознайомлений з встановленим чинним
законодавством України порядком одержання, використання, обліку та
зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння,
необхідністю повного збирання та здачі в Державний фонд України їх
відходів і брухту. До заяви, що подається на бланку юридичної особи або заяви
фізичної особи, додається перелік необхідних документів, які
визначені пунктом 19 зазначеного вище Положення.
Керівник ___________________________

(підпис) Підписи засвідчуються

гербовою печаткою
Головний бухгалтер _________________

(підпис)
Підпис заяви, яка подається фізичною особою, потребує
нотаріального засвідчення, у разі особистого пред'явлення паспорта
засвідчується відповідним органом державного пробірного нагляду.
Додаток N 3

до Положення про порядок реєстрації

(перереєстрації) підприємств, установ,

організацій і громадян-підприємців, які

здійснюють операції з дорогоцінними

металами і дорогоцінним камінням, та

видачу спеціальних реєстраційних

посвідчень
Реєстраційна картка

суб'єкта підприємництва - юридичної або фізичної

особи, що здійснює операції з дорогоцінними

металами і дорогоцінним камінням
1. Назва суб'єкта підприємництва - юридичної особи _______________ _______________________________________________________________
Фізичні особи вказують прізвище, ім'я та по батькові і
паспортні дані ________________________________________________ _______________________________________________________________
Форма власності _______________________________________________
Організаційно-правова форма ___________________________________ _______________________________________________________________
2. Адреса ________________________________________________________ _______________________________________________________________
Телефон __________________________ Факс _______________________
3. Підпорядкованість _____________________________________________ _______________________________________________________________
4. Назва банку та розрахунковий рахунок __________________________ _______________________________________________________________
5. Відокремлені підрозділи (філії, відділення, представництва
тощо), адреса, види діяльності з дорогоцінними металами і
дорогоцінним камінням (*) _____________________________________ _______________________________________________________________
6. Засновники (*) ________________________________________________ _______________________________________________________________
_____________

(*) У разі необхідності до реєстраційної картки подається
повний список відокремлених підрозділів та перелік видів
діяльності.
7. Назва органу, що здійснив державну реєстрацію, дата і N рішення _______________________________________________________________ _______________________________________________________________
8. Назва податкової інспекції про взяття на облік та місце її
знаходження ___________________________________________________ _______________________________________________________________
9. Заявлені види діяльності ______________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________
10. Дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, що використовуються, джерела їх придбання під кожний вид діяльності, проба дорогоцінних металів _________________________________________ ______________________________________________________________
11. Цільове призначення використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння ________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________
Реєстраційна картка заповнена "____" _______________ 19___ р.
Керівник ____________________________

(підпис) Підписи засвідчуються

гербовою печаткою
Головний бухгалтер __________________

(підпис)
Підпис заяви, яка подається фізичною особою, потребує
нотаріального засвідчення, у разі особистого пред'явлення паспорта
засвідчується відповідним органом державного пробірного нагляду.
Відмітка органу державного пробірного нагляду про дату видачі
та N спеціального реєстраційного посвідчення, що виданий суб'єкту
підприємництва ___________________________________________________
Додаток N 4

до Положення про порядок реєстрації

(перереєстрації) підприємств, установ,

організацій і громадян-підприємців, які

здійснюють операції з дорогоцінними

металами і дорогоцінним камінням, та

видачу спеціальних реєстраційних

посвідчень
Перелік

органів державного пробірного нагляду України

та регіонів їх діяльності ————————————————————————————————————————————————————————————————— N |Найменування органу | Регіон діяльності | Адреса | п/п|державного пробірного | | | |нагляду | | | ———+——————————————————————+————————————————————+————————————————| 1.|Державна пробірна па- |м.Київ, Київська, |252054, м.Київ, | |лата України - Цент- |Вінницька, |вул.Воровського,| |ральне державне уп- |Хмельницька, |51 | |равління пробірного |Житомирська, | | |нагляду |Черкаська, | | | |Чернігівська області| | 2.|Західне державне |Львівська, |290004, м.Львів,| |управління пробірного |Івано-Франківська, |вул.Васнєцова, 4| |нагляду |Волинська, | | | |Рівненьська, | | | |Тернопільська, | | | |Закарпатська, | | | |Чернівецька області | | 3.|Південне державне |Одеська, Херсонська,|270001, м.Одеса,| |управління пробірного |Миколаївська області|вул.Дерибасівсь-| |нагляду |та Автономна респуб-|ка 8 | | |ліка Крим | | 4.|Східне державне управ-|Харківська, Сумська,|310057, м.Харків| |ління пробірного наг- |Дніпропетровська, |вул.Сумська, 11 | |ляду |Луганська, Донецька,| | | |Кіровоградська, | | | |Полтавська, | | | |Запорізька області | | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Додаток N 5

до Положення про порядок реєстрації

(перереєстрації) підприємств, установ,

організацій і громадян-підприємців, які

здійснюють операції з дорогоцінними

металами і дорогоцінним камінням, та

видачу спеціальних реєстраційних

посвідчень

Форма N 2-ВДМ
Звіт

про залишки, надходження і витрати дорогоцінних

металів у вигляді відходів і брухту ___________________________________ за 199__ р.

(назва суб'єкта підприємництва)

(в грамах) ————————————————————————————————————————————————————————————————— N |Джерела утво- |Дорого- | Залишки на початок року | п/|рення дорого- |цінні |—————————————————————————————————————| п |цінних металів|метали | всього |в тому числі в не-| |у вигляді від-| | |завершеному вироб-| |ходів і брухту| | |ництві | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————+——————————————————| | | |у лігату-|у чисто-|у лігату-|у чисто-| | | |рній масі|ті доро-|рній масі|ті доро-| | | |відходів |гоцінних|відходів |гоцінних| | | |і брухту |металів |і брухту |металів | | | |дорого- | |дорого- | | | | |цінних | |цінних | | | | |металів | |металів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ——+——————————————+————————+—————————+————————+—————————+————————| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ——+——————————————+————————+—————————+————————+—————————+————————| 1.|Від виробниц- |Золото | | | | | |тва продукції |Срібло | | | | | |та проведення |Платина | | | | | |науково-дос- |Метали | | | | | |лідних і вип- |платино-| | | | | |робувальних |вої гру-| | | | | |робіт |пи | | | | | 2.|Від комплекту-|Золото | | | | | |ючих виробів, |Срібло | | | | | |кабельної про-|Платина | | | | | |продукції, |Метали | | | | | |приладів, ус- |платино-| | | | | |таткування та |вої гру-| | | | | |інших виробів |пи | | | | | 3.|Від викорис- |Золото | | | | | |тання лабора- |Срібло | | | | | |торного посуду|Платина | | | | | |та оснастки |Метали | | | | | |обладнання |платино-| | | | | | |вої гру-| | | | | | |пи | | | | | 4.|Від викорис- |Срібло | | | | | |тання акумуля-| | | | | | |торів | | | | | | 5.|Від викорис- |Срібло | | | | | |тання кінофо- | | | | | | |торентгенома- | | | | | | |теріалів | | | | | | 6.|Від викорис- |Платина | | | | | |тання термопа-|Срібло | | | | | |рів і термоме-|Метали | | | | | |трів опору |платино-| | | | | | |вої гру-| | | | | | |пи | | | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————— продовження таблиці ————————————————————————————————————————————————————————————————— Надійшло за |Витрачено (відпущено юридичним, фізичним особам) | звітний пері-|——————————————————————————————————————————————————| од | всього | в тому числі | —————————————| |————————————————————————————————————| всього | |у вигляді |з них|у вигляді |з них| | |готової про-|—————|напівпро- |—————| | |дукції, в |втра-|дуктів в |втра-| | |тому числі |ти у |тому чис- |ти у | | |втрати |чис- |лі втрати |чис- | —————————————+—————————————+————————————|тоті |———————————|тоті | у лі- |у чис-|у лі- |у чис-|у лі-|у чис-|доро-|у лі-|у чи-|доро-| гатур-|тоті |гатур-|тоті |гату-|тоті |го- |гату-|стоті|го- | ній |доро- |ній |доро- |рній |доро- |цін- |рній |доро-|цін- | масі |гоцін-|масі |гоцін-|масі |гоцін-|них |масі |го- |них | відхо-|них |відхо-|них | |них |мета-| |цін- |мета-| дів і |мета- |дів і |мета- | |мета- |лів | |них |лів | брухту|лів |брухту|лів | |лів | | |мета-| | доро- | |доро- | | | | | |лів | | гоцін-| |гоцін-| | | | | | | | них | |них | | | | | | | | мета- | |мета- | | | | | | | | лів | |лів | | | | | | | | ——————+——————+——————+——————+—————+——————+—————+—————+—————+—————| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ——————+——————+——————+——————+—————+——————+—————+—————+—————+—————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————— продовження таблиці —————————————————————————————————————————— Залишки на кінець року | —————————————————————————————————————————| всього |в тому числі в неза- | |вершеному виробництві| | | | | | | | | | | ———————————————————+—————————————————————| у лігату-|у чистоті|у лігатур-|у чистоті | рній масі|дорого- |ній масі |дорогоцін-| відходів |цінних |відходів і|них мета- | і брухту |металів |брухту до-|талів | дорого- | |рогоцінних| | цінних | |металів | | металів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | —————————+—————————+——————————+——————————| 18 | 19 | 20 | 21 | —————————+—————————+——————————+——————————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | —————————————————————————————————————————— Підписи засвідчуються печаткою Керівник

Головний бухгалтер _______________________________
прізвище і N телефону виконавця
Додаток N 6

до Положення про порядок реєстрації

(перереєстрації) підприємств, установ,

організацій і громадян-підприємців, які

здійснюють операції з дорогоцінними

металами і дорогоцінним камінням, та

видачу спеціальних реєстраційних

посвідчень

Форма N 1-ВДК
Звіт

про залишки, надходження і витрати природних

алмазів на виготовлення алмазних інструментів _________________________________ за 199__ р.

(назва суб'єкта підприємництва)

(карати) ————————————————————————————————————————————————————————————————— Назва алмазів |Залишки на | Надійшло у звітному році | |початок ро-|—————————————————————————————| |ку, всього |всього|в тому числі за джере-| | | |лами надходження | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————+——————+——————————————————————| | маса | маса | маса |країна, назва | | | | |суб'єкта | | | | | | ——————————————————————+———————————+——————+——————+———————————————| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ——————————————————————+———————————+——————+——————+———————————————| 1. Алмази технічні | | | | | (суб'єкта підприєм-| | | | | ництва) | | | | | 2. Алмази технічні | | | | | (давальницькі) | | | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————— родовження таблиці ————————————————————————————————————————————————————————————————— Витрачено за звітний рік |Залиш-| —————————————————————————————————————————————————————————|ки на | всьо-| в тому числі |кінець| го |———————————————————————————————————————————————————|звіт- | |на ви-|реалізовано природних алмазів юридичним, фі-|ного | |готов-|зичним особам |року, | |лення |————————————————————————————————————————————|всього| |інст- |як давальниць-|в рахунок спла-|продано оптом| | |румен-|ка сировина |ти за виконану | | | |тів | |роботу | | | —————+——————+——————————————+———————————————+—————————————+——————| маса | маса |маса|країна, |маса|країна, |маса|країна, | маса | | | |назва су-| |назва су- | |назва | | | | |б'єкта | |б'єкта | |суб'єкта| | —————+——————+————+—————————+————+——————————+————+————————+——————| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | —————+——————+————+—————————+————+——————————+————+————————+——————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————— Підписи засвідчуються печаткою Керівник

Головний бухгалтер _______________________________
прізвище і N телефону виконавця
Додаток N 7

до Положення про порядок реєстрації

(перереєстрації) підприємств, установ,

організацій і громадян-підприємців, які

здійснюють операції з дорогоцінними

металами і дорогоцінним камінням, та

видачу спеціальних реєстраційних

посвідчень

Форма N 2-ВДК
Звіт

про залишки, надходження і витрати природних

алмазів на виготовлення діамантів ________________________________ за 199__ р.

(назва суб'єкта підприємництва)

(карати) ———————————————————————————————————————————————————————————————— Назва алмазів |Залишки на | Надійшло у звітному році | |початок ро-|—————————————————————————————| |ку, всього |всього|в тому числі за джере-| | | |лами надходження | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————+——————+——————————————————————| | маса | маса | маса |країна, назва | | | | |суб'єкта | | | | | | | | | | | —————————————————————+———————————+——————+———————+——————————————| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | —————————————————————+———————————+——————+———————+——————————————| 1. Алмази ювелірні | | | | | (суб'єкта підпри- | | | | | ємництва) | | | | | 2. Алмази ювелірні | | | | | (давальницькі) | | | | | ———————————————————————————————————————————————————————————————— продовження таблиці ————————————————————————————————————————————————————————————————— Витрачено за звітний рік |Залиш-| —————————————————————————————————————————————————————————|ки на | всьо-| в тому числі |кінець| го |———————————————————————————————————————————————————|звіт- | |на виготов- |реалізовано природних алмазів юридич- |ного | |лення |ним, фізичним особам |року, | |————————————+——————————————————————————————————————|всього| |діа-|полуфа-|як давальни-|в рахунок |продано оп- | | |ман-|брика- |цька сирови-|сплати за |том | | |тів |тів ді-|на |виконану ро-| | | | |амантів| |боту | | | —————+————+———————+————————————+————————————+————————————+——————| маса |маса| маса |маса|країна,|маса|країна,|маса|країна,| маса | | | | |назва | |назва | |назва | | | | | |суб'єк-| |суб'єк-| |суб'єк-| | | | | |та | |та | |та | | —————+————+———————+————+———————+————+———————+————+———————+——————| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | —————+————+———————+————+———————+————+———————+————+———————+——————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————— Підписи засвідчуються печаткою Керівник

Головний бухгалтер _______________________________
прізвище і N телефону виконавця
Додаток N 8

до Положення про порядок реєстрації

(перереєстрації) підприємств, установ,

організацій і громадян-підприємців, які

здійснюють операції з дорогоцінними

металами і дорогоцінним камінням, та

видачу спеціальних реєстраційних

посвідчень

Форма N 3-ВДК
Звіт

про залишки, надходження і витрати діамантів ________________________________ за 199__ р.

(назва суб'єкта підприємництва)

(шт., карати) ————————————————————————————————————————————————————————————————— Назва діамантів |Залишки на | Надійшло у звітному році | |початок ро- |——————————————————————————————————| |ку, всього | всього |в тому числі за джере-| | | |лами надходження | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————————+———————————+——————————————————————| | шт.| маса | шт.| маса |шт.|маса|країна, назва| | | | | | | |суб'єкта | ————————————————+————+———————+————+——————+———+————+—————————————| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ————————————————+————+———————+————+——————+———+————+—————————————| 1. Діаманти (су-| | | | | | | | б'єкта під- | | | | | | | | приємництва) | | | | | | | | 2. Діаманти | | | | | | | | (давальниць- | | | | | | | | кі) | | | | | | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————— родовження таблиці ————————————————————————————————————————————————————————————————— Витрачено за звітний рік |Залишки| ————————————————————————————————————————————————————————|на кі- | всього | в тому числі |нець | |———————————————————————————————————————————————|звітно-| |на виго-|реалізовано юридичним, фізичним особам|го ро- | |товлення|——————————————————————————————————————|ку, | |ювелір- |в раху- | продано |всього | |них та |нок спла+—————————————————————————————| | |інших |ти за | оптом |у розд- | | |виробів |роботу | |ріб | | ————————+————————+————————+————————————————————+————————+———————| шт.|маса|шт.|маса|шт.|маса|шт.|маса|країна, наз|шт.|маса|шт.|ма-| | | | | | | | |ва суб'єкта| | | |са | ———+————+———+————+———+————+———+————+———————————+———+————+———+———| 9 | 10 | 11| 12 |13 | 14 | 15| 16 | 17 | 18| 19 |20 | 21| ———+————+———+————+———+————+———+————+———————————+———+————+———+———| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————— Підписи засвідчуються печаткою Керівник

Головний бухгалтер _______________________________
прізвище і N телефону виконавця

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: